Document v0211858-13, invalid, current version — Loss of force on October 2, 2017, on the basis - v0264858-17

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2013  № 211

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 264 від 02.10.2017}

Про затвердження Порядку перепускного режиму до адміністративних будинків Мінрегіону України

З метою забезпечення належного здійснення перепускного режиму до адміністративних будинків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 р. № 633, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перепускного режиму до адміністративних будинків Мінрегіону України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства ознайомити з цим наказом підпорядкованих працівників та забезпечити його неухильне виконання.

3. Управлінню роботи з персоналом (Губін О.Г.) здійснювати ознайомлення з Порядком новопризначених працівників.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 6 вересня 2011 р. № 181 "Про затвердження Порядку перепускного режиму в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Г.М. СемчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
23.05.2013 № 211

ПОРЯДОК
перепускного режиму до адміністративних будинків Мінрегіону України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги перепускного режиму до адміністративних будинків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство), розташованих за адресами: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, та вул. Димитрова, 24, працівників Міністерства, відвідувачів, транспортних засобів, а також внесення (винесення) матеріальних цінностей.

1.2. Метою запровадження перепускного режиму у Міністерстві є запобігання:

проникненню до адміністративних будинків Міністерства сторонніх осіб;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) з адміністративних будинків Міністерства майна та матеріальних цінностей;

внесенню (ввезенню) до адміністративних будинків Міністерства майна та матеріальних цінностей без відповідно оформлених дозвільних документів.

1.3. Охорона адміністративних будинків Міністерства здійснюється працівниками відповідних підприємств (установ, організацій) згідно із укладеними з ними договорами (далі - черговий охорони).

1.4. Черговий охорони забезпечує охорону і захист адміністративних будинків та службових приміщень Міністерства від злочинних проявів і дій, спрямованих на порушення чи зміну протиправним шляхом їх архітектурного вигляду, зовнішнього і внутрішнього пошкодження, а також забезпечує правопорядок в адміністративних будинках Міністерства.

1.5. У разі виникнення аварії, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом і аварійні бригади допускаються до адміністративних будинків Міністерства за наявності у працівників, що входять до складу бригад, спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, - документа, що посвідчує особу, і в супроводі чергового охорони або спеціально визначених керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працівників Міністерства.

Контроль за в'їздом (виїздом) зазначеного транспорту на територію внутрішнього двору Міністерства за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 та пропуском працівників до адміністративних будинків здійснюється черговим охорони.

2. Порядок пропуску до адміністративних будинків Міністерства

2.1. Пропуск працівників Міністерства та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, до адміністративних будинків здійснюється через турнікети, розташовані на центральних входах до цих будинків, за магнітними картками, а також за персональними посвідченнями посадових осіб (далі - посвідчення) встановленого зразка.

2.2. Посвідчення видаються Управлінням роботи з персоналом на підставі наказу про призначення працівника на посаду під розпис у журналі обліку таких посвідчень. Після закінчення терміну дії посвідчення або у разі звільнення працівника посвідчення повертається до Управління роботи з персоналом.

2.3. Магнітні картки видаються Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення на підставі наказу про призначення працівника на посаду під розпис у журналі обліку видачі таких карток (додаток 1). Після закінчення терміну дії магнітної картки або у разі звільнення працівника картка повертається до Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення.

2.4. Працівникам Міністерства забороняється використовувати для проходу в адміністративні будинки Міністерства посвідчення, магнітні картки, які їм не належать.

2.5. Працівники Міністерства, які призначені на посаду, але ще не отримали посвідчення або магнітну картку, допускаються до адміністративних будинків Міністерства за тимчасовими перепустками (додаток 2), які підписує начальник Управління роботи з персоналом або його заступник.

2.6. Пропуск народних депутатів до адміністративних будинків Міністерства здійснюється відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

2.7. Пропуск працівників Генеральної прокуратури України, судів України до адміністративних будинків Міністерства здійснюється відповідно до законів України "Про прокуратуру" та "Про судоустрій і статус судів".

2.8. Пропуск посадових осіб Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України до адміністративних будинків Міністерства здійснюється за пред'явленими ними службовими посвідченнями.

2.9. Під час пропуску осіб, зазначених у пунктах 2.6 - 2.8, черговий охорони повідомляє відповідних працівників Міністерства, які забезпечують супровід відвідувачів в адміністративних будинках.

2.10. Пропуск посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України здійснюється відповідно до законів України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України" за пред'явленими ними службовими посвідченнями. Супроводження зазначених осіб в адміністративних будинках Міністерства здійснюється працівником структурного підрозділу, до якого вони прибули.

2.11. Пропуск представників засобів масової інформації до адміністративних будинків Міністерства здійснюється за пред'явленими ними документами, що засвідчують особу, з дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату на підставі наданої черговому охорони Відділом взаємодії із засобами масової інформації службової записки, оформленої в установленому порядку.

Супроводження в адміністративних будинках представників засобів масової інформації здійснює Відділ взаємодії із засобами масової інформації.

2.12. Пропуск іноземних делегацій, груп або окремих іноземців здійснюється з дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату на підставі наданої черговому охорони Управлінням міжнародного співробітництва службової записки, оформленої в установленому порядку, з реєстрацією таких осіб у журналі реєстрації іноземних громадян, що відвідують Міністерство (додаток 3).

Супроводження в адміністративних будинках іноземців здійснює Управління міжнародного співробітництва.

2.13. До адміністративних будинків Міністерства за документами, що засвідчують особу, з реєстрацією таких осіб у журналі обліку відвідувань (додаток 4), допускаються також у супроводі працівників структурних підрозділів Міністерства, до яких вони прибули:

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

члени колегії Міністерства;

голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники;

голови обласних, районних рад та їх заступники;

міські, селищні та сільські голови, а також їх заступники;

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство;

працівники Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів.

2.14. Пропуск до адміністративних будинків Міністерства інших осіб, крім вказаних у пунктах 2.1, 2.5 - 2.8, 2.10 - 2.13 цього Порядку, дозволяється тільки за наявності дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату або керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства з реєстрацією відвідувачів черговим охорони у встановленому порядку у відповідному журналі (додаток 4).

2.15. Працівники Міністерства, які здійснюють супровід відвідувачів, засвідчують їх проходження до адміністративних будинків Міністерства власним підписом у відповідному журналі (додаток 3, 4), несуть персональну відповідальність за дотримання відвідувачами під час їх перебування в адміністративних будинках Міністерства вимог чинного законодавства.

Заздалегідь під час домовленості про зустріч працівник Міністерства зобов'язаний повідомити відвідувачу прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону працівника Міністерства, який має його супроводжувати в адміністративних будинках Міністерства. На виклик чергового охорони працівник Міністерства зобов'язаний прибути до центрального входу адміністративної будівлі та зустріти відвідувача.

2.16. У разі проведення в адміністративних будинках Міністерства засідань, нарад, конференцій тощо допуск учасників таких заходів, які не є працівниками Міністерства, проводиться за списками, які складаються та підписуються керівником самостійного структурного підрозділу Міністерства, відповідального за проведення заходу.

Один примірник списку учасників заходу завчасно надається черговому охорони з визначенням відповідального працівника Міністерства, який зустрічатиме відвідувачів на центральному вході до адміністративного будинку та їх супроводжуватиме.

2.17. Пропуск технічного персоналу, який здійснює прибирання адміністративних будинків та утримання їх у належному стані, здійснюється на підставі тимчасових перепусток (додаток 2), які підписує директор Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення, його заступник, або магнітної картки.

Зазначені документи (тимчасова перепустка та магнітна картка) видаються на підставі складених списків суб'єктами господарювання, з якими укладено відповідні договори. У випадку змін, які стосуються закріплення технічного персоналу за об'єктами обслуговування, суб'єкт господарювання, з яким укладено відповідний договір, письмово повідомляє Департамент адміністративно-організаційного забезпечення та повертає видані тимчасові перепустки, магнітні картки.

2.18. Пропуск до адміністративних будинків Міністерства працівників організацій, які виконують ремонтно-будівельні роботи в адміністративному будинку, та технічного персоналу, який обслуговує технічне обладнання, здійснюється на підставі списків, складених цими організаціями, узгоджених із директором Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення або його заступником.

Виконання таких робіт проводиться обов'язково під наглядом відповідального працівника Міністерства.

2.19. Пропуск громадян, які записалися на особистий прийом до керівництва Міністерства, здійснюється у присутності працівника відділу по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення, який здійснює їх супровід та несе відповідальність за перебування в адміністративних будинках.

2.20. Пропуск інкасаторів до банкомату, який знаходиться у вестибюлі I поверху адміністративного будинку за адресою вул. Велика Житомирська, 9, здійснюється черговим охорони на підставі документів, що засвідчують особу, та відповідних документів банку.

2.21. Черговий охорони забезпечує перепускний режим, не допускаючи скупчення відвідувачів у вестибюлях та на центральному вході адміністративних будинків Міністерства.

2.22. У вихідні та святкові дні пропуск працівників Міністерства до адміністративних будинків, крім керівництва Міністерства, керівників структурних підрозділів, їх заступників та працівників Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба), дозволяється на підставі службової записки керівника відповідного структурного підрозділу Міністерства, завчасно наданої до чергового охорони.

2.23. До адміністративних будинків та на територію Міністерства забороняється пропуск осіб у стані сп'яніння; з тваринами; з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними, отруйними речовинами; з колюче-ріжучими предметами.

3. Порядок пропуску матеріальних цінностей до адміністративних будинків Міністерства

3.1. Вносити (виносити) майно, обладнання та матеріальні цінності до адміністративних будинків Міністерства дозволяється тільки за наявності матеріальної перепустки (додаток 5).

3.2. Черговий охорони повинен перевіряти відповідність майна, обладнання, матеріальних цінностей, що вносяться (виносяться), даним, вказаним у перепустці.

3.3. У разі необхідності знаходження в адміністративних будинках Міністерства власного майна працівника для використання його у службових цілях ним оформляється дозвіл за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

4. Пропуск транспортних засобів на територію внутрішнього двору адміністративного будинку Міністерства

4.1. Пропуск транспортних засобів на територію внутрішнього двору адміністративного будинку Міністерства, за адресою: вул. Велика Житомирська, 9 (територія внутрішнього двору), здійснюється черговим охорони на підставі наданих списків транспортних засобів, що мають право на стоянку на території внутрішнього двору, затверджених заступником Міністра - керівником апарату.

У списках зазначається марка транспортного засобу, його державний номер, посадова особа, за якою його закріплено.

Пропуск на територію внутрішнього двору транспортних засобів, що прибули для виконання робіт з обслуговування технічного обладнання, розвантажувальних чи інших робіт, здійснюється на підставі укладених договорів або службової записки відповідного структурного підрозділу Міністерства, погодженої директором Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення або його заступником.

4.2. Цілодобове паркування приватних транспортних засобів працівників Міністерства, крім керівництва, на території внутрішнього двору забороняється.

4.3. Контроль за виїздом та в'їздом з території внутрішнього двору здійснюється черговим охорони.

4.4. Магнітними картками для проходу в адміністративний будинок Міністерства за адресою: вул. Велика Житомирська, 9, із території внутрішнього двору дозволяється користуватись Міністру, першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, помічникам, радникам Міністра, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам, водіям службового автотранспорту Міністерства, технічному персоналу.

4.5. Пропуск транспортних засобів на територію внутрішнього двору з пасажирами, які не мають дозволу на вхід в адміністративний будинок Міністерства, за адресою: вул. Велика Житомирська, 9, із внутрішнього двору забороняється.

Висадка (посадка) вказаних пасажирів з транспортних засобів, що в'їжджають та виїжджають з території внутрішнього двору, здійснюється біля центрального входу адміністративного будинку Міністерства.

4.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт аварійно-рятувальних служб з їх персоналом допускається на територію внутрішнього двору безперешкодно, про що черговий охорони негайно повідомляє відповідальним працівникам Міністерства.

5. Порядок видачі ключів від робочих кабінетів та інших приміщень Міністерства

5.1. Працівникам Міністерства ключі від робочих кабінетів, розташованих в адміністративних будинках, видаються черговим охорони під розпис у журналі обліку ключів. Після закінчення робочого дня ключі працівниками Міністерства здаються черговому охорони, про що ним робиться відмітка у журналі обліку ключів.

5.2. Технічному персоналу, який здійснює прибирання приміщень адміністративних будинків Міністерства відповідно до поверхового закріплення, черговий охорони видає від робочих кабінетів під розпис ключі, що після прибирання йому здаються.

Директор Департаменту
адміністративно-
організаційного
забезпечення
С.Г. СамараДодаток 1
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України

ЖУРНАЛ
обліку магнітних карток для проходу через турнікети у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Номер магнітної картки

Прізвище, ініціали працівника

Підпис про отримання картки, дата

Підпис про повернення картки, прізвище, дата

Примітка

1

2

3

4

5Додаток 2
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України

МІНІСТЕРСТВО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
м. Київ, вул. ____________________________

ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА № _____

від _________________
діє до ___________ 201_ р.

____________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові відвідувача

____________________________________________________________________________
Структурний підрозділ Міністерства

Керівник структурного підрозділу

___________________________
Підпис

__________________________________
П.І.Б.Додаток 3
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України

ЖУРНАЛ
реєстрації іноземних громадян, що відвідують Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


з/п

Час

Прізвище та ім'я іноземця

Країна, № документа, який засвідчує особу

Посадова особа Міністерства, з якою передбачено зустріч

Працівник Управління міжрегіонального співробітництва, що супроводжує іноземця

прибуття

вибуття

Прізвище та ініціали

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
Примітка.


на початку кожного робочого дня посередині ставиться дата реєстрації.Додаток 4
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України

ЖУРНАЛ
реєстрації громадян, що відвідують Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


з/п

Час

Прізвище, ім'я, по батькові

№ документа, який засвідчує особу
(паспорт тощо)

Посадова особа Міністерства, з якою передбачено зустріч

Працівник Міністерства, що супроводжує відвідувача

прибуття

вибуття

Прізвище та ініціали

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
Примітка.


на початку кожного робочого дня посередині ставиться дата реєстрації.Додаток 5
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на переміщення матеріальних цінностей (внесення-винесення, ввезення-вивезення) у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниДодаток 6
до Порядку перепускного режиму
до адміністративних будинків
Мінрегіону України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення
_________________________
_________________
(дата)

ДОЗВІЛ
на користування власним майном працівника в адміністративному будинку Мінрегіону України

Цей Дозвіл надається працівнику Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (надалі - Міністерство)
____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________
(посада)

на користування власним майном (обладнання, інвентар, матеріальні цінності) (надалі -
Майно) у службових цілях в адміністративному будинку Міністерства, розташованому за
адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, вул. Димитрова, 24 (непотрібне
викреслити),
а саме: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Працівник Міністерства несе особисту відповідальність за збереження Майна. Майно не
зараховується на облік до Інвентарної книги і не буде знаходиться у підзвіті
матеріально-відповідальної особи.

У випадку звільнення працівника Міністерства з роботи складається акт про винесення
працівником Міністерства власного майна з адміністративного будинку Міністерства.

З дозволом на користування власним майном працівника в адміністративному будинку
Міністерства ознайомлений:

Матеріально-відповідальна особа:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Працівник:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________
(підпис)

/_______________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

/_______________
(ініціали та прізвище)

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua/}on top