Document v0202733-15, current version — Adoption on June 10, 2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2015  № 202/599

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення переходу від процедури сертифікації транспортних засобів та обладнання згідно з Українською державною системою сертифікації продукції до процедури затвердження їх конструкції відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання", з метою виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, адаптації законодавства України у сфері забезпечення безпеки експлуатації колісних транспортних засобів до законодавства Європейського Союзу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення переходу від процедури сертифікації транспортних засобів та обладнання згідно з Українською державною системою сертифікації продукції до процедури затвердження їх конструкції відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра інфраструктури України В. Шульмейстера та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України М. Нефьодова.

В.о. Міністра
інфраструктури України


В. Шульмейстер

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
та Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
10.06.2015 № 202/599

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення переходу від процедури сертифікації транспортних засобів та обладнання згідно з Українською державною системою сертифікації продукції до процедури затвердження їх конструкції відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

1. Призначення органів із сертифікації на виконання робіт з сертифікації колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на колісному транспортному засобі та/або використані для його оснащення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів"

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

постійно

2. Визначення Мінінфраструктури органів із сертифікації, акредитованих відповідно до законодавства і нотифікованих Організацією Об'єднаних Націй згідно з Угодою про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

Мінінфраструктури

постійно

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
дорожнього ринку
та автомобільних перевезень
Мінінфраструктури України

Р. Хміль

Директор Департаменту
технічного регулювання
Мінекономрозвитку УкраїниЛ. Віткінon top