Про затвердження переліків майна ДП "Луганськвугілля"
Мінвуглепром України (з2005р.); Order on October 15, 2010407
Document v0407644-10, current version — Adoption on October 15, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2010 N 407

Про затвердження переліків майна
ДП "Луганськвугілля"

Відповідно до законів України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), на виконання спільного наказу
Державної податкової адміністрації України та Міністерства
вугільної промисловості України від 02.03.2010 N 118/66
( v0118225-10 ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до
державного бюджету в 2010 році та скорочення податкового боргу
державних підприємств вугільної промисловості", враховуючи
звернення Державного підприємства "Луганськвугілля" (далі -
ДП "Луганськвугілля") (лист від 26.07.2010 N 10б-179),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік майна, що входить до складу цілісного
майнового комплексу ДП "Луганськвугілля", залишковою вартістю
1681706194,76 (один мільярд шістсот вісімдесят один мільйон
сімсот шість тисяч сто дев'яносто чотири) гривні 76 коп. станом на
01.07.2010, згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік надлишкового майна, яке не задіяне або
не використовується у виробничій діяльності і може бути відчужене
у рахунок погашення податкового боргу ДП "Луганськвугілля",
залишковою вартістю 2088876,34 (два мільйони вісімдесят вісім
тисяч вісімсот сімдесят шість) гривень 34 коп. станом на
01.07.2010, згідно з додатком 2 та може бути відчужено органами
державної податкової служби України в рахунок погашення
податкового боргу за попередньою згодою Мінвуглепрому.
3. Установити, що ДП "Луганськвугілля" володіє, користується
і розпоряджається майном, закріпленим за ним на праві
господарського відання, за умов, установлених його статутом, та
відповідно до вимог чинного законодавства під персональну
відповідальність керівника.
4. Взяти до уваги, що додатки, зазначені у пунктах 1 та 2
цього наказу, зберігаються в Управлінні майнових відносин
Мінвуглепрому.
5. Наказ Мінвуглепрому від 31.07.2009 N 315 ( v0315644-09 )
"Про затвердження переліків майна ДП "Луганськвугілля" вважати
таким, що втратив чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пшеничку О.В.
Міністр Ю.Ященко



on top