Document v0715224-11, current version — Revision on August 31, 2011, on the basis - v1287224-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2011 N 715

Про затвердження переліку ВАТ,
акції яких підлягають продажу на фондових
біржах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }

На виконання п. 60 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), на підставі Положення про порядок
продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств ( z0798-98 ) (зміни і доповнення
до нього) та затвердженого Головою Фонду протоколу від 11.05.2011
N 6 засідання постійно діючої комісії з питань оптимального
розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на
Східно-Європейській фондовій біржі за грошові кошти, згідно з
додатком.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєв

Додаток N 1
до наказу
12.05.2011 N 715

ПЕРЕЛІК N 395_13
відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Східно-Європейській фондовій біржі
за грошові кошти

------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Код за ЄДРПОУ | Адреса |Група|Статутний |Номінал,|Пакет |Номінальна|% до| | | та назва ВАТ | | |фонд, грн.| грн. |акцій,| вартість | СФ | | | | | | | | шт. | пакету, | | | | | | | | | | грн. | | |-+----------------+--------------------+-----+----------+--------+------+----------+----| { Пункт 1 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }
------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту В.Чердаковon top