Document v0576282-11, current version — Adoption on September 8, 2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2011 N 576

Про створення міжвідомчої робочої групи
щодо забезпечення реалізації положень
Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні
на 2010-2012 роки між Кабінетом Міністрів України,
Спільним представницьким органом сторони
роботодавців на національному рівні
та Спільним представницьким органом
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

З метою забезпечення виконання пункту 5.7 розділу V
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 ) Н А К А З У Ю:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу у складі:
Григоренко А.А. - заступник директора Департаменту - начальник
Управління громадського здоров'я та санітарно-
епідемічного благополуччя населення (голова
робочої групи);
Коваленко Л.М. - начальник відділу медико-соціальних проблем
матерів та дітей Департаменту охорони
материнства, дитинства та санаторного
забезпечення МОЗ України (заступник голови
робочої групи);
Сомова Т.Є. - завідувач відділом гігієни дітей та підлітків
ДЗ "Центральна санепідстанція МОЗ України"
(секретар робочої групи);
Даниленко О.М. - головний спеціаліст відділу організації
державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Державної санітарно-епідеміологічної служби
України;
Швець О.В. - директор ДП "Державний науково-дослідний центр
з проблем гігієни харчування МОЗ України";
Сластін В.В. - завідувач відділу гігієни харчування ДП
"Державний науково-дослідний центр з проблем
гігієни харчування МОЗ України";
Берзінь В.І. - професор кафедри комунальної гігієни та
екології людини з секцією гігієни дітей
та підлітків НМУ ім. О.О.Богомольця
МОЗ України;
Подрушняк А.Є. - заступник директора ДУ "Інститут екогігієни і
токсикології імені Л.І.Медведя МОЗ України";
Кульчицька В.П. - провідний науковий співробітник підрозділу з
вивчення фактичного харчування населення і
моніторингу досліджень ДУ "Інститут екогігієни
і токсикології імені Л.І.Медведя
МОЗ України", к.м.н.;
Карповець П.В. - провідний науковий співробітник ДУ "Інститут
екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя
МОЗ України", к.м.н.;
Шиян О.П. - головний спеціаліст відділу освіти осіб з
особливими потребами Департаменту загальної
середньої освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (за згодою);
Тімоніна Н.П. - начальник відділу організації оздоровлення та
відпочинку дітей Державної служби у справах
молоді та спорту Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (за згодою);
Гулечко Т.М. - заступник голови Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань (за згодою);
Горбинко В.М. - головний спеціаліст Управління з гуманітарних
питань та роботи з молоддю апарату Спільного
представницького органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових об'єднань
(за згодою);
Стовбун О.І. - головний спеціаліст Департаменту розвитку
соціального страхування Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні (за згодою);
Полька Н.С. - заступник директора з наукової роботи ДУ
"Інститут гігієни та медичної екології
імені О.М.Марзєєва НАМН України",
д.м.н., професор (за згодою);
Яцковська Н.Я. - завідувач лабораторії гігієнічного
забезпечення умов життєдіяльності дітей
ДУ "Інститут гігієни та медичної екології
імені О.М.Марзєєва НАМН України",
к.м.н. (за згодою);
Гозак С.В. - завідувач лабораторії гігієни учбової
діяльності дітей ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології імені О.М.Марзєєва
НАМН України", к.м.н. (за згодою);
2. Робочій групі опрацювати питання необхідності перегляду
норм харчування у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
N 1591 ( 1591-2004-п ) "Про затвердження норм харчування у
навчальних і оздоровчих закладах", та розробки санітарних правил і
норм улаштування та організації режиму діяльності наметових
містечок і у разі необхідності підготувати проекти відповідних
нормативно-правових актів.
3. Голові робочої групи за потребою забезпечити організацію
проведення засідань робочої групи та у разі необхідності залучати
до її роботи необхідних спеціалістів та фахівців.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Р.О.Моісеєнко.
Міністр О.В.Аніщенкоon top