Document v0403506-10, invalid, current version — Loss of force on February 8, 2012, on the basis - v0049840-12

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
01.11.2010 N 403
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
казначейської служби
N 49 ( v0049840-12 ) від 08.02.2012 }
Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної
звітності про виконання місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби
N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )
від 08.07.2010 та з метою встановлення єдиних вимог до порядку
складання місячної, квартальної та річної звітності про виконання
місцевих бюджетів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми місячної, квартальної та річної звітності
про виконання місцевих бюджетів, що додаються: фінансової: звіт про фінансовий стан (баланс); звіт про результати виконання місцевих бюджетів; звіт про рух грошових коштів; бюджетної: звіт про виконання місцевих бюджетів; звіт про бюджетну заборгованість; інформація про виконання захищених видатків місцевих
бюджетів; звіт про використання коштів з резервного фонду; звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій
та субвенцій, отриманих з державного бюджету; інформація про стан боргу місцевих бюджетів.
2. Установити, що органи Державного казначейства України
складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про
виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом,
починаючи зі звіту за січень 2011 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Литвиненко Л.І.) довести цей
наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України
та Головних управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
6. Наказ Державного казначейства України від 11.02.2010 N 41
( v0041506-10 ) "Щодо затвердження форм звітності про виконання
місцевих бюджетів" вважати таким, що втратив чинність, після
складання та подання звітів про виконання місцевих бюджетів за
2010 рік.
7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова С.І.Харченко

Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
станом на ____________ 20__ року ______________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 1мб
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Код рядка| N груп |Залишок |Залишок |Залишок на| | груп | | | на | на | кінець | | | | |початок |кінець |звітного | | | | |звітного|звітного|року після| | | | |року |періоду |річного | | | | | |(року)* |заключення| | | | | | |рахунків**| |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Актив | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Активи | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші рахунки | 020 | 112 | | | | |Державного | | | | | | |казначейства в | | | | | | |НБУ | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші рахунки за | 030 | 123 | | | | |коштами місцевих| | | | | | |бюджетів в | | | | | | |банках | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Дебіторська | 040 | 124 | | | | |заборгованість | | | | | | |за операціями з | | | | | | |банками | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Депозити | 050 | 133 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету, | | | | | | |розміщені в | | | | | | |Національному | | | | | | |банку | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші депозити | 060 | 134 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Цінні папери в | 070 | 142 | | | | |активі місцевого| | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кредити, надані | 080 | 152 | | | | |з місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кредити, що | 090 | 153 | | | | |надавались під | | | | | | |гарантійні | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кошти місцевого | 100 | 164 | | | | |бюджету в дорозі| | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Активи місцевого| 110 | 165 | | | | |бюджету за | | | | | | |взаємними | | | | | | |розрахунками | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші активи | 120 | 166 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Субрахунки | 130 | 171 | | | | |єдиного | | | | | | |казначейського | | | | | | |рахунку | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Разом активи: | 140 | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Розрахунки | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 150 | 421 | | | | |розрахунки з | | | | | | |державним | | | | | | |бюджетом | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 160 | 422 | | | | |розрахунки з | | | | | | |місцевими | | | | | | |бюджетами | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 170 | 423 | | | | |розрахунки з | | | | | | |сільськими і | | | | | | |селищними | | | | | | |бюджетами | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 180 | 432 | | | | |цінними паперами| | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 190 | 443 | | | | |операціями з | | | | | | |кредитами | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 200 | 444 | | | | |централізованими| | | | | | |проплатами | | | | | | |місцевих | | | | | | |бюджетів | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші розрахунки | 210 | 446 | | | | |за коштами | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Разом | 220 | | | | | |розрахунки: | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Баланс | 230 | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Пасив | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Зобов'язання | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Зобов'язання за | 240 | 214 | | | | |векселями | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Облігації | 250 | 215 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Зобов'язання | 260 | 216 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету за | | | | | | |іншими цінними | | | | | | |паперами | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Внутрішнє | 270 | 223 | | | | |фінансування | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Зовнішнє | 280 | 224 | | | | |фінансування | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Депозити | 290 | 232 | | | | |отримані | | | | | | |місцевим | | | | | | |бюджетом | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Зобов'язання | 300 | 242 | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету за | | | | | | |взаємними | | | | | | |розрахунками | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Разом | 310 | | | | | |зобов'язання: | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Кошти бюджетів | | | | | | |та розпорядників| | | | | | |бюджетних коштів| | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кошти загального| 320 | 314 | | | | |фонду місцевих | | | | | | |бюджетів | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кошти | 330 | 315 | | | | |спеціального | | | | | | |фонду місцевих | | | | | | |бюджетів, які | | | | | | |направляються на| | | | | | |спеціальні | | | | | | |видатки | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Особові та | 340 |353; 354| | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |розпорядників і | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |одержувачів | | | | | | |коштів за | | | | | | |загальним фондом| | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Особові та | 350 |353; 354| | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |розпорядників і | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |одержувачів | | | | | | |коштів за | | | | | | |загальним фондом| | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету, які | | | | | | |знаходяться на | | | | | | |іншій території | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Особові та | 360 |353; 354| | | | |спеціальні | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |розпорядників і | | | | | | |спеціальні | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |одержувачів | | | | | | |коштів за | | | | | | |спеціальним | | | | | | |фондом місцевого| | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Особові та | 370 |353; 354| | | | |спеціальні | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |розпорядників і | | | | | | |спеціальні | | | | | | |реєстраційні | | | | | | |рахунки | | | | | | |одержувачів | | | | | | |коштів за | | | | | | |спеціальним | | | | | | |фондом місцевого| | | | | | |бюджету, які | | | | | | |знаходяться на | | | | | | |іншій території | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Кошти | 380 | 355 | | | | |розпорядників | | | | | | |коштів бюджетів | | | | | | |в розрахунках | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Рахунки | 390 | 362 | | | | |розпорядників | | | | | | |коштів місцевого| | | | | | |бюджету, | | | | | | |відкриті в | | | | | | |установах банків| | | | | | |за коштами | | | | | | |загального фонду| | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Рахунки | 400 | 362 | | | | |розпорядників | | | | | | |коштів місцевого| | | | | | |бюджету, | | | | | | |відкриті в | | | | | | |установах банків| | | | | | |за коштами | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Разом кошти | 410 | | | | | |бюджетів та | | | | | | |розпорядників | | | | | | |бюджетних | | | | | | |коштів: | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Розрахунки | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 420 | 421 | | | | |розрахунки з | | | | | | |державним | | | | | | |бюджетом | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 430 | 422 | | | | |розрахунки з | | | | | | |місцевими | | | | | | |бюджетами | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Взаємні | 440 | 423 | | | | |розрахунки з | | | | | | |сільськими і | | | | | | |селищними | | | | | | |бюджетами | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 450 | 432 | | | | |цінними паперами| | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 460 | 443 | | | | |операціями з | | | | | | |кредитами | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Розрахунки за | 470 | 444 | | | | |централізованими| | | | | | |проплатами | | | | | | |місцевих | | | | | | |бюджетів | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Інші розрахунки | 480 | 446 | | | | |за коштами | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Разом | 490 | | | | | |розрахунки: | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Баланс | 500 | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| | Результат | | | | | | | виконання | | | | | | | бюджету | | | | | | |----------------+---------+--------+--------+--------+----------| |Результат | 510 | 512 | | | | |виконання | | | | | | |місцевого | | | | | | |бюджету | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* У річному звіті наводяться суми залишків, які склались до
річного заключення рахунків. ** Заповнюється при складанні річного звіту.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер

Додаток 2
до наказу
Державного казначейства
України
01.11.2010 N 403
(зі змінами
12.04.2011 N 85)
( v0085840-11 )

ЗВІТ
про фінансові результати
виконання місцевих бюджетів
за 20__ рік
____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2мб ------------------------------------------------------------------ | Стаття | Код |Загальний|Спеціальний|Усього| | |рядка| фонд | фонд | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Операційний дохід | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Податкові | 10 | | | | |надходження | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Податки на доходи, | 20 | | | | |податки на прибуток, | | | | | |податки на | | | | | |збільшення ринкової | | | | | |вартості | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Податки на власність | 30 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Збори та плата за | 40 | | | | |спеціальне | | | | | |використання | | | | | |природних ресурсів | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Внутрішні податки на | 50 | | | | |товари та послуги | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Окремі податки і | 60 | | | | |збори, що | | | | | |зараховуються до | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Місцеві податки і збори | 70 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші податки та збори | 80 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Неподаткові | 90 | | | | |надходження | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Доходи від власності | 100 | | | | |та підприємницької | | | | | |діяльності | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Адміністративні збори | 110 | | | | |та платежі, доходи | | | | | |від некомерційної | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші неподаткові | 120 | | | | |надходження | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Власні надходження | 130 | | | | |бюджетних установ | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Доходи від операцій з | 140 | | | | |капіталом | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Надходження від | 150 | | | | |продажу основного | | | | | |капіталу | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Кошти від продажу | 160 | | | | |землі і | | | | | |нематеріальних | | | | | |активів | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Офіційні трансферти | 170 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Від органів | 180 | | | | |державного | | | | | |управління | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Від урядів зарубіжних | 190 | | | | |країн та міжнародних | | | | | |організацій | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Цільові фонди | 200 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Цільові фонди, | 210 | | | | |утворені Верховною | | | | | |Радою Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |органами місцевого | | | | | |самоврядування та | | | | | |місцевими органами | | | | | |виконавчої влади | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Операційний дохід - | 220 | | | | |усього | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Операційні видатки | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Державне управління | 230 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Правоохоронна | 240 | | | | |діяльність та | | | | | |забезпечення безпеки | | | | | |держави | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Освіта | 250 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Охорона здоров'я | 260 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Соціальний захист та | 270 | | | | |соціальне | | | | | |забезпечення | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Житлово-комунальне | 280 | | | | |господарство | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Культура і мистецтво | 290 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Засоби масової | 300 | | | | |інформації | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фізична культура і | 310 | | | | |спорт | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Будівництво | 320 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Сільське і лісове | 330 | | | | |господарство, рибне | | | | | |господарство та | | | | | |мисливство | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Транспорт, дорожнє | 340 | | | | |господарство, | | | | | |зв'язок, | | | | | |телекомунікації та | | | | | |інформатика | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші послуги, | 350 | | | | |пов'язані з | | | | | |економічною | | | | | |діяльністю | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Охорона навколишнього | 360 | | | | |природного середовища | | | | | |та ядерна безпека | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Запобігання та | 370 | | | | |ліквідація | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | |та наслідків | | | | | |стихійного лиха | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Обслуговування боргу | 380 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Цільові фонди | 390 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Видатки, не віднесені | 400 | | | | |до основних груп | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Операційні видатки - | 410 | | | | |усього | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Дефіцит(-)/ | 420 | | | | |профіцит(+) (220-410) | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фінансування | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фінансування за | 430 | | | | |борговими операціями | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Запозичення | 440 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Внутрішні | 450 | | | | |запозичення | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Довгострокові | 460 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Середньострокові | 470 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Короткострокові | 480 | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші зобов'язання | 490 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Зовнішні запозичення | 500 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Довгострокові | 510 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Середньострокові | 520 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Короткострокові | 530 | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші зобов'язання | 540 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Погашення | 550 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Внутрішні | 560 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Довгострокові | 570 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Середньострокові | 580 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Короткострокові | 590 | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші зобов'язання | 600 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Зовнішні | 610 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Довгострокові | 620 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Середньострокові | 630 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Короткострокові | 640 | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші зобов'язання | 650 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фінансування за | 660 | | | | |активними операціями | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Зміни обсягів | 670 | | | | |депозитів і цінних | | | | | |паперів, що | | | | | |використовуються для | | | | | |управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Повернення бюджетних | 680 | | | | |коштів з депозитів, | | | | | |надходження | | | | | |внаслідок | | | | | |продажу/пред'явлення | | | | | |цінних паперів | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Розміщення бюджетних | 690 | | | | |коштів на депозитах | | | | | |або придбання цінних | | | | | |паперів | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Зміни обсягів | 700 | | | | |бюджетних коштів(*) | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |На початок періоду | 710 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |На кінець періоду | 720 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Інші розрахунки | 730 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Кошти, що передаються | 740 | | | | |із загального фонду | | | | | |бюджету до бюджету | | | | | |розвитку | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фінансування за | 750 | | | | |рахунок коштів | | | | | |єдиного | | | | | |казначейського | | | | | |рахунку | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Зміни обсягів | 760 | | | | |товарно-матеріальних | | | | | |цінностей | | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |На початок періоду | 770 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |На кінець періоду | 780 | | | | |-----------------------------+-----+---------+-----------+------| |Фінансування - усього | 790 | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства
України
Головний бухгалтер
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403
(із змінами
12.04.2011 N 85)
( v0085840-11 )

ЗВІТ
про рух грошових коштів
за ____________ 20__ р
_____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 3мб ---------------------------------------------------------------------------------- | Код | Стаття | Код | Загальний фонд |Спеціальний фонд | | бюджетної | |рядка|------------------+------------------| | класифікації | | | за | за | за | за | | | | |звітний|попередній|звітний|попередній| | | | |період | звітний |період | звітний | | | | | (рік) | рік(*) | (рік) | рік(*) | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | | I. Операційна | | | | | | | | діяльність | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Операційні доходи | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Податкові | 010 | | | | | | |надходження | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 11000000 |Податки на доходи, | 020 | | | | | | |податки на | | | | | | | |прибуток, податки на| | | | | | | |збільшення ринкової | | | | | | | |вартості | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 12000000 |Податки на | 030 | | | | | | |власність | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 13000000 |Збори та плата за | 040 | | | | | | |спеціальне | | | | | | | |використання | | | | | | | |природних ресурсів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 14000000 |Внутрішні податки на| 050 | | | | | | |товари та послуги | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 16000000 |Окремі податки і | 060 | | | | | | |збори, що | | | | | | | |зараховуються до | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 18000000 |Місцеві податки і | 070 | | | | | | |збори | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 19000000 |Інші податки та | 080 | | | | | | |збори | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Неподаткові | 090 | | | | | | |надходження | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 21000000 |Доходи від власності| 100 | | | | | | |та підприємницької | | | | | | | |діяльності | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 22000000 |Адміністративні | 110 | | | | | | |збори та платежі, | | | | | | | |доходи від | | | | | | | |некомерційної | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 24000000 |Інші неподаткові | 120 | | | | | | |надходження | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 25000000 |Власні надходження | 130 | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Доходи від операцій | 140 | | | | | | |з капіталом | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 31000000 |Надходження від | 150 | | | | | | |продажу основного | | | | | | | |капіталу | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 33000000 |Кошти від продажу | 160 | | | | | | |землі і | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | |активів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Офіційні трансферти | 170 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 41000000 |Від органів | 180 | | | | | | |державного | | | | | | | |управління | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 42000000 |Від урядів | 190 | | | | | | |зарубіжних країн та | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | |організацій | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Цільові фонди | 200 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 50110000 |Цільові фонди, | 210 | | | | | | |утворені Верховною | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |1. Операційні | 220 | | | | | | |доходи - усього: | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Операційні видатки | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1000 |Поточні видатки | 230 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1100 |Видатки на товари і | 240 | | | | | | |послуги | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1110 |Оплата праці | 250 | | | | | | |працівників | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1120 |Нарахування на | 260 | | | | | | |заробітну плату | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1130 |Придбання товарів і | 270 | | | | | | |послуг | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1140 |Видатки на | 280 | | | | | | |відрядження | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1150 |Матеріали, інвентар,| 290 | | | | | | |будівництво, | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | |та заходи | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | |мають | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | |значення | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1160 |Оплата комунальних | 300 | | | | | | |послуг та | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1170 |Дослідження і | 310 | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | |державного | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | |значення | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1200 |Виплата процентів | 320 | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 1300 |Субсидії і поточні | 330 | | | | | | |трансферти | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4000 |Кредитування | 340 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4100 |Внутрішнє | 350 | | | | | | |кредитування | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4110 |Надання внутрішніх | 360 | | | | | | |кредитів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4120 |Повернення | 370 | | | | | | |внутрішніх кредитів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4200 |Зовнішнє | 380 | | | | | | |кредитування | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4210 |Надання зовнішніх | 390 | | | | | | |кредитів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 4220 |Повернення зовнішніх| 400 | | | | | | |кредитів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Операційні видатки -| 410 | | | | | | |усього: | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |I. Чистий потік від | 420 | | | | | | |операційної | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |(220-410) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | | II. Інвестиційна | | | | | | | | діяльність | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Інвестиційні доходи | 430 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Інвестиційні | | | | | | | |видатки | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2000 |Капітальні видатки | 440 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2100 |Придбання основного | 450 | | | | | | |капіталу | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2110 |Придбання обладнання| 460 | | | | | | |і предметів | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | |користування | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2120 |Капітальне | 470 | | | | | | |будівництво | | | | | | | |(придбання) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2130 |Капітальний ремонт | 480 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2140 |Реконструкція та | 490 | | | | | | |реставрація | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2200 |Створення державних | 500 | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2300 |Придбання землі і | 510 | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | |активів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 2400 |Капітальні | 520 | | | | | | |трансферти | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Інвестиційні | 530 | | | | | | |видатки - усього: | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |II. Чистий потік від| 540 | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |(430-530) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 3000 | III. Нерозподілені | 550 | | | | | | | видатки | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Чистий потік від | 560 | | | | | | |операційної та | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |(420 + 540 - 550) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | | IV. Фінансова | | | | | | | | діяльність | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 400000 |Фінансування за | 570 | | | | | | |борговими | | | | | | | |операціями | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401000 |Запозичення | 580 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401100 |Внутрішні | 590 | | | | | | |запозичення | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401101 |Довгострокові | 600 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401102 |Середньострокові | 610 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401103 |Короткострокові | 620 | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | |векселі | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401104 |Інші зобов'язання | 630 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401200 |Зовнішні | 640 | | | | | | |запозичення | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401201 |Довгострокові | 650 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401202 |Середньострокові | 660 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401203 |Короткострокові | 670 | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | |векселі | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 401204 |Інші зобов'язання | 680 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402000 |Погашення | 690 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402100 |Внутрішні | 700 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402101 |Довгострокові | 710 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402102 |Середньострокові | 720 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402103 |Короткострокові | 730 | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | |векселі | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402104 |Інші зобов'язання | 740 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402200 |Зовнішні | 750 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402201 |Довгострокові | 760 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402202 |Середньострокові | 770 | | | | | | |зобов'язання | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402203 |Короткострокові | 780 | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | |векселі | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 402204 |Інші зобов'язання | 790 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 600000 |Фінансування за | 800 | | | | | | |активними | | | | | | | |операціями(**) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 601000 |Зміни обсягів | 810 | | | | | | |депозитів і цінних | | | | | | | |паперів, що | | | | | | | |використовуються для| | | | | | | |управління | | | | | | | |ліквідністю | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 601100 |Повернення бюджетних| 820 | | | | | | |коштів з депозитів, | | | | | | | |надходження | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | |продажу/пред'явлення| | | | | | | |цінних паперів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 601200 |Розміщення бюджетних| 830 | | | | | | |коштів на депозитах | | | | | | | |або придбання цінних| | | | | | | |паперів | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 602000 |Зміни обсягів | 840 | | | | | | |бюджетних коштів(*) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 602100 |На початок періоду | 850 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 602200 |На кінець періоду | 860 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 602300 |Інші розрахунки(**) | 870 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 602400 |Кошти, що | 880 | | | | | | |передаються із | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | |бюджету до бюджету | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |(спеціального | | | | | | | |фонду) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 603000 |Фінансування за | 890 | | | | | | |рахунок коштів | | | | | | | |єдиного | | | | | | | |казначейського | | | | | | | |рахунку | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 604000 |Зміни обсягів | 900 | | | | | | |товарно-матеріальних| | | | | | | |цінностей | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 604100 |На початок періоду | 910 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | 604200 |На кінець періоду | 920 | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Фінансова | 930 | | | | | | |діяльність - | | | | | | | |усього(**): | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |IV. Чистий потік від| 940 | | | | | | |фінансової | | | | | | | |діяльності (580 - | | | | | | | |690 + 800)(**) | | | | | | |---------------+--------------------+-----+-------+----------+-------+----------| | |Загальний чистий | 950 | | | | | | |потік від загальної | | | | | | | |діяльності (420 + | | | | | | | |540 - 550 + 940)(**)| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) при складанні квартального звіту не заповнюється
(**) заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних
трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів
або між бюджетами однієї підпорядкованості
Керівник органу
Державного казначейства
України
Головний бухгалтер
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 4
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
за ____________ 20__ р. _________________________________________
(назва бюджету)

I. Доходи
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2 ммб
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | бюджетної |----------------+-------------------------------------------------+-----------------| | | класи- |затверд-| вико- |затверд-|кошто- |виконано за звітний період (рік)|затверд-|виконано| | | фікації | жено |нано за| жено | рисні |--------------------------------| жено | за | | | |розписом|звітний|розписом|призна-|усього| в тому числі: |розписом|звітний | | | | на |період | на | чення | |-------------------------| на | період | | | |звітний |(рік) |звітний |на | | інші |плата за | інші |звітний | | | | |рік з | |рік з |звітний| |надход-|послуги, |джерела|рік з | | | | |ураху- | |ураху- |рік з | | ження | що |власних|ураху- | | | | |ванням | |ванням |ураху- | | |надаються|надход-|ванням | | | | |змін | |змін |ванням | | | бюджет- | жень |змін | | | | | | | |змін | | | ними |бюджет-| | | | | | | | | | | | устано- | них | | | | | | | | | | | | вами |установ| | | |------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+--------| |I. Доходи | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+--------| | |хххххххх(1)| | | | | | х | х | х | | | |------------+-----------+--------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+--------| |Усього | | | | | | | х | х | х | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
