Document v0169506-10, current version — Adoption on May 26, 2010

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2010 N 169

Про внесення змін
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ), наказу Міністерства фінансів
України від 14.05.2010 N 258 ( v0258201-10 ) "Про затвердження
Змін до бюджетної класифікації" та відповідно до Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( vb119506-00 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 ( v0005506-07 )
(додаються).
2. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
зазначені зміни до відома самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України та Головних
управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

Додаток
до наказу Державного
казначейства України
26.05.2010 N 169

ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету
( v0005506-07 )

----------------------------------------------------------------------------- |Балан- | Код | Символ | Назва | Примітка | |совий |класифіка-| | | | |рахунок| ції | | | | | | доходів | | | | | | бюджету | | | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 14061200 | 056 |Плата за видачу, продовження, |Змінити | | | | |переоформлення ліцензій і за |назву коду| | | | |видачу дубліката ліцензій на | | | | | |мовлення, та ліцензій провайдера | | | | | |програмної послуги | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 21010500 | 079 |Дивіденди (доход), нараховані на |Змінити | | | | |акції (частки, паї) господарських |назву коду| | | | |товариств, у статутних капіталах | | | | | |яких є державна власність | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 21010900 | 123 |Заборгованість за минулі періоди із|Доповнити | | | | |сплати частини чистого прибутку | | | | | |(доходу) Національної акціонерної | | | | | |компанії "Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 21030000 | 077 |Відрахування коштів, отриманих від |Змінити | | | | |проведення державних грошових |назву коду| | | | |лотерей | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 21040000 | 078 |Плата за розміщення тимчасово |Змінити | | | | |вільних коштів державного бюджету |назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 22060000 | 091 |Плата за надання послуг службою |Виключити | | | | |дозвільної системи органів | | | | | |внутрішніх справ | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 22080100 | 092 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 22080200 | 093 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування майном бюджетних |назву коду| | | | |установ | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 22080300 | 094 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування іншим державним майном|назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 22080500 | 141 |Надходження платежів за надані |Змінити | | | | |орендареві грошові кошти та цінні |назву коду| | | | |папери на умовах кредиту | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24010100 | 108 |Кошти від реалізації конфіскованого|Змінити | | | | |майна за матеріалами митних органів|назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24010200 | 109 |Кошти від реалізації товарів та |Змінити | | | | |інших предметів, конфіскованих за |назву коду| | | | |матеріалами правоохоронних та інших| | | | | |уповноважених органів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24050001 | 113 |Надходження коштів від реалізації |Виключити | | | | |надлишкового озброєння, військової | | | | | |та спеціальної техніки, іншого | | | | | |майна Збройних Сил України та інших| | | | | |утворених згідно з законодавством | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(210, Міністерство оборони України)| | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24050002 | 114 |Надходження коштів від реалізації |Виключити | | | | |надлишкового озброєння, військової | | | | | |та спеціальної техніки, іншого | | | | | |майна Збройних Сил України та інших| | | | | |утворених згідно з законодавством | | | | | |військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи (НАК | | | | | |"Нафтогаз України") | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24060500 | 116 |Відрахування від суми коштів, |Змінити | | | | |витрачених на рекламу тютюнових |назву коду| | | | |виробів та/або алкогольних напоїв у| | | | | |межах України | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24061900 | 122 |Кошти, отримані від надання |Змінити | | | | |учасниками процедури закупівель |назву коду| | | | |забезпечення їх тендерної | | | | | |пропозиції, які не підлягають | | | | | |поверненню цим учасникам, у | | | | | |випадках, передбачених | | | | | |законодавством з питань закупівель | | | | | |товарів, робіт і послуг за державні| | | | | |кошти | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24062000 | 140 |Кошти, отримані від учасника - |Змінити | | | | |переможця процедури закупівлі під |назву коду| | | | |час укладання договору про | | | | | |закупівлю як забезпечення виконання| | | | | |цього договору, які не підлягають | | | | | |поверненню учаснику - переможцю | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 24150000 | 073 |Збір у вигляді цільової надбавки до|Доповнити | | | | |діючого тарифу на природний газ для| | | | | |споживачів усіх форм власності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3111 | 42010000 | 138 |Кошти, отримані від секретаріату |Змінити | | | | |ООН, ОБСЄ або іншої регіональної |назву коду| | | | |організації за участь українського | | | | | |контингенту та персоналу у | | | | | |миротворчих операціях | | |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3121 | 11021900 | 254 |Податкова заборгованість з податку |Виключити | | | | |на прибуток підприємств (крім | | | | | |підприємств