Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2012 рік
Держкомтелерадіо України; Order, Plan, Events [...] on December 20, 2011358
Document v0358603-11, current version — Adoption on December 20, 2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011  № 358

Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2012 рік

З метою унормування послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, спрямування їх на виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань та реалізацію функцій, визначених Положенням про Держкомтелерадіо України, державними та галузевими програмами у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Держкомтелерадіо України на 2012 рік (додається).

2. Заступникам Голови Держкомтелерадіо України, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України забезпечити:

неухильне виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України на 2012 рік (далі - річний план);

підготовку на підставі річного плану щоквартальних планів роботи самостійних структурних підрозділів до 15 числа останнього місяця кварталу та щомісячних планів структурних підрозділів, що входять до складу департаментів, управлінь, за п'ять днів до початку наступного місяця;

подання відділу організаційно-планової роботи управління документообігу та матеріально-технічного забезпечення погоджених Головою, першим заступником та заступником Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків звітів про виконання річного плану щокварталу впродовж п'яти днів після закінчення кварталу.

3. Начальнику управління документообігу та матеріально-технічного забезпечення Шапкіну С.Б. забезпечити підготовку звітних матеріалів для інформування керівництва Держкомтелерадіо України та розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України впродовж п'ятнадцяти днів після закінчення кварталу.

4. Наказ довести до заступників Голови Держкомтелерадіо України та керівників самостійних структурних підрозділів Держкомтелерадіо України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. КурдіновичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо
України
20.12.2011 № 358

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2012 рік

Основні завдання:

1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, розвитку інформаційного суспільства.

2. Організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України.

3. Впровадження ефірного наземного цифрового телерадіомовлення, сприяння забезпеченню населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

4. Організація інформування громадян про важливі події суспільного життя та висвітлення державними телерадіокомпаніями актуальних питань соціально-економічного, гуманітарного та духовного розвитку України.

5. Створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання.

6. Сприяння інтеграції вітчизняних суб'єктів інформаційної діяльності у світовий інформаційний простір, подальшому утвердженню позитивного іміджу України як європейської держави.

7. Забезпечення інформування громадськості з питань європейської інтеграції.

8. Інформаційний супровід підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

9. Забезпечення безумовного дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

10. Забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в системі Держкомтелерадіо України.

Заплановані заходи:


з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання (підготовку)

Строки проведення заходів

1

2

3

4

1. За планом Кабінету Міністрів України

1

Участь у засіданнях та нарадах Кабінету Міністрів України

Голова Держкомтелерадіо України, заступники Голови Держкомтелерадіо України

за окремим планом

2. За планом Голови Держкомтелерадіо України

1

Участь у:роботі дорадчих та наглядових органів при Президентові України, Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України;

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

пленарних засіданнях Верховної Ради України;

засіданнях комітетів Верховної Ради України;

парламентських слуханнях

2

Проведення засідань колегії Держкомтелерадіо України

Голова колегії Держкомтелерадіо України

за планом засідань

3

Проведення щотижневих апаратних нарад з поточних проблем галузі

Голова Держкомтелерадіо України

щопонеділка

4

Робочі поїздки до регіонів

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

5

Участь у прес-конференціях, "круглих столах", заходах громадських організацій

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

3. Законотворча та нормативно-правова діяльність

1

Забезпечення підготовки матеріалів для супроводу законопроектів у комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України:"Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (реєстр. № 3081 від 28.08.2008);

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відповідно до плану засідань Верховної Ради України

"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення" (реєстр. № 8298 від 24.03.2011);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доставляння обов'язкового примірника документів" (реєстр. № 8541 від 19.05.2011);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом" (реєстр. № 9153 від 15.09.2011);

"Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" (реєстр. № 9447 від 11.11.2011)

4. Робота колегіальних (дорадчих) органів Держкомтелерадіо України

1

Засідання:колегії Держкомтелерадіо України;

секретар колегії

згідно з планами засідань колегії

громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

Голова ради

за планом ради

Експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з формування програми "Українська книга";

Голова ради

згідно з положенням

Ради генеральних директорів обласних та регіональних телерадіокомпанії при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

Ради директорів державних видавництв при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

Галузевої ради роботи з кадрами при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

Голова ради

згідно з планом роботи ради

5. За планами структурних підрозділів

5.1. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо України

1

Формування проектів планів поточної та перспективної роботи Голови Дєржкомтелерадіо України


впродовж року

2

Робота з кореспонденцією Держкомтелерадіо України та особистою кореспонденцію Голови Держкомтелерадіо України


впродовж року

3

Здійснення контролю за:своєчасним та якісним виконанням наказів, доручень та рішень Голови Держкомтелерадіо України;


впродовж року

підготовкою публічних заходів, прес-конференцій, брифінгів, що проводяться за участю Голови Держкомтелерадіо України;


впродовж року

підготовкою тез виступів, проектів доповідей Голови Держкомтелерадіо України на урядових засіданнях, сесіях, колегіях, нарадах з актуальних питань;


впродовж року

підготовкою інформаційно-аналітичних та статистичних і матеріалів, необхідних Голові Держкомтелерадіо України, для прийняття відповідних управлінських рішень


впродовж року

4

Підготовка та організація:зустрічей Голови Держкомтелерадіо України з посадовими особами вищих органів державної влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних установ та іноземних делегацій;


впродовж року

проведення особистого прийому громадян Головою Держкомтелерадіо України (розгляд заяв, скарг, пропозицій, що надходять на ім'я Голови, підготовка проектів відповідей);


щомісяця за графіком особистого прийому

закордонних відряджень та відряджень в межах України


впродовж року

5

Здійснення контролю та аналіз моніторингу змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями


впродовж року

5.2. Департамент телебачення і радіомовлення

1

Організація виробництва та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб (бюджетна програма 1701080, виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної продукції, створення, функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euronews"):затвердження Тематичних планів з виробництва і розповсюдження державних теле- і радіопрограм на 2012 рік;

відділ державного телерадіомовлення

перший квартал

забезпечення укладання контрактів з державними тедерадіокомпаніями на виконання державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

перший квартал

оформлення договорів-доручень з державними телерадіокомпаніями на розповсюдження телерадіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах відповідно до обсягів бюджетного фінансування;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

перший квартал

внесення обґрунтованих змін до державних контрактів щодо коригування обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2012 рік;

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

участь у формуванні державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2013 рік (визначення обсягів державного замовлення, надання методичних рекомендацій державним ТРК щодо складання тематичних планів);

відділ державного телерадіомовлення

липень

здійснення контролю за виконанням державними телерадіокомпаніями обсягів державного замовлення відповідно до тематичних планів на 2012 рік (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами контролю, опрацювання та оформлення дозволів на внесення змін до державних контрактів та тематичних планів на 2012 рік);

впродовж року

здійснення моніторингу діяльності державних телерадіокомпаній щодо програмного наповнення телерадіоефіру та висвітлення матеріалів згідно з указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів);

відділ державного телерадіомовлення, відділ координації діяльності державних телерадіоорганізації

впродовж року

актуалізація критеріїв формування державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб та рекомендацій державним телерадіокомпаніям щодо формування державного замовлення на 2013 рік;

відділ державного телерадіомовлення

четвертий квартал

підготовка та доведення до обласних (регіональних) телерадіокомпаній переліку актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, оприлюднення яких слід враховувати у Тематичних планах з виробництва і розповсюдження телевізійних і радіопрограм у 2013 році;

відділ державного телерадіомовлення

четвертий квартал

здійснення моніторингу стану використання лімітів бюджетних асигнувань на трансляцію телерадіопрограм (відповідно до угод державних телерадіокомпаній з підприємствами зв'язку), підготовка пропозицій фінансово-економічному департаменту щодо їх перерозподілу (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами моніторингу);

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

розробка пропозицій щодо вдосконалення тарифів на послуги зв'язку з трансляції телерадіопрограм;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

участь у здійсненні контролю технічної якості мовлення, охоплення населення телерадіопрограмами та перевірка ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на їх поширення (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами моніторингу)

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

2

Участь у підготовці матеріалів та супроводженні у Верховні Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

3

Участь у реалізації заходів щодо забезпечення населення ресиверами (сет-топ-боксами) для прийому програм цифрового телебачення (бюджетна програма 1701030, Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення)

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

4

Сприяння ОДТРК щодо внесення змін до ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право мовлення з метою впровадження уніфікованого жанрового розподілу

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

5

Опрацювання та участь у заходах щодо вдосконалення формування державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, Погодження з центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про відміну постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 918" та затвердження нової редакції Положення про державне замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм

відділ державного телерадіомовлення

березень

6

Організація виконання заходів з метрологічного забезпечення системи телерадіомовлення та проведення технічного аудиту телерадіоорганізацій України

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

7

Розгляд та погодження проектів національних стандартів України, що стосуються цифрового телерадіомовлення

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

8

Участь у заходах:з міжнародної координації та захисту радіочастотного ресурсу для потреб вітчизняного ефірного цифрового телерадіомовлення у складі робочої групи з підготовки позиції України на Всесвітній конференції радіо та зв'язку 2012 року;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

з проведення конверсії радіочастотного ресурсу України для потреб телебачення і радіомовлення

відділ технічної політики і телерадіомовлення

згідно з планом

9

Участь у:розробці державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

розробці заходів щодо стимулювання виробництва в Україні телепрограм у форматі високої чіткості (HD);

впродовж року

реалізації заходів з впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема у сфері виробництва програм телебачення і радіомовлення;

