Document v0159877-16, current version — Adoption on June 6, 2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

06.06.2016  № 159

Про затвердження плану підготовки проектів нормативно-правових актів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 2016 році

З метою належного виконання Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р, плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 184-р, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, та для приведення положень нормативно-правових актів у відповідність із змінами у законодавстві України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план підготовки проектів нормативно-правових актів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 2016 році (далі - План).

2. Керівникам структурних підрозділів Держгеокадастру:

1) забезпечити безумовне виконання завдань, визначених Планом;

2) подавати щосереди до 14.00 Юридичному департаменту інформацію про стан виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М.П. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
06.06.2016 № 159

ПЛАН
підготовки проектів нормативно-правових актів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 2016 році

№ з/п

Назва проекту нормативно-правового акта

Підстава розроблення проекту нормативно-правового акта

Строк виконання

Відповідальний структурний підрозділ

Подання до Мінрегіону

Проведення погоджувальних процедур та подання до Мін'юсту

Подання на розгляд Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

6

7

I. ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

1

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів

пункти 41, 216 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, пункт 352 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184-р

06.05.2016

02.06.2016

20.06.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

2

Про обіг земель сільськогосподарського призначення

Земельний кодекс України, Закон України від 10.11.2015 № 767-VIII "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель", пункт 351 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184-р

06.05.2016

02.06.2016

20.06.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

3

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та спільно використовуються

пункт 353 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184-р

01.06.2016

15.08.2016

15.09.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

4

Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

пункт 244 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184-р, пункт 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406-р

11.07.2016

17.08.2016

21.09.2016

Департамент державного земельного кадастру Юридичний департамент

5

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення земельних відносин

пункт 354 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 16.03.2016 № 184-р

01.06.2016

15.08.2016

15.09.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

6

Про внесення змін до Закону України "Про оцінку земель" щодо удосконалення процедури проведення оцінки земель"

пункт 356 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 16.03.2016 № 184-р

29.04.2016

30.05.2016

29.06.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

7

Про національну інфраструктуру геопросторових даних

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1021-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних"

20.10.2016

20.11.2016

20.12.2016

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Юридичний департамент

II. ПРОЕКТ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1

Про символіку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Указ Президента України від 30.05.2012 № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки"

15.06.2016

15.07.2016

15.08.2016

Департамент кадрової політики та персоналу Юридичний департамент

III. ПРОЕКТИ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Проекти постанов Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

пункт 217 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р

01.06.2016

01.08.2016

01.09.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

2

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності"

01.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

Юридичний департамент

3

Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

доручення Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г. Г. від 28.10.2015 № 39041/4/1-15

01.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

Юридичний департамент

4

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094

доручення Кабінету Міністрів України від 13.07.2015 № 26689/1/1-15 до Закону України від 02.06.2015 № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою"

01.03.2016

20.07.2016

12.09.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

5

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

ініціативний

01.06.2016

01.08.2016

01.10.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

6

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1279

ініціативний

11.07.2016

12.09.2016

10.10.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

7

Про внесення змін до Типового договору оренди землі

ініціативний

29.06.2016

28.07.2016

28.09.2016

Департамент державного земельного кадастру Юридичний департамент

8

Про деякі питання щодо запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

ініціативний

03.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

2. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України

1

Про схвалення Концепції розвитку земельних відносин в Україні на 2016 - 2020 роки

пункт 350 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 16.03.2016 року № 184-р

01.09.2016

20.10.2016

21.11.2016

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Юридичний департамент

IV. ПРОЕКТИ НАКАЗІВ

1 Проекти наказів Мінрегіону

1

Про затвердження уніфікованої форми Акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 1850-р

20.07.2016

20.08.2016

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Юридичний департамент

2

Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

20.10.2016

20.11.2016

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Юридичний департамент

3

Про затвердження змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Закон України від 17.06.2004 № 1808-IV "Про державну експертизу землевпорядної документації", Закон України від 12.02.2015 № 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", Закон України від 02.06.2015 № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою"

04.02.2016

29.06.2016

Управління державної експертизи та ліцензування Юридичний департамент

4

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Указ Президента України від 30.05.2012 № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки"

у 2-місячний строк після прийняття Указу Президента України "Про символіку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру"

Департамент кадрової політики та персоналу Юридичний департамент

5

Про затвердження форми Акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду у сфері землеустрою

Закон України від 12.02.2015 № 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", Закон України від 02.07.2013 № 367-VII "Про внесення змін до законів України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про землеустрій", постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752, доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 щодо перегляду нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю)

20.07.2016

20.08.2016

Управління державної експертизи та ліцензування Юридичний департамент

6

Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру

приведення положень наказу Мінагрополітики від 27.12.2012 № 836 "Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру" у відповідність до змін у законодавстві України

28.07.2016

29.08.2016

Департамент державного земельного кадастру Юридичний департамент

7

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"

ініціативний

01.09.2016

01.12.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

8

Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

стаття 17-1 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

20.10.2016

20.11.2016

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Юридичний департамент

9

Проект наказу Мінрегіону, Мінагрополітики, НААН "Про внесення змін до наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11"

ініціативний

01.09.2016

01.12.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

2. Проекти наказів Мінагрополітики

1

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 грудня 2012 року № 836

ініціативний

29.09.2016

26.10.2016

Департамент державного земельного кадастру Юридичний департамент

2

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508

ініціативний

01.09.2016

01.12.2016

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель Юридичний департамент

3

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65

ініціативний

20.10.2016

20.11.2016

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Юридичний департамент

Директор Юридичного
департаменту


І.В. Солодка

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}on top