Document v0179361-95, invalid, current version — Loss of force on February 10, 1998, on the basis - v0043361-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Департамент автомобільного транспорту
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 179 від 03.05.95
м.Київ
{ Норми втратили чнність на підставі Наказу
Міністерства транспорту
N 43 ( v0043361-98 ) від 10.02.98 }

Норми витрат
пального і мастильних матеріалів
на автомобільному транспорті

Дані нормативні матеріали затверджені Міністерством
транспорту України і введені в дію наказом від 03.05.95 N 179
замість "Лінійних норм витрат пального для автомобільного
транспорту", введених в дію наказом Міністерства транспорту
УРСР від 10.05.90 N 48.
Загальні положення
На автомобільному транспорті використовуються такі види норм
витрат пального: лінійні норми, які регламентують витрати пального
в процесі пересування автомобіля; норми витрат пального на роботу
спеціального обладнання, установленого на автомобілях, а також
питомі норми витрат пального на одиницю виконаної транспортної
роботи. Лінійні норми і норми на роботу обладнання призначені для
розрахунків з водіями, оперативної і статистичної звітності, а
також служать базою для розрахунку питомих норм витрат пального. Питомі норми витрат пального (г/т.км, г/пас.км, г/пл.км)
визначаються на основі лінійних норм і являються показниками, за
допомогою яких обгрунтовується потреба в пальному, розподіляються
його ліміти і аналізується ефективність використання.
1. Лінійні норми витрат пального
Лінійні норми витрат пального встановлюются для кожної марки
експлуатуємих автомобілів і відповідають визначеним умовам роботи
автомобільного транспорту. Лінійні норми являються технологічними
нормами і включають витрати пального, необхідні для здійснення
транспортного процесу. Витрати пального на гаражні і інші
господарські потреби, не пов'язані безпосередньо з технологічним
процесом перевезення пасажирів і вантажів, в склад лінійних норм
не включаються і встановлюються окремо. Використовуються три види лінійних норм: базова норма на 100
км пробігу автомобіля, норма на 100 тонно-кілометрів (т.км)
транспортної роботи (враховує додаткові витрати пального при русі
автомобіля з вантажем) і норма на їздку з вантажем (враховує
збільшення витрат пального, пов'язане з маневруванням в пунктах
завантаження і вивантаження). Облік шляхово-транспортних, кліматичних і інших
експлуатаційних факторів проводиться за допомогою ряду поправочних
коефіцієнтів, регламентованих в формі відсотків підвищення або
зниження початкового значення норми. Норми витрат пального підвищуються в таких випадках: - робота в зимових умовах - до 5 відсотків (таблиця
збільшення лінійних норм в зимових умовах по регіонах країни
приведена в додатку 1); - робота в гірській місцевості при висоті над рівнем моря:
від 500 до 1500 метрів - на 5 відсотків; від 1501 до 2000 метрів - на 10 відсотків;
- робота в містах з населенням більше 1 мільйона чоловік -
до 10 відсотків; - робота, яка потребує частих технологічних зупинок,
зв'язаних з вантаженням і розвантаженням (в середньому більше, ніж
одна зупинка на один кілометр пробігу - маршрутні автобуси,
автомобілі по обслуговуванню поштових скриньок, інкасація грошей
та ін.) - до 10 відсотків; - перевезення крупногабаритних, вибухонебезпечних і т.п.
вантажів, яке вимагає понижених швидкостей руху автомобілів (до
20 км/год) - до 10 відсотків; - при пробігу першої тисячі кілометрів автомобілями, що
вийшли з капітального ремонту, і новими, а також при
централізованому перегоні таких автомобілів - до 10 відсотків; при
перегоні в спареному або в строєному стані - до 20 відсотків; - погодинна робота вантажних бортових автомобілів або їх
постійна робота в якості технологічного транспорту, або в якості
вантажних таксомоторів - до 10 відсотків; - робота в кар'єрах (з важкими шляховими умовами), їзда по
полях (при проведенні сільськогосподарських робіт), а також при
вивезенні лісу (на лісових ділянках за межами головної магістралі)
- до 20 відсотків; - робота в важких шляхових умовах в період сезонного
бездоріжжя, снігових заметів - до 35 відсотків на термін не більше
одного місяця; - при учбовій їзді - до 20 відсотків. Норми витрат пального знижуються в таких випадках: - при роботі на заміських шляхах з удосконаленим покриттям,
які знаходяться у задовільному стані - до 15 відсотків; - при експлуатації замовлених і відомчих автобусів, які не
працюють на постійних маршрутах - до 10 відсотків. При необхідності застосування одночасно декількох надбавок,
лінійна норма витрат пального установлюється з урахуванням суми
або різниці цих надбавок. На внутрішньогаражні роз'їзди і технічні потреби
автотранспортних підприємств (технічні огляди, регулювальні
роботи, приробляння деталей двигунів і автомобілів після ремонту і
т.п.) нормативні витрати пального не повинні перевищувати 0,5
відсотка від загальної його кількості, споживаємого
автотранспортним підприємством. При простоях автомобілів під завантаженням і розвантаженням в
пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено виключати
двигун (нафтобази, спеціальні склади і т.п.) установлюються
нормативні витрати пального з розрахунку: одна година простою
відповідає 5 км пробігу автомобіля. Нижче приведені лінійні норми витрат пального на 100 км
пробігу автомобіля: - для бензинових і дизельних автомобілів - в літрах; - для автомобілів, працюючих на скрапленому нафтовому газі -
в літрах скрапленого газу; - для автомобілів, працюючих на стисненому природному газі -
в нормальних метрах кубічних (куб.м); - для газодизельних автомобілів норма витрат стисненого
природного газу вказана в куб.м плюс поряд вказана норма витрат
дизельного пального в літрах. Значення норм витрат дизельного пального відмічені індексом
"д", проставленим після цифрового значення норми (наприклад, для
автомобіля ЗИЛ-4331 - 26 д і т.д.). Відповідно норми витрат
скрапленого нафтового газу відмічені індексом "гсн", а норми
витрат стисненого природного газу - індексом "спг". Для газових
автомобілів в дужках вказується норма при роботі на бензині, для
газодизельних - на дизельному пальному. Норми приведені в послідовності регламентованої діючої
системи класифікації і позначення марок автомобілів (додаток 2), а
також в алфавітному порядку.
1.1. Легкові автомобілі
Для легкових автомобілів нормоване значення витрат пального
розраховується по такому співвідношенню:
Qн = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х D),
де: Qн - нормативні витрати пального, літри; Hs - базова лінійна норма витрат пального на пробіг
автомобіля, л/100 км; S - пробіг автомобіля, км; D - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або
зниження) до норми в відсотках.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | ВАЗ-1111 | 6,5 | | ВАЗ-2101,-21011,-21016,-21013 | 8,5 | | ВАЗ-2102,-21021,-21023 | 8,5 | | ВАЗ-2103 | 9,0 | | ВАЗ-21033,-21035 | 8,5 | | ВАЗ-2104,-21043 | 8,5 | | ВАЗ-2105,-21051,-21053 | 8,5 | | ВАЗ-2106,-21061,-21063 | 9,0 | | ВАЗ-2107,-21072,-21074 | 8,5 | | ВАЗ-2108,-2108 "Спутник",-21081,-21083,-2109 | 8,0 | | ВАЗ-2121,-21211 | 12,0 | | | | | ГАЗ-13 | 20,0 | | ГАЗ-14 | 22,0 | | ГАЭ-М20,-М20В,-М20Г | 13,5 | | ГАЭ-21,-21А,-21Б,-21В,-21Г,-21ГЮ,-21И,-21К, | 13,0 | | -21Л,-21М,-21НЮ,-21П,-21Р,-21С,-21СЮ, | | | -21Т,-21ТС,-21УС | | | ГАЗ-22,-22Б,-22В,-22Г,-22Д,-22Е,-22ЕЮ,-22Н, | 13,0 | | -22НЮ | | | ГАЗ-24 | 13,0 | | ГАЗ-24-01 | 13,5 | | ГАЗ-24-02 | 14,0 | | ГАЗ-24-03 | 13,5 | | ГАЭ-24-04 | 14,0 | | ГАЗ-24-07 | 16,5 гсн | | ГАЗ-24-10 | 13,0 | | ГАЗ-24-11 | 13,5 | | ГАЭ-24-12 (з двигуном ЗМЗ-402,-402.10) | 13,5 | | ГАЗ-24-12 (з двигуном ЗМЗ-4021,-4021.10) | 14,0 | | ГАЗ-24-13 (з двигуном ЗМЗ-402,-402.10) | 13,5 | | ГАЗ-24-13 (з двигуном ЗМЗ-4021,-4021.10) | 14,0 | | ГАЗ-24-14 | 13,5 | | ГАЗ-24-17 | 16,5 гсн | | ГАЗ-24-25 | 16,5 гсн | | ГАЭ-24-60 | 13,0 | | ГАЗ-24Т | 13,5 | | ГАЗ-3102 (з двигуном ЗМЗ-4022.10) | 13,0 | | ГАЗ-31029 (з двигуном ЗМЗ-402,-402.10) | 13,0 | | ГАЗ-31029 (з двигуном ЗМЗ-4021,-4021.10) | 13,5 | | ГАЗ-3302 "Газель" | 13,0 | | | | | ЗАЗ-965,-965А,-965Б,-965М,-965С | 7,0 | | ЗАЗ-966,-966В,-966ВБГ,-966ВГ | 7,0 | | ЗАЗ-968,-968А,-968АБ,-968АБ2,-968АБ4,-968Б, | 7,0 | | -988Б2 | | | ЗАЗ-968М,-968МБ | 8,0 | | ЗАЗ-968МГ | 7,0 | | ЗАЗ-968МД,-968МР | 8,0 | | ЗАЗ-968Р | 7,0 | | ЗАЭ-969 | 8,0 | | ЗАЗ-970,-970В,-970Г | 8,0 | | ЗАЗ-1102 | 7,0 | | | | | ЗИЛ-114 | 24,0 | | ЗИЛ-117 | 23,0 | | ЗИЛ-4104 | 26,0 | | | | | ИЖ-2125,-21251 | 10,0 | | | | | Москвич-403,-403Б,-403М,-403Т | 10,0 | | Москвич-407,-407Б,-407М,-407Т | 10,0 | | Москвич-408,-408Б,-408ИЭ,-408М,408П,-408СЭ, | 10,0 | | -406Т,-408Э,-408Ю | | | Москвич-412,-412ИПЭ,-412ИЭ,-412М,-412П, | 10,0 | | -412ПЮ,-412Э,-412Ю | | | Москвич-423,-423Н,-423Т,-423Э | 10,0 | | Москвич-424,-424СЭ,-424Т,-424Э,-424Ю | 10,0 | | Москвич-426,-426ИЭ,-426Т | 10,0 | | Москвич-427,-427ИЭ | 10,0 | | Москвич-2136,-2137,-2138,-21381 | 10,0 | | Москвич-2140,-21401,-21403,-21406 | 10,0 | | Москвич-2141,-21412 | 10,0 | | | | | ЛуАЗ-969А,-969М | 12,0 | | ЛуАЗ-1302 | 11,0 | | | | | УАЗ-469,-469А,-469Б | 16,0 | | УАЗ-315100,-315101,-31512-01,-315201 | 16,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.2. Автобуси
Для автобусів нормоване значення витрат пального
установлюється аналогічно легковим автомобілям. У випадку використання на автобусі в зимовий період штатних
незалежних нагрівників, витрати пального на роботу нагрівника
враховуються в загальних нормованих витратах пального таким
чином:
Qн = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х D) + Hom х Т,
де: Qн - нормативні витрати пального, літри або куб.метри; Нs - базова лінійна норма витрат пального на пробіг автобуса,
л/100 км або куб.м/100 км; S - пробіг автобуса, км; Нom - норма витрат пального на роботу нагрівача або
нагрівачів, л/год; Т - час роботи автомобіля з включеним нагрівачем, год; D - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або
зниження) до норми в відсотках.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | ЗИЛ-155 | 41 | | ЗИЛ-158,-158А,-158В,-158ВА | 41 | | | | | Ikarus-55 | 28д | | Ikarus-556 | 38д | | Ikarus-180 | 41д | | Ikarus-250 | 31д | | Ikarus-250.58,-250.59,-250.93,-250.95 | 34д | | Ikarus-255 | 31д | | Ikarus-256,-256.54,-256.59,-256.74,-256.75 | 34д | | Ikarus-260,-260.01,-260.18,-260.27,-260.37 | 40д | | -260.50,-260.51,-260.52 | | | Ikarus-263 | 40д | | Ikarus-280,-280.01,-280.33,-280.48,-280.63, | 43д | | -280.64 | | | Ikarus-283.00 | 46д | | Ikarus-350.00 | 37д | | Ikarus-365.10,-365.11 | 34д | | Ikarus-415.08 | 39д | | Ikarus-435.01 | 46д | | Ikarus-543.26 | 27д | | | | | КАвЗ-651,-651А | 26 | | КАвЗ-685,-685Б,-685Г,-685Ю | 30 | | КАвЗ-3270,-327001,-3271 | 30 | | | | | ЛАЗ-695,-695Б,-695Е,-695Ж,-695М,-695Н | 41 | | ЛАЗ-695НГ | 43спг (41) | | ЛАЗ-695П | 51гсн | | ЛАЗ-695 (з двигуном ЗИЛ-375),-695Н (з двигу- | 44 | | ном ЗИЛ-375.01) | | | ЛАЗ-697 (з двигуном ЗИЛ-375) | 43 | | ЛАЗ-697,-697Е,-697М,-697Р | 40 | | ЛАЭ-699,-699А,-699Н,-699Р | 43 | | ЛАЗ-4202 | 35д | | ЛАЗ-42021 | 33д | | | | | ЛиАЗ-158,-158В,-158ВА | 41 | | ЛиАЗ-677,-677А,-677Б,-677В | 54 | | ЛиАЗ-677Г | 67гсн | | ЛиАЗ-677М,-677МВ,-677МС,-677П | 54 | | ЛиАЗ-5256,-52564 | 46д | | | | | Mercedes-Benz 0302 C V-8 | 32д | | | | | Nissan-Urvan Е-24 | 10д | | Nissan-Urvan Transporter | 14 | | | | | Nusa-501М | 15 | | Nusa-521М | 15 | | Nusa-522М,-522-03 | 15 | | | | | ПАЗ-651,-651А | 26 | | ПАЗ-652,-652Б 28 | 28 | | ПАЗ-672,-672А,-672Г,-672М,-672С,-672У,-672Ю | 34 | | ПАЗ-3201,-3201С,-320101 | 36 | | ПАЗ-3205,-32051 | 34 | | ПАЗ-3206 | 36 | | | | | РАФ-08,-10 | 15 | | РАФ-977,-977Д,-977ДМ,-977Е,-977ЕМ,-977Н, | 15 | | -977НМ,-977К | | | РАФ-2203,-220301 | 15 | | РАФ-220302 | 18гсн | | РАФ-22031,-22031-01 | 15 | | РАФ-22032 | 15 | | РАФ-22035-01 | 15 | | | | | ТАМ 260А 119Т | 30д | | | | | УАЗ-452А,-452АС,-452В | 17 | | УАЗ-220601 | 17 | | УАЗ-220602 | 22гсн | | УАЗ-396201 | 17 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.3. Бортові вантажні автомобілі
Для бортових вантажних автомобілів або автопоїздів нормоване
значення витрат пального визначається по такому співвідношенню:
Qн = 0,01 х (Нsan x S x Hw x W) x (1 + 0,01 x D),
де: Qн - нормативні витрати пального, літри або куб.метри;
S - пробіг автомобіля або автопоїзда, км;
Нsan - лінійна норма витрат пального на пробіг
автопоїзда: Нsan = Нs + Hg x Gпр, л/100 км або
куб.м/100 км (де
Hs - базова лінійна норма витрат пального на
пробіг автомобіля, л/100 км або куб.м/100 км;
Нg - норма витрат пального на додаткову масу
причепа або напівпричепа, л/100 т.км
або куб.м/100 т.км;
Gпр - власна маса причепа або напівпричепа, т);
Hw - лінійна норма витрат пального на транспортну
роботу, л/100 км або куб.м/100 км;
W - обсяг транспортної роботи, т.км (W = Gгр x Sгр,
де Gгр - маса вантажу, Sгр - пробіг з вантажем);
D - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка
або зниження) до норми в відсотках. Для вантажних бортових автомобілів і автопоїздів, що
виконують роботу, яка обчислюється в тонно-км, норми на 100 т.км
установлені в залежності від виду використовуваного пального в
таких розмірах: - бензин - 2 л; - дизельне пальне - 1,3 л; - скраплений нафтовий газ (гсн) - 2,5 л; - стиснений природний газ (спг) - 2 куб.м; - при газодизельному живленні двигуна - 1,2 куб.м природного
газу і 0,25 л дизельного пального. При роботі бортових автомобілів з причепами і сідельних
тягачів з напівпричепами, лінійна норма витрат пального на пробіг
(л/100 км або куб.м/100 км) автопоїзда збільшується на кожну тонну
власної маси причепів і напівпричепів в залежності від виду
пального в таких розмірах: - бензину - 2 л; - дизельного пального - 1,3 л; - скрапленого газу - 2,5 л; - природного газу - 2 куб.м; - при газодизельному живленні двигуна - 1,2 куб.м природного
газу і 0,25 л дизельного пального.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | Avia A-20Н | 11д | | Avia A-21К,-21N | 11д | | Avia A-30N | 13д | | Avia A-31L,-31N,-31Р | 13д | | | | | ГАЗ-51,-51А,-51В | 21,5 | | ГАЗ-51Ж | 33гсн | | ГАЗ-51Н,-51Р,-51С,-51Т,-51У,-51Ю | 21,5 | | ГАЗ-52,-52А,-52-01,-52-03,-52-04,-52-05 | 22 | | ГАЗ-52-07,-52-08,-52-09 | 30гсн | | ГАЗ-52-27,-52-28 | 21спг (22) | | ГАЗ-52-54,-52-74 | 22 | | ГАЗ-53,-53А | 25 | | ГАЗ-53-07 | 37гсн | | ГАЗ-53-12,-53-12-016,-53-12А | 25спг (25) | | ГАЗ-53-19 | 37гсн | | ГАЗ-53-27 | 25,5спг (25) | | ГАЗ-53-50,-53-70 | 25 | | ГАЗ-53Ф | 22 | | ГАЗ-63,-63А | 26 | | ГАЗ-66,-66А,-66АЭ,-66Э,-66-01,-66-02,-66-04, | 28 | | -66-05,-66-11 | | | ГАЗ-3307 | 24,5 | | | | | ЗИЛ-130,-130А1,-130Г,-130ГУ,-130С, | 31 | | -130-76,-130Г-76,-130ГУ-76,-130С-76, | | | -130-80,-130Г-80,-130ГУ-80 | | | ЗИЛ-131,-131А | 41 | | ЗИЛ-133Г,-133Г1,-133Г2,-133ГУ | 38 | | ЗИЛ-133ГЯ | 25д | | ЗИЛ-138 | 42гсн | | ЗИЛ-138А,-138АГ | 32спг (31) | | ЗИЛ-150 | 31 | | ЗИЛ-151,-151А | 39 | | ЗИЛ-157,-157Г,-157К,-157КГ,-157КД,-157КЭ, | 39 | | -157КЮ,-157Э,-157Ю | | | ЗИЛ-164,-164А,-164АД,-164АР,-164Р | 31 | | ЗИЛ-166А,-166В | 41 | | ЗИЛ-431410,-431411,-431412,-431416,-431417, | 31 | | -431450,-431510,-431516 | | | ЗИЛ-431610 | 32спг (31) | | ЗИЛ-431810 | 42гсн | | ЗИЛ-431917 | 31 | | ЗИЛ-4331 | 25д | | | | | IFA W50L | 20д | | | | | КамАЗ-4310,-43105 | 31д | | КамАЗ-5320 | 25д | | КамАЗ-53202,-53212,-53213 | 25,5д | | КамАЗ-53208 | 22,5спг плюс | | | 6,5д (26д) | | КамАЗ-53217 | 21,5спг плюс | | | 6,5д (26д) | | КамАЗ-53218 | 23спг плюс | | | 6,5д (26д) | | КвмАЗ-53219 | 22спг плюс | | | 6,5д (26д) | | | | | КрАЗ-214,-214Б | 54д | | КрАЗ-219,-219Б | 47д | | КрАЗ-255Б,-255Б1 | 42д | | КрАЗ-257,-257Б1,-257БС,-257С | 38д | | КрАЗ-260,-260Б1,-260М | 42,5д | | | | | МАЗ-200,-200Г,-200Д,-200П | 23д | | МАЗ-500,-500А,-5ООАС,-5ООАТ,-5ООВ | 23д | | МАЗ-514 | 25д | | МАЗ-516,-516Б | 26д | | МАЗ-5334,-5335,-533501 | 23д | | МАЗ-53352 | 24д | | МАЗ-5337,-53371 | 23д | | МАЗ-543 | 98д | | МАЗ-7310,-7313 | 98д | | | | | Magirus 232D 19L | 24д | | Magirus 290D 26L | 34д | | | | | Tatra 111R | 33д | | | | | Урал-355,-355М,-355МС | 30 | | Урал-375,-375АМ,-375Д,-375ДМ,-375ДЮ,-375К, | 50 | | -375Н,-375Т,-375Ю | | | Урал-377,-377Н | 44 | | Урал-4320,-43202 | 32д | | | | | УАЗ-450,-450Д | 16 | | УАЗ-451,-451Д,-451ДМ,-451М | 14 | | УАЗ-452,-452Д,-452ДМ | 16 | | УАЗ-330301 | 16 | | УАЗ-33032,-33032-01 | 21,5 | | УАЗ-374101 | 16 | | | | | ЯАЗ-210,-210А | 47д | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4. Тягачі
Для сідельних тягачів нормоване значення витрат пального
визначається аналогічно вантажним бортовим автомобілям.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | Avstro-Fiat CDN-130 | 26д | | | | | БелАЗ-537Л | 100д | | БелАЗ-6411 | 95д | | БелАЗ-7421 | 100д | | | | | Volvo F-8932 | 24д | | Volvo-1033 | 22д | | | | | ГАЗ-51П | 21 | | ГАЗ-52-06 | 22 | | ГАЗ-6ЗД,-63П | 26 | | | | | ЗИЛ-120Н | 31 | | ЗИЛ-130АН,-130В,-130В1,-130В1-76,-130В1-80 | 31 | | ЗИЛ-131В,-131НВ | 41 | | ЗИЛ-137,-137ДТ | 42 | | ЗИЛ-138В1 | 41гсн | | ЗИЛ-157В,-157КВ,-157КДВ | 38,5 | | ЗИЛ-164АН,-164Н | 31 | | ЗИЛ-441510,-441516 | 31 | | ЗИЛ-441610 | 41гсн | | ЗИЛ-ММЗ-4413 | 31 | | | | | Iveco-190.33 | 25д | | Iveco-190.42 | 27д | | | | | КАЗ-120Т3 | 31 | | КАЗ-606,-606А | 31 | | КАЗ-608,-608В,-608В2 | 31 | | | | | КамАЗ-5410,-54101,-54112 | 25д | | КамАЗ-54118 | 23,5спг плюс | | | 6,5д (26д) | | | | | КрАЗ-221,-221Б | 46,5д | | КрАЗ-255В,-255В1 | 40д | | КрАЗ-255Л,-255Л1,-255ЛС | 41,5д | | КрАЗ-258,-258Б1 | 37д | | КрАЗ-260В | 40д | | КрАЗ-6443 | 40д | | КрАЗ-6444 | 37д | | КрАЗ-643701 | 41,5д | | | | | KNVF-12Т Camacu-Nissan | 45д | | | | | КЗКТ-537Л | 100д | | КЗКТ-7427,-7428 | 140д | | | | | ЛуАЗ-2403 | 10 | | | | | МАЗ-200В,-200М,-200Р | 27,5д | | МАЗ-504,-504А,-504Б,-504Г | 23д | | МАЗ-504В | 31д | | МАЗ-509,-509А | 36,5д | | МАЗ-537,-537Т | 100д | | МАЗ-5429,-5430 | 23д | | МАЗ-5432 | 26д | | МАЗ-54321 | 25д | | МАЗ-54322,-543221 | 27д | | МАЗ-54323,-54324 | 28д | | МАЗ-54326 | 25д | | МАЗ-5433,-54331 | 23д | | МАЗ-6422 | 35д | | МАЗ-642201 | 33,5д | | МАЗ-64226,-64227,-642271,-64229 | 35д | | МАЗ-7310,-73101,-7313 | 98д | | МАЗ-7916 | 138д | | | | | Mercedes-Benz-1635S,-1926,-1928,-1935 | 23д | | Mercedes-Benz-2232S | 27д | | Mercedes-Benz-2235,-2236 | 28д | | Mercedes-Benz-2628 | 42д | | Mercedes-Benz-2632 | 34д | | | | | Praga SТ2-W | 23д | | | | | Tatra-815ТР | 48д | | | | | Урал-375С,-375СК,-375СК-1,-375СН | 49 | | Урал-377С,-377СК,-377СН | 44 | | Урал-4420,-44202 | 31д | | | | | Faun H-36-40/45 | 85д | | Faun Н-46-40/49 | 90д | | | | | Chepel D-450 | 22д | | Chepel D-450.86 | 25д | | | | | Scoda-LIAZ-100.42,-100.45 | 24д | | Scoda-706РТТN | 25д | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.5. Самоскиди
Для автомобілів-самоскидів, самоскидальних автопоїздів
нормоване значення витрат пального визначається по такому
співвідношенню:
Qн = 0,01 x Hsаnс x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,
де: Qн - нормативні витрати пального, літри;
Hsanс - лінійна норма витрат пального самоскидального
автопоїзда.
Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 х q), л/100 км
(де: Нw - лінійна норма витрат пального на
транспортну роботу і додаткову масу причепа
або напівпричепа, л/100 т.км або куб.м/100 т.км;
Gпр - власна маса причепа, напівпричепа, т;
q - вантажопід'ємність причепа, т;
Нs - базова лінійна норма витрат пального
автомобіля-самоскида з врахуванням
транспортної роботи, л/100 км);
S - пробіг автомобіля або автопоїзда, км;
Hz - додаткова норма витрат пального на
кожну їздку з вантажем автомобіля-самоскида, л;
Z - кількість їздок з вантажем за зміну;
D - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна
надбавка або зниження) до норми в відсотках. Для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними
кузовами додатково установлюється норма витрат пального (Hz) на
кожну їздку з вантажем при маневруванні в місцях завантаження і
розвантаження: - 0,25 л рідкого пального (0,25 куб.м. природного газу) на
кожну одиницю самоскидного рухомого складу; - 0,2 куб.м природного газу і 0,1 л дизельного пального при
газодизельному живленні двигуна. Для великовантажних автомобілів-самоскидів БелАЗ додаткова
норма витрат дизельного пального на кожну їздку з вантажем
установлюється в розмірі 1 л. При роботі автомобілів-самоскидів з самоскидальними причепами
лінійна норма витрат пального збільшується на кожну тонну власної
маси причепа і половину номінальної вантажопід'ємності: - бензину - 2л; - дизельного пального - 1,3 л; - скрапленого газу - 2,5 л; - природного газу - 2 куб.м. У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом
корисної роботи значно вищим 0,5 допускається нормування витрат
пального як і для бортових автомобілів. При цьому в якості
лінійної норми приймається норма для відповідного базового
бортового автомобіля, зкоригована виходячи з різниці власної маси
цих автомобілів.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | Avia A-30KS | 15д | | | | | БелАЗ-540,-540А | 135д | | БелАЗ-548А | 160д | | БелАЗ-548ГД | 200гсн | | БелАЗ-549,-7509 | 270д | | БелАЗ-7510,-7522 | 135д | | БелАЗ-7523,-7525 | 160д | | БелАЗ-7526 | 135д | | БелАЗ-7527 | 160д | | БелАЗ-75401 | 150д | | БелАЗ-7548 | 160д | | | | | ГАЗ-САЗ-53В | 28 | | ГАЗ-93,-93А,-93АЭ,-93Б,-93В | 23 | | ГАЗ-САЗ-2500,-3507,-3508 | 28 | | ГАЗ-САЗ-3509 | 27спг (28) | | ГАЗ-САЗ-35101 | 28 | | | | | ЗИЛ-ММЗ-554,-55413,-554М | 37 | | ЗИЛ-ММЗ-555,-555А,-555Г,-555ГА,-555К,-555Н, | 37 | | -555Э,-555-76,-555-80 | | | ЗИЛ-ММЗ-585,-585Б,-585В,-585Д,-585Е,-585И, | 36 | | -585К,-585Л,-585М | | | ЗИЛ-ММЗ-4502,-45021,-45022 | 37 | | ЗИЛ-ММЗ-45023 | 50гсн | | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 37 | | ЗИЛ-ММЗ-45054 | 37,5спг (37) | | ЗИЛ-ММЗ-138АБ | 37,5спг (37) | | | | | IFA-W50/A | 19д | | IFA-W50L/К | 24д | | | | | КАЗ-600,-600АВ,-600Б,-600В | 36 | | КАЗ-4540 | 28д | | | | | КамАЗ-55102 | 32д | | КамАЗ-5511 | 34д | | КамАЗ-55111 | 36,5д | | КамАЗ-55118 | 31спг плюс | | | 9,0д (35д) | | | | | КрАЗ-222,-222Б | 50д | | КрАЗ-256,-256Б,-256Б1,-256Б1С | 48д | | КрАЗ-6505 | 50д | | КрАЗ-6510 | 48д | | | | | Magirus-232D19R | 30д | | Magirus-290D26R | 44д | | | | | МАЗ-205 | 33д | | МАЗ-503,-503А,-503Б,-503В,-503Г | 28д | | МАЗ-510,-510Б,-510В,-510Г | 28д | | МАЗ-511,-512 | 28д | | МАЗ-513,-513А | 28д | | МАЗ-5549,-5551 | 28д | | | | | МоАЗ-75051 | 85д | | | | | САЗ-3502 | 28 | | САЗ-3503,-3504 | 26 | | | | | Tatra-138S1,-138S3 | 36д | | Tatra-148S1М,-148S3 | 36д | | Tatra-Т815C1,-Т815С1А,-Т815С3 | 42д | | | | | Урал-5557 | 34д | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.6. Фургони
Для автомобілів-фургонів (спеціальних автомобілів), які
виконують роботу, що облічується в тонно-кілометрах, нормоване
значення витрат пального визначається аналогічно бортовим
вантажним автомобілям. Для фургонів, які працюють з погодинною
оплатою, нормоване значення витрат пального визначається
аналогічно легковим автомобілям з врахуванням надбавки за роботу з
погодинною оплатою (10%).
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, модель автомобіля | Базова лінійна | | | норма | |———————————————————————————————————————————————+————————————————| | Avia A-20F | 11д | | Avia A-30F,-30КSU,-31КSU | 13д | | | | | ГЗСА-731* | 29 | | ГЗСА-890А | 34гсн | | ГЗСА-891 | 23 | | ГЗСА-891Б | 33гсн | | ГЗСА-891В | 24спг (23) | | ГЗСА-892 | 23 | | ГЗСА-893А | 23 | | ГЗСА-893АБ | 34гсн | | ГЗСА-893Б | 24спг (23) | | ГЗСА-947 | 29 | | ГЗСА-949 | 27 | | ГЗСА-950 | 27 | | ГЗСА-950А | 39гсн | | ГЗСА-3702 | 23 | | ГЗСА-37021 | 34гсн | | ГЗСА-37022 | 24спг (23) | | ГЗСА-3704 | 23 | | ГЗСА-37041 | 34гсн | | ГЗСА-37042 | 24спг (23) | | ГЗСА(КМЗ)-3705** | 27 | | ГЗСА-3706 | 27 | | ГЗСА(КМЗ)-3711 | 27 | | ГЗСА(КМЗ)-37111,-37112 | 27 | | ГЗСА(КМЗ)-3712,-37121 | 23 | | ГЗСА(КМЗ)-37122 | 24спг (23) | | ГЗСА-3713,-3714 | 29 | | ГЗСА(КМЗ)-3716 | 28 | | ГЗСА(КозМЗ)-3718*** | 29 | | ГЗСА(КозМЗ)-3719 | 29 | | ГЗСА(КМЗ)-3721 | 27 | | ГЗСА(КМЗ)-37231 | 27 | | ГЗСА(КМЗ)-3726 | 27 | | ГЗСА-3944 | 27 | | ГЗСА-3742,-37421 | 29 | | | | | ЕрАЗ-762,-762А,-762Б,-762В | 14 | | ЕрАЗ-37111 | 28 | | ЕрАЗ-37121 | 24 | | ЕрАЗ-3730,-37301,-37302,-37304,-37305 | 15 | | | | | Zuk A-03, A-06, A-07М | 14 | | Zuk A-11, A-13, А-13M | 14 | | | | | ИЖ-2715,-27151,-271501,-27151-01 | 11 | | ИЖ-2715011 | 15гсн | | | | | IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 17д | | | | | КАвЗ-664 | 29 | | КАаЗ-49471 | 53 | | | | | Кубань-Г1А1 | 28 | | Кубань-Г1А2 | 30 | | Кубанец-У1А | 18 | | | | | ЛуМЗ-890,-890Б | 34 | | ЛуМЗ-945 | 10 | | ЛуМЗ-946 | 15 | | ЛуМЗ-948 | 10 | | ЛуМЗ-949 | 15 | | | | | Мод.(КМЗ)-35101 | 27 | | Мод.(КМЗ)-3716 | 27 | | Мод.(КозМЗ)-3718 | 29 | | Мод.(КМЗ)-37211 | 27 | | Мод.(КМЗ)-37231 | 27 | | Мод.(КМЗ)-3726 | 27 | | Мод.(ГЗСА)-3767 | 28спг (27) | | Мод.(КМЗ)-39011 | 24 | | Мод.(КозМЗ)-39021 | 29 | | Мод.(КоаМЗ)-39031 | 29 | | Мод.(КозМЗ)-3944 | 27 | | Мод.(КМЗ)-53423 | 28д | | Мод.(КозМЗ)-5703 | 28д | | | | | Москвич-2733,-2734 | 11 | | | | | НЗАС-3964**** | 29 | | НЗАС-4208 | 35д | | НЗАС-4947 | 53 | | НЗАС-4951 | 34д | | | | | Nusa С-502-1 | 14 | | Nusa С-521С | 14 | | Nusa С-522C | 14 | | | | | ПАЗ-3742 | 29 | | ПАЗ-37421 | 28 | | | | | РАФ-22031-01 | 15 | | РАФ-22035,-22035-01 | 15 | | | | | ТА-1А4 | 24 | | ТА-943А,-943Н | 22,5 | | ТА-949А | 24 | | | | | УАЗ-450А | 17 | | УАЗ-451А | 17 | | УАЗ-374101 | 17 | | УАЗ-396201 | 17 | | УАЗ-396201 | 17 | | | | | Урал-49472 | 53 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки: * ГЗСА - Горьківський завод спеціалізованих автомобілів ** КМЗ - Каспійський машинобудівний завод
*** КозМЗ - Козельський машинобудівний завод
**** НЗАС - Нафтокамський завод автосамоскидів
2. Норми витрат пального на роботу спеціального
обладнання, установленого на автомобілях
Спеціальні і спеціалізовані автомобілі з установленим на них
обладнанням підрозділяються на дві групи:
- автомобілі, які виконують спеціальні роботи в період
стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки і т.п.); - автомобілі, які виконують спеціальні роботи в процесі
переміщення (снігоочисники, поливомиєчні і т.п.). Нормативні витрати пального для спеціальних автомобілів, які
відносяться до першої групи, визначаються таким чином:
Qн = (0,01 x Hsс x S x Нm x Т) x (1 + 0,01 x D),
де: Qн - нормативні витрати пального, літри;
Нsс - індивідуальна лінійна норма витрат пального на
пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (у
випадках, коли спеціальний автомобіль призначений
також для перевезення вантажу, індивідуальна
лінійна норма розраховується з врахуванням
виконання транспортної роботи;
Н'sc = Hsс + Нw х W, де:
Нw - лінійна норма витрат пального на транспортну
роботу, л/100 км або куб.м/100 т.км;
W - обсяг транспортної роботи, т.км.
При цьому W = Gв x Sв, де:
Gв - маса вантажу; Sв - пробіг з вантажем);
S - пробіг автомобіля, км;
Нm - норма витрат пального на роботу спеціального
обладнання, л/год або літри на виконувану операцію
(заповнення цистерни і інші);
Т - час роботи обладнання, час або кількість виконаних
операцій;
D - сумарна відносна надбавка або зниження до норми,
відсотки (при роботі обладнання застосовуються
тільки надбавки на роботу в зимових умовах і в
гірських місцевостях).
Нормативні витрати пального для спеціальних автомобілів, які
виконують роботу в процесі переміщення, визначаються таким чином:
Qн = 0,01 х (Нsс х S' + Н"s x S") x (1 + 0,01 х D) + Нsd х N,
де: Нsc - індивідуальна лінійна норма витрат пального на пробіг
спецавтомобіля, л/100 км; S' - пробіг спецавтомобіля до місця роботи і назад, км; Н"s - норма витрат пального на пробіг при виконанні
спеціальної роботи під час переміщення, л/100 км; S" - пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи при
переміщенні, км; Нsd - додаткова норма витрат пального на розкидання одного
кузова піску або суміші, л; N - кількість кузовів розкидуваного піску або суміші за
зміну.
Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання,
лінійні норми витрат пального на пробіг (на переміщення),
установлюються виходячи з лінійних норм витрат пального,
розроблених для базових моделей автомобілів з врахуванням зміни
маси спецавтомобіля. Величини норм витрат пального для спеціальних автомобілів
приведені нижче.
2.1. Норми витрат пального для спеціальних і
спеціалізованих автомобілів, які виконують
спеціальні роботи в період зупинки
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на | | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | роботу об- | | го автомобіля | | томобіля, | ладнання, | | | | л/100 км | л/год | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Агрегати для поверхневої обробки асфальто-бетонних покриттів | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | УК-18А | ГАЗ-53А | 33,0 | 9,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Асфальторозігрівники | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АР-53 | ГАЗ-53А | 33,0 | 4,5 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Асфальтоукладальники | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ЭД-1МБ | ГАЗ-53А | 27,5 | 6,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Бурильні установки | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АВБ-2М | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0 | | БКГМ-63АН | ГАЗ-53 | 31,0 | 7,5 | | БКМА-1/3,5 | ЗИЛ-130 | 37,0 |12,0 | | БМ-202А, | ГАЗ-66А | 31,0 | 8,0 | | -202 (БКГМ-66-2) | | | | | БМ-302А, | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0 | | -302 (БКГМ-66-3) | | | | | БМ-802С | КрАЗ-257 | 54,5 | 8,0 | | ЛБУ-50 | ЗИЛ-157К | 44,5 | 8,0 | | МРК-1А | ЗИЛ-157 | 46,0 | 8,0 | | МРК-3А | ЗИЛ-131 | 46,0 | 8,0 | | МРКА-690А | ЗИЛ-130 | 42,0 |12,0 | | ОБУДМ-150 343 | ЗИЛ-157 | 48,0 | 8,0 | | ОБУЭ-150 ЗИВ | ЗИЛ-157К | 44,5 | 8,0 | | УРБ-2А | ЗИЛ-157К | 47,5 | 8,0 | | УРЕ-16 | ЗИЛ-157К | 45,5 | 8,0 | | УРБ-50М | ГАЗ-66 | 32,0 | 8,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Вишки телескопічні | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АГ-60 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 | | АГП-12 | ГАЗ-52 | 28,5 | 3,0 | | АГП-12 | ГАЗ-53 | 30,5 | 3,5 | | АГП-12А | ГАЗ-53А | 30,5 | 3,5 | | АГП-12Б | ЗИЛ-164 | 35,0 | 3,5 | | АП-17 | ГАЗ-53А | 32,0 | 3,5 | | АПК-30 | Урал-375 | 66,0 | 5,0 | | АТ-53Г | ГАЗ-53А | 27,5 | 3,5 | | ВИ-23 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 4,0 | | ВС-18 МС | ГАЭ-52-03 | 27,5 | 3,0 | | ВС-22 МС | ЗИЛ-130 | 38,5 | 4,0 | | ВС-26 МС | ЗИЛ-130 | 39,5 | 4,0 | | ГВГ | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 | | МШТС-2А | ЗИЛ-157, | 50,0 | 3,5 | | | ЗИЛ-1571С | | | | МШТС-3А | ЗИЛ-130 | 41,4 | 4,0 | | СПО-15,-15М | Урал-375 | 77,5 | 5,0 | | ТВ-1 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 | | ТВ-1 | ГАЗ-52 | 25,0 | 3,0 | | ТВ-1 | ГАЗ-53, | 30,5 | 3,0 | | | ГАЗ-53Ф | | | | ТВ-2 | ГАЗ-52-03 | 26,0 | 3,0 | | ТВ-23 | ЗИЛ-131 | 46,0 | 4,0 | | ТВ-15 | ГАЗ-51А | 27,0 | 3,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Дезинфекційні установки | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ДУК-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,0 | | ДУК-1 | ГАЗ-63 | 27,0 | 6,0 | | ДУК-2 | ГАЗ-51 | 23,0 |16.0 | | ОТВ-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Мулосмоктальні установки | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ИЛ-980,-980А | ЗИЛ-130 | 35,0 | 7,5 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Кабелеукладальники | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 | | П-3229 | ЗИЛ-130 | 37,0 |10,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Кінопередвижки | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автокінопередвижка | ГАЗ-51А | 24,0 | 5,0 | | АФВ-51-2 | | | | | Автокінопередвижка | УАЗ-452 | 18,0 | 4,0 | | АМ-2 | | | | | Автоклуб Г1А1 | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,0 | | "Кубань" | | | | | Автоклуб Г1А2 | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,0 | | "Кубань" | | | | | Автоклуб "Уралец" | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,0 | | "Кубанец 1А" | УАЗ-452 | 18,0 | 1,0 | | Передвижний театр | ГАЗ-51 | 24,0 | 1,0 | | і кіно | | | | | Передвижний театр | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,0 | | і кіно | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Компресори | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АПКС-6 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 9,0 | | ПКС-5 | ЗИЛ-164 | 33,0 |11,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Крани автомобільні | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АК-5 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5.0 | | АК-75,-75В | ЗИЛ-130, | 40,0 | 6,0 | | | ЗИЛ-431412 | | | | АК-75 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 | | ГКМ-5 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 | | ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 | | ГКМ-6,5 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,5 | | К-2,5-12,-2,5-13 | ГАЗ-51А | 26,5 | 4.5 | | К-46 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 | | К-51 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 | | К-51М | МАЗ-500 | 33,0 | 6,0 | | К-64 | МАЗ-500 | 31,0 | 5,0 | | К-67 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,0 | | К-68,-69,-69А | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 | | К-104 | КрАЗ-257 | 55,0 | 6,0 | | К-104 | КрАЗ-219 | 62,0 | 6,0 | | К-162 (КС-4571А) | КрАЗ-258 | 52,0 | 8,4 | | К-162 (КС-4561), | КрАЗ-257 | 59,0 | 8,8 | | -162С | | | | | КС-1561,-1562, | ГАЗ-53А | 33,0 | 5,0 | | -1562А | | | | | КС-1571 | ГАЗ-53-12 | 32,0 | 5,0 | | КС-2561,-2561Д, | ЗИЛ-130, | 40,0 | 6,0 | | -2561Е,-2561К, | ЗИЛ-431412 | | | | -2561К1,-2571 | | | | | КС-2573 | Урал-43202 | 38,0 | 6,0 | | КС-3561 | МАЗ-500 | 33,0 | 6,0 | | КС-3561А,-3562, | МАЗ-500А | 33,0 | 6,0 | | -3562А | | | | | КС-35628 | МАЭ-5334 | 33,0 | 6,0 | | КС-3575 | ЗИЛ-133ГЯ | 33,0 | 6,0 | | КС-4561А,-4561АХЛ | КрАЗ-257 | 56,0 | 8,8 | | КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 | | КС-4572 | КамАЗ-53213| 31,0 | 6,0 | | КС-5573 | МАЗ-7310 |125,0 |18,0 | | ЛАЗ-690 | ЗИЛ-130, | 37,0 | 5,5 | | | ЗИЛ-164 | | | | МКА-10Г | МАЗ-500 | 33,0 | 5,0 | | МКА-10М | МАЗ-200 | 38,0 | 5,5 | | МКА-10М | МАЗ-500 | 34,0 | 5,0 | | МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 | | СМК-7 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 | | СМК-10 | МАЗ-500 | 34,0 | 5,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Лабораторії на автомобілях | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АВП-39231 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - | | КСП-2001 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - | | КСП-2002 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | - | | ЛКДП-39521 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | - | | Мод. 39121 | УАЗ-3151201| 17,0 | - | | Мод. 3914 | УАЗ-220601 | 18,0 | - | | ОМС-2 | ГАЗ-51 | 25,5 | 3,0 | | ППЗК-3924 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | - | | ППЗК-3928 | ПАЗ-672М | 39,0 | - | | ЭТЛ-10 | ГАЗ-51 | 25,5 | 5,0 | | ЭТЛ-10 | ГАЗ-53 | 30,0 | 5,0 | | ЭТЛ-35-01 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 | | ЭТЛ-Ж-01 | ГАЗ-63 | 29,0 | 4,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Лебідки на шасі автомобілів | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | | ГАЗ-63 | - | 3,0 | | | ЗИЛ-131 | - | 5,0 | | | ЗИЛ-157К | - | 4,0 | | | КамАЗ-5320 | - | 3,0 | | | КрАЗ-257 | - | 5,0 | | | МАЗ-200 | - | 3,0 | | | МАЗ-500 | - | 3,0 | | | САЗ-3502 | - | 4,0 | | | Урал-375 | - | 6,0 | | | Урал-4320 | - | 3,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Майстерні на автомобілях | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АВМ-1 | ГАЗ-51 | 25,0 | 3,5 | | АТ-63 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,5 | | АТУ-А | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 | | АТУ-А | ГАЗ-63 | 27,0 | 4,0 | | ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 | | ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-63 | 29,5 | 4,0 | | ЛВ-8А (Т-142Б) | ЗИЛ-131 | 52,0 | 4,0 | | Мод. 39011 | ГАЗ-52-01 | 25,0 | 3,5 | | Мод. 39021 | ГАЗ-66-11 | 30,0 | 4,0 | | Мод. 39031 | ГАЗ-66-11 | 31,0 | 4,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Машини для ремонту тріщин дорожних покриттів | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ЭД-10А | ГАЗ-53А | 32,0 | 6,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Навантажувачі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | 4000М | | 27,5 | 5,0 | | 4001 | | 38,0 | 5,0 | | 40003, 4006 | | 40,0 | 6,0 | | 4008 | | 54,0 | 6,0 | | 4008М |дв.ЗИЛ-120 | 46,5 | 6,0 | | 4008М |дв.ЗИЛ-130 | 54,5 | 6,0 | | 4009 | | 54,0 | 6,0 | | 4013 | | 27,5 | 5,0 | | 4011 | | 40,0 | 5,0 | | 4016 | | 43,0 | 5,0 | | 4018 | | 33,0 | 5,0 | | 4020 | | 12,0 | 2,5 | | 4022-01 | | 18,0 | 3,0 | | 4028 | | 53,5 | 6,0 | | 4043, 4043М | | 28,0 | 5,0 | | 4045, 4045М, 4046 | | 40,0 | 6,0 | | 4049 | | 45,0 | 5,0 | | 4055М | | 31,0 | 5,5 | | 4063 | | 28,0 | 5,0 | | 4065 | | 29,0 | 5,0 | | 4070 | | 54,5 | 6,0 | | 4081 | | 29,5 | 5,0 | | 4091 | | 13,0 | 2,5 | | 40912 | | 18,0 | 2,0 | | 4092 | | 20,0 | 3,0 | | 4312-01 | | 33,0 | 6,0 | | 7806 | | 73,5 | 6,0 | | 7806 |дв.ЯМЗ-238 |110,0 | 6,0 | | ВК-10 | | 30,0 | 5,5 | | УП-68 | | 33,0 | 5,5 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Пожежні автомобілі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АКТ-0,5/0,5-207 | ГАЗ-66 | 33,0 |16,0 | | АНР-40-127А | ЗИЛ-130 | 39,0 |18,0 | | АР-2-133 | ЗИЛ-131 | 50,0 |21,0 | | АР-2-215 | КамАЗ-43105| 36,0 |16,0 | | АЦ-30-106Б | ГАЗ-53А | 32,5 |16,0 | | АЦ-30-146,-30-184 | ГАЗ-66 | 34,0 |16,0 | | АЦ-40-41А | Урал-375Н | 64,5 |23,0 | | АЦ-40-63А,-40-638 | ЗИЛ-130 | 41,0 |18,0 | | АЦ-40-137,-40-153 | ЗИЛ-131 | 51,5 |21,0 | | АЦ-40-181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,0 |21,0 | | АЦЛ-3-147-1 | ГАЗ-66-01 | 33,0 |16,0 | | ПМ-30 | ГАЗ-53А | 28,0 |16,0 | | ПМ-404-40 | ЗИЛ-157 | 47,0 |17,0 | | ПМ-404-40 | ЗИЛ-130 | 41,0 |17,0 | | ПМГ-19 | ГАЗ-63 | 31,0 |12,0 | | ПМГ-21 | ГАЗ-51 | 25,5 |12,0 | | ПМЗ-27,-27А,-27С | ЗИЛ-157К | 47,0 |17,0 | | ПНС-100 | ЗИЛ-157К | 47,0 |21,0 | | ПНС-110 | ЗИЛ-131 | 49,0 |21,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Снігонавантажувачі автомобільні | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | КО-203 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 6,0 | | КО-309 | ГАЗ-53А | 29,5 | 7,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на | | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | наповнення | | го автомобіля | | томобіля, | і злив 1 | | | | л/100 км | цистерни | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі асенізаційні | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АНМ-53,-53А,-53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,6 | | АНИ-355М | Урал-355М | 31,0 | 0,8 | | АСМ-3 | ГАЗ-51А | 22,0 | 0,6 | | АСМ-3 | ЗИЛ-164 | 32,0 | 0,8 | | АСМ-51 | ГАЗ-51 | 22,0 | 0,6 | | АСМ-53,-53А,-53Э | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,6 | | АСМ-53 | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 0,6 | | КО-502 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 0,8 | | КО-503А | ГАЗ-53 | 26,0 | 0,6 | | КО-503Б1 | ГАЗ-53А | 25,5 | 0,7 | | КО-503В | ГАЗ-53А | 27,0 | 0,7 | | К0-505,-505А | КамАЗ-53213| 29,5 | 1,9 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального |Базова |Лінійна норма | Норма на 1 год. | | або спеціалізовано- |модель |на пробіг ав- | робіт, л | | го автомобіля | |томобіля, |—————————————————| | | |л/100 км |бітумно-|підігрі-| | | | |го насо-|вача ци-| | | | |су |стерни | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі бітумовози | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Д-642 |ЗИЛ-130В1| 37,5 | 8,0 | 3,0 | | ДС-10 (Д-351) |КрАЗ-258 | 51,0 |10,0 | 3,5 | | ДС-39А (Д-640А) |ЗИЛ-130 | 34,5 | 8,0 | 3,0 | | ДС-41А (Д-642А) |ЗИЛ-130В1| 38,0 | 8,0 | 3,0 | | ДС-53А (Д-722А) |ЗИЛ-130В1| 41,0 | 8,0 | 3,0 | | ДС-96 |ЗИЛ-130В1| 38,5 | 8,0 | 3,0 | | МВ-16 |ГАЗ-53А | 32,0 | 6,0 | 2,5 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального |Базова |Лінійна норма | Норма на 1 год. | | або спеціалізовано- |модель |на пробіг ав- | робіт, л | | го автомобіля | |томобіля, |—————————————————| | | |л/100 км |гудрона-|бітумно-| | | | |тора |го насо-| | | | | |су | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі гудронатори | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Д-164А |МАЗ-500 | 31,5 | 6,0 | 8,0 | | Д-251А |ЗИЛ-164 | 34,0 |10,0 | 8,0 | | Д-640А (ДВ-39А) |ЗИЛ-130В1| 34,5 |10,0 | 8,0 | | Д-642 (ДС-53А) |ЗИЛ-130В1| 40,5 |10,0 | 8,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на 1 | | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | завантажен-| | го автомобіля | | томобіля, | ня і роз- | | | | л/100 км | вантаження | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі-сміттєвози | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | КО-404 | ГАЗ-53-02 | 28,0 | 2,5 | | КО-413 | ГАЗ-53А | 27,5 | 2,5 | | КО-415А | КамАЗ-53213| 30,3 | 8,0 | | М-8 | ГАЗ-51 | 24,0 | 2,5 | | М-30,-30А | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 2,5 | | М-40 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 2,0 | | М-50 | МАЗ-5334 | 28,5 | 3,0 | | 53М | ГАЗ-53А | 27,5 | 2,5 | | 53М | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 2,5 | | 93М | ГАЗ-93А | 24,5 | 2,5 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма |Норма на за-| | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- |вантаження і| | го автомобіля | | томобіля, |вивантаження| | | | л/100 км |комплекта | | | | |контейнерів | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі-самонавантажувачі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | А-130Ф,-853 | ГАЗ-53-12 | 27,0 | 2,1 | | НИИАТ П-404 | ГАЗ-53А | 28,0 | 4,2 | | У-77 | ГАЗ-52-04 | 25,0 | 2,2 | | У-77 | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 | | ЦПКТБ-А130,-А130Ф | ГАЗ-53А | 28,0 | 2,3 | | ЦПКТБ-А130В1 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 2,2 | | ЦПКТБ-А133 | ЗИЛ-133ГЯ | 27,0 | 3,0 | | ЦПКТБ-А53213 | КамАЗ-53213| 27,0 | 3,0 | | 4030П | ГАЗ-53-04 | 25,0 | 2,5 | | 4030П | ГАЗ-53А | 28,0 | 3,0 | | 4030П | ЗИЛ-130АН | 34,0 | 3,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на | | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | наповнення | | го автомобіля | | томобіля, | і злив 1 | | | | л/100 км | цистерни* | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі-пальнезаправники і маслозаправники | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АВЗ-50 | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 | | АТЗ-2,2-51А | ГАЗ-51А | 25,0 | 2,0 | | АТЗ-3-157К | ЗИЛ-157К | 40,0 | 3,0 | | АТЗ-3,8-53А | ГАЗ-53А | 27,0 | 3,0 | | АТЗ-3,8-130 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 | | АТМЗ-4,5-375 | Урал-375 | 53,0 | 4,0 | | АЦТММ-4-157К | ЗИЛ-157К | 40,0 | 3,0 | | ЛВ-7 (МА-4А) | ЗИЛ-131 | 43,0 | 3,0 | | МЗ-51М | ГАЗ-51А | 24,0 | 2,0 | | МЗ-66,-66-01, | ГАЗ-66 | 30,0 | 2,4 | | -66А-01 | | | | | МЗ-3904 | ГАЗ-63 | 28,0 | 2,2 | | Мод. 4611 | ЗИЛ-495710 | 33,5 | 3,0 | | Т-8-255Б | КрАЗ-255Б | 44,0 | 4,0 | | ТЗ-7,5-500А | МАЗ-500А | 26,0 | 3,0 | | ТЗ-500 | МАЗ-500 | 25,0 | 3,0 | | 3607 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,0 | | 3608 (АТЗ-2,4-52) | ГАЗ-52-01 | 23,5 | 2,0 | | 3609 | ГАЗ-52-04 | 23,0 | 2,0 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі-цистерни | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | АВВ-2М | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 | | АВВ-3,6 |ГАЗ-53-12-01| 25,5 | 3,0 | | АВВ-3,6 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 | | АВВ-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 | | АВЦ-1,5-63 | ГАЗ-63 | 27,0 | 2,3 | | АВЦ-1,7 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,3 | | АЦ-1,9-51А,-2,0-51А | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 | | АЦ-2,4-52 | ГАЗ-52-01 | 23,0 | 2,2 | | АЦ-2,6-53Ф,-2,9-53Ф | ГАЗ-53Ф | 22,0 | 2,0 | | АЦ-2,6-355М | Урал-355М | 32,0 | 2,5 | | АЦ-3,8-164А,-4-164А | ЗИЛ-164А | 32,0 | 3,0 | | АЦ-4,2-53А | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 | | АЦ-4,2-130 | ЗИЛ-130 | 32,0 | 3,5 | | АЦ-4,3-130 | ЗИЛ-130 | 33,5 | 3,0 | | АЦ-8-5334,-8-5435 | МАЗ-5334 | 24,0 | 3,0 | | АЦЛ-147 | ГАЗ-66 | 29,0 | 2,5 | | АЦМ-2,6-355М | Урал-355М | 31,0 | 3,0 | | АЦПТ-1,5 | ГАЗ-51 | 23,0 | 2,0 | | АЦПТ-1,7 | ГАЗ-66 | 30,0 | 3,0 | | АЦПТ-1,9 | ГАЗ-51А | 22,5 | 2,0 | | АЦПТ-2,1 | ГАЗ-52-01 | 24,0 | 2,2 | | АЦПТ-2,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 | | АЦПТ-2,8 | ЗИЛ-164 | 33,0 | 2,5 | | АЦПТ-2,8-130 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 | | АЦПТ-3,3,-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 | | АЦПТ-5,6,-5,7 | МАЗ-500 | 25,5 | 3,0 | | АЦПТ-6,2 | МАЗ-5335 | 25,5 | 3,0 | | Мод. 46101 | Урал-43203 | 33,5 | 3,0 | | Мод. 3613 | ГАЗ-53-12 | 25,5 | 3,0 | | ТСВ-6 | ЗИЛ-130 | 32,0 | 3,0 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— *Норма не використовується при заповненні чи зливу
самопротоком.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на за| | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | вантаження,| | го автомобіля | | томобіля, | обдув 1 цис| | | | л/100 км | терни, л | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі-цементовози | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | БН-80-20 | КрАЗ-257Б1 | 50,0 | 5,0 | | РП-1 | ЗИЛ-130В1 | 36,0 | 3,0 | | С-571 | ЗИЛ-164А | 36,5 | 3,0 | | С-570А | МАЗ-200В | 32,0 | 3,0 | | С-571 | ЗИЛ-164А | 36,5 | 3,0 | | С-571 | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 3,0 | | С-942 | КрАЗ-258 | 41,0 | 5,0 | | С-956 | ГАЗ-53Б | 29,0 | 2,5 | | С-1036Б | МАЗ-500 | 27,0 | 4,5 | | СБ-89 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 3,0 | | СБ-89Б1 | ЗИЛ-4З1412 | 35,0 | 3,0 | | СБ-92 | КрАЗ-258 | 42,0 | 5,0 | | СБ-113 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 3,0 | | ТЦ-2А (С-652А) | КрАЗ-258Б | 50,0 | 5,0 | | ТЦ-3 (С-853), | ЗИЛ-130В1 | 38,0 | 3,0 | | -3А (С-853А) | | | | | ТЦ-4 (С-927) | ЗИЛ-130В1 | 37,5 | 3,0 | | ТЦ-6 (С-972) | МАЗ-504А | 29,0 | 4,5 | | ТЦ-10 | ЗИЛ-130В1 | 38,5 | 3,0 | | ТЦ-11 | КамАЗ-5410 | 31,5 | 3,0 | | У-5А | ЗИЛ-130В1 | 39,0 | 3,0 | | 42184-ОЗПС | КрАЗ-258Б1 | 55,5 | 5,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
2.2. Норми витрат пального для спеціальних і
спеціалізованих автомобілів, які виконують
спеціальні роботи в процесі пересування
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального |Базова |Лінійна | Норма на роботу | | або спеціалізовано- |модель |норма на | обладнання | | го автомобіля | |пробіг |——————————————————| | | |автомо- |на пробіг|додатко-| | | |біля, |при роз- |ва на 1 | | | |л/100 км |киданні |кузов | | | | |піску або|при роз-| | | | |при пере-|киданні | | | | |везенні |піску, л| | | | |піску /Н/| | | | | |л/100 км | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Піскорозкидачі автомобільні | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Д-307А |ЗИЛ-164А |34,5 |38,5 |0,7 | | КО-104 |ГАЗ-53А |27,5 |35,0 |0,7 | | КО-105 |ЗИЛ-130 |34,0 |43,0 |1,2 | | КО-106 |ГАЗ-53-12 |27,5 |34,0 |1,5 | | | | | |(4,0)* | | КО-107 |ЗИЛ-4З1612 |33,0 |41,5 |1,5 | | | | | |(6,0)* | | ПР-53 |ГАЗ-53А |27,0 |34,5 |0,7 | | ПР-130 |ЗИЛ-130 |34,0 |43,0 |1,0 | | ЭД-403 |ЗИЛ-133ГЯ |27,5 |34,5 |0,7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— *Додаткова норма на 1 кузов при розкиданні реагента

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального | Базова | Лінійна норма | Норма на | | або спеціалізовано- | модель | на пробіг ав- | пробіг при | | го автомобіля | | томобіля, | роботі | | | | л/100 км | щіткою, | | | | | л/100 км | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Плунжерно-щіткові снігоочисники | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Д-298,-298А | | 33,5 | 63,0 | | КО-002, ПМ-130Б | | - | 78,0 | | КО-105 | | 34,5 | 82,0 | | | | | (при роботі| | | | | щіткою і | | | | | плугом) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального |Базова |Лінійна | Норма при підмі- | | або спеціалізовано- |модель |норма на | танні доріг, | | го автомобіля | |пробіг | л/100 км | | | |автомо- |——————————————————| | | |біля, |проїзд- |лоткової| | | |л/100 км |жої час- |частини | | | | |тини | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Підмітально-прибиральні автомобілі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ВПМ-53 |ГАЗ-53Ф |24,0 |63,0 |65,0 | | ВПМ-53 |ГАЗ-53А |27,0 |70,0 |72,0 | | КО-304,-304А |ГАЗ-53А |29,2 |68,0 |70,0 | | КО-309 |ГАЗ-53 |29,5 |70,0 |72,0 | | КО-801 |ЗИЛ-431410 |35,5 |73,0 |75,0 | | ПУ-20 |ГАЗ-51 |24,0 |55,0 |57,0 | | ПУ-53 |ГАЗ-53А |29,5 |58,0 |60,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Модель спеціального |Базова |Лінійна | Норма на пере- | | або спеціалізовано- |модель |норма на | сування, | | го автомобіля | |пробіг | л/100 км | | | |автомо- |——————————————————| | | |біля, |при по- |при по- | | | |л/100 км |ливанні |ливанні | | | | | |і митті | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Поливомиєчні автомобілі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | КДМ-1 |ЗИЛ-130 |35,0 | 55,0 | 60,0 | | КДМ-130,-130Б |ЗИЛ-130 |34,0 |110,0 |125,0 | | КО-001 |КамАЗ-53213 |29,0 | 48,0 | 53,0 | | КО-002, ПМ-130Б |ЗИЛ-130 |34,0 |110,0 |125,0 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Норми витрат мастильних матеріалів
Норми витрат мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті призначені для оперативного обліку, розрахунку питомих
норм витрат масел і мастил при обгрунтуванні потреби в них в
автотранспортних підприємствах. Норми витрат мастильних матеріалів установлені на 100 літрів
(куб.м СПГ) загальних витрат пального, розрахованого за нормами
для даного автомобіля. Норми витрат масел установлені в літрах на
100 літрів (куб.м СПГ) витрат пального, норми витрат мастил
відповідно в кілограмах на 100 літрів (куб.м СПГ) витрат пального. Норми витрат масел і мастил зменшуються на 50 відсотків для
всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років
(крім автомобілів ВАЗ і легкових автомобілів іноземних марок). Норми збільшуються до 20 відсотків для автомобілів, які
знаходяться в експлуатації більше восьми років. Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті
агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній
ємкості системи змащування даного агрегату.
Індивідуальні норми витрат масел в літрах (мастил в кг)
на 100 л загальних витрат пального автомобілем —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Марка, |Моторні|Трансмісійні |Спеціальні |Пластичні | | модель автомобіля |масла |масла |масла |мастила | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Легкові автомобілі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автомобілі ВАЗ | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | всіх моделей і | | | | | | модифікацій | | | | | | ГАЗ-13,-14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ГАЗ-М20,-21,-22 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ГАЗ-24 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | ГАЗ-24-07,-24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ГАЗ-3102 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | ЗАЗ-965,-966-968, | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | -969,-970 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | | ЗАЗ-1102 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | ЗИЛ-114,-117,-4104| 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ИЖ-2125 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | Москвич-403,-407, | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | -408,-410, | | | | | | -411,-424, | | | | | | -426,-432 | | | | | | Москвич-412,-427, | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | -433,-434, | | | | | | -2136,-2137| | | | | | -2140,-2141| | | | | | всіх модифікацій | | | | | | ЛуАЗ-969,-1302 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | УАЗ-469,-3151 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Автобуси | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | ЗИЛ-155,-158 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | | Ikarus-55 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | всіх модифікацій | | | | | | Ikarus-180,-260, | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | | -255,-256, | | | | | | -260,-263, | | | | | | -280 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | | КАвЗ-651,-651А | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | КАвЗ-685,-3270, | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | -3976 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | | ЛАЗ-695,-697 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | | ЛАЗ-699 | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | | ЛАЗ-4202 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | всіх модифікацій | | | | | | ЛиАЗ-158 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | | ЛиАЗ-677 | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | | всіх модифікацій | | | | | | ЛиАЗ-5256 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | | всіх модифікацій | | | | | | Nusa-501,-521, | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | -522 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | | ПАЗ-651,-652 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | всіх модифікацій | | | | | | ПАЗ-672,-3201, | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | -3205,-3206 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | | РАФ-977 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | РАФ-2203 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | всіх модифікацій | | | | | | УАЗ-452,-2206, | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | | -3962 | | | | | | всіх модифікацій | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Бортові вантжні автомобілі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Avia-20,-21, | | | | | | -30,-31 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | ГАЗ-51 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-52,-52-27, | | | | | | -52-28 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-52-07,-52-08, | | | | | | -52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 | | ГАЗ-53,-53-27 | | | | | | всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-53-07,-53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 | | ГАЗ-66 | | | | | | всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | | ЗИЛ-130,-131,-133,| | | | | | -138А,-138АБ, | | | | | | -138АГ,-4314,-4315| | | | | | -4316,-4319 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | ЗИЛ-138,-4318 | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | | ЗИЛ-150,-151,-157,| | | | | | -164 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | ЗИЛ-166А,-166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | | ЗИЛ-4331 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | IFA W50L | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | КамАЗ-4310,-5320, | | | | | | -5321 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | КрАЗ-214,-219, | | | | | | -221,-222 | | | | | | всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | КрАЗ-255,-256,-257| | | | | | -258,-260 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | МАЗ-200 | | | | | | всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | МАЗ-500,-514,-516,| | | | | | -5334,-5335,-5337| | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | МАЗ-543,-7310, | | | | | | -7313 | | | | | | всіх модифікацій | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | Magirus 232D19L, | | | | | | 290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Урал-355 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | Урал-375,-377 | | | | | | всіх модифікацій | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | | Урал-4320 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | УАЗ-450,-451,-452,| | | | | | -3303,-3741 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | ЯАЗ-210,-210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Тягачі | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Avstro-Fiat | | | | | | 5DN-120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | БелАЗ-537Л,-6411, | | | | | | -7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | Volvo-F10-33, | | | | | | F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ЗИЛ-120Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | ЗИЛ-130АН,-130В, | | | | | | -131В,-131НВ, | | | | | | -4415,-4413 | | | | | | всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | ЗИЛ-138В1,-4416 | | | | | | всіх модифікацій | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | | ЗИЛ-157В,-157КВ, | | | | | | -157КДВ,-164АН, | | | | | | -164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | Ivecoo-190.33, | | | | | | -190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | КАЗ-120Т3,-606 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | КАЗ-608 | | | | | | всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | КамАЗ-5410,-54118 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | КрАЗ-221 | | | | | | всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | КрАЗ-255,-258,-260| | | | | | -6437,-6443,-6444 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | KNVF-121 | | | | | | Kamacu-Nissan | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | КЗКТ-537,-7427, | | | | | | -7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | МАЗ-200 | | | | | | всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | МАЗ-504,-509 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | МАЗ-537,-543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | МАЗ-5429,-5430, | | | | | | -5432,-5433 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | МАЗ-6422 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | МАЗ-7310,-7313 | | | | | | всіх модифікацій | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | Mercedes-Benz | | | | | | -1635S, | | | | | | -1926,-1928,-1935,| | | | | | -2232S,-2235,-2236| | | | | | всіх модифікацій | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Mercedes-Benz | | | | | | -2628,-2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Pгaga SТ2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Tatra-815ТР | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Урал-375С,-377С | | | | | | всіх модифікацій | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | | Урал-4420 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | Faun Н-36-40/45, | | | | | | Н-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | Chepel D-450 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Scoda-LIAZ-100 | | | | | | всіх модифікацій | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Scoda-706 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Самоскиди | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Avia A-30КS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | БелАЗ-540,-540А, | | | | | | -7510,-7522,-7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | БелАЗ-548,-548А, | | | | | | -549,-7509,-7519, | | | | | | -7521,-7523,-7525,| | | | | | -7527,-75401,-7548| | | | | | всіх модифікацій | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-93 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | | ГАЗ-САЗ-2500,-3507| | | | | | -3508,-3509,-3510 | | | | | | всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ЗИЛ-ММЗ-138АБ,-554| | | | | | -555,-4502,-4505 | | | | | | всіх модифікацій | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | ЗИЛ-ММЗ-585 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | IFA W50/А,W50L/К | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | КАЗ-600 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | | КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | КамАЗ-5510,-5511 | | | | | | взіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | КрАЗ-222 | | | | | | всіх модифікацій | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | КрАЗ-256,-6505, | | | | | | -6510 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Magirus-232D19К, | | | | | | -290D26К | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | | МАЗ-503,-510,-511,| | | | | | -512,-513,-5549, | | | | | | -5551 | | | | | | всіх модифікацій | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | | САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | САЗ-3503,-3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | Tatra-138,-148 | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Tatra-Т815С | | | | | | всіх модифікацій | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Фургони | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Avia A-20F,-30F, | | | | | | -30КSU,-31КSU | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | ГЗСА-731,-947, | | | | | | -3713,-3714, | | | | | | -3718,-3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ГЗСА-891,-891В, | | | | | | -892,-893А,-893Б,| | | | | | -3702,-37022, | | | | | | -3704,-37042, | | | | | | -3712,-37122, | | | | | | -3742,-37421 | | | | | | всіх модифікацій | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ГЗСА-890А,-891Б, | | | | | | -893АБ,-950А, | | | | | | -37021,-3704 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 | | ГЗСА-949,-3705, | | | | | | -950,-3706,-3711,| | | | | | -3716,-3721, | | | | | | -37231,-3726, | | | | | | -3944 | | | | | | всіх модифікацій | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ЕрАЗ-762,-3730 | | | | | | всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ЕрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | ЕрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | Zuk A-03,A-06, | | | | | | А-07М,A-11, | | | | | | A-13,A-13M | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | ИЖ-2715 | | | | | | всіх модифікацій | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | IFA-Robur LD | | | | | | 3000KF/SТКo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | КАвЗ-664 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | Кубань-Г1А1,-Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | Кубанец-У1А | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ЛуМЗ-890,-890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 | | ЛуМЗ-945,-946, | | | | | | -948,-949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | | Мод. 35101, 3716, | | | | | | 37311, 37231,3726,| | | | | | 3944, 3718, 39021,| | | | | | 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | Мод. 53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | Москвич-2733,-2734| 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | НЗАС-4208,-4951 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 | | НЗАС-4347,-4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | | Nusa С-502-1, | | | | | | -521C,-522C | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | ПАЗ-3742,-37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | РАФ-22031-01, | | | | | | -22035-01, | | | | | | -22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | | ТА-1А4,-943А, | | | | | | -943Н,-949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | | УАЗ-450А,-451А, | | | | | | -374101,-396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | | Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 1
Граничні величини зимових надбавок
до лінійних норм витрат пального в
областях України
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кліма-|Автономна республіка, області, що |Термін дії|Гранична | |тична |входять до складу даної зони (при |протягом |величина | |зона |застосуванні зимових надбавок до |року, |надбавки,| | |лінійних норм витрат пального) |місяці | % | |——————+————————————————————————————————————+——————————+—————————| | 1 |Кримська АР, області: Дніпропетров- | 3 | 5,0 | | |ська, Донецька, Запорізька, Закарпа-| | | | |тська, Кіровоградська, Луганська, | | | | |Миколаївська, Одеська, Херсонська | | | |——————+————————————————————————————————————+——————————+—————————| | 2 |Області: Вінницька, Волинська, Жито-| 4 | 5,О | | |мирська, Івано-Франківська, Київсь- | | | | |ка, Львівська, Полтавська, Рівненсь-| | | | |ка, Сумська, Тернопільська, Харків- | | | | |ська, Хмельницька, Черкаська, Черні-| | | | |вецька, Чернігівська | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Порядок збільшення лінійних норм витрат
пального в зимових умовах
Граничні значення зимових набавок до лінійних норм витрат
автомобільного пального диференційовані по регіонах України на
основі значень середньомісячних, максимальних і мінімальних
температур повітря, даних про середню тривалість зимового періоду
і узагальнення досвіду експлуатації автомобільного транспорту в
цих регіонах. Період застосування зимових надбавок до лінійної норми і її
величина оформляється наказом керівника автотранспортного
підприємства. При роботі автомобілів у відриві від головних баз
(знаходження в відрядженнях в іншій кліматичній зоні),
застосовуються надбавки, установлені для району роботи автомобіля. При міжміських перевезеннях вантажів і пасажирів (разові
поїздки в іншу кліматичну эону) застосовуються надбавки,
установлені для початкового і кінцевого пунктів маршруту. Керівники підприємств можуть проводити уточнення зимових
надбавок відносно рекомендованих значень для даного регіону при
значному відхиленні (зниженні або підвищенні) температури від
середніх річних величин.
Додаток 2
Класифікація і система позначення
автомобільного рухомого складу
В 1966 році на підприємствах автомобільної промисловості була
введена галузева нормаль ОН 025 270-66, регламентуюча класифікацію
і систему позначення автомобільного рухомого складу. Разом з цим
рухомому складу присвоювались позначення в відповідності з
заводськими реєстрами позначень, які включають, як правило,
буквенні позначення заводу-виробника і порядковий номер моделі
рухомого складу (ЗАЗ-1102, ЛАЗ-4202, КрАЗ-6510 та інші). Заводські
позначення рухомого складу практикуються на ряді моделей до цього
часу, головним чином на рухомому складі спеціального призначення,
а також рухомому складі, спеціалізованому під певні категорії
вантажів. Нормаль ОН 025 270-66 установлює такі ступені класифікції по
головному цифровому індексу моделі рухомого складу:
перша і друга цифри - клас автомобіля; третя і четверта цифри - модель автомобіля; п'ята цифра - модифікація даної моделі; шоста цифра - експортний варіант даної моделі.
Легкові автомобілі підрозділяються по робочому об'єму двигуна
в дм куб. на чотири класи (з 11 по 41):
11 - особливо малий до 1,2 21 - малий від 1,2 до 1,8 31 - середній від 1,8 до 3,5 41 - великий більше 3,5
Автобуси підрозділяються по габаритній довжині в метрах на
п'ятъ класів (э 22 по 62):
22 - особливо малий до 5,0 32 - малий 6,5 - 7,5 42 - середній 8,0 - 9,5 52 - великий 10,5 - 12,0 62 - особливо великий 18 і більше.
Вантажні автомобілі підрозділяються на класи за повною масою
і експлуатаційному призначенню (бортовий, тягач, самоскид і т.п.):
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Експлуатаційне призначення автомобіля | | Повна маса, т |—————————————————————————————————————————————| | | Бор- | Тяга-| Само-| Цистер-| Фурго-| Спеці-| | | тові | чі | скиди| ни | ни | альні | |——————————————————+——————+——————+——————+————————+———————+———————| |до 1,2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |1,2 до 2,0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |2,0 до 8,0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | |8,0 до 14,0 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | |14,0 до 20,0 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | |20,0 до 40,0 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | |більше 40,0 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка: Класи від 18 до 78 являються резервними і в
індексацію не вкючені.
По даній класифікації перед цифровим індексом, в більшості
випадків, указується літерне позначення заводу-виробника. Наприклад, легковий автомобіль Запорізького автозаводу, який
має робочий об'єм двигуна до 1,2 дм куб., позначається ЗАЗ-1102
"Таврія", його модифікація ЗАЗ-1105 "Дана"; автобус Львівського
автобусного заводу, який має габаритну довжину до 9,5 метра,
позначається ЛАЗ-4202, його модифікація ЛАЗ-4207; самоскид
Кременчуцького автозаводу, який має повну масу більше 20 тонн,
позначається КрАЗ-6510, його модифікація КрАЗ-65032 і т.п. Маркування автомобілів іноземного виробництва, в більшості
випадків, складається з літерного позначення марки
заводу-виробника і заводського порядкового номера моделі і
модифікаії. Наприклад, міський автобус Угорського автобусного
заводу позначається Ikarus-260, його модифікація Ikarus-260,18 і
т.п.
Додаток 3
Норми витрат дизельного пального на
обігрівання салонів автобусов і кабін
автомобілів незалежними обігрівниками
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Марка і модель | Марка |Витрати | | |автомобіля або автобуса | обігрівника |пального| Примітка | | | |л/год | | | | |на лінії| | |—————————————————————————+————————————————+————————+————————————| |Ikarus-255,-255.70, | | | | |-260.01,-260.18,-260.27, | | | | |-260.37,-260.50,-260.52 | Sirokko-262 | 1,2 | | |Ikarus-260,-260.01 | Sirokko-265 | 1,4 | | |Ikarus-250.12 | Sirokko-262 | 2,4 | | | | (2 обігрівника)| | | | | | | | |Ikarus-250,-250.58, | | | | |-250.58S,-250;59,-250.93,| | | | |-250.95,-256,-255.54, | | | | |-256.59,-256.74,-256.75, | | | | |-260.51 | Sirokko-268 | 3,2 | | | | | | | |Ikarus-180 | Sirokko-268 | | З враху- | | | плюс | | ванням | | | Sirokko-265 | 3,7 | обігріван- | | | | | ня причепа | | | | | | |Ikarus-280,-280.01, | | | | |-280.33,-280.63,-280.64 | Sirokko-268 | |З враху- | | | плюс | |ванням | | | Sirokko-262 | 3,5 |обігріван- | | | | |ня причепа | | | | | | |ЛАЗ-699А,-699Р | ОВ-95 | 1,4 | | |ЛАЗ-4202,-42021 | П-148106 | 2,5 | | |ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 | | |IFA-Robur LD-2002, | | | | |-LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 | | |Tatra-815 C1,-C3 | Х7А | 0,8 | | | | КР-D2-24.1 | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка: Користування обігрівниками передбачається в зимових
умовах, тобто в той період, коли автомобілі працюють по лінійним
нормам витрат пального з застосуванням зимових надбавок.
Додаток 4
Приклади застосування норм витрат пального
(в прикладах приводяться умовні цифри,
призначені для ілюстрації розрахунків)
1. З маршрутного листа установлено, що легковий автомобіль
таксі ГАЗ-24-10, що працював в гірській місцевості на висоті
500-2500 метрів, здійснив пробіг 244 кілометри. Вихідні дані: - базова лінійна норма для легкового автомобіля ГАЗ-24-10
складає Нg = 13,0 л/км; - надбавка за роботу в гірській місцевості на висоті над
рівнем моря від 500 до 1500 метрів складає D = 5 відсотків.
Нормовані витрати пального складають:
Qh = 0,01 х Hg х S х (1 + 0,01 х D) = = 0,01 х 13,0 х 244 х (1 + 0,01 х 5) = 33,3 л.
2. З маршрутного листа установлено, що міський автобус
Ikarus-280.33 працював в місті в зимовий період з використанням
штатних обігрівників салону Sirokko-268 спільно з Sirokko-262
(обігрівник причепа), здійснив пробіг 164 км, працюючи на лінії
8 годин. Вихідні дані: - базова лінійна норма на пробіг для міського автобуса
Ikarus-280.33 складає Нs = 43,0 л/100 км; - надбавка за роботу в зимовий період складає D=8 відсотків; - норма витрат пального на роботу обігрівника Sirokko-268
спільно з Sirokko-262 складає Нот = 4,5 л/год. Нормовані витрати пального складають:
Qh = 0,01 х Нs x S х (1 + 0,01 х D) + Нот х Т = = 0,01 х 43 х 164 + (1 + 0,01 х 8) + 4,5 х 8 = 112,2 л.
3. З маршрутного листа установлено, що одинокий бортовий
автомобіль ЗИЛ-431410 при загальному пробігу 217 км виконав
транспортну роботу в розмірі 820 т.км в умовах експлуатації,
що не потребують застосування надбавок або знижок.
Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг для
бортового автомобіля ЗИЛ-431410 складає Нs = 31,0 л/100 км; - норма витрат бензину на перевезення корисного вантажу
складає Нw = 20 л/100 т.км. Нормовані витрати пального складають:
Qh = 0,01 x (Нs x S + Нw x W) = = 0,01 х (31 х 217 + 2 х 820) = 83,7 л.
4. З маршрутного листа установлено, що бортовий автомобіль
КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 виконав 6413 т.км транспортної
роботи в умовах зими по гірських шляхах иа висоті 1501-2000
метрів і здійснив загальний пробіг 475 км. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг для
бортового автомобіля КамАЗ-5320 складає Нs = 25,0 л/100 км; - норма витрат пального на перевезення корисного вантажу
складає Нw = 1,3 л/100 т.км; - надбавки на роботу в зимовий період D = 8 відсотків, на
роботу в гірських умовах на висоті від 1501 до 2000 метрів над
рівнем моря D = 10 відсотків; - маса спорядженого причепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 тонни. Лінійна норма витрат пального на пробіг автопоїзда в складі
автомобіля КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 складає:
Нsc = Нs + Нw х Gпp = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.
Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 x (Нsc х S + Нw х W) х (1 + 0,01 х D) = = 0,01 х (29,55 x 475 + 1,3 х 6413) х (1 + 0,01 x 18) = = 264,0 л.
5. З маршрутного листа установлено, що автомобіль-тягач
МАЗ-5429 з напівпричепом МАЗ-5205А виконав 9520 т.км транспортної
роботи, пробігши при цьому 595 км. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг для тягача
МАЗ-5429 складає Нs = 23,0 л/100 км; - норма витрат пального на перевезення корисного вантажу
складає Нw = 1,3 л/100 т.км; - маса спорядженого напівпричепа МАЗ-5205А Gпp = 5,7 тонни; - надбавка за роботу в зимових умовак D=6 відсотків, зниження
в зв'язку з переміщенням автопоїзда по заміській дорозі з
удосконаленим покриттям D = 15 відсотків. Лінійна норма витрат пального на пробіг автопоїзда в складі
тягача МАЗ-5429 з напівпричепом МАЗ-5205А складає:
Нsc = Нs + Hw х Gпр = 23 + 1,3 х 5,7 = 30,41 л/100 км.
Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 х (Нsc х S + Нw x W) х (1 + 0,01 х D) = = 0,01 х (30,41 х 595 + 1,3 х 9520) х (1 + 0,01 х 9) = = 277,3 л.
6. З маршрутного листа установлено, що автомобіль-самоскид
МАЗ-503 здійснив пробіг 165 км, виконавши при цьому m=10 їздок з
вантажем. Робота виконувалась в зимовий період в кар'єрі. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального для
автомобіля-самоскида МАЗ-503 складає Нs = 28 л/100 км; - норма витрат пального для самоскидів на кожну їздку з
вантажем складає Нz = 0,25 л; - надбавка за роботу в зимовий період D = 6 відсотків, на
роботу в кар'єрі D = 12 відсотків.
Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х D) + Нz х m = = 0,01 х 28 х 165 х (1 + 0,01 x 18) + 0,25 х 10 = = 57 л/100 км.
7. З маршрутного листа установлено, що автомобіль-самоскид
КамАЗ-5511 з самоскидальним причепом ГКБ-8527 перевіз на відстань
115 км 13 т цегли, а в зворотному напрямі перевіз на відстань 80
км 16 т щебню. Загальний пробіг склав 240 км. Враховуючи, що автомобіль-самоскид працював з коефіцієнтом
корисної роботи більш, ніж 0,5, нормовані витрати пального
визначаються так само, як і для бортового автомобіля КамАЗ-5320
(базового для самоскида КамАЗ-5511) з врахуванням різниці власної
маси цих автомобілів. Таким чином, в цьому випадку лінійна норма
витрат пального для автомобіля КамАЗ-5511 включає 25 л (норма
витрат пального для порожнього автомобіля КамАЗ-5320) плюс 2,7 л
(враховуючи різницю власних мас порожнього бортового автомобіля і
самоскида в розмірі 2,08 тонни), що складає 27,7 л/100 км. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг для
автомобіля КамАЗ-5511 складає Нs = 27,7 л/100 км; - норма витрат пального на перевезення корисного вантажу
складає Нw = 1,3 л/100 т.км; - робота проводилась в умовах, які не потребують застосування
надбавок і знижок; - маса спорядженого самоскидального причепа ГКБ-8527
Gпр = 4,5 тонни. Лінійна норма витрат пального на пробіг автопоїзда в складі
автомобіля КамАЗ-5511 з причепом ГКБ-8527 складає:
Нsc = Нs + Hw х Gпр = 27,7 + 1,3 х 4,5 = 33,6 л/100 км.
Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 х [Hsc х S + Нw х (S' х G' + S" х G")] = = 0,01 х [33,6 х 240 + 1,3 х (115 х 13 + 80 х 16)] = = 116,7 л.
8. З маршрутного листа установлено, що вантажний
автомобільфургон ГЗСА-37021 (на скрапленому нафтовому газі),
пращюючи з погодинною оплатою в межах міста з частими зупинками,
здійснив пробіг 152 км. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг
автомобіля-фургона ГЗСА-37021 складає Нs = 34,0 л/100 км; - надбавка на роботу з погодинною оплатою D=10 відсотків,
надбавка за роботу з частими технологічними зупинками D = 8
відсотків. Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х D) = = 0,01 х 34 х 152 х (1 + 0,01 х 18) = 55,8 л.
9. З маршрутного листа установлено, що автомобільний кран
КС-4571 на базі автомобіля КрАЗ-257, який вийшов з капітального
ремонту, здійснив пробіг 127 км. Тривалість роботи спецобладнання
по переміщенню вантажів склала 6,8 годин. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг
автомобільного крана КС-4571 складає Нsc = 52 л/100 км: - норма витрат пального на роботу спеціального обладнання,
установленого на автомобілі, складає Нt = 8,4 л/100 км; - надбавка на пробіг автомобілем першої тисячі км після
капітального ремонту D = 5 відсотків. Нормовані витрати пального:
Qh = (0,01 x Нsc х S x Нt х Т) x (1 + 0,01 х D) = = (0,01 х 52 х 127 + 8,4 х 6,8) х (1 + 0,01 х 5) = = 129,3 л.
10. З маршрутного листа установлено, що піскорозкидувач
ЭД-403 на базі автомобіля ЗИЛ-133ГЯ здійснив пробіг 74 км, з них
до місця роботи і назад S' = 24 км. Роботи проводились в зимовий
період. Вихідні дані: - базова лінійна норма витрат пального на пробіг
піскорозкидувача ЭД-403 складає Hsc = 27,5 л/100 км; - норма витрат пального на виконання спеціальної роботи під
час руху Нs" = 34,5 л/100 км; - додаткова норма витрат пального при розкиданні 1-го кузова
піску за зміну Нsd = 0,7 л; - пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи
S = 50 км; - кількість кузовів розкиданого піску за зміну N = 6; - надбавка за роботу в зимовий період D = 7 відсотків. Нормовані витрати пального:
Qh = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S) x (1 + 0,01 x D) + + Hsd x N = 0,01 x (27,5 x 24 + 34,5 x 50) x (1 + 0,01 x x 7) + 0,7 x 6 = 29,21 л.on top