Document v0190342-12, current version — Adoption on March 28, 2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012 № 190

Про проведення передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони Пілотного проекту з використання систем інтелектуального відеоспостереження з функцією "відеоаналітики"

З метою підготовки до реалізації Пілотного проекту з використання систем інтелектуального відеоспостереження з функцією відеоаналітики на виконання пункту 23 рішення колегії Держмитслужби України від 23 - 24 листопада 2011 року, уведеного в дію наказом Держмитслужби України від 02.12.2011 № 1019 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "Організаційні, функціональні та технічні вимоги до Пілотного проекту з використання систем інтелектуального відеоспостереження з функцією "відеоаналітики" в пунктах пропуску через державний кордон України та на інших об'єктах митної інфраструктури України", що додаються (далі - Технічні вимоги).

2. У період з 02.04.2012 до 30.04.2012 року в зоні діяльності Львівської, Сумської, Східної, Харківської обласної, Київської регіональної, Київської обласної митниць провести передпроектне обстеження потенційних об'єктів пілотної зони (пунктів пропуску через державний кордон України та місць прибуття автотранспортних засобів) на відповідність Технічним вимогам.

3 Департаменту організації митного контролю та оформлення надати у тижневий строк після видання цього наказу до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМIТС) та до зазначених у пункті 2 цього наказу митниць перелік потенційних об'єктів пілотної зони (пунктів пропуску через державний кордон України та місць прибуття автотранспортних засобів) (далі - потенційні об'єкти пілотної зони) для проведення передпроектного обстеження.

4. Керівникам Львівської, Сумської, Східної, Харківської обласної, Київської регіональної, Київської обласної митниць:

4.1. У дводенний строк після отримання переліку потенційних об'єктів пілотної зони створити робочі групи для проведення передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони з посадових осіб митниць від відділів митних інформаційних технологій, організації митного контролю і митних постів та проінформувати про їх склад ДМIТС;

4.2. Забезпечити пропуск представників ДМIТС до відповідних приміщень будівель та територій потенційних об'єктів пілотної зони;

4.3. Узагальнити інформацію щодо проведеного робочими групами передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони та у тижневий строк після завершення обстеження направити її до ДМIТС.

5. Директору Департаменту організації митного контролю та оформлення Сьомці С.М. та начальнику Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Тимофєєву I.В., у тижневий строк після підписання цього наказу, надати до ДМIТС кандидатури посадових осіб, для включення до складу робочої групи від Держмитслужби України для проведення передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони.

6. Начальнику ДМIТС Юрченко К.Г.:

6.1. Забезпечити створення робочої групи для проведення передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони.

6.2. У двотижневий строк після отримання від Львівської, Сумської, Східної, Харківської обласної, Київської регіональної, Київської обласної митниць узагальненої інформації щодо проведеного передпроектного обстеження потенційних об'єктів пілотної зони подати Голові Держмитслужби України звіт щодо результатів проведених обстежень та пропозиції щодо подальшої етапності робіт та термінів виконання Пілотного проекту в цілому;

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Дороховського О.М.

Т.в.о. Голови Служби

О.М. Дороховський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
28.03.2012 № 190

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до Пілотного проекту з використання систем інтелектуального відеоспостереження з функцією "відеоаналітики" в митних пунктах пропуску через державний кордон України та на інших об'єктах митної інфраструктури України

Визначення термінів

У цьому документі основні терміни вживаються в такому значенні:

відеоаналітика - це вимірювання, збір, накопичення, моделювання, аналіз, представлення й інтерпретація відеоінформації щодо сцени або декількох логічно пов'язаних сцен у зоні відеоспостереження на основі порівняння з існуючими еталонними математичними моделями за додаткових зовнішніх умов та обмежень із використанням математичних методів та програмно-технологічних інструментів, що використовуються з метою виявлення й класифікації змін, що відбуваються, або не відбуваються в зоні відеоспостереження;

система інтелектуального відеоспостереження - система, яка імітує інтелектуальну діяльність людини в конкретній предметній області відеоспостереження, що ведеться з використанням певних функцій відеоаналітики та призначена для реалізації основної задачі: здійснення підтримки діяльності людини в певних ситуаціях, як у дорадчому режимі так і в режимі автоматичного вжиття заходів відповідно до заздалегідь визначеного сценарію. Система інтелектуального відеоспостереження являє собою комплекс технічних, програмних, лінгвістичних і логіко-математичних засобів, включаючи механізми семантичного/логічного виведення, та бази знань щодо відеоспостереження, яка зберігається та ведеться в пам'яті такої системи;

правила організованого переміщення автомобільного транспортного засобу - система правил переміщення автомобільного транспортного засобу (далі - АТЗ), яка визначається нормативними документами щодо режиму зони митного контролю в пункті пропуску через державний кордон України або в місці прибуття АТЗ та базується на організаційно-технологічній схемі переміщення автомобільного транспортного засобу по території пункту пропуску (місця прибуття АТЗ) із застосуванням розмічених смуг руху в певних напрямах руху та позначених місць дозволеної стоянки транспортних засобів. Тобто ця система правил також включає правила щодо дозволеного знаходження (відсутності) АТЗ у певному місці.

1. Загальні вимоги до Пілотного проекту

Пілотний проект із використання системи інтелектуального відеоспостереження із функцією відеоаналітики (далі - СIВС) має проводитися в зонах митного контролю пунктів пропуску (далі - ПП) через державний кордон України та на інших об'єктах митної інфраструктури України, зокрема в місцях прибуття АТЗ, до яких відносяться вантажні митні комплекси (далі - ВМК), митні ліцензійні склади (далі - МЛС) та склади тимчасового зберігання (далі - СТЗ).

Пілотний проект СIВС установлюваний в ПП та в місцях прибуття АТЗ має бути розрахована на роботу тільки з вантажними АТЗ, що:

перетинають державний кордон України та в'їжджають на територію України через ПП (основні митні режими - імпорт, транзит тощо);

уже знаходяться на території зони митного контролю в ПП та в'їжджають на територію України з території ПП;

в'їжджають / виїжджають на / з територію місця прибуття АТЗ;

уже знаходяться на території зони митного контролю в місцях прибуття.

Загальний перелік потенційних об'єктів пілотної зони визначається Держмитслужбою України.

Роботи з підготовки та проведення Пілотного проекту складаються з таких стадій:

дослідження та добір функціонально розвинених СIВС-претендентів у галузі інтелектуального відеоспостереження;

дослідження та добір функціонально розвинених підсистем документування та синхронізації подій (далі - ДСП) на базі безконтактних смарт-карт із певним обсягом пам'яті для запису даних про ТЗ та певні виконувані технологічні операції та процедури;

передпроектного обстеження об'єктів пілотної зони;

розроблення та затвердження пілотних проектів СIВС для кожного з об'єктів пілотної зони з урахуванням обраних СIВС-претендентів та ДСП підсистем-претендентів;

розгортання пілотних проектів СIВС (пусконалагоджувальних та інших робіт) на всіх об'єктах пілотної зони, що обрані для проведення Пілотного проекту, відповідно до затверджених проектів СIВС із урахуванням обраних СIВС-претендентів та ДСП підсистем-претендентів;

проведення Пілотного проекту.

Обстеження призначених Держмитслужбою України об'єктів пілотної зони здійснюється в терміни визначені наказом Держмитслужби України, який має бути доведений до відома митниць та власників місць прибуття за участі представників митниць, у зоні підпорядкування яких вони знаходяться.

Після остаточного визначення об'єктів пілотної зони обраних для реалізації Пілотного проекту, що включає один ПП та одне місце прибуття, для кожної з обраних СIВС-претендентів, робоча група Пілотного проекту має письмово зафіксувати в робочому протоколі відомості про обрані для реалізації Пілотного проекту об'єкти та початок робіт із розроблення та затвердження проектів пілотних СIВС для кожного з об'єктів пілотної зони з урахуванням обраних СIВС-претендентів.

Проведення Пілотного проекту на об'єктах пілотної зони здійснюється робочою групою (робочими групами) після письмової фіксації в робочому протоколі відомостей про стан готовності та терміни проведення Пілотного проекту, а також після надання нею (ними) до Держмитслужби України підтвердження щодо готовності до проведення Пілотного проекту, та в терміни, що в подальшому будуть визначені відповідним наказом Держмитслужби України, який має бути доведений до відома митниць та власників місць прибуття за участі представників митниць, у зоні підпорядкування яких вони знаходяться, представників ДМIТС та, при необхідності, представників Департаменту організації митного контролю та оформлення.

2. Загальні організаційно-технічні вимоги до Пілотного проекту

Перелік представників робочої групи Пілотного проекту та перелік використовуваного ними обладнання, технічних засобів, інструментів тощо, має бути завчасно поданий відповідальним представником робочої групи до відповідного митного органу, у зоні діяльності якого знаходиться об'єкт пілотної зони, або до власника об'єкта пілотної зони - місця прибуття АТЗ.

Роботи з побудови пілотних систем на об'єктах пілотної зони Пілотного проекту мають проводитись в 3 етапи:

Етап 1. Аналіз, дослідження й добір функціонально розвинених СIВС-претендентів у галузі інтелектуального відеоспостереження; дослідження та добір функціонально розвинених підсистем документування та синхронізації подій на базі безконтактних смарт-карт із певним обсягом пам'яті для запису даних про ТЗ та певні виконувані технологічні операції та процедури та передпроектне обстеження представниками робочої групи Пілотного проекту потенційних об'єктів пілотної зони запропонованих Держмитслужбою України, на яких буде проведений Пілотний проект;

Етап 2. Розробка, погодження пілотних проектів СIВС в цілому, проектів локальних об'єктів інтелектуального відеоспостереження, а також їхнє затвердження Держмитслужбою України. Розробка Держмитслужбою України методичних рекомендацій щодо оцінювання/порівняння результатів Пілотного проекту отриманих з урахуванням обраних СIВС-претендентів та ДСП підсистем-претендентів. Підготовка об'єктів пілотної зони до проведення Пілотного проекту;

Етап 3. Розробка програмно-технічних комплексів. Комплектування програмно-технічних комплексів, включаючи постачання додаткових програмних та технічних засобів. Виконання пусконалагоджувальних та інших робіт на об'єктах пілотної зони, що обрані для проведення Пілотного проекту. Проведення попередніх та експлуатаційних випробувань пілотних систем з урахуванням обраних СIВС-претендентів та ДСП підсистем-претендентів.

Обладнання надається в строкове платне користування відповідно до договору оренди обладнання.

Для проведення вказаних етапів побудови пілотних систем формуються та затверджуються склади тимчасових робочих груп, до яких входять фахівці Держмитслужби України, ДМIТС та митниць.

Ключові характеристики пілотної зони та основні вимоги наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва

Зміст вимоги

Об'єкти проектування

ПП на державному кордоні України та місця прибуття АТЗ

Характеристики об'єктів проектування

Транспортні коридори, спеціальні виділені смуги та інші зони, призначені для переміщення вантажного автомобільного транспорту через ПП на державному кордоні України, а також тимчасового знаходження в ЗМК для виконання процедур митного контролю та оформлення, митного догляду тощо. Територія місць прибуття АТЗ

Кількість локальних об'єктів проектування

Визначається в процесі проектування з урахуванням даних моніторингу транспортних потоків та цих вимог

Особливості проведення досліджень

Iнженерні дослідження та збір і опрацювання необхідних даних (характеристик) виконуються без перекриття транспортних потоків в ПП, а також у місцях прибуття та/або з мінімальним перешкоджанням таким транспортним потоком та митним технологіям

Вимоги до розміщення відеокамер та іншого обладнання

Відеокамери та інше обладнання (сервери, робочі станції, зчитувачі/записувачи даних на смарт-карти тощо) встановлюється в структурно-технологічних зонах ПП та в місцях прибуття за погодженням із митницею, а також з огляду на необхідність та можливість використовувати засоби СIВС

Узгодження з існуючою інфраструктурою об'єктів проектування

Робоча група має адаптувати СIВС, що розробляється (модернізується), до існуючої системи керування транспортними потоками в ПП та місцях прибуття АТЗ

Відповідність стандартам

ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва". ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації. ДСТУ Б А.2.4-7-2009 "Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень". ДСТУ Б А.2.4-10:2009 "Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів". Міждержавні стандарти серії ГОСТ 19.ХХХ. Міждержавні стандарти серії ГОСТ 34.ХХХ та РД 50-34. 698-90 "Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". У разі відсутності посилання на певний тип стандарту, робоча група проводить аналіз необхідності та відповідність робіт що проектуються, відповідно до бази діючих стандартів, що письмово фіксується в робочих протоколах. У разі втрати чинності стандарту, на який є посилання, робоча група письмово фіксує у протоколі перелік стандартів, якими було замінено стандарт, що втратив чинність

3. Функціональні та технічні вимоги до Пілотного проекту

3.1. Уся територія об'єкта пілотної зони для:

а) ПП через державний кордон України має умовно розділятися на такі структурно-технологічні зони з огляду на використовувані засоби СIВС, а саме:

зона в'їзду на територію ПП;

зона зважування;

зона сканування рентгеноскопічною технікою;

зона митного контролю та оформлення;

зона розташування боксу поглибленого огляду;

зона виїзду із ПП на територію України;

а також

транспортні коридори, спеціальні виділені смуги та інші зони, призначені для переміщення вантажного АТЗ через ПП на державному кордоні України, а також тимчасового знаходження в ЗМК для виконання процедур митного контролю та оформлення, митного догляду тощо;

б) місця прибуття АТЗ має умовно розділятися на такі структурно-технологічні зони з огляду на використовувані засоби СIВС, а саме:

зона в'їзду на територію місця прибуття АТЗ;

зона зважування місця прибуття АТЗ;

зона митного контролю та оформлення місця прибуття АТЗ;

зона розташування боксу поглибленого огляду місця прибуття АТЗ;

зона (зони) інших структурних одиниць, якщо вони входять до складу місця прибуття АТЗ;

зона виїзду з території місця прибуття АТЗ;

а також

транспортні коридори, спеціальні виділені смуги та інші зони, призначені для переміщення вантажного АТЗ в місці прибуття, а також тимчасового знаходження в ЗМК для виконання процедур митного контролю та оформлення, митного огляду тощо та/або в зоні (зонах) інших структурних одиниць, якщо вони входять до складу місця прибуття.

Під "іншими структурними одиницями" певних місць прибуття маються на увазі, наприклад, МЛС та/або СТЗ, які можуть входити до складу ВМК і таке інше.