II. Видатки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Коди бюджетної класифікації |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |----------------------------| |------------------------+-------------------------------------------------+------------------------| |тимчасової| | еконо- | |затверд-|кошто- | вико- |затверд-|кошто- |виконано за звітний період (рік)|затверд-|кошто- | вико- | | класи- |функціо-| мічної | | жено | рисні |нано за| жено | рисні |--------------------------------| жено | рисні |нано за| |фікації |нальної |класи- | |розписом|призна-|звітний|розписом|призна-|усього| в тому числі: |розписом|призна-|звітний| | видатків | класи- |фікації | | на | чення |період | на | чення | |-------------------------| на | чення |період | |та |фікації |видатків| |звітний |на |(рік) |звітний |на | | інші |плата за | інші |звітний |на |(рік) | |кредиту- |видатків|бюджету | |рік з |звітний| |рік з |звітний| |надход-|послуги, |джерела|рік з |звітний| | |вання |та | | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | | ження | що |власних|ураху- |рік з | | |місцевих |кредиту-| | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | | |надаються|надход-|ванням |ураху- | | |бюджетів |вання | | |змін |ванням | |змін |ванням | | | бюджет- | жень |змін |ванням | | | |бюджету*| | | |змін | | |змін | | | ними |бюджет-| |змін | | | | | | | | | | | | | | устано- | них | | | | | | | | | | | | | | | | вами |установ| | | | |----------+--------+--------+------------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----------+--------+--------+------------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+-------+-------| | хххххх(2)| | хххх(4)| | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+--------+------------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+-------+-------| | хххххх(2)| хххх(3)| | | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+--------+------------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+-------+-------| | | | | Усього | | | | | | | | | | | | | |----------+--------+--------+------------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+--------+-------+-------| | | | |Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | |тимчасовою | | | | | | | | | | | | | | | | |класифі- | | | | | | | | | | | | | | | | |кацією | | | | | | | | | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | | | | | | | | | |кредитування| | | | | | | | | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється на рівні Державного казначейства України.
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(4) заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
III. Кредитування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |-----------------------------| вання |------------------------+------------------------+------------------------| |тимчасової| |класифі-| |затверд-|кошто- | вико- |затверд-|кошто- | вико- |затверд-|кошто- | вико- | | класи- |функціо- | кацїї | | жено | рисні |нано за| жено | рисні |нано за| жено | рисні |нано за| | фікації | нальної |кредиту-| |розписом|призна-|звітний|розписом|призна-|звітний|розписом|призна-|звітний| |видатків |класифі- |вання | |на |чення |період |на |чення |період |на |чення |період | |та |кації |бюджету | |звітний |на |(рік) |звітний |на |(рік) |звітний |на |(рік) | |кредиту- |видатків | | | рік з |звітний| | рік з |звітний| | рік з |звітний| | |вання |та | | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | | |місцевих |кредиту- | | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | | |бюджетів |вання | | |змін |ванням | |змін |ванням | |змін |ванням | | | |бюджетів*| | | |змін | | |змін | | |змін | | |----------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | хххххх(2)| хххх(3) | | | | | | | | | | | | |----------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | | | хххх(5)| | | | | | | | | | | |----------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | хххххх(2)| хххх(3) | | | | | | | | | | | | |----------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | | | | Усього | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється на рівні Державного казначейства України.
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(5) Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
IV. Фінансування бюджету
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | бюджетної |--------------------+--------------------+--------------------| | |класифікації|затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | |розписом на| за |розписом на| за |розписом на| за | | | |звітний рік|звітний |звітний рік|звітний |звітний рік|звітний | | | | з | період | з | період | з | період | | | |урахуванням|(рік) |урахуванням|(рік) |урахуванням| (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дефіцит (-) / | | | | | | | | |профіцит (+)* | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дефіцит (-) / | | х | | х | | х | | |профіцит (+)**| | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | Фінансування | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | кредитора | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | | хххххх(6) | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | | хххххх(6) | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | |типом | | | | | | | | |кредитора * | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Разом коштів, | | х | | х | | х | | |отриманих з | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | |типом | | | | | | | | |кредитора ** | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | Фінансування | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | боргового | | | | | | | | | зобов'язання | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | | хххххх(7) | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | | хххххх(7) | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | |типом | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | |зобов'язання* | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Разом коштів, | | х | | х | | х | | |отриманих з | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | |типом | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | |зобов'язання**| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості. ** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості. (6) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(7) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 5
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
за ____________ 20__ р. __________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Зведена форма
Форма N 2кмб(мб)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | | |затверджено|кошторисні |виконано|затверджено|кошторисні |виконано|затверджено|кошторисні |виконано| | | |розписом на|призначення| за |розписом на|призначення| за |розписом на|призначення| за | | | |звітний рік|на звітний |звітний |звітний рік|на звітний |звітний |звітний рік|на звітний |звітний | | | | з | рік з | період | з | рік з | період | з | рік з | період | | | |урахуванням|урахуванням|(рік) |урахуванням|урахуванням|(рік) |урахуванням|урахуванням|(рік) | | | | змін | змін | | змін | змін | | змін | змін | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |I. Доходи | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | | хххххххх(1) | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | Усього | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |II. Видатки | | | | | | | | | | | | |--------------+---------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |хххххх(2)|хххх(3)| | | | | | | | | | |--------------+---------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | Усього за | | | | | | | | | | | | | тимчасовою | | | | | | | | | | | | |класифікацією | | | | | | | | | | | | | видатків та | | | | | | | | | | | | | кредитування | | | | | | | | | | | | | місцевих | | | | | | | | | | | | | бюджетів | | | | | | | | | | | | |--------------+---------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |III. Кредиту- | | | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | | | |--------------+---------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |хххххх(2)|хххх(3)| | | | | | | | | | |--------------+---------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | Усього за | | | | | | | | | | | | | тимчасовою | | | | | | | | | | | | |класифікацією | | | | | | | | | | | | | видатків та | | | | | | | | | | | | | кредитування | | | | | | | | | | | | | місцевих | | | | | | | | | | | | | бюджетів | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |IV. | | | | | | | | | | | |Фінансування | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Дефіцит (-) / | | | х | | | х | | | х | | |профіцит (+)* | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Дефіцит (-) / | | х | х | | х | х | | х | х | | |профіцит (+)**| | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | Фінансування | | | х | | | х | | | х | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | кредитора | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | | хххххх(4) | | х | | | х | | | х | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | | хххххх(4) | | х | | | х | | | х | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | | | отриманих з | | | | | | | | | | | | усіх джерел | | | | | | | | | | | | фінансування | | | | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | кредитора* | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | | | отриманих з | | | | | | | | | | | | усіх джерел | | | | | | | | | | | | фінансування | | | | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | кредитора** | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | Фінансування | | | х | | | х | | | х | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | боргового | | | | | | | | | | | | зобов'язання | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | | хххххх(5) | | х | | | х | | | х | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | | хххххх(5) | | х | | | х | | | х | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | | | отриманих з | | | | | | | | | | | | усіх джерел | | | | | | | | | | | | фінансування | | | | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання* | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | | | отриманих з | | | | | | | | | | | | усіх джерел | | | | | | | | | | | | фінансування | | | | | | | | | | | | бюджету за | | | | | | | | | | | | типом | | | | | | | | | | | | боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання**| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості. ** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості. (1) Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(3) За кодами функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ), заповнюється тільки
на рівні Державного казначейства України.
(4) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(5) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
I. Доходи
1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Код | Загальний фонд | | | бюджетної |------------------------------------------------------------------------------------| | |класифікації|затверджено| виконано за звітний період (рік) | | | |розписом на|------------------------------------------------------------------------| | | |звітний рік|усього| у тому числі за видами бюджетів: | | | | з | |-----------------------------------------------------------------| | | |урахуванням| |бюджет АРК, | міст |районні| міст |селищні|сільські| | | | змін | | обласні, |республіканського| |районного| | | | | | | | міські |(АРК), обласного | |значення | | | | | | | |(міст Києва | значення | | | | | | | | | | та |-----------------| | | | | | | | | |Севастополя)|усього| у т.ч. | | | | | | | | | | бюджети | | внутрі- | | | | | | | | | | | | міських | | | | | | | | | | | | районів | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | I. Доходи | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | |хххххххх(1) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Усього | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Код | Спеціальний фонд | | | бюджетної |------------------------------------------------------------------------------------------------| | |класифікації|затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | | | |розписом на|призначення|------------------------------------------------------------------------| | | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | | | | з | рік з | |-----------------------------------------------------------------| | | |урахуванням|урахуванням| |бюджет АРК, | міст |районні| міст |селищні|сільські| | | | змін | змін | | обласні, |республіканського| |районного| | | | | | | | | міські |(АРК), обласного | |значення | | | | | | | | |(міст Києва | значення | | | | | | | | | | | та |-----------------| | | | | | | | | | |Севастополя)|усього| у т.ч. | | | | | | | | | | | бюджети | | внутрі- | | | | | | | | | | | | | міських | | | | | | | | | | | | | районів | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------+------------+-----------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |I. Доходи | | | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххххх(1)| | | | | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Усього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
II. Видатки
2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Загальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної |видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації|бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(6) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(6) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Спеціальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної | видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації| бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(6) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(6) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Спеціальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної | видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації| бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(6) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(6) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Спеціальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної | видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації| бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(6) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(6) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Спеціальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної | видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації| бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(6) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(6) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
III. Кредитування
3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Загальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної |видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації|бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(7) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Усього | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(7) Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Наймену-| Спеціальний фонд | | | вання |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | |затверджено|кошторисні | виконано за звітний період (рік) | |--------------------------------------| |розписом на|призначення|-------------------------------------------------------------------| | тимчасової | |економічної | |звітний рік|на звітний |усього| у тому числі за видами бюджетів: | |класифікації| функціона- |класифікації| | з | рік з | |------------------------------------------------------------| |видатків та | льної | видатків | |урахуванням|урахуванням| | бюджет | міст |районні| міст |селищні|сільські| |кредитування|класифікації| бюджету | | змін | змін | | АРК, |республіканського| | район- | | | |місцевих |видатків та | | | | | |обласні,| (АРК), обласного| | ного | | | |бюджетів |кредитування| | | | | | міські | значення | |значення| | | | | бюджету | | | | | | (міст |-----------------| | | | | | | | | | | | |Києва та| усього |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |Севасто-| |внутрі- | | | | | | | | | | | | |поля) | |міських | | | | | | | | | | | | |бюджети | |районів | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | хххх(7) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | хххххх(2) | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+--------+-----------+-----------+------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | Разом | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). (3) Заповнюється за кодами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(7) Заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
IV. Фінансування
4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Код | Загальний фонд | | | бюджетної |------------------------------------------------------------------------------------| | |класифікації|затверджено| виконано за звітний період (рік) | | | |розписом на|------------------------------------------------------------------------| | | |звітний рік|усього| у тому числі за видами бюджетів: | | | | з | |-----------------------------------------------------------------| | | |урахуванням| |бюджет АРК, | міст |районні| міст |селищні|сільські| | | | змін | | обласні, |республіканського| |районного| | | | | | | | міські |(АРК), обласного | |значення | | | | | | | |(міст Києва | значення | | | | | | | | | | та |-----------------| | | | | | | | | |Севастополя)|усього| у т.ч. | | | | | | | | | | бюджети | | внутрі- | | | | | | | | | | | | міських | | | | | | | | | | | | районів | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Дефіцит (-)/ | | | | | | | | | | | |профіцит (+)* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Дефіцит (-)/ | | х | | | | | | | | | |профіцит (+)**| | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(4) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(4) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | х | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора** | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(5) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(5) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | х | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання**| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості ** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості (4) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(5) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Код | Спеціальний фонд | | | бюджетної |------------------------------------------------------------------------------------| | |класифікації|затверджено| виконано за звітний період (рік) | | | |розписом на|------------------------------------------------------------------------| | | |звітний рік|усього| у тому числі за видами бюджетів: | | | | з | |-----------------------------------------------------------------| | | |урахуванням| |бюджет АРК, | міст |районні| міст |селищні|сільські| | | | змін | | обласні, |республіканського| |районного| | | | | | | | міські |(АРК), обласного | |значення | | | | | | | |(міст Києва | значення | | | | | | | | | | та |-----------------| | | | | | | | | |Севастополя)|усього| у т.ч. | | | | | | | | | | бюджети | | внутрі- | | | | | | | | | | | | міських | | | | | | | | | | | | районів | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Дефіцит (-) / | | | | | | | | | | | |профіцит (+)* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Дефіцит (-) / | | х | | | | | | | | | |профіцит (+)**| | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(4) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(4) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | х | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |кредитора** | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(5) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| | | хххххх(5) | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання* | | | | | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------+------------+------+----------+-------+---------+-------+--------| |Разом коштів, | | х | | | | | | | | | |отриманих з | | | | | | | | | | | |усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | | | |типом | | | | | | | | | | | |боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання**| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості ** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості (4) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(5) Заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 6
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403
(із змінами
12.04.2011 N 85)
( v0085840-11 )

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
по _______________________________
(фонд бюджету)
станом на ____________ 20__ р
_____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів місцевих бюджетів
форма N 7мб ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації |Найменування| Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані | | | показників |------------------------------------+--------------------------------------------|фінансові зобов'язання| |-----------------------------------------------| | на |на кінець звітного|списана | на |на кінець звітного періоду|списана | на кінець звітного | | тимчасової |функціональної | економічної | |початок | періоду (року) | за |початок | (року) | за | періоду (року) | | класифікації | класифікації | класифікації | |звітного|------------------|період з|звітного|--------------------------|період з|----------------------| | видатків та | бюджету | видатків | | року, |усього| з неї |початку | року, |усього| з неї |початку |усього| з них | | кредитування | | бюджету | | усього | |прострочена|звітного| усього | |-------------------|звітного| | кредиторська | | місцевих | | | | | | | року | | |прострочена|термін | року | | заборгованість| | бюджетів | | | | | | | | | | |оплати | | | | | | | | | | | | | | | |якої не| | | | | | | | | | | | | | | |настав | | | | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | хххххх(1) | хххх(2) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | | | | Доходи(*) | | | | | | | | х | | х | х | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | | | | Видатки - | | | | | | | | | | | | | | | | усього | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | | | | у тому | | | | | | | | | | | | | | | | числі: | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+------------+--------+------+-----------+--------+--------+------+-----------+-------+--------+------+---------------| | | | хххх(3) | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. складається окремо за загальним та спеціальним
фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 2000 "Капітальні
видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по
елементарним кодам
_______________
(*) заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в
частині власних надходжень (1) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
(2) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
(3) заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11.
Керівник органу
Державного казначейства
України
Головний бухгалтер

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації | Найменування | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані | | | показників |заборгованість |заборгованість |фінансові зобов'язання| |-----------------------------------------------| |-----------------+-----------------| на кінець звітного | | тимчасової |функціональної | економічної | | на | на | на | на | періоду (року) | | класифікації | класифікації | класифікації | |початок | кінець |початок | кінець |----------------------| | видатків та | видатків та | видатків | |звітного|звітного|звітного|звітного|усього| з них | | кредитування | кредитування | бюджету | | року |періоду | року |періоду | | кредиторська | | місцевих | бюджету |та класифікації| | | (року) | | (року) | |заборгованість | | бюджетів | | кредитування | | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | хххххх(1) | хххх(2) | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | | | | Видатки | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | | | хххх(3) | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | | | |Кредитування(*)| | | | | | | |---------------+---------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+------+---------------| | | | хххх(4) | | | | | | | х | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. складається окремо за загальним та спеціальним
фондами місцевого бюджету
_______________
(*) при складанні річного звіту графа 9 за кодами
класифікації кредитування бюджету не заповнюються (1) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
(2) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
(3) заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11
(4) заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11.
Керівник органу
Державного казначейства
України
Головний бухгалтер
{ Додаток 6 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 85
( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 7
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків місцевих бюджетів
за ____________ 20__ р. __________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування| Код |Затверджено|Кошторисні |Фактично|Касові | | тимчасової | видатків** |економічної |розписом на|призначення|виділено|видатки| |класифікації| |класифікації|звітний рік|на звітний | коштів | за | |видатків та | | видатків | з | рік з | за |звітний| |кредитування| | бюджету** |урахуванням|урахуванням|звітний |період | | місцевих | | | змін | змін | період | (рік) | | бюджетів* | | | | | (рік) | | |------------+------------+------------+-----------+-----------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------+------------+------------+-----------+-----------+--------+-------| | хххххх | | | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------+--------+-------| | | хххххх | хххх | | | | | |------------+------------+------------+-----------+-----------+--------+-------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У місячному звіті не заповнюється.
* У річному звіті заповнюється за узагальнюючими кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ). ** Заповнюється відповідно до переліку захищених статей
видатків загального фонду місцевого бюджету, затвердженого
Бюджетним кодексом України.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 8
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду
за ____________ 20__ р. _______________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------ | Тимчасова | Економічна | Найменування | Бюджетні |Фактично|Недовиділено| |класифікації|класифікація | видатків |призначення,|виділено| асигнувань | |видатків та |видатків та | |передбачені |коштів | до плану | |кредитування|класифікація | | рішеннями | за | | | місцевих |кредитування*| |місцевих рад|звітний | | | бюджетів | | | | період | | | | | | | (рік) | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | 250102 | 3000 |Резервний фонд на | | х | х | | | |початок звітного | | | | | | |року | | | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | 250102 | 3000 |Збільшення/зменшення| | х | х | | | |резервного фонду на | | | | | | |підставі прийнятих | | | | | | |рішень місцевих рад,| | | | | | |(+/-) | | | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | | |Видатки, передбачені| | | | | | |рішенням місцевих | | | | | | |рад за рахунок | | | | | | |коштів резервного | | | | | | |фонду, усього | | | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | | | у тому числі: | | | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | хххххх(1) | хххх(2) | | | | | |------------+-------------+--------------------+------------+--------+------------| | 250102 | 3000 |Резервний фонд на | | х | х | | | |кінець звітного | | | | | | |періоду | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: У місячних звітах заповнюється за узагальнюючими
кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
_______________
* У місячних звітах заповнюється без розшифровки за кодами
економічної класифікації видатків бюджету. (1) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
(2) Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 9
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету
за ____________ 20__ р. _________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Код |Залишок на початок|Перераховано|Надійшло|Касові |Залишок на кінець | | |класифікації| звітного року | залишок | коштів |видатки| звітного періоду | | | доходів | | | за | за | (року) | | | бюджету |------------------| |звітний |звітний|------------------| | | | на | на | |період |період | на | на | | | |рахунках|рахунках | |(рік) |(рік) |рахунках|рахунках | | | |місцевих|бюджетних| | | |місцевих|бюджетних| | | |бюджетів| установ | | | |бюджетів| установ | |------------+------------+--------+---------+------------+--------+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+------------+--------+---------+------------+--------+-------+--------+---------| | | хххххххх(1)| | | | | | | | |------------+------------+--------+---------+------------+--------+-------+--------+---------| | Разом | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: Складається в розрізі дотацій та субвенцій,
передбачених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік
_______________
(1) Заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ).
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 85 ( v0085840-11 ) від 12.04.2011 }

Додаток 10
до наказу Державного
казначейства України
01.11.2010 N 403

ІНФОРМАЦІЯ
про стан боргу місцевих бюджетів
за 20__ рік
____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Класифікація боргу|Разом| у тому числі: | | бюджетної |за типом боргового| |-----------------------------------------------------------| |класифікації| зобов'язання | | кредити | позички |облігації|векселі|позички | інші | | | | |-------------| за |емітовані| |місцевих|зобов'я-| | | | |усього|з них | рахунок |місцевими| |бюджетів| зання* | | | | | |надані|ресурсів |органами | | інших | | | | | | | до | єдиного | влади | | рівнів | | | | | | | 2001 |казначей-| | | | | | | | | | року |ського | | | | | | | | | | |рахунку | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | Внутрішній борг місцевих | | | | | | | | | | бюджетів | | | | | | | | | |-------------------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 400000 |Внутрішній борг | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 410000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |довгостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 420000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |середньостроковими| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 430000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |короткостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями і | | | | | | | | | | |векселями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 440000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |іншими внутрішніми| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 450000 |Коригування, | | | | | | | | | | |пов'язане із | | | | | | | | | | |змінами обсягів | | | | | | | | | | |депозитів, цінних | | | | | | | | | | |паперів та | | | | | | | | | | |різницею у | | | | | | | | | | |вартісних оцінках | | | | | | | | | | |вищезазначених | | | | | | | | | | |статей | | | | | | | | | |-------------------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | Зовнішній борг місцевих | | | | | | | | | | бюджетів | | | | | | | | | |-------------------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 500000 |Зовнішній борг | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 510000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |довгостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 520000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |середньостроковими| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 530000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |короткостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями і | | | | | | | | | | |векселями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 540000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |іншими зовнішніми | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |------------+------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| | 550000 |Коригування, | | | | | | | | | | |пов'язане із | | | | | | | | | | |змінами обсягів | | | | | | | | | | |депозитів, цінних | | | | | | | | | | |паперів та | | | | | | | | | | |різницею у | | | | | | | | | | |вартісних оцінках | | | | | | | | | | |вищезазначених | | | | | | | | | | |статей | | | | | | | | | |-------------------------------+-----+------+------+---------+---------+-------+--------+--------| |Усього | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Розшифровку графи 10 надається в інформації щодо уточнення
окремих показників звітних даних.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтерon top