Document v0405729-16, current version — Adoption on April 8, 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2016  № 405

Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі - План заходів), що додається.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.), департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), Державній установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Вяткіна Н.Б.), відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.):

2.1. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Плану заходів;

2.2. Подавати щороку до 20 червня та до 20 грудня відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.) інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення (в друкованому та електронному вигляді на адресу n_berezina@mon.gov.ua).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
08.04.2016  № 405

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства освіти і науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 року

Найменування завдання

Термін виконання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми

2016-2020

1) брати участь у діяльності міжвідомчих робочих груп з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

2) здійснення контролю за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, та надання матеріалів до періодичної доповіді з питань протидії торгівлі

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

3) внесення змін до Законів України "Про протидію торгівлі людьми", "Про безоплатну правову допомогу", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та інших нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми з метою посилення захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, юридичний департамент

4) участь у робочій групі щодо розроблення та затвердження списку індикаторів для сприяння виявленню осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

2016 - 2020

1) виготовлення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми:

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

• буклетів для випускників професійно-технічних навчальних закладів;
• буклетів для громадян, які проходять нострифікацію для навчання та роботи за кордоном;
• буклети для молоді з інших країн, які приїжджають для здобуття вищої освіти в Україні

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в України (за згодою) Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

2) проведення державних і регіональних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз'яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державна установа "Інститут модернізації освіти"

• розроблення та розміщення на сайтах навчальних закладів, органів та установ департаментів (управлінь) освіти і науки інформаційних банерів з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми шляхом поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії та Національної гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

проведення інформаційної кампанії серед школярів до Європейського дня проти торгівлі людьми (18 жовтня) по інформуванню щодо питань безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою), Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

3) ідентифікація, в частині компетенції осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

4) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

• забезпечення підготовки педагогічних працівників до проведення заходів з дітьми з питань безпечної міграції та протидії торгівлі людьми шляхом розширення географії впровадження програми з попередження торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" в інститутах післядипломної педагогічної освіти

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою), Всеукраїнська благодійна організація "Український фонд "Благополуччя дітей" (за згодою)

• впровадження електронного курсу "Торгівля людьми - сучасне рабство" в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою)

• створення електронного банку даних курсів (спецкурсів), які впроваджуються у вищих навчальних закладах та в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань протидії торгівлі людьми

Державна установа "Інститут модернізації змісту освіти"

• навчання співробітників інтернатних закладів системи освіти щодо питань протидії торгівлі людьми та ідентифікації дітей, постраждалих від торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою)

• організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників в он-лайн режимі з питань протидії торгівлі людьми шляхом сертифікації

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

• проведення круглих столів для педагогічних працівників Харківської та Одеської областей з питань протидії торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки Харківської та Одеської обласних державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Громадська організація "Ла Страда - України" (за згодою)

5) організація та проведення педагогічними працівниками та членами національної тренерської мережі, профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

впровадження програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція"

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

4. Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми

Постійно

а) участь та сприяння, в межах компетенції, у проведенні навчання фахівців територіальних підрозділів ДМС з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

5. Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми

Постійно

1) здійснення моніторингу стану виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги (реабілітації) особам, які постраждали від торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної освіти

2017 - 2018

• проведення моніторингу щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів методичними матеріалами з питань протидії торгівлі людьми

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Державна установа "Інститут модернізації змісту освіти", Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

• проведення комплексного соціологічного дослідження з метою визначення вразливості до торгівлі людьми та рівня обізнаності щодо явища торгівлі людьми серед вразливих дітей та молоді в Україні

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою)

6. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми

Постійно

1) продовження співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

• забезпечення співпраці з партнерськими громадськими організаціями інформаційно-просвітницької роботи з протидії торгівлі людьми серед вразливих дітей та молоді, у тому числі із використанням методу "рівний - рівному"

відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Представництво Міжнародної організації з міграцій в Україні (за згодою), Громадська організація "Ла Страда - Україна" (за згодою)

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}on top