впродовж року

підготовці та реалізації заходів щодо створення умов впровадження ефірної наземної складової телебачення високої чіткості

впродовж року

10

Координація заходів щодо вдосконалення охоплення населення та збільшення покриття території України програмами вітчизняних телерадіоорганізацій

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

11

Узагальнення планів організаційно-технічних заходів та оновлення технічних паспортів державних телерадіоорганізацій

впродовж року

12

Сприяння:покращенню ефективності використання виробничого потенціалу Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм" та її економічному, творчому та технологічному розвитку;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

створенню центру переведення архівів програм НТКУ, НРКУ, ДТРК "Культура", обласних (регіональних) ДТРК у цифровий формат;

впродовж року

входженню ДТРК "Культура" в телевізійні кабельні мережі (її присутності у всеукраїнській цифровій ефірній мережі);

впродовж року

технічному переоснащенню та добудові апаратно-студійного комплексу НТКУ;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

технічному переоснащенню апаратно-студійного комплексу НРКУ:

впродовж року

розбудові технологічної мережі між ОДТРК;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

впровадженню уніфікованої сітки телевізійного мовлення;

впродовж року

подальшому розвитку телевізійних мереж іномовлення шляхом розбудови супутникового каналу національних меншин на базі Закарпатської ОДТРК;

впродовж року

оновленню редакційних статутів та роботі редакційних рад обласних державних телерадіокомпаній;

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

ДТРО у приведенні їхньою статусу до вимог чинного законодавства

відділ технічної політики і телерадіомовлення, юридичний відділ

впродовж року

13

Опрацювання виробничого плану Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм" на 2013 рік

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

до 31 березня

14

Підготовка:пропозицій та рекомендацій щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

пропозицій Кабінету Міністрів України щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій;

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

інформаційно-аналітичних матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції департаменту;

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

звітної інформації щодо стану виконання заходів довгострокових галузевих програм у сфері управління Держкомтелерадіо України за напрямами діяльності департаменту

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

15

Участь в організації та проведенні фестивалів, конкурсів, засновником (співзасновником) яких є Держкомтелерадіо України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

16

Підготовка пропозицій до бюджетних запитів проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", участь у їх захисті

структурні підрозділи департаменту

друге півріччя

17

Організація широкого висвітлення всіма ДТРК визначних подій в державі, державних свят, спеціальних акцій (забезпечення трансляцій з місць подій, прямих включень з регіонів тощо)

відділ координації висвітлення суспільно важливих заходів та реформ

впродовж року (за окремим планом)

18

Здійснення моніторингу змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями

відділ державного телерадіомовлення, відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

19

Підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення державними телерадіокомпаніями заходів (завдань), передбачених указами, розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

20

Участь в організації підвищення кваліфікації працівників державних телерадіокомпаній (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

21

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформацій та матеріалів з питань, віднесених до компетенції департаменту

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

22

Забезпечення підготовки та проведення урочистостей з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій, інші структурні підрозділи департаменту

вересень - листопад

5.3. Департамент видавничої справи і преси

1

Підготовка пропозицій до проекту Програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік щодо обсягів фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України:випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга";

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

квітень - червень

державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності);

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

квітень - червень

галузевих (міжгалузевих) науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розвиток видавничої сфери держави;

відділ видавничої справи і поліграфії

квітень - червень

виставково-ярмаркової діяльності (бюджетна програма 1701170, Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері)

відділ книгорозповсюдження та виставок

лютий - грудень

2

Забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (бюджетна програма 1701110, Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"):формування проекту програми "Українська книга" на 2012 рік, підготовка матеріалів на розгляд Експертної ради Держкомтелерадіо України з формування програми "Українська книга" для оцінки змісту видань і конкурсного відбору пропозицій та схвалення колегією Держкомтелерадіо України;

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

перший квартал

підготовка пакетів тендерної документації видавництв та видавничих організацій на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга";

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

впродовж року

підготовка та укладання договорів з видавництвами та видавничими організаціями на випуск книжкової продукції на умовах державного замовлення за програмою "Українська книга" на 2012 рік;

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

впродовж року

аналіз (в межах визначених повноважень) художнього оформлення, поліграфічного виконання та дотримання технічних умов одержаних сигнальних примірників книг, випущених за Програмою;

впродовж року

підготовка рознарядок на розподіл тиражів книжкових видань, випущених за програмою "Українська книга" у 2012 році;

третій - четвертий квартал

підготовка статистичних та аналітичних матеріалів щодо стану виконання програми "Українська книга" у 2012 році;

впродовж року

опрацювання заявок видавництв та видавничих організацій щодо внесення видавничих проектів до проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2013 рік;

вересень - грудень

збір та вивчення пропозицій центральних органів виконавчої влади, провідних бібліотек України про незадоволений читацький попит на книжкові видання

четвертий квартал

3

Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Порядку надання державної фінансової допомоги засобам масової інформації (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності)

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

4

Забезпечення здійснення науково-дослідних робіт (бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури);

відділ видавничої справи і поліграфії

 

Проведення:аналізу стану виконання у 2011 році прикладних наукових технічних розробок та уточнення тематики на 2012 рік (підготовка звітних матеріалів за результатами аналізу та їх подання на розгляд колегії Держкомтелерадіо України, пропозицій фінансово-економічному департаменту для узагальнення та подання відповідним центральним органам виконавчої влади);

відділ видавничої справи і поліграфії

лютий - березень

узгоджувальної роботи щодо опрацювання та підписання угод на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у видавничій справі;

перший квартал

узгоджувальної роботи щодо опрацювання та укладення актів здавання-приймання науково-технічної продукції з галузевими науковими установами відповідно до договорів з Держкомтелерадіо України

впродовж року

5

Організаційне забезпечення проведення засідань науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України

відділ видавничої справи і поліграфії, фінансово-економічний департамент

впродовж року

6

Забезпечення участі українських видавців у міжнародних виставкових заходах (бюджетна програма 1701170, Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері):підготовка пакетів тендерної документації на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з організації виставок, ярмарок;

відділ книгорозповсюдження та виставок

перший квартал

сприяння популяризації вітчизняної видавничої продукції та організаційне забезпечення участі видавців України (різних форм власності) у міжнародних виставкових заходах і конкурсах (підготовка звітних матеріалів за їх результатами);

впродовж року

підготовка пропозицій щодо удосконалення виставкової діяльності, підвищення ефективності участі вітчизняних видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції у міжнародних книжкових виставках-ярмарках

впродовж року

7

Координація діяльності Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (бюджетна програма 1701080, Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euro News")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

8

Підготовка (спільно з відділом законопроектної роботи та фінансово-економічним департаментом):проекту Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013 - 2017 роки;

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 378 та від 17.12.2008 № 1575" (зміна назв виставкових заходів);

впродовж року

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" від 28.09.98 № 1540 (після ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

перший квартал

9

Підготовка аналітичних матеріалів за результатами висвітлення друкованими ЗМІ та Українським національним агентством "Укрінформ" ходу реалізації актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також соціально-економічних та суспільно-політичних питань

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

10

Участь у заходах, спрямованих на підготовку до реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ:уточнення зведеного списку друкованих ЗМІ, засновниками яких є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

перший квартал

11

Організаційне забезпечення та проведення:Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

вересень - грудень

Національного конкурсу "Краща книга України";

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

Конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ

впродовж року, підбиття підсумків - грудень

12

Підготовка аналітичних матеріалів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902 "Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжкової продукції" (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2009 № 28863/9/1-07)

відділ книгорозповсюдження та виставок

щопівроку

13

Сприяння у проведенні регіональних спеціалізованих книжкових виставок-ярмарок за планами обласних управлінь у справах преси та інформації

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

14

Організація проведення Світового конгресу газетярів та Світового форуму редакторів

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

січень - вересень

15

Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній галузі (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі):Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

Комітету з Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка;

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року, підбиття підсумків - серпень

Комітету з Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва;

впродовж року

Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

травень - серпень

Комітету з премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

червень - грудень

16

Ведення обліку та зберігання обов'язкових примірників друкованих видань

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

17

Видача довідок державним видавництвам та/або підприємствам розповсюдження книжкової продукції, які випускають та/або розповсюджують видавничу продукцію державною мовою не менш як 50 відсотків для укладення договорів оренди державного та комунального майна

впродовж року

18

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

19

Здійснення координації діяльності Комітету з інформації АР Крим, відповідних підрозділів обласних, Київської міської, Севастопольської міської державних адміністрацій щодо внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру (одержання щоквартальної інформації про внесення до Реєстру суб'єктів видавничої справи на території відповідного регіону, поповнення бази даних, надання методичної допомоги та консультацій відповідним підрозділам на місцях)

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

20

Ведення єдиної бази даних суб'єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру

впродовж року

21

Участь у:координації діяльності державних видавництв;

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

організації і проведенні Міжнародної виставки "Поліграфія-2012";

впродовж року

організації підвищення кваліфікації працівників друкованих ЗМІ, видавництв, видавничих організацій (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи, відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

22

Підготовка для розміщення інформацій, матеріалів на веб-сайті Держкомтелерадіо України

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

23

Проведення урочистостей з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюджувачів

впродовж року

5.4. Фінансово-економічний департамент

1

Підготовка та подання Міністерству фінансів України бюджетної пропозиції та бюджетних запитів до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

структурні підрозділи департаменту

у терміни, визначені Мінфіном України

2

Підготовка, супровід та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів постанов про порядки використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання бюджетних програм Держкомтелерадіо України згідно з переліком

