Document v050a225-09, current version — Adoption on July 1, 2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України
01.07.2009
С.В.Чекашкін

ДОВІДНИК N 50
пільг, наданих чинним законодавством
по сплаті податків, зборів,
інших обов'язкових платежів
станом на 01.06.2009


(***) При заповненні платниками податків звіту за ф. N 1-ПП
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності" ( z0938-04 ) для пільг за
кодами 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336
розрахунок суми пільги не проводиться (п. 4.1.10 Правил обліку
податку на додану вартість для обчислення вартісної величини
впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини
Державного бюджету України ( z0939-04 ), затверджені наказом ДПА
України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004
N 419/453 ( z0938-04 ) (зі змінами та доповненнями, затвердженими
спільним наказом ДПАУ та Держкомстату України від 01.12.2005
N 539/397) ( z1547-05 ), при цьомугр. гр. 5, 6, 9, 10 зазначеного
звіту заповнюється нульовим значенням, а графи 1-4, 7-8
заповнюються відповідно до п. 2 Інструкції.
Увага! В даному Довіднику представлені пільги, надані чинним
законодавством, які діють станом на 01.06.2009.on top