Document v0156202-03, invalid, current version — Abolition on September 2, 2005, on the basis - z0918-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.05.2003 N 156
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
статистики
N 216 ( z0918-05 ) від 01.08.2005 )
Щодо затвердження форми довідки
з Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України

З метою удосконалення системи надання користувачам відомостей
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму довідки з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (далі - довідка), що
додається, та запровадити її з 1 липня 2003 року.
2. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренку М.М.) внести до 1 липня 2003 року зміни до
програмного забезпечення ЄДРПОУ в частині формування та видачі
довідки, забезпечити його запровадження в Головному управлінні
статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та
Севастопольському міських управліннях статистики.
3. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити, починаючи з 1 липня 2003 року,
видачу користувачам довідки нового зразка, при цьому довідки
попереднього зразка, надані підприємствам та організаціям, не
втрачають чинності.
4. Скасувати наказ Держкомстату від 30.12.99 р. N 428
( v0428202-99 ) "Щодо затвердження форми довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(назва органу державної статистики, який видав довідку, адреса) __________________________________________________________________ _____________________________________________
Форма довідки затверджена
наказом Держкомстату України
від 23.05.2003 N 156

ДОВІДКА N _____
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта) __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код ------------------------ Ознака особи _____ | || || || || || || || | ------------------------ ------------------------ Головне підприємство* | || || || || || || || | __________________ ------------------------ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Організаційно-правова ------ __________________ форма за КОПФГ | || | __________________ ------
Місце знаходження ------------------------------ ________________ за КОАТУУ | || || || || || || || || || | ________________ ------------------------------ ________________
------ Форма власності за КФВ | || | __________________ ------ Види діяльності за КВЕД
(перший - основний)
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
--------------------- | || || || || || || | --------------------- ___________________________________________ ___________________________________________
Керівник __________________ Телефон ________________
Дата реєстрації ______________
Дата перереєстрації/ліквідації ______________ N рішення _________
Орган реєстрації** ______________________________________________
Дата включення (внесення змін) до ЄДРПОУ___Дата видачі довідки___
Виконавець ____________________________ Телефон _________________
__________________________ ________ ______________________
(Керівник органу державної (Підпис) (Прізвище та ініціали)
статистики, який видав
довідку)
М. П.
--------------- * - для філій, представництв інших відокремлених підрозділів
(суб'єктів без права юридичної особи) зазначаються
ідентифікаційний код та назва суб'єкта, за рішенням якого вони
створені. ** - для суб'єктів, що проходять державну реєстрацію - орган,
що здійснив державну реєстрацію/перереєстрацію або скасував
державну реєстрацію суб'єкта; - для суб'єктів, що не проходять державну реєстрацію - орган,
що прийняв рішення (постанову, розпорядження, наказ) про створення
суб'єкта або його ліквідацію.on top