у терміни, визначені Бюджетним кодексом України

3

Подання на затвердження Міністерству фінансів України паспортів бюджетних програм 2012 року та підготовка звітних матеріалів щодо виконання паспортів бюджетних програм 2011 року

у терміни, визначені Мінфіном України

4

Забезпечення складання розпису Державного бюджету України (у тому числі тимчасового розпису до затвердження постійного)

структурні підрозділи департаменту

перший квартал, грудень

5

Подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведених пропозицій щодо визначення обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

сектор зведеного державного замовлення

у терміни, визначені Мінекономрозвитку України

6

Підготовка пропозицій щодо розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

відділ планування та фінансування бюджетних програм

впродовж року

7

Підготовка статистичної звітності (квартальної, річної) щодо виконання державного замовлення з:виробництва та розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіокомпаніями;

сектор зведеного державного замовлення

впродовж року

випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга";

забезпечення підвищення кваліфікації працівників галузі на базі Укртелерадіопресінституту

8

Здійснення:контролю за станом дотримання підвідомчими організаціями, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами планів асигнувань кошторисів видатків, їх відповідності лімітним довідкам, повноти надходжень доходів, законності та доцільності запланованих фінансових витрат та їх розподілу за економічною класифікацією видатків;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

аналізу надходжень та використання коштів спеціального фонду держбюджету за результатами фінансово-господарської діяльності державних телерадіокомпаній у 2011 - 2012 рр.;

відділ фінансування бюджетних програм та економічного аналізу, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати на госпрозрахункових підприємствах, в установах та організаціях Держкомтелерадіо України (збір та зведення місячної, квартальної, річної статистичної звітності по фонду заробітної плати, складання графіка погашення заборгованості та контроль за його виконанням, доведення інформації Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству соціальної політики України);

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

контролю (у межах компетенції департаменту) за виконанням колективних договорів, укладених між керівництвом та профспілковими організаціями підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

щоквартально

9

Проведення організаційних заходів щодо формування проектів фінансових планів підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, організація роботи щодо забезпечення контролю за їх виконанням

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

10

Підготовка змін до Галузевих угод між Держкомтелерадіо України і Центральним комітетом профспілки працівників культури України у галузі телебачення і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі, погодження з Центральним комітетом профспілки працівників культури України, Міністерством соціальної політики України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у разі потреби

11

Розробка звітних матеріалів про стан реалізації заходів Держкомтелерадіо України щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

щопівроку

12

Підготовка та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України опрацьованих та узагальнених звітів про виконання показників фінансових планів (квартальних, річних) за підсумками роботи підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України та Мінфіном України

13

Забезпечення:складання мережі установ та організацій, які отримуватимуть кошти з державного бюджету

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розробки та подання Державній казначейській службі України даних щодо розподілу зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державною бюджету, зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

фінансування бюджетних програм Держкомтелерадіо України через Державну казначейську службу України (виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів);

впродовж року

внесення змін, доповнень до тимчасового та річного розпису асигнувань Держкомтелерадіо України (щодо перерозподілу бюджетних призначень) на підставі пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розгляду та подання на затвердження Голові Держкомтелерадіо України штатних розписів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (аналіз чисельності працівників, внесення змін до штатних розписів, визначення фонду заробітної плати);

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розробки (участь у розробці) нормативно-правових актів щодо перегляду посадових окладів, підвищення заробітної плати та з інших питань соціальних відносин працівників підвідомчих організацій;

впродовж року

внесення пропозицій щодо встановлення посадових окладів, надбавок та доплат керівникам підвідомчих організацій, опрацювання пропозицій щодо виплати їм премій та матеріальних винагород за підсумками роботи (квартальних, річних) в межах своїх повноважень;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

фінансування згідно із договорами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", наукової тематики, міжнародних книжкових виставок-ярмарків, проведення аналізу використання бюджетних коштів;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

виплат державних стипендій та премій видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

впродовж року

організації та вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

впродовж року

14

Проведення аналізу стану бухгалтерського обліку на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

15

Складання фінансової, податкової, статистичної звітності, подання у встановленому порядку та у визначені терміни відповідним державним органам

впродовж року (у встановлені терміни)

16

Зведення та подання Міністерству фінансів України, Рахунковій палаті України, Державній казначейськім службі України річних, квартальних звітів про виконання кошторисів і фінансово-господарських звітів підпорядкованих бюджетних установ та госпрозрахункових підприємств і організацій

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

17

Координація:організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

постійно

роботи державних підприємств та організацій щодо приведення до ринкових розмірів орендних ставок за використання нерухомого майна;

відділ управління державним майном та державних закупівель

впродовж року

договірної роботи державних підприємств та організацій в частині оренди державного нерухомого майна;

впродовж року

діяльності державних підприємств та організацій, пов'язаної з майновими відносинами (списання, відчуження)

впродовж року

18

Підготовка та подання:Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України інформації щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

органам державного статистичного спостереження звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (з урахуванням закупівель, здійснених підвідомчими установами, підприємствами та організаціями)

відділ управління державним майном та державних закупівель

щоквартально

19

Розробка річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2013 рік

грудень

20

Організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2012 рік

впродовж року

21

Проведення засідань комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України

відділ управління державним майном та державних закупівель

впродовж року

22

Надання методологічної допомоги підвідомчим підприємствам, установам та організаціям з питань проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства

впродовж року

23

Підготовка інформації щодо проведення процедур закупівель Держкомтелерадіо України для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України у рубриці "Державні закупівлі"

відділ управління державним майном та державних закупівель

впродовж року

24

Виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого використання

впродовж року

25

Здійснення:


обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року

контролю за ефективним використанням та збереженням активів підвідомчих підприємств, установ та організацій;

впродовж року

об'єктивної оцінки системи ефективності роботи керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

впродовж року

26

Участь у проведенні планових перевірок фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

впродовж року

5.5. Управління інформаційної політики

1

Аналіз ходу виконання Держкомтелерадіо України завдань, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку України, іншими урядовими програмними документами та рішеннями (підготовка звітної інформації Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку України)

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

2

Реалізація Закону України "Про доступ до публічної інформації":надання органам виконавчої влади роз'яснень положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

підготовка відповідей на запити на інформацію згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації";

здійснення моніторингу виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" (підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів);

підготовка Кабінету Міністрів України інформації щодо виконання завдань Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

щопівріччя

3

Забезпечення реалізації Плану заходів Держкомтелерадіо з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації, відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

4

Реалізація завдань щодо забезпечення інформаційної безпеки:Підготовка і надання Кабінету Міністрів України інформації щодо реагування на повідомлення журналістів про факти втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, розгляд запитів депутатів ВРУ;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

щоквартально

Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України інформації про виконання завдання щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення, радіомовлення і друкованих ЗМІ з урахуванням результатів нагляду за станом відповідних ринків;

щоквартально

Раді національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів із актуальних питань інформаційної сфери, інформації про роботу Держкомтелерадіо України із забезпечення інформаційної безпеки, зокрема стосовно заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам України

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року (у разі надходження)

5

Підготовка:аналітичних матеріалів до парламентських слухань у Верховній Раді України, конференцій, семінарів, нарад з питань діяльності Держкомтелерадіо України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань колегії Держкомтелерадіо України з розгляду питання щодо стану інформаційного простору областей (регіонів) України;

матеріалів та інформацій для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України та Урядовому порталі;

пропозицій до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

пропозицій до Національної програми інформатизації на 2012 рік;

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

керівництву Держкомтелерадіо України звітних інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу процесів (тенденцій), що відбуваються в інформаційному середовищі держави

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

Кабінету Міністрів України інформації про роботу із забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

друге півріччя

звітної інформації щодо проведення консультацій з громадськістю (розміщення звіту на веб-сайті Держкомтелерадіо України);

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щоквартально

інформації про виконання Держкомтелерадіо України пріоритетних заходів Порядку денного асоціації Україна - ЄС на короткострокову перспективу (впродовж 2012 року) та плану дій, запропонованих Радою Європи для України;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

інформації про виконання зобов'язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Європейської рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

звітної інформації щодо виконання Плану інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2012 - 2013 роки;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

узагальненої інформації про проведення органами виконавчої влади системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозицій щодо вдосконалення такої роботи;

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щороку, до 1 лютого

пропозицій щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

впродовж року (у разі потреби)

6

Виконання заходів зі створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (підготовка звітної інформації Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України)

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

щопівріччя

7

Здійснення моніторингу:стану розвитку інформаційної та видавничої сфер, оцінка результативності виконання державних цільових програм, внесення на розгляд колегії Держкомтелерадіо України інформаційно-аналітичних матеріалів з оцінкою результатів діяльності та пропозиціями щодо ухвалення рішень, спрямованих на усунення недоліків, забезпечення подальшого розвитку національного інформаційного простору;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

ефективності діяльності управлінь у справах преси та інформації обласних, Севастопольської міської, Київської міської державних адміністрацій, підготовка пропозицій керівництву Держкомтелерадіо України щодо удосконалення їх роботи

веб-сайтів органів виконавчої влади, підготовка і надання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення їх структури та функціонування;

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів;

судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації (підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів);

8

Організація та проведення семінарів для начальників управлінь у справах преси та інформації облдержадміністрацій з питань реалізації державної інформаційної політики на регіональному рівні

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

9

Ведення та періодичне оновлення єдиної бази даних про стан інформаційного простору областей (регіонів) України

10

Реалізація положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

11

Надання засобам масової інформації роз'яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

12

Інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо України стосовно роз'яснення населенню України завдань і цілей державної інформаційної політики

впродовж року

13

Надання необхідної консультативно-методичної допомоги суб'єктам діяльності в інформаційній та видавничій сферах держави

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

14

Участь у проведенні аналізу (прогнозування) розвитку ринку в інформаційній сфері

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

15

Спрямування та здійснення методологічного забезпечення діяльності Всеукраїнського інформаційно-культурного центру у м. Сімферополі


впродовж року

16

Виконання Указу Президента України № 906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

17

Розробка орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік, реалізація відповідного плану на 2013 рік (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Кабінетом Міністрів України)

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щороку, до 25 грудня

18

Підготовка, подання Кабінету Міністрів України та забезпечення реалізації заходів:планів роботи Держкомтелерадіо України щодо взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю (щотижневих, щомісячних);

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щочетверга, щомісяця, до 20 числа

плану проведення консультацій з громадськістю

щомісяця, до 25 числа

19

Здійснення моніторингу ЗМІ та підготовка Голові Держкомтелерадіо України щотижневих (в разі необхідності - щоденних) інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення у ЗМІ діяльності Держкомтелерадіо України

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щотижня

20

Організаційне забезпечення:проведення Головою Держкомтелерадіо України (за його дорученням заступниками Голови Держкомтелерадіо України) прес-конференцій, семінарів, форумів, брифінгів, "круглих столів", зустрічей з громадськістю і ЗМІ;

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

роботи Громадської ради при Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики")

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щоквартально

21

Забезпечення функціонування постійно діючої телефонної "гарячої лінії" для спілкування з громадянами

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

22

Адміністрування та забезпечення функціонування веб-сайту Держкомтелерадіо України, інформаційної взаємодії з Єдиним веб-порталом органів виконавчої влади

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

23

Підготовка:інформаційних повідомлень, прес-релізів, пост-релізів про найважливіші події та заходи Держкомтелерадіо України для ЗМІ (електронна розсилка);

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

інформаційних матеріалів та відповідей на запити засобів масової інформації

впродовж року

24

Надання засобам масової інформації роз'яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, в тому числі за запитами журналістів

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

25

Інформаційний супровід офіційних заходів Держкомтелерадіо України (виставок, фестивалів, конкурсів, прес-конференцій, зустрічей тощо)

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

26

Виконання заходів, передбачених:Державною програмою співпраці із закордонними українцями у 2012 році;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

Державною програмою формування позитивного міжнародного іміджу України на 2011 - 2015 роки;

Державною цільовою програмою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Річною національною програмою на 2012 рік з питань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

27

Виконання:протокольних рішень засідання Української частини Ради співробітництва між Україною та ЄС;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

заходів щодо головування України у Центральноєвропейській ініціативі у 2012 році;

урядових рішень (доручень) з питань співробітництва в рамках РЄ, ЄС, НАТО, СНД, ОЧЕС, ГУАМ, ООН, ЮНЕСКО, з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України

28

Підготовка звітної інформації про виконання:заходів Плану-графіка імплементації Плану дій
Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

протокольних рішень засідань підкомітетів Української частини комісії із співробітництва між Україною та ЄС;

протокольних рішень засідань підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство та медіа" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

протокольних рішень засідань двосторонніх Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, забезпечення прав національних меншин, освіти, культури та науки

29

Підготовка до підписання міжнародних договірно-правових документів у сфері телерадіомовлення та книговидання з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, Республікою Молдова, Федеративною Республікою Бразилія, Республікою Узбекистан, Королівством Саудівська Аравія, Аргентинською Республікою, Республікою Індія, Республікою Таджикистан

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

30

Організаційне забезпечення заходів міжнародного характеру, зокрема зустрічей з іноземними делегаціями, закордонних відряджень керівництва Держкомтелерадіо України та представників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

5.6. Управління документообігу та матеріально-технічного забезпечення

1

Розробка плануючих документів:плану заходів Держкомтелерадіо України на 2013 рік;

відділ організаційно-планової роботи

грудень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на друге півріччя 2012 року;

червень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на перше півріччя 2013 року;

грудень

плану роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України на 2013 рік;

загальний відділ

грудень

комплексного плану заходів забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2013 рік;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

грудень

Галузевої програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2015 року (після затвердження Державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки);

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

плану заходів Держкомтелерадіо України з енергозбереження, зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії;

грудень

плану заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Держкомтелерадіо України

грудень

2

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих) положень про структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відділ організаційно-планової роботи

впродовж року (за необхідністю)

3

Моніторинг стану виконання:плану заходів Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів);

відділ організаційно-планової роботи

щоквартально до 15 числа

рішень колегії Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів)

щоквартально до 20 числа

4

Проведення перевірок щодо:дотримання структурними підрозділами апарату вимог Регламенту Держкомтелерадіо України щодо планування роботи;

відділ організаційно-планової роботи

червень, грудень

стану документування управлінської діяльності та роботи з документами у структурних підрозділах апарату Держкомтелерадіо України;

загальний відділ

листопад

наявності та стану зберігання документів та справ з грифом "Для службового користування" за 2012 рік, печаток і штампів Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893);

листопад

комплексної перевірки стану пожежної безпеки в адміністративному будинку та орендованих приміщеннях щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та положень Загальнооб'єктової інструкції

відділ МТЗ, ОП та ПБ

листопад

5

Реалізація завдань:Плану заходів Держкомтелерадіо України з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" в частині питань, віднесених до компетенції управління (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р, наказу Держкомтелерадіо України від 24.09.2007 № 335);

структурні підрозділи управління

за окремим планом

Плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо України на 2012 рік

відділ МТЗ, ОП та ПБ

за окремим планом

6

Підготовка:Адміністрації Президента України інформації щодо запланованих основних публічних заходів діяльності Держкомтелерадіо України;

відділ організаційно-планової роботи

щотижня

інформації про основні заходи Держкомтелерадіо України;

щомісяця до 25 числа

Кабінету Міністрів України інформації щодо найважливіших планових заходів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

щотижня

пропозицій щодо проведення заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України

щомісяця до 20 числа, щоквартально

7

Організаційне забезпечення:засідань колегії Держкомтелерадіо України;

відділ організаційно-планової роботи

згідно з планами засідань

апаратних нарад Держкомтелерадіо України;

щопонеділка

засідань міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів

згідно з планом засідань

8

Організація роботи щодо участі Держкомтелерадіо України у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація"

відділ організаційно-планової роботи

у терміни, встановлені Оргкомітетом

9

Координація виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України щодо впровадження ефективних форм і методів роботи для забезпечення доступу кожного громадянина до інформації про діяльність Держкомтелерадіо України та покращення якості надання державних послуг (відповідно до наказу Держкомтелерадіо України від 28.10.2009 № 355)

відділ організаційно-планової роботи

за окремим планом

10

Забезпечення документування управлінської діяльності Держкомтелерадіо України відповідно до встановлених чинним законодавством вимог

загальний відділ

впродовж року

11

Прийняття від державної установи "Урядовий контактний центр" звернень, що надходять на урядову "гарячу лінію", контроль за проходженням, внесення до бази даних відповідної інформації про їх розгляд (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898, наказу Держкомтелерадіо України від 13.10.2009 № 342)

загальний відділ

впродовж року

12

Забезпечення:електронного обміну службовими документами (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 733, наказу Держкомтелерадіо України від 04.08.2009 № 279);

загальний відділ

впродовж року

роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України

згідно з планом роботи

13

Розробка:номенклатури справ та описів справ постійного, тривалого строків зберігання та з особового складу;

загальний відділ

другий квартал

Відомчого переліку типових документів Держкомтелерадіо України із зазначенням термінів зберігання

третій квартал

14

Упорядкування документів постійного зберігання ліквідованого Держтелерадіо України за 1995 - 2000 рр. (підготовка для передання на державне зберігання)

загальний відділ

впродовж року

15

Виконання комплексного плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2012 рік, перспективного Плану вдосконалення пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року (за окремим планом)

16

Забезпечення дотримання в приміщеннях адміністративного будинку Держкомтелерадіо України встановленого протипожежного режиму, порядку пропуску відвідувачів та виносу матеріальних цінностей Держкомтелерадіо України

впродовж року

17

Організація навчання з питань охорони праці визначених працівників апарату Держкомтелерадіо України в навчальних закладах Держгірпромнагляду України

впродовж року

18

Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками Держкомтелерадіо України

впродовж року

19

Технічне забезпечення функціонування наявних в Держкомтелерадіо України засобів обчислювальної техніки

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

20

Здійснення технічної підтримки функціонування веб-сайту Держкомтелерадіо України

впродовж року

21

Забезпечення проведення заходів в рамках щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів (підготовка звітних матеріалів)

квітень - травень

22

Проведення заходів щодо господарського утримання та забезпечення якісної сезонної експлуатації устаткування, теплових, електротехнічних мереж та мереж телефонного зв'язку адміністративного будинку Держкомтелерадіо України

впродовж року

23

Проведення інвентаризації майна та матеріальних цінностей Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів)

відділ МТЗ, ОП та ПБ у складі комісії Держкомтелерадіо України

листопад

24

Підготовка:звіту (інформаційної довідки) про стан пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України, орендованих приміщеннях та у підвідомчих організаціях;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

до 25 червня до 25 грудня

звіту про пожежі та їх наслідки (у разі їх виникнення);

щомісячно до 10 числа

звіту про добові витрати теплозабезпечення;

щомісячно до 25 числа

звіту про використану електроенергію;

щомісячно до 20 числа

пропозицій уповноваженому з питань пожежної безпеки щодо проходження навчання з питань забезпечення пожежної безпеки працівниками Держкомтелерадіо України в установах, визначених МНС України;

до 2 лютого

звітної інформації (форма 1-УБ) про стан умов та безпеки праці

до 25 лютого

5.7. Юридичний відділ

1

Аналіз документів щодо внесення до реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (заяв, правоустановчих документів, передбачуваних обсягів видавничої продукції)


впродовж року

2

Представництво інтересів Держкомтелерадіо України в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів


впродовж року

3

Участь у:розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;


впродовж року

підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, підготовка проектів письмових висновків чи зауважень до них


впродовж року

4

Забезпечення правильного застосування законодавства у Держкомтелерадіо України та підвідомчих організаціях (погодження наказів, доручень, статутів тощо);


впродовж року

5

Проведення:експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України;


впродовж року

аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Держкомтелерадіо України


впродовж року

6

Підготовка:пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності підвідомчих організацій, внесення їх на розгляд керівництву Держкомтелерадіо України;


впродовж року

матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України


впродовж року

7

Здійснення методичного керівництва правовою роботою підвідомчих організацій (надання консультацій, роз'яснень тощо)


впродовж року

8

Участь у розробці статутів (положень) підвідомчих підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України


впродовж року

9

Організація підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, керівників і спеціалістів підвідомчих організацій та обмін досвідом роботи (співпраця з Мін'юстом)


впродовж року

10

Юридичний супровід:документів, які готують структурні підрозділи Держкомтелерадіо України;


впродовж року

реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, визначених наказом Держкомтелерадіо України від 09.11.2011 № 323 "Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо України від 01.11.2011 № 12/51";


перший, другий квартал

виконання бюджетних програм, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"


впродовж року

11

Розгляд листів, звернень, скарг громадян, підприємств, установ, організацій з питань застосування;трудового законодавства;


впродовж року

Закону України "Про доступ до публічної інформації"


впродовж року

12

Підготовка звітної інформації:Міністерству юстиції України про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо об'єктів державної власності;


щопівроку

про стан організації правової роботи Держкомтелерадіо України та підвідомчих організацій


впродовж року

Службі безпеки України та Державній фінансовій інспекції України стосовно закріплення підвідомчими організаціями за собою у договорах усіх майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені за державні кошти


впродовж року

5.8. Відділ законопроектної роботи

1

Підготовка, погодження із заінтересованими органами та внесення на розгляд Уряду проектів законів України:"Про Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

"Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення діяльності з аудіовізуальних медіа послуг";

впродовж року

"Про захист професійної діяльності журналістів";

впродовж року

"Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"

впродовж року

2

Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії

відділ законопроектної роботи

впродовж року

3

Погодження, здійснення правової експертизи:


проектів законів, інших нормативно-правових актів, внесених у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України та розроблених центральними органами виконавчої влади;

впродовж року

проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України, для подання їх на державну реєстрацію до Мін'юсту України

впродовж року

4

Підготовка матеріалів для супроводу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах на пленарних засіданнях і в комітетах Верховної Ради України та Секретаріаті Кабінету Міністрів України

впродовж року

5

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики (планування, розробка, проведення аналізу, оприлюднення проектів, відстеження результативності регуляторних актів та підготовка звітів)

впродовж року

6

Підготовка Міністерству юстиції України:пропозицій до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік;

відділ законопроектної роботи

до 1 жовтня

інформації про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт та про законопроекти, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік

впродовж року

5.9. Відділ контрольно-ревізійної роботи

1

Розробка та затвердження Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів, посадових інструкцій працівників підрозділу внутрішнього аудиту та інших нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділу відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту


перший квартал

2

Розробка та погодження з Державною фінансовою інспекцією України Плану основних напрямів контрольних заходів внутрішнього аудиту:на II півріччя 2012 року;


до 15 червня

на I півріччя 2013 року


до 14 грудня

3

Проведення контрольних заходів послідуючого контролю у формі фінансового аудиту та аудиту відповідності на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України, проведення аудиту ефективності роботи структурних підрозділів Держкомтелерадіо України відповідно до Плану основних напрямів контрольних заходів внутрішнього аудиту на 2012 рік


впродовж року

4

Узагальнення матеріалів ревізій (перевірок) та аналіз стану усунення порушень і недоліків фінансової дисципліни, виявлених органами зовнішнього фінансового контролю на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України


впродовж року

5

Участь у проведенні технічної інвентаризації наявних у сфері управління Держкомтелерадіо України захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)


впродовж року

6

Здійснення поточного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України (в межах повноважень підрозділу)


впродовж року

7

Підготовка та подання звітних матеріалів Державній фінансовій інспекції України:за II півріччя 2011 року;


до 20 січня

за I півріччя 2012 року


до 20 липня

8

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформації про діяльність Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції підрозділу


впродовж року

5.10. Відділ кадрової роботи та державної служби

1

Розробка плануючих документів:плану роботи Галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2013 рік;


грудень

плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2013 рік;


грудень

календарного плану-графіка проведення тематичних семінарів щодо реалізації заходів Галузевої програми роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України на 2012 - 2013 навчальний рік


червень - липень

2

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих) посадових інструкцій працівників апарату Держкомтелерадіо України


впродовж року (за необхідністю)

3

Організаційне забезпечення роботи:Галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України;


за планом роботи ради

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Держкомтелерадіо України та керівників підвідомчих організацій;


впродовж року (за необхідністю)

конкурсної комісії із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії посад, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України


грудень

4

Забезпечення реалізації плану заходів щодо виконання Галузевої програми роботи з керівниками підвідомчих організацій на 2011 - 2012 роки (лист Мінекономіки від 01.09.2009 № 3201-20/4441-04) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)


за планом роботи

5

Забезпечення виконання Указу Президента України "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків" від 30.04.2002 № 428 (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі)


впродовж року

6

Підготовка матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами для розгляду Галузевою радою роботи з кадрами Держкомтелерадіо України та колегією Держкомтелерадіо України


впродовж року

7

Формування кадрового резерву на посади для державної служби в апараті Держкомтелерадіо України та керівників підвідомчих організацій на 2013 рік (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби" та від 18.10.99 № 1912 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій")


грудень

8

Забезпечення подання державними службовцями апарату Держкомтелерадіо України відомостей про своє майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік


квітень

9

Забезпечення проведення:щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (за підсумками 2011 року);


січень - лютий

першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"


березень - травень

10

Реалізація заходів Плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2012 рік


впродовж року

5.11. Сектор бухгалтерського обліку

1

Ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та з урахуванням особливостей діяльності Держкомтелерадіо України


впродовж року

2

Ведення обліку з нарахування та використання орендної плати, комунальних послуг та земельного податку згідно з договорами оренди


впродовж року

3

Підготовка:Державній казначейській службі України річних та квартальних фінансових звітів апарату Держкомтелерадіо України;


щоквартально

звіту про заборгованість за бюджетними коштами за загальним та спеціальним фондами апарату Держкомтелерадіо України;


щомісяця до 7 числа

платіжних документів із здійснення платежів щодо перерахування коштів на заробітну плату, обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, капітальних вкладень тощо


впродовж року

Пенсійному фонду України звіту згідно з додатком № 22 інструкції "Про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду"


щомісяця до 20 числа

Державному комітету статистики України статистичної звітної інформації


щомісяця до 10 числа

Державній податковій інспекції у Шевченківському р-ні м. Києва звіту "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб - об'єктів підприємницької діяльності";


щоквартально

звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями


щоквартально

4

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків Держкомтелерадіо України, апарату Держкомтелерадіо України


впродовж року

5

Надання консультацій підприємствам, установам та організаціям сфери управління Держкомтелерадіо України з питань обліку та звітності


впродовж року

6

Підготовка та видача довідок для перерахування пенсій


впродовж року

7

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу (відповідно до наказу Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, зі змінами)


жовтень - листопад

8

Координація організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату Держкомтелерадіо України


впродовж року

9

Виконання законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Державного казначейства України щодо ведення бухгалтерського обліку та додержання основних вимог Державного бюджету України


впродовж року

10

Проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат


впродовж року

5.12. Сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

1

Здійснення контролю за:виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень керівництва Держкомтелерадіо України;


впродовж року

розглядом запитів і звернень народних депутатів України, дотриманням термінів розгляду звернень громадян, у тому числі тих, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"


впродовж року

2

Підготовка для розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян та звернень, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр"


згідно з планами засідань

3

Інформування державної установи "Урядовий контактний центр" про результати розгляду звернень громадян, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр", наказу Держкомтелерадіо від 13.10.2009 № 342)


впродовж року

4

Підготовка:Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України узагальненої інформації про стан організації роботи із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету і Міністрів України від 14.02.2008 № 7960/1/1-08)


щопівроку

Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичних матеріалів про роботу із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 7-914/2)


щоквартально

Раді національної безпеки і оборони України інформації про стан виконання актів і доручень Президента України, доведених органам виконавчої влади рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, та обгрунтованих пропозицій щодо продовження контролю за їх виконанням чи зняття з контролю (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 30400/1/1-07)


