Document v0166729-15, current version — Revision on March 23, 2015, on the basis - v0340729-15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2015  № 166

Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 340 від 23.03.2015}

Відповідно до підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу України, а також з метою забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень керівниками вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Керівникам вищих навчальних закладів до 1 березня цього року забезпечити:

1) оприлюднення (розміщення) на офіційних веб-сайтах навчальних закладів (а також на інформаційних стендах навчальних закладів, у засобах масової інформації та в будь-який інший спосіб) інформацію про процедури та результати прийняття рішень під час здійснення навчально-виховного процесу у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, перелік якої встановлений Законом України "Про доступ до публічної інформації";

2) розміщення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту", а саме:

статут;

положення про будь-які колегіальні органи та їх персональний склад, що діють у вищих навчальних закладах, зокрема Положення про вчену раду, Положення про наглядову раду, а також положення про структурні підрозділи вищого навчального закладу тощо;

документи вищого навчального закладу, пов'язані із організацією освітнього процесу;

правила прийому до вищого навчального закладу на поточний рік та зміни до них;

склад керівних органів вищого навчального закладу;

перелік вакантних посад у вищих навчальних закладах, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах;

кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до нього;

річний, у тому числі фінансовий звіт про діяльність вищого навчального закладу з урахуванням інформації про надходження та використання коштів;

інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм;

штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведений);

інформація щодо проведення тендерних процедур (річний план закупівель на поточний рік, а також відомості, що подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель");

розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг;

результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу (у тому числі положення про його проведення);

інша інформація про процедури та результати прийняття рішень під час провадження діяльності у сфері вищої освіти вищими навчальними закладами, що потребує оприлюднення (розміщення) в порядку, встановленому законодавством;

3) систематичне оновлення та підтримання в актуальному стані інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів;

4) оприлюднення на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів протягом 3 днів інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього наказу, після направлення її до Міністерства освіти і науки відповідно до бюджетного законодавства.

2. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів щорічно протягом 30 днів з дня подання за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", оприлюднювати їх на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів на строк не менше одного року.

3. Керівникам вищих навчальних закладів до 1 березня цього року поінформувати Міністерство освіти і науки про стан виконання цього наказу шляхом електронного повідомлення, направленого на електронну адресу: i_sovsun@mon.gov.ua, з посиланням на місце розміщення інформації в мережі Інтернет, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього наказу.

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 340 від 23.03.2015}

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Тимчасово
виконуюча обов'язки Міністра


І.Р. Совсун

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}on top