Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009 рік
МОЗ України, Мінфін України; Order, Composition of collective body on June 2, 2009381/729
Document v0381282-09, current version — Adoption on June 2, 2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2009 N 381/729

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2009 рік

Відповідно до Закону України від 26.12.2008 N 835-VI
( 835-17 ) "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Закону
України від 09.09.2004 N 1994-IV ( 1994-15 ) "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів", постанови Кабінету
Міністрів України від 15.04.2009 N 351 ( 351-2009-п ) "Про
реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів" у 2009 році", наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних
програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами),
Н А К А З У Є М О:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2009 рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301430, що
додається.
Міністр охорони
здоров'я України В.М.Князевич
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства
фінансів України
02.06.2009 N 381/729

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2009 рік

230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301430 0990 Виплати на реалізацію положень Закону
України "Про реструктуризацію заборгованості
з виплат, передбачених статтею 57 Закону
України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям
працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 57,5 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 57,5 тис. гривень та із спеціального
фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 09.09.2004 N 1994-IV ( 1994-15 ) "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту", педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 N 351
( 351-2009-п ) "Про реалізацію Закону України "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту", педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" у 2009 році".
6. Мета бюджетної програми: Здійснення виплат працівникам освіти, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (за минулі роки), шляхом
визначення державою заборгованості з цих виплат та поетапного її
погашення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N пор.| Завдання | |------+---------------------------------------------------------| | 1 |Погашення кредиторської заборгованості педагогічним і | | |науково-педагогічним працівникам в частині виплати | | |надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при| | |наданні щорічної відпустки за 1997-2002 р.р. | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |пор.| використання |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом| | | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+--------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----| | 1 |Погашення | | | | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | | |кредиторської | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним і| | | | | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівникам в | | | | | | | | | | | | | | | | | |частині | | | | | | | | | | | | | | | | | |виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | |надбавок за | | | | | | | | | | | | | | | | | |вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | |та допомоги на| | | | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | | | | |при наданні | | | | | | | | | | | | | | | | | |щорічної | | | | | | | | | | | | | | | | | |відпустки за | | | | | | | | | | | | | | | | | |1997-2002 р.р.| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | | | ( v0604201-01 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1340|Поточні трансферти населенню | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ |ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | | | ( v0604201-01 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| |цільової |цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом| |програми |програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | |пор.| |виміру |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------| | | | | |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-|Спеціаль-|Разом| | | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ний фонд | | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | | | |----+--------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+---------+-----| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+---------+-----| | 1 |Погашення | тис | | | | | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | 57,5 | |57,5 | | |кредиторської | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним і| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |працівникам в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частині | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |надбавок за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та допомоги на| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |при наданні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щорічної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відпустки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1997-2002 р.р.| | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
13. Розподіл видатків у розрізі територій :
--------------- (1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у
державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України І.В.Яковенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України В.А.Воробйовon top