Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2011 року N 13/57
Держкомтелерадіо України; Order, Specification, Principles on December 7, 2011345
Document v0345603-11, current version — Adoption on December 7, 2011

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2011 N 345

Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо
України від 29 листопада 2011 року N 13/57

З метою реалізації рішення колегії Держкомтелерадіо України
від 29 листопада 2011 року N 13/57 ( vr_57603-11 ) "Про тематичні
плани на виконання державного замовлення з виробництва і
розповсюдження теле- та радіопрограм державних телерадіокомпаній
на 2012 рік", а також підвищення ефективності діяльності державних
телерадіоорганізацій Н А К А З У Ю:
1. Ввести в дію рішення колегії Держкомтелерадіо України від
29 листопада 2011 року N 13/57 ( vr_57603-11 ) "Про тематичні
плани на виконання державного замовлення з виробництва і
розповсюдження теле- та радіопрограм державних телерадіокомпаній
на 2012 рік".
2. Заступнику Голови Комітету Кравченку Д.В., директору
департаменту телебачення і радіомовлення Абрамову С.О.,
генеральним директорам державних телерадіоорганізацій забезпечити
безумовне виконання завдань, визначених рішенням колегії
( vr_57603-11 ).
3. Наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомтелерадіо України Кравченка Д.В.
Голова Держкомтелерадіо України О.В.Курдінович

СХВАЛЕНО
Рішення колегії
Держкомтелерадіо України
29.11.2011 N 13/57
( vr_57603-11 )

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, доручень
вищих органів державної влади, рекомендованих
для врахування під час формування
тематичних планів на виконання державного
замовлення з виробництва і розповсюдження
теле- та радіопрограм у 2012 році

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 N 918
( 918-2004-п ) "Про затвердження Положення про державне замовлення
на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм"
2. Наказ Держкомтелерадіо від 30.03.2010 N 84 ( v0084603-10 )
"Про затвердження критеріїв формування державного замовлення з
виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм для державних
потреб"
3. Наказ Держкомтелерадіо від 12.03.2010 N 60 ( v0060603-10 )
"Про заходи щодо висвітлення діяльності Президента України та
Кабінету Міністрів України"
4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
5. Розпорядження КМУ від 23.06.2010 N 1725 ( 1725-2010-р )
"Про першочергові заходи на 2010 рік щодо реалізації основних
положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада"
6. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" ( 539/97-ВР )
7. Закон України від 17.11.92 N 2790-XII ( 2790-12 ) "Про
статус народного депутата України"
8. Постанова Верховної Ради України від 23.11.2007 N 3-VI
( 3-17 ) "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України
шостого скликання"
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI
( 2755-17 )
10. Доручення Кабінету Міністрів України від 31.05.2007
N 23924/1/1-07 стосовно виробництва та розповсюдження теле-,
радіопрограм, спрямованих на висвітлення питань розвитку
громадянського суспільства та діяльності його інститутів,
залучення громадян до управління державними справами.
11. Указ Президента України від 15.09.2005 N 1276
( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики"
12. Указ Президента України від 01.08.2002 N 683 ( 683/2002 )
"Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади"
13. Розпорядження КМУ від 18.10.2004 N 759-р ( 759-2004-р )
"Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
забезпечення відкритості у своїй діяльності зв'язків з
громадськістю та взаємодії зі ЗМІ"
14. Указ Президента України від 30.08.2001 N 749
( 749/2001 ), доручення Кабінету Міністрів України від 07.09.2001
N 12074/1, доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.2001
щодо Програми державної підтримки місцевого самоврядування
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2003
N 194 ( 194-2003-р ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення
взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування"
16. Указ Президента України від 09.12.2000 N 1323
( 1323/2000 ) "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності
засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в
Україні"
17. Указ Президента України від 06.12.2001 N 1193/2001
( 1193/2001 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 31.10.2001 року "Про заходи щодо вдосконалення
державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної
безпеки України"
18. План заходів Держкомтелерадіо з виконання завдань,
передбачених Законом України "Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"
( 537-16 )
19. Указ Президента України від 17.02.2001 N 101 ( 101/2001 )
"Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань
інформування населення"
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 88
( 88-2001-п ) "Про Заходи щодо реалізації Концепції підвищення
правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в
Україні"
21. Указ Президента України від 16.01.2002 N 24 ( 24/2002 )
"Про державну підтримку видатних діячів інформаційної галузі"
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
N 1396-р ( 1396-2008-р ) "Про внесення змін до плану заходів,
спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих
робітничих кадрах"
23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009
