Document v0421388-15, current version — Adoption on August 11, 2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

11.08.2015  № 421

(з основної діяльності)

Про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 20 лютого 2015 р. № 189, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 р. за № 293/26738, з метою організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, що додаються:

Примірну навчальну програму проведення занять із службової підготовки з середнім і старшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році;

Примірну навчальну програму проведення занять із службової підготовки з рядовим і молодшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році.

2. Керівникам територіальних органів та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України:

2.1. Видати організаційні та планувальні документи з організації і проведення службової підготовки на 2015/2016 навчальний рік та забезпечити проведення з 1 вересня 2015 року по 31 травня 2016 року занять із службової підготовки з особовим складом територіального органу (підпорядкованих підрозділів) та підрозділів центрального підпорядкування.

2.2. Визначити завдання відповідальним особам за організацію службової підготовки в територіальних органах (підпорядкованих підрозділах) та підрозділах центрального підпорядкування щодо:

методичного забезпечення та надання допомоги підпорядкованим підрозділам в організації і проведенні службової підготовки. Під час проведення занять враховувати вимоги керівних документів, специфіку регіону, району виїзду та завдань підрозділу;

організації контролю за станом службової підготовки особового складу, рівня підготовки особового складу та стану навчально-матеріальної бази.

2.3. Проведення практичних занять (тренувань) проводити безпосередньо на об'єктах району обслуговування підрозділів за згодою суб'єктів господарювання. Відповідальність за проведення службової підготовки покласти на заступників керівників органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України з питань реагування.

2.4. Організувати підбиття підсумків із службової підготовки за 2015/2016 навчальний рік у період з 1 по 30 червня 2016 року шляхом прийняття диференційованого заліку особового складу з усіх видів службової підготовки, виконання вправ і нормативів, у тому числі із загальної та спеціальної фізичної підготовки.

За результатами службової підготовки за 2015/2016 навчальний рік до 15 липня 2016 року подати до ДСНС України через Департамент реагування на надзвичайні ситуації інформацію про результати підбиття підсумків службової підготовки у 2015/2016 навчальному році у територіальних органах та підрозділах центрального підпорядкування ДСНС України (додаток 1), інформацію про стан навчально-тренувальної бази для підготовки особового складу підрозділів територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України (додаток 2) та перелік заходів, що вживалися протягом навчального року керівниками підрозділів для покращення стану службової підготовки.

3. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Марченко Г.Б.) надавати організаційно-методичну допомогу з питань організації та проведення службової підготовки відповідальним за організацію службової підготовки в територіальних органах та підрозділах центрального підпорядкування ДСНС України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.08.2015  № 421

ПРИМІРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
проведення занять із службової підготовки з середнім і старшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році

Розрахунок годин з видів підготовки середнього і старшого начальницького складу

Функціональна підготовка

- 16 годин

Загальнопрофільна підготовка

- 20 годин

Психологічна підготовка

- 8 годин

Гуманітарна підготовка

- 8 годин

Тактична підготовка

- 20 годин

Загальна та спеціальна фізична підготовка

- 200 годин

Усього:

- 272 години

Тематичний розрахунок годин (рекомендований) проведення занять зі службової підготовки:

I. Функціональна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Конституція України

1

1

2

Основні положення Кодексу цивільного захисту України

1

1

3

Положення про ДСНС України, затверджене Указом Президента України 16 січня 2013 року № 20

1

1

4

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації

1

1

5

Організаційно-правові засади діяльності органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1

1

6

Правові аспекти наглядово-профілактичної діяльності органів та підрозділів ДСНС України

1

1

7

Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС України, затверджений наказом МВС України від 07.10.2014 № 1032, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.12.2014 за № 1563/26340

1

1

8

Основи організаційно-управлінської діяльності органів та підрозділів ДСНС України

1

1

9

Організація та порядок проведення перевірок діяльності рятувальних служб підприємств, установ, організацій, оцінка стану цивільного захисту та готовності до дій за призначенням

1

1

10

Порядок комплектування органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Вивчення основних вимог Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу

1

1

11

Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ, затверджений наказом МНС України від 13.03.2012 № 575, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 835/21147

1

1

12

Система підготовки спеціалістів для Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Організація роботи з кадрами, зміцнення дисципліни і дотримання законності, службової етики особового складу. Основні положення Дисциплінарного статуту

1

1

13

Правила безпеки праці особового складу під час виконання завдань за призначенням

1

1

14

Медична підготовка особового складу органів та підрозділів ДСНС України

3

3

Усього

16

16

II. Загальнопрофільна підготовка

2.1. Підготовка рятувальників

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація проведення рятувальних робіт

1

1

2

Сили і засоби цивільного захисту, які знаходяться в районі обслуговування

1

1

3

Здійснення пошуково-рятувальних робіт у зоні виникнення надзвичайної ситуації. Способи рятування людей із завалених сховищ, з поверхів будівель та споруд

2

2

4

Способи проведення аварійно-рятувальних робіт в осередках надзвичайних ситуацій

2

2

5

Виконання практичних дій аварійно-рятувальними підрозділами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

5

5

6

Ресурсне забезпечення рятувальних підрозділів для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

2

2

7

Здійснення маршу підрозділами і розташування на місці, проведення аварійно-рятувальних робіт

3

3

8

Організація газодимозахисної служби в підрозділах

1

1

2

9

Професійна підготовка особового складу рятувальних підрозділів

2

2

Усього:

