Document v0183774-16, current version — Revision on April 24, 2018, on the basis - v0111774-18

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

21.06.2016  № 183

Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Українського науково-дослідного
і навчального центру  проблем стандартизації, сертифікації та якості
№ 111 від 24.04.2018}

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315-VII, з урахуванням висновків за результатами технічної перевірки та на виконання Програми робіт з національної стандартизації НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з набранням чинності з 01 липня 2016 року:

1

ДСТУ ISO 2740:2016
(ISO 2740:2009, IDT)

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг
- На заміну ДСТУ 3670-97 (ГОСТ 18227-98) (ISO 2740:1986)

2

ДСТУ ISO 3923-1:2016
(ISO 3923-1:2008, IDT)

Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 1. Метод із використанням лійки
- На заміну ДСТУ 2495-94 (ГОСТ 19440-94) (ISO 3923/1:1997, ISO 3923/2:1981)

3

ДСТУ ISO 3923-2:2016
(ISO 3923-2:1981, IDT)

Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 2. Метод волюмометра Скотта
- На заміну ДСТУ 2495-94 (ГОСТ 19440-94) (ISO 3923/1:1997, ISO 3923/2:1981)

4

ДСТУ ISO 3953:2016
(ISO 3953:2011, IDT)

Порошки металеві. Визначення щільності утрушування
- На заміну ГОСТ 25279-93 (ИСО 3953-85)

5

ДСТУ ISO 3954:2016
(ISO 3954:2007, IDT)

Порошки, які використовують у порошковій металургії. Відбирання проб
- На заміну ДСТУ 3794-98 (ГОСТ 23148-98) (ISO 3954:1977)

6

ДСТУ ISO 4490:2016
(ISO 4490:2014, IDT)

Порошки металеві. Визначення плинності за допомогою каліброваної лійки (приладу Холла)
- На заміну ДСТУ 3795-98 (ГОСТ 20899-98) (ISO 4490:1978)

7

ДСТУ ISO 4491-1:2016
(ISO 4491-1:1989, IDT)

Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 1. Загальні настанови
- Вперше

8

ДСТУ ISO 4491-2:2016
(ISO 4491-2:1997, IDT)

Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 2. Втрати маси під час відновлювання воднем (водневі втрати)
- На заміну ДСТУ 3721-98 (ГОСТ 18897-98) (ISO 4491-2:1997)

9

ДСТУ ISO 4491-4:2016
(ISO 4491-4:2013, IDT)

Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 4. Загальний вміст кисню під час визначання методом відновного екстрагування
- На заміну ДСТУ 3722-98 (ГОСТ 27417-98) (ISO 4491-4:1989)

10

ДСТУ ETSI EN 319 102-1:2016
(ETSI EN 319 102-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірення цифрового підпису ADES. Частина 1. Створення та перевірення
- Вперше

11

ДСТУ ETSI EN 319 122-1:2016
(ETSI EN 319 122-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи CAdES
- Вперше

12

ДСТУ ETSI EN 319 122-2:2016
(ETSI EN 319 122-2:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 2. Розширені підписи CAdES
- Вперше

13

ДСТУ ETSI EN 319 132-1:2016
(ETSI EN 319 132-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи XAdES
- Вперше

14

ДСТУ ETSI EN 319 132-2:2016
(ETSI EN 319 132-2:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 2. Розширені підписи XAdES
- Вперше

15

ДСТУ ETSI EN 319 162-1:2016
(ETSI EN 319 162-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Контейнери, пов'язані з підписом (ASiC). Частина 1. Структурні блоки та базові контейнери ASiC
- Вперше

16

ДСТУ ETSI EN 319 162-2:2016
(ETSI EN 319 162-2:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Контейнери, пов'язані з підписом (ASiC). Частина 2. Додаткові контейнери ASiC
- Вперше

17

ДСТУ ETSI EN 319 401:2016
(ETSI EN 319 401:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Загальні вимоги політики для провайдерів довірчих послуг
- Вперше

18

ДСТУ ETSI EN 319 411-1:2016
(ETSI EN 319 411-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Вимоги політики та безпеки для провайдерів трастових послуг, які видають сертифікати. Частина 1. Загальні вимоги
- Вперше

19

ДСТУ ETSI EN 319 411-2:2016
(ETSI EN 319 411-2:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Вимоги політики та безпеки для провайдерів трастових послуг, які видають сертифікати. Частина 2. Вимоги до провайдерів трастових послуг, які видають кваліфіковані сертифікати ЄС
- Вперше

20

ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2016
(ETSI EN 319 412-1:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 1. Огляд та типові структури даних
- Вперше

21

ДСТУ ETSI EN 319 412-4:2016
(ETSI EN 319 412-4:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 4. Профіль сертифіката для сертифікатів веб-сайтів
- Вперше

22

ДСТУ ETSI EN 319 421:2016
(ETSI EN 319 421:2016, IDT)

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Політика та вимоги безпеки щодо провайдерів трастових послуг, які видають часові штемпелі
- Вперше

23

ДСТУ EN ISO 17639:2016
(EN ISO 17639:2013, IDT;
ISO 17639:2003, IDT)

Руйнівні випробування зварних з'єднань металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне оцінювання зварних з'єднань
- Вперше

24

ДСТУ EN 13067:2016
(EN 13067:2012, IDT)

Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування  зварників. Зварні термопластичні конструкції
- Вперше

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості № 111 від 24.04.2018}

2. Скасувати нормативні документи України з 01 серпня 2016 року:

ДСТУ 2495-94 (ГОСТ 19440-94)
(ISO 3923/1:1997, ISO 3923/2:1981)

Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 1. Мето з використанням лійки. Частина 2. Метод волюмометра Скотта

ДСТУ 3670-97 (ГОСТ 18227-98)
(ISO 2470:1986)

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтягування

ДСТУ 3721-98 (ГОСТ 18897-98)
(ISO 4491-2:1997)

Порошки металеві. Визначення вмісту кисню методами відновлення. Втрати маси під час відновлення воднем (водневі втрати)

ДСТУ 3722-98 (ГОСТ 27417-98)
(ISO 4491-4:1989)

Порошки металеві. Визначення загального вмісту кисню методом відновлювальної екстракції

ДСТУ 3794-98 (ГОСТ 23148-98)
(ISO 3954:1977)

Порошки, які використовуються в порошковій металургії. Відбір проб

ДСТУ 3795-98 (ГОСТ 20899-98)
(ISO 4490:1978)

Порошки металеві. Визначення текучості за допомогою каліброваної лійки (приладу Холла)

3. Скасувати міждержавний нормативний документ в Україні з 01 серпня 2016 року

ГОСТ 25279-93 (ИСО 3953-85)

Порошки металлические. Определение плотности после утряски

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома виконавців.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

В. о. генерального директора

Д.В. Сазонов

{Текст взято з сайту ДП "УкрНДНЦ" http://www.ukrndnc.org.ua}on top