Document v0571854-14, current version — Adoption on October 2, 2014

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

02.10.2014  № 571

Про внесення зміни у пункт 12 додатка до наказу Укртрансінспекції від 29 вересня 2014 року № 565

З метою уточнення відповідальних та забезпечення своєчасного та безумовного виконання завдань та заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (далі - План заходів), НАКАЗУЮ:

1. Внести у пункт 12 додатка до наказу Укртрансінспекції від 29 вересня 2014 року № 565 "Про організацію роботи з виконання завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" зміну, виклавши його в такій редакції:

12

298

Стаття 368,
додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

грудень 2017 р.

Відділ організації перевезень та диспетчерського контролю
Григор'єв В.В.
Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

В.А. Балін

{Текст взято з сайту Укртрансінспекції України http://www.uti.gov.ua}on top