Document v0187863-12, current version — Revision on July 17, 2014, on the basis - v0176863-14

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

02.03.2012  № 187

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 176 від 17.07.2014}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (із змінами) та відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 р. № 164, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток 1).

2. Затвердити Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів (додаток 2).

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату та керівникам територіальних органів НКЦПФР:

3.1. Ознайомити з наказом державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечити його виконання.

3.2. При проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад на конкурсній основі, надавати їм можливість ознайомитись із правовою та нормативною базою, що регламентує специфіку функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

4. Голові конкурсної комісії центрального апарату та керівникам територіальних органів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити формування екзаменаційних білетів з дотриманням норм та вимог, визначених Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКЦПФР та згідно з Переліком питань, передбачених у додатку 2 до цього наказу.

5. Управлінню кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Тимощук Ю.В.), при поданні конкурсантами документів для участі в конкурсі, ознайомлювати їх із Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Переліком питань, визначеним цим Порядком.

{Пункт 6 виключено на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 176 від 17.07.2014}

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Д. Тевелєв
Додаток 1
до наказу Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
02.03.2012 № 187

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого наказом Голови Комісії № 168 від 28 лютого 2012 року (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органах.

1.3. іспит проводиться конкурсною комісією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи конкурсною комісією територіального органу НКЦПФР (далі - конкурсна комісія).

1.4. Склад конкурсної комісії затверджується наказом Голови Комісії (у територіальних органах - наказам його керівника).

1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.8. До Переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, своєчасно вносяться зміни в установленому порядку та перезатверджуються наказом Голови Комісії.

Затверджений перелік є основою для формування переліку питань для територіальних органів. На його базі, у разі необхідності, територіальні органи розробляють перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіального органу, який затверджується керівником територіального органу.

1.9. Переліки питань публікуються у відповідних друкованих засобах масової інформації та розміщуються на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та можуть надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі у конкурсі.

1.10. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу.

1.11. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, що в додатку 1, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу, затвердженого наказом Голови Комісії.

1.12. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.13. З урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.14. При наявності комп'ютерних засобів контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, умов проведення конкурсу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, визначеного Головою Комісії та цього Порядку.

1.15. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.16. Кадрова служба центрального апарату за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення (у територіальних органах така робота виконується працівником, відповідальним за ведення кадрової роботи).

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Підчас підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом НКЦПФР, чи територіального органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу (територіального органу).

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповідного структурного підрозділу (територіального органу).

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під розпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заняття вакантних посад державних службовців у центральному апараті чи у територіальному органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і визначає кандидатури, які за їх згодою, будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
у Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).Додаток 2
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
у Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку _____________________________________
(підпис)          (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №______
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідного структурного підрозділу (територіального органу).Додаток 3
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців
у Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
конкурсною комісією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від "___" ____________ 20__ року


з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії

________________________
(підпис)

________________________
(П.І Б.)

Члени комісії:

________________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

________________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

________________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

________________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

Секретар комісії

________________________
(підпис)

________________________
(П.І.Б.)

Т.в.о. начальника управління
кадрового забезпечення та з питань
запобігання корупціїЮ. Бровко
Додаток 2
до наказу Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
02.03.2012 № 187

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань законодавства та нормативно-правових актів України з урахуванням специфіки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розділ І. Для функціональних структурних підрозділів

Конституція України

1. Право законодавчої ініціативи (стаття 93).

Господарський кодекс України

1. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю (стаття 19).

2. Підприємство як організаційна форма господарювання; види та організаційні форми підприємств (статті 62, 63).

3. Поняття господарського товариства; права і обов'язки учасників господарського товариства (статті 79, 88).

4. Види господарських товариств; установчі документи господарського товариства (статті 80, 82).

5. Правовий режим майна суб'єктів господарювання (стаття 133).

Кодекс України про адміністративні правопорушення

1. Строки накладення адміністративного стягнення (стаття 38).

2. Приховування інформації про діяльність емітента (стаття 163-5).

3. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії (стаття 163-7).

4. Маніпулювання на фондовому ринку (стаття 163-8).

5. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб (стаття 188-30).

Кримінальний кодекс України

1. Незаконне використання інсайдерської інформації (стаття 232-1).

Цивільний кодекс України

1. Акти цивільного законодавства України; дія актів цивільного законодавства у часі (статті 4, 5).

2. Представництво за довіреністю; припинення представництва за довіреністю (статті 244, 248).

3. Поняття позовної давності; початок перебігу позовної давності (статті 256, 261).

4. Поняття та види договору; ціна (статті 626, 632).

5. Підстави для зміни або розірвання договору (стаття 651).

6. Поняття спадкування; види спадкування (статті 1216, 1217).

Закон України "Про акціонерні товариства"

1. Правовий статус акціонерного товариства (стаття 3).

2. Типи акціонерних товариств (стаття 5).

3. Права акціонерів - власників простих акцій (стаття 25).

4. Загальні збори акціонерного товариства (стаття 32).

5. Порядок проведення загальних зборів (стаття 40).

6. Кворум загальних зборів (стаття 41).

7. Позачергові загальні збори (стаття 47).

8. Значний правочин (стаття 70).

9. Надання акціонерним товариством інформації (стаття 78).

10. Ліквідація акціонерного товариства (стаття 88).

Закон України "Про аудиторську діяльність"

1. Обов'язкове проведення аудиту (стаття 8).

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4).

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (стаття 6).

3. Застосування міжнародних стандартів (стаття 12-1).

4. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14).

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

1. Визначення термінів: державне регулювання ринку цінних паперів; похідні цінні папери; професійні учасники ринку цінних паперів; рейтингова оцінка емітента; рейтингова оцінка цінних паперів емітента; корпоративне управління; система депозитарного обліку цінних паперів; система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) (стаття 1).

2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів (стаття 2).

3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів (стаття 3).

4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню (стаття 4).

5. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка (стаття 4-1).

6. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів (стаття 5).

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (стаття 6).

8. Завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 7).

9. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 8).

10. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 9).

11. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами (стаття 10).

12. Маніпулювання на фондовому ринку (стаття 10-1).

13. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (стаття 11).

14. Призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України (стаття 11-1).

15. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України (стаття 11-2).

16. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (стаття 12).

17. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери (стаття 14).

18. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб (стаття 15).

19. Порядок розгляду спорів (стаття 16).

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 18).

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

1. Публічна інформація (стаття 1).

2. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації (стаття 4).

3. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації (стаття 17).

4. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20).

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15).

2. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16).

Закон України "Про звернення громадян"

1. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).

Закон України "Про інститути спільного інвестування"

1. Учасники інституту спільного інвестування (стаття 4).

2. Класифікація інституту спільного інвестування (стаття 7).

3. Правовий статус корпоративного фонду (стаття 8).

4. Органи корпоративного фонду (стаття 15).

5. Розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації (стаття 40).

6. Правовий статус пайового фонду (стаття 41).

7. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації (стаття 47).

8. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування (стаття 60).

9. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування (стаття 61).

10. Обмеження діяльності компанії з управління активами (стаття 64).

11. Ліцензування діяльності компанії з управління активами (стаття 66).

12. Зберігай активів інституту спільного інвестування (стаття 68).

13. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування (стаття 75).

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (стаття 34).

2. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду (стаття 36).

3. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду (стаття 38).

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"

2. Розгляд законопроектів Верховною Радою (стаття 102).

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

1. Нагляд на консолідованій основі (стаття 16-1).

2. Пруденційний нагляд (стаття 29).

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

1. Фондовий ринок (стаття 2).

2. Цінні папери та їх класифікація (стаття 3).

3. Акції (стаття 6).

4. Облігації підприємств (стаття 8).

5. Облігації місцевих позик (стаття 9).

6. Діяльність з торгівлі цінними паперами (стаття 17).

7. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь (стаття 27).

8. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 21-1).

9. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 27-2).

10. Етапи емісії цінних паперів (стаття 28).

11. Вимоги до приватного розміщення цінних паперів (стаття 32).

12. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів (стаття 33).

13. Вимоги до розкриття інформації (стаття 39).

14. Інсайдерська інформація; заборона використання інсайдерської інформації (статті 44, 45).

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

1. Визначення терміна "адаптація законодавства" (абзац другий розділу II).

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950

1. Обов'язкові додатки (§ 50 глави 5 розділу 4).

2. Процедура підготовки (§ 70 глави 2 розділу 6).

Концепція консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2012 № 795

1. Принципи та методи консолідованого нагляду (розділ III).

2. Очікувані результати реалізації Концепції (розділ VII).

Концепція запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2012 № 553

1. Основні цілі здійснення пруденційного нагляду (розділ 2).

2. Основні завдання та етапи впровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку (розділ 4).

3. Очікувані результати реалізації Концепції (розділ 5).

4. Ризики реалізації Концепції (розділ 6).

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 № 862

1. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (розділ II).

2. Умови провадження клірингової діяльності (розділ III).

Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 № 1464

1. Визначення поняття "сертифікація"; особи, які підлягають сертифікації (абзац 5 пункту 2 та пункт 6 розділу I).

2. Порядок подання та розгляду документів для отримання сертифіката та дубліката сертифіката (розділ II).

Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 № 1925

1. Набуття та позбавлення статусу СРО (глава 1 розділу III).

2. Основні повноваження СРО, права та обов'язки (глава 2 розділу III).

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 № 215

1. Порядок навчання (пункти 1.3, 1.4, 1.12 розділу 1).

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735

1. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України (розділ II).

2. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ (розділ III).

3. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту (глава 3 розділу V).

Положення про клірингову діяльність, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 429

1. Вимоги до порядку взяття на облік учасників клірингу особою, що здійснює кліринг (розділ II).

2. Вимоги до організації системи обліку особи, що здійснює кліринг (розділ III).

3. Вимоги до порядку здійснення клірингу (розділ IV).

Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992

1. Склад Даних (розділ II).

2. Строки подання Даних до Комісії (розділ III).

Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.05.2013 № 894

1. Склад Даних (розділ II).

Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2994

1. Склад Даних (розділ II).

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283

1. Склад Даних (розділ II).

2. Строки подання Даних до Комісії (розділ III).

Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284

1. Оприлюднення інформації організаторами торгівлі (розділ II).

2. Подання Даних організаторами торгівлі (розділ III).

Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 431

1. Порядок визначення відповідальної особи небанківської фінансової групи (розділ II).

2. Порядок здійснення відповідальною особою небанківської фінансової групи консолідованого нагляду (розділ III).

3. Ризики діяльності фінансової групи, які підлягають нагляду, та обмеження діяльності учасників небанківської фінансової групи (розділ IV).

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.2013 № 37

1. Ризики депозитарної та клірингової діяльності (розділ II).

2. Вимоги до внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків установи (глава 1 розділу IV).

3. Заходи для запобігання та мінімізації ризиків установи (глава 2 розділу IV).

4. Порядок та строки подачі розрахунків показників до Комісії (розділ V).

5. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду за депозитарною та кліринговою діяльністю (розділ VI).

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817

1. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (розділ II).

2. Умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (розділ III).

3. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (розділ IV).

Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2012 № 394

1. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (розділ II).

2. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (розділ IV).

Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 № 296

1. Умови формування та ведення Реєстру (глава 2).

2. Загальні умови набуття статусу фінансової установи (глава 3).

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519

1. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру (розділ 4).

Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 р. № 161

1. Організація та підготовка до проведення перевірок (розділ II).

2. Права та обов'язки робочої групи (розділ III).

3. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів (розділ V)

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. № 817

1. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (пункт 4 розділу III).

2. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (розділ IV).

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816

1. Зупинення дії ліцензії (розділ II).

2. Анулювання ліцензії (копії ліцензії) (розділ IV).

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470

1. Уповноважені особи, які розглядають справи про правопорушення, та їх повноваження (розділ II).

2. Провадження у справах про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ III).

3. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ IV).

4. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи (розділ V).

5. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ VI).

6. Постанова у справі про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ VII).

7. Провадження у справах про адміністративні правопорушення (розділ IX).

8. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб (розділ X).

9. Розгляд справ про адміністративні правопорушення (розділ XII).

10. Постанова у справі про адміністративне правопорушення (розділ XIII).

11. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (розділ XIV).

12. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб (розділ XV).

13. Перегляд постанови, винесеної за результатами розгляду справи про правопорушення щодо юридичної особи, за нововиявленими обставинами (розділ XVI).

14. Санкції, які застосовуються за правопорушення на ринку цінних паперів (розділ XVII).

15. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (розділ XVIII).

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449

1. Обов'язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності (розділ XIV).

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766

1. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (розділ VIII).

Розділ II. Для нефункціональних структурних підрозділів

Кодекс законів про працю України

1. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (стаття 41).

Бюджетний кодекс України

1. Склад бюджетного законодавства (стаття 4).

2. Бюджетна класифікація (стаття 8).

3. Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19).

4. Захищені видатки бюджету (стаття 55).

5. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України (стаття 56).

6. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119).

Закон України "Про відпустки"

1. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10).

2. Порядок надання соціальних відпусток (стаття 20).

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

1. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності (стаття 12).

Закон України "Про державну таємницю"

1. Визначення термінів: державна таємниця (секретна інформація); віднесення інформації до державної таємниці; гриф секретності; державний експерт з питань таємниць; допуск до державної таємниці; доступ до державної таємниці; засекречування матеріальних носив інформації; Звід відомостей, що становлять державну таємницю; категорія режиму секретності; криптографічний захист секретної інформації; матеріальні носії секретної інформації; охорона державної таємниці; режим секретності; розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації; спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно", "таємно"); технічний захист секретної інформації (стаття 1).

2. Допуск громадян до державної таємниці (стаття 22).

3. Відмова у наданні допуску до державної таємниці (стаття 23).

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

1. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6).

2. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації (стаття 23).

3. Права та обов'язки журналіста редакції (стаття 26).

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"

1. Електронний документ; електронний підпис (статті 5, 6).

2. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів (стаття 13).

Закон України "Про електронний цифровий підпис"

1. Правовий статус електронного цифрового підпису (стаття 3).

2. Призначення електронного цифрового підпису (стаття 4).

3. Особливості застосування електронного цифрового підпису (стаття 5).

4. Центр сертифікації ключів; акредитований центр сертифікації ключів (статті 8, 9).

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

1. Суб'єкти відносин (стаття 3).

2. Доступ до інформації в системі (стаття 4).

3. Умови обробки інформації в системі (стаття 8).

4. Забезпечення захисту інформації в системі (стаття 9).

Закон України "Про захист персональних даних"

1. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6).

2. Підстави для обробки персональних даних (стаття 11).

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

1. Сфера застосування Закону (стаття 2).

2. Оприлюднення інформації про закупівлю (стаття 10).

3. Комітет з конкурсних торгів (стаття 11).

4. Документація конкурсних торгів (стаття 22).

Закон України "Про інформацію"

1. Визначення термінів: документ, захист інформації, інформація, суб'єкт владних повноважень (стаття 1).

2. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2).

3. Право на інформацію (стаття 5).

4. Гарантії права на інформацію (стаття 6).

5. Види інформації за змістом (стаття 10).

6. Доступ до інформації (стаття 20).

7. Інформація з обмеженим доступом (стаття 21).

8. Масова інформація та її засоби (стаття 22).

9. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації (стаття 26).

10. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (стаття 27).

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

1. Визначення термінів: архівний документ; документ Національного архівного фонду; Національний архівний фонд; унікальний документ; архівна справа; діловодство; архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ; державна архівна установа; приватне архівне зібрання; таємний архів; довідковий апарат; номенклатура справ; архівна довідка (стаття 1).

Закон України "Про правила етичної поведінки"

1. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 14).

2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) (стаття 16).

Положення про дипломатичний паспорт України, затверджене Указом Президента України від 26.02.98 № 153/98

1. Особи, яким видається дипломатичний паспорт України (пункти 8, 9, 10).

Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012

1. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

1. Основні завдання уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (пункт 4).

Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804

1. Порядок стажування у державних органах.

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

1. Основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 4).

2. Права працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 12).

3. Зобов'язання працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 13).

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153

1. Визначення поняття "бенефіціар" (пункт 2).

2. Залучення міжнародної технічної допомоги (пункт 3).

3. Склад запиту; склад проектної пропозиції (пункт 7).

4. Призначення та строк на який видається свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (пункт 34).

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169

1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283

1. Порядок обчислення стажу державної служби.

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16

1. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

1. Кошторис бюджетної установи (пункт 1).

Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004

1. Завдання експертної комісії юридичної особи; рішення експертної комісії юридичної особи (пункти 22, 23).

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5

1. Формування та ведення Реєстру (розділ II).

2. Надання інформації Реєстру (розділ III).

Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214

1. Врегулювання конфлікту інтересів (розділ III).

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

1. Напрями проведення внутрішнього аудиту (глава 1 розділу III).

2. Проведення внутрішнього аудиту (глава 5 розділу III).

3. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту (глава 6 розділу III).

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217

1. Морально-етичні принципи професійної діяльності (розділ II).

2. Протидія одержанню неправомірної вигоди та дарунків (пожертв) (розділ IV).

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59

1. Визначення поняття "службове відрядження" (пункт 1 розділу I).

2. Відшкодування витрат працівникові за час перебування у відрядженні (пункт 7 розділу III).

3. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження (пункт 17 розділу III).

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16

1. Основні завдання архіву; права архіву (пункти 2.4, 2.5).

Регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.2013 № 302

1. Склад та система НКЦПФР (пункти 2.1, 2.2.1 розділу II).

2. Планування роботи НКЦПФР (п. 2.8 розділу II).

3. Проведення засідань Комісії. Документування та оприлюднення результатів засідання Комісії (пункти 3.2, 3.3 розділу III).

4. Порядок запрошення осіб для участі у засіданні Комісії (пункт 3.2.7 розділу III).

Інструкція з діловодства у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.08.2012 № 717

1. Загальні вимоги до створення документів (пункти 10 - 19 розділу II).

2. Бланки документів (пункти 20 - 23 розділу II).

3. Реєстраційний індекс документів (пункти 32 - 37 розділу II).

4. Службові записки (пункт 130 розділу II).

5. Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до Комісії (пункти 147 - 150 розділу III).

6. Реєстрація документів (пункти 156 - 159 розділу III).

7. Організація передачі документів та їх виконання (пункти 160 - 171 розділу III).

8. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (пункти 199 - 212 розділу III).

{Додаток 2 в редакції Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 176 від 17.07.2014}

Т.в.о. начальника управління
кадрового забезпечення та з питань
запобігання корупціїЮ. Бровкоon top