Document v0254750-18, current version — Adoption on May 23, 2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

23.05.2018  № 254/107

Про затвердження Порядку надання електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду

Відповідно до статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 25 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та з метою забезпечення формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду (далі - Порядок), що додається.

2. Порядок вводиться в дію з дня введення в дослідну експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, визначеного у відповідному рішенні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство).

3. Управлінню виявлення та розшуку активів Національного агентства (Пронін Ф.Є.) не пізніше наступного робочого дня після прийняття Національним агентством рішення про введення в дослідну експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), повідомити Державну судову адміністрацію України та Державне підприємство "Інформаційні судові системи" про дату такого введення.

4. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (Дубінко Д.О.) та Національному агентству (Янчук А.В.) у двотижневий термін підготувати та затвердити спільні протоколи про надання інформації.

5. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (Дубінко Д.О.) не пізніше наступного дня з дня затвердження спільних протоколів про надання інформації приступити до розроблення програмного забезпечення по формуванню та відправленню електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду до Реєстру.

6. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу:

6.1 направити копію цього наказу до ТОВ "ЛІГА: ЗАКОН";

6.2 направити копію цього наказу до Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

7. Прес-службі (на правах сектору) Державної судової адміністрації України (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня з дня підписання цього наказу оприлюднити його на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база".

8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П. та Голову Національного агентства Янчука А.В.

Голова Державної судової
адміністрації України


З. Холоднюк

Голова Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів


А. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України,
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
23.05.2018  № 254/107

ПОРЯДОК
надання електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду

1. Цей порядок визначає процедуру надсилання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду (далі - ЦБД АСДС), в тому числі з відомостями, які не можуть бути розголошеними в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу.

2. Національному агентству надсилаються з ЦБД АСДС електронні примірники копій судових рішень усіх інстанцій та узгоджена інформація по кримінальних провадженнях щодо накладення арешту на майно, скасування арешту майна, рішення, якими закінчуються судовий розгляд, в тому числі конфіскації, спеціальної конфіскації, стягнення в дохід держави активів, та інша інформація відповідно до затверджених між Державним підприємством "Інформаційні судові системи" та Національним агентством спільних протоколів.

Обсяг, вимоги до надання електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з ЦБД АСДС до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, технічні специфікації реалізації механізмів надання даних, форма журналу обліку надання інформації, формати та терміни надання відомостей, визначаються спільними протоколами, затвердженими Державним підприємством "Інформаційні судові системи" та Національним агентством.

3. Передача електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з ЦБД АСДС здійснюється адміністратором автоматизованої системи документообігу суду не пізніше наступного робочого дня з моменту внесення до ЦБД АСДС відомостей про набрання законної сили відповідними судовими рішеннями.

4. Передача електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з ЦБД АСДС здійснюється у вигляді електронних файлів з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку, електронного цифрового підпису та засобів технічного та криптографічного захисту інформації.

5. При передачі електронних файлів забезпечується унікальність імен електронних файлів та здійснюється облік переданих і отриманих електронних файлів з метою їх звірки. Пакети електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях при передачі до Національного агентства підписуються електронним цифровим підписом.

6. Відповідальність за автентичність переданих електронних файлів несе адміністратор автоматизованої системи документообігу суду.

7. Електронні примірники копій судових рішень усіх інстанцій та узгоджена інформація по кримінальних провадженнях, передана з ЦБД АСДС, обробляється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, забезпечення таємниці, що охороняється законом, та використовуються Національним агентством з метою забезпечення формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

В. о. начальника
Управління інформатизації
та судової статистики
Державної судової
адміністрації України

О. Чикін

Начальник Управління
виявлення та розшуку активів
центрального апарату
Національного агентства
України з питань виявлення,
розшуку та управління
активами, одержаними
від корупційних
та інших злочинів

Ф. Пронін

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}on top