Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2013 рік
Держкомтелерадіо України; Order, Plan on December 25, 2012345
Document v0345603-12, current version — Adoption on December 25, 2012

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2012  № 345

Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2013 рік

З метою унормування послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, спрямування їх на виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань та реалізацію функцій, визначених Положенням про Держкомтелерадіо України, державними та галузевими програмами у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії та з урахуванням затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 29.10.2012 № 291 Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2013 - 2015 роки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План Заходів Держкомтелерадіо України на 2013 рік (додається).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України забезпечити:

виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України на 2013 рік (далі - річний план);

підготовку на підставі річного плану щоквартальних планів роботи самостійних структурних підрозділів до 15 числа останнього місяця кварталу та щомісячних планів структурних підрозділів, що входять до складу департаментів, управлінь, за п'ять днів до початку наступного місяця;

подання відділу організаційно-планової роботи адміністративно-господарського управління погоджених першим заступником та заступником Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків звітів про виконання річного плану щокварталу впродовж п'яти днів після закінчення кварталу.

3. Начальнику адміністративно-господарського управління Шапкіну С.Б. забезпечити підготовку звітних матеріалів для інформування керівництва Держкомтелерадіо України та розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України впродовж п'ятнадцяти днів після закінчення кварталу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. КурдіновичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держкомтелерадіо України
25.12.2012 № 345

ПЛАН
заходів Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2013 рік

Основні завдання:

1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, сприяння розвитку інформаційного суспільства.

2. Організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України.

3. Вдосконалення ефірного наземного цифрового телерадіомовлення.

4. Інформування громадян про важливі події суспільного життя та висвітлення державними ЗМІ актуальних питань соціально-економічного, гуманітарного і духовного розвитку та процесу здійснюваних в Україні реформ.

5. Створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання.

6. Сприяння розвитку вітчизняних друкованих ЗМІ.

7. Сприяння інтеграції вітчизняних суб'єктів інформаційної діяльності у світовий інформаційний простір, подальшому утвердженню позитивного іміджу України як європейської держави.

8. Забезпечення безумовного дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

9. Забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в сфері управління Держкомтелерадіо України.

Заплановані заходи:

№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання (підготовку)

Строки проведення заходів

1

2

3

4

1. За планом Кабінету Міністрів України

1

Участь у засіданнях та нарадах Кабінету Міністрів України

Голова Держкомтелерадіо України, заступники Голови Держкомтелерадіо України

за окремим планом

2. За планом Голови Держкомтелерадіо України

1

Участь у: роботі дорадчих та наглядових органів при Президентові України, Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України; пленарних засіданнях Верховної Ради України; засіданнях комітетів Верховної Ради України; парламентських слуханнях

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

2

Проведення засідань колегії Держкомтелерадіо України

Голова колегії Держкомтелерадіо України

за планом засідань

3

Проведення щотижневих апаратних нарад з поточних проблем галузі

Голова Держкомтелерадіо України

щопонеділка

4

Робочі поїздки до регіонів

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

5

Участь у прес-конференціях, "круглих столах", заходах громадських організацій

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

3. Законотворча та нормативно-правова діяльність

1

Підготовка, погодження із заінтересованими органами та внесення на розгляд Уряду проектів законів України: "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"; "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації"; "Про внесення змін до статті 26-1 Закону України "Про видавничу справу";

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

"Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів"; "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для встановлення кіосків з продажу видавничої продукції та друкованих засобів масової інформації (преси)" (робоча назва)

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

4. Робота колегіальних (дорадчих) органів Держкомтелерадіо України

1

Засідання:колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

секретар колегії

згідно з планами засідань колегії

громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

Голова ради

за планом ради

науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

Експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

Галузевої ради роботи з кадрами при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

Голова ради

згідно з планом роботи ради

Рада генеральних директорів обласних і регіональних телерадіокомпаній при Держкомтелерадіо України;

Голова ради

згідно з положенням

Рада директорів державних видавництв при Держкомтелерадіо України

Голова ради

згідно з положенням

5. За планами структурних підрозділів

5.1 Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо України

1

Формування проектів планів поточної та перспективної роботи Голови Держкомтелерадіо України


впродовж року

2

Робота з кореспонденцією Держкомтелерадіо України та особистою кореспонденцію Голови Держкомтелерадіо України

впродовж року

3

Здійснення контролю за:


своєчасним та якісним виконанням наказів, доручень та рішень Голови Держкомтелерадіо України;

впродовж року

підготовкою публічних заходів, прес-конференцій, брифінгів, що проводяться за участю Голови Держкомтелерадіо України;

впродовж року

підготовкою тез виступів, проектів доповідей Голови Держкомтелерадіо України на урядових засіданнях, сесіях, колегіях, нарадах з актуальних питань;

впродовж року

підготовкою інформаційно-аналітичних та статистичних матеріалів, необхідних Голові Держкомтелерадіо України, для прийняття відповідних управлінських рішень

впродовж року

4

Підготовка та організація:


зустрічей Голови Держкомтелерадіо України з посадовими особами вищих органів державної влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних установ та іноземних делегацій;

впродовж року

проведення особистого прийому громадян Головою Держкомтелерадіо України (розгляд заяв, скарг, пропозицій, що надходять на ім'я Голови, підготовка проектів відповідей);

щомісяця за графіком особистого прийому

закордонних відряджень та відряджень в межах України

впродовж року

5

Здійснення контролю та аналіз:


моніторингу змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

впродовж року

впровадження спеціальних телевізійних проектів про хід економічних реформ в Україні

впродовж року

6

Вивчення та аналіз тенденцій розвитку світового інформаційного простору, проблемних питань функціонування вітчизняного телебачення і радіомовлення, пріоритетних напрямів щодо вдосконалення діяльності засобів масової інформації та впровадження новітніх технологій поширення інформації

впродовж року

5.2 Департамент інформаційної політики

1

Аналіз ходу виконання Держкомтелерадіо України завдань, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку України, іншими урядовими програмними документами та рішеннями (підготовка звітної інформації Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку України)

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

2

Реалізація Закону України "Про доступ до публічної інформації":
надання органам виконавчої влади роз'яснень положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

підготовка відповідей на запити на інформацію згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації";
здійснення моніторингу виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" (підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів);

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

підготовка Кабінету Міністрів України інформації щодо виконання завдань Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

щопівріччя

3

Забезпечення реалізації:Плану заходів Держкомтелерадіо з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації, відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" в частині, віднесеної до компетенції Держкомтелерадіо України (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р)

відділ законопроектної роботи, відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації, відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

4

Реалізація завдань щодо забезпечення інформаційної безпеки:
Підготовка і наданняКабінету Міністрів України інформації щодо реагування на повідомлення журналістів про факти втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, розгляд запитів депутатів Верховної Ради України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

щоквартально

Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України інформації про виконання завдання щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення, радіомовлення і друкованих ЗМІ з урахуванням результатів нагляду за станом відповідних ринків;

щоквартально

Раді національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів із актуальних питань інформаційної сфери, інформації про роботу Держкомтелерадіо України із забезпечення інформаційної безпеки, зокрема стосовно заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам України

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року (у разі надходження)

5

Підготовка:аналітичних матеріалів до парламентських слухань у Верховній Раді України, конференцій, семінарів, нарад з питань діяльності Держкомтелерадіо України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі річного звіту про заходи Держкомтелерадіо України у сфері захисту суспільної моралі;

грудень

інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань колегії Держкомтелерадіо України з розгляду питання щодо стану інформаційного простору областей (регіонів) України;

впродовж року

матеріалів та інформацій для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України та Урядовому порталі;

впродовж року

пропозицій до прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету України на 2014 рік, подання Мінекономрозвитку України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621);

у терміни, встановлені Мінекономрозвитку України

керівництву Держкомтелерадіо України звітних інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу процесів (тенденцій), що відбуваються в інформаційному середовищі держави;

впродовж року

пропозицій до Національної програми інформатизації на 2013 рік

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

у терміни, встановлені Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України

Кабінету Міністрів України
інформації про роботу із забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

друге півріччя

звітної інформації щодо проведення консультацій з громадськістю (розміщення звіту на веб-сайті Держкомтелерадіо України);

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щоквартально

інформації про виконання Держкомтелерадіо України пріоритетних заходів Порядку денного асоціації Україна - ЄС на короткострокову перспективу (впродовж 2013 року) та плану дій, запропонованих Радою Європи для України;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

інформації про виконання зобов'язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Європейської рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

впродовж року

звіту про стан виконання плану заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2013 рік;

щоквартально до 5 числа наступного місяця

узагальненої інформації про проведення органами виконавчої влади системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозицій щодо вдосконалення такої роботи;

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

до 1 лютого

пропозицій щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

впродовж року (у разі потреби)

6

Проведення моніторингу щодо надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208). Підготовка інформації адміністративно-господарському управлінню для узагальнення

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

до 15 березня до 15 вересня

7

Здійснення моніторингу:стану розвитку інформаційної та видавничої сфер, оцінка результативності виконання державних цільових програм, внесення на розгляд колегії Держкомтелерадіо України інформаційно-аналітичних матеріалів з оцінкою результатів діяльності та пропозиціями щодо ухвалення рішень, спрямованих на усунення недоліків, забезпечення подальшого розвитку національного інформаційного простору;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

ефективності діяльності управлінь у справах преси та інформації обласних, Севастопольської міської, Київської міської державних адміністрацій, підготовка пропозицій керівництву Держкомтелерадіо України щодо удосконалення їх роботи;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, підготовка і надання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення їх структури та функціонування;

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів;

впродовж року

офіційних веб-сайтів державних телерадіокомпаній, підготовка і надання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення їх структури та функціонування

до 31 грудня

8

Ведення та періодичне оновлення єдиної бази даних про стан інформаційного простору областей (регіонів) України

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

9

Реалізація:

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери


положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

впродовж року

Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року (підготовка інформації про стан виконання)

до 25 січня

10

Участь у виконанні плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

11

Надання засобам масової інформації роз'яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах

впродовж року

12

Інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо України стосовно роз'яснення населенню України завдань і цілей державної інформаційної політики

впродовж року

13

Надання необхідної консультативно-методичної допомоги суб'єктам діяльності в інформаційній та видавничій сферах держави

впродовж року

14

Участь у проведенні аналізу (прогнозування) розвитку ринку в інформаційній сфері

впродовж року

15

Спрямування та здійснення методологічного забезпечення діяльності Всеукраїнського інформаційно-культурного центру у м. Сімферополі

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

16

Розробка орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік, реалізація відповідного плану на 2013 рік (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Кабінетом Міністрів України)

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

до 25 грудня

17

Підготовка, подання Кабінету Міністрів України та забезпечення реалізації заходів:

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ


планів роботи Держкомтелерадіо України щодо взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю (щотижневих, щомісячних);

щочетверга, щомісяця, до 20 числа

плану проведення консультацій з громадськістю

щомісяця, до 25 числа

18

Здійснення моніторингу ЗМІ та підготовка Голові Держкомтелерадіо України щотижневих (в разі необхідності - щоденних) інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення у ЗМІ діяльності Держкомтелерадіо України

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

щотижня

19

Організаційне забезпечення:проведення Головою Держкомтелерадіо України (за його дорученням заступниками Голови Держкомтелерадіо України) прес-конференцій, семінарів, форумів, брифінгів, "круглих столів", зустрічей з громадськістю і ЗМІ;

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

роботи Громадської ради при Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики")

щоквартально

20

Сприяння проведенню громадських експертиз діяльності Держкомтелерадіо України, які ініціюють інститути громадянського суспільства

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року (у разі потреби)

21

Забезпечення функціонування постійно діючої телефонної "гарячої лінії" для спілкування з підприємцями (відповідно до Протоколу селекторної наради КМУ з актуальних питань розвитку та підтримки підприємництва щодо організації постійно діючої телефонної "гарячої лінії" від 08.09.2009)

впродовж року

22

Адміністрування та забезпечення функціонування веб-сайту Держкомтелерадіо України, інформаційної взаємодії з Єдиним веб-порталом органів виконавчої влади

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

23

Підготовка:інформаційних повідомлень, прес-релізів, пост-релізів про найважливіші події та заходи Держкомтелерадіо України для ЗМІ (електронна розсилка);

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

інформаційних матеріалів та відповідей на запити засобів масової інформації;

впродовж року

звіту Кабінету Міністрів України про роботу громадської ради при Держкомтелерадіо України

щоквартально

24

Надання засобам масової інформації роз'яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, в тому числі за запитами журналістів

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

впродовж року

25

Інформаційний супровід офіційних заходів Держкомтелерадіо України (виставок, фестивалів, конкурсів, прес-конференцій, зустрічей тощо)

впродовж року

26

Розгляд запитів журналістів іноземних ЗМІ щодо отримання погоджень Держкомтелерадіо України на відкриття довгострокових віз та отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні

впродовж року

27

Підготовка, погодження із заінтересованими органами та внесення на розгляд Уряду проектів законів України:
"Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації";
"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації";
"Про внесення змін до статті 26 1 Закону України "Про видавничу справу";
"Про внесення змін до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" щодо удосконалення механізму доставляння обов'язкових примірників видань"

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

28

Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії

відділ законопроектної роботи

впродовж року

29

Погодження, здійснення правової експертизи:
проектів законів, інших нормативно-правових актів, внесених у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України та розроблених центральними органами виконавчої влади;
проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України, для подання їх на державну реєстрацію до Мін'юсту України

відділ законопроектної роботи

впродовж року

30

Підготовка матеріалів для супроводу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах на пленарних засіданнях і в комітетах Верховної Ради України та Секретаріаті Кабінету Міністрів України

відділ законопроектної роботи

впродовж року

31

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики (планування, розробка, проведення аналізу, оприлюднення проектів, відстеження результативності регуляторних актів та підготовка звітів)

відділ законопроектної роботи

впродовж року

32

Підготовка Міністерству юстиції України:

відділ законопроектної роботи


пропозицій до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2014 рік;

до 1 жовтня

інформації про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт та про законопроекти, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік

впродовж року

33

Забезпечення підготовки матеріалів для супроводу законопроектів у комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України:
"Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення" (реєстр. № 3081 від 28.08.2008);

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відповідно до плану засідань Верховної Ради України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом" (реєстр. № 9153 від 15.09.2011);
"Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" щодо суб'єктів видавничої справи" (реєстр. № 9447 від 11.11.2011);
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (реєстр. № 10455 від 11.05.2012)

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відповідно до плану засідань Верховної Ради України

34

Виконання заходів, передбачених:

сектор міжнародних зв'язків


Державною програмою співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року (підготовка звітної інформації);

до 1 березня

Державною програмою формування позитивного міжнародного іміджу України на 2011 - 2015 роки;

впродовж року

Державною цільовою програмою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України (підготовка звітної інформації);

щоквартально до 1 числа наступного місяця

Річною національною програмою з питань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору на 2013 рік

щомісяця до 5 числа

35

Виконання:
протокольних рішень засідання Української частини Ради співробітництва між Україною та ЄС;
заходів щодо участі України у Центральноєвропейській ініціативі;
урядових рішень (доручень) з питань співробітництва в рамках РЄ, ЄС, НАТО, СНД, ОЧЕС, ГУАМ, ООН, ЮНЕСКО з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

36

Підготовка звітної інформації про виконання:
заходів Плану-графіка імплементації Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки;
плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

протокольних рішень засідань підкомітетів Української частини комісії із співробітництва між Україною та ЄС;
протокольних рішень засідань Підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство та медіа" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;
протокольних рішень засідань двосторонніх Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, забезпечення прав національних меншин, освіти, культури та науки

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

37

Підготовка до підписання міжнародних договірно-правових документів у сфері телерадіомовлення та книговидання з Республікою Молдова, Федеративною Республікою Бразилія, Республікою Узбекистан, Королівством Саудівська Аравія, Республікою Індія, Республікою Таджикистан

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

38

Організаційне забезпечення заходів міжнародного характеру, зокрема зустрічей з іноземними делегаціями, закордонних відряджень керівництва Держкомтелерадіо України та представників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

5.3 Департамент телебачення і радіомовлення

1

Організація виробництва та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб (бюджетна програма 1701080, Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euronews"):затвердження Тематичних планів з виробництва і розповсюдження державних теле- і радіопрограм на 2013 рік;

відділ державного телерадіомовлення

перший квартал

забезпечення укладання контрактів з державними телерадіокомпаніями на виконання державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм;
оформлення договорів-доручень з державними телерадіокомпаніями на розповсюдження телерадіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах відповідно до обсягів бюджетного фінансування;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

перший квартал

внесення обґрунтованих змін до державних контрактів щодо коригування обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2013 рік;
здійснення контролю за виконанням державними телерадіокомпаніями обсягів державного замовлення відповідно до тематичних планів на 2013 рік (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами контролю, опрацювання та оформлення дозволів на внесення змін до державних контрактів та тематичних планів на 2013 рік);
здійснення моніторингу діяльності державних телерадіокомпаній щодо програмного наповнення телерадіоефіру та висвітлення матеріалів згідно з указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів);

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

підготовка та доведення до обласних (регіональних) телерадіокомпаній переліку актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, оприлюднення яких слід враховувати у Тематичних планах з виробництва і розповсюдження телевізійних і радіопрограм у 2014 році;

четвертий квартал

участь у здійсненні контролю технічної якості мовлення, охоплення населення телерадіопрограмами та перевірка ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на їх поширення (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами моніторингу);

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

актуалізація критеріїв формування державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб та рекомендацій державним телерадіокомпаніям щодо формування державного замовлення на 2014 рік;

відділ державного телерадіомовлення

четвертий квартал

участь у формуванні державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2014 рік (визначення обсягів державного замовлення, надання методичних рекомендацій державним ТРК щодо складання тематичних планів)

відділ державного телерадіомовлення

липень

2

Участь у підготовці матеріалів та супроводженні у Верховні Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

3

Участь у реалізації заходів щодо забезпечення населення ресиверами (сет-топ-боксами) для прийому програм цифрового телебачення (бюджетна програма 1701030, Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення)

відділ координації висвітлення суспільно важливих заходів та реформ, відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

4

Сприяння ОДТРК щодо внесення змін до ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право мовлення з метою впровадження уніфікованого жанрового розподілу

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

5

Опрацювання та участь у заходах щодо вдосконалення формування державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб. Погодження з центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про відміну постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 918" та затвердження нової редакції Положення про державне замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм

відділ державного телерадіомовлення

березень

6

Організація виконання заходів з метрологічного забезпечення системи телерадіомовлення та проведення технічного аудиту телерадіоорганізацій України

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

7

Розгляд та погодження проектів національних стандартів України, що стосуються цифрового телерадіомовлення

8

Участь у заходах з міжнародної координації та захисту радіочастотного ресурсу для потреб вітчизняного ефірного цифрового телерадіомовлення у складі робочої групи з підготовки позиції України на Всесвітній конференції радіо та зв'язку 2015 року

9

Участь у:
розробці державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;
підготовці та реалізації заходів щодо створення умов впровадження ефірної наземної складової телебачення високої чіткості;
розробці заходів щодо стимулювання виробництва в Україні телепрограм у форматі високої чіткості (HD);
реалізації заходів з впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема, у сфері виробництва програм телебачення і радіомовлення, в межах Галузевої програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на 2010 - 2014 роки, затвердженої наказом Держкомтелерадіо України від 17.12.2010 № 359 (підготовка звітної інформації щопівроку)

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

10

Координація заходів щодо вдосконалення охоплення населення та збільшення покриття території України програмами вітчизняних телерадіоорганізацій

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

11

Узагальнення планів організаційно-технічних заходів та оновлення технічних паспортів державних телерадіоорганізацій

12

Участь у виконанні Плану заходів з реалізації Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 751-р (підготовка звітної інформації Кабінету Міністрів України про стан виконання до 1 квітня)

відділ державного телерадіомовлення, відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій, відділ технічної політики і телерадіомовлення, ДТРК "Культура"

впродовж року

13

Сприяння:створенню центру переведення архівів програм НТКУ, НРКУ, ДТРК "Культура", обласних (регіональних) ДТРК у цифровий формат;
придбанню нових передавальних засобів для розповсюдження радіопрограм НРКУ у цифровому стандарті DRM в середньохвильовому діапазоні;
технічному дооснащенню ДТРК "Всесвітня служба "УТР"
технічному переоснащенню та добудові апаратно-студійного комплексу НТКУ;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

технічному переоснащенню апаратно-студійного комплексу НРКУ;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

технічному переоснащенню ОДТРК;

покращенню ефективності використання виробничого потенціалу Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм" та його економічному, творчому та технологічному розвитку;

формуванню телерадіоінформаційного простору України;

оновленню редакційних статутів та роботі редакційних рад обласних державних телерадіокомпаній;

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

ДТРО у приведенні їхнього статусу до вимог чинного законодавства

відділ технічної політики і телерадіомовлення, юридичний відділ

впродовж року

14

Опрацювання виробничого плану Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм" на 2014 рік

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

до 29 березня

15

Підготовка:пропозицій та рекомендацій щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

пропозицій Кабінету Міністрів України щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій;

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

інформаційно-аналітичних матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції департаменту;

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

звітної інформації щодо стану виконання заходів довгострокових галузевих програм у сфері управління Держкомтелерадіо України за напрямами діяльності департаменту

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

16

Участь в організації та проведенні фестивалів, конкурсів, засновником (співзасновником) яких є Держкомтелерадіо України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

17

Підготовка пропозицій до бюджетних запитів проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", участь у їх захисті

структурні підрозділи департаменту

друге півріччя

18

Організація широкого висвітлення всіма ДТРК визначних подій в державі, державних свят, спеціальних акцій (забезпечення трансляцій з місць подій, прямих включень з регіонів тощо)

відділ координації висвітлення суспільно важливих заходів та реформ

впродовж року (за окремим планом)

19

Здійснення моніторингу змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями

відділ державного телерадіомовлення, відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

20

Підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення державними телерадіокомпаніями заходів (завдань), передбачених указами, розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

21

Участь в організації підвищення кваліфікації працівників державних телерадіокомпаній (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

22

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформацій та матеріалів з питань, віднесених до компетенції департаменту

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

23

Забезпечення підготовки та проведення урочистостей з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій, інші структурні підрозділи департаменту

вересень - листопад

24

Підготовка відповідей на запити і звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадян

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

5.4 Департамент видавничої справи і преси

1

Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2014 рік щодо:випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (бюджетна програма 1701110, Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга");

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

другий - третій квартал

виконання наукових досліджень та науково-технічних розробок (бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури);

відділ видавничої справи і поліграфії

другий - третій квартал

забезпечення участі видавців України у міжнародних заходах (бюджетна програма 1701170, Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках);

відділ книгорозповсюдження та виставок

другий - третій квартал

виплати грошової частини премій (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премій в інформаційній галузі);

відділ видавничої справи і поліграфії, відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи, відділ книгорозповсюдження та виставок

другий - третій квартал

надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

другий - третій квартал

2

Забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (бюджетна програма 1701110, Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"):

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"


формування проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2013 рік, підготовка матеріалів на розгляд Експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України для тематичної та змістовної оцінки видань та схвалення колегією Держкомтелерадіо України;

перший квартал

підготовка пакетів тендерної документації видавців на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2013 рік;

другий - третій квартал

підготовка та укладання договорів видавців на випуск книжкової продукції на умовах державного замовлення за програмою "Українська книга" на 2013 рік у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель";

відділ формування та реалізації Програми "Українська книга"

другий - четвертий квартал

аналіз (в межах визначених повноважень) художнього оформлення, поліграфічного виконання та дотримання технічних умов одержаних сигнальних примірників книг, випущених за Програмою;

третій - четвертий квартал

підготовка рознарядок на розподіл тиражів книжкових видань, випущених за програмою "Українська книга" у 2013 році;

третій - четвертий квартал

підготовка статистичних та аналітичних матеріалів щодо стану виконання програми "Українська книга" у 2013 році;

впродовж року

опрацювання заявок видавців, поданих до проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2014 рік, та формування попереднього переліку книжкових проектів;

перший - другий квартал

збір та вивчення пропозицій центральних органів виконавчої влади, провідних бібліотек України про незадоволений читацький попит на книжкові видання

перший - другий квартал

3

Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ (відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Порядку надання державної фінансової допомоги засобам масової інформації) (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності)

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

4

Забезпечення здійснення прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури):

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

аналіз стану виконання у 2012 році прикладних наукових технічних розробок та уточнення тематики на 2013 рік (підготовка звітних матеріалів за результатами аналізу та їх подання на розгляд колегії Держкомтелерадіо України, пропозицій фінансово-економічному департаменту для узагальнення та подання відповідним центральним органам виконавчої влади);

відділ видавничої справи і поліграфії

лютий - березень

узгоджувальна робота щодо опрацювання та підписання угод на проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок у видавничій справі в 2013 році;

перший квартал

узгоджувальна робота щодо опрацювання та укладення актів здавання-приймання науково-технічної продукції з галузевими науковими установами відповідно до договорів з Держкомтелерадіо України на 2013 рік;

впродовж року

опрацювання пропозицій галузевих наукових установ та визначення тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок на 2014 рік;

другий квартал

погодження тематичного плану прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок на 2014 рік МОНмолодьспорту України

другий - третій квартал

5

Організаційне забезпечення проведення засідань науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України

відділ видавничої справи і поліграфії, фінансово-економічний департамент

впродовж року

6

Забезпечення участі українських видавців у міжнародних виставкових заходах (бюджетна програма 1701170, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках):

відділ книгорозповсюдження та виставок


підготовка пакетів тендерної документації на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з організації виставок, ярмарок;

перший квартал

сприяння популяризації вітчизняної видавничої продукції та організаційне забезпечення участі видавців України (різних форм власності) у міжнародних виставкових заходах і конкурсах (підготовка звітних матеріалів за їх результатами);

впродовж року

підготовка пропозицій щодо удосконалення виставкової діяльності, підвищення ефективності участі вітчизняних видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції у міжнародних книжкових виставках-ярмарках

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

7

Координація діяльності Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (бюджетна програма 1701080, Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

8

Підготовка (спільно з департаментом інформаційної політики, фінансово-економічним департаментом та юридичним відділом):проекту Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013 - 2017 роки;

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України про обов'язковий примірник документів"

впродовж року

9

Організація висвітлення та підготовка аналітичних матеріалів за результатами висвітлення друкованими ЗМІ та Українським національним агентством "Укрінформ" ходу реалізації актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також соціально-економічних та суспільно-політичних питань

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

10

Участь у заходах з підготовки до реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ:

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи


уточнення списку друкованих ЗМІ, засновниками яких є місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування

впродовж року

11

Організаційне забезпечення та проведення:Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

вересень - грудень

Конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ;

впродовж року, підбиття підсумків - грудень

Національного конкурсу "Краща книга України";

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

12

Підготовка аналітичних матеріалів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902 "Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією" (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2009 № 28863/9/1-07)

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

13

Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній галузі (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі):Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

Комітету з Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка;

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року, підбиття підсумків - серпень

Комітету з Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва;

впродовж року

Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

травень - серпень

Комітету з премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

червень - грудень

14

Ведення обліку та зберігання обов'язкових примірників друкованих видань

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

15

Видача довідок державним видавництвам та/або підприємствам розповсюдження книжкової продукції, які випускають та/або розповсюджують видавничу продукцію державною мовою не менш як 50 відсотків для укладення договорів оренди державного та комунального майна

впродовж року

16

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

17

Підготовка статистичної звітності щодо суб'єктів, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

впродовж року

18

Надання:

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи


суб'єктам видавничої справи методичної допомоги з питань підготовки документів щодо внесення їх до Державного реєстру;

впродовж року

органам законодавчої, виконавчої та судової влади України довідок про суб'єкти видавничої справи, які внесені до Державного реєстру;

впродовж року

відповідей (роз'яснень) на звернення фізичних і юридичних осіб з питань внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру

впродовж року

19

Участь у координації діяльності державних видавництв, ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

20

Участь в організації підвищення кваліфікації працівників друкованих ЗМІ, видавництв, видавничих організацій (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

21

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформацій та матеріалів з питань, віднесених до компетенції департаменту

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

22

Проведення урочистостей з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюджувачів

травень

5.5 Фінансово-економічний департамент

1

Підготовка та подання Міністерству фінансів України бюджетної пропозиції та бюджетних запитів до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

структурні підрозділи департаменту

у терміни, визначені Мінфіном України

2

Підготовка, супровід та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів постанов про порядки використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання бюджетних програм Держкомтелерадіо України згідно з переліком

у терміни, визначені Бюджетним кодексом України

3

Подання на затвердження Міністерству фінансів України паспортів бюджетних програм 2013 року та підготовка звітних матеріалів щодо виконання паспортів бюджетних програм 2012 року

у терміни, визначені Мінфіном України

4

Забезпечення складання розпису Державного бюджету України на 2013 рік (у тому числі тимчасового розпису до затвердження постійного)

структурні підрозділи департаменту

перший квартал, грудень

5

Подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведених пропозицій щодо визначення обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

у терміни, визначенні Мінекономрозвитку України

6

Підготовка пропозицій щодо розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

відділ планування та фінансування бюджетних програм

впродовж року

7

Розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів (пропозицій щодо внесення змін та доповнень до діючих) з питань фінансово-економічної та госпрозрахункової діяльності суб'єктів сфери телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер, поліграфії та соціального (правового) захисту працівників цих сфер

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

8

Підготовка статистичної звітності (квартальної, річної) щодо виконання державного замовлення з:
виробництва та розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіокомпаніями;
випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга";
забезпечення підвищення кваліфікації працівників галузі на базі Укртелерадіопресінституту

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

9

Здійснення:контролю за станом дотримання підвідомчими організаціями, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами планів асигнувань кошторисів видатків, їх відповідності лімітним довідкам, повноти надходжень доходів, законності та доцільності запланованих фінансових витрат та їх розподілу за економічною класифікацією видатків;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

аналізу надходжень та використання коштів спеціального фонду держбюджету за результатами фінансово-господарської діяльності державних телерадіокомпаній у 2012 - 2013 рр.;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати на госпрозрахункових підприємствах, в установах та організаціях Держкомтелерадіо України (збір та зведення місячної, квартальної, річної статистичної звітності щодо фонду заробітної плати, доведення інформації Міністерству соціальної політики України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Генеральній прокуратурі України);

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

10

Проведення організаційних заходів щодо формування проектів фінансових планів підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, організація роботи щодо забезпечення контролю за їх виконанням

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

11

Підготовка змін до Галузевих угод між Держкомтелерадіо України і Центральним комітетом профспілки працівників культури України у галузі телебачення і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі, погодження з Центральним комітетом профспілки працівників культури України, Міністерством соціальної політики України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у разі потреби

12

Узагальнення та подання Міністерству соціальної політики України звітних матеріалів про стан реалізації заходів Держкомтелерадіо України щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

щопівроку

13

Підготовка та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України опрацьованих та узагальнених звітів про виконання показників фінансових планів (квартальних, річних) за підсумками роботи підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України та Мінфіном України

14

Забезпечення:складання мережі установ та організацій, які отримуватимуть кошти з державного бюджету;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розробки та подання Державній казначейській службі України даних щодо розподілу зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

фінансування бюджетних програм Держкомтелерадіо України через Державну казначейську службу України (виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів);

впродовж року

внесення змін, доповнень до тимчасового та річного розпису асигнувань Держкомтелерадіо України (щодо перерозподілу бюджетних призначень) на підставі пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розгляду та подання на затвердження Голові Держкомтелерадіо України штатних розписів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (аналіз чисельності працівників, внесення змін до штатних розписів, визначення фонду заробітної плати);

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розробки (участь у розробці) нормативно-правових актів щодо перегляду посадових окладів, підвищення заробітної плати та з інших питань соціальних відносин працівників підвідомчих організацій;

впродовж року

подання Міністерству фінансів України інформації про стан фінансування соціальних виплат Держкомтелерадіо України як головного розпорядника бюджетних кошті;

впродовж року

внесення пропозицій щодо встановлення посадових окладів, надбавок та доплат керівникам підвідомчих організацій, опрацювання пропозицій щодо виплати їм премій та матеріальних винагород за підсумками роботи (квартальних, річних) в межах своїх повноважень;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

фінансування згідно із договорами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", наукової тематики, міжнародних книжкових виставок-ярмарків, проведення аналізу використання бюджетних коштів;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

виплат державних стипендій та премій видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
організації та вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

15

Проведення аналізу стану бухгалтерського обліку на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

16

Складання фінансової, податкової, статистичної звітності, подання у встановленому порядку та у визначені терміни відповідним державним органам

впродовж року (у встановлені терміни)

17

Координація порядку організації фінансової звітності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

постійно

18

Підготовка та подання:Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Рахунковій палаті України, Державній казначейській службі України річних, квартальних звітів про виконання кошторисів і фінансово-господарських звітів підпорядкованих бюджетних установ та госпрозрахункових підприємств і організацій;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України інформації щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

органам державного статистичного спостереження звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (з урахуванням закупівель, здійснених підвідомчими установами, підприємствами та організаціями)

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

щоквартально

19

Розробка річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2014 рік

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

грудень

20

Організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2013 рік

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

21

Надання методологічної допомоги підвідомчим підприємствам, установам та організаціям з питань проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства

22

Підготовка:інформації щодо проведення процедур закупівель Держкомтелерадіо України для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України у рубриці "Державні закупівлі";

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

пропозицій керівництву Держкомтелерадіо України щодо укладання контрактів з кандидатами на посади керівників підвідомчих організацій (продовження контрактів з керівниками підвідомчих організацій)

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

23

Здійснення об'єктивної оцінки системи ефективності роботи керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України в межах своїх повноважень

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

5.6 Адміністративно-господарське управління

1

Розробка плануючих документів:плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2014 - 2016 роки (стратегічний план);

відділ організаційно-планової роботи

вересень - жовтень

плану заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік;

грудень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на друге півріччя 2013 року;

червень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на перше півріччя 2014 року;

грудень

плану роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України на 2014 рік;

загальний відділ

грудень

комплексного плану заходів забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2014 рік;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

грудень

перспективного Плану вдосконалення пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України на 2014 - 2015 роки;

грудень

Галузевої програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2015 року;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

квітень

плану заходів Держкомтелерадіо України з енергозбереження, зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії;

грудень

плану заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Держкомтелерадіо України;

грудень

плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо України на 2014 рік

грудень

2

Внесення змін до затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 29.10.2012 № 291 Плану діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 - 2015 роки з метою приведення його у відповідність із показниками Державного бюджету України на 2013 рік

відділ організаційно-планової роботи

до 2 лютого

3

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих) положень про структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відділ організаційно-планової роботи

впродовж року (за необхідністю)

4

Моніторинг стану виконання:Річного плану діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 рік (підготовка звітних матеріалів);


до 10 липня

плану заходів Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів);

відділ організаційно-планової роботи

щоквартально до 15 числа

рішень колегії Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів)


щоквартально до 20 числа

5

Проведення перевірок щодо:дотримання структурними підрозділами апарату вимог Регламенту Держкомтелерадіо України щодо планування роботи;

відділ організаційно-планової роботи

червень, грудень

стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держкомтелерадіо України;

загальний відділ

щоквартально

наявності та стану зберігання документів та справ з грифом "Для службового користування" за 2013 рік, печаток і штампів Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893);

грудень

стану пожежної безпеки в адміністративному будинку та орендованих приміщеннях щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та положень Загальнооб'єктової інструкції

відділ МТЗ, ОП та ПБ

листопад

6

Реалізація:Плану заходів Держкомтелерадіо України з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" в частині питань, віднесених до компетенції управління (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 653-р, наказу Держкомтелерадіо України від 24.09.2007 № 335);

структурні підрозділи управління

за окремим планом

плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік в частині питань, віднесених до компетенції управління (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 952-р)

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

7

Підготовка:

відділ організаційно-планової роботи


Адміністрації Президента України


інформації щодо запланованих основних публічних заходів діяльності Держкомтелерадіо України;

щотижня

інформації про основні заходи Держкомтелерадіо України

щомісяця до 25 числа

Кабінету Міністрів України


інформації щодо найважливіших планових заходів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

щотижня

пропозицій щодо проведення заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України

щомісяця до 20 числа, щоквартально

8

Організаційне забезпечення:

відділ організаційно-планової роботи


засідань колегії Держкомтелерадіо України;

згідно з планами засідань

апаратних нарад Держкомтелерадіо України

щопонеділка

9

Організація роботи щодо участі Держкомтелерадіо України у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація"

відділ організаційно-планової роботи

у терміни, встановлені Оргкомітетом

10

Координація виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України щодо впровадження ефективних форм і методів роботи для забезпечення доступу кожного громадянина до інформації про діяльність Держкомтелерадіо України та покращення якості надання державних послуг (відповідно до наказу Держкомтелерадіо України від 28.10.2009 № 355)

відділ організаційно-планової роботи

за окремим планом

11

Інформаційне співробітництво з ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Ліга", надання документів для розміщення їх в інформаційних базах даних системи "ЛІГА:ЗАКОН"

відділ організаційно-планової роботи, юридичний відділ, загальний відділ

щомісяця

12

Організація роботи з документами в структурних підрозділах апарату, документування управлінської інформації Держкомтелерадіо України

загальний відділ

впродовж року

13

Прийняття від державної установи "Урядовий контактний центр" звернень, що надходять на урядову "гарячу лінію", контроль за проходженням, внесення до бази даних відповідної інформації про їх розгляд (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898, наказу Держкомтелерадіо України від 13.10.2009 № 342)

загальний відділ

впродовж року

14

Забезпечення роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України

загальний відділ

згідно з планом роботи

15

Організація електронного документообігу (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363-р)

загальний відділ

впродовж року

16

Надання:переліків актів Держкомтелерадіо України, прийнятих протягом місяця, органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 № 797);

загальний відділ

щомісяця до 5 числа

матеріалів щодо інформування Кабінету Міністрів України з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 21.10.2010 № 59957/1/1-10);

щоквартально до 5 числа

переліку показників для проведення моніторингу результатів впровадження економічних реформ за напрямом 13 "Реформа системи державного управління";

загальний відділ

щоквартально до 5 числа

відомостей, довідок соціально-правового характеру за архівними документами відповідно до запитів установ, організацій та громадян

впродовж року

17

Підготовка проекту зведеної номенклатури справ Держкомтелерадіо України на 2014 рік

листопад - грудень

18

Упорядкування документів постійного зберігання ліквідованого Держтелерадіо України за 1995 - 2000 рр. (підготовка для передання на державне зберігання)

впродовж року

19

Виконання комплексного плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2013 рік, перспективного Плану вдосконалення пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року (за окремим планом)

20

Організація навчання з питань охорони праці визначених працівників апарату Держкомтелерадіо України в навчальних закладах Держгірпромнагляду України

впродовж року

21

Проведення організаційних та профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, створення належних, безпечних, здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням

впродовж року

22

Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками Держкомтелерадіо України

впродовж року

23

Забезпечення дотримання в приміщеннях адміністративного будинку Держкомтелерадіо України встановленого протипожежного режиму, порядку пропуску відвідувачів та виносу матеріальних цінностей Держкомтелерадіо України

впродовж року

24

Технічне забезпечення функціонування наявних в Держкомтелерадіо України засобів обчислювальної техніки

впродовж року

25

Забезпечення проведення заходів в рамках щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів (підготовка звітних матеріалів)

квітень - травень

26

Проведення заходів щодо господарського утримання та забезпечення якісної сезонної експлуатації устаткування, теплових, електротехнічних мереж та мереж телефонного зв'язку адміністративного будинку Держкомтелерадіо України

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

27

Участь у реалізації заходів зі створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (підготовка звітної інформації Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України)

до 20 березня до 20 вересня

28

Реалізація Програми формування страхового фонду документації на об'єкти цивільного захисту Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2013 - 2015 роки

впродовж року

29

Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні (підготовка звітної інформації) (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014):

відділ МТЗ, ОП та ПБ

до 20 лютого

Розробка


положення про автоматизовану систему Держкомтелерадіо України як складової автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності";

впродовж року (після затвердження типового положення)

форматів (стандартів) та структури електронних документів для забезпечення подання електронної звітності з використанням автоматизованої системи


30

Підготовка звітно-аналітичних матеріалів:про стан виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

до 8 лютого

про стан пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України, орендованих приміщеннях та у підвідомчих організаціях;

до 25 січня до 25 липня

про пожежі та їх наслідки (у разі їх виникнення);

щомісячно до 10 числа

звітної інформації (форма 1-УБ) про стан умов та безпеки праці;

до 25 лютого

про наявність ЗОТ;

до 15 лютого

про тепловодопостачання та водовідведення;

щомісячно до 25 числа

пропозицій уповноваженому з питань пожежної безпеки щодо проходження навчання з питань забезпечення пожежної безпеки працівниками Держкомтелерадіо України в установах, які визначені МНС;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

до 1 лютого

про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

щоквартально до 5 числа наступного місяця

про стан укриття населення у фонді захисних споруд ЦЗ (ЦО) Держкомтелерадіо України (збір та узагальнення інформації);

до 5 грудня

про стан виконання Програми формування страхового фонду документації на об'єкти цивільного захисту Держкомтелерадіо України на 2013 - 2015 роки (збір та узагальнення інформації);

грудень

про стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік

до 10 липня до 31 грудня

5.7 Управління внутрішнього аудиту

1

Проведення контрольних заходів послідуючого контролю у формі фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України, проведення аудиту ефективності в структурних підрозділах Держкомтелерадіо України відповідно до Плану роботи управління внутрішнього аудиту на 2013 рік

структурні підрозділи управління

впродовж року

2

Проведення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

відділ фінансового аудиту та аудиту відповідності

впродовж року

3

Узагальнення матеріалів перевірок та аналіз стану усунення порушень і недоліків фінансової дисципліни, виявлених органами зовнішнього фінансового контролю на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансового аудиту та аудиту відповідності

впродовж року

4

Участь у проведенні технічної інвентаризації наявних у сфері управління Держкомтелерадіо України захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

5

Здійснення поточного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України (в межах повноважень підрозділу)

відділ фінансового аудиту та аудиту відповідності

впродовж року

6

Аналіз поданих до Держкомтелерадіо України матеріалів на списання, оренду, передачу з балансу на баланс державного майна підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України на предмет відповідності їх нормативним актам та розпорядчим документам Держкомтелерадіо України

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

7

Здійснення:
обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, введення інформації щодо нерухомого майна до автоматизованої системи "Юридичні особи";
контролю за ефективним використанням та збереженням активів підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;
об'єктивної оцінки системи ефективності роботи керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

структурні підрозділи управління

впродовж року

8

Виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого використання

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

9

Проведення щорічної інвентаризації державного майна підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

10

Розробка та затвердження Порядку погодження залучення кредитних ресурсів підприємствами, установами та організаціями сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

11

Здійснення поточного контролю та методологічної роботи

структурні підрозділи управління

впродовж року

12

Підготовка та подання звітних матеріалів Державній фінансовій інспекції України:за II півріччя 2012 року;

структурні підрозділи управління

до 18 січня

за I півріччя 2013 року

до 19 липня

13

Розробка та погодження з Державною фінансовою інспекцією України Плану роботи управління внутрішнього аудиту:на II півріччя 2013 року;

структурні підрозділи управління

до 14 червня

на I півріччя 2014 року

до 13 грудня

14

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформації про діяльність Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції управління

структурні підрозділи управління

впродовж року

5.8 Юридичний відділ

1

Аналіз документів щодо внесення до реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (заяв, правоустановчих документів, передбачуваних обсягів видавничої продукції)


впродовж року

2

Представництво інтересів Держкомтелерадіо України в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів

впродовж року

3

Розгляд листів, звернень, скарг громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу

впродовж року

4

Участь у:


розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;

впродовж року

підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, підготовка проектів письмових висновків чи зауважень до них;

впродовж року

перевірках фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України спільно з управлінням внутрішнього аудиту

впродовж року

5

Забезпечення правильного застосування законодавства у Держкомтелерадіо України та підвідомчих організаціях (погодження наказів, доручень, статутів тощо);

впродовж року

6

Проведення:


перевірок правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року

експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України;

впродовж року

аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Держкомтелерадіо України


впродовж року

7

Підготовка матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України

впродовж року

8

Здійснення методичного керівництва правовою роботою підвідомчих організацій (надання консультацій, роз'яснень тощо)

впродовж року

9

Узагальнення звітної інформації підвідомчих підприємств, установ та організацій про стан претензійно-позовної роботи та кадрового забезпечення юридичної служби

до 3 квітня до 20 червня до 5 жовтня до 20 грудня

10

Організація підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, керівників і спеціалістів підвідомчих організацій та обмін досвідом роботи (співпраця з Мін'юстом)

впродовж року

11

Юридичний супровід:


реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, визначених наказом Держкомтелерадіо України від 09.11.2011 № 323;

впродовж року (до закінчення реорганізації)

виконання бюджетних програм, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

впродовж року

12

Узагальнення та підготовка звітної інформації:


Міністерству юстиції України


про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо об'єктів державної власності;

щомісяця до 10 числа

про стан організації правової роботи Держкомтелерадіо України;

до 10 січня до 10 липня

про передплату бюлетеня "Офіційний вісник України"

щоквартально до 25 числа

Службі безпеки України та Державній фінансовій інспекції України


про закріплення у договорах умов стосовно передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені за державні кошти

до 25 грудня

5.9 Відділ кадрової роботи та державної служби

1

Розробка плануючих документів:плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2014 рік;

грудень

плану роботи Галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2014 рік;

грудень

графіка щорічних відпусток працівників апарату Держкомтелерадіо України на 2014 рік

грудень

2

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих):
профілів професійної компетентності посад державної служби апарату Держкомтелерадіо України;
посадових інструкцій працівників апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року (за необхідністю)

3

Організаційне забезпечення роботи:


Галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України;

за планом роботи Галузевої ради

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Держкомтелерадіо України та керівників підвідомчих організацій;

впродовж року

4

Реалізація:


заходів щодо виконання Галузевої програми роботи з керівниками підвідомчих організацій на 2012 - 2013 роки (лист Мінекономіки від 01.09.2009 № 3201-20/4441-04) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті), підготовка звітних матеріалів;

впродовж року

заходів Плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2013 рік

впродовж року

5

Забезпечення виконання статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012

впродовж року

6

Участь у забезпеченні виконання:Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2011 № 906/2011;

до 30 березня до 30 вересня

Порядку призначення стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, затвердженого Указом Президента України від 30.04.2002 № 428/2002;

впродовж року

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 (бюджетна програма 1701130: Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі)

до 1 березня

7

Підготовка матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для розгляду Галузевою радою роботи з кадрами Держкомтелерадіо України та колегією Держкомтелерадіо України

впродовж року

8

Організація та забезпечення подання державними службовцями апарату Держкомтелерадіо України декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за 2012 рік

до 1 квітня

9

Забезпечення проведення:


щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату Держкомтелерадіо України покладених на них обов'язків і завдань (за підсумками 2012 року);

січень - лютий

першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

березень - травень

5.10 Сектор бухгалтерського обліку

1

Ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та з урахуванням особливостей діяльності Держкомтелерадіо України


впродовж року

2

Ведення обліку з нарахування та використання орендної плати, комунальних послуг та земельного податку згідно з договорами оренди


впродовж року

3

Підготовка:


Державній казначейській службі України


річних та квартальних фінансових звітів апарату Держкомтелерадіо України;

щоквартально

звіту про заборгованість за бюджетними коштами за загальним та спеціальним фондами апарату Держкомтелерадіо України;