щоквартально

5.13. Сектор спеціальних робіт та режиму

1

Участь у навчанні керівного складу режимно-секретних органів центральних органів виконавчої влади, підбиття підсумків роботи за 2011 рік та визначення основних заходів і завдань на 2012 рік


січень - лютий (за окремим рішенням)

2

Участь у засіданні міжвідомчої комісії з підготовки та внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"


II квартал (за окремим рішенням)

3

Внесення змін до Номенклатури посад працівників апарату Держкомтелерадіо України, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці згідно з вимогами ЗВДТ-2005


впродовж року

4

Внесення на затвердження державному експертові змін та доповнень щодо відомостей, що становлять державну таємницю у системі Держкомтелерадіо України


впродовж року

5

Узагальнення річних звітів підвідомчих РСО та підготовка зведеної інформації СБУ про стан охорони державної таємниці на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України


до 1 березня

6

Експертиза секретних документів 2002 - 2007 рр. (інших носіїв секретної інформації), приведення грифу секретності документів минулих років до вимог ЗВДТ-2005


впродовж року

7

Проведення:комплексних перевірок стану роботи режимно-секретних підрозділів підвідомчих підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;


впродовж року (за окремим рішенням)

перевірки наявності та порядку зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) у секторі


квітень, липень, жовтень

8

Підготовка:узагальненої інформації про забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом за кордон та під час проведення заходів міжнародного співробітництва;


грудень

на знищення та знищення секретних документів за результатами роботи експертної комісії


впродовж року

9

Оформлення допусків до державної таємниці працівникам Держкомтелерадіо України, НТКУ, НРКУ, ДТРК "Всесвітня служба УТР", ОДТРК, КРДТРК


впродовж року

10

Організація навчання з підвищення кваліфікації працівників сектору спеціальних робіт та режиму, підвідомчих організацій з питань режимно-секретної діяльності


впродовж року (за окремим типом)

11

Надання організаційної, методичної та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам, установам та організаціям сфери управління Держкомтелерадіо України з питань режимно-секретної діяльності


впродовж року

5.14. Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

1

Уточнення мобілізаційних завдань Держкомтелерадіо України відповідно до розрахункових потреб держави на особливий період

Голова Держкомтелерадіо України, головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

перший квартал

2

Організація розробки та своєчасного уточнення документів мобілізаційного плану Держкомтелерадіо України на особливий період

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, керівники структурних підрозділів

друге півріччя

3

Організація утримання виробничих потужностей мобілізаційного призначення, накопичення та зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, керівники підприємств

впродовж року

4

Підготовка до перевірки позаміського пункту управління Держкомтелерадіо України Об'єктом № 1 Кабінету Міністрів України

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

червень - липень

5

Виконання Програми формування страхового фонду документації на об'єкти Держкомтелерадіо України

впродовж року

6

Організація навчання з підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються виконанням завдань мобілізаційної підготовки, в Центрі післядипломної освіти Київського національного економічного університету (за окремим планом)

впродовж року

7

Підготовка річних звітів:Міністерству економічного розвитку і торгівлі Україна про стан мобілізаційної готовності Держкомтелерадіо України

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, фінансово-економічний департамент

до 1 березня

Державній казначейській службі України щодо обсягів фінансування мобілізаційної підготовки та витрат на ПЗПУ

січень

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Державному агентству резерву України про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

до 1 березня

5.15. Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

1

Здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції, контроль за їх виконанням в апараті Держкомтелерадіо України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління


впродовж року

2

Реалізація завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (підготовка інформації про стан виконання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики)


впродовж року до 15 лютого

6. Фестивальна та виставкова діяльність

6.1. У сфері телебачення та радіомовлення

1

VIII Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм, присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні "Перемогли разом" (на базі Севастопольської РДТРК)

департамент телебачення і радіомовлення

травень

2

XIV Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин "Мій рідний край" (м. Ужгород та міста країн ЄС, на базі Закарпатської ОДТРК)

травень, серпень - вересень

3

XVI Всеукраїнський фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва "Золоте курча" в рамках заходів до 21-ї річниці незалежності України (місце проведення за уточненням)

серпень

4

XVII Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм "Калинові острови" (на базі Кіровоградської ОДТРК)

жовтень

6.2. У сфері книговидання та поліграфії

1

XIX Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книги Беларуси-2012"

департамент видавничої справи та преси

лютий

2

Лейпцігський міжнародний книжковий ярмарок

березень

3

VIII Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок

квітень - травень

4

56 Варшавський міжнародний книжковий ярмарок

травень

5

XXV Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок

вересень

6

19 Міжнародний книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові"

вересень

7

64 Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок

жовтень

8

IV Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книжкові контракти"

грудень

Перший заступник Голови
Держкомтелерадіо України


А.Л. МураховськийДодаток
до Плану заходів
Держкомтелерадіо України
на 2012 рік

ПЕРЕЛІК
актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідно до яких Держкомтелерадіо України організовує роботу з висвітлення державними засобами масової інформації актуальних питань соціально-економічного, гуманітарного та духовного розвитку України


з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання (підготовку)

Строки надання звітної інформації

Примітка

На виконання актів Президента України

Указів Президента України:1

від 30.12.2000 № 1396 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей"
Забезпечення широкого висвітлення заходів, спрямованих на посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно


2

від 09.02.2001 № 80 "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо запобігання та локалізації аварій і катастроф та інформування населення про правила поведінки в екстремальних умовах

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


3

від 29.03.2001 № 221 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"
Започаткування на телебаченні та радіо циклів культурно-просвітницьких, виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді, що сприятимуть пропаганді здорового способу життя, ідей гуманізму та терпимості, національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей

деп. ТБ і РМ

звітування не передбачено


4

від 23.06.2001 № 467 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями"
Розроблення комплексу заходів щодо поширення соціальної рекламної інформації з питань здорового способу життя та профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 30 грудня


5

від 12.01.2002 № 16 "Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів"
Забезпечення систематичного інформування через засоби масової інформації широких верств населення України про стан захисту прав споживачів у державі (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 10 грудня


6

від 30.01.2002 № 85 "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування"
Забезпечення постійного висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

за окремою вимогою


7

від 15.03.2002 № 258 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"
Започаткування спеціальних освітніх та виховних телевізійних та радіомовних програм, розрахованих насамперед на дитячу аудиторію і спрямованих на утвердження гуманізму та інших загальнолюдських цінностей, високу культуру стосунків між людьми у сім'ї та суспільстві в цілому, повагу до історії та культури свого народу, любов до природи

УІП деп. ТБ і РМ

щоквартально до 10 числа


8

від 04.02.2003 № 74 "Про серйозні недоліки у здійсненні заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу життя в суспільстві"
Запровадження контролю за недопущенням пропаганди в електронних, інших засобах масової інформації та під час проведення видовищно-масових акцій насильства, жорстокості та бездуховності, розповсюдження порнографії та іншої інформації, що підриває суспільну мораль

УІП деп. ТБ і РМ

звітування не передбачено


9

від 19.04.2003 № 339 "Про День Європи"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації здійснення заходів, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні Дня Європи

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


10

від 16.05.2005 № 784 "Про деякі заходи з підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка" (у 2014 р.)
Висвітлення заходів з проведення Всеукраїнської культурно-мистецької акції "Встане правда! Встане воля!" (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ УІП

за окремою вимогою


11

від 01.06.2005 № 900 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
Висвітлення положень Указу (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ

щоквартально


12

від 04.07.2005 № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"
Висвітлення заходів щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні (Звітування Указом Президента не передбачено)

УІП

щорічно до 20 грудня


13

від 11.07.2005 № 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" Забезпечення здійснення заходів щодо популяризації історичних традицій української родини та нових форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Запровадження циклів теле- і радіопередач для висвітлення питань соціального та правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проблем, що стоять перед такими дітьми та закладами, в яких вони перебувають на утриманні та вихованні, пропагування позитивного досвіду усиновлення та виховання дітей у прийомних сім'ях та будинках сімейного типу

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

за окремою вимогою для щорічної доповіді


14

від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи", доручення Кабінету Міністрів України № 37724 /1/1-05 від 29.07.2005 Організація висвітлення спортивних подій з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху серед інвалідів (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 20 листопада


15

від 06.12.2005 № 1694 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"
Забезпечення висвітлення заходів, пов'язаних із реалізацією цього Указу

деп. ВС і П

звітування не передбачено


16

від 27.12.2005 № 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення"
Організація створення циклів телерадіопередач, спрямованих на усвідомлення суспільством необхідності докорінного поліпшення використання паливно-енергетичних ресурсів

деп. ТБ і РМ

звітування не передбачено


17

від 06.04.2006 № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні"
Висвітлення визначних спортивних подій з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, пропаганда розвитку фізкультурно-спортивного руху серед інвалідів

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 25 грудня


18

від 27.08.2006 № 727 "Про заходи щодо вивчення та популяризації духовної спадщини Івана Франка"
Забезпечення широкого висвітлення заходів, передбачених цим Указом

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

за окремою вимогою


19

від 24.11.2006 № 998 "Про вшанування пам'яті Олександра Довженка"
Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів із вшанування пам'яті Олександра Довженка, організація циклів тематичних радіо- та телепередач, присвячених життю і творчості видатного митця та його учнів

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


20

від 15.01.2007 № 15 "Про вшанування пам'яті Героїв Крут"
Забезпечення широкого висвітлення заходів щодо вшанування пам'яті Героїв Крут, організація циклів тематичних радіо- та телепередач, виступів у засобах масової інформації відомих учених, політичних та громадських діячів

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


21

від 20.11.2007 № 1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху"
Висвітлення в засобах масової інформації питань безпеки дорожнього руху та дотримання учасниками дорожнього руху правил, норм і стандартів у цій сфері

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щоквартально


22

від 28.11.2007 № 1156 "Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"
Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки і випуску 28-томного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України" (до 2018 року)

деп. ВС і П деп. ТБ і РМ УІП

щорічно до 5 грудня


23

від 12.12.2007 № 1208 "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні"
Розробка та проведення спільно з іншими центральними органами виконавчої влади рекламної кампанії, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні (Звітування Указом Президента не передбачено)

деп. ТБ і РМ УІП

звітування не передбачено


24

від 18.12.2007 № 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
Збільшення обсягів фінансування виробництва і розповсюдження телепрограм із використанням жестової мови та субтитрування; сприяння громадським організаціям інвалідів в оприлюдненні в ЗМІ даних про забезпечення прав осіб з обмеженими можливостями та рівень їх соціальної захищеності; збільшення кількості інформаційних, освітніх, художніх і дитячих програм з перекладом на жестову мову та субтитруванням

деп. ТБ і РМ УІП

щоквартально


25

від 05.05.2008 № 411 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"
Забезпечення створення та розповсюдження теле-, радіопрограм для дітей та юнацтва, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, на запобігання жорстокості та насильству, сексуальній експлуатації дітей, на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет. Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, діяльності закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропагування позитивного досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щоквартально


26

від 27.11.2008 № 1102 "Про функціонування та розвиток Міжнародного дитячого центру "Артек"
Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації заходів, фестивальних програм та тематичних змін, що проводяться у Центрі

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щоквартально до 15 числа наступного місяця


27

від 08.12.2008 № 1149 "Про Всеукраїнський тиждень права"
Висвітлення у ЗМІ заходів з проведення Всеукраїнського тижня права, організація тематичних теле- та радіопередач щодо прав і свобод людини і громадянина

деп. ТБ і РМ УІП

щорічно до 10 грудня


28

від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції "Пам'ятати. Відродити. Зберегти" (2009 - 2015 р.)
Забезпечення широкого висвітлення заходів з підготовки і проведення Всеукраїнської акції

деп. ВС і П

щоквартально до 5 числа


29

від 10.11.2009 № 915 "Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі"
Забезпечення систематичного широкого висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі (липень 2013 р.)

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П

передбачено


30

від 12.11.2009 № 923 "Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій національної воєнної історії"
Забезпечення широкого висвітлення заходів, пов'язаних із відзначенням Днів української воєнної звитяги, інших видатних подій та пам'ятних дат національної воєнної історії, організація циклів тематичних теле- і радіопередач, виступів провідних учених та представників громадськості (до 2015 р.)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


31

від 19.11.2009 № 946 "Про додаткові заходи щодо визнання українського визвольного руху XX століття"
Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на консолідацію українського суспільства, дослідження ролі, місця та значення українського визвольного руху XX століття, відзначення видатних подій, пов'язаних із боротьбою за незалежність України (разом з Українським інститутом національної пам'яті)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


32

від 27.01.2010 № 72 "Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка та перепоховання його в Україні"
Організація циклів теле- і радіопередач про Т. Г. Шевченка, його творчу спадщину та забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених 150 річниці від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка та перепоховання його в Україні (2011 р.)

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П

грудень


33

від 03.02.2010 № 91 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки колишніх політичних в'язнів і репресованих та їх громадських організацій"
Організація тематичних циклів радіо- та телепередач, видання відповідних інформаційних матеріалів, сприяння виступам у засобах масової інформації колишніх політичних в'язнів і репресованих (2010 - 2015)

деп. ВС і П УІП

звітування не передбачено


34

від 13.04.2011 № 468/2011 "Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2011 рік"
Забезпечення регулярного інформування громадськості про хід і результати реалізації у 2011 році Річної національної програми

УІП

впродовж року


35

від 19.05.2011 № 588/2011 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"
Забезпечення широкого висвітлення заходів із розв'язання проблем людей з інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права інвалідів та пропагування участі осіб з обмеженими фізичними можливостями в усіх сферах життєдіяльності суспільства

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

впродовж року


36

від 22.09.2011 № 925/2011 "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії"
Забезпечення широкого висвітлення заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії, організація разом з іншими центральними органами виконавчої влади та за участю наукових установ підготовки тематичних теле- і радіопередач про Корюківську трагедію (березень 2013)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


Розпоряджень Президента України:

37

від 23.09.2005 № 1172/2005-рп "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо виконання цього Розпорядження

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


На виконання постанов Верховної Ради України

38

від 22.09.2005 № 2894-IV "Про Рекомендації парламентських слухань "Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства"
Залучення засобів масової інформації до активного висвітлення нагальних питань щодо охорони дитинства та захисту прав дітей в Україні в контексті сучасних соціально-політичних подій

УІП деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


39

від 04.02.2011 № 3000-VI "Про відзначення на державному рівні 1800-річчя заснування міста Судак"
Забезпечення широкого висвітлення заходів, пов'язаних з відзначенням 1800-річчя заснування міста Судак (жовтень 2012 р.)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


40

від 21.04.2011 № 3302-VI "Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена Гребінки"
Організація показу тематичних теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності Євгена Гребінки, забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 200-річчя з дня його народження, та створення документального фільму на основі фактів життя літератора (02.02.2012 р. )

деп. ТБ і РМ УІП

звітування не передбачено


41

від 05.07.2011 № 3560-VI "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру"
Забезпечення показу тематичних теле- і радіопередач та висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з 70-річчям трагедії Бабиного Яру. Продовження видання матеріалів щодо подій, які стосуються трагедії Бабиного Яру, використовуючи українські, російські, німецькі та інші архіви. (Щорічно відзначати День пам'яті жертв Голокосту 27 січня)

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П

щорічно


42

від 05.10.2011 № 3818-VI "Про відзначення 180-річчя утворення "Руської трійці" та 175-річчя випуску альманаху "Русалка Дністровая"
Організація тематичних теле- і радіопередач, присвячених літературному гурту "Руська трійця" та альманаху "Русалка Дністровая", забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 180-річчя утворення "Руської трійці" (2013) та 175-річчя випуску альманаху "Русалка Дністровая" (2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


43

від 06.10.2011 № 3900-VI "Про відзначення 125-річчя заснування Державної установи "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України"
Забезпечення висвітлення заходів з підготовки та відзначення 125-річчя заснування Державної установи "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України" у засобах масової інформації (квітень - травень 2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


44

від 21.10.2011 № 3966-VI "Про відзначення 170-річчя з дня народження Миколи Лисенка"
Організація висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 170-річчя з дня народження Миколи Лисенка

деп. ВС і П

передбачено


45

від 21.10.2011 № 3967-VI "Про відзначення 150-річчя з дня народження Миколи Пимоненка"
Організація висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 150-річчя з дня народження Миколи Пимоненка (09.03.2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


46

від 21.10.2011 № 3968-VI "Про відзначення 100-річчя з дня народження Андрія Малишка"
Організація висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 100-річчя з дня народження Андрія Малишка (14.09.2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


47

від 01.11.2011 № 3984-VI "Про відзначення 100-річчя українського скаутського руху"
Організація тематичних теле- і радіопередач, присвячених діяльності українських скаутських організацій, випуску документального фільму. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 100-річчя українського скаутського руху (2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

березень грудень


48

від 01.11.2011 № 3983-VI "Про відзначення 100-річчя з дня народження державного діяча, видатного організатора суднобудівного виробництва України Анатолія Борисовича Ганькевича"
Організація тематичних теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності Анатолія Борисовича Ганькевича. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 100-річчя з дня його народження (15 січня 2012 р.)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


49

від 07.12.2011 № 4090-VI "Про відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області"
Організація тематичних теле- і радіопередач, присвячених історії та сучасності міста Чигирина Черкаської області, та забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області (2012 р.)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


На виконання постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України

Постанов Кабінету Міністрів України:

50

від 09.08.2001 № 960 "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України"
Забезпечення широкого висвітлення ходу реалізації заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України в засобах масової інформації

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


51

від 04.03.2004 № 264 "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки"
Впровадження у засобах масової інформації сучасних інформаційно-просвітницьких програм та соціальної реклами з урахуванням особливостей аудиторії, збільшення обсягу інформаційно-просвітницьких програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня пропаганди серед уразливих груп населення здорового способу життя

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

за окремою вимогою


52

від 26.05.2006 № 753 "Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів"
Сприяння висвітленню в засобах масової інформації здійснення заходів, спрямованих на поширення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток

деп. ВС і П

щорічно до 15 січня


53

від 24.06.2006 № 879 "Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року"
Забезпечення висвітлення реалізації Стратегії

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


54

від 21.07.2006 № 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року"
Висвітлення у ЗМІ ходу виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії

деп. ТВ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 10 лютого


55

від 27.07.2006 № 1017 "Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року"
Висвітлення ходу виконання Програми

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

до 15 березня


56

від 27.12.2006 № 1849 "Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"
Участь в розроблені системи просвітницької роботи та запровадження соціальної реклами на телебаченні з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, створення і показ циклу передач "Репродуктивне здоров'я нації"

деп. ТБ і РМ

щопівріччя


57

від 28.05.2008 № 502 "Про затвердження Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011 роки"
Координація діяльності органів виконавчої влади з виконання Програми, висвітлення у державних ЗМІ питань політики у сфері євроатлантичної інтеграції

