Document v0464738-10, current version — Adoption on December 23, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 464

Про доповнення до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 87)

Відповідно до Положення про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року
N 717 ( 717-2007-п ), та з метою удосконалення нормативно-правової
бази підприємств житлово-комунального господарства Н А К А З У Ю:
1. За погодженням з Міністерством соціальної політики України
затвердити доповнення до розділу 6 Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 87 "Житлово-комунальне
господарство населених пунктів"), затвердженого наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
17.06.99 N 144 ( v0144241-99 ), що додаються.
2. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та
міського електротранспорту (О.П.Ігнатенко) надіслати цей наказ до
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для використання
в роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шаповаленка В.Г.
Перший заступник Міністра,
голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
23.12.2010 N 464

ДОПОВНЕННЯ
до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників
( v0144241-99 )
Випуск 87
Житлове та комунальне господарство населених пунктів

Розділ 6. Ритуальні послуги
РОБІТНИКИ
6. Робітник з обслуговування місць для поховань
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов'язані з
підготовкою місць для поховання на кладовищі (колумбарії),
похованням (підпохованням) труни з тілом померлого (урни з прахом
в існуючу могилу чи колумбарну нішу) та доглядом за місцями
поховань. Виконує навантажувально-розвантажувальні роботи -
гранітної продукції, колумбарних ніш, будівельних матеріалів,
інструментів та ін. Прибирає прилеглу територію місця для
поховання після проведення поховання труни з тілом померлого (урни
з прахом у колумбарії). Утримує в санітарному стані місця для
поховання.
Повинен знати: Виробничі норми та норми часу при виконанні
робіт, пов'язаних з підготовкою місць для поховання на кладовищі
(колумбарії), похованням (підпохованням) труни з тілом померлого
(урни з прахом в існуючу могилу чи колумбарну нішу); технологію
виконання цих робіт; технологічні та конструктивні особливості
знаряддя виробництва; правила і норми охорони праці в галузі
поховання та догляду за місцями поховань; основні вимоги до
вантажувально-розвантажувальних робіт гранітної продукції,
колумбарних ніш, будівельних матеріалів, інструментів тощо.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Директор Департаменту
благоустрою, комунального
обслуговування та міського
електротранспорту О.П.Ігнатенкоon top