щомісяця до 7 числа

платіжних документів із здійснення платежів щодо перерахування коштів на заробітну плату, обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, капітальних вкладень тощо

впродовж року

Пенсійному фонду України


звіту згідно з додатком № 22 інструкції про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду

щомісяця до 20 числа

Державному комітету статистики України

щомісяця до 10 числа

статистичної звітної інформації

Державній податковій інспекції у Шевченківському р-ні м. Києва


звіту "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб - об'єктів підприємницької діяльності";

щоквартально

звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

щоквартально

4

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків Держкомтелерадіо України, апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

5

Підготовка та видача довідок для перерахування пенсій

впродовж року

6

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу (відповідно до наказу Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, зі змінами)

жовтень - листопад

7

Координація організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

8

Виконання законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Державного казначейства України щодо ведення бухгалтерського обліку та додержання основних вимог Державного бюджету України


впродовж року

9

Проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат

впродовж року

5.11 Сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

1

Здійснення контролю за:виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень керівництва Держкомтелерадіо України;

впродовж року

дотриманням розглядом запитів і звернень народних депутатів України, дотриманням термінів розгляду звернень громадян, у тому числі таких, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"

впродовж року

2

Підготовка для розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян та звернень, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр"

згідно з планами засідань

3

Інформування державної установи "Урядовий контактний центр" про результати розгляду звернень громадян, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898, наказу Держкомтелерадіо від 13.10.2009 № 342)

впродовж року

4

Підготовка:


Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України


інформації про стан організації роботи із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.2008 № 7960/1/1-08)

до 11 січня до 12 липня

Кабінету Міністрів Україниінформаційно-аналітичних матеріалів про роботу із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2012 № 39541/1/1-12)

щоквартально


інформації про розгляд на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України питання виконавської дисципліни та орієнтовну дату засідання колегії Держкомтелерадіо України на наступний квартал (відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.10.2010 № 126/02-10)

щоквартально


Раді національної безпеки і оборони України


звіту про стан виконання актів і доручень Президента України, доведених органам виконавчої влади рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, та обґрунтованих пропозицій щодо продовження контролю за їх виконанням чи зняття з контролю (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 30400/1/1-07)

щоквартально

5.12 Сектор спеціальних робіт та режиму

1

Надання інформації Першому управлінню Секретаріату Кабінету Міністрів України в довідник режимно-секретних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади


до 25 листопада

2

Внесення змін до Номенклатури посад працівників апарату Держкомтелерадіо України, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці згідно вимог ЗВДТ-2005 року

впродовж року

3

Внесення на затвердження державному експертові змін та доповнень щодо відомостей, що становлять державну таємницю у системі Держкомтелерадіо України

впродовж року

4

Узагальнення річних звітів підвідомчих РСО та підготовка зведеної інформації СБУ про стан охорони державної таємниці на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

до 1 березня

5

Експертиза секретних документів 2003 - 2008 рр. (інших носіїв секретної інформації), приведення грифу секретності документів минулих років до вимог ЗВДТ-2005

впродовж року

6

Проведення:комплексних перевірок стану роботи режимно-секретних підрозділів підвідомчих підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року (за окремим рішенням)

перевірки наявності та порядку зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) у секторі

квітень, липень, жовтень

7

Підготовка:


узагальненої інформації про забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом за кордон та під час проведення заходів міжнародного співробітництва;

грудень

знищення секретних документів за результатами роботи експертної комісії;

впродовж року

форм державної статистичної звітності з питань охорони державної таємниці

грудень

8

Оформлення документів для надання допуску до державної таємниці працівникам Держкомтелерадіо України, керівникам організацій та установ сфери управління Держкомтелерадіо України

впродовж року

9

Надання організаційної, методичної та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам, установам та організаціям сфери управління Держкомтелерадіо України з питань режимно-секретної діяльності

впродовж року

5.13 Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

1

Уточнення мобілізаційних завдань Держкомтелерадіо України відповідно до розрахункових потреб держави на особливий період

Голова Держкомтелерадіо України, головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

впродовж місяця після доведення постанови КМУ

2

Доведення мобілізаційних завдань до підприємств-виконавців сфери управління Держкомтелерадіо України

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

3

Корегування та своєчасного уточнення документів мобілізаційного плану Держкомтелерадіо України на особливий період

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, керівники структурних підрозділів

постійно

4

Визначення потреби Держкомтелерадіо України у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки на 2013 рік та підготовка бюджетного запиту

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, фінансово-економічний департамент

третій квартал

5

Організація роботи щодо утримання органів управління Держкомтелерадіо України на особливий період (за окремим планом)

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

впродовж року

6

Перевірка утримання виробничих потужностей мобілізаційного призначення, зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, керівники підприємств

впродовж року

7

Організація виконання Програми формування страхового фонду документації на об'єкти Держкомтелерадіо України


впродовж року

8

Підтримання в готовності до роботи в особливий період системи управління та зв'язку, забезпечення постійної готовності системи оповіщення Держкомтелерадіо України

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, адміністративно-господарське управління

впродовж року

9

Організація навчання з підвищення кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються виконанням завдань мобілізаційної підготовки в Центрі післядипломної освіти Київського національного економічного університету (за окремим планом)

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

впродовж року

10

Узагальнення звітності від підвідомчих підприємств, проведення аналізу стану мобілізаційної готовності та підготовка річних звітів:

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки, фінансово-економічний департамент


Міністерству економічного розвитку і торгівлі України


про стан мобілізаційної готовності Держкомтелерадіо України

до 1 березня

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Державному агентству резерву Українипро наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

до 1 березня

Об'єкта № 1 Кабінету Міністрів Українипро стан органів управління на особливий період


до 10 січня

5.14 Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

1

Здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції, контроль за їх виконанням в апараті Держкомтелерадіо України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління


впродовж року

2

Реалізація завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (підготовка інформації про стан виконання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики)


впродовж року до 15 лютого

6. Фестивальна та виставкова діяльність

6.1 У сфері телебачення та радіомовлення

1

IX Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм, присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні "Перемогли разом" (на базі Севастопольської РДТРК)

департамент телебачення і радіомовлення

травень

2

XV Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин "Мій рідний край" (на базі Закарпатської ОДТРК)

вересень

3

XVIII Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм "Калинові острови" (на базі Дніпропетровської ОДТРК)

жовтень

6.2 У сфері книговидання та поліграфії

1

XX Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книги Беларуси-2013"

департамент видавничої справи та преси

лютий

2

IX Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок

травень

3

57 Варшавський міжнародний книжковий ярмарок

травень

4

XXVI Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок

вересень

5

20 Міжнародний книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові"

вересень

6

Міжнародна виставки "Поліграфія - 2014"

вересень

7

65 Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок

жовтень

8

IV Київська міжнародна книжкова виставка "Книжкові контракти"

грудень

Перший заступник Голови
Держкомтелерадіо України


А.Л. Мураховський

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://www.comin.kmu.gov.ua/}on top