УІП деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 15 квітня


58

від 02.07.2008 № 594 "Про затвердження Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки"
Координація діяльності органів виконавчої влади з виконання Програми, висвітлення у державних ЗМІ питань політики у сфері європейської інтеграції

УІП деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 15 лютого


59

від 29.07.2009 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки "Безбар'єрна Україна"
Організація висвітлення в державних засобах масової інформації заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 30 грудня


60

від 28.11.2011 № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки"
Організація висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності. Трансляція соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

61

від 12.05.2004 № 298-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму"
Інформаційна підтримка туристичного продукту для дітей та молоді, популяризація відпочинку в Україні, її культурної спадщини

деп. ТБ і РМ

щорічно до 10 квітня


62

від 24.06.2006 № 350-р "Про затвердження плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в'язнів і репресованих та членів їх сімей на 2006 - 2011 роки"
Започаткувати на телевізійних каналах тематичні передачі з метою висвітлення життєдіяльності колишніх політичних в'язнів і репресованих та членів їх сімей (постійно)

деп. ТБ і РМ

за окремою вимогою


63

від 06.06.2007 № 382-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року"
Організація висвітлення у засобах масової інформації реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно до 1 лютого


64

від 20.06.2007 № 453-р "Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів"
Проведення систематичного роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя до 10 числа наступного місяця


65

від 10.07.2006 № 393-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007 - 2016 роки"
Підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології, індивідуальної профілактики раку та сучасних методів лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням засобів масової інформації (Звітування розпорядженням КМУ не передбачено)

УІП

вимогою


66

від 15.08.2007 № 653-р "Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні заходи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"
Забезпечення висвітлення через засоби масової інформації та Інтернет даних про стан виконання заходів з розвитку інформаційного суспільства в Україні. Сприяти створенню в засобах масової інформації тематичних рубрик та програм з питань розвитку інформаційного суспільства

УІП

щорічно до 10 січня


67

від 08.11.2007 № 980-р "Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру"
Створення циклу теле- і радіопередач для висвітлення питань безпеки життєдіяльності

деп. ТБ і РМ

щопівріччя до 25 числа місяця


68

від 21.11.2007 № 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації ходу реалізації Концепції, громадське обговорення результатів діяльності

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

за окремою вимогою


69

від 15.02.2008 № 292-р "Про заходи щодо удосконалення системи управління підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
Організація роботи з інформування населення, проведення рекламної кампанії

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


70

від 21.05.2008 № 728-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки"
Систематичне проведення радіо- і телепередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом

деп. ТБ і РМ

щопівріччя


71

від 30.07.2008 № 1052-р "Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року"
Сприяння реалізації інформаційної політики у сфері соціальних послуг, широкому інформуванню шляхом поширення соціальної реклами

деп. ТБ і РМ УІП

щорічно до 1 квітня


72

від 05.11.2008 № 1402-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року"
Організація висвітлення державними електронними та друкованими засобами масової інформації питань стосовно норм законодавства, якими регулюється порядок набуття, відчуження, оформлення та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, проблем бездомних громадян та шляхів їх розв'язання

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя до 5 числа наступного місяця


73

від 19.11.2008 № 1446-р "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки"
Здійснення заходів з популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя


74

від 01.07.2009 № 740-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року"
Сприяти розміщенню у засобах масової інформації тематичних матеріалів щодо прав і гарантій засуджених осіб, проблем соціальної адаптації звільнених осіб, діяльності центрів соціальної адаптації та інших установ, що надають соціальні послуги звільненим особам, спостережних комісій і прикладів виправлення окремих осіб

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя до 5 числа наступного місяця


75

від 16.09.2009 № 1115-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру"
Висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення ювілею Нікітського ботанічного саду, організація тематичних теле- та радіопередач, присвячених цій події (вересень 2012)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя


76

від 07.10.2009 № 1192-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року"
Інформування громадськості через засоби масової інформації про хід і результати здійснення заходів щодо реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя до 10 січня до 10 липня


77

від 04.11.2009 № 1320-р "Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010 - 2015 роки"
Систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


78

від 25.11.2009 № 1425-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 - 2011 роки"
Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії в засобах масової інформації щодо використання відновлюваних джерел енергії та підвищення рівня енергоефективності в побуті (постійно)

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П79

від 25.11.2009 № 1429-р "Про затвердження плану заходів на 2009 - 2010 роки із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодомору в Україні"
Забезпечення широкого висвітлення в державних друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації із вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні (постійно)

деп. ВС і П УІП

звітування не передбачено


80

від 02.12.2009 № 1513-р "Про проведення переговорів щодо укладання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями та галузевих і регіональних колективних угод на новий строк"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації ходу переговорів щодо укладання Генеральної угоди та її виконання

ФЕД

щопівріччя


81

від 02.12.2009 № 1560-р "Про затвердження плану заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття, політичними репресіями та голодоморами в Україні"
Сприяння висвітленню в державних засобах масової інформації заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття, політичними репресіями та голодоморами в Україні, організація показу документальних фільмів та трансляції циклу тематичних радіо- і телепередач, присвячених подіям часів політичних репресій та голодоморів (2010 - 2011 рр.) (постійно)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


82

від 08.12.2009 № 1494-р "Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини"
Організація роботи з висвітлення у державних засобах масової інформації заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді

деп. ВС і П

щороку до 20 грудня


83

від 08.12.2009 № 1688-р "Про схвалення Засад антикорупційної політики"
Висвітлення у засобах масової інформації фактів викриття корупційних правопорушень, що викликали широкий громадський резонанс

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


84

від 23.12.2009 № 1619-р "Про затвердження плану заходів щодо збереження та розвитку української частини природного об'єкта "Букові праліси Карпат"
Організація висвітлення у друкованих засобах масової інформації питань, пов'язаних із збереженням об'єктів природної та культурної спадщини всесвітнього значення, зокрема букових пралісів Карпат (2010 - 2012 рр.)

деп. ВС і П

звітування не передбачено


85

від 17.02.2010 № 248-р "Про підготовку та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права (2010 - 2013)

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


86

від 02.03.2010 № 359-р "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення"
Проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної роботи, зокрема шляхом розміщення соціальної реклами, щодо економічних, соціальних та етичних переваг отримання легальних доходів

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щоквартально до 15 числа наступного місяця


87

від 09.06.2010 № 1199-р "Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"
Сприяння висвітленню в державних засобах масової інформації відомостей щодо вжитих органами державної влади заходів для протидії рейдерству та запобігання випадкам протиправного захоплення підприємств

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щоквартально до 10 числа наступного місяця


88

від 04.08.2010 № 1601-р "Про затвердження плану фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю з вадами розумового розвитку та підтримки в Україні руху Спеціальної олімпіади"
Забезпечення висвітлення підготовки та проведення Спеціальної олімпіади в засобах масової інформації

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


89

від 22.11.2010 № 2140-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки"
Висвітлення в державних засобах масової інформації питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щороку до 1 5 січня


90

від 01.12.2010 № 2154-р "Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року"
Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо запобігання насильству в сім'ї. Інформування населення через засоби масової інформації про правові основи запобігання та протидії насильству в сім'ї і види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім'ї

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


91

від 02.03.2011 № 167-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання"
Забезпечення створення художнього фільму "Художник" (2011 рік)
Забезпечення видання "Шевченківської енциклопедії" у шести томах (2011 - 2013 роки)
Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання (2011, 2014 роки)
Сприяння виданню в рамках програми "Українська книга" творів Т.Г. Шевченка (2011 - 2014 роки)
Створення циклів теле- і радіопередач про Т.Г. Шевченка, його творчу спадщину (2011 - 2014 роки)

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П

звітування не передбачено


92

від 17.03.2011 № 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та її учасників на 2011 - 2015 роки"
Сприяння випуску мемуарної та документальної літератури з історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років
Сприяння широкому висвітленню державними засобами масової інформації подій Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років

деп. ТБ і РМ УІП деп. ВС і П

щороку до 10 липня до 10 грудня


93

від 27.04.2011 № 360-p "Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя"
Забезпечення широкого висвітлення заходів з підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя.
Забезпечення проведення теле- та радіопередач, збільшення соціальної реклами в усіх засобах масової інформації (електронних, цифрових, друкованих) з пропаганди фізичної культури і спорту та ведення здорового способу життя.
Проведення на всеукраїнському рівні конкурсу з телевізійних спортивних програм "Світ спорту" та конкурсу на кращу публікацію з фізкультурно-оздоровчої та спортивної тематики.

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щорічно


94

від 27.04.2011 № 361-р "Про затвердження плану заходів з відзначення у 2011 році Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації подій Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, показ художніх та документальних фільмів про початок війни, присвячених героїзму та патріотизму воїнів, які вступили в бій з фашистськими загарбниками в перші дні війни (постійно).

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щопівріччя до 1 червня до 20 грудня


95

від 11.05.2011 № 396-р "Про підготовку та відзначення у 2012 році 350-річчя заснування м. Івано-Франківська"
Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 350-річчя заснування м. Івано-Франківська (квітень - травень 2012 року).

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

звітування не передбачено


96

від 03.08.2011 № 736-р "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці"
Сприяння висвітленню державними засобами масової інформації заходів щодо використання ядерної енергії, а також щодо підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці

деп. ТБ і РМ деп. ВС і П

щокварталу до 12 числа наступного місяця


{Текст взято з сайту http://www.comin.kmu.gov.ua/}on top