Document v0166282-02, current version — Adoption on May 8, 2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 166/32 від 08.05.2002
м. Київ

Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами
гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних
територій з питань гігієни праці та профпатології

З метою ефективного планування та координації наукових
досліджень в інститутах гігієнічного профілю, надання
консультативно-методичної допомоги при здійсненні державного
санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами праці та надання
медико-санітарної допомоги працівникам в різних галузях економіки
та різних адміністративних територіях України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити: - перелік науково-дослідних установ гігієнічного профілю з
координації науково-дослідних робіт, надання
організаційно-методичної допомоги з питань гігієни праці та
медико-санітарної допомоги працюючим та профілактики професійних
захворювань по галузях економіки, що додається. - перелік адміністративних територій України, що
закріплюються за науково-дослідними установами гігієнічного
профілю МОЗ України та АМН України для діагностики професійних
захворювань, надання консультативно-методичної допомоги при
проведенні санітарно-гігієнічного контролю за умовами праці та
медико-санітарної допомоги працюючим, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України
Бережнова С.П.
3. Керівникам науково-дослідних установ гігієнічного профілю
МОЗ України, АМН України щороку до 20 грудня подавати інформацію
про виконану роботу до Центральної санепідстанції МОЗ України.
Головному лікарю Центральної санепідстанції Некрасовій Л.С.
узагальнювати інформацію і надавати Головному
санітарно-епідеміологічному управлінню МОЗ України щороку до 11
січня.
Перший заступник Державного секретаря,
Головний державний санітарний
лікар України О.О.Бобильова
Віце-президент Академії
медичних наук України Ю.І.Кундієв
Додаток 1
наказ Міністерства
охорони здоров'я України
08.05.2002 N 166/32
ПЕРЕЛІК
науково-дослідних установ гігієнічного профілю МОЗ України
та АМН України, закріплених для координації науково-дослідних
робіт, надання організаційно-методичної допомоги з питань
гігієни праці та медичного обслуговування працюючих,
профілактики професійних захворювань по галузях економіки
1. Донецький інститут медико-екологічних проблем Донбасу та
вугільної промисловості: -------------------------------------------------------------------------------- | Галузь промисловості | Код | Склад угруповання | | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Вугільна промисловість |11300-11330 |Видобуття вугілля відкритим і| | | |підземним способом,| | | |збагачення, виробництво| | | |вугільних брикетів. | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Гірничошахтне і гірничорудне | 14140 |Виробництво механізованих| | | |кріплень, виємних комплексів і| | | |агрегатів, шахтних| | | |електровозів, вагонеток,| | | |підйомних машин, комбайнів,| | | |стругових установок,| | | |перенавантажувачів, підземних| | | |транспортерів, збагачувального| | | |обладнання для механізації| | | |робіт на поверхні шахт,| | | |виробництво важкого| | | |гірничотранспортного | | | |розкривного обладнання та| | | |інших машин і механізмів для| | | |гірничої промисловості. | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Будівництво вугільних шахт | 61131 |Спеціальні роботи по| | | |шахтобудуванню, осушуванню| | | |шахт | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Будівництво метрополітену | 61130 |Роботи по будівництву| | | |метрополітенів, тунелів,| | | |підземних переходів, інших| | | |підземних споруд (крім шахт). | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Соляна промисловість | 18160 |Видобування і розмол кухонної| | | |солі | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Виробництво вогнетривів | 12170 |Виробництво шамотної,| | | |динасової, хромомагнезитової| | | |та іншої вогнетривкої цегли,| | | |простих, фасонних та інших| | | |вогнетривких виробів і| | | |вогнетривких порошків | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Промисловість синтетичних та | 13120-13146 |Виробництво волокон і ниток| |полімерних матеріалів | |хімічних, синтетичних смол і| | | |пластичних мас, пластмасових| | | |виробів, смоловолокнистих| | | |матеріалів, склопластиків,| | | |полімерних плівок, листів,| | | |труб із термопластів,| | | |скловолокна та виробів з нього| | | |і т. і. | |------------------------------+----------------+------------------------------| |Коксохімічне виробництво | 12160 |Виробництво коксу, коксового| |Виробництво засобів | |газу та коксохімічної| |індивідуального захисту | |продукції | --------------------------------------------------------------------------------
2. Український НДІ промислової медицини м. Кривий Ріг: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь промисловості | Код | Склад угруповання | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Чорна металургія |12100-12150 |Видобуток та збагачення рудної сировини, видобуток залізних | | | |марганцевих і хромітових руд підземним та відкритим способом та їх | | | |збагачення, видобуток нерудної сировини (флюсових вапняків, | | | |вогнетривких глин, доломитів, кварцитів, магнезитів, гіпсу і | | | |т.і.), виробництво чавуну, феросплавів, сталі, прокату, сталевих | | | |чавунних труб, електроферросплавів, | | |12180 |Переробка брухту та відходів чорних металів | | |12190 |Виробництво метизів (дроту, стрічки холодно-катаної, канатів | | | |сталевих, цвяхів, електродів зварювальних, сіток металевих, | | | |металокорду тощо) | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Кольорова металургія |12200-12313 |Алюмінієва, мідна, свинцево-цинкова, нікель-кобальтова, | | | |тітано-магнієва, вольфрамо-молібденова, олов'яна, сурмяно-ртутна | | | |промисловість, промисловість рідкісних металів та | | | |напівпровідникових матеріалів з видобутком руд, їх збагаченням і | | | |виробництвом металів. | | |12511-12512 |Обробка кольорових металів без прокату та виробництво алюмінієвого,| | | |магнієвого та титанового прокату. | | |12610-12810 |Виробництво вторинних кольорових металів, вугільної та графітової | | | |електродної продукції, твердих сплавів, тугоплавких і жароміцних | | | |матеріалів | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Промисловість дорогоцінних |12410-12413, |Видобуток та переробка руд і пісків, що містять дорогоцінні метали | |металів та алмазів |12910 |та алмази, виробництво дорогоцінних металів та сплавів, афінажні | | | |заводи. | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Атомна промисловість |11700-11740 |Видобуток і збагачення уранової руди, переробка цирконію, гафнію, | | | |бериллію, виробництво ядерного палива, зберігання, переробка та | | | |захоронення радіоактивних відходів. | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Металургійне машинобудування |14130 |Виробництво технологічного обладнання та механізмів для доменного | | | |та сталеплавильного виробництва, прокатних станів, агломераційного | | | |і коксо обладнання для коксової металургії | |------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------| |Геологія та розвідка надр |85140-85200 |Пошук: розвідка родовищ твердих корисних копалин, підземних вод, | | | |виконання спеціальних робіт і окремих геологічних задач, | | | |технологічного дослідження сировини, топографо-геодезичні роботи. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь промисловості | Код | Склад угруповання | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| | |14100-14293 |Енергетичне (виробництво турбін і допоміжного обладнання, | | |14320-14329 |котлобудування, дізелебудування), підйомно-транспортне | | | |машинобудування, виробництво електротехнічних машин, | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Машинобудування і металообробка |14340-14350 |електроізоляційних приладів, акумуляторів, устаткування для | | |14540-14730 |хімічної промисловості, нафтопереробної, целюлозно-паперової | | |14750-14783 |промисловості, компресорне, холодильне, кисневе і кріогенне | | |14800-14843 |машинобудування, верстатобудівна і інструментальна | | |14900-14972 |промисловість, автомобільна промисловість, виробництво | | | |приладів, комунальне машинобудування, авіаційна промисловість, | | | |оборонна промисловість, радіопромисловість, електронна | | | |промисловість, промисловість засобів зв'язку, промисловість | | | |металевих виробів, ремонт техніки. | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Хімічна промисловість |13111,13113 |Азотна промисловість, содова, хлорна, йодобромна, промисловість| | |13114-13116 |синтетичних барвників, хіміко-фотографічна промисловість, | | |13170,13180 |промисловість побутової хімії | | |13190-13199 | | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Нафтохімічна промисловість |13310-13330 |Виробництво синтетичного каучуку, продуктів основного | |Нафтодобувна і нафтопереробна |11210,11220, |органічного синтезу, технічного вуглецю. Видобуток нафти, | |промисловість |11230-11233 |супутного і природного газу, озокериту, переробка нафти і | | | |виробництво нафтопродуктів, переробка природного газу, | | | |супутнього нафтового газу (включаючи газобензинові заводи). | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Лісохімічна промисловість |15400 |Суха перегонка деревини, каніфольне виробництво, переробка | | | |супутніх і побічних продуктів лісохімічного виробництва | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Деревообробна промисловість |15200-15260 |Виробництво пиломатеріалів і шпал, будівельних матеріалів, ДСП,| | | |ДЦП, фанери, тари і т.і. | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Торф'яна промисловість |11611-1612 |Видобуток торфу, виробництво торф'яних брикетів | |---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| |Медична промисловість |19310,19320 |Виробництво медичної техніки, хіміко-фармакологічна, медичних | |* Легка промисловість |19330 |виробів із скла, фарфору і пластмас. Шкіряне виробництво | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Український НДІ медицини транспорту, М.Одеса: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь промисловості | Код | Склад угруповання | |-------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------------------| |Транспорт | 51100, |Сухопутний і трубопровідний транспорт, залізничний транспорт, | | | 51110-51111, |трамвайний, метрополітенний, тролейбусний транспорт, водний | | | 51112, |транспорт (морський, внутрішніх водоймищ), автомобільний, | | | 51113-51114 |авіаційний. | | | 51122, | | | | 51200-51221 | | |-------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------------------| |Суднобудівництво, судноремонт | |Виробництво суден всіх типів, включаючи спортивні судна, яхти і | | | 14740, |човни. Ремонт суден морських, судового устаткування, механізмів і| | | 1491 |приладів, підприємства по ремонту спеціальних суден і кораблів. | |-------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------------------| |Рибна промисловість | 18300, |Переробка рибної сировини, рибокулінарні і рибоконсервні | | | |комбінати і підприємства (холодильники, рибоборошняні і | | | |жироборошняні), риборозводжувальні заводи; | | | 41100, | | | | 41200, | | | | 42000 | | |-------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------------------| | | |Вилов риби, морепродуктів, переробка їх на судах, рибохорона, | | | |рибонагляд, контроль якості рибної продукції. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Інститут екогігієни і токсикологіїї ім. Л.І.Медведя,
м. Київ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь виробництва | Код | Склад угрупування | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |* Сільське господарство | 22300 |Сільськогосподарські послуги (стимулювання вирощування рослин, | | | |захист від хвороб і шкідників) | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |* Лісове господарство | 3200 |Бази авіаційної охорони лісів (застосування пестицидів і | | | |агрохімікатів) | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |Хімічна промисловість | 13150 |Лакофарбова | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| | | |Виробництво синтетичних лікарських препаратів медикаментів із | |Хіміко-фармацевтична | 19310 |рослинної сировини, вітамінів і ферментів ендокринних препаратів,| |промисловість | |антибіотиків, кровозамінників бактеріологічних медичних | | | |препаратів, | | | |галенових препаратів і кетгуту. | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |Парфюмерно-косметична | 18131 |Виробництво ефірних масел і синтетичних ароматичних речовин, | |промисловість | 18122 |парфюмерно-косметичних виробів і туалетного мила, мила | | | |господарського і інших миючих засобів | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |* Харчова промисловість | 18142 |Виробництво горілки і лікеро-горілчаних виробів | | | |Тютюново-махоркова промисловість (виробництво цигарок, сигарет, | | | |тютюну, сигар і махорки) | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |* Легка промисловість | 18180-18182 |Виробництво штучних шкір і плівкових матеріалів, штучного хутра | | | 17132, | | | | 17320, | | | | 17341 | | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| | | |Виробництво лінолеуму, мастик для його проклеювання будівельних | |Виробництво будівельних | 16170 |погонажних, пінополістирольних виробів та інших виробів | |матеріалів і виробів | |будівельного призначення із полімерної сировини | |--------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------| |Епідеміологічні заклади | 91513 |Дезинфекційні станції (застосування засобів побутової хімії, | | | |дезинфекції, дезінсекції, дератизації) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * По цих галузях інститут працює, не є головним
6. Інститут медицини праці АМН України, м. Київ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь промисловості | Код | Склад угруповання | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Сільське господарство | 2000, |Рослинництво, вирощування зернових культур, картоплі, овочевих | | | 21000-21190, |культур, буряків, плодів та ягід, луб'яних волокон, олійних | | | |культур, | | | 21210-21260, |кормових, хмелю, тютюну; | | | 22300 |м'ясне та молочне скотарство, свиноводство, птахівництво та | | | |інше; | | | |сільськогосподарські послуги (послуги по стимулюванню і захисту | | | |рослин, тварин і інше). | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Лісове господарство | 31100-32000, |Лісівництво, лісозаготівля, лісопильне виробництво, виробництво | | | 15210-15230 |будівельних деталей з деревини і плит на дерев'яній основі. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Електроенергетика | 11100-11190 |Теплові, атомні, гідроелектростанції та інше, електричні мережі,| | | |теплові мережі, самостійні котельні | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |* Хімічна і нафтохімічна | | | |промисловість | 13351-13352, |Виробництво шин, гумоазбестова промисловість, виробництво | | | 13360-13364, |гумотехнічних виробів, азбестотехнічних виробів, гумового | | | |взуття, гумових виробів широкого вжитку. | | | 11220,13112 |Переробка нафти і нафтопродуктів; виробництво фосфатних добрив, | | | |фосфату і фосфатних солей, сіркової та фосфорної кислоти, | | | |сполучень хрому та інших неорганічних продуктів. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Машинобудування | 14330-14333, |Виробництво засобів обчислювальної техніки, | | | |інформаційно-обчислювальне обслуговування, | | | 82000-84500, |сільськогосподарське і тракторне машинобудування, зварювальні | | | 14400-14430, |роботи, будівельно-шляхове машинобудування | | | 14510-14532 | | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Промисловість будівельних | 16110-16163, |Цементна промисловість, азбоцементних виробів, м'яких | |матеріалів | |покрівельних | | | 16180-16240, |і гідроізоляційних матеріалів і залізобетонних і бетонних | | | |конструкцій, | | | 16250, |стінових блоків, цегли, кераміки, облицювальних матеріалів із | | | 16270-16273 |природного каменю, виробництво і переробка пористих | | | |заповнювачів, | | | |вапнякового і гіпсового каменю, теплоізоляційних матеріалів. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| | | |Азбестова промисловість, виробництво цементу, бетону, | | | |асфальтобетону і інше. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Скляна і фарфорово-фаянсова | 16510-16516, |Виробництво будівельного і технічного скла, скляної тари, | |промисловість | 16550-16552 |посуду, електротехнічного і електровакуумного скла; виробництво | | | |фарфору, фаянсу, гончарних виробів. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Целюлозно-паперова промисловість| 15310-15330 |Виробництво целюлози, деревної маси, | | | |паперу, картону, паперової і картонної тари, виробів з паперу | | | |(кальки, фібри, шпалер, зошитів і інше). | |Поліграфічна промисловість | 19400 |Поліграфічні комбінати і фабрики, друкарні, фотонабори. | | | |Центри, палітурні фабрики, виробництво штемпелів і печаток. | |Легка промисловість | 17100-17900 |Текстильна (обробка бавовни, | | | |льону, коноплі, вовни, шовку-сирцю), конопледжутова | | | |промисловість, сітков'язальне виробництво, виробництво | | | |текстильної галантереї, виробництво трикотажних виробів, | | | |валяльно-повстяна промисловість, швейна промисловість, шкіряна, | | | |хутрова промисловість, взуттєва і інші | |Харчова промисловість | 18100-18121, |Цукрова промисловість, хлібопекарна, кондитерська, макаронна, | | | 18141, 18144 |масложирова, спиртова, пивоварна, м'ясна і молочна промисловість| | | 18152-18192 |борошно-круп'яна промисловість. | | | 18200-18222, | | | | 19200-19220 | | |Мікробіологічна промисловість | 19110-19123 |Виробництво кормових і білкових речовин, кормових | | | |дрождів, спиртів методом гідролізу, амінокіслот, ферментних | | | |препаратів, антибіотиків, преміксів, бактеріальних добрив, | | | |мікробіологічних засобів захисту рослин. | |* Транспорт | 51121, |Автомобільне господарство, шосейне господарство, залізничний | | | |транспорт. | |--------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------| |Зв'язок | 51123 |Поштовий, кур'єрський, електро- та радіозв'язок | |Торгівля і | 52100-52300 |Організації по збуту товарів, недержавні підприємства та | |громадське харчування, побутове | 70000-72200, |організації по торгівлі, магазини, лавки, палатки, павільйони, | |обслуговування населення | 90300-90390 |товарні склади, | | | |аптеки, аптекарські магазини, склади, ринки, ресторани, їдальні,| | | |товарні біржі, комерційні центри і т.і. Перукарні, сауни, | | | |організації по прибиранню і ремонту квартир і інше. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * По цих галузях інститут працює, але не є головним
Заступник начальника
Головного санепідуправління,
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України М.А.Ситенко
Додаток 2
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
" " ____ N____ ПЕРЕЛІК
адміністративних територій України, які закріплені за
науково-дослідними установами гігієнічного профілю МОЗ України
та АМН України для діагностики професійних захворювань,
надання консультативно-методичної допомоги при проведенні
санітарно-гігієнічного контролю за умовами
праці та медичному обслуговуванню працюючих
----------------------------------------------------------------- | Інститут | Область | |--------------------------------------------+------------------| |Інституту медицини праці АМН України м.Київ |Вінницька | | |Житомирська | | |Закарпатська | | |Івано-Франківська | | |Київська | | |Рівненська | | |Тернопільська | | |Хмельницька | | |Черкаська | | |Чернігівська | | |Чернівецька | |--------------------------------------------+------------------| |Українська НДІ промислової медицини |Дніпропетровська | |м.Кривий Ріг |Запорізька | | |Кіровоградська | |--------------------------------------------+------------------| |Донецький НДІ медико-екологічних проблем |Волинська | |Донбасу та вугільної промисловості м.Донецьк|Донецька | | |Львівська | | |Луганська | |--------------------------------------------+------------------| |Харківський НДІ гігієни праці та |Кримська | |профзахворювань м.Харків |Миколаївська | | |Полтавська | | |Сумська | | |Харківська | | |Херсонська | |--------------------------------------------+------------------| |Інститут медицини транспорту м.Одеса |Одеська | -----------------------------------------------------------------
Інституту медицини праці АМН України, як головному з проблеми
"Гігієна праці та профзахворювання", надається право поряд з
іншими інститутами здійснювати науково-методичну, консультативну,
діагностичну, лікувально-профілактичну, медико-санітарну роботу не
залежно від розподілу галузей промисловості та надавати медичну
допомогу працюючим не залежно від адміністративної території їх
проживання. Інституту екогігієни та токсикології надається право
здійснювати методичну, консультативну та медичну допомогу
працюючим з пестицидами та агрохімікатами в усіх регіонах України. Гігієнічні кафедри медичних інститутів та університетів
надають консультативну допомогу за територіальним принципом.
Заступник начальника Головного
санепідуправління,
заступник Головного державного
санітарного лікаря України М.А.Ситенкоon top