Document v0514224-11, current version — Revision on August 31, 2011, on the basis - v1287224-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2011 N 514

Про затвердження переліку ВАТ, акції яких
підлягають продажу на фондових біржах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }

На виконання п. 60 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), на підставі Положення про порядок
продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств ( z0798-98 ) (зміни і доповнення
до нього) та затвердженого Головою Фонду протоколу від 04.04.2011
N 4 засідання постійно діючої комісії з питань оптимального
розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на
Українській фондовій біржі та її філіях за грошові кошти, згідно з
додатком.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєв

Додаток N 1
до наказу
06.04.2011 N 514

ПЕРЕЛІК N 393_1
відкритих акціонерних товариств, акції яких
пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Українській фондовій біржі
за грошові кошти

----------------------------------------------------------------------------------------- |N|Код за ЄДРПОУ | Адреса |Група|Статутний |Номінал,| Пакет |Номінальна|% до | | |та назва ВАТ | | |фонд, грн.| грн. | акцій, | вартість | СФ | | | | | | | | шт. | пакету, | | | | | | | | | | грн. | | |-+--------------+------------------+-----+----------+--------+--------+----------+-----| { Пункт 1 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }
|-+--------------+------------------+-----+----------+--------+--------+----------+-----|
{ Пункт 2 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }
|-+--------------+------------------+-----+----------+--------+--------+----------+-----|
{ Пункт 3 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1287 ( v1287224-11 ) від 31.08.2011 }
-----------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту К.Бовкунon top