2

18

20

2.2. Підготовка пожежних

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Вимоги Кодексу цивільного захисту України в частині, що стосується організації пожежно-рятувальних робіт

1

1

2

Організація пожежно-рятувальних робіт в Україні

1

1

3

Управління оперативно-службовою діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів

1

1

4

Дії особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час рятування людей. Заходи безпеки

1

1

5

Пожежна тактика та її завдання

2

2

6

Тактичні прийоми і способи гасіння пожеж

2

2

7

Особливості гасіння пожеж у різних умовах і на різних об'єктах (перероблення і зберігання нафти та нафтопродуктів, на об'єктах із СДОР, повітряних суднах тощо)

2

2

8

Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами та службами цивільного захисту щодо гасіння пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій

2

2

9

Основні прийоми роботи з пожежною технікою і пожежно-технічним обладнанням, що знаходиться на озброєнні і надходить для застосування під час проведення пожежно-рятувальних заходів

2

2

10

Професійна підготовка особового складу пожежно-рятувальних підрозділів

3

3

11

Організація газодимозахисної служби в підрозділах. Робота особового складу в засобах індивідуального захисту органів дихання

1

2

3

Усього:

3

17

20

2.3. Підготовка інженерно-інспекторського складу:

2.3.1. Спеціалістів пожежної безпеки

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Повноваження ДСНС України у сфері державного нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки

1

1

2

Способи здійснення та основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

1

1

3

Відповідальність за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки

1

1

4

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки

1

1

5

Порядок обліку пожеж та їх наслідків

1

1

6

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

1

1

2

7

Впровадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

1

1

8

Організація нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного призначення

2

2

9

Загальні положення Правил пожежної безпеки в Україні

1

1

10

Завдання служб пожежної безпеки центральних органів виконавчої влади

1

1

11

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

2

2

12

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1

1

13

Системи протипожежного захисту

2

2

14

Класифікація будівельних матеріалів за показниками пожежної небезпеки

1

1

15

Класифікація будівельних конструкцій за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь

1

1

16

Класифікація речовин і матеріалів за пожежною небезпекою

1

1

Усього:

19

1

20

2.3.2. Спеціалістів техногенної безпеки

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Єдина державна система цивільного захисту та її складові

2

2

2

Організація перевірки територіальних і функціональних підсистем ЄДСЦЗ

3

3

3

Реєстрація та паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

1

1

2

4

Організація і здійснення державного нагляду (контролю) за об'єктами підвищеної небезпеки

2

2

5

Забезпечення техногенної безпеки. Організація і здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері

3

3

6

Організація та проведення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

2

2

7

Організація та проведення перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності

2

2

8

Вивчення основних положень ДБН "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення"

2

2

9

Вивчення основних положень Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

2

2

Усього:

19

1

20

2.4. Підготовка спеціалістів радіаційного, хімічного, біологічного захисту

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація радіаційного, хімічного та біологічного (бактеріологічного) захисту

1

1

2

Види небезпечних хімічних речовин, що використовуються (зберігаються) на підприємствах (установах)

2

2

3

Радіаційна безпека в Україні

1

1

4

Методи і способи радіаційної та хімічної розвідки в зонах ураження

2

2

5

Організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2

1

3

6

Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Вимоги до їх розміщення, зберігання та обслуговування

1

1

2

7

Найбільш небезпечні хімічні речовини. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації

1

1

8

Підготовка хімічної розвідувальної машини до розвідки, проведення розвідки. Спеціальне оброблення озброєння, техніки, санітарне оброблення особового складу

2

2

9

Методи та способи спеціального оброблення місцевості, споруд, обмундирування, засобів захисту тощо

1

1

2

10

Порядок проведення повного спеціального оброблення підрозділами. Розгортання пункту спеціального оброблення

2

2

11

Метеозабезпечення в системі цивільного захисту

1

1

12

Основи екологічної безпеки

1

1

Усього

11

9

20

2.5. Підготовка спеціалістів зв'язку

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основи організації та забезпечення зв'язку в органах та підрозділах ДСНС України

2

3

5

2

Автоматизовані системи управління органами та підрозділами ДСНС України

3

2

5

3

Застосування сучасних систем зв'язку в повсякденній діяльності та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3

3

6

4

Комп'ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні підрозділами ДСНС України

1

1

2

5

Організація електронного документообігу в ДСНС України

1

1

2

Усього

10

10

20

2.6. Медична підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація діяльності та основні завдання медичної служби ДСНС України

1

1

2

Організація медичного забезпечення постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, медико-санітарна обстановка у разі надзвичайних ситуацій різного характеру

1

1

2

3

Загальні принципи організації надання домедичної допомоги постраждалим, сили і засоби, що залучаються.

1

1

2

4

Порушення основних життєвих функцій організму, що виникають у разі надзвичайних ситуацій. Загальні принципи надання домедичної допомоги постраждалим у разі надзвичайних ситуацій

1

2

3

5

Основні принципи надання домедичної допомоги постраждалим: при травмах, термічних ураженнях, гострих отруєннях (токсичними речовинами)

1

2

3

6

Методика визначення можливих санітарних втрат в осередках надзвичайних ситуацій

1

1

2

7

Принципи лікувально-евакуаційного забезпечення постраждалих. Медичне сортування та медична евакуація постраждалих

2

2

4

8

Поняття про епідемічний процес, протиепідемічні заходи в осередках небезпечних та особливо небезпечних інфекцій, організація санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у разі надзвичайних ситуацій

1

1

2

9

Дотримання заходів безпеки особовим складом під час роботи в зоні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1

1

Всього

10

10

20

2.7. Підготовка спеціалістів піротехнічних підрозділів

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основні нормативно-правові документи, що регламентують організацію і виконання робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів (далі - ВНП) на території України. Основні терміни та визначення з питань очищення території від ВНП і протимінної діяльності

1

1

2

Вимоги керівних документів та міжнародних стандартів протимінної діяльності щодо організації проведення робіт з очищення місцевості від ВНП та правил безпеки під час їх виконання

1

1

3

Кваліфікаційна характеристика та вимоги до спеціаліста з розмінування. Обов'язки та допуск до виконання піротехнічних робіт. Алгоритм дій персоналу та їх відповідальність

2

2

4

Організація розвідки і розмінування місцевості. Системи маркування. Контроль якості розмінування.

