Document v0553737-13, current version — Adoption on December 26, 2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2013  № 553

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами НАКАЗУЮ:

1. Унести до Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.12.2012 № 660, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.А. ПроскуряковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
26.12.2013 № 553

ПЛАН
діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Назва проекту регуляторного акта (проект постанови, закону, Указу Президента)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

1

2

3

4

5


Проект Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України"

На виконання Указу Президента України від 18.10.2013 року № 572 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

грудень 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника"

На виконання положень статті 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

грудень 2013 року


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типового договору оренди водних об'єктів"

Проект акта спрямований на приведення акта уряду у відповідність, зокрема, до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Департамент охорони природних ресурсів

грудень 2013 року


Проект наказу Мінприроди "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 16/22"

Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

Юридичний департамент

грудень 2013
on top