У випадку явної відсутності або обґрунтованої неможливості виділення зазначених окремих зон допускається їхнє об'єднання з одночасним вилученням процедур (операцій), що дублюються для об'єднаних зон.

3.2. СIВС структурно має складатися із системи відеоспостререження (далі - СВС), системи зчитування номерних знаків (далі - СЗНЗ) АТЗ та підсистеми документування та синхронізації подій на базі безконтактних смарт-карт із певним обсягом пам'яті для запису даних про ТЗ та певні виконувані технологічні операції та процедури.

Такі безконтактні смарт-карти мають:

видаватися водієві АТЗ при в'їзді на територію ПП або місця прибуття черговою посадовою особою ПП або, відповідно, охоронником місця прибуття та вилучатися в нього при виїзді черговою посадовою особою ПП або охоронником місця прибуття;

використовуватися для перенесення даних у автоматизовану систему митного оформлення (далі - АСМО) та в зворотному напрямі з метою документування та синхронізації даних про АТЗ та певних виконуваних технологічних операцій та процедур із даними відеоспостереження на всіх визначених для цього етапах (зонах) та маршрутах переміщення АТЗ по території ПП та/або місця прибуття.

Усі системи та підсистеми, включаючи сервери будь-якого призначення та робочі станції, що входять до СIВС, повинні синхронізувати внутрішній час із еталонним сервером часу, визначеним у системі, або в інший спосіб, що гарантує забезпечення синхронізації часу.

СIВС має забезпечувати протоколювання:

певних даних щодо всіх дій користувачів системи на будь-якому етапі проходження транспортним засобом маршруту як по території ПП, так і по території місця прибуття АТЗ;

відомостей щодо будь-яких порушень правил організованого переміщення АТЗ на території ПП або території місця прибуття АТЗ.

Відомості щодо будь-яких порушень правил організованого переміщення АТЗ мають протоколюватися також ще й у спеціальній базі даних Моніторингового центру Держмитслужби України.

Відомості щодо будь-яких порушень правил організованого переміщення АТЗ мають відображатися на моніторах/терміналах Моніторингового центру Держмитслужби України та локального моніторингового центру із зазначенням ступеню тяжкості та в такий спосіб, щоб обов'язково привернути увагу відповідального працівника центру.

3.3. Вимоги до СIВС на території ПП

3.3.1. СIВС у зоні в'їзду на територію ПП має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону в'їзду на територію ПП;

сканування та розпізнавання переднього номерного знака тягача АТЗ та заднього номерного знака напівпричепу АТЗ (при наявності) з одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем (інспектором) системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні в'їзду на територію ПП із одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС.

3.3.2. СIВС у зоні зважування має бути інтегрована з автоматизованими статичними вагами та має забезпечувати одночасно з фіксацією ваги АТЗ:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону зважування;

сканування та розпізнавання переднього та заднього номерного знаку АТЗ із одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем (інспектором) системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

зіставлення даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків та надання інформаційного попередження про те, що нові дані не збігаються з наявними на смарт-карті, та про те, що користувачу (інспектору) надається не більше трьох спроб для введення коректних даних, якщо це помилка введення, або примусове введення користувачем (інспектором) ознаки про припинення подальших спроб введення, якщо можлива помилка виникла на попередньому етапі розпізнавання номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження в момент зважування незалежно від результатів зіставлення даних щодо номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

блокування подальшого використання смарт-карти у випадку розбіжності даних щодо номерних знаків при зіставленні з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

підтримку процедур проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків;

розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування та виконання визначеного набору процедур спеціального порядку відновлення та/або коригування даних щодо номерних знаків;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні зважування з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС (наприклад, контроль за правильним розміщенням АТЗ на ваговій платформі під час зважування й іншими порушеннями, що будуть визначені на етапі перед проектного обстеження);

фіксацію часового проміжку між моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні в'їзду та моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні зважування, включаючи момент зважування.

На стадії Пілотного проекту інтеграція з автоматизованими статичними вагами не буде реалізовуватися.

3.3.2.1. Організаційно-технічні заходи щодо застосування процедури блокування подальшого використання смарт-карти у випадку розбіжності даних щодо номерних знаків при зіставленні, процедури проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених розбіжностей та процедури розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування передбачають проектування, розроблення та затвердження тимчасового порядку дій користувачів СIВС та учасників руху, а також розроблення та запровадження певного набору спеціальних автоматизованих процедур щодо відновлення та/або коригування даних щодо номерних знаків. Такі роботи будуть виконуватися на другому етапі робіт із побудови пілотних систем (структура етапів викладена вище) після завершення передпроектного обстеження об'єктів пілотної зони робочими групами Пілотного проекту.

Результати зазначених робіт у вигляді методичних рекомендацій щодо "Тимчасового порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються вантажним АТЗ через митний кордон України та на інших об'єктах митної інфраструктури України в умовах використання систем інтелектуального відеоспостереження" планується затвердити наступним наказом Держмитслужби України "Про проведення Пілотного проекту з використання систем інтелектуального відеоспостереження з функцією "відеоаналітики" з одночасним поданням такого наказу на реєстрацію до Мін'юсту України або іншим організаційно-розпорядчим документом Держмитслужби України.

Це також стосується всіх подальших посилань на процедури блокування смарт-карт, автоматизованого розслідування та подальшого можливого розблокування смарт-карт.

3.3.3. СIВС у зоні митного контролю та оформлення ПП має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону митного контролю та оформлення ПП;

фіксацію факту прибуття в зону митного контролю та оформлення й постановки в чергу на митне оформлення з одночасним автоматичним скануванням та розпізнаванням переднього номерного знаку АТЗ;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

фіксація факту завершення митного оформлення та вибуття із зони митного контролю та оформлення;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні митного контролю та оформлення ПП із одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні зважування (або на попередньому технологічному етапі - етапі в'їзду) та моментом постановки в чергу в зоні митного контролю та оформлення ПП;

фіксацію часового проміжку між моментом постановки в чергу в зоні митного контролю та оформлення та моментом завершення митного оформлення та вибуття із зони митного контролю та оформлення ПП.

3.3.4. СIВС у зоні розташування боксу поглибленого огляду ПП має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону розташування боксу поглибленого огляду;

фіксацію факту прибуття в зону з одночасним автоматичним скануванням та розпізнаванням переднього номерного знаку АТЗ;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

фіксація факту завершення поглибленого огляду та оформлення відповідних документів поглибленого огляду АТЗ (акт, протокол тощо);

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні розташування боксу поглибленого огляду з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом постановки в чергу в зоні митного контролю та оформлення та моментом збереження кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ при в'їзді в зону розташування боксу поглибленого огляду;

фіксацію часового проміжку між моментом виїзду із зони розташування боксу поглибленого огляду та моментом збереження кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ із видимим переднім номерним знаком АТЗ при в'їзді в зону розташування боксу поглибленого огляду ПП.

3.3.5. СIВС у зоні виїзду із ПП має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону виїзду з території ПП на територію України;

сканування та розпізнавання номерних знаків АТЗ із одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем (інспектором) системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

зіставлення даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків та надання інформаційного попередження про те, що нові дані не збігаються з наявними на смарт-карті, та про те, що користувачу (інспектору) надається не більше трьох спроб для введення коректних даних, якщо це помилка введення, або примусове введення користувачем (інспектором) ознаки про припинення подальших спроб введення, якщо можлива помилка виникла на попередньому етапі розпізнавання номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження незалежно від результатів зіставлення даних щодо номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача (інспектора), що виконав зазначену процедуру;

блокування подальшого використання смарт-карти у випадку розбіжності даних щодо номерних знаків при зіставленні з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

підтримку процедур проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків;

розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування та виконання визначеного набору процедур спеціального порядку відновлення та/або коригування даних щодо номерних знаків;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні виїзду з території ПП (включаючи рух у зоні виїзду в зворотному напрямі) з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом завершення митного оформлення в зоні митного контролю та оформлення та моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні виїзду із ПП.

3.4. Вимоги до СIВС на території місця прибуття АТЗ

3.4.1. СIВС у зоні в'їзду на територію місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону в'їзду на територію місця прибуття АТЗ;

сканування та розпізнавання переднього номерного знака тягача АТЗ та заднього номерного знака напівпричепу АТЗ (при наявності) з одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні в'їзду на територію місця прибуття АТЗ із одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС.

3.4.2. СIВС у зоні зважування місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону зважування місця прибуття АТЗ;

сканування та розпізнавання переднього та заднього номерного знаку АТЗ із одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

зіставлення даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків та надання інформаційного попередження про те, що нові дані не збігаються з наявними на смарт-карті, та про те, що користувачу (інспектору) надається не більше трьох спроб для введення коректних даних, якщо це помилка введення, або примусове введення користувачем (інспектором) ознаки про припинення подальших спроб введення, якщо можлива помилка виникла на попередньому етапі розпізнавання номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження в момент зважування незалежно від результатів зіставлення даних щодо номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

блокування подальшого використання смарт-карти у випадку розбіжності даних щодо номерних знаків при зіставленні з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

підтримку процедур проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків;

розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування та виконання визначеного набору процедур спеціального порядку відновлення та/або коригування даних щодо номерних знаків;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні зважування з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС (контроль за правильним розміщенням АТЗ на ваговій платформі під час зважування);

фіксацію часового проміжку між моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні в'їзду та моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні зважування, включаючи момент зважування.

3.4.3. СIВС у зоні митного контролю та оформлення місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону митного контролю та оформлення місця прибуття;

фіксація факту прибуття в зону митного контролю та оформлення місця прибуття з одночасним автоматичним скануванням та розпізнаванням переднього номерного знаку АТЗ;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

фіксацію факту завершення митного оформлення, ознаки дозволу або заборони на виїзд із території місця прибуття з боку митного органу та вибуття із зони митного контролю та оформлення місця прибуття;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні митного контролю та оформлення місця прибуття з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні зважування (або на попередньому технологічному етапі - етапі в'їзду) та моментом прибуття в зону митного контролю та оформлення місця прибуття;

фіксацію часового проміжку між моментом прибуття в зону митного контролю та оформлення та моментом завершення митного оформлення та вибуття із зони митного контролю та оформлення місця прибуття.

3.4.4. СIВС у зоні розташування боксу поглибленого огляду місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону розташування боксу поглибленого огляду;

фіксацію факту прибуття в зону з одночасним автоматичним скануванням та розпізнаванням переднього номерного знаку АТЗ;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

фіксація факту завершення митного огляду та оформлення відповідних документів щодо митного огляду товарів і АТЗ (акт, протокол тощо);

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні розташування боксу поглибленого огляду з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом прибуття в зону розташування боксу поглибленого огляду та моментом збереження кадру оглядової камери з фронтальним виглядом АТЗ при в'їзді в зону розташування боксу поглибленого огляду;

фіксацію часового проміжку між моментом виїзду із зони розташування боксу поглибленого огляду та моментом збереження кадру оглядової камери з фронтальним виглядом АТЗ з видимим переднім номерним знаком АТЗ при в'їзді в зону розташування боксу поглибленого огляду місця прибуття АТЗ.

3.4.5. СIВС у зоні (зонах) інших структурних одиниць місця прибуття АТЗ, якщо вони входять до складу цього місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону розташування відповідної структурної одиниці місця прибуття АТЗ;

фіксацію факту прибуття в зону з одночасним автоматичним скануванням та розпізнаванням переднього номерного знаку АТЗ;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні розташування відповідної структурної одиниці місця прибуття АТЗ із одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом виїзду із зони розташування попередньої структурної одиниці місця прибуття АТЗ та моментом збереження кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ із видимим переднім номерним знаком АТЗ при в'їзді в зону відповідної структурної одиниці місця прибуття АТЗ;

фіксацію часового проміжку між моментом виїзду із зони розташування відповідної структурної одиниці місця прибуття АТЗ та моментом збереження кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ із видимим переднім номерним знаком АТЗ при в'їзді в зону відповідної структурної одиниці місця прибуття.

3.4.6. СIВС у зоні виїзду з території місця прибуття АТЗ має забезпечувати:

відеозапис процесів прибуття/вибуття у/з зону виїзду з території місця прибуття АТЗ;

сканування та розпізнавання номерних знаків АТЗ із одночасним збереженням кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ та фрагментами кадрів розпізнавання з переднім та заднім номерними знаками АТЗ;

коригування розпізнаних номерних знаків користувачем системи, якщо розпізнавання було невпевненим;

зіставлення даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків та надання інформаційного попередження про те, що нові дані не збігаються з наявними на смарт-карті, та про те, що користувачу надається не більше трьох спроб для введення коректних даних, якщо це помилка введення, або примусове введення користувачем ознаки про припинення подальших спроб введення, якщо можлива помилка виникла на попередньому етапі розпізнавання номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про АТЗ та виконану процедуру, а також ознаки синхронізації з даними відеоспостереження незалежно від результатів зіставлення даних щодо номерних знаків;

запис на смарт-карту супроводження АТЗ певного набору даних про користувача, що виконав зазначену процедуру;

фіксацію факту завершення процедур митного контролю та оформлення на території місця прибуття АТЗ, ознаки дозволу або заборони з боку відповідального представника власника місця прибуття АТЗ на виїзд із території місця прибуття АТЗ, дозволу митного органу щодо вибуття з території місця прибуття АТЗ;

автоматичне підняття шлагбауму у випадку наявності обох дозволів (із боку митного органу та з боку відповідального представника власника місця прибуття АТЗ) на виїзд із території місця прибуття АТЗ;

блокування подальшого використання смарт-карти у випадку розбіжності даних щодо номерних знаків при зіставленні з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

підтримку процедур проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з наново отриманими даними щодо номерних знаків;

розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування та виконання визначеного набору процедур спеціального порядку відновлення та/або коригування даних щодо номерних знаків;

виявлення порушень правил організованого переміщення АТЗ у зоні виїзду з території місця прибуття АТЗ (включаючи рух у зоні виїзду в зворотному напрямі) з одночасним формуванням сигналу тривоги та протоколюванням певних даних щодо тривожної події до бази даних СIВС;

фіксацію часового проміжку між моментом завершення митного огляду в зоні митного контролю та оформлення та моментом сканування та розпізнавання номерного знаку в зоні виїзду з місця прибуття АТЗ.

3.4. Порушення правил організованого переміщення. АТЗ у будь-якій зоні ПП або місця прибуття АТЗ включають також і порушення правил знаходження (відсутності) АТЗ у відповідній зоні, якщо це регламентовано затвердженою технологією прикордонного та митного контролю в ПП через державний кордон для автомобільного сполучення, а також затвердженою інструкцією зі здійснення митного контролю та митного оформлення в ПП через державний кордон для автомобільного сполучення, а також іншими нормативно-правовими документами центральних органів виконавчої влади України.

До порушень правил організованого переміщення (знаходження /відсутності) АТЗ у певній зоні можуть відноситися порушення щодо:

напряму руху, включаючи виїзд на смугу зустрічного руху;

перетину розподільної лінії між смугами руху;

зміну маршруту виїзду з території ПП (включаючи рух у зоні виїзду в зворотному напрямі, тобто в'їзд із території України до ПП) або місця прибуття АТЗ

і таке інше.

Усі визначені порушення правил організованого переміщення АТЗ у будь-якій зоні мають класифікуватися за ступенем тяжкості, а саме:

грубе (тяжке) порушення;

порушення середньої тяжкості;

незначне порушення.

Повний перелік можливих спостережуваних порушень у будь-яких зонах на об'єктах пілотної зони та їхня класифікація визначається з урахуванням обраних СIВС-претендентів та погоджується представниками робочої групи Пілотного проекту наприкінці етапу проведення обстеження, після чого затверджується Держмитслужбою України.

3.5. Робочі групи Пілотного проекту при розгортанні СIВС із урахуванням обраних СIВС-претендентів та ДСП підсистем-претендентів мають максимально (при можливості) використовувати існуюче обладнання, яке встановлене на об'єкті пілотної зони, за умови його сумісності з обладнанням СIВС;

3.6. СIВС повинна мати блочну структуру;

3.7. СIВС має бути легко масштабованою та дозволяти проводити реконфігурування підсистеми;

3.8. Адміністрування всіх налаштувань систем (підсистем), що входять до складу СIВС, має проводитись лише з авторизованих робочих місць відповідно до політик інформаційної безпеки Держмитслужбі України;

3.9. СIВС має надавати інформацію до інших систем (підсистем) відповідно до політик інформаційної безпеки та відповідно до заздалегідь визначеного переліку даних (інформаційних структур, параметрів тощо) з урахуванням використовуваних у Держмитслужбі України технологій обміну даними;

3.10. СIВС має забезпечувати автоматичне детектування та ідентифікацію певних цілеспрямованих дій (втручань у роботу СIВС), а також різноманітних завад, що перешкоджають якісній реєстрації спостережуваних подій, а саме:

закриття об'єктива;

засвічування об'єктива;

зсув камери (зміна фону перед камерою);

втрата чіткості зображення (через розфокусування об'єктива камери або його забруднення);

та подальше обов'язкове їхнє протоколювання з одночасним пріоритетним надісланням тривожних повідомлень до Моніторингового центру Держмитслужби України та до локального Моніторингового центру;

3.11. Засоби обчислювальної техніки, що входять до складу СIВС (відеосервери, сервери баз даних, інші сервери та робочі станції) обов'язково повинні мати захист від перепадів напруги та бути підключені до джерел безперебійного живлення. Усі інші функціональні блоки СIВС (при можливості) повинні мати захист від перепадів напруги;

3.12. При реалізації Пілотного проекту в якості мережі передачі даних СIВС має використовувати існуючи канали доступу до мережі Iнтернет митного органу або місця прибуття АТЗ.

Складові компоненти СIВС (програмно-технічні засоби) встановлюються робочими групами Пілотного проекту та включаються до складу окремої локальної обчислювальної мережі, що підключена до мережі Iнтернет. Власник об'єкта пілотної зони забезпечує необхідну кількість вільних портів для підключення компонентів СIВС.

Якщо на ПП уже існують СВС та/або СЗНЗ, або функціональний модуль "фільтр пропуску", що підключені до відомчої телекомунікаційної мережі (далі - ВТМ), робоча група Пілотного проекту має розгорнути окремі СВС та/або СЗНЗ, що входитимуть до складу пілотної СIВС, яка включена в мережу Iнтернет.

3.13. Розподільна здатність кадру оглядової камери із фронтальним виглядом АТЗ має бути достатньою для виконання всіх інтелектуальних функцій, згідно із цими вимогами та такою, щоб передній номерний знак АТЗ при в'їзді в зону можна було впевнено розгледіти;

3.14. Швидкість запису та відображення відеоінформації повинна складати не менше 3 кадрів/сек, але не більше 30 кадрів/сек;

3.15. Для збору та відтворення візуальної інформації мають використовуватися телевізійні камери з режимом "день/ніч" із компенсацією зустрічного засвічування;

3.16. Власник об'єкта пілотної зони має забезпечити освітленість у полі зору камер не менше ніж 50 лк. У випадку неможливості забезпечення такого рівня освітленості робоча група Пілотного проекту має передбачити використання додаткових засобів підсвічування;

3.17. Комплекс, що складається з кожуха, об'єктива та матриці камери, має забезпечувати підсумкову чутливість достатню для надійного вирішення задач СIВС;

3.18. СIВС повинна мати можливість відтворення інформації, що надходить з інших зовнішніх систем (підсистем) згідно з визначеними протоколами обміну між системами (підсистемами);

3.19. СIВС повинна надавати інформацію в Моніторинговий центр Держмитслужби України та до локального Моніторингового центру.

Відомості щодо грубих (тяжких) порушень та порушень середньої тяжкості щодо правил організованого переміщення АТЗ у будь-якій зоні мають негайно в пріоритетному режимі надаватися до Моніторингового центру Держмитслужби України та до локального Моніторингового центру.

Відомості щодо будь-яких порушень мають протоколюватися в спеціальній базі даних Моніторингового центру Держмитслужби України.

3.20. Точність ідентифікації транспортних засобів по номерних знаках має складати не менше 95 % з урахуванням несприятливих погодних умов та часу доби за умови відповідності ступеня чистоти номерних знаків вимогам Віденської конвенції щодо дорожнього руху;

3.21. Комплекс технічних засобів підсистеми ДСП має будуватися на базі безконтактних смарт-карт із певним обсягом пам'яті для запису даних про АТЗ та певні виконувані технологічні операції та процедури, а також пристроїв зчитування/запису інформації з/на такі смарт-карти.

Допускається використання смарт-карт із обсягом пам'яті не менше ніж 144 Кбайт (із однократним записом графічної інформації щодо фронтального вигляду АТЗ та, можливо, багаторазовим записом графічної інформації щодо переднього й заднього номерних знаків на різних етапах проходження маршруту транспортним засобом).

Пристрої зчитування/запису (зчитувачі/записувачі) для таких смарт-карт мають бути вандалостійкими, місця їхнього встановлення мають бути визначені під час проведення передпроектного обстеження.

Смарт-карти та пристрої зчитування/запису (зчитувачі/записувачі) для таких смарт-карт мають працювати в температурному режимі навколишнього середовища від - 25 °С до +85 °С.

3.22. Підсистема ДСП має складатися з таких основних комплексів задач:

ініціалізації безконтактних смарт-карт;

фіналізації безконтактних смарт-карт.

Комплекс задач (далі - КЗ) ініціалізації безконтактних смарт-карт має забезпечувати виконання таких основних функцій:

формування та підтримка працездатності бази даних щодо безконтактних смарт-карт у частині:

а) підтвердження автентичності поставки партії смар-карт та введення в експлуатацію кожної смарт-карти з партії окремо;

б) перевірка якості та ступенів захисту кожної з нових смарт-карт та реєстрація результатів такої перевірки;

в) фіксація та створення акта повернення пошкоджених та несправних (таких, що не пройшли вхідний контроль) смарт-карт;

г) фіксація, визначення та подальший контроль статусу смарт-карт, як нових, так і таких, що вже використовуються в СIВС;

ґ) протоколювання всіх дій користувача системи;

тощо.

КЗ фіналізації безконтактних смарт-карт має забезпечувати виконання таких основних функцій:

формування та підтримка працездатності бази даних відомостей, що записані на смарт-карту в процесі переміщення АТЗ по маршруту в ПП або в місці прибуття в частині:

а) завершення циклу використання смарт-карти після її вилучення у водія АТЗ (експедитора/брокера) при виїзді з території ПП, місця прибуття АТЗ або в інших випадках передбачених технологічної схемою обігу смарт-карти;

б) формування та збереження резервної копії всіх даних, що були записані на смарт-карту;

в) перевірки внутрішньої несуперечності даних, що були записані на смарт-карту;

г) зіставлення даних зі смарт-карти з аналогічними даними, що були записані до баз даних АСМО;

ґ) видалення всіх даних зі смарт-карти та підготовка її до наступного циклу використання, якщо зіставлення даних зі смарт-карти з аналогічними даними, що були записані до баз даних АСМО показало повний збіг при зіставленні;

д) внесення до баз даних АСМО відомостей щодо часу виїзду АТЗ із території ПП на територію України або до баз даних автоматизованої системи обліку місця прибуття АТЗ відомостей щодо часу виїзду АТЗ із території місця прибуття АТЗ у випадку повного збігу даних при зіставленні на попередньому етапі;

е) блокування подальшого використання смарт-карти при виявленні внутрішньої суперечності даних, що були записані на смарт-карту;

є) блокування подальшого використання смарт-карти при виявленні розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з аналогічними даними, що були записані до баз даних АСМО;

ж) забезпечення підтримки процедур проведення автоматизованого розслідування щодо виявлених внутрішніх суперечностей та/або розбіжностей при зіставленні даних зі смарт-карти з аналогічними даними з АСМО;

з) розблокування подальшого використання смарт-карти після завершення розслідування та подальше видалення всіх даних зі смарт-карти та підготовка її до наступного циклу використання;

і) протоколювання всіх дій користувача системи;

тощо.

Начальник Департаменту
митних інформаційних технологій
та статистикиК.Г. Юрченко

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaon top