Document v0170555-00, invalid, current version — Abolition on June 27, 2003, on the basis - v0200555-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 170 від 06.09.2000
м.Київ

( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 200 ( v0200555-03 ) від 27.06.2003 )

Про затвердження Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної відповідальності
порушників законодавства у сфері захисту рослин

З метою впорядкування і підвищення ефективності інспекційної
роботи та посилення, контролю за дотриманням вимог Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) при
притягненні до адміністративної відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту рослин, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні вказівки про порядок притягнення до
адміністративної відповідальності порушників законодавства у сфері
захисту рослин, що додаються. 2. Головній державній інспекції захисту рослин (Колісніченко)
забезпечити державні станції захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей і районів необхідною кількістю примірників
зазначених Методичних вказівок для керівництва в роботі. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
Міністр І.Кириленко
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
від 06.09.2000 року N 170
Методичні вказівки
про порядок притягнення до адміністративної
відповідальності порушників законодавства у сфері
захисту рослин
1. Загальні положення
1.1. Ці Методичні вказівки роз'яснюють порядок притягнення до
адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності та громадян у
разі порушення ними законодавства України у сфері захисту рослин. 1.2. Вимог Методичних вказівок повинні дотримуватись Головний
державний інспектор захисту рослин України і його заступник,
головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей та їх заступники і головні державні інспектори
захисту рослин районів, державні інспектори захисту рослин
України, Автономної Республіки Крим, областей і районів.
2. Нормативне регулювання
2.1. Ці Методичні вказівки підготовлено відповідно до вимог
Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (надалі - КУпАП): Конституції України ( 254к/96-ВР ) Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ); Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ); Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ); Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ); Водного кодексу України ( 213/95-ВР ); Лісового кодексу України ( 3852-12 ); Арбітражного процесуального кодексу України (АПК України) ( 1798-12 ); Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України) ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ); Положення про Міністерство аграрної політики
України ( 772/2000 ); Положення про Головну державну інспекцію захисту рослин.
3. Поняття адміністративного правопорушення
3.1. Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права
і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку
законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст. 9
КУпАП ( 80731-10 ). 3.2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
здійснюється на основі суворого додержання законності. 3.3. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими
особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх
компетенції, у точній відповідності з законодавством. 3.4. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
підлягає відповідальності на підставі законодавства України, що
діє (чи діяло) на момент скоєння правопорушення (див.пункт 4.7). 3.5. Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і
передбачена КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) або іншими нормативними
актами, що встановлюють відповідальність за адміністративні
правопорушення, але вчинена в стані: 3.5.1. Крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки,
яка загрожує державному або громадському порядку, власності,
правам і свободам громадян, встановленому порядку управління, якщо
ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими
засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена
шкода (ст. 18 КУпАП ( 80731-10 ). 3.5.2. Необхідної оборони, тобто при захисті державного або
громадського порядку, власності, прав і свобод громадян,
встановленого порядку управління від протиправного посягання
шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було
допущено перевищення меж необхідної оборони. Перевищенням меж
необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту
характерові і суспільній шкідливості посягання (ст. 19 КУпАП
( 80731-10 ). 3.5.3. Не підлягає адміністративній відповідальності особа,
яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в
стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або
керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового
розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого
стану (ст. 20 КУпАП ( 80731-10 ). 3.6. Ніхто не може бути підданий заходам адміністративного
впливу інакше, як на підставах і в порядку, встановлених законами
України, Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) та відповідними нормативними актами.
4. Адміністративна відповідальність
4.1. Адміністративна відповідальність за правопорушення,
передбачені КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), настає, якщо ці
порушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно до
чинного законодавства кримінальної відповідальності. 4.2. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення в
стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в
стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності
(див. пункт 3.5). 4.3. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які
досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку (ст. 12 КУпАП ( 80731-10 ). 4.4. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, можуть бути застосовані
заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ), а
саме: - зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення
у потерпілого; - застереження; - догана або сувора догана; - передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які
їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу
за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 4.5. Посадові особи підлягають адміністративній
відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з
недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку
управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я
населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до
їх службових обов'язків (ст. 14 КУпАП ( 80731-10 ). 4.6. Акти, які пом'якшують або скасовують відповідальність за
адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих актів.
Акти, які встановлюють або посилюють відповідальність за
адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться
на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду
справи про правопорушення (ст. 8 КУпАП ( 80731-10 ). 4.7. Якщо особа, на яку було накладено адміністративне
стягнення, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не
скоїла нового адміністративного правопорушення, то ця особа
вважається такою, яка не притягувалась до адміністративної
відповідальності (ст. 39 КУпАП ( 80731-10 ).
5. Види адміністративних стягнень
5.1. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і
застосовується з метою виховання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, з метою додержання законів
України, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так й іншими особами. 5.2. Посадові особи спеціально уповноважених органів
виконавчої влади у сфері захисту рослин, яким згідно з вимогами
ст. 238(4) (КУпАП) ( 80732-10 ) надано право розглядати справи та
накладати адміністративні стягнення, за вчинення адміністративних
правопорушень (керуючись вимогами ст. 24 КУпАП ( 80731-10 ) можуть
застосовувати такі основні адміністративні стягнення: - попередження; - штраф; 5.3. За одне адміністративне правопорушення може бути
накладено основне і додаткове стягнення. 5.4. Попередження як захід адміністративного стягнення
виноситься в письмовій формі. У передбачених законодавством
випадках попередження фіксується іншим установленим способом (ст.
26 КУпАП ( 80731-10 ). 5.5. Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян
і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і
розмірі, встановлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими
законами України. 5.6. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається
в межах санкції статті КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), яка
передбачає відповідальність за вчинене правопорушення, в точній
відповідності з КУпАП. При накладенні стягнення враховуються
характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його
вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують
відповідальність. 5.7. У відповідності з вимогами ст. 34 КУпАП ( 80731-10 )
обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визнаються: - щире розкаяння винного; - відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення,
добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; - вчинення правопорушення під впливом сильного душевного
хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; - вчинення правопорушення неповнолітнім; - вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має
дитину віком до одного року. 5.8. Законодавством України може бути передбачено й інші
обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення. Посадова особа, яка вирішує справу про
адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і
обставини, не зазначені в законодавстві. 5.9. У відповідності з вимогами ст. 35 КУпАП ( 80731-10 )
обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визнаються: - продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу
уповноважених на те осіб припинити її; - повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення,
за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;
вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин; - втягнення неповнолітнього в правопорушення; - вчинення правопорушення групою осіб; - вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за
інших надзвичайних обставин; - вчинення правопорушення в стані сп'яніння. 5.10. Посадова особа, яка накладає адміністративне стягнення,
залежно від характеру адміністративного правопорушення може не
визнати дану обставину обтяжуючою. 5.11. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш
як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У
разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття
кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може
бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття
(ст. 38 КУпАП ( 80731-10 ). 5.12. Посадові особи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення (ст. 238(4) КУпАП ( 80732-10 ),
можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені КУпАП,
лише у межах наданих їм повноважень.
6. Оформлення документів при виявленні порушень у сфері
захисту рослин.
6.1. Про вчинення адміністративного правопорушення
складається протокол (додаток 1) уповноваженими на те посадовими
особами. Наявність акта, прокурорського реагування, подання
прокурора чи іншого документа, що підтверджують факт
правопорушення, не є підставою для розгляду справи, в кожному
випадку при виявленні факту порушення необхідно складати протокол
про адміністративне правопорушення (крім випадків, передбачених
ст. 258 КУпАП ( 80732-10 ). 6.2. Оформлення документів (протоколів і рішень) згідно з
додатками 1 і 2 при виявленні порушень законодавства у сфері
захисту рослин проводиться державними інспекторами з захисту
рослин Головної державної інспекції захисту рослин та її органів
на місцях. 6.3. Посадова особа державної інспекції з захисту рослин при
виявленні порушень законодавства у сфері захисту рослин, повинна
скласти протокол відповідно до вимог статті 256 КУпАП
( 80732-10 ). 6.4. Протокол і рішення складається у двох примірниках за
встановленою формою (додаток 1, 2). Для усунення порушень по
одному примірнику протоколу і рішення надсилається рекомендованим
листом юридичній особі, а фізичній особі вручається під розписку
або надсилається рекомендованим листом. 6.5. Головний державний інспектор захисту рослин України та
його заступник, головні державні інспектори захисту рослин
Автономної Республіки Крим і областей та їх заступники, головні
державні інспектори захисту рослин районів розглядають справи про
адміністративні правопорушення законодавства у сфері захисту
рослин і виносять постанову по справі. 6.6. Постанова складається в двох примірниках за встановленою
формою (додаток 3). Один примірник постанови вручається
громадянину або посадовій особі для сплати штрафу, другий
залишається у посадової особи органів державної служби захисту
рослин, яка винесла постанову про накладання штрафу. 6.7. У відповідності до вимог ст. 238(4) КУпАП ( 80732-10 )
спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту
рослин розглядають наступні справи про адміністративні
правопорушення: 6.7.1. Порушення законодавства про захист рослин (Стаття 83-1
КУпАП ( 80731-10 ). Порушення законодавства про захист рослин: 1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення
технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого
призначення; 2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин; 3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої
інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій
рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції
рослинного походження від шкідливих організмів; 4) завезення на територію України та реалізація засобів
захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що
не пройшли державних випробувань і реєстрації; 5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів
захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження; 6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань
захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану
рослин та якості продукції рослинного походження, а також
забруднення довкілля: - тягне за собою попередження або накладання штрафу на
громадян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян і на посадових осіб - від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 6.7.2. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально
уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин
(Стаття 188(12) КУпАП ( 80731-10 ). Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально
уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства про захист рослин, тягне за
собою накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб -
від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 6.8. Від імені спеціально уповноважених органів виконавчої
влади у сфері захисту рослин складати протоколи про
адміністративні правопорушення за статтями, які віднесені до
компетенції спеціально уповноважених органів виконавчої влади у
сфері захисту рослин, розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право: 1) Начальник Головної державної інспекції захисту рослин та
його заступник - Головний державний інспектор захисту рослин
України і його заступник, начальники державних станцій захисту
рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники -
головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей та їх заступники; 2) начальники державних станцій захисту рослин районів -
головні державні інспектори захисту рослин районів; 3) державні інспектори захисту рослин України, Автономної
Республіки Крим, областей і районів складають протоколи про
адміністративні правопорушення та подають їх на розгляд
відповідним посадовим особам. 6.9. В разі отримання замість протоколу про адміністративне
порушення документа про адміністративне правопорушення (акта про
виявлення адміністративного правопорушення, подання прокурора,
припису тощо) посадова особа спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері захисту рослин повинна на його підставі
скласти відповідний протокол про адміністративне правопорушення та
порушити відповідне провадження. 6.10. У відповідності з вимогами ст. 256 КУпАП ( 80732-10 ) в
протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: - дата і місце його складення; - посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала
протокол; - відомості про особу порушника (прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження (для осіб від 16 до 18 років, крім того,
- день та місяць), сімейний стан, розмір останньої заробітної
плати, поштова домашня адреса, повна назва та поштова адреса місця
роботи, посада); - місце, час вчинення і суть адміністративного
правопорушення. Суть порушення повинна бути описана таким чином,
щоб якомога точніше відповідала вимогам відповідної статті КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ), законів України та нормативних актів, які
порушені. При цьому вживається термінологія законів, нормативних
актів та КУпАП; - посилання на нормативний акт, яким передбачається
відповідальність за дане правопорушення (відповідні статті законів
України, інших нормативних актів, частини та статті КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ); - прізвища, адреси свідків і потерпілих у разі їх наявності
(їх відсутність не позбавляє протокол чинності); - пояснення порушника; - інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад,
відомості про відбір аналітичних проб, наявність актів обстеження,
про рішення щодо обмеження, тимчасової заборони або припинення
діяльності тощо, відмітки про те, чи чинила опір або непокору
особа, на яку складається протокол); - якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду або
спричинено загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю, про це
також зазначається в протоколі; - в протоколі робиться відмітка про роз'яснення порушнику
його прав, що передбачені ст. 267, 268 КУпАП ( 80732-10 ), а також
про попередження його про час та місце розгляду справи про
адміністративні правопорушення; - протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, та особою, яка його склала; при наявності свідків
і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами; - у разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від
пояснень в протоколі та його підписання, в ньому про це робиться
відповідний запис. Особа, яка вчинила правопорушення, має право
подати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а
також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. У разі,
коли порушник викладає свої пояснення на окремому аркуші, в
протоколі про це робиться відповідна відмітка. Відмова порушника
від підписання протоколу не є підставою для припинення справи про
адміністративне правопорушення. Примітка: У разі, коли особа порушника не встановлена
(порушник вчинив правопорушення і зник з місця скоєння
правопорушення) протокол складається без зазначення у ньому
відомостей про особу порушника. Якщо правопорушником нанесені
матеріальні збитки, протокол негайно направляється в органи
внутрішніх справ для встановлення особи порушника. 6.11. Протокол складається в двох примірниках (як виняток,
протокол може бути складений в трьох примірниках у випадках, коли
матеріали про правопорушення надсилаються до органів, які
проводять дізнання, досудове слідство чи оперативно-розшукову
діяльність. В цьому випадку один примірник надсилається
відповідному органу, другий - вручається або надсилається
рекомендованим листом правопорушнику, а третій - залишається у
посадової особи, яка його склала. В таких випадках дозволяється
робити копії у встановленому порядку). 6.12. Протокол, відповідно до ст. 10 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та ст. 268 КУпАП ( 80732-10 ), складається
державною мовою. 6.13. У випадках, якщо посадова особа обмежує, тимчасово
забороняє або припиняє діяльність підприємства, установи,
організації усіх форм власності та громадян у разі порушення ними
вимог технології та нормативно-правових актів з питань захисту
рослин, що можуть спричинити загрозу життю і здоров'ю людей та
довкіллю до протоколу прикладається рішення (додаток 2), а в
протоколі робиться відповідний запис. 6.14. Протокол складається за кожним фактом адміністративного
правопорушення. При вчиненні однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень, державний інспектор захисту
рослин, який їх виявив (у випадку, коли матеріали будуть
розглядатися однією посадовою особою одночасно), може скласти про
всі правопорушення один протокол, в якому вказує всі факти
правопорушень, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти,
що були порушені. При розгляді такого протоколу посадова особа, що
виносить постанову, накладає стягнення в межах санкції,
встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До
основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з
додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за
будь-яке з вчинених правопорушень.
7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
7.1. Завданнями провадження в справах про адміністративні
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній
відповідності з законодавством, забезпечення виконання винесеної
постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням,
виховання громадян з метою додержання законів, зміцнення
законності. 7.2. Обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення і підстави закриття порушеної
справи (ст. 247 КУпАП ( 80732-10 ): - відсутність події і складу адміністративного
правопорушення; - недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку; - неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність; - вчинення протиправної дії особою в стані крайньої
необхідності або необхідної оборони; - видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення; - скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність; - закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП ( 80731-10 )
(див. пункт 5.12); - наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, постанови компетентного
органу (посадової особи) про накладення адміністративного
стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту
кримінальної справи; - смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі. 7.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є
будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом
порядку посадова особа встановлює наявність чи відсутність
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих,
свідків, висновком експерта, речовими доказами, висновками
проведених лабораторних досліджень, а також іншими документами
(ст. 251 КУпАП ( 80732-10 ). 7.4. Державні інспектора захисту рослин оцінюють докази за
своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному,
повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП
( 80732-10 ). 7.5. Якщо при розгляді справи посадова особа (Головний
державний інспектор захисту рослин України і його заступник,
головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей та їх заступники і головні державні інспектори
захисту рослин районів) прийде до висновку, що в порушенні є
ознаки злочину, матеріали про правопорушення надсилаються до
органів, які проводять дізнання, досудове слідство чи
оперативно-розшукову діяльність (ст. 253 КУпАП ( 80732-10 ). При
цьому виноситься постанова про закриття справи, яка надсилається
разом з матеріалами та супровідним листом.
