Document v0359737-13, current version — Adoption on August 16, 2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2013  № 359

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами НАКАЗУЮ:

1. Унести до Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.12.2012 № 660, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.А. Проскуряков

Погоджено:


Департамент
організаційно-аналітичного
забезпечення діяльності МіністраО.Л. Бойко

Юридичний департамент

В.А. БучкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
16.08.2013 № 359

ПЛАН
діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Назва проекту регуляторного акта (проект постанови, закону, Указу Президента)

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

1

2

3

4

5

94

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань утилізації транспортних засобів"

Проект Закону розроблено з метою:
усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з розбирання транспортних засобів, що утилізуються, зокрема вимоги щодо наявності у пунктах розбирання транспортних засобів системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом;
визначення чіткого механізму державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності з утилізації транспортних засобів відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади щодо здійснення такого контролю (нагляду).

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

ІІІ квартал 2013 року

95

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

Виконання положень статті 9-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"

Департамент заповідної справи

IV квартал 2013 року

96

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються"

Проектом наказу передбачено затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються.
Ураховуючи, що ведення Державного реєстру є адміністративною послугою, Порядком буде визначено:
1) підстави для включення до Державного реєстру;
2) суб'єкт включення до Державного реєстру та його повноваження;
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для включення до Державного реєстру;
4) платність або безоплатність включення до Державного реєстру;
5) граничний строк включення до Державного реєстру;
6) перелік підстав для відмови у включенні до Державного реєстру.

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

ІІІ квартал 2013 року

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}on top