комунальної власності),| | | | | |додаткові податкові зобов'язання з | | | | | |цього податку, розстрочені | | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств з податку на прибуток | | | | | |(у тому числі відсотки за | | | | | |користування податковим кредитом), | | | | | |що спрямовуються на розрахунки з | | | | | |погашення заборгованості з різниці | | | | | |в тарифах на теплову енергію, | | | | | |послуги з водопостачання та | | | | | |водовідведення, що вироблялися, | | | | | |транспортувалися та постачалися | | | | | |населенню, яка виникла у зв'язку з | | | | | |невідповідністю фактичної вартості | | | | | |теплової енергії, послуг з | | | | | |водопостачання та водовідведення | | | | | |тарифам, що затверджувалися або | | | | | |погоджувалися відповідними органами| | | | | |державної влади чи органами | | | | | |місцевого самоврядування | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 11022200 | 291 |Податковий борг з податку на |Доповнити | | | | |прибуток державних вугледобувних | | | | | |підприємств та вугледобувних | | | | | |господарських товариств, | | | | | |100 відсотків акцій яких належать | | | | | |державі | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 13040300 | 292 |Надходження від погашення |Доповнити | | | | |заборгованості дочірньої компанії | | | | | |"Укргазвидобування" Національної | | | | | |акціонерної компанії "Нафтогаз | | | | | |України" зі збору за | | | | | |геологорозвідувальні роботи, | | | | | |виконані за рахунок державного | | | | | |бюджету | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14010300 | 253 |Податок на додану вартість із |Виключити | | | | |ввезених на територію України | | | | | |товарів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14010301 | 206 |Податок на додану вартість із |Виключити | | | | |ввезених на територію України | | | | | |товарів (стаття 54 ЗУ "Про | | | | | |Державний бюджет України | | | | | |на 2008 рік та про внесення змін до| | | | | |деяких законодавчих актів України" | | | | | |( 107-17 ) та постанова КМУ від | | | | | |14.10.2008 N 906) ( 906-2008-п ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14010700 | 293 |Податок на додану вартість, що |Доповнити | | | | |сплачується до бюджету переробними | | | | | |підприємствами всіх форм власності | | | | | |за реалізовані ними молоко та | | | | | |молочну продукцію, м'ясо та | | | | | |м'ясопродукти та іншу продукцію | | | | | |переробки тварин і птиці, | | | | | |закуплених у живій вазі (шкури, | | | | | |субпродукти, м'ясо-кісткове | | | | | |борошно) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14010900 | 255 |Податкова заборгованість з податку |Виключити | | | | |на додану вартість підприємств, | | | | | |додаткові податкові зобов'язання з | | | | | |цього податку, розстрочені | | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств з податку на додану | | | | | |вартість (у тому числі відсотки за | | | | | |користування податковим кредитом), | | | | | |що спрямовуються на розрахунки з | | | | | |погашення заборгованості з різниці | | | | | |в тарифах на теплову енергію, | | | | | |послуги з водопостачання та | | | | | |водовідведення, що вироблялися, | | | | | |транспортувалися та постачалися | | | | | |населенню, яка виникла у зв'язку з | | | | | |невідповідністю фактичної вартості | | | | | |теплової енергії, послуг з | | | | | |водопостачання та водовідведення | | | | | |тарифам, що затверджувалися або | | | | | |погоджувалися відповідними органами| | | | | |державної влади чи органами | | | | | |місцевого самоврядування | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14011100 | 241 |Податкова заборгованість з податку |Виключити | | | | |на додану вартість підприємств, | | | | | |додаткові податкові зобов'язання з | | | | | |цього податку, розстрочені | | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств з податку на додану | | | | | |вартість (у тому числі відсотки за | | | | | |користування податковим кредитом), | | | | | |що спрямовуються на субвенцію з | | | | | |державного бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на надання пільг та | | | | | |житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати,| | | | | |вивезення побутового сміття та | | | | | |рідких нечистот | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 14011200 | 294 |Податковий борг з податку на додану|Доповнити | | | | |вартість державних вугледобувних | | | | | |підприємств та вугледобувних | | | | | |господарських товариств, | | | | | |100 відсотків акцій яких належать | | | | | |державі | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21020000 | 289 |Надходження від перевищення |Виключити | | | | |кошторисних доходів над | | | | | |кошторисними витратами | | | | | |Національного банку України | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21060201 | 260 |Рентна плата за природний газ, що |Змінити | | | | |видобувається в Україні, яка |назву коду| | | | |сплачується дочірньою компанією | | | | | |"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз | | | | | |України" (клірингові розрахунки) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21060202 | 288 |Рентна плата за природний газ, що |Змінити | | | | |видобувається в Україні, яка |назву коду| | | | |сплачується дочірньою компанією | | | | | |"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21060500 | 279 |Рентна плата за транзитне |Змінити | | | | |транспортування природного газу |назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21060501 | 280 |Рентна плата за транзитне |Змінити | | | | |транспортування природного газу |назву коду| | | | |(клірингові розрахунки) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21060900 | 207 |Податкова заборгованість з рентної |Виключити | | | | |плати за транзитне транспортування | | | | | |природного газу, розстрочені | | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств з цього податку (у тому| | | | | |числі відсотки за користування | | | | | |податковим кредитом), що | | | | | |спрямовуються на розрахунки з | | | | | |погашення заборгованості з різниці | | | | | |в тарифах на теплову енергію, | | | | | |послуги з водопостачання та | | | | | |водовідведення, що вироблялися, | | | | | |транспортувалися та постачалися | | | | | |населенню, яка виникла у зв'язку з | | | | | |невідповідністю фактичної вартості | | | | | |теплової енергії, послуг з | | | | | |водопостачання та водовідведення | | | | | |тарифам, що затверджувалися або | | | | | |погоджувалися відповідними органами| | | | | |державної влади чи органами | | | | | |місцевого самоврядування | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 21061500 | 270 |Податкова заборгованість з рентної |Виключити | | | | |плати за транзитне транспортування | | | | | |природного газу, розстрочені | | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств з цього податку (у тому| | | | | |числі відсотки за користування | | | | | |податковим кредитом), що | | | | | |спрямовуються на субвенцію з | | | | | |державного бюджету місцевим | | | | | |бюджетам на надання пільг та | | | | | |житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати,| | | | | |вивезення побутового сміття та | | | | | |рідких нечистот | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 22050001 | 259 |Надходження від оплати витрат з |Змінити | | | | |інформаційно-технічного |назву | | | | |забезпечення розгляду справ у судах|та номер | | | | |(територіальні управління державної|коду | | | | |судової адміністрації щодо місцевих| | | | | |судів) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 22050002 | 263 |Надходження від оплати витрат з |Доповнити | | | | |інформаційно-технічного | | | | | |забезпечення розгляду справ у судах| | | | | |(апеляційні загальні суди) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 22050003 | 264 |Надходження від оплати витрат з |Доповнити | | | | |інформаційно-технічного | | | | | |забезпечення розгляду справ у судах| | | | | |(місцеві господарські та апеляційні| | | | | |господарські суди) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 22050004 | 265 |Надходження від оплати витрат з |Доповнити | | | | |інформаційно-технічного | | | | | |забезпечення розгляду справ у судах| | | | | |(Верховний Суд України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24040000 | 209 |Кошти від реалізації надлишкової |Змінити | | | | |космічної техніки військового та |назву коду| | | | |подвійного призначення, що належить| | | | | |Національному космічному агентству | | | | | |України | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050002 | 205 |Кошти від реалізації надлишкового |Доповнити | | | | |озброєння, військової та | | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи (НАК | | | | | |"Нафтогаз України") | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050003 | 236 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(664, Державна служба спеціального | | | | | |зв'язку та захисту інформації | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050004 | 211 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(320, Міністерство України з питань| | | | | |надзвичайних ситуацій та у справах | | | | | |захисту населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050005 | 212 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(534, Держкомкордон України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050006 | 213 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи (596, | | | | | |Головне управління розвідки МО) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050007 | 214 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи (660, | | | | | |Управління державної охорони | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050008 | 215 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(652, Служба безпеки України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050009 | 216 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи (100, | | | | | |Міністерство внутрішніх справ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050010 | 231 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(662, Служба зовнішньої розвідки | | | | | |України) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24050011 | 232 |Кошти від реалізації надлишкового |Змінити | | | | |озброєння, військової та |назву коду| | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |України військових формувань, | | | | | |правоохоронних органів і | | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | | |України з питань надзвичайних | | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | | |населення від наслідків | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | | |(210, Міністерство оборони України)| | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24062100 | 331 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24062101 | 335 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району Київської | | | | | |області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24063100 | 238 |Кошти від Державного підприємства |Змінити | | | | |"Національна атомна енергогенеруюча|назву коду| | | | |компанія "Енергоатом" відповідно до| | | | | |статті 8 Закону України "Про | | | | | |впорядкування питань, пов'язаних із| | | | | |забезпеченням ядерної безпеки" | | | | | |( 1868-15 ) та дохід від розміщення| | | | | |цих коштів у цінні папери, що | | | | | |емітуються державою відповідно до | | | | | |статті 9 цього ж Закону України | | | | | |( 1868-15 ) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24080000 | 282 |Кошти від реалізації галузевих |Змінити | | | | |резервів (виробничих запасів) |назву коду| | | | |цирконію та гафнію, сформованих за | | | | | |рахунок коштів цільового галузевого| | | | | |фонду створення національного | | | | | |ядерно-паливного циклу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24120100 | 203 |Сплата зобов'язань ДП "Енергоринок"|Виключити | | | | |перед державним бюджетом із збору у| | | | | |вигляді цільової надбавки до | | | | | |діючого тарифу на електричну та | | | | | |теплову енергію за минулі роки | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24130100 | 295 |Збір на соціально-економічну |Доповнити | | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження, що сплачується | | | | | |експлуатуючими організаціями при | | | | | |реалізації електричної енергії | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24130200 | 296 |Збір на соціально-економічну |Доповнити | | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження, що сплачується | | | | | |підприємствами з видобування і | | | | | |переробки уранових руд | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24130300 | 297 |Збір на соціально-економічну |Доповнити | | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження, що сплачується | | | | | |експлуатуючими організаціями за | | | | | |зберігання відповідного ядерного | | | | | |палива | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24140100 | 222 |Збір з операцій купівлі-продажу |Змінити | | | | |безготівкової іноземної валюти за |назву коду| | | | |гривню | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24140200 | 223 |Збір з торгівлі ювелірними виробами|Змінити | | | | |із золота (крім обручок), платини і|назву коду| | | | |дорогоцінного каміння | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24140300 | 224 |Збір при відчуженні легкових |Змінити | | | | |автомобілів |назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24140500 | 225 |Збір з операцій придбавання |Змінити | | | | |(купівлі-продажу) нерухомого майна |назву коду| |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 24140600 | 226 |Збір з користування та надання |Змінити | | | | |послуг стільникового рухомого |назву коду| | | | |зв'язку | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 32010400 | 298 |Надходження від реалізації |Доповнити | | | | |матеріальних цінностей державного | | | | | |резерву медичного призначення | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 42010000 | 229 |Кошти, отримані від секретаріату |Змінити | | | | |ООН, ОБСЄ або іншої регіональної |назву коду| | | | |організації за участь українського | | | | | |контингенту та персоналу у | | | | | |миротворчих операціях | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3121 | 50070000 | 230 |Надходження до Фонду соціального |Змінити | | | | |захисту інвалідів |назву коду| |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3123 | 06801040 | 457 |Повернення коштів в частині |Змінити | | | | |відшкодування вартості |назву коду| | | | |сільськогосподарської техніки, | | | | | |переданої суб'єктам господарювання | | | | | |на умовах фінансового лізингу | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 06801050 | 461 |Кошти, що надійдуть в рахунок |Змінити | | | | |погашення заборгованості за |номер коду| | | | |кредитами, залученими державою або | | | | | |під державні гарантії і наданими | | | | | |для закупівлі сільськогосподарської| | | | | |техніки іноземного виробництва, | | | | | |переданої сільгоспвиробникам та | | | | | |іншим суб'єктам господарювання | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 02801120 | 463 |Повернення коштів, наданих |Змінити | | | | |Міністерству аграрної політики |назву коду| | | | |України на формування державного | | | | | |інтервенційного фонду Аграрним | | | | | |фондом, а також для закупівлі | | | | | |матеріально-технічних ресурсів для | | | | | |потреб сільськогосподарських | | | | | |товаровиробників | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 03511570 | 456 |Повернення кредиту, наданого на |Доповнити | | | | |реконструкцію гідроелектростанцій | | | | | |за рахунок коштів гранту Уряду | | | | | |Швейцарської конфедерації | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 02201480 | 462 |Повернення коштів, наданих з |Змінити | | | | |Державного бюджету України для |назву та | | | | |кредитування окремих категорій |номер | | | | |громадян, які відповідно до чинного|коду | | | | |законодавства мають право на | | | | | |отримання таких кредитів на | | | | | |будівництво (придбання) житла та | | | | | |науково-педагогічних та | | | | | |педагогічних працівників, і пеня | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 03511520 | 469 |Повернення коштів, наданих зі |Доповнити | | | | |Стабілізаційного фонду на | | | | | |поворотній основі | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3123 | 03511670 | 470 |Повернення субкредитів, наданих |Доповнити | | | | |енергогенеруючим компаніям на | | | | | |впровадження Проекту розвитку ринку| | | | | |електроенергії | | |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3141 | 11011500 | 847 |Податок з доходів фізичних осіб - |Доповнити | | | | |шахтарів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 21010300 | 855 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності АРК,| | | | | |області, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 21010301 | 857 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності | | | | | |району або міста республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 21010302 | 862 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності | | | | | |району у місті, міста районного | | | | | |значення, села, селища чи їх | | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 21030000 | 533 |Відрахування коштів, отриманих від |Змінити | | | | |проведення державних грошових |назву коду| | | | |лотерей | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 21050000 | 534 |Надходження сум відсотків за |Змінити | | | | |користування тимчасово вільними |назву та | | | | |бюджетними коштами місцевих |номер | | | | |бюджетів |коду | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 22040000 | 536 |Плата за утримання вихованців шкіл |Виключити | | | | |та профтехучилищ соціальної | | | | | |реабілітації | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 22080400 | 870 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (АРК, | | | | | |області, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 22080401 | 871 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (району або | | | | | |міста республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 22080402 | 850 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (району у | | | | | |місті, міста районного значення, | | | | | |села, селища чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 22080500 | 663 |Надходження платежів за надані |Змінити | | | | |орендареві грошові кошти та цінні |назву коду| | | | |папери на умовах кредиту | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 24061900 | 556 |Кошти, отримані від надання |Змінити | | | | |учасниками процедури закупівель |назву коду| | | | |забезпечення їх тендерної | | | | | |пропозиції, які не підлягають | | | | | |поверненню цим учасникам, у | | | | | |випадках, передбачених | | | | | |законодавством з питань закупівель | | | | | |товарів, робіт і послуг за державні| | | | | |кошти | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 24062000 | 599 |Кошти, отримані від учасника - |Змінити | | | | |переможця процедури закупівлі під |назву коду| | | | |час укладання договору про | | | | | |закупівлю як забезпечення виконання| | | | | |цього договору, які не підлягають | | | | | |поверненню учаснику - переможцю | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 24160100 | 687 |Концесійні платежі за право |Доповнити | | | | |створення (будівництва) та (або) | | | | | |управління (експлуатації) об'єктів,| | | | | |що надаються в концесію | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41020600 | 562 |Додаткова дотація з державного |Змінити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду| | | | |вирівнювання фінансової | | | | | |забезпеченості (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41020601 | 563 |Додаткова дотація з державного |Змінити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду| | | | |вирівнювання фінансової | | | | | |забезпеченості (бюджети: районів та| | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41020602 | 564 |Додаткова дотація з державного |Змінити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду| | | | |вирівнювання фінансової | | | | | |забезпеченості (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41020603 | 565 |Додаткова дотація з державного |Змінити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду| | | | |вирівнювання фінансової | | | | | |забезпеченості (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41021200 | 621 |Додаткова дотація з державного |Виключити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | |забезпечення лікування хворих на | | | | | |цукровий діабет (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41021201 | 622 |Додаткова дотація з державного |Виключити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | |забезпечення лікування хворих на | | | | | |цукровий діабет (бюджети: районів | | | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41021202 | 623 |Додаткова дотація з державного |Виключити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | |забезпечення лікування хворих на | | | | | |цукровий діабет (бюджети: районів у| | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41021203 | 624 |Додаткова дотація з державного |Виключити | | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | |забезпечення лікування хворих на | | | | | |цукровий діабет (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030800 | 601 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030801 | 602 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: районів та міст | | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030802 | 603 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030803 | 604 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030900 | 607 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |з послуг зв'язку та інших | | | | | |передбачених законодавством пільг | | | | | |(крім пільг на одержання ліків, | | | | | |зубопротезування, оплату | | | | | |електроенергії, природного і | | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | | |громадян (бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030901 | 608 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |з послуг зв'язку та інших | | | | | |передбачених законодавством пільг | | | | | |(крім пільг на одержання ліків, | | | | | |зубопротезування, оплату | | | | | |електроенергії, природного і | | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | | |громадян (бюджети: районів та міст | | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030902 | 609 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |з послуг зв'язку та інших | | | | | |передбачених законодавством пільг | | | | | |(крім пільг на одержання ліків, | | | | | |зубопротезування, оплату | | | | | |електроенергії, природного і | | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | | |громадян (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41030903 | 610 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |з послуг зв'язку та інших | | | | | |передбачених законодавством пільг | | | | | |(крім пільг на одержання ліків, | | | | | |зубопротезування, оплату | | | | | |електроенергії, природного і | | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | | |громадян (бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032000 | 631 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |міському бюджету міста Славутича на| | | | | |виконання заходів із запобігання | | | | | |аваріям та техногенним катастрофам | | | | | |у житлово-комунальному господарстві| | | | | |міста Славутича | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032300 | 627 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |виплат, визначених Законом України | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | |заборгованості з виплат, | | | | | |передбачених статтею 57 Закону | | | | | |України "Про освіту" педагогічним, | | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | | |категоріям працівників навчальних | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) (бюджети: | | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032301 | 628 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |виплат, визначених Законом України | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | |заборгованості з виплат, | | | | | |передбачених статтею 57 Закону | | | | | |України "Про освіту" педагогічним, | | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | | |категоріям працівників навчальних | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) (бюджети: | | | | | |районів та міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032302 | 629 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |виплат, визначених Законом України | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | |заборгованості з виплат, | | | | | |передбачених статтею 57 Закону | | | | | |України "Про освіту" педагогічним, | | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | | |категоріям працівників навчальних | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032303 | 630 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |виплат, визначених Законом України | | | | | |"Про реструктуризацію | | | | | |заборгованості з виплат, | | | | | |передбачених статтею 57 Закону | | | | | |України "Про освіту" педагогічним, | | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | | |категоріям працівників навчальних | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) (бюджети: | | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | | |чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032600 | 701 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032601 | 702 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | | |районів та міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41032603 | 703 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | | |чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41033200 | 528 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |обласному бюджету Донецької області| | | | | |на забезпечення лікування | | | | | |інвалідів-спинальників у Донецькій | | | | | |обласній лікарні відновного | | | | | |лікування | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034200 | 611 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |міському бюджету міста Канева | | | | | |Черкаської області на завершення у | | | | | |2009 році ремонтно-реставраційних | | | | | |робіт і створення музейної | | | | | |експозиції на об'єкті | | | | | |Шевченківського національного | | | | | |заповідника в місті Каневі | | | | | |"Будинок-музей Т.Г.Шевченка" | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034500 | 633 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | | |розвитку регіонів (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034501 | 634 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | | |розвитку регіонів (бюджети: районів| | | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | | |та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034502 | 635 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | | |розвитку регіонів (бюджети: районів| | | | | |у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034503 | 636 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | | |розвитку регіонів (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034700 | 531 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |міському бюджету міста Калуша на | | | | | |соціально-економічний розвиток | | | | | |міста Калуша | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034800 | 637 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | | |молоді, створення яких було | | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034801 | 638 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | | |молоді, створення яких було | | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | | |районів та міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034802 | 639 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | | |молоді, створення яких було | | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41034803 | 640 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | | |молоді, створення яких було | | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | | |чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41036300 | 694 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у|назву коду| | | | |2010 році Програм - переможців | | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | | |самоврядування 2009 року (бюджети: | | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41036301 | 695 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у|назву коду| | | | |2010 році Програм - переможців | | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | | |самоврядування 2009 року (бюджети: | | | | | |районів та міст республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41036302 | 696 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у|назву коду| | | | |2010 році Програм - переможців | | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | | |самоврядування 2009 року (бюджети: | | | | | |районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41036303 | 697 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у|назву коду| | | | |2010 році Програм - переможців | | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | | |самоврядування 2009 року (бюджети: | | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | | |чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3141 | 41037600 | 612 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |міському бюджету міста Львова на | | | | | |реалізацію заходів з цілодобового | | | | | |водозабезпечення міста Львова | | |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3151 | 21010800 | 900 |Дивіденди, нараховані на акції |Змінити | | | | |(частки, паї) господарських |назву коду| | | | |товариств, у статутних капіталах | | | | | |яких є власність Автономної | | | | | |Республіки Крим, інша комунальна | | | | | |власність | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 21110000 | 901 |Надходження коштів від |Виключити | | | | |відшкодування втрат | | | | | |сільськогосподарського і | | | | | |лісогосподарського виробництва | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 21110000 | 848 |Надходження коштів від |Доповнити | | | | |відшкодування втрат | | | | | |сільськогосподарського і | | | | | |лісогосподарського виробництва | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24062100 | 921 |Грошові стягнення за шкоду, |Виключити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24062100 | 856 |Грошові стягнення за шкоду, |Виключити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24062100 | 331 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24062101 | 922 |Грошові стягнення за шкоду, |Виключити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району Київської | | | | | |області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24062101 | 335 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району Київської | | | | | |області) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 24160200 | 924 |Концесійні платежі за право на |Доповнити | | | | |будівництво та/або експлуатацію | | | | | |автомобільних доріг | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41030800 | 949 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: АРК, обласний, | | | | | |міст Києва та Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41030801 | 950 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: районів та міст | | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41030802 | 951 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41030803 | 952 |Субвенція з державного бюджету |Змінити | | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву коду| | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | | |побутового сміття та рідких | | | | | |нечистот (бюджети: міст районного | | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41032700 | 948 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |міському бюджету міста Запоріжжя на| | | | | |будівництво автотранспортної | | | | | |магістралі через річку Дніпро у | | | | | |м. Запоріжжя | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41035100 | 987 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | | |заходів соціально-економічної | | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41035101 | 988 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | | |заходів соціально-економічної | | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження (бюджети: районів та | | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41035102 | 989 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | | |заходів соціально-економічної | | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41035103 | 990 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити | | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | | |заходів соціально-економічної | | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | | |проживає на території зони | | | | | |спостереження (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | | |їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41036600 | 975 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | | |заборгованості з різниці в тарифах | | | | | |на теплову енергію, послуги з | | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | | |що вироблялися, транспортувалися | | | | | |та постачалися населенню, яка | | | | | |виникла у зв'язку з невідповідністю| | | | | |фактичної вартості теплової | | | | | |енергії, послуг з водопостачання та| | | | | |водовідведення тарифам, що | | | | | |затверджувалися або погоджувалися | | | | | |відповідними органами державної | | | | | |влади чи органами місцевого | | | | | |самоврядування (бюджети: АРК, | | | | | |обласний, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41036601 | 976 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | | |заборгованості з різниці в тарифах | | | | | |на теплову енергію, послуги з | | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | | |що вироблялися, транспортувалися | | | | | |та постачалися населенню, яка | | | | | |виникла у зв'язку з невідповідністю| | | | | |фактичної вартості теплової | | | | | |енергії, послуг з водопостачання та| | | | | |водовідведення тарифам, що | | | | | |затверджувалися або погоджувалися | | | | | |відповідними органами державної | | | | | |влади чи органами місцевого | | | | | |самоврядування (бюджети: районів та| | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41036602 | 977 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | | |заборгованості з різниці в тарифах | | | | | |на теплову енергію, послуги з | | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | | |що вироблялися, транспортувалися | | | | | |та постачалися населенню, яка | | | | | |виникла у зв'язку з невідповідністю| | | | | |фактичної вартості теплової | | | | | |енергії, послуг з водопостачання та| | | | | |водовідведення тарифам, що | | | | | |затверджувалися або погоджувалися | | | | | |відповідними органами державної | | | | | |влади чи органами місцевого | | | | | |самоврядування (бюджети: районів у | | | | | |містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41036603 | 978 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | | |заборгованості з різниці в тарифах | | | | | |на теплову енергію, послуги з | | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | | |що вироблялися, транспортувалися | | | | | |та постачалися населенню, яка | | | | | |виникла у зв'язку з невідповідністю| | | | | |фактичної вартості теплової | | | | | |енергії, послуг з водопостачання та| | | | | |водовідведення тарифам, що | | | | | |затверджувалися або погоджувалися | | | | | |відповідними органами державної | | | | | |влади чи органами місцевого | | | | | |самоврядування (бюджети: міст | | | | | |районного значення, сіл селищ чи їх| | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41037700 | 959 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |обласному бюджету Чернівецької | | | | | |області для завершення у 2009 році | | | | | |будівництва мостів, | | | | | |берегоукріплювальних споруд, | | | | | |об'єктів соціально-культурного | | | | | |призначення та водовідведення, що | | | | | |перебувають у комунальній власності| | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | | |та Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41037701 | 960 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |обласному бюджету Чернівецької | | | | | |області для завершення у 2009 році | | | | | |будівництва мостів, | | | | | |берегоукріплювальних споруд, | | | | | |об'єктів соціально-культурного | | | | | |призначення та водовідведення, що | | | | | |перебувають у комунальній власності| | | | | |(бюджети: районів, міст | | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41037702 | 961 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |обласному бюджету Чернівецької | | | | | |області для завершення у 2009 році | | | | | |будівництва мостів, | | | | | |берегоукріплювальних споруд, | | | | | |об'єктів соціально-культурного | | | | | |призначення та водовідведення, що | | | | | |перебувають у комунальній власності| | | | | |(бюджети: районів у містах) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3151 | 41037703 | 962 |Субвенція з державного бюджету |Виключити | | | | |обласному бюджету Чернівецької | | | | | |області для завершення у 2009 році | | | | | |будівництва мостів, | | | | | |берегоукріплювальних споруд, | | | | | |об'єктів соціально-культурного | | | | | |призначення та водовідведення, що | | | | | |перебувають у комунальній власності| | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3311 | 24062100 | 331 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3311 | 24062101 | 335 |Грошові стягнення за шкоду, |Доповнити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | | |області, районний бюджет | | | | | |Іванківського району Київської | | | | | |області) | | |---------------------------------------------------------------------------| | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3321 | 11011500 | 847 |Податок з доходів фізичних осіб- |Доповнити | | | | |шахтарів | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 21010300 | 855 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності АРК,| | | | | |області, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 21010301 | 857 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності | | | | | |району або міста республіканського | | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 21010302 | 862 |Частина чистого прибутку (доходу) |Змінити | | | | |комунальних унітарних підприємств |назву коду| | | | |та їх об'єднань, що вилучається до | | | | | |бюджету (комунальної власності | | | | | |району у місті, міста районного | | | | | |значення, села, селища чи їх | | | | | |об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 21110000 | 848 |Надходження коштів від |Доповнити | | | | |відшкодування втрат | | | | | |сільськогосподарського і | | | | | |лісогосподарського виробництва | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 22080400 | 870 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (АРК, | | | | | |області, міст Києва та | | | | | |Севастополя) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 22080401 | 871 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (району або | | | | | |міста республіканського (в АРК) та | | | | | |обласного значення) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 22080402 | 850 |Надходження від орендної плати за |Змінити | | | | |користування цілісним майновим |назву коду| | | | |комплексом та іншим майном, що у | | | | | |комунальній власності (району у | | | | | |місті, міста районного значення, | | | | | |села, селища чи їх об'єднань) | | |-------+----------+---------+-----------------------------------+----------| | 3321 | 24062100 | 856 |Грошові стягнення за шкоду, |Виключити | | | | |заподіяну порушенням законодавства | | | | | |про охорону навколишнього | | | | | |природного середовища внаслідок | | | | | |господарської та іншої діяльності | | -----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушкоon top