Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457
Держспоживстандарт України; Order on November 29, 2010530
Document v0530609-10, current version — Adoption on November 29, 2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
29.11.2010 N 530

Про внесення змін до наказу
Держспоживстандарту України
від 11.10.2010 N 457

З метою своєчасного забезпечення запровадження нової редакції
ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" у державну
статистичну звітність та за пропозицією Державного комітету
статистики України (лист від 22.10.2010 N 14/3-12/358)
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Держспоживстандарту України від
11 жовтня 2010 р. N 457 ( v0457609-10 ) "Про затвердження та
скасування національних класифікаторів" такі зміни:
1.1 у абзацах перших пунктів 1 та 2 цифри "2011" замінити
цифрами "2012";
1.2 у абзаці першому підпункту "а)" пункту 4 цифри "2011"
замінити цифрами "2012";
1.3 пункти 5 та 6 вилучити.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
3. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Захожай В.Б.)
забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника Голови Арє'фєва В.В.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчукon top