Про План роботи Держкомтелерадіо на 2009 рік
Держкомтелерадіо України; Order, Plan, Events [...] on December 29, 2008360
Document v0360603-08, current version — Adoption on December 29, 2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 360

Про План роботи Держкомтелерадіо на 2009 рік

З метою забезпечення системності в роботі Комітету та на
виконання вимог Регламенту Державного комітету телебачення та
радіомовлення України ( v0420603-07 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План роботи Держкомтелерадіо України на
2009 рік (додається).
2. Заступникам Голови Комітету, керівникам самостійних
структурних підрозділів центрального апарату Комітету забезпечити: неухильне виконання Плану роботи Держкомтелерадіо України на
2009 рік (далі - План); підготовку на підставі Плану щоквартальних планів роботи
самостійних структурних підрозділів до 15 числа останнього місяця
кварталу та щомісячних планів структурних підрозділів, що входять
до складу департаментів, управлінь, за п'ять днів до початку
наступного місяця; подання до адміністративно-господарського департаменту: пропозицій до щоквартальних планів роботи Комітету за
п'ятнадцять днів до початку відповідного кварталу; звітів про виконання квартальних планів роботи впродовж п'яти
днів після закінчення кварталу.
3. Директорові адміністративно-господарського департаменту
Шапкіну С.Б. забезпечити: розробку, затвердження та розміщення на веб-сайті Комітету
квартальних планів роботи Комітету за п'ять днів до початку
відповідного кварталу; підготовку та розміщення на веб-сайті Комітету звітів про
виконання квартальних планів роботи Комітету впродовж п'ятнадцяти
днів після закінчення кварталу.
4. Наказ довести до заступників Голови Комітету та керівників
самостійних структурних підрозділів Комітету.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Комітету А.Мураховський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо
29.12.2008 N 360

ПЛАН
роботи Державного комітету телебачення
та радіомовлення України на 2009 рік

Основні завдання:
1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова
та інформації, інформаційної безпеки особистості, суспільства та
держави, утвердження інформаційної самодостатності держави,
розвитку інформаційного суспільства.
2. Сприяння інтеграції вітчизняних суб'єктів інформаційної
діяльності у глобальний інформаційний простір та утвердження
позитивного іміджу України як європейської держави.
3. Організація роботи з висвітлення державними
телерадіокомпаніями актуальних питань соціально-економічного,
гуманітарного та духовного розвитку України.
4. Створення передумов для впровадження системи суспільного
телебачення і радіомовлення.
5. Інформаційне супроводження підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
6. Участь у впровадженні ефірного цифрового
телерадіомовлення.
7. Завершення технічного переоснащення системи державного
телерадіомовлення.
8. Реформування державних та комунальних друкованих засобів
масової інформації.
9. Створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного
книговидання та книгорозповсюдження.
10. Забезпечення інформування громадськості з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції.
11. Забезпечення ефективного управління об'єктами державної
власності сфери управління Комітету.
12. Створення дієвої системи контролю за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним
використанням державного майна в системі Держкомтелерадіо.

Додаток

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ:

-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходів | Відповідальні | Строки | Відмітка | |з/п | | за виконання | проведення | про | | | | (підготовку) | заходів |виконання | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1. За планом Кабінету Міністрів України | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Участь у засіданнях та | Голова Комітету | за окремим | | | |нарадах Кабінету Міністрів | заступники Голови | планом | | | |України | Комітету | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Участь у засіданнях | Голова Комітету | за окремим | | | |Урядового комітету з питань | заступники Голови | планом | | | |гуманітарної і соціальної | Комітету | | | | |політики та інших урядових | | | | | |комітетів (за необхідністю) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 2. За планом Голови Держкомтелерадіо | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Участь у роботі дорадчих та | Голова Комітету | за окремим | | | |наглядових органів при | | планом | | | |Президентові України, | | | | | |Кабінеті Міністрів України, | | | | | |Раді національної безпеки і | | | | | |оборони України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Проведення засідань колегії | Голова колегії | за планом | | | |Комітету | | засідань | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Проведення щотижневих | Голова Комітету |щопонеділка | | | |апаратних нарад з поточних | | | | | |проблем галузі | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Робочі поїздки до регіонів | Голова Комітету | за окремим | | | | | | планом | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Участь у прес-конференціях, | Голова Комітету | за окремим | | | |"круглих столах", роботі | | планом | | | |громадських організацій | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Законотворча та нормативно-правова діяльність | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Забезпечення підготовки |юридичне управління, інші|відповідно до| | | |матеріалів для супроводу | структурні підрозділи | плану | | | |законопроектів у комітетах і| центрального апарату | засідань | | | |на пленарних засіданнях | Комітету | Верховної | | | |Верховної Ради України: | |Ради України | | | |проекту Закону України "Про | | | | | |захист професійної | | | | | |діяльності журналістів"; | | | | | |проекту Закону України "Про | | | | | |доповнення до ст. 9 Закону | | | | | |України "Про оренду | | | | | |державного і комунального | | | | | |майна" (щодо книговидавничої| | | | | |справи); | | | | | |проекту Закону України "Про | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | |України "Про видавничу | | | | | |справу". | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Підготовка проектів законів |юридичне управління, інші| впродовж | | | |України: | структурні підрозділи | року | | | |"Про внесення змін до деяких| центрального апарату | | | | |законодавчих актів України | Комітету | | | | |щодо маркування примірників | | | | | |книжкового видання"; | | | | | |"Про внесення змін до Закону| | | | | |України "Про захист | | | | | |суспільної моралі" (нова | | | | | |редакція);" | | | | | |"Про внесення змін до деяких| | | | | |законів щодо приватизації | | | | | |державного майна"; | | | | | |"Про внесення змін до деяких| | | | | |законів України щодо | | | | | |удосконалення порядку видачі| | | | | |документів дозвільного | | | | | |характеру" (до законів | | | | | |України "Про друковані | | | | | |засоби масової інформації | | | | | |(пресу) в Україні" | | | | | |( 2782-12 ) та "Про | | | | | |інформаційні агентства") | | | | | |( 74/95-ВР ). | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Робота колегіальних (дорадчих) органів Комітету | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Засідання: | секретар колегії | за планом | | | |колегії Комітету; | | колегії | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Громадської науково- | Голова ради | за планом | | | |експертної ради Комітету; | | ради | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Громадської ради Комітету. | Голова ради | за планом | | | | | | ради | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 5. За напрямами діяльності структурних підрозділів Комітету | |------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент інформаційної політики | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Аналіз ходу виконання | відділ формування та | впродовж | | | |Комітетом завдань, | розвитку інформаційного | року | | | |визначених Програмою | простору | | | | |діяльності Кабінету | | | | | |Міністрів України, Державною| | | | | |програмою економічного і | | | | | |соціального розвитку | | | | | |України, іншими урядовими | | | | | |програмними документами та | | | | | |рішеннями (підготовка звітів| | | | | |до Кабінету Міністрів | | | | | |України, Мінекономіки про | | | | | |стан їх виконання) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Підготовка: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |пропозицій до проекту | відділ формування та | впродовж | | | |Державної програми | розвитку інформаційного | року | | | |економічного і соціального | простору | | | | |розвитку України на | | | | | |2010 рік; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |аналітичних матеріалів | | впродовж | | | |Кабінету Міністрів України | | року | | | |про висвітлення засобами | | | | | |масової інформації | | | | | |найважливіших питань | | | | | |внутрішньої та зовнішньої | | | | | |політики держави; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |інформаційно-аналітичних | | впродовж | | | |матеріалів до Кабінету | | року | | | |Міністрів України та РНБО | | | | | |України про стан виконання | | | | | |завдань, доведених органам | | | | | |виконавчої влади рішеннями | | | | | |РНБО України; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |аналітичних матеріалів до | | впродовж | | | |парламентських слухань у | | року | | | |Верховній Раді України, | | | | | |конференцій, семінарів, | | | | | |нарад з питань діяльності | | | | | |Комітету; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |матеріалів та інформацій для| відділ зв'язків з | впродовж | | | |розміщення на веб-сайті | громадськістю та ЗМІ | року | | | |Комітету та Урядовому | | | | | |порталі; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |інформаційно-аналітичних | відділ зв'язків з | впродовж | | | |матеріалів до засідань | регіонами | року | | | |колегії Комітету з розгляду | | | | | |питання щодо стану | | | | | |інформаційного простору | | | | | |областей (регіонів) | | | | | |України; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |інформації про хід виконання| |до 30 грудня | | | |у 2009 році Державної | | | | | |програми розвитку і | | | | | |функціонування української | | | | | |мови на | | | | | |2004-2010 роки | | | | | |( 1546-2003-п ); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |узагальненої інформації | відділ зв'язків з | щопівроку | | | |Кабінету Міністрів України | регіонами | | | | |про реалізацію заходів у | | | | | |сфері захисту суспільної | | | | | |моралі | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |пропозицій до Національної | відділ нових | до | | | |програми інформатизації на | інформаційних та | 31 березня | | | |2010 та 2010-2012 роки; | комунікаційних | | | | |----------------------------| технологій |-------------+----------| | |методичних рекомендацій щодо| | до 1 липня | | | |використання Інтернету під | | | | | |час проведення опитувань | | | | | |населення. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Участь у виконанні Плану | відділ зв'язків з | впродовж | | | |заходів з реалізації | громадськістю та ЗМІ | року | | | |Концепції сприяння органами | | | | | |виконавчої влади розвитку | | | | | |громадянського суспільства | | | | | |( 1035-2007-р ) | | | | | |у 2009 році та звітної | | | | | |інформації Секретаріату | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Організаційне забезпечення | відділ зв'язків з | впродовж | | | |роботи Громадської ради при | громадськістю та ЗМІ | року | | | |Держкомтелерадіо | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Проведення постійного | відділ формування та |щоквартально | | | |моніторингу стану розвитку | розвитку інформаційного | | | | |інформаційної та видавничої | простору | | | | |сфер, оцінка | | | | | |результативності виконання | | | | | |державних цільових програм, | | | | | |внесення на розгляд колегії | | | | | |Комітету інформаційно- | | | | | |аналітичних матеріалів з | | | | | |оцінкою результатів | | | | | |діяльності та пропозиціями | | | | | |щодо ухвалення рішень, | | | | | |спрямованих на усунення | | | | | |недоліків, забезпечення | | | | | |подальшого розвитку | | | | | |національного інформаційного| | | | | |простору | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Реалізація заходів | відділ зв'язків з | згідно з | | | |Орієнтовного плану | громадськістю та ЗМІ | планом | | | |проведення консультацій з | | | | | |громадськістю | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| | 7 |Розробка планів роботи | |щоквартально | | | |Комітету щодо взаємодії із | | | | | |ЗМІ та зв'язків з | | | | | |громадськістю, забезпечення | | | | | |їх реалізації | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| | 8 |Надання засобам масової | | впродовж | | | |інформації роз'яснювальних | | року | | | |матеріалів та коментарів | | | | | |стосовно реалізації | | | | | |державної політики в | | | | | |інформаційній та видавничій | | | | | |сферах, в тому числі за | | | | | |запитами журналістів | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Висвітлення в ЗМІ офіційних | відділ зв'язків з | впродовж | | | |заходів Держкомтелерадіо, | громадськістю та ЗМІ | року | | | |зокрема, виставок, | | | | | |фестивалів, конкурсів | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |10 |Проведення прес-конференцій | | впродовж | | | |та чат-конференцій за участю| | року | | | |керівництва Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Наповнення рубрики | відділ зв'язків з | впродовж | | | |"Методична допомога відділам| громадськістю та ЗМІ | року | | | |зв'язків з громадськістю та | | | | | |пресою" і щомісячна розсилка| | | | | |матеріалів та рекомендацій | | | | | |щодо вдосконалення | | | | | |діяльності і виконання | | | | | |поточних завдань | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |12 |Організація та проведення | відділ зв'язків з | впродовж | | | |семінарів, тренінгів для | регіонами | року | | | |керівників управлінь у | | | | | |справах преси та інформації | | | | | |обласних, Севастопольської | | | | | |міської, управління преси та| | | | | |інформації Київської міської| | | | | |державних адміністрацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |13 |Ведення та періодичне | відділ зв'язків з | впродовж | | | |оновлення єдиної бази даних | регіонами | року | | | |про стан інформаційного | | | | | |простору областей (регіонів)| | | | | |України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |14 |Моніторинг ефективності | відділ зв'язків з | впродовж | | | |діяльності управлінь преси | регіонами | року | | | |та інформації обласних, | | | | | |Севастопольської міської, | | | | | |управління преси та | | | | | |інформації Київської міської| | | | | |державних адміністрацій та | | | | | |підготовка пропозицій | | | | | |керівництву Комітету щодо | | | | | |удосконалення їх роботи | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |15 |Забезпечення: | відділ нових | | | | |----------------------------| інформаційних та |-------------+----------| | |реалізації Плану заходів | комунікаційних | впродовж | | | |Держкомтелерадіо з виконання| технологій | року | | | |завдань, передбачених | | | | | |Законом України "Про Основні| | | | | |засади розвитку | | | | | |інформаційного суспільства в| | | | | |Україні на | | | | | |2007-2015 роки" | | | | | |( 537-16 ); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |функціонування веб-сайта | | впродовж | | | |Комітету та інформаційної | | року | | | |взаємодії з Єдиним веб- | | | | | |порталом органів виконавчої | | | | | |влади; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |надання громадянам і | | впродовж | | | |юридичним особам | | року | | | |інформаційних послуг | | | | | |загального призначення через| | | | | |веб-сайт Комітету. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |16 |Здійснення: | відділ нових | | | | |----------------------------| інформаційних та |-------------+----------| | |моніторингу веб-сайтів | комунікаційних | впродовж | | | |органів виконавчої влади, | технологій | року | | | |підготовка і надання | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |пропозицій щодо | | | | | |удосконалення їх структури | | | | | |та функціонування; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |щорічної планової | |до 1 квітня | | | |інвентаризації комп'ютерних | | | | | |програм, що використовуються| | | | | |в Комітеті, та підготовка | | | | | |пропозицій щодо їх придбання| | | | | |(відповідно до Порядку | | | | | |використання комп'ютерних | | | | | |програм в органах виконавчої| | | | | |влади) | | | | | |( 1433-2003-п ). | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |17 |Інформування Мінтрансзв'язку| відділ нових | щопівроку | | | |щодо ходу виконання заходів | інформаційних та | | | | |зі створення електронної | комунікаційних | | | | |інформаційної системи | технологій | | | | |"Електронний Уряд" | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |18 |Розробка галузевої програми | | до 1 липня | | | |розвитку телерадіомовлення в| | | | | |Інтернеті із залученням | | | | | |державних | | | | | |телерадіоорганізацій | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент телебачення і радіомовлення | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Доопрацювання проекту | структурні підрозділи | перший | | | |концепції створення системи | департаменту | квартал | | | |Суспільного телебачення і | | | | | |радіомовлення України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Організація виробництва та | | | | | |розповсюдження | | | | | |телерадіопрограм для | | | | | |державних потреб (бюджетна | | | | | |програма 1701080, | | | | | |Виробництво та | | | | | |розповсюдження | | | | | |телерадіопрограм для | | | | | |державних потреб): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |розробка критеріїв | відділ державного | четвертий | | | |формування державного | замовлення у сфері ТБ і | квартал | | | |замовлення на виробництво та| РМ | | | | |розповсюдження | | | | | |телерадіопрограм для | | | | | |державних потреб та | | | | | |методичних рекомендацій | | | | | |державним | | | | | |телерадіокомпаніям; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |підготовка та доведення до | | четвертий | | | |обласних (регіональних) | | квартал | | | |телерадіокомпаній переліку | | | | | |указів Президента України, | | | | | |постанов Верховної Ради | | | | | |України, доручень Кабінету | | | | | |Міністрів України, інших | | | | | |законодавчих та нормативно- | | | | | |правових актів, які слід | | | | | |враховувати у Тематичних | | | | | |планах з виробництва і | | | | | |розповсюдження телевізійних | | | | | |і радіопрограм у 2010 році; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |затвердження Тематичних | | січень | | | |планів з виробництва і | | | | | |розповсюдження теле- і | | | | | |радіопрограм на 2009 рік; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |забезпечення укладання: | відділ державного | січень | | | |контрактів з державними | замовлення у сфері ТБ і | | | | |телерадіокомпаніями на | РМ; відділ технічної | | | | |виконання державного |політики у сфері ТБ і РМ | | | | |замовлення на виробництво та| | | | | |розповсюдження | | | | | |телерадіопрограм; | | | | | |договорів-доручень з | | | | | |державними | | | | | |телерадіокомпаніями на | | | | | |розповсюдження | | | | | |телерадіопрограм відповідно | | | | | |до бюджетного фінансування; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |участь у формуванні | відділ держзамовлення у | липень | | | |державного замовлення на | сфері ТБ і РМ, відділ | | | | |виробництво і розповсюдження| координації | | | | |теле- та радіопрограм |функціонування державних | | | | |державними | ТРО | | | | |телерадіоорганізаціями на | | | | | |2010 рік (визначення обсягів| | | | | |державного замовлення, | | | | | |надання методичної допомоги | | | | | |державним ТРК щодо складання| | | | | |тематичних планів); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |здійснення контролю за | відділ координації | впродовж | | | |виконанням державними |функціонування державних | року | | | |телерадіокомпаніями обсягів | ТРО, відділ державного | | | | |державного замовлення | замовлення у сфері ТБ і | | | | |відповідно до тематичних | РМ | | | | |планів на 2009 році | | | | | |(підготовка щоквартальних | | | | | |звітних матеріалів за | | | | | |результатами контролю, | | | | | |опрацювання та оформлення | | | | | |дозволів на внесення змін до| | | | | |державних контрактів та | | | | | |тематичних планів | | | | | |на 2009 рік); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |здійснення моніторингу | відділ програмного та | впродовж | | | |діяльності державних | аналітичного | року | | | |телерадіокомпаній щодо | забезпечення | | | | |програмного наповнення | | | | | |телерадіоефіру та | | | | | |висвітлення матеріалів | | | | | |згідно з указами Президента | | | | | |України і постановами, | | | | | |розпорядженнями Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |(підготовка щоквартальних та| | | | | |інших звітних інформаційно- | | | | | |аналітичних матеріалів за | | | | | |результатами моніторингу). | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Забезпечення трансляції | | | | | |телерадіопрограм, вироблених| | | | | |для державних потреб | | | | | |(бюджетна програма 1701150, | | | | | |Трансляція | | | | | |телерадіопрограм, вироблених| | | | | |для державних потреб): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |організація заходів щодо |відділ технічної політики| впродовж | | | |вдосконалення трансляції | у сфері ТБ і РМ, відділ | року | | | |державних програм Концерном | державного замовлення у | | | | |РРТ; | сфері ТБ і РМ, відділ | | | | |----------------------------|координації впровадження |-------------+----------| | |здійснення моніторингу стану|цифрового телебачення | впродовж | | | |використання лімітів | | року | | | |бюджетних асигнувань на | | | | | |трансляцію телерадіопрограм | | | | | |(відповідно до угод | | | | | |державних телерадіокомпаній | | | | | |з підприємствами зв'язку), | | | | | |підготовка пропозицій | | | | | |фінансово-економічному | | | | | |департаменту щодо їх | | | | | |перерозподілу (підготовка | | | | | |щоквартальних звітних | | | | | |матеріалів за результатами | | | | | |моніторингу); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |розробка пропозицій щодо | | впродовж | | | |вдосконалення тарифів на | | року | | | |послуги зв'язку з поширення | | | | | |телерадіопрограм; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |здійснення контролю |відділ технічної політики| впродовж | | | |технічної якості мовлення, | у сфері ТБ і РМ | року | | | |охоплення населення | | | | | |телерадіопрограмами та | | | | | |перевірка ефективного | | | | | |використання бюджетних | | | | | |коштів, що виділяються на їх| | | | | |поширення (підготовка | | | | | |щоквартальних звітних | | | | | |матеріалів за результатами | | | | | |моніторингу). | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Реалізація завдань і заходів| | | | | |з підготовки та проведення в| | | | | |Україні фінальної частини | | | | | |чемпіонату Європи 2012 року | | | | | |з футболу (бюджетна програма| | | | | |1701260, Здійснення заходів,| | | | | |пов'язаних з підготовкою і | | | | | |проведенням в Україні | | | | | |фінальної частини чемпіонату| | | | | |Європи 2012 року з | | | | | |футболу): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |участь у підготовці проекту | відділ координації | січень | | | |розпорядження Кабінету | інформаційного | | | | |Міністрів України "Про | забезпечення підготовки | | | | |внесення змін і доповнень до| та проведення в Україні | | | | |додатків 1, 2, 3 Державної | фінальної частини | | | | |цільової програми підготовки| чемпіонату Європи 2012 | | | | |та проведення в Україні | року з футболу, | | | | |фінальної частини чемпіонату| структурні підрозділи | | | | |Європи 2012 року з футболу" | департаменту | | | | |(стосовно приведення | | | | | |положень Державної програми | | | | | |( 107-2008-п ) | | | | | |до вимог та рекомендацій | | | | | |УЄФА, реальних можливостей | | | | | |її бюджетного фінансування) | | | | | |в частині питань, віднесених| | | | | |до компетенції Комітету; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |приведення Галузевої | | перший | | | |програми Держкомтелерадіо з | | квартал | | | |підготовки та проведення в | | | | | |Україні фінальної частини | | | | | |чемпіонату Європи | | | | | |2012 року з футболу | | | | | |( v0067603-08 ) у | | | | | |відповідність до Державної | | | | | |програми; | | | | | |( 107-2008-п ) | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |реалізація завдань і заходів| | впродовж | | | |Галузевої програми | | року | | | |Держкомтелерадіо з | | | | | |підготовки та проведення в | | | | | |Україні фінальної частини | | | | | |чемпіонату Європи | | | | | |2012 року з футболу | | | | | |( v0067603-08 ); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |участь у виконанні | | впродовж | | | |Оперативного плану дій щодо | | року | | | |організації підготовки | | | | | |української сторони до | | | | | |проведення в Україні | | | | | |фінальної частини чемпіонату| | | | | |Європи | | | | | |2012 року з футболу та інших| | | | | |заходів щодо підготовки до | | | | | |Євро-2012 (відповідно до | | | | | |рішень колегії Комітету від | | | | | |20 жовтня 2008 року "Про | | | | | |стан організації роботи з | | | | | |інформаційного супроводження| | | | | |підготовки та проведення в | | | | | |Україні фінальної частини | | | | | |чемпіонату Європи 2012 року | | | | | |з футболу" | | | | | |( vr_39603-08 ) | | | | | |та від 25 грудня 2008 року | | | | | |"Про хід виконання заходів | | | | | |щодо підготовки до | | | | | |проведення в Україні | | | | | |фінальної частини чемпіонату| | | | | |Європи | | | | | |2012 року з футболу та | | | | | |організацію висвітлення ходу| | | | | |підготовки в програмах | | | | | |державних | | | | | |телерадіоорганізацій"). | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Підготовка пропозицій щодо | відділ координації | впродовж | | | |внесення змін до Програми | впровадження цифрового | року | | | |розвитку та технічного | телебачення | | | | |переоснащення передавального| | | | | |обладнання Концерну РРТ на | | | | | |період до 2012 року, | | | | | |затвердженої постановою | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 16.01.2003 N 40 | | | | | |( 40-2003-п ), в частині | | | | | |актуалізації її завдань і | | | | | |заходів | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Організація виконання | відділ координації | впродовж | | | |заходів з метрологічного | впровадження цифрового | року | | | |забезпечення системи | телебачення | | | | |телерадіомовлення та | | | | | |проведення технічного аудиту| | | | | |телерадіоорганізацій України| | | | | |(підготовка щоквартальних | | | | | |звітних матеріалів за | | | | | |результатами цієї роботи) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Участь у реалізації | | | | | |Державної програми | | | | | |впровадження цифрового | | | | | |телерадіомовлення | | | | | |( 1085-2008-п ): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |продовження роботи з | відділ координації | впродовж | | | |Національною радою України з| впровадження цифрового | року | | | |питань телебачення і | телебачення | | | | |радіомовлення, провідними | | | | | |телеканалами щодо | | | | | |завантаження існуючого | | | | | |обладнання цифрової мережі | | | | | |мовлення, створеної в | | | | | |Київській, Житомирській та | | | | | |Одеській областях; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |підготовка пропозицій щодо | відділ координації | впродовж | | | |потреб радіочастотного | впровадження цифрового | року | | | |ресурсу та каналів мовлення | телебачення | | | | |для ДТРК при впровадженні | | | | | |мережі цифрового мовлення; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |визначення кількості | відділ координації | впродовж | | | |державних (суспільних), |функціонування державних | року | | | |суспільно-політичних, | ТРО | | | | |культурологічних, освітніх, | | | | | |природознавчих телевізійних | | | | | |каналів мовлення, які будуть| | | | | |функціонувати в | | | | | |інформаційному просторі | | | | | |України після 2015 року. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Участь в організації і | відділ координації | впродовж | | | |проведенні науково- | впровадження цифрового | року | | | |практичних заходів | телебачення | | | | |комплексної програми 2012: | | | | | |Говорить та показує | | | | | |Україна", спрямованої на | | | | | |надання вітчизняним мовникам| | | | | |послуг в напрацюванні | | | | | |технічно обґрунтованих | | | | | |рішень та обміну досвідом з | | | | | |питань впровадження в | | | | | |країнах Європи цифрового | | | | | |телерадіомовлення | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Розгляд та погодження | відділ координації | впродовж | | | |проектів національних | впровадження цифрового | року | | | |стандартів України, що | телебачення | | | | |стосуються цифрового | | | | | |телерадіомовлення | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Участь у заходах: | відділ координації | | | | |----------------------------| впровадження цифрового |-------------+----------| | |з міжнародної координації | телебачення | впродовж | | | |частотного ресурсу для | | року | | | |потреб вітчизняного ефірного| | | | | |цифрового | | | | | |телерадіомовлення; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |з проведення конверсії | |згідно плану | | | |радіочастотного ресурсу | | | | | |України для потреб | | | | | |телебачення і радіомовлення | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Участь у розробці заходів | відділ координації | впродовж | | | |щодо стимулювання | впровадження цифрового | року | | | |виробництва в Україні | телебачення | | | | |телепрограм у форматі | | | | | |високої чіткості (HD) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |12 |Здійснення заходів щодо | відділ координації | впродовж | | | |збільшення покриття | впровадження цифрового | року | | | |території України програмами| телебачення | | | | |вітчизняних | | | | | |телерадіоорганізацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |13 |Узагальнення планів |відділ технічної політики| впродовж | | | |організаційно-технічних | у сфері ТБ і РМ | року | | | |заходів та оновлення | | | | | |технічних паспортів | | | | | |державних | | | | | |телерадіоорганізацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |14 |Сприяння: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |економічному, творчому та | структурні підрозділи | впродовж | | | |технологічному розвитку | департаменту | року | | | |Державного спеціалізованого | | | | | |підприємства "Укртелефільм",| | | | | |державних | | | | | |телерадіоорганізацій; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |входженню ДТРК "Культура" в | відділи координації | перший | | | |телевізійні кабельні мережі |впровадження цифрового ТБ| квартал | | | |(її присутності у | та функціонування | | | | |всеукраїнській цифровій | державних ТРО | | | | |ефірній мережі); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |технічному переоснащенню та |відділ технічної політики| впродовж | | | |добудові апаратно-студійного| у сфері ТБ і РМ | року | | | |комплексу НТКУ; | | | | | |технічному переоснащенні | | | | | |апаратно-студійного | | | | | |комплексу НРКУ. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |15 |Підготовка інформаційно- | структурні підрозділи | впродовж | | | |аналітичних матеріалів до | департаменту | року | | | |розгляду на засіданнях | | | | | |колегії Комітету з питань, | | | | | |віднесених до компетенції | | | | | |департаменту | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |16 |Участь в організації та | відділ координації | впродовж | | | |проведенні фестивалів та |функціонування державних | року | | | |конкурсів серед працівників | ТРО | | | | |засобів масової інформації | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |17 |Підготовка пропозицій щодо | структурні підрозділи | друге | | | |бюджетних запитів та до | департаменту | півріччя | | | |проекту Закону України "Про | | | | | |Державний бюджет України на | | | | | |2010 рік" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |18 |Організація широкого | відділ координації |звітність за | | | |висвітлення всіма ДТРК |функціонування державних | окремим | | | |визначних подій в державі, | ТРО, | планом | | | |державних свят, спеціальних | відділ програмного та | впродовж | | | |акцій (забезпечення | аналітичного | року | | | |трансляцій з місць подій, | забезпечення | | | | |прямих включень з регіонів | | | | | |тощо) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |19 |Розгляд листів, скарг, | всі працівники | впродовж | | | |звернень громадян в межах | департаменту | року | | | |компетенції департаменту, | | | | | |підготовка відповідей | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |20 |Участь в організації | відділ координації | впродовж | | | |підвищення кваліфікації |функціонування державних | року | | | |працівників державних | ТРО | | | | |телерадіокомпаній, зокрема в| | | | | |частині впровадження | | | | | |цифрового телерадіомовлення | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |21 |Підготовка та розміщення на | структурні підрозділи | впродовж | | | |Веб-сайті Комітету | департаменту | року | | | |інформацій та матеріалів з | | | | | |питань, віднесених до | | | | | |компетенції департаменту | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |22 |Забезпечення проведення | структурні підрозділи | вересень- | | | |урочистостей з нагоди Дня | департаменту | листопад | | | |працівників радіо, | | | | | |телебачення та зв'язку | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент видавничої справи та преси | |------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Підготовка пропозицій до | | | | | |проекту Програми | | | | | |економічного і соціального | | | | | |розвитку України на 2010 рік| | | | | |щодо обсягів фінансування за| | | | | |рахунок коштів Державного | | | | | |бюджету України: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |випуску друкованої продукції| відділ державного | квітень- | | | |за програмою "Українська | замовлення у сфері | червень | | | |книга"; | книговидання | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |державної підтримки |відділ друкованих ЗМІ та | квітень- | | | |друкованих ЗМІ за програмою | інформагентств | червень | | | |"Фінансова підтримка | | | | | |преси"; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |галузевих (міжгалузевих) | відділ видавництв та | квітень- | | | |науково-дослідних та | поліграфії | червень | | | |дослідно-конструкторських | | | | | |робіт, спрямованих на | | | | | |розвиток видавничої сфери | | | | | |держави; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |виставково-ярмаркової | відділ | квітень - | | | |діяльності за бюджетною | книгорозповсюдження та | червень | | | |програмою "Інформаційне та | виставок | | | | |організаційне забезпечення | | | | | |участі України у міжнародних| | | | | |форумах, конференціях, | | | | | |виставках". | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Забезпечення випуску | | | | | |друкованої продукції за | | | | | |Програмою "Українська книга"| | | | | |(бюджетна програма 1701110, | | | | | |Випуск книжкової продукції | | | | | |за програмою "Українська | | | | | |книга"): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |формування проекту програми | відділ державного | перший | | | |"Українська книга" на 2009 | замовлення у сфері | квартал | | | |рік, підготовка матеріалів | книговидання | | | | |на розгляд Громадської | | | | | |науково-експертної ради | | | | | |Комітету для оцінки змісту | | | | | |видань і конкурсного відбору| | | | | |пропозицій та схвалення | | | | | |колегією Держкомтелерадіо; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |підготовка та проведення | | квітень | | | |наради з представниками | | | | | |видавництв та видавничих | | | | | |організацій щодо обговорення| | | | | |критеріїв формування та | | | | | |реалізації програми | | | | | |"Українська книга"; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |оприлюднення інформації про | відділ державного | другий | | | |видання, включені до | замовлення у сфері | квартал | | | |програми "Українська книга" | книговидання | | | | |на 2009 рік; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |підготовка та укладання | | впродовж | | | |договорів з видавництвами та| | року | | | |видавничими організаціями на| | | | | |випуск книжкової продукції | | | | | |на умовах державного | | | | | |замовлення за програмою | | | | | |"Українська книга" | | | | | |у 2009 році; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |облік та формування | | впродовж | | | |рознарядок на видання, | | року | | | |випущені за програмою | | | | | |"Українська книга" | | | | | |у 2009 році; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |підготовка статистичних та | |щоквартально | | | |аналітичних матеріалів щодо | | | | | |стану виконання програми | | | | | |"Українська книга" | | | | | |у 2008-2009 роках; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |опрацювання заявок | | листопад | | | |видавництв та видавничих | | | | | |організацій щодо внесення | | | | | |видавничих проектів до | | | | | |проекту програми "Українська| | | | | |книга" на | | | | | |2010 рік. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Забезпечення фінансової | відділ друкованих ЗМІ | впродовж | | | |підтримки преси (бюджетна | та інформагентств | року | | | |програма 1701100, Фінансова | | | | | |підтримка преси): | | | | | |організація надання | | | | | |державної фінансової | | | | | |підтримки друкованим ЗМІ | | | | | |(відповідно до Закону | | | | | |України "Про державну | | | | | |підтримку засобів масової | | | | | |інформації та соціальний | | | | | |захист журналістів" | | | | | |( 540/97-ВР ) | | | | | |та Порядку надання | | | | | |державної фінансової | | | | | |допомоги засобам масової | | | | | |інформації) | | | | | |( z0388-08 ) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Забезпечення здійснення | відділ видавництв та | лютий- | | | |науково-дослідних робіт | поліграфії | березень | | | |(бюджетна програма 1701020, | | | | | |Прикладні розробки у сфері | | | | | |ЗМІ та інформаційно- | | | | | |бібліографічної діяльності):| | | | | |проведення аналізу стану | | | | | |виконання у 2008 році | | | | | |науково-технічної програми | | | | | |та уточнення тематики на | | | | | |2009 рік (підготовка звітних| | | | | |матеріалів за результатами | | | | | |аналізу та їх подання на | | | | | |розгляд колегії Комітету, до| | | | | |Мінекономіки та МОН) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Забезпечення участі видавців| | | | | |України у міжнародних | | | | | |заходах (бюджетна програма | | | | | |1701170, Інформаційне та | | | | | |організаційне забезпечення | | | | | |участі України у міжнародних| | | | | |форумах, конференціях, | | | | | |виставках): | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |сприяння популяризації | відділ видавництв та | впродовж | | | |вітчизняної видавничої | поліграфії, відділ | року | | | |продукції та організаційне | книгорозповсюдження та | | | | |забезпечення участі видавців| виставок | | | | |України (різних форм | | | | | |власності) у міжнародних | | | | | |виставкових заходах і | | | | | |конкурсах (підготовка | | | | | |звітних матеріалів за їх | | | | | |результатами); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |підготовка пропозицій щодо | | впродовж | | | |удосконалення виставкової | | року | | | |діяльності, підвищення | | | | | |ефективності участі | | | | | |вітчизняних видавців, | | | | | |виготівників та | | | | | |розповсюджувачів видавничої | | | | | |продукції у міжнародних | | | | | |книжкових виставках- | | | | | |ярмарках. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Здійснення заходів із збору,|відділ друкованих ЗМІ та | впродовж | | | |обробки та розповсюдження | інформагентств | року | | | |офіційної інформаційної | | | | | |продукції (бюджетна програма| | | | | |1701120, Збирання, обробка | | |----------| | |та розповсюдження офіційної | | | | | |інформаційної продукції): | | | | | |сприяння розвитку | | | | | |Українського національного | | | | | |інформаційного агентства | | | | | |"Укрінформ" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Підготовка: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |проекту Державної цільової | відділ | до 1 липня | | | |програми популяризації | книгорозповсюдження та | | | | |вітчизняної видавничої | виставок | | | | |продукції на | | | | | |2009-2012 роки; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |проекту постанови Кабінету | відділ | до 1 липня | | | |Міністрів України "Про | книгорозповсюдження та | | | | |затвердження Порядку надання| виставок, відділ | | | | |фінансової підтримки | видавництв | | | | |видавництвам, видавничим | та поліграфії | | | | |організаціям, підприємствам | | | | | |поліграфії та | | | | | |книгорозповсюдження через | | | | | |механізм здешевлення | | | | | |кредитів"; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |проекту Положення про |сектор видачі документів | до | | | |тимчасовий порядок видачі | дозвільного характеру | 30 вересня | | | |дозволів на розповсюдження | друкованим ЗМІ | | | | |зарубіжних друкованих | | | | | |засобів масової інформації в| | | | | |Україні; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |проекту Тимчасового | |до 30 грудня | | | |положення про реєстрацію | | | | | |спеціалізованих друкованих | | | | | |засобів масової інформації | | | | | |сексуального чи еротичного | | | | | |характеру; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |проекту постанови Кабінету |відділ друкованих ЗМІ та | до 1 липня | | | |Міністрів "Про внесення змін| інформагентств | | | | |до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |27 червня 2003 року | | | | | |N 979 "Про премію імені | | | | | |В'ячеслава Чорновола за | | | | | |кращу публіцистичну роботу в| | | | | |галузі журналістики"; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |аналітичних матеріалів за |відділ друкованих ЗМІ та | впродовж | | | |результатами висвітлення | інформагентств | року | | | |друкованими ЗМІ та | | | | | |Українським національним | | | | | |інформаційним агентством | | | | | |"Укрінформ" ходу реалізації | | | | | |указів Президента України, | | | | | |постанов та розпоряджень | | | | | |Кабінету Міністрів України з| | | | | |найважливіших питань | | | | | |внутрішньої та зовнішньої | | | | | |політики держави, а також | | | | | |соціально-економічних та | | | | | |суспільно-політичних питань.| | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Забезпечення реалізації | відділ | впродовж | | | |завдань, визначених Указом | книгорозповсюдження та | року | | | |Президента України від | виставок, відділ | | | | |21.03.2006 р. "Про деякі |видавництв та поліграфії | | | | |заходи з розвитку | | | | | |книговидавничої справи в | | | | | |Україні" | | | | | |( 243/2006 ) | | | | | |та розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |16.05.2007 р. N 284-р | | | | | |( 284-2007-р ) | | | | | |"Про затвердження плану | | | | | |заходів зі створення | | | | | |сприятливих умов для | | | | | |розвитку вітчизняного | | | | | |книговидання та | | | | | |книгорозповсюдження" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Забезпечення реалізації |відділ друкованих ЗМІ та | впродовж | | | |Державної програми | інформагентств | року | | | |"Журналіст" | | | | | |( 271-2004-п ) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Організація роботи з |відділ друкованих ЗМІ та | впродовж | | | |реформування державних і | інформагентств | року | | | |комунальних друкованих ЗМІ: | | | | | |уточнення зведеного списку | | | | | |друкованих ЗМІ, засновником | | | | | |яких є місцеві органи | | | | | |виконавчої влади та органи | | | | | |місцевого самоврядування; | | | | | |участь в розробці проекту | | | | | |Закону України "Про внесення| | | | | |змін до Закону України "Про | | | | | |державні соціальні стандарти| | | | | |та державні соціальні | | | | | |гарантії". | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Проведення: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Всеукраїнського конкурсу на |відділ друкованих ЗМІ та | впродовж | | | |краще періодичне друковане | інформагентств | року, | | | |видання для дітей та | | підбиття | | | |юнацтва; | | підсумків - | | | | | | грудень | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Конкурсу на краще | відділ | впродовж | | | |представлення української | книгорозповсюдження та | року, | | | |книги в друкованих та | виставок | підбиття | | | |електронних ЗМІ; | | підсумків - | | | | | | грудень | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Національного конкурсу | відділ | впродовж | | | |"Краща книга України". | книгорозповсюдження та | року, | | | | | виставок | підбиття | | | | | | підсумків - | | | | | | серпень | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |12 |Сприяння у проведенні | відділ | впродовж | | | |регіональних спеціалізованих| книгорозповсюдження та | року | | | |книжкових виставок-ярмарок | виставок | | | | |за планами обласних | | | | | |управлінь у справах преси та| | | | | |інформації | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |13 |Забезпечення роботи: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Комітету з премії імені |відділ друкованих ЗМІ та | травень- | | | |Івана Франка у галузі | інформагентств | серпень | | | |інформаційної діяльності; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Комітету з премії імені | | червень- | | | |В'ячеслава Чорновола за | | грудень | | | |кращу публіцистичну роботу; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Комітету з Премії імені Лесі| відділ | впродовж | | | |Українки за літературно- | книгорозповсюдження та | року | | | |мистецькі твори для дітей та| виставок | | | | |юнацтва. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |14 |Організаційне забезпечення | відділ | впродовж | | | |роботи щодо виконання Указу | книгорозповсюдження та | року | | | |Президента України від | виставок | | | | |14.10.2008 р. N 928 | | | | | |( 928/2008 ) | | | | | |"Про щорічну премію | | | | | |Президента України | | | | | |"Українська книжка року" | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |15 |Ведення бібліографічного і | | впродовж | | | |статистичного обліку та | | року | | | |зберігання обов'язкових | | | | | |примірників друкованих | | | | | |видань та ЗМІ | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |16 |Внесення суб'єктів |сектор Державного реєстру| впродовж | | | |видавничої справи до | суб'єктів видавничої | року | | | |Державного реєстру видавців,| справи | | | | |виготівників і | | | | | |розповсюджувачів видавничої | | | | | |продукції та ведення єдиної | | | | | |бази даних | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |17 |Здійснення координації | | впродовж | | | |діяльності Комітету з | | року | | | |інформації АР Крим, | | | | | |відповідних підрозділів | | | | | |обласних, Севастопольської | | | | | |міської державних | | | | | |адміністрацій щодо внесення | | | | | |суб'єктів видавничої справи | | | | | |до Державного реєстру | | | | | |(одержання щоквартальної | | | | | |інформації про внесення до | | | | | |Реєстру суб'єктів видавничої| | | | | |справи на території | | | | | |відповідного регіону; | | | | | |поповнення бази даних; | | | | | |надання методичної допомоги | | | | | |та консультацій відповідним | | | | | |підрозділам на місцях) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |18 |Розгляд листів, звернень, | структурні підрозділи | впродовж | | | |скарг громадян, | департаменту | року | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій з питань, що | | | | | |належать до компетенції | | | | | |департаменту | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |19 |Сприяння реалізації плану | | | | | |заходів щодо відзначення: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |75-річчя з дня заснування | відділ видавництв та | березень | | | |видавництва "Веселка"; | поліграфії | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |90-річчя Державної наукової | | січень | | | |установи "Книжкова палата | | | | | |України імені Івана | | | | | |Федорова". | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |20 |Забезпечення проведення | структурні підрозділи | травень | | | |урочистостей з нагоди Дня | департаменту | | | | |працівників видавництв, | | | | | |поліграфії та | | | | | |книгорозповсюдження | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Фінансово-економічний департамент | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Підготовка і подання | відділ фінансування | у терміни, | | | |Міністерству фінансів | бюджетних програм та | визначені | | | |України бюджетних запитів та| економічного аналізу, | Мінфіном | | | |пропозицій до проекту Закону|відділ госпрозрахункової | | | | |України "Про Державний | діяльності та | | | | |бюджет України на 2010 рік" | госпрозрахункових | | | |----+----------------------------| підприємств |-------------+----------| | 2 |Розробка плану заходів | сектор оплати праці в | перший | | | |Комітету щодо забезпечення | бюджетній сфері та | квартал, | | | |складання розпису Державного| госпрозрахункових | грудень | | | |бюджету України (у тому | підприємств | | | | |числі тимчасового розпису до| | | | | |затвердження постійного) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Подання до Міністерства | відділ фінансування | у терміни, | | | |економіки України зведених | бюджетних програм та | визначенні | | | |пропозицій щодо визначення | економічного аналізу |Мінекономіки | | | |обсягів державного | | | | | |замовлення на виробництво і | | | | | |розповсюдження теле- та | | | | | |радіопрограм, випуск | | | | | |книжкової продукції за | | | | | |програмою "Українська книга"| | | | | |та виконання державного | | | | | |замовлення з підвищення | | | | | |кваліфікації працівників | | | | | |засобів масової інформації | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Підготовка, супровід та | відділ фінансування | у термін, | | | |подання на затвердження | бюджетних програм та | визначений | | | |(Кабінетом Міністрів | економічного аналізу | Кабінетом | | | |України) проектів постанов | | Міністрів | | | |про порядки (механізм) | | України | | | |використання коштів | | | | | |державного бюджету, | | | | | |передбачених на виконання | | | | | |бюджетних програм, | | | | | |визначених згідно з | | | | | |переліком | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Підготовка пропозицій щодо | відділ фінансування | впродовж | | | |розподілу річних обсягів | бюджетних програм та | року | | | |бюджетних асигнувань між | економічного аналізу, | | | | |розпорядниками нижчого рівня| сектор оплати праці в | | | | |та одержувачами бюджетних | бюджетній сфері та | | | | |коштів | госпрозрахункових | | | | | | підприємств | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Підготовка статистичної | відділ фінансування | впродовж | | | |звітності (місячної, | бюджетних програм та | року | | | |квартальної, річної) щодо | економічного аналізу | | | | |виконання державного | | | | | |замовлення з: виробництва та| | | | | |розповсюдження теле- та | | | | | |радіопрограм державними | | | | | |телерадіокомпаніями; випуску| | | | | |книжкової продукції за | | | | | |програмою "Українська | | | | | |книга"; забезпечення | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | |працівників галузі на базі | | | | | |"Укртелерадіопресінституту" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Перевірка кошторисів і | відділ фінансування | перший | | | |планів асигнувань | бюджетних програм та | квартал | | | |розпорядників нижчого рівня | економічного аналізу | | | | |та одержувачів коштів | | | | | |державного бюджету щодо | | | | | |відповідності показникам | | | | | |державного бюджету і | | | | | |законодавства України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Подання на погодження | відділ фінансування | перший | | | |Міністерству фінансів | бюджетних програм та | квартал | | | |України паспортів бюджетних | економічного аналізу | | | | |програм 2009 року та | | | | | |підготовка звітних | | | | | |матеріалів щодо виконання | | | | | |паспортів бюджетних програм | | | | | |2008 року | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Здійснення поглибленого | відділ фінансування | впродовж | | | |аналізу надходжень та | бюджетних програм та | року | | | |використання коштів | економічного аналізу | | | | |спеціального фонду | | | | | |держбюджету за результатами | | | | | |фінансово-господарської | | | | | |діяльності державних | | | | | |телерадіокомпаній у | | | | | |2009 році | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Проведення організаційних |відділ госпрозрахункової | впродовж | | | |заходів щодо формування | діяльності та | року | | | |проектів фінансових планів | госпрозрахункових | | | | |підвідомчих | підприємств | | | | |госпрозрахункових | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій, ДАК | | | | | |"Укрвидавполіграфія", | | | | | |Концерну РРТ (доведення | | | | | |порядку складання фінансових| | | | | |планів, контроль за станом | | | | | |їхньої розробки, попередній | | | | | |розгляд, подання на | | | | | |затвердження, погодження | | | | | |Голові Комітету) та | | | | | |організація роботи щодо | | | | | |забезпечення контролю за їх | | | | | |виконанням | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Підготовка Галузевих угод |відділ госпрозрахункової | у термін, | | | |між Держкомтелерадіо і | діяльності та | визначений | | | |Центральним комітетом | госпрозрахункових | Кабінетом | | | |профспілки працівників | підприємств, | Міністрів | | | |культури України у галузі | сектор оплати праці в | України | | | |телебачення і радіомовлення | бюджетній сфері та | | | | |та видавничо-поліграфічній | госпрозрахункових | | | | |галузі та погодження з | підприємств | | | | |Центральним комітетом | | | | | |профспілки працівників | | | | | |культури України, | | | | | |Міністерством праці та | | | | | |соціальної політики України | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |12 |Розробка звітних матеріалів | |щоквартально | | | |про стан реалізації заходів | | | | | |щодо виконання Генеральної | | | | | |угоди між Кабінетом | | | | | |Міністрів України і | | | | | |конфедерацією роботодавців | | | | | |України та профспілковими | | | | | |об'єднаннями України | | | | | |( n0002120-08 ) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |13 |Підготовка та подання до |відділ госпрозрахункової | у термін, | | | |Міністерства економіки | діяльності та | визначений | | | |України та Міністерства | госпрозрахункових | Кабінетом | | | |фінансів України | підприємств | Міністрів | | | |опрацьованих та узагальнених| | України та | | | |звітів про виконання | | Мінфіном | | | |показників фінансових планів| | | | | |(квартальних, річних) за | | | | | |підсумками роботи | | | | | |підвідомчих | | | | | |госпрозрахункових | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій, ДАК | | | | | |"Укрвидавполіграфія", | | | | | |Концерну РРТ | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |14 |Здійснення поглибленого |відділ госпрозрахункової | впродовж | | | |аналізу стану заборгованості| діяльності та | року | | | |з виплати заробітної плати | госпрозрахункових | | | | |на госпрозрахункових | підприємств | | | | |підприємствах, установах та | | | | | |організаціях Комітету (збір | | | | | |та зведення місячної, | | | | | |квартальної і річної | | | | | |статистичної звітності по | | | | | |фонду заробітної плати, | | | | | |складання графіка погашення | | | | | |заборгованості та контроль | | | | | |за його виконанням, розробка| | | | | |заходів щодо ліквідації | | | | | |заборгованості, доведення | | | | | |інформації до Кабінету | | | | | |Міністрів України, | | | | | |Міністерства економіки | | | | | |України та Міністерства | | | | | |праці та соціальної політики| | | | | |України) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |15 |Здійснення контролю (у межах|відділ госпрозрахункової |щоквартально | | | |компетенції департаменту) за| діяльності та | | | | |виконанням колективних | госпрозрахункових | | | | |договорів, укладених між | підприємств | | | | |керівництвом та | | | | | |профспілковими організаціями| | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій, що входять до | | | | | |сфери управління Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |16 |Забезпечення фінансування за| структурні підрозділи | впродовж | | | |бюджетними програмами | департаменту | року | | | |Держкомтелерадіо | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |17 |Ведення бухгалтерського | відділ бухгалтерського | впродовж | | | |обліку з дотриманням єдиних | обліку та звітності, | року | | | |методологічних основ, | відділ фінансування | | | | |установлених Законом | апарату | | | | |України "Про бухгалтерський | | | | | |облік і фінансову звітність | | | | | |в Україні" | | | | | |( 996-14 ), | | | | | |та з урахуванням | | | | | |особливостей діяльності | | | | | |Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |18 |Проведення аудиту стану | відділ бухгалтерського | впродовж | | | |бухгалтерського обліку в | обліку та звітності, | року | | | |підвідомчих підприємствах, | відділ фінансування | | | | |установах та організаціях, | апарату | | | | |складання фінансової | | | | | |звітності Комітету за даними| | | | | |бухгалтерського обліку | | | | |----+----------------------------| |-------------+----------| |19 |Зведення та подання | |щоквартально | | | |Міністерству фінансів | | | | | |України, Рахунковій палаті | | | | | |України, Головному | | | | | |управлінню державного | | | | | |казначейства України річних | | | | | |та квартальних звітів про | | | | | |виконання кошторисів і | | | | | |фінансово-господарських | | | | | |звітів підпорядкованих | | | | | |бюджетних установ та | | | | | |госпрозрахункових | | | | | |підприємств і організацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |20 |Проведення інвентаризації | відділ фінансування | впродовж | | | |необоротних активів, | апарату | року, | | | |малоцінних необоротних | | четвертий | | | |активів і нематеріальних | | квартал | | | |активів (розробка звітних | | | | | |матеріалів за результатами | | | | | |цієї роботи) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Адміністративно-господарський департамент | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Розробка плануючих | організаційно- | | | | |документів: | плановий відділ | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |плану роботи Комітету на | | грудень | | | |2010 рік; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |плану засідань колегії | | червень | | | |Комітету на друге півріччя | | | | | |2009 року; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |плану засідань колегії | | грудень | | | |Комітету на перше півріччя | | | | | |2010 року; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Плану заходів Комітету на | |до 15 грудня | | | |2010 рік щодо реалізації | | | | | |Концепції подолання корупції| | | | | |в Україні "На шляху до | | | | | |доброчесності" | | | | | |( 742/2006 ) | | | | | |на період | | | | | |до 2010 року | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Організація роботи щодо | організаційно- | перший | | | |розробки та затвердження | плановий відділ | квартал | | | |положень про структурні | | | | | |підрозділи Комітету | | | | | |(відповідно до наказу | | | | | |Держкомтелерадіо від | | | | | |08.07.2008 р. N 186 | | | | | |( v0186603-08 ) | | | | | |"Про структуру центрального | | | | | |апарату Комітету") | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Забезпечення впровадження та| організаційно- | впродовж | | | |функціонування системи | плановий відділ | року | | | |управління якістю (бюджетна | | | | | |програма 1701010, | | | | | |Керівництво та управління у | | | | | |сфері телебачення і | | | | | |радіомовлення): | | | | | |----------------------------| | | | | |реалізація Плану заходів | | | | | |щодо запровадження та | | | | | |забезпечення функціонування | | | | | |системи управління якістю у | | | | | |Держкомтелерадіо на | | | | | |2009-2010 роки (відповідно | | | | | |до постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |18 червня 2008 р. N 548 | | | | | |( 548-2008-п ) "Про внесення| | | | | |змін до Програми | | | | | |запровадження системи | | | | | |управління якістю в органах | | | | | |виконавчої влади") | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Підготовка звітно- | організаційно- |щоквартально | | | |аналітичних матеріалів про | плановий відділ | | | | |стан виконання планів роботи| | | | | |Комітету та рішень колегії | | | | | |Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Формування проектів планів | організаційно- |щоквартально | | | |роботи Комітету на квартал | плановий відділ | | | | |та підготовка звітів про їх | | | | | |виконання | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Моніторинг стану виконання | організаційно- | за окремим | | | |Плану заходів Комітету на | плановий відділ | планом | | | |2009 рік щодо реалізації | | | | | |Концепції подолання корупції| | | | | |в Україні "На шляху до | | | | | |доброчесності" | | | | | |( 742/2006 ) | | | | | |на період до 2010 року, | | | | | |підготовка щоквартальної та | | | | | |щорічної звітної інформації | | | | | |(для інформування Мін'юсту | | | | | |та МВС) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Реалізація Плану заходів | структурні підрозділи | за окремим | | | |Держкомтелерадіо з виконання| департаменту | планом | | | |завдань, передбачених | | | | | |Законом України "Про Основні| | | | | |засади розвитку | | | | | |інформаційного суспільства в| | | | | |Україні на 2007-2015 роки" | | | | | |( 537-16 ) | | | | | |в частині питань віднесених | | | | | |до компетенції департаменту | | | | | |(відповідно до розпорядження| | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 15.08.2007 р. N 653-р | | | | | |( 653-2007-р ), наказу | | | | | |Держкомтелерадіо від | | | | | |24.09.2007 р. N 335) | | | | | |( v0335603-07 ) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Організаційне забезпечення | організаційно- | за планом | | | |роботи колегії | плановий відділ | засідань | | | |Держкомтелерадіо | | колегії | | |----+----------------------------| |-------------+----------| | 9 |Участь у Всеукраїнському | |до 15 лютого | | | |конкурсі "Приязна | | | | | |адміністрація" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Забезпечення документування | загальний відділ | впродовж | | | |управлінської діяльності | | року | | | |Комітету відповідно до | | | | | |встановлених чинним | | | | | |законодавством вимог | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Підготовка аналітично- |загальний відділ, відділ |щоквартально | | | |статистичної інформації до | контролю | | | | |матеріалів колегії Комітету | | | | | |про надходження та хід | | | | | |виконання Законів України, | | | | | |актів Президента України, | | | | | |Кабінету Міністрів України, | | | | | |запитів і звернень народних | | | | | |депутатів, звернень | | | | | |громадян, кореспонденції від| | | | | |міністерств, ЦОВВ, | | | | | |підвідомчих та інших | | | | | |установ і організацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |12 |Прийняття документів | загальний відділ | січень- | | | |постійного зберігання та з | | березень | | | |особового складу | | | | | |ліквідованого Держтелерадіо | | | | | |України за 1992-1997 роки | | | | | |від Національної | | | | | |радіокомпанії України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |13 |Проведення науково- | загальний відділ | впродовж | | | |технічного упорядкування | | року | | | |документів постійного | | | | | |зберігання Держкомтелерадіо | | | | | |за 2004 рік, які належать до| | | | | |Національного архівного | | | | | |фонду України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |14 |Укладання угоди з Київською | загальний відділ | січень | | | |міською дирекцією УД ППЗ | | щомісячно | | | |"Укрпошта" про надання | | | | | |поштового зв'язку на 2009 | | | | | |рік, підготовка фінансових | | | | | |звітів за послуги поштового | | | | | |зв'язку | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |15 |Здійснення моніторингу | відділ контролю | впродовж | | | |термінів виконання законів | | року | | | |України, актів Президента | | | | | |України, Кабінету Міністрів | | | | | |України, запитів і звернень | | | | | |народних депутатів, звернень| | | | | |громадян, доведення | | | | | |узагальненої інформації до | | | | | |заступників Голови Комітету,| | | | | |керівників структурних | | | | | |підрозділів, встановлення | | | | | |контролю за їх дотриманням | | | | | |(підготовка переліку | | | | | |документів термінового | | | | | |виконання та попереджуючого | | | | | |контролю) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |16 |Підготовка до надання | відділ контролю |щоквартально,| | | |Кабінету Міністрів України | | щорічно | | | |інформаційно-аналітичних | | | | | |матеріалів про роботу із | | | | | |зверненнями громадян (на | | | | | |виконання доручення Кабінету| | | | | |Міністрів України від | | | | | |30.12.2003 р. N 7-914/2) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |17 |Підготовка звітів Раді | відділ контролю |щоквартально | | | |національної безпеки і | | | | | |оборони України про стан | | | | | |виконання актів і доручень | | | | | |Президента України та | | | | | |обґрунтованих пропозицій | | | | | |щодо продовження контролю за| | | | | |їх виконанням чи зняття з | | | | | |контролю | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |18 |Організаційне забезпечення |відділ кадрової роботи та| за планом | | | |роботи Галузевої ради роботи| державної служби |роботи ради | | | |з кадрами при Державному | | | | | |комітеті телебачення та | | | | | |радіомовлення України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |19 |Формування: |відділ кадрової роботи та|до 1 березня | | | |кадрового резерву на посади | державної служби | | | | |державних службовців | | | | | |центрального апарату | | | | | |Комітету та керівників | | | | | |підвідомчих підприємств, | | | | | |установ та організацій; | | | | | |державного замовлення на | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | |державних службовців | | | | | |центрального апарату | | | | | |Комітету та керівників | | | | | |підвідомчих підприємств, | | | | | |установ та організацій. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |20 |Забезпечення розробки та | | | | | |затвердження: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |посадових інструкцій |відділ кадрової роботи та| перший | | | |працівників центрального | державної служби | квартал | | | |апарату Комітету | | | | | |(з урахуванням структури | | | | | |Держкомтелерадіо, | | | | | |затвердженої наказом | | | | | |Комітету | | | | | |від 08.07.2008 р. | | | | | |N 186) | | | | | |( v0186603-08 ); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |нових редакцій відомчих | | I півріччя | | | |заохочувальних відзнак | | | | | |Держкомтелерадіо. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |21 |Участь в організації та | | | | | |проведенні семінарів: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |для державних службовців V |Укртелерадіопресінститут,| 1 та 3 | | | |категорії на тему "Боротьба | структурні підрозділи | квартал | | | |з організованою злочинністю | Комітету, | | | | |та корупцією" та практичного|відділ кадрової роботи та| | | | |заняття щодо заповнення | державної служби | | | | |декларацій про доходи, | | | | | |зобов'язання фінансового | | | | | |характеру та майновий стан | | | | | |державного службовця; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |для керівників (працівників | | впродовж | | | |кадрових підрозділів) | | року | | | |підвідомчих підприємств, | | | | | |установ та організацій на | | | | | |тему "Управління персоналом.| | | | | |Кадрове діловодство". | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |22 |Проведення конкурсу на |конкурсні комісії, відділ| за потреби | | | |заміщення вакантних посад: | кадрової роботи та | | | | |державних службовців | державної служби | | | | |центрального апарату | | | | | |Комітету; | | | | | |керівників підвідомчих | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |23 |Участь у проведенні | Організаційний комітет, | перший тур: | | | |щорічного Всеукраїнського | відділ кадрової роботи | березень- | | | |конкурсу "Кращий державний | та державної служби | квітень | | | |службовець" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |24 |Забезпечення проведення | відділ МТ та ПЗ | квітень | | | |Комітетом заходів в рамках | | | | | |щорічної акції "Зелений | | | | | |паросток майбутнього" | | | | | |(розробка звітних матеріалів| | | | | |за результатами цієї | | | | | |роботи) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |25 |Виконання заходів | відділ МТ та ПЗ |впродовж року| | | |перспективного Плану | | | | | |вдосконалення пожежної | | | | | |безпеки в адміністративному | | | | | |будинку Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |26 |Забезпечення облаштування | відділ МТ та ПЗ | перший | | | |службових (складських, | | квартал | | | |технічних) приміщень на | | | | | |горищі адміністративного | | | | | |будинку Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |27 |Проведення заходів щодо | відділ МТ та ПЗ | впродовж | | | |господарського утримання та | | року | | | |забезпечення якісної | | | | | |сезонної експлуатації | | | | | |устаткування, теплових, | | | | | |електротехнічних мереж та | | | | | |мереж телефонного зв'язку | | | | | |адміністративного будинку | | | | | |Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |28 |Технічна підтримка | відділ МТ та ПЗ |впродовж року| | | |розміщення на веб-сайті | | | | | |Комітету інформаційних | | | | | |відеосюжетів та | | | | | |фотоматеріалів щодо | | | | | |підготовки та проведення в | | | | | |Україні фінальної частини | | | | | |чемпіонату Європи 2012 року | | | | | |з футболу, виготовлених | | | | | |ОДТРК у цифровому форматі | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |29 |Технічне забезпечення | відділ МТ та ПЗ | впродовж | | | |функціонування наявних в | | року | | | |Комітеті інформаційних | | | | | |систем та існуючого парку | | | | | |засобів обчислювальної | | | | | |техніки, підтримка | | | | | |програмного забезпечення в | | | | | |актуальному стані, | | | | | |здійснення технічної | | | | | |підтримки функціонування | | | | | |веб-сайту Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |30 |Участь у проведенні |відділ МТ та ПЗ у складі | листопад | | | |інвентаризації майна та | комісії Комітету | | | | |матеріальних цінностей | | | | | |Комітету | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Управління міжнародних зв'язків, європейської та євроатлантичної інтеграції | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Забезпечення реалізації | | | | | |заходів з питань | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної інтеграції в| | | | | |інформаційній сфері | | | | | |(бюджетна програма 1701240, | | | | | |Виконання заходів з питань | | | | | |європейської і | | | | | |євроатлантичної інтеграції в| | | | | |інформаційній сфері), | | | | | |передбачених: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Державною цільовою програмою| відділ європейської та | впродовж | | | |інформування громадськості з| євроатлантичної | року | | | |питань європейської | інтеграції | | | | |інтеграції на | | | | | |2008-2011 роки; | | | | | |( 594-2008-п ) | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Державною цільовою програмою| | впродовж | | | |інформування громадськості з| | року | | | |питань євроатлантичної | | | | | |інтеграції на 2008-2011 роки| | | | | |( 502-2008-п ); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Державною цільовою програмою| | впродовж | | | |підготовки, перепідготовки | | року | | | |та підвищення кваліфікації | | | | | |фахівців у сфері | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної інтеграції | | | | | |України на 2008-2011 роки. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Виконання заходів, | | | | | |передбачених: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Державною програмою | відділ міжнародних | впродовж | | | |співпраці із закордонними | зв'язків | року | | | |українцями на період до | | | | | |2010 року | | | | | |( 1034-2006-п ); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Державною програмою | відділ міжнародних | впродовж | | | |формування позитивного | зв'язків | року | | | |міжнародного іміджу України | | | | | |на 2008-2011 роки; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |розділом "Інформаційні | відділ європейської та | впродовж | | | |питання" Цільового плану | євроатлантичної | року | | | |Україна - НАТО на 2009 рік; | інтеграції | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Планом дій Україна - ЄС | | впродовж | | | |( 994_693 ) | | року | | | |на 2009 рік; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |планом заходів щодо | відділ міжнародних | впродовж | | | |активізації співробітництва | зв'язків, відділ | року | | | |України з Радою Європи та | європейської та | | | | |зобов'язаннями, взятими | євроатлантичної | | | | |Україною при вступі до Ради | інтеграції | | | | |Європи, у 2009 році (щодо | | | | | |Європейської хартії | | | | | |регіональних мов або мов | | | | | |меншин | | | | | |( 994_014 ), Європейської | | | | | |рамкової конвенції про | | | | | |захист національних меншин | | | | | |( 995_055 ), Європейської | | | | | |конвенції про транскордонне | | | | | |телебачення) | | | | | |( 994_444 ); | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |протокольними рішеннями | відділ міжнародних | впродовж | | | |засідань двосторонніх | зв'язків | року | | | |Міжурядових комісій з питань| | | | | |торговельно-економічного | | | | | |співробітництва та | | | | | |забезпечення прав | | | | | |національних меншин; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |відповідними положеннями | | впродовж | | | |довгострокових міжнародних | | року | | | |двосторонніх міжурядових | | | | | |Програм співробітництва в | | | | | |галузі освіти, культури та | | | | | |науки. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Координація діяльності | відділ європейської та | впродовж | | | |структурних підрозділів | євроатлантичної | року | | | |органів виконавчої влади в | інтеграції | | | | |частині виконання заходів | | | | | |Державної цільової програми | | | | | |інформування громадськості з| | | | | |питань європейської | | | | | |інтеграції на 2008-2011 роки| | | | | |( 594-2008-п ) та Державної | | | | | |цільової програми | | | | | |інформування громадськості з| | | | | |питань євроатлантичної | | | | | |інтеграції на | | | | | |2008-2011 роки | | | | | |( 502-2008-п ) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Розроблення та підготовка до| відділ міжнародних | впродовж | | | |підписання міжнародних | зв'язків | року | | | |правових документів із | | | | | |співробітництва в | | | | | |інформаційній та видавничій | | | | | |сферах з іноземними | | | | | |державами: Республіка | | | | | |Узбекистан, Аргентинська | | | | | |Республіка, Федеративна | | | | | |Республіка Бразилія, Канада | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Підготовка до підписання | відділ міжнародних | впродовж | | | |Угод про співробітництво в | зв'язків | року | | | |інформаційній сфері з | | | | | |Республікою Молдова, | | | | | |Республікою Індія, | | | | | |Республікою Куба | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Сприяння виконанню та | відділ міжнародних | впродовж | | | |контроль за реалізацією | зв'язків | року | | | |чинних міжурядових та | | | | | |міжвідомчих міжнародних | | | | | |договорів в інформаційній | | | | | |сфері | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Організаційне забезпечення | | | | | |діяльності: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |Міжвідомчої робочої групи з | відділ європейської та | впродовж | | | |інформаційних питань в | євроатлантичної | року | | | |рамках Міжвідомчої комісії з| інтеграції | | | | |питань підготовки України до| | | | | |вступу до НАТО; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Координаційної ради з | | впродовж | | | |виконання Державної цільової| | року | | | |програми інформування | | | | | |громадськості з питань | | | | | |європейської інтеграції | | | | | |України на 2008-2011 роки | | | | | |( 594-2008-п ); | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |Конкурсної комісії | | впродовж | | | |Держкомтелерадіо з | | року | | | |конкурсного відбору проектів| | | | | |та програм з питань | | | | | |європейської інтеграції, | | | | | |розроблених громадськими | | | | | |організаціями; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |української частини | відділ міжнародних | впродовж | | | |Підкомісії з питань | зв'язків | року | | | |співробітництва в галузі | | | | | |культури та інформації | | | | | |Підкомітету з питань | | | | | |гуманітарного | | | | | |співробітництва Українсько- | | | | | |Російської міждержавної | | | | | |комісії. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Організація виконання | відділ міжнародних | впродовж | | | |завдань: | зв'язків, відділ | року | | | |----------------------------| європейської та | | | | |з питань співробітництва в |євроатлантичної | | | | |рамках РЄ, ЄС, НАТО, СНД, |інтеграції | | | | |ОЧЕС, ГУАМ, ООН, ЮНЕСКО; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |довгострокових Програм | відділ міжнародних | впродовж | | | |співробітництва з Росією, | зв'язків | року | | | |Білоруссю, Словаччиною, | | | | | |Вірменією, Киргизією, | | | | | |Італією, Португалією та | | | | | |іншими країнами. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Опрацювання та підготовка до| відділ міжнародних | впродовж | | | |підписання щорічних | зв'язків | року | | | |міжвідомчих двосторонніх | | | | | |Планів заходів на 2009 рік | | | | | |щодо практичної реалізації | | | | | |міжурядових угод про | | | | | |співробітництво в галузі | | | | | |інформації з Республікою | | | | | |Білорусь, Російською | | | | | |Федерацією | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Участь в реалізації заходів | відділ міжнародних | впродовж | | | |щодо: | зв'язків, відділ | року | | | |----------------------------| європейської та | | | | |підготовки і проведення в | євроатлантичної | | | | |Україні фінальної частини | інтеграції | | | | |чемпіонату Європи | | | | | |2012 року; | | | | | |----------------------------| |-------------+----------| | |залучення міжнародної | | впродовж | | | |технічної допомоги, участі | | року | | | |України в агентствах і | | | | | |програмах ЄС. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Виконання протокольних | відділ міжнародних | впродовж | | | |рішень засідань Комітету | зв'язків, відділ | року | | | |співробітництва між Україною| європейської та | | | | |та ЄС, Української частини | євроатлантичної | | | | |комітету співробітництва між| інтеграції | | | | |Україною та ЄС, Громадської | | | | | |експертної ради при | | | | | |Українській частині комітету| | | | | |співробітництва між Україною| | | | | |та ЄС; спільних засідань | | | | | |Української частини комітету| | | | | |співробітництва між Україною| | | | | |та ЄС, Комітету Верховної | | | | | |Ради України з питань | | | | | |європейської інтеграції та | | | | | |Української частини Комітету| | | | | |парламентського | | | | | |співробітництва між Україною| | | | | |та ЄС в межах компетенції | | | | | |Держкомтелерадіо | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Юридичне управління | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Погодження, здійснення | відділ законопроектної | впродовж | | | |правової експертизи проектів| роботи | року | | | |законів, інших нормативно- | | | | | |правових актів, внесених у | | | | | |порядку законодавчої | | | | | |ініціативи народними | | | | | |депутатами України та | | | | | |розроблених центральними | | | | | |органами виконавчої влади | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Підготовка проектів | відділ законопроектної | впродовж | | | |законодавчих та інших | роботи | року | | | |нормативно-правових актів | | | | | |щодо регулювання діяльності | | | | | |в інформаційній та | | | | | |видавничій сферах | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Нормативно-правовий супровід| відділ законопроектної | впродовж | | | |проектів законодавчих та | роботи | року | | | |нормативно-правових актів з | | | | | |питань інформаційної та | | | | | |видавничої сфер на пленарних| | | | | |засіданнях і в комітетах | | | | | |Верховної Ради України та | | | | | |Секретаріаті Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Участь у реалізації | відділ законопроектної | впродовж | | | |державної регуляторної | роботи | року | | | |політики (планування, | | | | | |розробка, проведення | | | | | |аналізу, оприлюднення | | | | | |проектів, відстеження | | | | | |результативності | | | | | |регуляторних актів та | | | | | |підготовка звітів) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Надання Міністерству юстиції| структурні підрозділи | впродовж | | | |інформації про стан | управління | року | | | |організації правової роботи | | | | | |в Комітеті, звітів про | | | | | |виконання орієнтовного плану| | | | | |законопроектної роботи на | | | | | |2009 рік | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Перевірка та аналіз | відділ нормативно- | впродовж | | | |документів щодо внесення до | правового забезпечення | року | | | |Державного реєстру видавців,| | | | | |виготівників та | | | | | |розповсюджувачів видавничої | | | | | |продукції | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Участь у підготовці | відділ нормативно- | впродовж | | | |договорів та здійснення | правового забезпечення | року | | | |заходів, спрямованих на | | | | | |виконання договірних | | | | | |зобов'язань, забезпечення | | | | | |захисту майнових прав і | | | | | |законних інтересів Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Організація претензійно- | відділ нормативно- | впродовж | | | |позовної роботи, здійснення | правового забезпечення | року | | | |контролю за її проведенням | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Забезпечення захисту | відділ нормативно- | впродовж | | | |законних прав та інтересів | правового забезпечення | року | | | |Комітету в ході врегулювання| | | | | |(вирішення) міжвідомчих, | | | | | |виробничих, майнових та | | | | | |інших питань в судах та | | | | | |інших органах | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |10 |Проведення аналізу | відділ нормативно- | впродовж | | | |матеріалів, що надійшли від | правового забезпечення | року | | | |правоохоронних і | | | | | |контролюючих органів, | | | | | |результатів претензійної і | | | | | |позовної роботи, даних | | | | | |статистичної звітності, що | | | | | |характеризують стан | | | | | |законності в діяльності | | | | | |Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |11 |Розгляд листів, звернень, | структурні підрозділи | впродовж | | | |скарг громадян, | управління | року | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій з питань, що | | | | | |належать до компетенції | | | | | |управління | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| |12 |Участь у: | структурні підрозділи | впродовж | | | |роботі семінарів, інших | управління | року | | | |заходах, які проводяться | | | | | |Міністерством юстиції; | | | | | |ревізіях (перевірках) | | | | | |підпорядкованих Комітету | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій; | | | | | |розгляді судових справ, де | | | | | |учасником процесу виступає | | | | | |Комітет. | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Відділ координації діяльності державних підприємств і організацій та управління | | державними корпоративними правами | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Координація роботи щодо | | впродовж | | | |приведення до ринкових | | року | | | |розмірів орендних ставок за | | | | | |використання нерухомого | | | | | |майна | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Участь у розробці стратегій | | впродовж | | | |розвитку підвідомчих | | року | | | |підприємств та організацій | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Виявлення державного майна, | | впродовж | | | |яке тимчасово не | | року | | | |використовується, та | | | | | |внесення пропозицій щодо | | | | | |умов його подальшого | | | | | |використання | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Здійснення обліку об'єктів | | впродовж | | | |державної власності, що | | року | | | |належать до сфери управління| | | | | |Комітету, контролю за їх | | | | | |ефективним використанням та | | | | | |збереженням | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Участь у ревізіях | | впродовж | | | |підвідомчих підприємств та | | року | | | |організацій в частині | | | | | |дотримання вимог | | | | | |законодавства щодо | | | | | |управління державним | | | | | |нерухомим майном та іншими | | | | | |активами | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Відділ контрольно-ревізійної роботи | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Проведення контрольних | | впродовж | | | |заходів послідуючого | | року | | | |контролю у формі ревізій і | | | | | |перевірок на підприємствах, | | | | | |установах та організаціях | | | | | |сфери управління Комітету | | | | | |відповідно до Плану основних| | | | | |напрямів контрольних заходів| | | | | |на 2009 рік | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Узагальнення матеріалів | | впродовж | | | |перевірок та аналіз стану | | року | | | |усунення порушень і | | | | | |недоліків фінансової | | | | | |дисципліни, виявлених | | | | | |органами зовнішнього | | | | | |фінансового контролю на | | | | | |підприємствах, установах та | | | | | |організаціях сфери | | | | | |управління Комітету | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Участь в обстеженні основних| | за | | | |фондів Концерну РРТ, що не | |необхідністю | | | |використовуються або | | | | | |використовуються неефективно| | | | | |та підлягають списанню, | | | | | |відчуженню, передачі у | | | | | |комунальну власність | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Перевірка підприємств ДАК | | за | | | |"Укрвидавполіграфія" (в | |необхідністю | | | |складі комісії ДАКу) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |Участь в проведенні | | впродовж | | | |технічної інвентаризації | | року | | | |наявних у сфері управління | | | | | |Комітету захисних споруд | | | | | |цивільної оборони | | | | | |(цивільного захисту) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |Здійснення поточного | | впродовж | | | |контролю фінансово- | | року | | | |господарської діяльності | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій сфери управління| | | | | |Держкомтелерадіо (в межах | | | | | |повноважень відділу) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |Подання до Головного | | | | | |контрольно-ревізійного | | | | | |управління України звітних | | | | | |матеріалів: | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |за 2008 рік; | | січень | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |за перший квартал | | квітень | | | |2009 року; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |за перше півріччя | | липень | | | |2009 року; | | | | | |----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | |за дев'ять місяців | | жовтень | | | |2009 року. | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Розгляд листів, звернень, | | впродовж | | | |скарг громадян, | | року | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій з питань, що | | | | | |належать до компетенції | | | | | |відділу | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Сектор державних закупівель | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Організація та проведення | | впродовж | | | |процедур закупівель | | року | | | |відповідно до Річного плану | | | | | |державних закупівель | | | | | |Держкомтелерадіо | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Надання методологічної | | впродовж | | | |допомоги підвідомчим | | року | | | |підприємствам, установам та | | | | | |організаціям з питань | | | | | |проведення процедур | | | | | |закупівель у відповідності | | | | | |до чинного законодавства | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |Підготовка та подання до | |щоквартально | | | |органів державного | | | | | |статистичного спостереження | | | | | |статистичного звіту про | | | | | |проведення процедур | | | | | |закупівель, робіт і послуг | | | | | |за державні кошти (з | | | | | |урахуванням закупівель, | | | | | |здійснених підвідомчими | | | | | |установами, підприємствами | | | | | |та організаціями) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |Підготовка інформації щодо | | впродовж | | | |проведення процедур | | року | | | |закупівель Держкомтелерадіо | | | | | |для розміщення на веб-сайті | | | | | |Комітету у рубриці "Державні| | | | | |закупівлі" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Фестивальна та виставкова діяльність | |------------------------------------------------------------------------------------| | У сфері телебачення та радіомовлення | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |V Міжнародний фестиваль |департамент телебачення і| травень | | | |теле- і радіопрограм, | радіомовлення | | | | |присвячений Дню Перемоги у | | | | | |Великій Вітчизняній війні | | | | | |"Перемогли разом" (на базі | | | | | |Севастопольської ОДТРК) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |XI Міжнародний фестиваль |департамент телебачення і| вересень | | | |телевізійних і радіопрограм | радіомовлення | | | | |для національних меншин "Мій| | | | | |рідний край" (на базі | | | | | |Закарпатської ОДТРК) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |XIV Всеукраїнський фестиваль|департамент телебачення і| жовтень | | | |телевізійних і радіопрограм | радіомовлення | | | | |"Калинові острови" (на базі | | | | | |Чернігівської ОДТРК) | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |XIII Всеукраїнський |департамент телебачення і| червень - | | | |фестиваль фільмів, теле- і | радіомовлення | серпень | | | |радіопрограм для дітей та | | | | | |юнацтва "Золоте курча" (на | | | | | |базі ДТРК "Культура") | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | У сфері книговидання та поліграфії: | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |XVI Мінська міжнародна | департамент видавничої | лютий | | | |виставка-ярмарок "Книги | справи та преси | | | | |Білорусі-2009" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 2 |Салон книги "Paris Book | департамент видавничої | березень | | | |Fair" (м. Париж, Франція) | справи та преси | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 3 |54 Варшавська міжнародна | департамент видавничої | травень | | | |книжкова виставка-ярмарок | справи та преси | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 4 |V Київська міжнародна | департамент видавничої | серпень | | | |книжкова виставка-ярмарок | справи та преси | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 5 |XXII Московська міжнародна | департамент видавничої | вересень | | | |книжкова виставка-ярмарок | справи та преси | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 6 |XV Міжнародна спеціалізована| департамент видавничої | вересень | | | |виставка "Поліграфія-2009" | справи та преси | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 7 |61 Франкфуртський | департамент видавничої | жовтень | | | |міжнародний книжковий | справи та преси | | | | |ярмарок | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 8 |Міжнародна книжкова | департамент видавничої | листопад | | | |виставка-ярмарок "Книжковий | справи та преси | | | | |салон в Монреалі" | | | | |----+----------------------------+-------------------------+-------------+----------| | 9 |Київська міжнародна книжкова| департамент видавничої | грудень | | | |виставка-ярмарок "Книжкові | справи та преси | | | | |контракти" | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник організаційно-планового
відділу Л.С.Погребняк

Додаток
до Плану роботи
Держкомтелерадіо
на 2009 рік

ПЕРЕЛІК
актів Президента України, постанов
та розпоряджень Кабінету Міністрів України,
відповідно до яких Комітет організовує роботу
з висвітлення державними засобами масової
інформації актуальних питань соціально-економічного,
гуманітарного та духовного розвитку України

