Про заходи Держкомтелерадіо щодо покращення надання державних послуг
Держкомтелерадіо України; Order, Plan, Events on October 28, 2009355
Document v0355603-09, current version — Adoption on October 28, 2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 355

Про заходи Держкомтелерадіо щодо покращення
надання державних послуг

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 року N 933 ( 933-2007-п ) "Про проведення
Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація", із змінами і
доповненнями, та з метою впровадження ефективних форм і методів
роботи для забезпечення доступу кожного громадянина до інформації
про діяльність Комітету, покращення якості надання державних
послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо впровадження ефективних форм
і методів роботи для забезпечення доступу кожного громадянина до
інформації про діяльність Комітету та покращення якості надання
державних послуг (далі - План) в редакції, що додається.
2. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних
підрозділів забезпечити виконання завдань, визначених Планом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо
від 26.08.2008 р. N 236 ( v0236603-08 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Мураховського А.Л.
В.о. Голови Комітету О.Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо
28.10.2009 N 355

ПЛАН ЗАХОДІВ
Держкомтелерадіо щодо впровадження
ефективних форм і методів роботи
для забезпечення доступу кожного громадянина
до інформації про діяльність Комітету
та покращення якості надання державних послуг

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Відповідальні |Строк виконання | |з/п| заходів |за виконання | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |1. |Продовження роботи щодо |Бабилюлько В.І. |Грудень 2009 p. | | |розробки проекту |Краснощок А.І. | | | |Закону України "Про | | | | |внесення змін до Закону | | | | |України "Про друковані | | | | |засоби масової інформації| | | | |(пресу) в Україні" щодо | | | | |встановлення порядку | | | | |видачі дозволів на | | | | |розповсюдження зарубіжних| | | | |друкованих засобів | | | | |масової інформації в | | | | |Україні | | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |2. |Участь у доопрацюванні |Краснощок А.І. | У терміни, | | |проекту Закону України |Бабилюлько В.І. | встановлені | | |"Про внесення змін до | | Кабінетом | | |деяких законодавчих актів| | Міністрів | | |України щодо захисту | | України | | |суспільної моралі" | | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |3. |Забезпечення оновлення |Червак Б.О. | Постійно | | |інформації на офіційному |керівники | | | |веб-сайті Комітету |структурних | | | |щодо надання послуг |підрозділів | | | |Держкомтелерадіо | | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |4. |Проведення опитування |Мураховський А.Л.| Постійно | | |серед споживачів послуг |Білоус М.А. | | | |Держкомтелерадіо щодо |Горобцов В.О. | | | |визначення якості наданих|Курдінович О.В. | | | |послуг |Марочкін А.В. | | | | |Шевченко В.Г. | | | | |Шапкін С.Б. | | | | |Червак Б.О. | | | | |Абрамов С.О. | | | | |Бабилюлько В.І. | | | | |Шеремета Т.О. | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |5. |Організація |Мураховський А.Л.| Постійно | | |роботи постійно |Білоус М.А. | | | |діючої телефонної лінії |Горобцов В.О. | | | | |Курдінович О.В. | | | | |Марочкін А.В. | | | | |Шевченко В.Г. | | | | |Червак Б.О. | | | | |керівники інших | | | | |самостійних | | | | |структурних | | | | |підрозділів | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |6. |Виготовлення |Шапкін С.Б. |Вересень 2010 р.| | |буклетів з |Червак Б.О. | | | |інформацією про |Абрамов С.О. | | | |Комітет для |Бабилюлько В.І. | | | |споживачів |Шеремета Т.О. | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |7. |Проведення опитування |Червак Б.О. | Постійно | | |громадян щодо якості |Бабилюлько В.І. | | | |отриманих послуг через |Шапкін С.Б. | | | |веб-сайт | | | |---+-------------------------+-----------------+----------------| |8. |Організація проведення |Мураховський А.Л.|Впродовж 2010 р.| | |спеціальних тренінгів: |Білоус М.А. | | | |для відповідальних за |Горобцов В.О. | | | |надання послуг споживачам|Курдінович О.В. | | | |з метою набуття |Марочкін А.В. | | | |відповідних навичок |Шевченко В.Г. | | | |спілкування з |Шапкін С.Б. | | | |відвідувачами; |керівники інших | | | |для працівників |самостійних | | | |центрального апарату щодо|структурних | | | |професійної етики |підрозділів | | | |та поведінки державних | | | | |службовців | | | ------------------------------------------------------------------
Директор
адміністративно-господарського
департаменту С.Шапкінon top