Document v0260821-12, current version — Adoption on May 28, 2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012  № 260

Про внесення змін та доповнень до наказу Держземагентства України від 07.02.2012 № 53

Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 року № 333/2012 "Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33", Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 445, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 3 наказу Держземагентства України від 07.02.2012 № 53 "Про затвердження Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України" після слова "перевірки" словами такого змісту: "крім призначення осіб, визначених пунктом 1-1 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33 (із змінами)".

2. Внести до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, затвердженого наказом Держземагентства України від 07.02.2012 № 53, зміни та доповнення, що додаються.

3. Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держкомзему/Держземагентства України в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити внесення змін та доповнень до положень у відповідних органах.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.М. ТимченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держземагентства України
28.05.2012 № 260

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України

1. Доповнити Положення пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які призначаються на посаду:

в порядку переведення в межах Держземагентства України, його територіальних органів;

в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до Держземагентства України або до територіальних органів Держземагентства України;

в порядку переведення з територіального органу Держкомзему, що припиняється, на роботу до відповідного територіального органу Держземагентства України, до якого переходять повноваження та функції органу, що припиняється".

2. Абзац сьомий пункту 4, підпункт 6 пункту 8, пункт 17 виключити.

3. У підпунктах 1, 2, 3 пункту 6 Положення цифру "8" замінити на цифру "7".

4. Підпункти 4, 5 пункту 8 після слів "Міністерством охорони здоров'я України", "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" доповнити словами "відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації".

5. В абзаці першому пункту 7 слова "до органів" замінити словами "до органів (підрозділів)".

6. В абзаці одинадцятому пункту 9 слово "органам" замінити словами "органам (підрозділам)".

7. У формі 1 до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, слова "(найменування посади та органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)" замінити словами "(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування".

8. Форму 3 до Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Держземагентстві України, викласти в новій редакції (додається).

Начальник Управління
запобігання та протидії
корупціїР.М. КарповФорма 3
до Положення про порядок організації
проведення спеціальної перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних
із виконанням функцій держави
в Держземагентстві України,
затвердженого наказом
Держземагентства України
07.02.2012 № 53
(в редакції наказу
28.05.2012 № 260)

"___" ____________ 20__ № ___


ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо
_____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) претендує на зайняття посади
______________________________________________________________________
(найменування посади та органу державної влади (державного органу)on top