8. Підготовка до розгляду справи
8.1. Посадова особа при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання (ст. 278 КУпАП
( 80732-10 ): - чи належить до її компетенції розгляд даної справи; - чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення; - чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про
час і місце її розгляду; - чи витребувано необхідні додаткові матеріали; - чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката. 8.2. Якщо в протоколі відсутня відмітка про попередження
порушника про час та місце розгляду справи або порушник відмовився
від пояснень та підпису протоколу, посадова особа, в провадженні
якої знаходяться матеріали про адміністративне правопорушення,
повинна повідомити (додаток 3) про це особу, стосовно якої буде
розглядатися справа про адміністративне правопорушення,
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
9. Розгляд справ
9.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
за місцем його вчинення (ст. 276 КУпАП ( 80732-10 ). 9.2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (ст. 277
КУпАП ( 80732-10 ). 9.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
здійснюється на засадах рівності перед законом всіх громадян
незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової
та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до
релігії, роду та характеру занять, місця проживання та інших
обставин. 9.4. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в присутності особи яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (ст. ст. 267,
268 КУпАП ( 80732-10 ). 9.5. Справа розглядається відкрито. В розгляді справи, мають
право брати участь також: 9.5.1. Потерпілий, тобто особа, якій адміністративним
правопорушенням заподіяно майнову шкоду. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи,
заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про
адміністративне правопорушення. Потерпілого може бути опитано як
свідка (ст. ст. 269, 272 КУпАП ( 80732-10 ); 9.5.2. Законні представники (батьки, усиновителі, опікуни,
піклувальники) мають право представляти інтереси осіб, які
притягуються до адміністративної відповідальності, і потерпілого,
які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або
психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про
адміністративні правопорушення. Законні представники мають право представляти їх інтереси та
знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені
особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на
рішення посадової особи, яка розглядає справу (ст. 270 КУпАП
( 80732-10 ); 9.5.3. Адвокат, який може брати участь у розгляді справи про
адміністративне правопорушення, має право знайомитися з
матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка
його запросила, від її імені приносити скарги на рішення посадової
особи, яка розглядає справу. Повноваження адвоката на участь у розгляді справи
посвідчуються ордером, що його видає юридична консультація (ст.
271 КУпАП ( 80732-10 ); 9.5.4. Як свідок у справі про адміністративне правопорушення
може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.
Він зобов'язаний з'явитися в зазначений час на виклик посадової
особи, у провадженні якої перебуває справа, дати правдиві
пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на
поставлені запитання (ст. 272 КУпАП ( 80732-10 ); 9.5.5. Експерт, який призначається посадовою особою, в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення, у разі, коли виникає потреба в спеціальних
знаннях, зобов'язаний з'явитися на виклик посадової особи і дати
об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Він має
право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета
експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових
матеріалів, необхідних для надання висновку; з дозволу органу
(посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про
адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до
відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються
предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи (ст. 273
КУпАП ( 80732-10 ). 9.6. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової
особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає
справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається
до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть
участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього
оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На
засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді
справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі
участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок. 9.7. Посадова особа при розгляді справи про адміністративне
правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено
адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення справи. 9.8. Посадова особа, яка розглядає справу, встановивши
причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган, громадську
організацію, посадовій особі, керівництву підприємства (власнику)
пропозиції (у формі листа чи припису) про вжиття заходів щодо
усунення цих причин та умов. В місячний термін з дня надходження
пропозиції відповідні органи повинні повідомити посадову особу,
яка внесла пропозицію, про вжиті заходи (ст. 282 КУпАП
( 80732-10 ). 9.9. Всі матеріали, що стосуються одного правопорушення
конкретної особи (правопорушника), державний інспектор захисту
рослин формує в одну справу про адміністративне правопорушення.
Справа формується із протоколу про адміністративне правопорушення,
відповідних актів обстеження об'єкта, протоколу
лабораторно-аналітичних досліджень, висновків експертиз,
повідомленням про попередження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду
справи в разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про
адміністративне правопорушення, письмові пояснення, повідомлення,
копії постанови про накладення адміністративного стягнення,
листування з порушником, з керівником за місцем роботи порушника,
з органами суду, внутрішніх справ, документів, які підтверджують
сплату штрафу порушником, в разі наявності майнової шкоди -
позовні заяви, документів про відшкодування збитків, а також інших
документів та матеріалів, які мають відношення до згаданої справи.
Справа має бути прошита і пронумерована, складений опис всіх
документів з вказівкою на номер аркушу. Опис підписує особа, що
вела справу.
10. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
10.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа виносить постанову по справі. 10.2. По справі про адміністративне правопорушення посадова
особа виносить одну з таких постанов: - про накладення адміністративного стягнення (додаток 4); - про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
КУпАП ( 80731-10 ); - про закриття справи. 10.3. Постанова про закриття справи виноситься у випадках,
передбачених ст.ст. 21, 253 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), та при
наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП (див. пункт
7.2). 10.4. Постанова повинна містити (ст. 283 КУпАП ( 80732-10 ): - відомості про посадову особу, яка винесла постанову (див.
пункт 6.4); - дату розгляду справи; - відомості про особу, щодо якої розглядається справа; - викладення обставин, установлених при розгляді справи, які
повинні викладатися якомога ближче до вимог відповідних статей
КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), законів України та нормативних
актів, які порушені, з застосуванням відповідної термінології; - зазначення всіх статей КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та їх
частин в разі скоєння двох і більше правопорушень, законів
України, які передбачають відповідальність за дане адміністративне
правопорушення, (ст. 32 КУпАП ( 80731-10 ); - прийняте по справі рішення; - в разі встановлення за матеріалами справи, що вчиненим
правопорушенням завдана матеріальна шкода, в постанові необхідно
вказати порушнику на необхідність добровільного відшкодування суми
цієї шкоди (див.пункти 5.6 ); - вказівку про порядок виконання постанови; - вказівку про порядок і строк її оскарження. 10.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
підписується посадовою особою, яка розглянула справу, винесла
постанову. 10.6. Постанови після винесення реєструються у спеціальних
журналах реєстрації винесених постанов по справах про
адміністративні правопорушення (додаток 5), які заводяться в
Головдержінспекції Мінагрополітики України або в станції захисту
рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів. Журнали
мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом
керівника та гербовою печаткою Головної державної інспекції
захисту рослин. 10.7. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
під розписку або висилається рекомендованим листом особі щодо якої
її винесено (ст. 28-5 КУпАП ( 80731-10 ). Копія постанови
вручається під розписку, а в разі, коли копія постанови
висипається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі з
зазначенням дати відправки. 10.8. Копія постанови в той же строк вручається або
висилається потерпілому на його прохання.
11. Оскарження і опротестування постанови по справі про
адміністративне правопорушення
11.1. Постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим (ст. 287 КУпАП ( 80732-10 ). 11.2. Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови (фактично цей строк обчислюється з дня
отримання постанови особою, стосовно якої її винесено). В разі
пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою
особи щодо якої винесено постанову може бути поновлено згідно ст.
289 КУпАП ( 80732-10 ). 11.3. Постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржено (ст. 288 КУпАП ( 80732-10 ): - в разі накладення адміністративного стягнення у вигляді
штрафу - у вищий орган (вищій посадовій особі) або в районний
(міський) суд за місцем знаходження органу (посадової особи), який
виніс постанову (ст. 244 ЦПКУ ( 1502-06 ), рішення якого є
остаточним; - в разі накладення іншого адміністративного стягнення - у
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі), після чого скаргу
може бути подано в районний (міський) суд за місцем дислокації
органу (посадової особи), який виніс постанову, рішення якого є
остаточним. - в разі одночасного накладення основного та додаткового
адміністративних стягнень постанова може бути оскаржена за вибором
особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку,
встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення. 11.4. Постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути опротестовано прокурором. 11.5. При оскарженні постанови по справі про адміністративне
правопорушення в вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі)
скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову по цій
справі. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом
із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до
цієї статті її розглядати (ст. 288 КУпАП ( 80732-10 ). 11.6. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду
скарги, за винятком постанов про застосування заходів стягнення,
передбачених статтею 26 КУпАП ( 80731-10 ), а також у випадках
накладення штрафу, що стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення (ст. 291 КУпАП ( 80732-10 ). 11.7. Скарга або протест на постанову по справі про
адміністративне правопорушення розглядаються Головним державним
інспектором захисту рослин України, Автономної Республіки Крим,
областей та районів (див. пункт 6.8) у десятиденний строк з дня їх
надходження, якщо інше не встановлено законодавством України (ст.
292 КУпАП ( 80732-10 ). 11.8. Посадова особа при розгляді скарги або протесту на
постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє
законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з
таких рішень (додаток 6): - залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення; - скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; - скасовує постанову і закриває справу; - змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено (ст. 293 КУпАП
( 80732-10 ). 11.9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
(посадовою особою), яка неправомочна вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд
компетентного органу (посадової особи). 11.10. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається рекомендованим листом особі щодо якої її винесено. В
той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його
прохання. Про результати розгляду протесту повідомляється
прокуророві (ст. 295 КУпАП ( 80732-10 ). 11.11. Скасування постанови із закриттям справи про
адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених
грошових сум, а також скасування інших обмежень пов'язаних із
застосуванням заходів адмістративного впливу. 11.12. Рішення по скарзі на постанову по справі про
адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.
Протест на рішення по скарзі вноситься у вищий орган (вищій
посадовій особі) стосовно органу (посадової особи), який прийняв
рішення по скарзі (ст. 297 КУпАП ( 80732-10 ).
12. Виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень
12.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є
обов'язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами (ст. 298 КУпАП ( 80732-10 ). 12.2 Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не
встановлено КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими актами
законодавства України. 12.3. При оскарженні або опротестуванні постанови про
накладення адміністративного стягнення постанова піддягає
виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за
винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді
попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується
на місці вчинення адміністративного правопорушення. 12.4. Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення
строку, встановленого частиною першою статті 307 КУпАП
( 80732-10 ) (див. пункт 13.2). Постанова про накладення
адміністративного стягнення звертається до виконання посадовою
особою, яка винесла постанову (ст. 299 КУпАП). 12.5. Якщо негайне виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу є неможливим,
посадова особа, яка винесла постанову, може відстрочити виконання
постанови на строк до одного місяця (ст. 301 КУпАП ( 80732-10 ). 12.6. За наявності обставин, зазначених у пункті 7.2.
Методичних вказівок, посадова особа, яка винесла постанову про
накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання. 12.7. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення виконання
постанови в зв'язку з поданням скарги або принесенням прокурором
протесту відповідно до статті 291 КУпАП ( 80732-10 ) (див. пункт
11.6) перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або
протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до
статті 303 КУпАП (див. пункт 12.5) перебіг строку давності
зупиняється до закінчення строку відстрочки (ст. 303 КУпАП). 12.8. Питання, зв'язані з виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення, щодо порушення законодавства у сфері
захисту рослин вирішуються посадовою особою, яка винесла
постанову. 12.9. Контроль за правильним і своєчасним виконанням
постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється
посадовою особою, яка винесла постанову.
13. Провадження по виконанню постанови про накладення
адміністративного стягнення
13.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді попередження виконується посадовою особою, яка винесла
постанову, шляхом оголошення постанови порушнику. 13.2. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як
через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування
постанови - не пізніше, як через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення
(ст. 307 КУпАП ( 80732-10 ). Штраф, накладений за вчинення
адміністративного правопорушення, сплачується порушником в
установленому порядку через установи банків, якщо інше не
встановлено законодавством України. Установи банків зобов'язані
приймати платежі штрафів без стягування з спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин
частки суми штрафу, лише особа, яка сплачує суму штрафу, особисто
сплачує встановлену суму за послуги установи Ощадбанку. 13.3. У разі несплати штрафу порушником у строк, установлений
частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ) (див. пункт 13.2), у
відповідності з вимогами ст. 308 КУпАП постанова про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу надсилається для
відрахування суми штрафу в примусовому порядку, з його заробітної
плати, стипендії чи іншого заробітку (додаток 7). В разі
невиконання керівником вимоги стягнути суму штрафу з заробітної
плати порушника, спеціально уповноважені органи виконавчої влади у
сфері захисту рослин направляють матеріали в суд за місцем
проживання порушника (додаток 8). 13.4. Якщо особа, піддана штрафу, не працює або якщо
стягнення штрафу із заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії
або стипендії порушника є неможливим з інших причин, орган
(посадова особа) направляє матеріали в суд за місцем проживання
порушника (додаток 9), стягнення провадиться на підставі постанови
посадової особи про накладення штрафу державним виконавцем, що
перебуває при районному (міському) суді, шляхом звернення
стягнення на особисте майно порушника, а також на його частку в
спільній власності (ст. 308 КУпАП ( 80732-10 ). 13.5. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення
штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
посадовій особі, яка винесла постанову.
14. Відповідальність
14.1. Державні інспектори з захисту рослин, несуть
персональну відповідальність за дотримання порядку притягнення до
адміністративної відповідальності порушників законодавства у сфері
захисту рослин, встановленого цими Методичними вказівками та
іншими нормативно-правовими актами.
Додаток 1
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері
захисту рослин
N _________________
Міністерство аграрної політики України ________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади
у сфері захисту рослин та його реквізити)
Протокол
про адміністративне правопорушення
"__" ________ ____ р. N _______
Я, ____________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про те, що гр. ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
19___ р. народження, який проживає за адресою: ___________________ __________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді __________________________________
(посада, повна назва місця роботи __________________________________________________________________
чи навчання, поштова адреса цього місця)
сімейний стан _________ кількість утриманців _______ остання
заробітна плата __________ грн.
здійснив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке
передбачена підпунктом _____ ст. ___________, а також ст. __________________________________________ Кодексу України про
адміністративні правопорушення тим, що о _____ год. _____ хв.
"__" _________ ___ р. __________________________________________________________________
(суть порушення відповідно до вимог Кодексу України про __________________________________________________________________
адміністративні правопорушення та законодавчих і нормативних
актів) __________________________________________________________________
що є порушенням __________________________________________________
(назва законодавчого акту, його статті та __________________________________________________________________
підпункти, які порушені)
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його особу __________________________________________________________________
(назва документа) серія __________ N _________
що виданий _______________________________________________________
У порушника виявлені: ____________________________________________ __________________________________________________________________
Відмітки про обмеження, тимчасову заборону або припинення
діяльності підприємства, установи, організації усіх форм власності
та громадян __________________________________________________________________
(рішення N, дата, з якої причини накладено обмеження, тимчасову
заборону або припинення діяльності)
На місці правопорушення відібрані проби __________________________
(N акта та час відбору
проб) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи ___________________ __________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Пояснення порушника: _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Мені роз'яснені мої права відповідно із ст. 268 КУпАП України:
"Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
представляти докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати на рідній
мові та користуватися послугами перекладача, якщо не володіє
мовою, на якій ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише в випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце та час розгляду справи та якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи". Я попереджений, що розгляд справи про адміністративне
правопорушення відбудеться о _______ год. ________ хв.
"___" _________ ____ р. в приміщенні _____________________________
(назва органу, який буде
розглядати справу) за адресою: ______________________________________________________
Підписи: Порушника ____________________ (_______________________)
Свідки: 1. _____________________________________ підпис__________,
який проживає: ___________________________________________________
Складача протоколу: _____________ (________________________)
Додаток 2
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері
захисту рослин
N ________ _________________
Міністерство аграрної політики України __________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
Рішення
"__"________ ____ р. N ____
Щодо обмеження, тимчасової заборони
або припинення діяльності підприємства,
установи, організації усіх форм власності
та громадян у разі порушення ними вимог
технології та нормативно-правових актів
з питань захисту рослин

Я, _____________________ державний інспектор з захисту рослин __________________________________________________________________
(територія, на яку поширюються повноваження особи, яка виносить __________________________________________________________________
рішення, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
прийняв рішення про те, що _______________________________________
(підприємство, установа, організація,
громадянин) __________________________________________________________________
(суть порушення відповідно до вимог Кодексу України про __________________________________________________________________
адміністративні правопорушення та законодавчих і нормативних
актів)
що є порушником __________________________________________________
(назва законодавчого акту, його статті та
підпункти, які порушені) прийняв рішення __________________________________________________
(суть рішення)
Відмітка про складання Протоколу про адміністративне
правопорушення __________________________________________________________________
(протокол N, дата)
Підписи порушника __________________________ (_________________)
_____________ державного інспектора захисту рослин _______ (_____)
Додаток 3
Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N ________________________
Міністерство аграрної політики України __________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
"___" ____________ _____ р.
Повідомлення
Гр. _____________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка викликається на
розгляд справи)
Керуючись ст.ст. 268, 276 і 278 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, пропоную Вам прибути для розгляду
справи про адміністративне правопорушення; яке Ви вчинили. При собі необхідно мати: паспорт або посвідчення особи, а
також ____________________________________________________________
(Перелік документів та матеріалів, які необхідно мати з
собою) __________________________________________________________________
та інші необхідні матеріали та документи.
Розгляд справи відбудеться о ______ год. ______ хв. "____" ___________ ____р.
в приміщенні _____________________________________________________
за адресою: __________________________________________________________________
В разі нез'явлення, справу буде розглянуто без Вас. __________________________________________________________________
(Повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової __________________________________________________________________
особи, підпис посадової особи)
Додаток 4
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N ____________________
Міністерство аграрної політики України
__________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
Постанова
про накладення адміністративного стягнення
"___"____________ р. N __________
Я, _____________________ державний інспектор з захисту рослин __________________________________________________________________
(територія, на яку поширюється юрисдикція і прізвище, ім'я та по __________________________________________________________________
батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол, який склав "___" ________ ____ року ________
(Посада, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
Встановив
Гр. ______________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка притягається до
відповідальності)
який проживає за адресою _________________________________________
(Домашня адреса цієї особи) порушив вимоги ___________________________________________________
(Назва законодавчих та нормативних актів та їх
статті, що порушені) тим, що: _________________________________________________________
(Суть правопорушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Порушенням заподіяні матеріальні збитки _____________________ грн.
Керуючись ст.ст. 11, 16, 21 Закону України "Про захист рослин", а
також ____________________________________________________________
(назва та статті інших законодавчих та нормативних актів,
якими керується посадова особа)
та пункту N ____ ст. ___ і ст. 238(4) Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
Постановив
На гр. ___________________________________________________________
накласти адміністративне стягнення:
1.___________________________________________________________ 2. Запропонувати гр. _______________ добровільно відшкодувати
збитки, _________________________________________________ ___ грн. 3. Запропонувати гр. _______________ добровільно відшкодувати
вказану суму штрафу та збитків взагалі ______________________ грн.
протягом 15 днів з дня вручення цієї постанови перевести на __________________________________________________________________
(Реквізити установи банку, на який необхідно перевести вказану
суму)
через ощадний банк поштовим переказом. Копію платіжного документа
подати посадовій особі, яка винесла цю постанову. В разі несплати сума штрафу та збитків буде стягнута у
встановленому законодавством порядку. Постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з дня її
вручення у порядку, який визначений ст.ст. 287-289 Кодексу України
про адміністративні правопорушення. __________________________________________________________________
(Повна назва посади особи, яка винесла постанову, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові посадової особи)
Відмітка про доведення постанови до соби, відносно якої її
винесено: ----------------------------------------------------------------- |Копію постанови отримав |Копія постанови відправлена особі | |особисто: |поштою: | |"___" _______ |"___" ______ ____ р. N __________ | |____ р. _____ |__________________________________| | (підпис особи)|(Посада та підпис посадової особи)| -----------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N _________________________
Міністерство аграрної політики України __________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
Журнал
реєстрації винесених постанов
по справах про адміністративні правопорушення
__________________________________________________________________
(Найменування структурного підрозділу)
N ___________ ____________
Розпочатий "___" _______________ ______
Закінчений "___" ______________ _______

Зразок заповнення журналу _______________________________________________________________
Ліва сторінка журналу ------------------------------------------------------ |N та дата|Посада та|Прізвище, ім'я та по|Стисла суть| |винесення|прізвище |батькові порушника, |порушення | |постанови|складача |його домашня адреса,| | | |протоколу|місце роботи | | ------------------------------------------------------
Права сторінка журналу ------------------------------------------------------ |Накладені адміністративні| Відмітки про виконання | | стягнення | | ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ |Штраф, грн. |Збитки, грн.|Штраф, грн.,|Збитки, грн.,| | | |реквізити |реквізити | | | |платіжного |платіжного | | | |документа |документа | ------------------------------------------------------
Додаток 6
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N _______________
Міністерство аграрної політики України __________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
Рішення
"__"___________ р. N ______
щодо скарги на постанову
по справі про адміністративне
правопорушення
Я, _____________________ державний інспектор з захисту рослин __________________________________________________________________
(територія, на яку поширюються повноваження особи, яка виносить
рішення, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
розглянувши скаргу ______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
подала скаргу) який проживає ____________________________________________________ __________________________________________________________________
на постанову Головного державного інспектора з захисту рослин __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(територіальна межа повноважень, прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи)
про накладення адміністративного стягнення від "___" ___________ ____ р. N ____ та матеріали відповідної справи про адміністративне
правопорушення,
Встановив: __________________________________________________________________
(Суть справи та скарги) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ст.ст. 287-289, 293, 295 та на підставі ___________
Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Вирішив:
1. __________________________________________________________
(прийняте рішення у відповідність із ст. 293 КУпАП) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Надіслати в триденний строк копію рішення: особі, яка подала скаргу ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
скаржника) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(Повна назва особи, яка винесла постанову, прізвище, ім'я та по __________________________________________________________________
батькові посадової особи)

Відмітка про доведення постанови до соби, відносно якої її
винесено: ----------------------------------------------------------------- |Копію постанови отримав |Копія постанови відправлена особі | |особисто: |поштою: | |"___" _______ |"___" ______ ____ р. N __________ | |____ р. _____ |__________________________________| | (підпис особи)|(Посада та підпис посадової особи)| -----------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N _________________
Міністерство аграрної політики України
__________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити) _______ N ______ _________________________________
(назва підприємства, його адреса) _________________________________
(ПІБ керівника)
У відповідності до постанови про накладення адміністративного
стягнення від "___" _________ ____ р. N ____ гр._________________,
який працює ______________________________________________________
(посада)
притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення
законодавства у сфері захисту рослин.
У встановлений законодавством строк штраф у сумі _______ грн.
гр. ________________________ добровільно не сплатив, постанова про
накладення адміністративного стягнення ним не опротестована. Керуючись ст.ст. 298, 307, 308 і 310 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, прошу утримати із заробітної плати
гр. _________________________ штраф у сумі __________________ грн.
і перерахувати його на поточний рахунок __________________________ __________________________________________________________________
(банківські реквізити, його місцезнаходження)
Копію постанови з відміткою про виконання прошу повернути на
нашу адресу: _____________________________________________________
Додаток: Копія постанови від "___" __________ ____ р. N _____ на 1
аркуші.
__________________________________________________________________
(Повна назва посади, підпис, прізвище, ім'я та по батькові
керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері захисту рослин)
Додаток 8
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
Міністерство аграрної політики України
__________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити) _______ N _______
Голові районного (міського) суду __________ ___________________________________________
Копія: ____________________________________
(назва підприємства та його адреса) ___________________________________________
(ПІБ керівника)
У відповідності з вимогами Кодексу України про
адміністративні правопорушення __________________________________________________________________
(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
захисту рослин)
постановою від "___" ___________ ____ р. N _________ притягнуто до
адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі ________________ грн. за порушення законодавства України у сфері
захисту рослин громадянина __________________________________________________________________
(прізвище, ім я та по батькові)
який проживає за адресою: ________________________________________
і працює _________________________________________________________
(назва та адреса підприємства) на посаді ________________________________________________________
У зв'язку з несплатою гр. ____________________________ на
добровільних засадах суми штрафу у встановлений строк, ми,
керуючись ч. 1 ст. 308 КУпАП, надсилали копію постанови разом з
листом від "___" _____________ ______ р. для примусового стягнення
штрафу головному бухгалтеру ______________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи)
В порушення ч. 1 ст. 308 КУпАП керівник підприємства
постанову в частині примусового стягнення штрафу не виконав. Керуючись ст. 308 КУпАП та ч. 2 ст. 403 ЦПКУ направляємо
копію згаданої постанови про порушення законодавства у сфері
захисту рослин для примусового стягнення штрафу.
Додаток: Матеріали на __________ аркушах.
__________________________________________________________________
(Повна назва посади, підпис, прізвище та підпис керівника, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту
рослин) __________________________________________________________________
Додаток 9
до Методичних вказівок про порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності порушників
законодавства у сфері захисту
рослин
N ________________
Міністерство аграрної політики України
__________________________________________________________________
(Найменування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин та його реквізити)
__________ N _________
Голові районного (міського) суду _____________________________
(назва суду, адреса) _____________________________ _____________________________

Керуючись ст. 308 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, у зв'язку з несплатою штрафу в строк, встановлений
ст. 307 КУпАП, та неможливістю стягнути штраф із заробітної плати
чи іншого заробітку порушника, надсилаємо копію постанови про
накладення адміністративного стягнення для примусового виконання
судовим виконавцем, який перебуває при суді, шляхом звернення на
особисте майно або на його частку в спільній власності
гр. __________________________________ який проживає за адресою __________________________________________________________________
Про виконання постанови повідомте ___________________________ __________________________________________________________________
(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
захисту рослин) за адресою _______________________________________________________
Додаток: Копія постанови N ______ від "______" ______________
2000 р. на 1 аркуші. __________________________________________________________________
(Повна назва посади, підпис, прізвище, ім'я та по батькові
керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері захисту рослин)on top