2

2

5

Кваліфікація та характеристика боєприпасів та підривних засобів. Ідентифікація боєприпасів та визначення ступеня небезпеки

5

5

6

Знешкодження і знищення ВНП. Заходи безпеки під час виконання робіт з розмінування

2

2

7

Проведення спеціальних та інших вибухових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ліквідація крижаних заторів, захист гідротехнічних та мостових споруд, організація пропуску льодоходу та повені

2

2

8

Порядок безпечного зберігання вибухових матеріалів, їх облік, перевезення і видача. Транспортування ВНП. Оснащення відділення групи піротехнічних робіт та обладнання спеціальних транспортних засобів

1

1

9

Характеристика вибухових матеріалів. Електричний та вогневий способи підриву

1

1

10

Засоби індивідуального захисту персоналу. Медичне забезпечення. Безпека і гігієна праці

1

1

11

Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими матеріалами та боєприпасами

1

1

12

Роз'яснювальна робота серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки у разі виявлення ВНП. Розслідування інцидентів та нещасних випадків при необережному поводженні з ВНП

1

1

Усього:

5

15

20

2.8. Технічна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Сучасні тенденції розвитку нової пожежної та аварійно-рятувальної техніки в Україні та країнах світу

1

1

2

Організація експлуатації техніки

1

1

3

Особливості будови, тактико-технічні характеристики, організація і правила експлуатації іншої штатної техніки

3

3

4

Особливості експлуатації техніки у зимових (літніх) умовах

3

3

5

Організація технічного обслуговування машин та технічних засобів. Ремонт і експлуатація машин

2

2

6

Застосування сучасного механізованого інструменту для проведення аварійно-рятувальних робіт

1

2

3

7

Забезпечення заходів безпеки під час виконання пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт, використання та утримання електричного й механізованого інструменту

1

1

8

Ресурсне забезпечення, організація тендерів, складання договорів

1

1

9

Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна

1

1

10

Створення фінансових та матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

1

1

11

Організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання. Забезпечення зберігання

3

3

Усього

6

14

20

2.9. Підготовка водолазів

№ з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Порядок організації водолазної підготовки

1

2

3

2

Підготовка та перевірка водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків. Порядок роботи водолазів

2

2

3

Інженерно-технічні та спеціальні водолазні роботи

2

2

4

Здійснення водолазних спусків з плаваючих засобів, на течії, в зимових умовах

2

2

5

Медичне забезпечення водолазних робіт та надання першої медичної допомоги потерпілим

1

1

6

Догляд за водолазним спорядженням та обслуговування засобів забезпечення спусків

1

1

7

Єдині правила безпеки праці під час виконання водолазних робіт

2

1

3

8

Фізіологічні особливості водолазних спусків, захворювання і травмування водолазів

2

1

3

9

Технічні засоби проведення водолазних робіт

2

1

3

Усього

7

13

20

2.10. Психологічна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Функція планування і прогнозування. Поняття і класифікація управлінських рішень. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень

1

1

2

Корпоративна культура в ДСНС України. Соціально-психологічний клімат як показник ефективності управлінської діяльності. Формування оптимального соціально-психологічного клімату

1

1

3

Психологія особистості особового складу ДСНС України. Психологічний аналіз службової діяльності

1

1

4

Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій у службовій діяльності. Безконфліктне спілкування

1

1

5

Особливості взаємодії з населенням в умовах надзвичайної ситуації. Основи організації екстреної психологічної допомоги постраждалим

1

1

6

Емоційне навантаження на особовий склад ДСНС України. Попередження та профілактика

1

1

7

Психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах. Попередження та профілактика стресових розладів. Прийоми відновлення функціонального стану на робочому місці

1

1

2

Усього

7

1

8

2.11. Гуманітарна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

ДСНС України - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру: структура, завдання, функції, керівний склад. Завдання начальницького складу органів і підрозділів системи ДСНС України на 2015/2016 навчальний рік

1

1

2

Гуманітарна політика держави - направленість на європейську людиноцентричну систему цінностей. Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

1

1

3

Соціальна політика держави. Соціальний та правовий захист особового складу органів і підрозділів ДСНС України та членів їх сімей

1

1

4

Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах і підрозділах ДСНС України

1

1

5

Система роботи органів управління щодо зміцнення службової дисципліни та дотримання законності. Форми і методи індивідуальної виховної роботи з підлеглими.

1

1

6

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту. Сутність службової дисципліни, права та обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту щодо її додержання, види заохочення та дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування

1

1

7

Історія української державності: витоки і етапи становлення. Українська культура: історія і сучасність

1

1

8

Вивчення основних положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та статей Кримінального кодексу України, що стосуються злочинів у сфері службової діяльності

1

1

9

Контрольне заняття

1

1

Усього

8

8

III. Тактична підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Координація спільних дій територіальних структурних підрозділів міністерств їх відомств у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру

1

1

2

2

Сили і засоби цивільного захисту району обслуговування, їх склад та тактичні можливості. Організація управління силами цивільного захисту у разі реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1

1

2

3

Порядок проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

3

3

4

Організація роботи мобільної оперативної групи в районі виникнення надзвичайної ситуації. Робота штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1

2

3

5

Організація ведення розвідки в осередках надзвичайних ситуацій

2

2

6

Тактика ведення підрозділами аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних та пожежно-рятувальних робіт

4

4

7

Проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення

1

1

8

Організація роботи пересувного пункту управління та пункту життєзабезпечення населення

2

2

9

Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1

1

Усього

3

17

20

IV. Загальна та спеціальна фізична підготовка

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до Настанови з фізичної підготовки в МНС України, затвердженої наказом МНС України від 05.08.2004 № 10.

Для проведення занять із фізичної підготовки середнього і старшого начальницького складу рекомендується відводити 200 годин впродовж навчального року, з них близько 30 годин - на спеціальну фізичну підготовку.

Директор
Департаменту реагування
на надзвичайні ситуаціїГ.Б. Марченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.08.2015  № 421

ПРИМІРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
проведення занять із службової підготовки з рядовим і молодшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у 2015/2016 навчальному році

Розрахунок годин з видів підготовки рядового і молодшого начальницького складу

Функціональна підготовка

- 18 годин

Загальнопрофільна підготовка

- 32 години

Психологічна підготовка

- 13 годин

Гуманітарна підготовка

- 9 годин

Тактична підготовка

- 72 години

Загальна фізична підготовка

- 12 годин

Спеціальна фізична підготовка

- 90 годин

Усього:

- 246 годин

Тематичний розрахунок годин (рекомендований) проведення занять зі службової підготовки:

I. Функціональна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Завдання особового складу органів і підрозділів ДСНС України на 2015/2016 навчальний рік

0,5

0,5

2

Основні вимоги Положення про територіальний орган ДСНС України

0,5

0,5

3

Основи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1

1

4

Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу

1

1

5

Соціальний та правовий захист особового складу органів і підрозділів ДСНС України та членів їх сімей згідно з нормами чинного законодавства

1

1

6

Положення Дисциплінарного статуту

2

2

7

Гарнізон Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, його призначення та завдання

1

1

8

Управління повсякденною діяльністю підрозділів

1

1

9

Порядок організації та діяльність газодимозахисної служби у гарнізонах і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

1

1

2

10

Правові та організаційні основи з питань заходів безпеки

3

3

11

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичне забезпечення

1

1

12

Основи екологічного забезпечення регіону

1

1

13

Кодекс цивільного захисту України. Вивчення нових нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту

3

3

Усього:

17

1

18

II. Загальнопрофільна підготовка

Тематичний план з загальнопрофільної підготовки складається відповідно до виконання професійно-службових завдань, що покладені на підрозділ, та професійного спрямування підрозділу

2.1. Підготовка рятувальників

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основні види аварій, їх стисла характеристика

1

1

2

Організація і проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

2

2

3

Управління силами і засобами під час ведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

1

1

4

Сили і засоби, які залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

1

1

5

Готовність сил і засобів до дій за призначенням

2

2

6

Проведення розвідки і пошуку потерпілих у зоні надзвичайної ситуації

2

2

7

Порядок здійснення маршу підрозділами для проведення рятувальних та інших невідкладних заходів. Особливості розташування підрозділів у районах зосередження

2

2

8

Проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт ланкою і основними силами. Способи рятування людей із завалених сховищ, з-під завалів та з верхніх поверхів будівель

1

1

9

Робота зі спеціальним гідравлічним, пневматичним інструментом та обладнанням і спорядженням

1

1

10

Проведення рятувальних, пошуково-рятувальних робіт під час дорожньо-транспортних пригод, залізничних катастроф, та в умовах гірського рельєфу і печерах

2

2

11

Рятувальні роботи із застосуванням спеціального спорядження для транспортування потерпілого

2

2

12

Особливості дій аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних підрозділів у разі паводків, затоплень, селів та у гірській місцевості

1

1

13

Техніка пересування і тактика проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт на воді

1

1

14

Загальна характеристика плаваючих транспортних засобів, що застосовуються під час аварійно-рятувальних робіт на воді

1

1

15

Особливості роботи рятувальників у небезпечних середовищах

1

1

16

Дії особового складу з очищення територій від завалів деревами

1

1

17

Локалізація й усунення аварій на комунально-енергетичних мережах і технологічних системах

1

1

18

Практичні заходи щодо проведення евакуації людей, тварин та майна

1

1

19

Забезпечення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних підрозділів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2

2

20

Порядок обслуговування спеціального гідравлічного, пневматичного та механізованого інструменту

1

1

21

Спеціальне спорядження для проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

2

2

22

Особливості пересування рятувальників під час проведення робіт на складному рельєфі, зруйнованих спорудах, висоті, в шахтних колодязях, штольнях, печерах тощо

1

1

23

Заходи безпеки під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

1

1

24

Організація газодимозахисної служби в підрозділах. Методика підготовки особового складу підрозділів до виконання завдань за призначенням

1

1

Усього

3

29

32

2.2. Підготовка пожежних

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація пожежно-рятувальних робіт в Україні

1

1

2

Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС України

1

1

3

Основи управління пожежно-рятувальними підрозділами

1

1

4

Пожежна тактика та її завдання

1

1

5

Причини виникнення пожежі і параметри, що характеризують її розвиток. Класифікація пожеж

1

1

6

Вогнегасні засоби. Методи зупинення процесу горіння

1

1

7

Сили і засоби для гасіння пожеж

1

1

8

Тактичні можливості підрозділів

2

2

9

Обов'язки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час несення служби і гасіння пожеж

1

1

10

Дії підрозділів з ліквідації та гасіння пожеж

4

4

11

Розвідка пожежі

1

1

12

Евакуація людей, тварин та майна. Заходи безпеки

1

1

13

Принципи поділу зони горіння на бойові дільниці

1

1

14

Тактичні прийоми і способи гасіння пожеж у різних умовах і на різних об'єктах

6

6

15

Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами під час гасіння пожеж

1

1

16

Розбір пожеж, що виникли в районі виїзду

2

2

17

Оперативно-тактичне вивчення пожежонебезпечних об'єктів, будівель, споруд

4

4

18

Організація газодимозахисної служби в підрозділах

1

1

19

Підготовка особового складу пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань з пожежогасіння

1

1

Усього

8

24

32

2.3. Підготовка спеціалістів радіаційного, хімічного, біологічного захисту

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основи організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу і населення

1

1

2

Тактика дій підрозділів хімічного захисту, радіаційної та неспецифічної біологічної хімічної розвідки

2

2

3

Ліквідація наслідків радіаційних аварій

2

2

3

Ліквідація наслідків аварій пов'язаних з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин

2

2

4

Виявлення і оцінка радіаційної та хімічної обстановки

1

1

5

Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, порядок користування ними

2

2

6

Спеціальна обробка обладнання, техніки. Санітарна обробка особового складу

1

1

7

Розчини і речовини для санітарної та спеціальної обробки

2

2

8

Засоби для санітарної та спеціальної обробки

1

1

9

Дії підрозділів спеціальної обробки

1

1

10

Спеціальна обробка місцевості, споруд, верхнього одягу та засобів захисту

2

2

11

Найбільш небезпечні хімічні речовини. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації

1

1

12

Засоби і способи захисту від факторів радіаційного, хімічного і біологічного ураження

2

2

13

Способи нейтралізації і утилізації небезпечних хімічних речовин. Різновид сорбентів, нейтралізаторів

2

2

14

Автомобілі радіаційної хімічної розвідки, хімічного та радіологічного аналізу і контролю

2

2

15

Експлуатація і технічне обслуговування засобів радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю

3

3

16

Хімічні речовини. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації

1

1

17

Метеорологія

2

2

18

Місцевість та її тактичні характеристики. Топографічні карти

1

1

19

Основи екологічної безпеки

1

1

Усього

4

28

32

2.4. Підготовка спеціалістів зв'язку

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основи організації зв'язку в органах та підрозділах ДСНС України

2

6

8

2

Правила ведення переговорів засобами зв'язку. Ведення радіообміну в умовах ненадійного приймання, перешкод

2

5

7

3

Автоматизовані системи управління органами та підрозділами ДСНС України

1

5

6

4

Комп'ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні підрозділами

2

6

8

5

Правила заходів безпеки під час роботи із засобами зв'язку, сигналізації і оповіщення

1

2

3

Усього:

8

24

32

2.5. Медична підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація діяльності медичної служби ДСНС України та служб медицини катастроф територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

2

2

2

Організація медичного забезпечення постраждалого населення під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, медико-санітарна обстановка під час надзвичайних ситуацій різного характеру

1

1

2

3

Організація медичного забезпечення особового складу служби цивільного захисту під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

1

1

4

Медичне оснащення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту

2

2

5

Основи анатомії та фізіології людини, поняття про органи та системи організму людини та їх фізіологію:
кістково-м'язова система;
серцево-судинна система;
органи дихання;
інші системи

2

3

5

6

Основні принципи медичного сортування постраждалих: здійснення розшуку постраждалих та уражених в зоні надзвичайної ситуації, винесення їх із зони надзвичайної ситуації і передача медичним фахівцям.

1

1

2

7

Основні принципи лікувально-евакуаційного забезпечення постраждалих: медична евакуація постраждалих до лікувальних закладів

1

1

2

8

Транспортування постраждалих: методи транспортування постраждалих, технічні засоби.

2

2

9

Порушення основних життєвих функцій організму, що виникають під час надзвичайних ситуацій. Загальні принципи надання домедичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій

2

2

10

Основні правила надання домедичної допомоги при ранах: поняття про десмургію, прийоми та способи зупинки кровотечі, техніка накладання м'яких пов'язок та джгута

3

3

11

Основні правила надання домедичної допомоги у разі переломів, травматичного шоку, термічних уражень (опіки, перегрівання, відмороження, переохолодження, електротравма)

2

2

12

Основні правила надання домедичної допомоги при порушенні дихання та кровообігу: підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні дихання, кровообігу, серцево-легенева реанімація (проведення штучного дихання та непрямого масажу серця)

2

2

13

Порушення основних життєво-важливих функцій організму при гострих отруєннях: класифікація гострих отруєнь, клінічні ознаки гострих отруєнь, надання домедичної допомоги при гострих отруєннях (інгаляційні отруєння, при проникненні в шлунок, ураженнях СДОР)

