Про затвердження Класифікації органів державного управління
Держстат України; Order, Classification on May 7, 2013143
Document v0143832-13, invalid, current version — Loss of force on November 16, 2015, on the basis - v0330832-15

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2013  № 143

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 330 від 16.11.2015}

Про затвердження Класифікації органів державного управління

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 161 від 27.05.2013
№ 359 від 25.11.2013
№ 175 від 27.05.2014
№ 256 від 05.09.2014}

Відповідно до статті 12 Закону України «Про державну статистику», з метою вдосконалення обліку суб'єктів державного сектору економіки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Класифікацію органів державного управління (КОДУ) і ввести її в дію з 01 липня 2013 року.

2. Департаменту статистичної методології (Остапчук Ю.М.) забезпечувати ведення Класифікації органів державного управління, затвердженої цим наказом, та здійснювати методологічне й організаційне керівництво її використання в державній статистичній діяльності.

3. Головному управлінню регіональної статистики (Кокурін А.І.) направити електронну версію Класифікації органів державного управління, затвердженої цим наказом, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі для використання у процесі ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 18 лютого 2011 року № 41.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 161 від 27.05.2013}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова

О.Г.ОсауленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
від 07.05.2013 № 143

КЛАСИФІКАЦІЯ
органів державного управління

Чинна від 01.07.2013

1. Вступ

Класифікацію органів державного управління (КОДУ) розроблено для забезпечення користувачів інформацією щодо управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними Законом України "Про управління об'єктами державної власності", реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

{Абзац перший частини першої в редакції Наказу Державної служби статистики № 359 від 25.11.2013}

Об'єктами класифікації КОДУ є:

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції, державні комітети тощо), органи державної влади зі спеціальним статусом, органи прокуратури, законодавчої та судової влади, інші державні органи та установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

державні корпорації, державні наукові організації (Національна академія наук, галузеві академії), творчі спілки тощо, на які відповідними нормативними актами покладено функції з управління державним майном у визначеній сфері;

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

КОДУ використовують для обліку і моніторингу об'єктів державної власності відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р. № 499 із змінами), та на виконання Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 467, і Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121.

Підставою для визначення й актуалізації кодового позначення за КОДУ у ЄДРПОУ для об'єктів державної власності є:

рішення Кабінету Міністрів України щодо віднесення або передачі об'єктів державної власності до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном;

інформація з Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що отримується в рамках Угоди про загальні засади співробітництва між Фондом державного майна України та Державним комітетом статистики України;

відомості про вчинення реєстраційних дій, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у випадку, коли вони містять дані: «Ідентифікаційний код органу, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків».

У разі утворення нового органу державної влади на базі кількох органів, що ліквідуються, новоствореному органу державної влади надається новий код за КОДУ.

У разі зміни статусу органу державної влади або зміни його функцій змінюється перша цифра 5-значного кодового позначення КОДУ цього органу.

Об'єкти державної власності, які обліковуються в ЄДРПОУ за органом державної влади (об'єкт КОДУ) після його ліквідації чи реорганізації і не віднесені до новостворених на його базі органів (органу), значаться в ЄДРПОУ за ліквідованим (реорганізованим) органом державної влади до отримання інформації, яка є підставою для визначення коду органу державного управління за КОДУ.

Зміни та доповнення, внесені до КОДУ, затверджуються наказом Державної служби статистики України. Підставою для внесення змін або перегляду КОДУ є утворення органів державного управління відповідно до Конституції та законів України.

{Абзац чотирнадцятий частини першої в редакції Наказу Державної служби статистики № 359 від 25.11.2013}

Актуальна версія КОДУ розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

2. Класифікація органів державного управління

Код КОДУ

Код КОДУ (координує або спрямовує діяльність)

Назва

Скорочена назва

Додатково (станом на 01.07.2013 р.)

01004


Обласні, Київська та Севастопольська міські ради01005


Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації01006


Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради01007


Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації01008


Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи01009


Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи06695


Рада міністрів Автономної Республіки Крим


Закон України від 23.12.1998 № 350

11000


Кабінет Міністрів України


Закон України від 07.10.2010 № 2591-VІ

11014


Секретаріат Кабінету Міністрів України


Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 850

11024

11014

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України


Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 850

11064

11000

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Мінагрополітики України

Указ Президента України від 23.04.2011 № 500/2011

11074

11000

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 452/2011

11085

11000

Міністерство освіти і науки України

МОН України

Указ Президента України від 25.04.2013 № 240/2013

11087

11000

Міністерство молоді та спорту України

Мінмолодьспорт України

Указ Президента України від 24.07.2013 № 390/2013

11094

11000

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міненерговугілля України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 382/2011

14084

11000

Міністерство оборони України

Міноборони України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011

{Код 16544 вилучено на підставі Наказу Державної служби статистики № 256 від 05.09.2014}

17074

11000

Міністерство соціальної політики України

Мінсоцполітики України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 389/2011

17094

11000

Міністерство культури України

Мінкультури України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 388/2011

17124

11000

Міністерство закордонних справ України

МЗС України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 381/2011

17184

11000

Міністерство охорони здоров'я України

МОЗ України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 467/2011

17214

11000

Міністерство інфраструктури України

Мінінфраструктури України

Указ Президента України від 12.05.2011 № 581/2011

17284

11000

Міністерство фінансів України

Мінфін України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 446/2011

17294

11000

Міністерство юстиції України

Мін'юст України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 395/2011

{Код 17314 вилучено на підставі Наказу Державної служби статистики № 175 від 27.05.2014}

18184

11000

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Мінекономрозвитку України

Указ Президента України від 31.05.2011 № 634/2011

18354

11000

Міністерство внутрішніх справ України

МВС України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 383/2011

19084

11000

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України

Указ Президента України від 31.05.2011 № 633/2011

21077

11074

Державна служба геології та надр України

Держгеонадра України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 391/2011

21086

11085

Державна служба інтелектуальної власності України


Указ Президента України від 08.04.2011 № 436/2011

21104

11000

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Держкомтелерадіо України

Указ Президента України від 07.05.2011 № 559/2011

22784

17074

Пенсійний фонд України


Указ Президента України від 06.04.2011 № 384/2011

23094


Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Держприкордонслужби України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 399/2011

24134

14084

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДСНС України

Указ Президента України від 16.01.2013 № 20/2013

24144


Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Держгірпромнагляд України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 408/2011

25384

17294

Державна пенітенціарна служба України

ДПтС України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 394/2011

26894

17284

Державна митна служба України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 67

27054

17294

Державна реєстраційна служба України

Укрдержреєстр

Указ Президента України від 06.04.2011 № 401/2011

27056

11000

Державна регуляторна служба України


Постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 252

27076

17074

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України


Указ Президента України від 06.04.2011 № 397/2011

27077

17074

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2014 № 326

{Код 27078 вилучено на підставі Наказу Державної служби статистики № 175 від 27.05.2014}

27096

11000

Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 297

27185

17184

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Держсанепідслужба України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 400/2011

27186

17184

Державна служба України з лікарських засобів

Держлікслужба України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 440/2011

27187

17184

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Держслужба України соцзахворювань

Указ Президента України від 08.04.2011 № 441//2011

27188

11000

Державна служба України з контролю за наркотиками

ДСКН України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 457/2011

27216

17214

Державна авіаційна служба України

Державіаслужба України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 398/2011

27219

17214

Державна спеціальна служба транспорту

Держспецтрансслужба

Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004

27226


Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України


Указ Президента України від 30.06.2011 № 717/2011

27286

17284

Державна пробірна служба України

Пробірна служба України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 461/2011

27295

17294

Державна служба України з питань захисту персональних даних

ДСЗПД України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 390/2011

27297

17294

Державна виконавча служба України

ДВС України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 385/2011

27307

11000

Державна фіскальна служба України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 160

27314

17284

Державна податкова служба України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 67

27324

17294

Державна архівна служба України

Укрдержархів

Указ Президента України від 06.04.2011 № 407/2011

28356

18354

Державна міграційна служба України

ДМС України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 405/2011

28534


Антимонопольний комітет України


Указ Президента України від 27.06.1999 № 741

28684

11064

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Держветфітослужба України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 464/2011

28774

17284

Державна казначейська служба України

Казначейство України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 460/2011

28784

11000

Фонд державного майна України


Закон України від 09.12.2011 № 4107-VI

28954

18184

Державна служба статистики України

Держстат України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 396/2011

28956

18184

Державна служба експортного контролю України

Держекспортконтроль України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 448/2011

29014

17284

Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 466/2011

30524

11000

Державне космічне агентство України

ДКА України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 442/2011

31076

11074

Державне агентство екологічних інвестицій України

Держекоінвестагентство України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 455/2011

33164


Національне агентство України з питань державної служби

Нацдержслужба України

Указ Президента України від 18.07.2011 № 769/2011

34135


Державне агентство України з управління зоною відчуження

ДАЗВ України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 393/2011

34604

18184

Державне агентство резерву України

Держрезерв України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 463/2011

36204

18184

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Держенергоефективності України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 462/2011

37064

11064

Державне агентство лісових ресурсів України

Держлісагентство України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 458/2011

37094

17214

Державне агентство України з туризму та курортів

Держтуризмкурорт України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 444/2011

37098

17094

Державне агентство України з питань кіно

Держкіно України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 404/2011

37241

19084

Державне агентство з питань електронного урядування


Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 255

37304

17214

Державна агентство автомобільних доріг України

Укравтодор

Указ Президента України від 13.04.2011 № 456/2011

37714

11000

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Держінвестпроект України

Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011

38094

11074

Державне агентство водних ресурсів України

Держводагенство України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 453/2011

38194

11064

Державне агентство рибного господарства України

Держрибагентство України

Указ Президента України від 16.04.2011 № 484/2011

38604

11064

Державне агентство земельних ресурсів України

Держземагентство України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 445/2011

39606

17214

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Укрінфрапроект

Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014

41068

11064

Державна інспекція сільського господарства України

Держсільгоспінспекція України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 459/2011

41075

11074

Державна екологічна інспекція України

Держекоінспекція

Указ Президента України від 13.04.2011 № 454/2011

41088

11085

Державна інспекція навчальних закладів України

ДІНЗ України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 438/2011

47075

17074

Державна інспекція України з питань праці

Держпраці

Указ Президента України від 06.04.2011 № 386/2011

47215

17214

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Укрморрічінспекція

Указ Президента України від 08.04.2011 № 447/2011

47218

17214

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Укртрансінспекція України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 387/2011

47334

18184

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Держспоживінспекція України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 465/2011

48186

18184

Державна інспекція України з контролю за цінами

Держцінінспекція України

Указ Президента України від 30.03.2012 № 236/2012

48754

17284

Державна фінансова інспекція України

Держфінінспекція України

Указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011

49086

19084

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Держархбудінспекція України

Указ Президента України від 08.04.2011 № 439/2011

49544


Державна інспекція ядерного регулювання України

Держатомрегулювання України

Указ Президента України від 06.04.2011 № 403/2011

53714


Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення


Закон України від 03.03.2005 № 2461-IV

{Код 57414 вилучено на підставі Наказу Державної служби статистики № 256 від 05.09.2014}

{Код 57424 вилучено на підставі Наказу Державної служби статистики № 256 від 05.09.2014}

57434


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НКЦПФР

Указ Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011

57454

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Указ Президента України від 27.08.2014 № 694/2014

57464


Центральна виборча комісія


Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV

57474


Державне управління справами


Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180/2002

57524


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг

Указ Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011

57634


Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки


Указ Президента України від 14.06.2000 № 800

57644


Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка


Указ Президента України від 04.10.2010 № 932/2010

57704


Комітет із Державної премії України у галузі архітектури


Указ Президента України від 20.03.2002 № 271

59024


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

НКРЗІ

Указ Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011

63124


Управління державної охорони України


Закон України від 04.03.1998 № 160/98-ВР

67664


Апарат Верховної Ради України


Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 № 769

67684


Рахункова палата


Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР

68224


Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим


Закон України від 02.03.2000 № 1524

68234


Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини


Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР

68294


Рада національної безпеки і оборони України


Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР

68334


Національна служба посередництва і примирення

НСПП

Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258/98

68884


Служба зовнішньої розвідки України


Указ Президента України від 14.10.2004 № 1239/2004

68894


Служба безпеки України


Закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ

71224


Державна судова адміністрація України


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

75304


Вищий адміністративний суд України


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

75314


Вища рада юстиції


Закон України від 15.01.1998 № 22/98-ВР

75324


Вищий господарський суд України


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

75334


Вища кваліфікаційна комісія суддів України


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

75364


Система органів прокуратури


Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII

77554


Верховний Суд України


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

77564


Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

77574


Конституційний Суд України


Закон України від 16.10.1996 № 422/96-ВР

77584


Місцеві суди


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

77594


Апеляційні суди


Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI

81894


Національна академія правових наук України*


Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1375

82764


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України**

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV

82774


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності**


Закон України від 18.01.2001 № 2240-III

83144


Національна академія аграрних наук України*


Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 315

84664


Федерація професійних спілок України***85505


Національні творчі спілки87614


Національна академія наук України****


Закон України від 07.02.2002 № 3065-III

88224


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб*****

Закон України від 04.07.2014 № 1586-VII

88234

11000

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву******

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604

89044


Національна академія мистецтв України*


Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 № 977

89204

17094

Український інститут національної пам'яті

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 292

89334


Національна академія педагогічних наук України*


Укази Президента України від 04.03.1992 № 124 та від 24.02.2010 № 259

89344


Національна академія медичних наук України*


Укази Президента України від 24.02.1993 № 59/93 та від 24.02.2010 № 259

89604


Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради


Указ Президента України від 30.05.2012 № 366/2012

93684

11000

Українська державна корпорація по транспортному будівництву "Укртрансбуд"

Укртрансбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.1992 № 26

93704

11000

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"

Укрмонтажспецбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.1991 № 52

95054


Національний банк України

Національний банк

Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV

95064

11000

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»


Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250

95124

11000

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»


Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 № 261

96545

11000

Державний концерн "Укроборонпром"*******

Укроборонпром

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993

97174

11000

Українська державна будівельна компанія "Укрбуд"

Укрбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1991 № 65

97220

17214

Державна адміністрація залізничного транспорту

Укрзалізниця

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 262

99904


Самоврядні державні заклади, установи__________
* державна наукова організація
** некомерційна самоврядна організація
*** всеукраїнське добровільне об’єднання
**** вища державна наукова організація
***** установа, що виконує спеціальні функції
****** державна спеціалізована фінансова установа
******* уповноважений суб'єкт господарювання

{Класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики № 359 від 25.11.2013, № 175 від 27.05.2014, № 256 від 05.09.2014}ДОДАТОК А
(довідковий)

Органи державного управління, що ліквідовані

Код КОДУ

Назва

1068

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку

1076

Національне агентство екологічних інвестицій України

1077

Державна геологічна служба

1086

Державний департамент інтелектуальної власності

1156

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

4136

Державний департамент страхового фонду документації

4138

Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

4140

Державна гідрометеорологічна служба

4142

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки

5954

Вища атестаційна комісія України

6206

Державна інспекція з енергозбереження

6546

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування

6548

Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

7096

Державна служба туризму і курортів

7097

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

7098

Державна служба кінематографії

7186

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

7226

Державна адміністрація зв'язку

7414

Національна комісія регулювання електроенергетики України

8186

Державна інспекція з контролю за цінами

8334

Національна служба посередництва і примирення

8764

Державна авіаційна адміністрація

9014

Державний комітет фінансового моніторингу України

9066

Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції

9076

Державна житлово-комунальна інспекція

9204

Український інститут національної пам'яті*

27078

Державна служба зайнятості

27334

Державна служба технічного регулювання України

27217

Державна служба зв'язку України

57414

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

57424

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

73104

Державний комітет України у справах ветеранів

{Додаток А із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики № 175 від 27.05.2014, № 256 від 05.09.2014}ДОДАТОК Б
(довідковий)

Органи державного управління,
що реорганізовані або ліквідовані в результаті проведення адміністративної реформи

Код КОДУ

Назва

1066

Державна служба з охорони прав на сорти рослин

1074

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

1078

Державна служба геодезії, картографії та кадастру

1094

Міністерство палива та енергетики України

6204

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

6894

Державна митна служба України

7054

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

7064

Державний комітет лісового господарства України

7076

Фонд соціального захисту інвалідів

7094

Міністерство культури і туризму України

7234

Державна адміністрація автомобільного транспорту

7304

Державна служба автомобільних доріг України

7314

Державна податкова адміністрація України

7434

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

7524

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

8174

Державний комітет України у справах національностей та релігій

8184

Міністерство економіки України

8188

Державний департамент з питань банкрутства

8604

Державний комітет України із земельних ресурсів

8874

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

9024

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

9054

Державна служба з питань національної культурної спадщини

9064

Міністерство вугільної промисловості України

73164

Головне управління державної служби України

1064

Міністерство аграрної політики України

1084

Міністерство освіти і науки України

1154

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

4134

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

4144

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

4604

Державний комітет України з державного матеріального резерву

5384

Державний департамент України з питань виконання покарань

6544

Міністерство промислової політики України

7074

Міністерство праці та соціальної політики України

7214

Міністерство транспорту та зв'язку України

7241

Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації

7324

Державний комітет архівів України

7334

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

7714

Державне агентство України з інвестицій та розвитку

8094

Державний комітет України по водному господарству

8194

Державний комітет рибного господарства України

8356

Державна міграційна служба України

8684

Державний комітет ветеринарної медицини України

8754

Головне контрольно-ревізійне управління України

8774

Державне казначейство України

8954

Державний комітет статистики України

9074

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

9084

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

9086

Державна архітектурно-будівельна інспекція

9544

Державний комітет ядерного регулювання України

11084

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

14134

Міністерство надзвичайних ситуацій України

16544

Міністерство промислової політики України

17314

Міністерство доходів і зборів України

21087

Державна служба молоді та спорту України

{Позицію 26894 видалено на підставі Наказу Державної служби статистики № 175 від 27.05.2014}

{Позицію 27314 видалено на підставі Наказу Державної служби статистики № 175 від 27.05.2014}

36544

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

44142

Державна інспекція техногенної безпеки України

{Додаток Б із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики№ 175 від 27.05.2014, № 256 від 05.09.2014}ДОДАТОК В
(довідковий)

Органи державного управління, у яких змінено код

Код КОДУ, що змінено

Новий код КОДУ

Назва

1000

11000

Кабінет Міністрів України

1104

21104

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1224

71224

Державна судова адміністрація України

2764

82764

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України*

2774

82774

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності*

2784

22784

Пенсійний фонд України

3144

83144

Національна академія аграрних наук України**

3684

93684

Українська державна корпорація по транспортному будівництву "Укртрансбуд"

3704

93704

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"

4084

14084

Міністерство оборони України

4664

84664

Федерація професійних спілок України***

5054

95054

Національний банк України

5064

95064

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

5124

95124

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

5304

75304

Вищий адміністративний суд України

5314

75314

Вища рада юстиції

5324

75324

Вищий господарський суд України

5364

75364

Система органів прокуратури

5505

85505

Національні творчі спілки

6134

11014

Секретаріат Кабінету Міністрів України

6545

96545

Державний концерн «Укроборонпром»

6695

06695

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

7124

17124

Міністерство закордонних справ України

7174

97174

Українська державна будівельна компанія "Укрбуд"

7184

17184

Міністерство охорони здоров'я України

7284

17284

Міністерство фінансів України

7294

17294

Міністерство юстиції України

7464

57464

Центральна виборча комісія

7474

57474

Державне управління справами

7554

77554

Верховний Суд України

7564

77564

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

7574

77574

Конституційний Суд України

7584

77584

Місцеві суди

7594

77594

Апеляційні суди

7614

87614

Національна академія наук України****

7634

57634

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

7644

57644

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка

7654

11024

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

7664

67664

Апарат Верховної Ради України

7684

67684

Рахункова палата

7704

57704

Комітет із Державної премії України у галузі архітектури

8224

68224

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

8234

68234

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

8294

68294

Рада національної безпеки і оборони України

8354

18354

Міністерство внутрішніх справ України

8534

28534

Антимонопольний комітет України

8784

28784

Фонд державного майна України

8884

68884

Служба зовнішньої розвідки України

8894

68894

Служба безпеки України

8956

28956

Державна служба експортного контролю України

9044

89044

Національна академія мистецтв України**

9334

89334

Національна академія педагогічних наук України**

9344

89344

Національна академія медичних наук України**

9604

89604

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

9606

39606

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та реалізації інфраструктурних проектів

9904

99904

Самоврядні державні заклади, установи

41084

41088

Державна інспекція навчальних закладів України

70524

30524

Державне космічне агентство України

73094

23094

Адміністрація Державної прикордонної служби України

73124

63124

Управління державної охорони України

73714

53714

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

77226

27226

Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

79024

59024

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

9544

49544

Державна інспекція ядерного регулювання

__________
*некомерційна самоврядна організація
** державна наукова організація
*** всеукраїнське добровільне об'єднання
**** вища державна наукова організація

{Додаток В із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 359 від 25.11.2013}

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}on top