N 1320 ( 1320-2009-р ) "Про затвердження Національного плану дій
щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих
до них територій на 2010 - 2015 роки"
24. Указ Президента України від 15.02.2010 N 161 ( 161/2010 )
"Про Концепцію державної мовної політики"
25. Державна програма впровадження цифрового
телерадіомовлення ( 1085-2008-п ). Доручення Кабінету Міністрів
України від 28.09.2011 N 46186/1/1-11 до доповідної записки
заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів
Ю.А.Авксентьєва від 26.09.2011
26. Доручення Прем'єр-міністра України N 46186/1/1-11 від
28.09.2011 до Орієнтовного плану кампанії з роз'яснення та
популяризації проектів Державного бюджету на 2012 рік та Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік
та основних напрямів розвитку на 2013 - 2014 роки
27. Наказ Держкомтелерадіо України від 24.09.2007 N 335
( v0335603-07 ) "Про затвердження Плану заходів щодо виконання
завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N 653
( 653-2007-р ) "Про затвердження плану заходів з виконання
завдань, передбачених Законом України на 2007 - 2015 роки"
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.09.2001 р. N 437 ( 437-2001-р ) "Про заходи щодо реалізації
Концепції державної регіональної політики"
29. Доручення Кабінету Міністрів України від 30.06.2008
N 33204/1/1-08 "Про стан виконання рішень Ради національної
безпеки і оборони України щодо ситуації в Автономній Республіці
Крим"
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2006
N 1017 ( 1017-2006-п ) "Про затвердження Програми сталого
соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку
м. Севастополя на період до 2015 року"
31. Указ Президента України від 13.03.2000 N 460 ( 460/2000 )
"Про заходи щодо соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя"
32. Закон України від 21.12.2000 N 2157 ( 2157-14 ) "Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні"
33. Закон України від 19.10.2000 N 2063 ( 2063-14 ) "Про
державну підтримку малого підприємництва"
34. Указ Президента України від 24.11.2005 N 1648
( 1648/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29.06.2005 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного
клімату в Україні" та від 28.10.2005 р. "Про заходи щодо
утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права
власності в Україні"
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001
N 1502 ( 1502-2001-п ) "Про щорічний Всеукраїнський конкурс
якості"
36. Розпорядження Президента України від 25.12.2003 р. N 414
( 414/2003-рп ) "Про Всеукраїнський конкурс-виставку "Кращий
вітчизняний товар року"
37. Указ Президента України від 10.09.2002 N 813 ( 813/2002 )
"Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності"
38. Указ Президента України від 27.12.2002 N 1234
( 1234/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів"
39. Указ Президента України від 30.01.2002 N 85 ( 85/2002 )
"Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав
інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту
та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування"
40. Указ Президента України від 12.01.2002 N 16 ( 16/2002 )
"Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів"
41. Указ Президента України від 25.05.2004 N 576 ( 576/2004 )
"Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості
із заробітної плати" (доручення Кабінету Міністрів України від
02.06.2004 N 23206/2/1-04)
42. Закон Верховної Ради України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади єдиної державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" (доручення Кабінету Міністрів
України від 01.07.2004 N 17273/3/1-04)
43. Доручення Кабінету Міністрів України від 12.11.2007
N 34638/244/1-07 щодо перевірок якості та безпеки м'яса та
продуктів на споживчому ринку України
44. План організації виконання Указу Президента України від
29.12.2009 N 1124 ( 1124/2009 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров'я
і ринку праці в Україні"
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 N 879
( 879-2006-п ) "Про затвердження Стратегії демографічного розвитку
в період до 2015 року". Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 06.06.2007 N 382-р ( 382-2007-р ) "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації "Стратегії демографічного розвитку на
період до 2015 року"
46. Розпорядження КМУ від 18.08.2010 N 1695 ( 1695-2010-р )
"Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки
соціального-економічного розвитку малих міст на 2011 - 2015 роки"
47. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
N 359 ( 359-2010-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення"
48. Розпорядження Кабінету Міністрів від 22.10.2008 N 1347-р
( 1347-2008-р ) "Про внесення змін до Концепції розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану
заходів щодо її реалізації на період до 2015 року"
49. Доручення Кабінету Міністрів України від 05.12.2006
N 50330/0/1-06 щодо питання організації роботи щодо надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
50. Постанова Верховної Ради України від 30.08.2010 N 2493
( 2493-17 ) "Про соціальний захист населення у зв'язку з
формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги"
51. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243
( 243-2010-п ) "Про затвердження Державної цільової економічної
програми енергоефективності на 2010 - 2015 рр."