2

2

14

Поняття про інфекційні захворювання, організація протиепідемічних та профілактичних заходів в осередках небезпечних та особливо небезпечних інфекційних захворювань

1

1

15

Правила поведінки та дотримання заходів безпеки під час роботи в зоні (осередку ураження) надзвичайної ситуації

2

2

Усього:

11

21

32

2.6. Підготовка спеціалістів піротехнічних підрозділів

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основні нормативно-правові документи, що регламентують організацію і виконання робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів (далі - ВНП) на території України. Основні терміни та визначення з питань очищення території від ВНП та протимінної діяльності

2

2

2

Вимоги керівних документів та міжнародних стандартів протимінної діяльності щодо організації проведення робіт з очищення місцевості від ВНП та правил безпеки під час їх виконання

2

2

3

Кваліфікаційна характеристика та вимоги до спеціаліста з розмінування. Обов'язки та допуск до виконання піротехнічних робіт. Алгоритм дій персоналу та їх відповідальність

3

3

4

Організація розвідки і розмінування місцевості. Системи маркування. Контроль якості розмінування

3

3

5

Кваліфікація та характеристика боєприпасів та підривних засобів. Ідентифікація боєприпасів та визначення ступеня небезпеки

6

6

6

Знешкодження і знищення ВНП. Заходи безпеки під час виконання робіт з розмінування

2

2

7

Проведення спеціальних та інших вибухових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ліквідація крижаних заторів, захист гідротехнічних та мостових споруд, організація пропуску льодоходу та повені

2

2

8

Порядок безпечного зберігання вибухових матеріалів їх облік, перевезення і видача. Транспортування ВНП. Оснащення відділення групи піротехнічних робіт та обладнання спеціальних транспортних засобів

3

3

9

Характеристика вибухових матеріалів. Електричний та вогневий способи підриву

3

3

10

Засоби індивідуального захисту персоналу. Медичне забезпечення. Безпека і гігієна праці

3

3

11

Кримінальна відповідальність при поводженні з вибуховими матеріалами та боєприпасами

1

1

12

Роз'яснювальна робота серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки у разі виявлення ВНП. Розслідування інцидентів та нещасних випадків унаслідок необережного поводження з ВНП

2

2

Усього:

8

24

32

2.7. Технічна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Сучасні тенденції розвитку нової пожежної та аварійно-рятувальної техніки в Україні та країнах світу

1

1

2

Особливості будови, тактико-технічні характеристики, організація і правила експлуатації іншої штатної техніки

8

8

3

Особливості експлуатації техніки у зимовий та літній періоди

2

2

4

Будова та технічне обслуговування інших штатних транспортних засобів

3

3

5

Сучасне оснащення та інструменти, що використовуються для проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

4

4

6

Спеціальне спорядження для роботи в непридатному для дихання середовищі

2

2

7

Засоби пожежогасіння, що знаходяться на оснащенні підрозділу

2

2

8

Робота із засобами пожежогасіння

3

3

9

Забезпечення безпеки праці під час виконання пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт під час використання та утримання електричного, механізованого та іншого інструменту

1

1

10

Засоби димовидалення та малої механізації

1

1

11

Драбини пожежні - будова, використання, параметри

1

1

12

Характеристика основних і спеціальних пожежних автомобілів

1

1

13

Організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання. Забезпечення зберігання

2

2

14

Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних та дорожніх умовах

1

1

Усього

1

31

32

2.8. Підготовка водолазів

№ з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Порядок організації водолазної підготовки

1

2

3

2

Підготовка та перевірка водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків. Порядок роботи водолазів

4

4

3

Інженерно-технічні та спеціальні водолазні роботи

3

3

4

Здійснення водолазних спусків з плаваючих засобів, на течії, в зимових умовах

4

4

5

Медичне забезпечення водолазних робіт та надання першої медичної допомоги потерпілим

1

1

6

Догляд за водолазним спорядженням та обслуговування засобів забезпечення спусків

1

4

5

7

Єдині правила безпеки праці під час виконання водолазних робіт

2

2

4

8

Фізіологічні особливості водолазних спусків, захворювання і травмування водолазів

2

2

4

9

Технічні засоби проведення водолазних робіт

2

2

4

Усього

8

24

32

2.9. Підготовка спеціалістів гірських пошуково-рятувальних підрозділів

№ з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація та ведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з різними формами гірського рельєфу, з пішохідним та лижним туризмом

1

2

3

2

Залучення кінологічних підрозділів для пошукових робіт

1

2

3

3

Пошуково-(аварійно-)рятувальні роботи з використанням гелікоптера

1

1

4

Порядок використання спеціального спорядження та обладнання. Способи та прийоми транспортування потерпілих за допомогою спеціального спорядження

1

2

3

5

Альпінізм і скелелазіння. Основні правила безпеки під час подолання гірських схилів

3

3

6

Види скель. Рух по скелях з гімнастичною та верхньою страховкою. Пересування в горах по закріпленій альпіністській мотузці

1

2

3

7

Використання спеціальних засобів безпеки. Допоміжні спеціальні заходи під час роботи з альпіністською мотузкою. В'язання вузлів і обов'язок. В'язання допоміжних вузлів. Прийоми страховки і самостраховки

2

2

8

Техніка підйому та спуску потерпілого на гірському рельєфі. Транспортування потерпілого за допомогою тросового спорядження. Прийоми використання тросового спорядження

3

3

9

Способи евакуації потерпілого. Робота з волокушею. Транспортування потерпілого за допомогою підручних засобів

3

3

10

Техніка руху і забезпечення безпеки на снігу та льодовому рельєфі. Підготовка і утримання гірськолижних трас. Вимоги щодо безпеки на трасах. Обладнання трас, знаки на трасах

3

3

11

Лавинна безпека. Виникнення лавинної небезпеки. Аналіз лавинної ситуації. Ухилення від лавин і дії лижника у разі потрапляння в лавину

1

1

2

12

Ведення спелеологічних аварійно-рятувальних робіт

3

3

Усього:

6

26

32

2.10. Підготовка рятувальників-кінологів

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Анатомія і фізіологія собаки

1

1

2

Правила застосування подразників під час дресирування собак

1

1

2

3

Безумовні та умовні рефлекси

1

1

2

4

Фізіологічні основи дресирування. Фактори, що впливають на поведінку собаки. Зовнішні форми прояву поведінки (пози і міміка)

2

1

3

5

Теорія запахового коригування (орієнтування по запаху)

1

1

2

6

Підготовка службових собак, основні елементи курсу загального та спеціального дресирування. Загальні помилки кінолога при дресируванні собаки

1

2

3

7

Види і типи пошуку із застосуванням пошукових собак. Способи та порядок ведення пошукових робіт із залученням службових собак

1

2

3

8

Характерні особливості організації та проведення пошуково-рятувальних робіт із використанням пошукових собак

1

1

2

9

Організація та порядок пошуку постраждалих у зруйнованих будинках і спорудах із використанням пошукових собак

2

2

10

Порядок та особливості пошуку постраждалих у гірській місцевості та у лісових масивах

2

2

11

Рятувальні роботи із застосуванням спеціального спорядження для транспортування потерпілого

1

1

12

Організація забезпечення службових собак під час проведення пошуково-рятувальних робіт

1

1

13

Зоогігієнічні вимоги щодо утримання собак Правила утримання собак, індивідуальне та групове розміщення тварин

1

1

2

14

Організація розведення і вирощування службових собак

1

1

2

15

Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження із службовими собаками

1

1

16

Ветеринарне обслуговування службових собак. Перша невідкладна допомога собаці при травмах

1

1

2

17

Заходи безпеки під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

1

1

Усього

15

17

32

2.11. Підготовка спеціалістів гірничо-рятувальних підрозділів

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Порядок виїзду підрозділу на ліквідації аварій. Дії особового складу під час прибуття на місце аварії

2

2

2

Основи оперативних дій підрозділів та відділень воєнізованої гірничо-рятувальної служби під час ліквідації аварій та гасіння пожеж в шахтах

2

2

3

Організація і проведення розвідки. Дії відділення у разі виявлення потерпілих

1

1

2

4

Вентиляційні режими у разі аварій на шахтах. Їх особливості та характеристика

2

2

5

Гасіння пожеж у шахтах під землею, їх особливості в залежності від місця виникнення

1

1

2

6

Особливості організації гірничорятувальних робіт в умовах високих та низьких температур у гірничих виробках шахт

1

1

2

7

Ліквідація аварій в шахтах (вибухи газу, пилу). Раптові викиди гірничої маси та газу. Обвалення порід, гірничі удари. Прорив води (розсолу) в гірничі виробки. Загазування гірничих виробок отруйними речовинами

1

2

3

8

Обов'язки особового складу воєнізованої гірничо-рятувальної служби під час ліквідації аварій (респіраторника, чергового поста безпеки, замикаючого у відділенні, водія оперативного автомобіля, командира відділення)

2

2

9

Організація зв'язку з потерпілими, які опинилися під завалами. Особливості передачі інформації у випадку неможливості встановлення мовного зв'язку

1

1

2

10

Кисневі ізолюючі респіратори РВЛ-1, Р-12, Р-30, Р-34. Призначення, будова, технічна характеристика, застосування

1

1

2

11

Ізолюючі та фільтруючі саморятівники. Призначення, будова, технічна характеристика, застосування

1

1

12

Апарат штучної вентиляції легень ГС-10. Призначення, будова, технічна характеристика, застосування

1

1

2

13

Кисневі компресори КД-5 та КД-8. Будова, технічна характеристика, застосування

1

1

14

Оснащення для гасіння пожеж (пожежні рукави, стволи, водорозпилювачі, вогнегасники, гідрант-пістолет). Технічна характеристика, будова та застосування

1

1

2

15

Технічні засоби контролю складу атмосферного повітря, газоаналізатори. Підготовка приладів до роботи. Контрольні прилади для перевірки апаратури та оснащення

1

1

16

Вивчення Положення про порядок виконання запобіжно-профілактичних робіт

1

1

17

Вивчення планів ліквідації аварій на підприємства, які обслуговуються підрозділами. Проведення навчальних тривог для їх практичного відпрацювання

1

2

3

Усього

21

11

32

2.12. Психологічна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Психологічна готовність до роботи в особливих умовах. Шляхи підвищення психологічної стійкості особового складу

1

1

2

2

Алгоритм безпомилкових дій під час перебування в екстремальних умовах службової діяльності

1

1

3

Психологія міжособистісної взаємодії співробітників у службовому колективі. Психологічні особливості конфліктів та шляхи їх вирішення

1

1

4

Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях. Особливості спілкування з постраждалими

1

1

5

Вплив екстремальних умов службової діяльності на психіку рятувальника. Емоційне навантаження. Психосоматичні захворювання

3

1

4

6

Збереження балансу фізичного та психічного здоров'я, психогігієнічні рекомендації. Психологічна допомога колегам (самодопомога) у службовій діяльності. Методи психологічної саморегуляції. Застосування прийомів регуляції психологічного стану

