Document v0716224-11, current version — Revision on January 11, 2012, on the basis - v0039224-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2011 N 716

Про затвердження переліку ВАТ,
акції яких підлягають продажу на фондових
біржах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 39 ( v0039224-12 ) від 11.01.2012 }

На виконання п. 60 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), на підставі Положення про порядок
продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств ( z0798-98 ) (зміни і доповнення
до нього) та затвердженого Головою Фонду протоколу від 11.05.2011
N 6 засідання постійно діючої комісії з питань оптимального
розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на
Київській міжнародній фондовій біржі за грошові кошти, згідно з
додатком.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєв

Додаток N 1
до наказу
12.05.2011 N 716

ПЕРЕЛІК N 395_2
відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Київській міжнародній фондовій біржі
за грошові кошти

--------------------------------------------------------------------------- |N| Код за | Адреса |Група|Статутний|Номінал,|Пакет |Номінальна|% до | | | ЄДРПОУ | | | фонд, | грн. |акцій,| вартість | СФ | | | та назва | | | грн. | | шт. | пакету, | | | | ВАТ | | | | | | грн. | | |-+-----------+----------+-----+---------+--------+------+----------+-----| { Пункт 1 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна N 39
( v0039224-12 ) від 11.01.2012 }
--------------------------------------------------------------------------- { Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 39 ( v0039224-12 ) від 11.01.2012 }
Директор Департаменту В.Чердаковon top