Document v0683342-06, invalid, current version — Loss of force on February 18, 2011, on the basis - v0117342-11

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2006 N 683
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 117 ( v0117342-11 ) від 18.02.2011 }
Про затвердження податкового роз'яснення
щодо звільнення від оподаткування
при митному оформленні причепів, які
ввозяться громадянами при їх переселенні
на постійне місце проживання в Україну

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень
податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами", та відповідно до наказу Державної
митної служби України від 26.07.2005 N 703 ( z0864-05 ) "Про
затвердження Порядку надання митними органами роз'яснень окремих
положень податкового законодавства" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити податкове роз'яснення щодо звільнення від
оподаткування при митному оформленні причепів, які ввозяться
громадянами при їх переселенні на постійне місце проживання в
Україну.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби О.П.Шейка.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
10.08.2006 N 683

ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо звільнення від оподаткування
при митному оформленні причепів, які
ввозяться громадянами при їх переселенні
на постійне місце проживання в Україну

У зв'язку з численними запитами митних органів щодо
звільнення від оподаткування при митному оформленні причепів, які
ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце
проживання в Україну надаємо таке податкове роз'яснення.
Відповідно до положень Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ), Конвенції про дорожній рух (1968 р.)
( 995_041 ) та Закону України "Про порядок ввезення в Україну,
митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на
митну територію України" ( 2681-14 ) (далі - Закон) під причепом
розуміють транспортний засіб... пристосований для буксирування
автомобілем і призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а
також установленого на ньому спеціального обладнання чи
механізмів.
Згідно зі статтею 252 Митного кодексу України ( 92-15 ) (далі
- Кодекс) товари, які ввозяться громадянами на митну територію
України, підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах,
визначених законами України. Закон ( 2681-14 ) встановлює порядок
митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів,
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) в Україну
громадянами.
Дія частини першої статті 252 Кодексу ( 92-15 ) не
поширюється, зокрема, на предмети, що ввозяться (пересилаються) у
разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну.
Предметами, відповідно до статті 1 Кодексу ( 92-15 ), є
особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли
до них, що переміщуються через митний кордон України.
З урахуванням викладеного, митне оформлення причепів, які
ввозяться громадянами при їх переселенні на постійне місце
проживання в Україну разом з механічними транспортними засобами в
кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній
товарній позиції на повнолітнього громадянина, повинно проводитися
зі звільненням від оподаткування.
Разом з цим зазначаємо, що митний контроль та митне
оформлення зазначених вище причепів повинні проводитися відповідно
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних
засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України,
затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 N 1118
( z1428-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.11.2005
за N 1428/11708.
Заступник Голови Державної
митної служби України О.П.Шейко
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)on top