1

2

3

7

Психологічна етика та культура поведінки особового складу ДСНС України під час виконання службових обов'язків. Корпоративна культура в підрозділах ДСНС України

1

1

Усього:

9

4

13

2.13. Гуманітарна підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

ДСНС України - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Завдання особового складу органів і підрозділів ДСНС України на 2015/2016 навчальний рік

1

1

2

Основні положення Кодексу цивільного захисту України

1

1

3

Гуманітарна політика держави - направленість на європейську людиноцентричну систему цінностей. Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

1

1

4

Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах та підрозділах ДСНС України

1

1

5

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту. Сутність службової дисципліни, права та обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту щодо її додержання, види заохочення та дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування

1

1

6

Вивчення основних положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та статей Кримінального кодексу України, які стосуються злочинів у сфері службової діяльності

1

1

7

Історія української державності: витоки і етапи становлення. Українська культура: історія і сучасність

1

1

8

30 річниця трагедії на Чорнобильській АЕС - данина пам'яті героям пожежним-рятувальникам

2

2

9

Контрольне заняття

1

1

Усього

9

9

III. Тактична підготовка

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Призначення, структура та можливості підрозділу

2

2

2

Основи управління та проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт

4

4

3

Тактичні можливості пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів

4

4

4

Тактика дій особового складу підрозділів під час ведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт

6

6

5

Збір та виїзд особового складу підрозділу за сигналом "Збір-аварія" для виконання завдань за призначенням

2

2

6

Проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт у складі підрозділу

6

6

7

Організація ведення розвідки в осередках виникнення надзвичайних ситуацій

4

4

8

Організація пожежогасіння

4

4

9

Організація рятувальних та інших невідкладних робіт

4

4

10

Організація пошуково-рятувальних робіт на відкритій місцевості

4

4

11

Основи організації радіаційного, хімічного, біологічного захисту особового складу

4

4

12

Види характерних надзвичайних ситуацій та їх класифікація

1

1

13

Інженерне забезпечення підрозділу під час проведення рятувальних робіт

2

2

14

Заходи безпеки під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт

4

4

15

Організація здійснення маршу підрозділами до місця виникнення надзвичайної ситуації

1

1

16

Практичне вивчення району обслуговування підрозділу

20

20

Усього

72

72

IV. Загальна фізична підготовка

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до Настанови з фізичної підготовки в МНС України, затвердженої наказом МНС України від 05.08.2004 № 10.

На проведення занять із загальної фізичної підготовки рядового та молодшого начальницького складу рекомендується 12 годин упродовж навчального року.

V. Спеціальна фізична підготовка

Передбачає виконання спеціальних вправ залежно від виконання професійно-службових завдань та професійного спрямування підрозділу (відпрацювання рухомих дій, розвиток загальної силової та швидкісної витривалості в підлеглих).

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до Настанови з фізичної підготовки в МНС України, затвердженої наказом МНС України від 05.08.2004 № 10.

На проведення занять із спеціальної фізичної підготовки рядового та молодшого начальницького складу підрозділів рекомендовано 90 годин упродовж року.

Заняття із спеціальної фізичної підготовки проводяться на смузі з перешкодами або на спеціально підготовленому майданчику, спеціальних спорудах, полігонах з моделюванням конкретної надзвичайної ситуації, на об'єктах зони обслуговування.

Директор
Департаменту реагування
на надзвичайні ситуаціїГ.Б. Марченко


Додаток 1
до наказу ДСНС України
11.08.2015  № 421

ІНФОРМАЦІЯ
про результати підбиття підсумків службової підготовки у 2015/2016 навчальному році у територіальних органах та підрозділах центрального підпорядкування ДСНС України
(результати проведення диференційованих заліків з теоретичної підготовки та виконання вправ і нормативів із загальної та спеціальної фізичної підготовки)

№ з/п

Назва підрозділу

Результати проведення диференційованих заліків

Участь у заліках

Середня оцінка за результатами заліків

брали (чол.)

не брали (чол.)

із теоретичної підготовки

із загальної фізичної підготовки

із спеціальної фізичної підготовки

загальна за всіма видами підготовки

здали заліки

не здали заліки

з поважних причин

без поважних причин

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЬОГО


Додаток 2
до наказу ДСНС України
11.08.2015  № 421

ІНФОРМАЦІЯ
про стан навчально-тренувальної бази для підготовки особового складу підрозділів територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України

Назва підрозділу

Назва навчально-тренувальної споруди

Навчальна башта (пожежна)

Теплодимокамера (димокамера)

Спортивний майданчик

Містечко (майданчик) для підготовки рятувальників

Полоса психологічної підготовки

Клас для підготовки саперів / містечко для підготовки саперів

Обладнане місце для проведення водолазних спусків осіб водолазного складу

наяв ність

збудовано протягом начального року

стан (задо вільний/ незадовільний)

наяв- ність

збудовано протягом начального року

стан (задо вільний/ незадо вільний)

наяв- ність

збудовано протягом начального року

стан (задо вільний/ незадовільний)

наяв- ність

збудованопротягом начального року

стан (задо вільний/ незадовільний)

наяв ність

збудовано протягом начального року

стан (задо вільний/ незадовільний)

наяв ність

збудовано протягом начального року

стан (задо вільний/ незадовільний)

наяв ність

збудовано протягом начального року

стан (задовільний/ незадовільний)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ВСЬОГО

Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}on top