Document v0558486-11, valid, current version — Adoption on August 29, 2011
( Last event — Entry into force, gone September 18, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
29.08.2011 N 558

Про затвердження Зразка типового поліса
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

Відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), пункту 2
Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI ( 3045-17 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування"
та підпункту 59 пункту 4 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157
( 157-2010-п ), Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зразок ( va558486-11 ) та технічний опис поліса
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, що додаються.
2. Розпорядження Держфінпослуг від 01.07.2010 N 530
( vr530486-10, vr_30486-10 ) "Про затвердження зразка типового
поліса обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів" визнати
таким, що втратило чинність.
3. Виготовлені бланки полісів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів зразка, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 01.07.2010 N 530 ( vr530486-10, vr_30486-10 ) "Про
затвердження зразка типового поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів", можуть використовуватись до 19.09.2012.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності
Законом України від 17.02.2011 N 3045-VI ( 3045-17 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування".
5. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити оприлюднення цього
розпорядження шляхом розміщення на офіційному сайті Держфінпослуг
у мережі Інтернет.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
Протокол засідання Комісії
від 29 серпня 2011 р. N 661

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
29.08.2011 N 558

ЗРАЗОК ТА ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

1. Зразок поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
( va558486-11 )
2. Технічний опис поліса обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів
Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі -
Поліс) складається з двох аркушів - оригіналу та копії, які
виготовлені на самокопіювальному папері формату 210 мм х 295 мм.
Перший аркуш - бірюзового кольору, другий - білого кольору,
щільність паперу 54-58 г/кв.м. Технологія і засоби захисту бланка Поліса розробляються
відповідно до законодавства з питань виготовлення бланків
документів суворого обліку.
1. Перший аркуш Поліса - оригінал, що має лицьовий та
зворотний боки.
1.1. Лицьовий бік. У верхній частині навпроти слова "Поліс N" надруковано
серію, що складається з двох літер, та семизначний номер. Містить 13 розділів: "1. Страховик", "2. Поняття страхового
випадку", "3. Строк дії", "4. Страхова сума (ліміт
відповідальності) на одного потерпілого", "5. Розмір франшизи",
"6. Страхувальник", "7. Забезпечений транспортний засіб (ТЗ)",
"8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ", "9. Базовий
платіж (Бп) та коефіцієнти (К), що застосовувалися для розрахунку
розміру страхового платежу", "10. Страховий платіж",
"11. Примітки", "12 Дата укладання договору", "13. Підписи
сторін". Після Розділу 1 праворуч зазначається код страховика
(відповідно до інформації Моторного (транспортного) страхового
бюро України). У Розділ 6 заноситься інформація, за допомогою якої можна
ідентифікувати страхувальника: для юридичної особи - назва організації, юридична адреса,
номер контактного телефону, код ЄДРПОУ; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дата
народження, ідентифікаційний номер платника податків - фізичної
особи (ІНПП), адреса проживання, номер контактного телефону,
відомості про документ, що посвідчує особу. В лівому нижньому куті ставиться підпис страхувальника. У
разі, якщо страхувальником є юридична особа, підпис скріплюється
печаткою. В правому нижньому куті ставиться підпис, печатка страховика
та код, за допомогою якого можна ідентифікувати його агента. Унизу міститься запис "видається страхувальнику".
1.2. Зворотний бік. Містить витяги із Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ).
2. Другий аркуш Поліса - копія. Лицьовий бік копії повністю повторює всі розділи оригіналу з
такою відмінністю: внизу замість запису "видається страхувальнику"
розміщений запис "залишається у страховика". Зворотний бік - без друку. Після заповнення страхових документів оригінал Поліса
видається страхувальнику, копія залишається у страховика для
звіту.
Директор департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами Н.Жилаon top