Document v0204563-07, current version — Adoption on January 15, 2007

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
15.01.2007 N 204
Автошколі "Карат"
ФОП Рябінкін
вул. Маяковського, 49-б,
м. Київ

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист від 11.12.2006 стосовно надання
роз'яснень щодо необхідності отримання ліцензії для провадження
господарської діяльності з підготовки водіїв автомобільного
транспорту категорії "В" та повідомляє, у межах компетенції,
наступне.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензування у
сфері освіти здійснюється згідно з законами, що регулюють
відносини у цих сферах.
Статтею 18 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
передбачено, що навчальні заклади створюються, зокрема,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності, відповідно до соціально-економічних, національних,
культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної
матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних
кадрів.
Діяльність навчальних закладів розпочинається за наявності
ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг
для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів
кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ),
"Про ліцензування освітніх послуг".
Відповідно підпункту 4 пункту 3 вищезазначеного Порядку
( 1380-2003-п ), ліцензуванню у сфері професійно-технічної освіти
підлягає, зокрема, курсове професійно-технічне навчання, первинна
професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення
кваліфікації робітників.
Згідно пункту 4 Порядку ( 1380-2003-п ), юридичні особи
(далі - навчальні заклади) та фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання
послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку, після отримання
відповідної "ліцензії, а відокремлені структурні підрозділи
(філії, представництва тощо) - після проведення ліцензування
(внесення їх до ліцензії навчального закладу).
Пунктом 5 Порядку ( 1380-2003-п ) встановлено, що послуги
щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового
професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників
підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено
до Державного класифікатора професій ДК-003-95, затвердженого
наказом Держстандарту від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ).
Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають
послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з
урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що
навчаються, документа про освіту державного зразка.
Слід зазначити, що відповідно до наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) "Про затвердження національних
класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування
чинності державних класифікаторів", Державний класифікатор
професій ДК-003-95 ( v0257217-95 ) було скасовано
1 квітня 2006 року та на його заміну затверджено національний
Класифікатор професій України ДК 003:2005 ( vb375609-05 ), що
набрав чинність з 1 квітня 2006 року.
Професію 8322.2 "Водій автотранспортних засобів" включено до
Державного класифікатору професій ДК 003:2005 ( vb375609-05 ).
Враховуючи вищезазначене, підприємству, яке здійснює надання
послуг щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового
професійно-технічного навчання водіїв автотранспортних засобів та
за результатами такого навчання видає документ державного зразка,
потрібно отримати ліцензію в Міністерстві освіти і науки України,
яке здійснює ліцензування освітніх послуг, зокрема, щодо надання
послуг у сфері професійно-технічної освіти.
Перший заступник Голови К.О.Ващенко



on top