52. Доручення Кабінету Міністрів України від 14.04.2006
N 153117/1/1-06 щодо забезпечення роз'яснення громадськості
положень енергетичної стратегії на період до 2030 року
53. Лист Ради національної безпеки і оборони України від
23.05.2007 N 9/6-1297-9-2 до Указу Президента України від
19.02.2002 N 155 ( 155/2002 ) "Про порядок організації та
здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень
Президента України"
54. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011
N 736-р ( 736-2011-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з
використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури
ядерної безпеки в атомній енергетиці"
55. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007
N 657 ( 657-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до
доброчесності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.08.2009 N 1013 ( 1013-2009-р ) "Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N 657"
56. Указ Президента України від 19.07.2005 N 1119
( 1119/2005 ) "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки
громадян та протидії злочинності" (доручення Кабінету Міністрів
України N 37719/1/1-05 від 25.07.2005)
57. Указ Президента України від 17.04.2002 N 348 ( 348/2002 )
"Про Державну програму переходу Збройних Сил України до
комплектування військовослужбовцями, які проходять військову
службу за контрактом" (до 2015 р.)
58. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2006
N 460 ( 460-2006-р ) "Про поліпшення інформування про суспільні
процеси в Україні"
59. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007
N 453 ( 453-2007-р ) "Деякі питання взаємодії місцевих
держадміністрацій та правоохоронних органів" (доручення Кабінету
Міністрів України від 22.01.2008 N 3500/1/1-08)
60. Доручення Кабінету Міністрів України від 12.11.2009
N 64579/1/1 рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
61. План організації виконання Постанови Верховної Ради
України "Про інформацію Генпрокуратури України та МВСУ щодо
діяльності правоохоронних органів у зв'язку з поширенням останнім
часом у засобах масової інформації повідомлень про вчинення
злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканності
неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії" від
23.12.2009 N 1792 ( 1792-17 ), схвалений Кабінетом Міністрів
України 06.01.2010
62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2009
N 1686 ( 1686-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з
проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних
норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010
N 1199 ( 1199-2010-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"
64. Постанова Верховної Ради України від 20.02.92 N 2143-XII
( 2143-12 ) "Про День незалежності України" (24 серпня)
65. Указ Президента України від 23.08.2004 N 987 ( 987/2004 )
"Про День Державного Прапора України" (23 серпня)
66. Указ Президента України від 18.09.2007 N 892 ( 892/2007 )
"Про відзначення Дня партизанської слави" (22 вересня)
67. Указ Президента України від 19.04.2003 N 339 ( 339/2003 )
"Про День Європи"
68. План організації виконання положень Указу Президента
України від 08.12.2008 N 1149 ( 1149/2008 ) "Про Всеукраїнський
тиждень права"
69. Загальна декларація прав людини ( 995_015 ) та Дня прав
людини (10 грудня)
70. Указ Президента України від 06.11.97 N 1241 ( 1241/97 )
"Про День української писемності і мови" (9 листопада)
71. Указ Президента України від 18.08.2006 N 685 ( 685/2006 )
"Про День охорони праці" (доручення Кабінету Міністрів України від
31.08.2006 N 29706/1/1-06)
72. Указ Президента України від 10.11.2006 N 945 ( 945/2006 )
"Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС" (доручення Кабінету Міністрів України від
16.11.2006 N 45562/1/1-06)
73. Указ Президента України від 12.06.2009 N 432 ( 432/2009 )
"Про додаткові заходи щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору
1932 - 1933 років в Україні"
74. Указ Президента України 03.02.2010 N 91 ( 91/2010 ) "Про
додаткові заходи щодо державної підтримки колишніх політичних
в'язнів і репресованих та їх громадських організації"
75. Наказ Держкомтелерадіо України від 27.04.2011 N 100
( v0100603-11 ) "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої
Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та її учасників на 2011 - 2015
роки"
76. Указ Президента України від 10.05.99 N 489 ( 489/99 )
"Про День матері"
77. Указ Президента України від 15.01.2007 N 15 ( 15/2007 )
"Про вшанування пам'яті Героїв Крут"
78. Указ Президента України від 19.11.2009 N 946 ( 946/2009 )
"Про додаткові заходи щодо визнання українського визвольного руху
XX століття" (2010 - 2012)
79. План забезпечення реалізації Указу Президента України від
10.11.2009 N 915 ( 915/2009 ) "Про відзначення в Україні
1025-річчя хрещення Київської Русі", схвалений на засіданні
Кабінету Міністрів України 18.11.2009 протокол N 75 (липень 2013)
80. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2007
N 284-р ( 284-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання
та книгорозповсюдження"
81. План організації виконання положень Указу Президента
України від 22.04.2009 N 260 ( 260/2009 ) "Про деякі заходи щодо
популяризації класичної української літератури та збереження
літературної і культурної спадщини"
82. Указ Президента України від 16.05.2005 N 784 ( 784/2005 )
"Про деякі заходи з підготовки до відзначення 200-річчя
(у 2014 р.) з дня народження Тараса Шевченка" (Шевченків день
9 березня)
83. Указ Президента України від 24.11.2006 N 998 ( 998/2006 )
"Про вшанування пам'яті Олександра Довженка" (2007 - 2012 рр.)
