Document v0204563-07, current version — Adoption on January 15, 2007

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Л И С Т
 
15.01.2007 N 204
 
Автошколі "Карат"
ФОП Рябінкін
вул. Маяковського, 49-б,
м. Київ

 
     Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 11.12.2006 стосовно надання роз'яснень щодо необхідності отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з підготовки водіїв автомобільного транспорту категорії "В" та повідомляє, у межах компетенції, наступне.
 
     Відповідно до статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.
 
     Статтею 18 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) передбачено, що навчальні заклади створюються, зокрема, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
 
     Діяльність навчальних закладів розпочинається за наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
     Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ), "Про ліцензування освітніх послуг".
 
     Відповідно підпункту 4 пункту 3 вищезазначеного Порядку ( 1380-2003-п ), ліцензуванню у сфері професійно-технічної освіти підлягає, зокрема, курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників.
 
     Згідно пункту 4 Порядку ( 1380-2003-п ), юридичні особи (далі - навчальні заклади) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку, після отримання відповідної "ліцензії, а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) - після проведення ліцензування (внесення їх до ліцензії навчального закладу).
 
     Пунктом 5 Порядку ( 1380-2003-п ) встановлено, що послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК-003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ).
 
     Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що навчаються, документа про освіту державного зразка.
 
     Слід зазначити, що відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) "Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів", Державний класифікатор професій ДК-003-95 ( v0257217-95 ) було скасовано 1 квітня 2006 року та на його заміну затверджено національний Класифікатор професій України ДК 003:2005 ( vb375609-05 ), що набрав чинність з 1 квітня 2006 року.
 
     Професію 8322.2 "Водій автотранспортних засобів" включено до Державного класифікатору професій ДК 003:2005 ( vb375609-05 ).
 
     Враховуючи вищезазначене, підприємству, яке здійснює надання послуг щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання водіїв автотранспортних засобів та за результатами такого навчання видає документ державного зразка, потрібно отримати ліцензію в Міністерстві освіти і науки України, яке здійснює ліцензування освітніх послуг, зокрема, щодо надання послуг у сфері професійно-технічної освіти.
 
 Перший заступник Голови                К.О.Ващенко on top