(доручення Кабінету Міністрів України від 05.12.2006
N 48132/502/1-06)
84. Указ Президента України від 27.08.2006 N 727 ( 727/2006 )
"Про заходи щодо вивчення та популяризації духовної спадщини
Івана Франка"
85. Указ Президента України від 12.11.2009 N 923 ( 923/2009 )
"Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій національної
воєнної історії" (2010 - 2015 рр.)
86. Розпорядження Президента України від 23.09.2005 N 1172
( 1172/2005-рп ) "Про заходи щодо реалізації державної політики у
сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви"
87. Указ Президента України від 23.01.2001 N 35 ( 35/2001 )
"Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"
88. Указ Президента України від 13.03.2002 N 239 ( 239/2002 )
"Про створення літопису народної пам'яті"
89. Доручення Кабінету Міністрів України від 06.12.2007
N 49474/2/1-07 до Указу Президента України від 28.11.2007 N 1156
( 1156/2007 ) "Про додаткові заходи з підготовки і випуску
багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та
культури України" (до 2018 року)
90. Розпорядження Кабінету Міністрів від 16.09.2009 N 1115
( 1115-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного
саду - Національного наукового центру" (вересень 2012)
91. План організації виконання Указу Президента України від
02.09.2009 N 703 ( 703/2009 ) "Про збереження та популяризації
гуцульської культури", схвалений Кабінетом Міністрів України
16.09.2009 протокол N 62
92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010
N 145 ( 145-2010-р ) "Про впровадження кластерної моделі розвитку
народних художніх промислів"
93. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2011
N 752-р ( 752-2011-р ) "Про забезпечення підготовки та проведення
в Україні у 2012 році Конференції Міжнародної асоціації офіційної
статистики" (12 - 14 вересня 2012 р.)
94. Указ Президента України від 22.09.2011 N 925 ( 925/2011 )
"Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії"
(березень, 1943). Постанова Верховної Ради України від 21.10.2011
N 3965-VI ( 3965-17 ) "Про вшанування пам'яті жертв Корюківської
трагедії під час Другої світової війни"
95. Постанова Верховної Ради України від 05.10.2011 N 3818-VI
( 3818-17 ) "Про відзначення 180-річчя утворення "Руської трійці"
та 175-річчя випуску альманаху "Русалка Дністровая"
(2012 - 2013 рр.) (доручення Кабінету Міністрів України
48658/1/1-11 від 17.10.2011)
96. Постанова Верховної Ради України від 06.10.2011 N 3900-VI
( 3900-17 ) "Про відзначення 125-річчя заснування Державної
установи "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова
Національної академії медичних наук України" (квітень 2012)
97. Постанова Верховної Ради України від 21.04.2011 N 3302-VI
( 3302-17 ) "Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена
Гребінки"
98. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2011 N 3967-VI
( 3967-17 ) "Про відзначення 150-річчя з дня народження Миколи
Пимоненка"
99. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2011 N 3968-VI
( 3968-17 ) "Про відзначення 100-річчя з дня народження Андрія
Малишка"
100. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2011
N 3964-VI ( 3964-17 ) "Про відзначення 600-річчя села Космач
Косівського району Івано-Франківської області"
101. Постанова Верховної Ради України від 21.10.2011
N 3966-VI ( 3966-17 ) "Про відзначення 170-річчя з дня народження
Миколи Лисенка"
102. Проект Плану заходів щодо інформування громадськості з
питань європейської інтеграції на 2012 - 2013
103. Указ Президента України від 20.01.2006 N 39 ( 39/2006 )
"Про план заходів із виконання обов'язків і зобов'язань України,
що впливають з її членства і Раді Європи"
104. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008
N 1381 ( 1381-2008-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
адаптації української економіки до вимог СОТ"
105. Доручення Кабінету Міністрів України від 03.08.2011
N 37836/1/1-11 до доручення Президента України від 01.08.2011
N 1-1/1660 щодо підготовки та проведення в Україні XVIII зустрічі
глав держав Центральної Європи
106. Доручення Кабінету Міністрів України від 28.10.2011
N 41362/17/1-11 до листів МЗС від 07.10.2011 N 51/13-186/1-4345 та
від 10.10.2011 N 51/13-186/1-4364 щодо головування України в
Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ) у 2012 році
107. Доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.2011
N 52058/1/1-11 до доручення Президента України від 31.10.2011
N 1-1/2530 щодо проведення в Україні Світового конгресу газетярів
і Світового форуму редакторів у 2012 році
108. Лист Міністерства інформації Республіки Білорусь від
02.11.2011 N 03-02-01/546 про проведення XIX Мінської міжнародної
книжкової виставки-ярмарку (8 - 12 лютого 2012)
109. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009
N 554 ( 554-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової програми
формування позитивного міжнародного іміджу України на період до
2011 року" (продовжено до 2015 року)
110. Указ Президента України від 27.11.2008 N 1102
( 1102/2008 ) "Про функціонування та розвиток Міжнародного
дитячого центру "Артек"
111. Указ Президента України від 11.07.2005 N 1086
( 1086/2005 ) "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей".
План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 05.03.2009 N 1065
( 1065-17 ) "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права людини" на період до 2016
року"
112. Розпорядження КМУ від 05.11.2008 N 1402-р
( 1402-2008-р ) "Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року"
113. Постанова Верховної Ради України від 22.09.2005
N 2894-IV ( 2894-15 ) "Про Рекомендації парламентських слухань
"Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та
дитинства"
114. Указ Президента України від 30.12.2000 N 1396
( 1396/2000 ) "Про додаткові заходи щодо посилення соціального
захисту багатодітних і неповних сімей"
115. Указ Президента України від 23.06.2001 N 467
( 467/2001 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями"
116. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003
N 648 ( 648-2003-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших
форм праці дітей"
117. Розпорядження КМУ від 01.12.2010 N 2154-р
( 2154-2010-р ) "Про затвердження плану заходів з проведення
Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року"
118. Указ Президента України від 29.03.2001 N 221
( 221/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики"
119. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р.
N 41 ( 41-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки"
120. Указ Президента України від 25.10.2002 N 948
( 948/2002 ) "Про Концепцію допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді"
121. План організації виконання положень Указу Президента
України від 27.04.2009 N 272 ( 272/2009 ) "Про проведення
Всеукраїнської молодіжної акції "Пам'ятати. Відродити. Зберегти"
(2009 - 2015)
122. Закон України від 20.11.2003 N 1296-IV ( 1296-15 ) "Про
захист суспільної моралі"
123. Указ Президента України від 15.03.2002 N 258
( 258/2002 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення
моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"
124. Міжгалузева програма "Пізнай свою країну" на
2007 - 2012 роки ( v0049655-07 )
125. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
N 1849 ( 1849-2006-п ) "Про затвердження Державної програми
репродуктивного здоров'я нації на період до 2015 року"
126. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.05.2008
N 731-р ( 731-2008-р ) "Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової програми "Здорова нація" на 2009 - 2013 роки"
127. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001
N 960 ( 960-2001-п ) "Про затвердження заходів щодо виконання
Концепції розвитку охорони здоров'я населення України"
128. Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694
( 1694/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо реформування системи
охорони здоров'я населення"
129. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009
N 740 ( 740-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у
виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року"
130. Указ Президента України від 12.12.2007 N 1208
( 1208/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Україні"
131. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.05.2008
N 728-р ( 728-2008-р ) "Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009 - 2013 роки"
132. Доручення Кабінету Міністрів України від 24.04.2009
N 21554/1/1-09 щодо висвітлення реалізації завдань і заходів
Закону України від 19.02.2009 N 1026 ( 1026-17 ) "Про затвердження
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на
2009 - 2013 рр."
133. Указ Президента України від 30.11.2005 N 1674
( 1674/2005 ) "Про вдосконалення державного управління у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні"
134. Закон України від 08.02.2007 р. N 648-V ( 648-16 ) "Про
затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007 - 2011 роках" (чинний)
135. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010
N 2140-р ( 2140-2010-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки"
136. Доручення Кабінету Міністрів України від 07.10.2005
N 52656/1/1-05, Верховної Ради України від 22.09.2005 N 2895
( 2895-15 ) "Про інформацію Кабінету Міністрів України про
посилення боротьби з наркоманією в Україні"
137. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009
N 940 ( 940-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової
соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я
населення на період до 2012 року"
138. Закон України "Про затвердження Загальнодержавної
програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на 2009 - 2015 роки та завдання і заходи до Програми"
( 1658-17 )
139. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009
N 877 ( 877-2009-п ) "Про затвердження Державної цільової програми
"Цукровий діабет" на 2009 - 2013 роки"
140. Закон України від 23.12.2009 N 1794 ( 1794-17 ) "Про
затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року"
141. Указ Президента України від 01.06.2005 N 900/2005
( 900/2005 ) "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих
умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
142. Указ Президента України від 18.12.2007 N 1228
( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями"
143. Указ Президента України від 02.03.2009 N 113
( 113/2009 ) "Про першочергові заходи щодо поліпшення становища
осіб з вадами зору"
144. Постанова Верховної Ради України від 20.02.2003 N 560
( 560-15 ) "Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним
законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних
гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів"
145. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2008
N 1052-р ( 1052-2008-р ) "Про затвердження плану дій з реалізації
Концепції реформування системи соціальних послуг на період до
2012 року"
146. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.10.2009
N 1192 ( 1192-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим
категоріям громадян до 2012 року"
147. Рекомендації слухань Комітету Верховної Ради України на
тему "Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні" (доручення
Кабінету Міністрів України від 07.08.2008 N 39673/1/1-08 щодо
виконання рекомендацій)
148. Указ Президента України від 27.12.2005 N 1845
( 1845/2005 ) "Про заходи щодо створення сприятливих умов для
забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації
інвалідів" (доручення Прем'єр-Міністра України від 10.01.2006
N 68393/1/1-05)
149. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
N 1513 ( 1513-2008-р ) "Про затвердження плану невідкладних
заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та
забезпечення захисту їх прав"
150. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009
N 784 ( 784-2009-п ) "Про затвердження плану заходів щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення на 2009 - 2015 роки "Безбар'єрна Україна"
151. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2002
N 379 ( 379-2002-п ) "Про затвердження Державної Програми
"Вчитель" (2003 - 2012 рр.)
152. Постанова Верховної Ради України від 03.04.2003 N 699-IV
( 699-15 ) "Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної
освіти в Україні"
153. Доручення Президента України від 01.11.2005 N 1-1/1199
щодо забезпечення належної підготовки до здійснення переходу до
зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів
системи середньої освіти при вступі до вищих навчальних закладів.
154. Указ Президента України від 04.07.2005 N 1013
( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні" (доручення Кабінету
Міністрів України від 25.07.2005 N 34531/2/1-05)
155. Постанова Верховної Ради України від 17.11.2006 N 372-V
( 372-16 ) "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту" (доручення
Кабінету Міністрів України від 05.12.2006 N 48043/3/1-06)
156. План організації виконання положень Указу Президента
України від 21.07.2008 N 640 ( 640/2008 ) "Про пріоритети розвитку
фізичної культури і спорту в Україні" від 01.08.2008
N 37236/1/1-08
157. Указ Президента України від 06.04.2006 N 290
( 290/2006 ) "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації
інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в
Україні"
158. Указ Президента України від 19.07.2005 N 1113
( 1113/2005 ) "Про підготовку та участь спортсменів України в
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх
Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи" (доручення Кабінету
Міністрів України N 37724/1/1-05 від 29.07.2005)
159. Рішення Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів
України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи від
27.01.2009
160. Доручення Кабінету Міністрів України від 21.09.2011
N 45156/1/1-11 до листа Національного олімпійського комітету
України від 19.09.2011 N 1188-НК щодо проведення у 2013 році в
місті Донецьку юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики
161. Закон України від 19.04.2007 N 962-V ( 962-16 ) "Про
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні"
162. Указ Президента України від 08.05.2007 N 389
( 389/2007 ) "Про забезпечення підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
163. Указ Президента України від 31.08.2007 N 802
( 802/2007 ) "Питання підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
164. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1295 ( 1295-2007-п ) "Про затвердження Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
165. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006
N 1034 ( 1034-2006-п ) "Про затвердження Державної програми
співпраці з закордонними українцями на період до 2010 року"
(продовжено)
166. План організації виконання Постанови Верховної Ради
України "Про рекомендації парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці"
( 1807-17 ), схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України від
03.02.2010, протокол N 1
167. Постанова Верховної Ради України від 08.10.2004
N 2085-IV ( 2085-15 ) "Про відзначення Міжнародного дня голокосту
ромів"
168. Доручення Кабінету Міністрів України від 24.02.2010
N 11273/110/1-08 "План заходів із протидії проявам ксенофобії,
расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на
2010 - 2012 роки", затверджений головою Міжвідомчої робочої групи
А.Попком 28.01.2010
169. Закон України від 10.04.2008 N 259-VI ( 259-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення
інформації стосовно зон радіоактивного забруднення"
170. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004
N 298 ( 298-2004-р ) "Про затвердження заходів щодо державної
підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму"
171. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002
"Державна програма "Ліси України" на 2002 - 2015 роки"
( 581-2002-п )
172. План організації виконання Указу Президента України від
04.11.2008 N 995 ( 995/2008 ) "Про деякі заходи щодо збереження та
відтворення лісів і зелених насаджень"
173. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009
N 1619 ( 1619-2009-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
збереження та розвитку української частини природного об'єкта
"Букові праліси Карпат" (2010 - 2012 рр.)
174. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2010
N 109 ( 109-2010-р ) "Про затвердження плану заходів на період до
2015 року із збереження духовної та матеріальної гуцульської
культури"
175. Указ Президента України від 23.05.2005 N 838
( 838/2005 ) "Про заходи щодо дальшого розвитку
природно-заповідної справи в Україні" (доручення Кабінету
Міністрів України від 26.05.2005 N 26614/1/1-05)
176. Доручення Кабінету Міністрів України від 20.11.2008
N 57193/0/1-08 на Протокольне рішення N 4 Міжвідомчої
координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті
( 995_272 ) (Конвенція Експо) від 17.11.2008 (Дунай-Чорне море)
177. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002
N 587 ( 587-2002-п ) "Про висвітлення в ЗМІ питань розвитку
транскордонного співробітництва"
178. Доручення Президента України від 06.09.2004
N 452/35528-01 щодо проблеми відновлення глибоководного суднового
ходу р. Дунай-Чорне море (доручення Кабінету Міністрів України від
29.07.2004 N 32476/2/1-04)
179. Закон України від 21.12.2010 ( 2818-17 ) "Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року". Національний план дій з охорони
навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки,
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 N 577 ( 577-2011-р )
180. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007
N 980 ( 980-2007-р ) "Про затвердження плану першочергових заходів
з профілактики травматизму невиробничого характеру"
181. Рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (доручення
Кабінету Міністрів України від 12.11.2009 N 64579/1/1)
182. Спільний наказ Держкомтелерадіо, Укравтодору,
Мінтранспорту, МВС, МНС від 28.10.2010 N 383/792/513/951/285
( z1128-10 ) "Про затвердження Порядку оперативного інформування
учасників дорожнього руху про надзвичайні ситуації природного або
техногенного характеру, що сталися на автомобільних дорогах
загального користування, ускладнення гідрометеорологічних та інших
умов дорожнього руху, стану проїзду, покриття та аварійності"
183. Указ Президента України від 09.02.2001 N 80 ( 80/2001 )
"Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
184. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2003
N 537 ( 537-2003-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання
та пропаганди ощадливого використання води"
185. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
N 354 ( 354-2010-р ) "Про схвалення концепції Державної цільової
програми соціальної програми профілактики травматизму
невиробничого характеру на період до 2015 року"
Директор департаменту
телебачення і радіомовлення С.Абрамов

СХВАЛЕНО
Рішення колегії
Держкомтелерадіо України
29.11.2011 N 13/57
( vr_57603-11 )

ПРИНЦИПИ
побудови сітки мовлення обласних і регіональних
державних телерадіокомпаній для цілодобового
мовлення

-------------------------------------------------------------------- | Час | |Понеділок|Вівторок|Середа|Четвер|П'ятниця|Хронометраж| | | |-----------------------------------------| | |6:00 | | ГІМН УКРАЇНИ | 2 хв. | |-----+------+-----------------------------------------+-----------| |6:02 |РАНКО-|Блок інформаційно-аналітичного, | 58 хв. | | | ВИЙ |публіцистичного, музичного, спортивного | | | | БЛОК |мовлення, виробленого на державне | | | | |замовлення ОДТРК | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |7:00 | | Регіональні новини | 30 хв. | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |7:30 | |Блок інформаційно-аналітичного, | 90 хв. | |-----| |публіцистичного, музичного мовлення, | | |9:00 | |виробленого на державне замовлення ОДТРК | | |-----+------+-----------------------------------------+-----------| |10:00|ДЕННИЙ|Блок мовлення, який складається з | 180 хв. | |-----| БЛОК |повторів програм, вироблених на державне | | |11:00| |замовлення ОДТРК, фільмів, серіалів та | | |-----| |програм поза межами державного замовлення| | |12:00| | | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |13:00| |Блок культурно-мистецького мовлення, | 120 хв. | |-----| |виробленого на державне замовлення ОДТРК | | |14:00| | | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |15:00| |Блок науково-просвітницького мовлення, | 60 хв. | | | |виробленого на замовлення компаніями- | | | | |координаторами, для показу на каналах | | | | |ОДТРК (в рамках обміну) | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |16:00| | Регіональні новини | 15 хв. | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |16:15| |Блок дитячого та молодіжного мовлення, | 45 хв. | | | |виробленого на замовлення компаніями- | | | | |координаторами, для показу на каналах | | | | |ОДТРК (в рамках обміну) | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |17:00| |Блок інформаційно-аналітичного, | 60 хв. | | | |публіцистичного, музичного, спортивного | | | | |мовлення, виробленого на державне | | | | |замовлення ОДТРК | | |-----+------+-----------------------------------------+-----------| |18:00|ВЕЧІР-|Блок інформаційно-аналітичного, | 60 хв. | | | НІЙ |публіцистичного, музичного, спортивного | | | | БЛОК |мовлення, виробленого на державне | | | | |замовлення ОДТРК | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |19:00| | Регіональні новини | 30 хв. | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |19:30| |Блок інформаційно-аналітичного, | 75 хв. | |-----| |публіцистичного мовлення з використанням | | |20:00| |інтерактивних технологій, виробленого на | | |-----| |державне замовлення ОДТРК | | |20:30| | | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |20:45| | Вечірня казка | 15 хв. | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |21:00| |Інформаційно-аналітичне, публіцистичне | 60 хв. | | | |мовлення з використанням інтерактивних | | | | |технологій загальнодержавного значення | | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |22:00| | Регіональні новини | 30 хв. | |-----| |-----------------------------------------+-----------| |22:30| |Фільми та серіали, розважальні програми, | 90 хв. | | | | вироблені на державне замовлення ОДТРК | | | | |та поза межами державного замовлення | | |-----+------+-----------------------------------------+-----------| |0:00 |Нічний|Блок мовлення, який складається з | 300 хв. | | - | блок |повторів програм, вироблених на державне | | |6:00 | |замовлення ОДТРК, фільмів, серіалів та | | | | |програм поза межами державного | | | | |замовлення | | --------------------------------------------------------------------

ПРИНЦИПИ
побудови сітки мовлення обласних
і регіональних державних телерадіокомпаній
для цілодобового мовлення

------------------------------------------------------------------ | Час | субота | неділя |Хронометраж | |---------+-----------------------------------------+------------| | 6:00 | Блок інформаційно-аналітичного, | 240 хв. | |---------| публіцистичного, музичного, спортивного | | | 7:00 | мовлення, виробленого на державне | | |---------| замовлення ОДТРК | | | 8:00 | | | |---------+-----------------------------------------+------------| | 9:00 | Блок мовлення, який складається з | 60 хв. | |---------|повторів програм, вироблених на державне |------------| | 10:00 | замовлення ОДТРК, фільмів, серіалів | 60 хв. | | | та програм поза межами державного | | | | замовлення | | |---------+-----------------------------------------+------------| | 11:00 | Блок культурно-мистецького, | 510 хв. | |---------| науково-просвітницького, | | | 12:00 | публіцистичного, музичного, спортивного | | |---------| мовлення, виробленого на державне | | | 13:00 | замовлення ОДТРК | | |---------| | | | 14:00 | | | |---------| | | | 15:00 | | | |---------| | | | 16:00 | | | |---------| | | | 17:00 | | | |---------| | | | 18:00 | | | |---------| | | | 19:00 | | | |---------+-----------------------------------------+------------| | 19:30 | Блок інформаційно-аналітичного, | 75 хв. | |---------| публіцистичного, музичного, спортивного | | | 20:00 | мовлення, виробленого на державне | | |---------| замовлення ОДТРК | | | 20:30 | | | |---------+-----------------------------------------+------------| | 20:45 | Вечірня казка | 15 хв. | |---------+-----------------------------------------+------------| | 21:00 |Фільми та серіали, розважальні програми, | 60 хв. | |---------|вироблені на державне замовлення ОДТРК та|------------| | 22:00 | поза межами державного замовлення | 60 хв. | |---------| |------------| | 23:00 | | 60 хв. | |---------+-----------------------------------------+------------| | 0:00 - | | 300 хв. | | 6:00 | | | ------------------------------------------------------------------on top