Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Order, Protocol, Specification on March 13, 2008129
Document v0129282-08, current version — Adoption on March 13, 2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.03.2008 N 129

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я" та наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів, господарської діяльності медичної практики та
проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт
(крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)" наказую:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ (протокол від
13.03.2008 N 8 додається
) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 12.10.2005 серії
АВ N 049738, виданої ПП "Ескулап" (ідентифікаційний код 13345901,
місцезнаходження юридичної особи: м. Луцьк, пр-т Відродження, 1,
526) на провадження господарської діяльності з медичної практики,
на підставі Акту "Про встановлення факту неподання в установлений
строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії" (ст. 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 );
1.2. анулювання ліцензій, виданих МОЗ на провадження
господарської діяльності з медичної практики приватному
підприємству "БЕЛЛІССІМО" ліцензія від 16.02.2007 серії
АВ N 317747), приватному підприємству "Центр чоловік і жінка"
(ліцензія від 06.07.2005 N 202855), фізичній особі - підприємцю
Малковій Н.Г. (ліцензія від 15.06.2006 серії АВ N 155137),
фізичній особі - підприємцю Іваніщевій Л.Г. (ліцензія від
16.02.2007 серії АВ N 317722), фізичній особі - підприємцю
Мороз І.О. (ліцензія від 28.01.05 серії АБ N 216357), на підставі
заяв про анулювання ліцензій, поданих ліцензіатами (ст. 21 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 );
1.3. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичній особі - підприємцю Мельніковій Л.Б.
(ідентифікаційний номер 2020112067, місце проживання фізичної
особи: Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 51-в,
кв. 3); фізичній особі - підприємцю Нанос Н.М. (ідентифікаційний
номер 2203804523, місце проживання фізичної особи: м. Чернігів,
вул. 50 років СРСР, 16, кв. 60); фізичній особі - підприємцю
Янченку В.С. (ідентифікаційний номер 2225508253, місце проживання
фізичної особи: м. Чернігівська обл., смт Березна, вул. К. Маркса,
15); приватному багатопрофільному підприємству "ФІРМА "ДЕНТА"
(ідентифікаційний код 06394035, місцезнаходження юридичної особи:
м. Чернігів, вул. Щорса, 65-а); фізичній особі - підприємцю
Верузі О.В. (ідентифікаційний номер 2454207312, місце проживання
фізичної особи: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 94,
кв. 12); фізичній особі - підприємцю Ремезовій С.Л.
(ідентифікаційний номер 2426717283, місце проживання фізичної
особи: м. Чернігів, вул. Войкова, 13, кв. 139); приватному
підприємству "Стоматологічна клініка лікаря Петренко"
(ідентифікаційний код 34913380, місцезнаходження юридичної особи:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Алгазіна, 60); приватному
підприємству "ПРОМІНЬ-МЕД" (ідентифікаційний код 21392783,
місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів, вул. Щорса, 3);
фізичній особі - підприємцю Мороз О.Л. (ідентифікаційний номер
2455512082, місце проживання фізичної особи: м. Луцьк,
пр-т Відродження, 41-б, кв. 2); фізичній особі - підприємцю
Кондрацькому С.В. (ідентифікаційний номер 2400616319, місце
проживання фізичної особи: м. Луцьк, вул. Миру, 5, кв. 1);
фізичній особі - підприємцю Лупань Л.Є. (ідентифікаційний номер
2348819408, місце проживання фізичної особи: м. Луцьк,
пр-т Соборності, 30, кв. 13); фізичній особі - підприємцю
Пазюк Л.Ю. (ідентифікаційний номер 2267025887, місце проживання
фізичної особи: м. Луцьк, вул. Коперніка, 24/5);
1.4. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.5. відмови у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.6. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.7. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.8. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.9. видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 6 додатка 1 до Протоколу);
1.10. видачу ліцензії на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);
1.11. залишення заяви на видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 1
додатка 3 до Протоколу);
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
13.03.2008 N 129

ПРОТОКОЛ N 8
засідання Ліцензійної комісії
МОЗ України
13.03.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Банчук М.В., Пономаренко А.М., Жданова М.П., Лоєнко Є.О.,
Григорович В.Р., Бєлотєлов М.Г., Гарник Т.П., Зозовська Л.П. Запрошені: голови комісій по перевірці: Полянський М.Г.,
Філатова Л.А., директор ПП "ЕСКУЛАП" Кальчик О.В.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мельніковою Л.Б.
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Нанос Н.М.
3. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Янченком В.С.
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним багатопрофільним підприємством "ФІРМА
"ДЕНТА"
5. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Веругою О.В.
6. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ремезовою С.Л.
7. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Стоматологічна клініка лікаря Петренко".
8. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "ПРОМІНЬ-МЕД".
9. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "БЕЛЛІССІМО".
10. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Іваніщевою Л.Г.
11. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Чехман В.М.
12. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Богданом В.М.
13. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мордиком О.В.
14. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мороз О.Л.
15. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Поремською Н.В.
16. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Кондрацьким С.В.
17. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Лупань Л.Є.
18. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Пазюк Л.Ю.
19. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Малковою Н.Г.
20. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Жишко Б.С.
21. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Тавіфа".
22. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПФ "СП ФЕНІКС".
23. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "ЕСКУЛАП".
24. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним підприємством медичним центром "Здорова
родина".
25. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Континіум-Медікус".
26. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "ОСВІТА-ПЛЮС".
27. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
28. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
29. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів.
Слухали:
Полянського М.Г. - начальника відділу інспектування медичної
практики Департаменту інспектування та контролю якості медичних
послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 01.02.2008 N 44 "Про
затвердження плану перевірок на I квартал 2008 року" та відповідно
до наказу МОЗ від 21.02.2008 N 49-Адм "Про планову перевірку
дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики" комісією Міністерства була проведена планова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Мельніковою Л.Б. (ідентифікаційний номер 2020112067,
місце проживання фізичної особи: Чернігівська обл.,
Талалаївський район, смт Талалаївка, вул. Леніна, 51-в, кв. 3;
місце провадження діяльності: смт Талалаївка, вул. Леніна, 16).
Ліцензіат здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 25.05.2007 серії АВ N 348083, за
спеціальністю: "стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: Обліково-звітна документація, а саме: листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога (форма N 037/о ( va302282-99 ) та
щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (форма N 039-2/о
( v0058282-07 ) ведуться старого зразка, що суперечить вимогам
наказу МОЗ України від 15.05.2001 року N 181 ( v0181282-01 ). Також під час перевірки було встановлено, що картки
стоматологічного хворого (форма 043/о ( va302282-99 ) ведуться з
порушенням затвердженої Типової інструкції щодо заповнення форм
первинної медичної документації лікувально-профілактичних
закладів, затвердженої наказом МОЗ України від 03.07.2001 N 258
( v0258282-01 ) (не внесені такі дані, як діагноз, перенесені
супутні захворювання, дані об'єктивного дослідження). Частина використаного медичного матеріалу не дезінфікується,
що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилизация и
дезинфекция изделий медицинского назначения". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Мельніковій Л.Б.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Нанос Н.М.
(ідентифікаційний номер 2203804523, місце проживання фізичної
особи: м. Чернігів, вул. 50 років СРСР, 16, кв. 60; місце
провадження діяльності: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 60).
Ліцензіат здійснює медичну діяльність за ліцензією МОЗ України від
25.05.2007 серії АВ N 333991, за спеціальністю: "терапевтична
стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: Ліцензіатом не проводиться бактеріологічний контроль в
порядку самоконтролю за дотриманням санітарно-протиепідемічного
режиму, що є порушенням вимог наказу МОЗ СРСР від 03.09.1991 р.
N 254 "О развитии дезинфекционного дела в стране". Медична сестра, яка працює по трудовому договору,
не застрахована на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини, згідно вимог п. 4 постанови Кабінету Міністрів України
N 1642 ( 1642-98-п ) від 16.10.98 р. "Про затвердження Порядку та
умов обов'язкового страхування медичних працівників". Комісії не представлено договір на утилізацію відпрацьованих
люмінесцентних ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 20.06.95 N 440 ( 440-95-п ) "Про
затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів". В приміщені стоматологічного кабінету встановлено
рентгенологічне обладнання без проведення розрахунку захисту від
рентгенівського випромінювання, що є порушенням вимог ст. 7.9.23
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ) "Про
затвердження Положення про державний санітарний нагляд в Україні". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Нанос Н.М.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Янченком В.С. (ідентифікаційний номер 2225508253,
місце проживання фізичної особи: м. Чернігівська обл.,
смт Березна, вул. К. Маркса, 15; місце провадження діяльності:
смт Березна, вул. К. Маркса, 17). Ліцензіат здійснює медичну
діяльність за ліцензією МОЗ від 02.02.2007 серії АВ N 317457, за
спеціальністю: "ортопедична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: Медичний кабінет ліцензіата знаходиться в ізольованому
житловому будинку з окремим входом. Підстава користування
приміщенням - договір купівлі-продажу від 12 жовтня 2001 р.
АЕЕ N 455323. Приміщення та його площа відповідає діючим
нормативам. Загальна площа приміщень - 50 кв.м. Кабінет забезпечений стоматологічною установкою,
стоматологічним кріслом, компресором, сухожаровою шафою,
фотополімерною та бактерицидною лампами, камерою для зберігання
стерильного інструменту "Панмед" стоматологічним столиком,
медичним інструментарієм згідно табеля оснащення. Кабінет забезпечений медикаментами, медичними матеріалами,
дезинфікуючими засобами централізовано через стоматологічні фірми
та району СЕС. Виконуються умови зберігання ліків. Висновок
районної СЕС N 01-23/13 від 09.01.2007 року. Всі засоби вимірювальної техніки, які застосовуються, пройшли
повірку та придатні до використання. Довідка комісії з
метрологічного обстеження Чернігівського обласного УОЗ N 09/3-03/9
від 11.01.2007 року. Крім зазначеного комісією встановлено, що стоматологічний
кабінет не укомплектований аптечкою для надання термінової
медичної допомоги ВІЛ-інфекції/СНІД, що є порушенням вимог наказу
МОЗ України від 25.05.2000 N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Не впорядковано зберігання верхнього, домашнього та робочого
одягу персоналу, деззасобів; предметів прибирання відповідно до
вимог пп. 9.1, 9.21 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ), додатків Л, М,
табл. Л.І, М.З ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони
здоров'я". На деякі лікарські засоби відсутні інструкції та сертифікати
по застосуванню, що є порушення вимог наказу МОЗ України N 584
( z0275-04 ) (п. 5.3.2) від 16.12.2003 р. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Янченку В.С.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним багатопрофільним підприємством "ФІРМА
"ДЕНТА" (ідентифікаційний код 06394035, місцезнаходження юридичної
особи та місце провадження діяльності: м. Чернігів, вул. Щорса,
65-а). Приватне підприємство здійснює господарську діяльність
з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 09.06.2007 серії
АВ N 348667, за спеціальностями: терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія. Перевірка підприємства була проведена в присутності директора
ПП "ФІРМА-ДЕНТА" Скубакова В.П. Перевіркою встановлено наступне: Медична установа знаходиться в приміщенні
лікувально-профілактичного закладу Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Підстава
користування приміщенням - договір безоплатного користування
майном від 5 січня 2000 р. Наявність приміщень, необхідних для провадження медичної
діяльності відповідають наявному переліку приміщень та їх площі
діючим нормативам: терапевтичний кабінет 16 кв.м, ортопедичний
кабінет 17 кв.м, стерилізаційна 10 кв.м, зуботехнічна лабораторія
30 кв.м. Кабінети забезпечені стоматологічними установками "Хірадент"
та "УС-30", стоматологічними кріслами, фотополімерною та
бактерицидною лампами, стоматологічними столиком, медичним
інструментарієм згідно табеля оснащення. Кабінети забезпечені твердим інвентарем: столами, стільцями,
м'яким інвентарем відповідно з діючими нормативами. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання -
централізовані, згідно діючих угод. Освітлення відповідає
нормативним вимогам. Стерилізація проводиться у сухожаровому
стерилізаторі, розташованому в окремому приміщенні. Для знезараження інструментів застосовуються засоби:
хлорантоін, бодефен, для обробки рук персоналу - септодерм та
стелиріум, для обробки приміщень та прибирання - клінісепт. На всі
засоби маються сертифікати. Терміни їх дії невичерпані. Ведеться
журнал приготування та використання дезинфікуючих засобів.
Тимчасове зберігання стерильного інструментарію здійснюється
в УФВ-камері "Панмед 2". На використовуванні розхідні матеріали,
обладнання, устаткування, наявні висновки державної
санітарно-епідеміологічної служби та свідоцтва про державну
реєстрацію. Кабінети оснащені бактерицидними опромінювачами,
закріпленими на стінах. Тимчасове зберігання стерильного інструментарію здійснюється
в УФВ-камері "Панмед". Персонал забезпечений ОМК-І з діючими
допусками до роботи. На дезінфікуючі засоби, використовувані
розхідні матеріали, обладнання, устаткування наявні висновки
державної санітарно-епідеміологічної служби та свідоцтва про
державну реєстрацію. Контроль якості передстерилізаційної обробки ведеться за
допомогою азопірамової проби. Результати контролю вносяться у
журнал. Наявні журнали контролю бактерицидного опромінення, роботи
сухожарової шафи. Ведеться журнал приготування та використання
дезинфікуючих засобів. Медикаменти, стоматологічні матеріали тощо, що закуповуються
в аптечній мережі, мають відповідні фінансові документи та
свідоцтва про державну реєстрацію. Під час перевірки виявлені порушення, а саме: Медичний персонал не застрахований на випадок інфікування
ВІЛ/СНІД, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та
соціальний захист населення" ( 1972-12 ). Комісії не поданий штатний розпис, посадові інструкції на
працюючих, особові картки (Ф-Т-2). Відсутній журнал реєстрації
наказів, що є порушенням Кодексу законів про працю України
( 322-08 ). Не представлені трудові книжки, журнал обліку і руху трудових
книжок, що є порушення Інструкції про порядок ведення трудових
книжок на підприємствах, установах, організаціях, затвердженої
Мінпраці України, Мін'юстом України від 29.07.93 N 58
( z0110-93 ). Без дозволу санітарно-епідеміологічної служби
Чернігівського району функціонує зуботехнічна лабораторія, що є
порушенням вимог ст. 15 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" N 4004-XII
( 4004-12 ) від 24.02.94 р., постанови Кабінету Міністрів України
N 1109 ( 1109-99-п ) від 22.06.99 "Про затвердження Положення про
державний санітарний нагляд в Україні". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі приватному багатопрофільному підприємству
"ФІРМА "ДЕНТА" розпорядження про усунення в місячний термін
виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Веругою О.В.
(ідентифікаційний номер 2454207312, місце проживання фізичної
особи: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 94, кв. 12;
місце провадження діяльності: м. Ніжин, вул. Об'їжджа, 116).
Ліцензіат здійснює медичну діяльність за ліцензією МОЗ України від
16.03.2007 серії АВ N 333067, за спеціальністю: "акушерство і
гінекологія". Перевіркою встановлено наступне: Кабінет лікаря знаходиться в ізольованому приміщенні з
окремим входом на першому поверсі ТОВ фірми "Лакс". Підстава
користування приміщенням: договір оренди від 12 лютого 2007 р.,
дозвіл на розміщення об'єкта сфери послуг N 2245 виконкому
Ніжинської міської ради на підставі розпорядження N 36 від
20.02.2007 року. Кабінет забезпечений діагностичним, лікувальним обладнанням,
медичним інструментарієм згідно табелю оснащення: гінекологічне
крісло, кушетка, кольпоскоп, стерилбокс, шафа для медикаментів,
маніпуляційний стіл, тонометр, бактерицидна лампа, одноразовий
інструментарій. Крім зазначеного, встановлено невідповідність кабінету
акушера-гінеколога, який має складатися закладеним проектним
рішенням з двох приміщень: оглядового площею 20,0 кв.м та кабінету
консультативного прийому не менше 12,0 кв.м, вимогам
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я". У лікаря Веруги О.В. відсутні дані з рентгенологічних
досліджень в медичній книжці, що є порушенням ст. 8 Закону "Про
боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ). На деякі лікарські засоби відсутні інструкції та сертифікати
по застосуванню, що є порушенням вимог п. 5.3.2 наказу МОЗ України
від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ). Комісією виявлені порушення протиепідемічного режиму, а саме:
не вказані терміни приготування робочого 0,5% дезінфекційного
розчину бациллоцид; не представлено документального підтвердження
про закупку дезінфекційних засобів за 2008 р. відсутній запас
концентрату дезінфекційного розчину; не представлено регламент на
дезінфекційний засіб бациллоцид, що є порушенням СанПін 5179-90
( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров", наказу МОЗ СРСР N 254-89 "О развитии дезинфекцийного
дела в стране"; не представлено довідки про щеплення проти
гепатиту В згідно вимог постанови головного державного санітарного
лікаря України N 25 від 30.05.2006 р. "Про незадовільну
організацію імунопрофілактики вірусного гепатиту В серед медичних
працівників"; не представлено угоду на проведення дератизаційних і
дезінсекційних заходів, що є порушенням вимог СанПин 5179-90
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
больниц, родильних домов и других лечебных стационаров", наказу
МОЗ СРСР N 254-89 "О развитии дезинфекцийного дела в стране". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Верузі О.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ремезовою С.Л.
(ідентифікаційний номер 2426717283, місце проживання фізичної
особи: м. Чернігів, вул. Войкова, 13, кв. 139; місце провадження
діяльності: м. Чернігів, вул. Доценка, 27/3). Ліцензіат здійснює
медичну діяльність за ліцензією МОЗ України від 16.03.2007 серії
АВ N 348363, за спеціальністю: "стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: Медичний заклад розташований в пристосованому приміщенні,
ізольованому від житлової частини будинку, з окремим входом.
Підстава користування приміщенням: договір купівлі-продажу від
10.12.2007 р. N 12004. Площі наявних приміщень відповідають
вимогам ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони
здоров'я". Приміщення підключене до міських мереж водопостачання,
каналізації, опалення. Функціонує система припливно-витяжної
вентиляції з механічним спонуканням. Освітлення відповідає п. 2.1 СНиП 11-4-79 "Естественное и
искусственное освещение". На медичне обладнання представлено реєстраційні посвідчення
МОЗ України, сертифікати відповідності. Дезінфекція виробів медичного призначення, поточне та
генеральне прибирання приміщень проводиться зареєстрованими
деззасобами: бацилол АФ, корзолекс базік, бациллоцид расант. Для
обробки рук використовується стериліум. Для стерилізації інструментарію та перев'язувального
матеріалу встановлено повітряний стерилізатор типу ГП-40. Режими
стерилізації відповідають вимогам ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ).
Журнали контролю роботи режиму стерилізаторів, обліку якості
передстерилізаційної очистки ведуться за встановленими формами. Ведеться облікова документація: журнал обліку годин роботи
бактерицидних ламп, журнал реєстрації при надані медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом Ф. 108/о. Утилізація специфічних лікарняних відходів проводиться згідно
договору з СКП від 18.10.2007 р. N 113/л, вивезення та
знешкодження твердих побутових відходів здійснюється згідно
безстрокового договору від 15.11.2005 р. N 222. Також перевіркою виявлені порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), а саме: Не вирішено питання щодо страхування медичної сестри на
випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини згідно вимог п. 4
постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.98 N 1642
( 1642-98-п ) "Про затвердження порядку та умов обов'язкового
страхування медичних працівників". Не представлений договір на утилізацію відпрацьованих
люмінесцентних ламп, що є порушенням вимог постанови КМ N 440
( 440-95-п ) від 20.06.95 р. "Про затвердження Порядку одержання
дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Ремезовій С.Л.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватного підприємства "Стоматологічна клініка
лікаря Петренко" (ідентифікаційний код 34913380, місцезнаходження
та місце провадження діяльності: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Алгазіна, 60). Підприємство здійснює діяльність за ліцензією
МОЗ України серії АВ N 348344 від 25.05.2007, за спеціальностями:
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, зубний технік, медична сестра з стоматології. Перевірка була проведена в присутності головного лікаря
підприємства Петренка Т.В. Перевіркою встановлено наступне: Медична установа розташована в пристосованому ізольованому
приміщенні з окремим входом і виходом. Загальна площа приміщень
складає 329 кв.м. Підстава користування приміщенням: договір
оренди приміщення з ТОВ "Виробничо-торговельна фірма
"Керамік-Прилуки" від 25 квітня 2007 р. та рішення міської ради на
видачу дозволу про розміщення стоматологічного кабінету від
12.02.2007 р. Наявність приміщень, необхідних для провадження медичної
діяльності - відповідають наявному переліку приміщень та їх площі
діючим нормативам. Набір приміщень відповідає СНІП Л.8 - 71: стоматологічний
кабінет (29,10 кв.м), хірургічний кабінет (14 кв.м), кабінет
лікаря-стоматолога-ортопеда (14,0 кв.м), стерилізаційна
(10,85 кв.м), приймальня (18,9 кв.м), кабінет головного лікаря
(12,50 кв.м), рентгенкабінет (12,64 кв.м), кімната для інвентарю
та деззасобів (10,5 кв.м). Медична установа забезпечена діагностичним, лікувальним
обладнанням, медичним інструментарієм згідно табелю оснащення:
стоматологічні установки A'dec PERFORMER/111; "Clasik Mare";
рентген апарат "trophy IRIX 70", діодна фотополімерна лампа "Top
Light Plus"; 2 діодні фотополімерні лампи "Litex - 680-А"; апарат
"Вектор"; піскроструйний апарат "Prophi АР-11"; скайлер "Top
SELEKTOR"; стерилізатор "TAY-СТЕРИЛ 2000 автоматичний"; автоклав
TANGOR 16; 3 шафи для зберігання стерильних інструментів
"Panmed-1C". Під час перевірки виявлені порушення Ліцензійних умов
( z0189-01 ). На новостворених упаковках наборів лікарських засобів для
надання невідкладної медичної допомоги відсутні реквізити
(виробник лікарського засобу, підпис медичної сестри), що є
порушенням вимог наказу МОЗ України N 584 ( z0275-04 ) від
16.12.2003 р. (Р. 4. п. 4.5). Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу
персоналу з техніки безпеки, що є порушенням п. 5.4.15 наказу МОЗ
України N 103/346 ( z0820-02 ) від 18.09.2002 р. Не ведеться журнал обліку та реєстрації повідомлень і
приписів від Держінспекції МОЗ України та Держінспекції
в м. Прилуки, що є порушенням вимог наказу МОЗ України N 584
( z0275-04 ) від 16.12.2003 р. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі приватному підприємству "Стоматологічна
клініка лікаря Петренко" розпорядження про усунення в місячний
термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним підприємством "ПРОМІНЬ-МЕД"
(ідентифікаційний код 21392783, місцезнаходження юридичної особи:
м. Чернігів, вул. Щорса, 3; місце провадження діяльності:
м. Чернігів, вул. Щорса, б. 5-а). Підприємство здійснює медичну
діяльність за ліцензією МОЗ України від 09.06.2007 серії
АВ N 348667, за спеціальностями: офтальмологія, рефлексотерапія,
народна та нетрадиційна медицина. Перевірка була проведена в присутності директора
ПП "ПРОМІНЬ-МЕД" Рябка В.І. Перевіркою встановлено наступне: Медична установа розташована в пристосованому, окремому
будинку з двома входами. Загальна площа приміщень 107,5 кв.м.
Підстава користування приміщенням: свідоцтво про власність від
27.12.96 N 10-85/74-195. Наявність приміщень, необхідних для провадження медичної
діяльності відповідають наявному переліку приміщень та їх площі
діючим нормативам: кабінет прийому офтальмолога 18,9 кв.м;
діагностичний 12 кв.м; фізкабінет 19 кв.м; допоміжна кімната
10,8 кв.м. Медична установа забезпечена діагностичним, лікувальним
обладнанням, медичним інструментарієм згідно табелю оснащення, а
також забезпечена необхідним твердим і м'яким інвентарем. Комісією встановлено відсутність сертифікату державної
акредитації закладу охорони здоров'я, створеного ПП "ПРОМІНЬ-МЕД"
(порушення вимоги п. 5.4.14 Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
( z0189-01 ) в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються,
затвердженого спільним наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства
охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ), та
Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ), оскільки підприємство здійснює господарську
діяльність в галузі охорони здоров'я більше 2-х років. Не представлено технічну документацію (паспорт) на
вентиляційну систему (приміщення обладнано припливно-витяжною
вентиляцією з механічним спонуканням), що є порушенням вимог
розділу 6 СанПін "Санитарные правила устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильних домов и других лечебных
стационаров" ( n0003400-90 ), п. 7.43 додатка ДБН В.2.2-10-2001
( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я". Не представлені трудові книжки працівників, журнал обліку і
руху трудових книжок, що є порушення Інструкції про порядок
ведення трудових книжок на підприємствах, установах, організаціях,
затвердженої Мінпраці України, Мін'юстом України від 29.07.93 N 58
( z0110-93 ). Відсутній журнал реєстрації наказів, що є порушенням Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі приватному підприємству "ПРОМІНЬ-МЕД"
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним підприємством "БЕЛЛІССІМО"
(ідентифікаційний код 34853933, місцезнаходження юридичної особи:
м. Чернігів, пр-т Перемоги, 114), підприємство отримало ліцензію
МОЗ України від 16.02.2007 серії АВ N 317747 на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за спеціальностями:
стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія. Як стало відомо під час перевірки з січня поточного року
підприємство не працює, оскільки не був подовжений договір на
оренду. Директором підприємства Бутурлимовою О.В. була подана
заява про анулювання ліцензії та оригінал ліцензії. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 16.02.2007 серії
АВ N 317747, виданої ПП "БЕЛЛІССІМО" на провадження господарської
діяльності з медичної практики на підставі заяви, поданої
ліцензіатом (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: На підставі зазначених вище наказів МОЗ комісією Міністерства
була проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Іваніщевою Л.Г.
(ідентифікаційний номер 1918609368, місце проживання фізичної
особи: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 84, кв. 30).
Ліцензіат отримав ліцензію МОЗ України від 16.02.2007 серії
АВ N 317722 на провадження господарської діяльності з медичної
практики, за спеціальністю стоматологія. Як стало відомо під час перевірки з січня поточного року
ліцензіат не працює, оскільки не був подовжений договір на оренду.
Іваніщевою Л.Г. була подана заява про анулювання ліцензії та
оригінал ліцензії. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 16.02.2007 серії
АВ N 317722, виданої фізичній особі - підприємцю на провадження
господарської діяльності з медичної практики на підставі заяви,
поданої ліцензіатом (ст. 21 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Полянського М.Г.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Чехман В.М.
(ідентифікаційний код 2519912301, місце проживання фізичної особи:
м. Чернігів, вул. 1 Травня, 171, кв. 207), яка здійснює медичну
діяльність за ліцензією МОЗ України від 22.04.2005 серії
АВ N 106331, за лікарською спеціальністю "клінічна лабораторна
діагностика". Порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) перевіркою
не встановлено.
Слухали:
Полянського М.Г.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Богданом В.М.
(ідентифікаційний код 2587506218, місце проживання фізичної особи:
м. Чернігів, вул. 1 Травня, 171, кв. 207), який здійснює медичну
діяльність за ліцензією МОЗ України від 16.03.2007 серії
АВ N 317992, за лікарською спеціальністю "хірургія". Порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) перевіркою
не встановлено.
Слухали:
Філатову Л.А. - головного спеціаліста відділу інспектування
медичної практики Департаменту інспектування та контролю якості
медичних послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 01.02.2008 N 44 "Про
затвердження плану перевірок на I квартал 2008 року" та відповідно
до наказу МОЗ від 21.02.2008 N 48-Адм "Про планову перевірку
дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики" комісією Міністерства була проведена планова
перевірка дотримання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Мордиком Олександром Васильовичем (ідентифікаційний
код 2611009276, місце проживання фізичної особи: Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Грушевського, 9, кв. 16; місце провадження
діяльності: м. Ковель, вул. 40 років Перемоги, 13), який здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 22.02.2006 серії АВ N 049920, за спеціальностями:
стоматологія, ортопедична стоматологія. При прибутті на місце провадження господарської діяльності з
медичної практики за адресою: Волинська обл., м. Ковель,
вул. 40 років Перемоги, 13, комісією встановлено, що ліцензіат
тимчасово не працює, у зв'язку з захворюванням лікаря, про що
свідчила відповідна вивіска на дверях: "Стоматкабінет на ремонті.
Вибачте, стоматолог на лікарняному". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення: здійснити повторну перевірку у приватного підприємця
Мордика Олександра Васильовича у третьому кварталі поточного року.
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мороз О.Л.
(ідентифікаційний код 2455512082, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Відродження, 41-б, 2; місце
провадження діяльності: м. Луцьк, пр-т Відродження, 1), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики, за ліцензією
МОЗ України від 06.04.2006 серії АВ N 116259, за спеціальністю
"акушерство і гінекологія". Перевіркою встановлено наступне: Відсутня аптечка невідкладної медичної допомоги, що є
порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Медицина невідкладних станів" ( va024282-05, vb024282-05 ),
затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24
( v0024282-05 ); Виявлена розбіжність кількості прийнятих пацієнтів з
кількістю, поданих у статистичній звітності з питань охорони
здоров'я, згідно наказу МОЗ України та Держкомстату від 31.07.2000
р. N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм державної
статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій
щодо їх заповнень" (форма N 20 ( z0646-00 ), форма N 17
( z0644-00 ). На момент перевірки згідно з додатковою угодою до договору
оренди від 01.01.2007 р. N 54/07 в кабінеті з 25.02.2008 р.
проводяться ремонтні роботи, що не дає змоги перевірити стан
виконання дезінфекційних та протиепідемічних заходів. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Мороз О.Л.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Поремською Н.В.
(ідентифікаційний код 1938417149, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, майдан Київський, 1/41, місце
провадження: м. Луцьк, вул. Шопена, 10), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
06.10.2004 серії АБ N 113891, за лікарською спеціальністю
"терапія". Порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) перевіркою
не виявлено.
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Кондрацьким С.В.
(ідентифікаційний код 2400616319, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Миру, 5, 1, місце провадження
медичної практики: м. Луцьк, вул. Клима Савура, 46-б), який
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 22.02.2006 серії АВ N 049429, за спеціальністю
"терапевтична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: У Кондрацького Сергія Володимировича просрочена
I кваліфікаційна категорія за спеціальністю "терапевтична
стоматологія" (дійсна до 28.12.2007 р.), що є порушенням статті 74
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ) та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів". Аптечка невідкладної медичної допомоги укомплектована
не повністю, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( va024282-05,
vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005
N 24 ( v0024282-05 ). Обов'язкова державна статистична звітність з питань охорони
здоров'я (форма N 20 ( z0646-00 ), форма N 17 ( z0644-00 )
подається, але первинна медична документація (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого") ведеться
в поодиноких випадках, що є порушенням вимог абз. 3 п. 2.3.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Кондрацькому С.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Лупань Л.Є.
(ідентифікаційний код 2348819408, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Соборності, 30, кв. 13; місце
провадження діяльності: м. Луцьк, вул. Клима Савура, 46-б), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 22.02.2006 серії АВ N 049428, за спеціальністю
"терапевтична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне: У Лупань Лариси Євстафіївни прострочена I кваліфікаційна
категорія за лікарською спеціальністю "терапевтична стоматологія"
(дійсна до 28.12.2007 р.), що є порушенням статті 74 Закону
України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ) та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів". Аптечка невідкладної медичної допомоги укомплектована
неповністю, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( va024282-05,
vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005
N 24 ( v0024282-05 ). Первинна медична документація (форма 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого") ведеться в поодиноких
випадках, що є порушенням вимог абз. 3 п. 2.3.1 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Лупань Л.Є.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначеного наказу комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Пазюк Л.Ю.
(ідентифікаційний код 2267025887, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 24/5; місце провадження
медичної практики: м. Луцьк, пр-т Відродження, 1-а), яка здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 19.05.2006 серії АВ N 116965, за спеціальністю
"акушерство і гінекологія". Перевіркою встановлено наступне: У ліцензіата відсутня аптечка невідкладної медичної допомоги,
що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів" ( va024282-05,
vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005
N 24 ( v0024282-05 ). Не дотримуються вимоги щодо ведення медичної документації за
формами державної звітності. Обов'язкова державна статистична
звітність з питань охорони здоров'я згідно наказу МОЗ України та
Держкомстату від 31.07.2000 р. N 256/184 ( z0635-00 ) "Про
затвердження форм державної статистичної звітності з питань
охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнень" (форма N 20
( z0646-00 ), форма N 17 ( z0644-00 ) підприємцем подається, але
кількість прийнятих пацієнтів не співпадає з кількістю поданих у
звіті. На момент перевірки згідно з додатковою угодою до договору
оренди 54/07 від 01.01.2007 р. в кабінеті з 25.02.2008 р.
проводяться ремонтні роботи, що не дає змоги перевірити стан
виконання дезінфекційних та протиепідемічних заходів. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - приватному підприємцю
Пазюк Л.Ю. розпорядження про усунення у місячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Малковою Н.Г.
(ідентифікаційний код 2190011625, місце проживання фізичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 3/29, місце
провадження діяльності: м. Луцьк, вул. Рівненська, 76-а), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 15.06.2006 серії АВ N 155137, за спеціальністю
"фізіотерапія". Перевіркою встановлено наступне: Ліцензіатом несвоєчасно була подовжена попередня ліцензія
(термін дії попередньої ліцензії закінчився 13.05.2006 р., нова
ліцензія була отримана 15.06.2006 р.), що є порушенням п. 5.4.6
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я,
що ліцензуються, затвердженого спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ). На момент перевірки ліцензіат не здійснює господарську
діяльність за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 76-а, мотивуючи
це відмовою в подовженні договору оренди Луцьким заводом по
виробництву пластмасових виробів. Під час перевірки голові комісії була надана ліцензіатом
заява про анулювання ліцензії та оригінал ліцензії. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 15.06.2006 серії
АВ N 155137, виданої фізичній особі - підприємцю Малковій Н.Г. на
провадження господарської діяльності з медичної практики на
підставі заяви, поданої ліцензіатом (ст. 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Жишко Б.С.
(ідентифікаційний код 2706703113, місце проживання фізичної особи
та місце провадження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка 1,
12), який здійснює медичну діяльність за ліцензією МОЗ України від
09.03.2006 серії АВ N 049745, за лікарською спеціальністю "зубний
технік". Порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) перевіркою
не встановлено.
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Тавіфа" (ідентифікаційний код 31788837,
місцезнаходження юридичної особи та місце провадження медичної
практики: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 35), яке здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 14.09.2005 серії АБ N 292329, за спеціальностями:
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія. При прибутті на місце провадження господарської діяльності з
медичної практики за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі,
35, комісією встановлено, що ПП "Тавіфа" не працює, у зв'язку з
плановою реконструкцією, що підтверджується відповідними
документами (наказ по підприємству "Тавіфа" від 27.08.2007
N 108-07 "Про призупинення діяльності" та дозвіл на виконання
будівельних робіт" від 09.08.2007 N 237). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо повторної перевірки зазначеного підприємства
в III кварталі 2008 р.
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватною фірмою "СП "Фенікс" (ідентифікаційний код
21753471, місцезнаходження юридичної особи та місце провадження
медичної практики: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 1),
яка здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 01.12.2004 серії АБ N 121348, за
спеціальністю "стоматологія". При прибутті на місце провадження господарської діяльності з
медичної практики за адресою: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Ковельська, 1, комісією встановлено, що приватна фірма СП
"Фенікс" тимчасово не працює, у зв'язку з захворюванням лікаря,
про що свідчила відповідна вивіска на дверях: "Лікар хворий.
Кабінет тимчасово не працює з 21.02.2008". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо повторної перевірки зазначеного підприємства
в III кварталі 2008 р.
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства у
присутності директора Кальчика О.В. була проведена планова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Ескулап"
(ідентифікаційний код 13345901, місцезнаходження юридичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Відродження, 1, 526; місце
провадження діяльності: Волинська обл., м. Луцьк,
пр-т Відродження, 1/826, Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Волі,
66-а), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 12.10.2005 серії АВ N 049738, за
спеціальностями: стоматологія, рефлексотерапія. Слід зазначити, що директор ПП "Ескулап" Кальчик О.В. був
запрошений на засідання Ліцензійної комісії, проте не з'явився. Перевіркою встановлено наступне: Приватне підприємство не надало інформацію до органу
ліцензування про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії, що є порушенням п. 6.1.6
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов, затвердженого
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я
України від 18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ) (ліцензіат здійснює
господарську діяльність з медичної практики за адресою: Волинська
обл., м. Луцьк, пр-т Відродження, 2, що не відповідає даним,
зазначеним у поданих документах). Обов'язкова державна статистична звітність з питань охорони
здоров'я (форма N 20 ( z0646-00 ), форма N 17 ( z0644-00 )
підприємством не подається, що є порушенням вимог абз. 3 п. 2.3.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затверджених спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63
( z0188-01 ). Порушуються вимоги ДБН-2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Будинки і
споруди. Заклади охорони здоров'я" (стіни кабінету масажу не
обкладені керамічною плиткою, або не покриті масляною краскою, що
не дозволяє якісному проведенню вологого та генерального
прибирання з застосуванням деззасобів); Відсутні ємкості для беззараження рукавичок, шприців,
використаного ганчір'я. Для проведення ін'єкцій відсутні стерильні
кульки. На ємкості з дезрозчином відсутня дата приготування, що є
порушенням ГСТ 42-2-2-85 ( v0770400-85 ) "Дезінфекція і
стерилізація медичного призначення. Методи, засоби, режими". Відповідно до зазначеного комісією був складений Акт "Про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про
видачу ліцензії". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 12 жовтня 2005 р.
серії АВ N 049738, виданої ПП "ЕСКУЛАП" на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акту
"Про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії" (ст. 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства у
присутності директора Оштука М.Й. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ПП медичним центром "Здорова
родина" (ідентифікаційний код 31300540, місцезнаходження юридичної
особи: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Січова, 16; місце
провадження діяльності: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука,
48), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, урологія,
акушерство і гінекологія, офтальмологія. Перевіркою встановлено наступне: Не заключений договір з клініко-діагностичними лабораторіями
м. Луцька про проведення лабораторних обстежень з метою
забезпечення повного обсягу медичної допомоги пацієнтам; Підприємством не подається обов'язкова державна статистична
звітність з питань охорони здоров'я, згідно наказу МОЗ України та
Держкомстату від 31.07.2000 р. N 256/184 ( z0635-00 ) "Про
затвердження форм державної статистичної звітності з питань
охорони здоров'я та інструкції щодо їх заповнень" (форма N 20
( z0646-00 ), форма N 17 ( z0644-00 ), що є порушенням вимог
абз. 3 п. 2.3.1 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП медичний центр "Здорова родина"
розпорядження про усунення у місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства у
присутності директора Шагути Ю.П. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "КОНТИНІУМ-МЕДІКУС"
(ідентифікаційний код 32608394, місцезнаходження юридичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Президента Грушевського, 30/113-а;
місце провадження медичної практики: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Боженка, 34), яке здійснює господарську діяльність з медичної
практики за ліцензією МОЗ України від 20.07.2007 серії
АВ N 348894, за лікарськими спеціальностями: терапія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія,
акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, стоматологія,
кардіологія, фельдшер. Перевіркою встановлено наступне: Правила внутрішнього трудового розпорядку оформлені
не в установленому виді (розроблені по окремих розділах та
не затверджені на загальних зборах трудового колективу), що є
порушенням вимог Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). Стіни перев'язувальної не облицьовані керамічною плиткою, а
фарба, якою вони пофарбовані, повідставала від стін, що не дає
можливості якісного проведення вологого та генерального прибирання
приміщення з застосуванням дезінфекційних засобів, що є порушенням
наказу МОЗ СРСР N 720-78 ( v0720400-78 ) "Об улучшении медицинской
помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении
мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТзОВ "КОНТИНІУМ-МЕДІКУС" розпорядження про
усунення у місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали:
Філатову Л.А.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства у
присутності директора Салової О.О. була проведена планова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "ОСВІТА-ПЛЮС"
(ідентифікаційний код 34310174, місцезнаходження юридичної особи:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука, 2, 9; місце провадження
медичної практики: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сагайдачного,
6), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 28.08.2006 серії АВ N 191514, за
спеціальностями: терапія, стоматологія, рефлексотерапія, урологія,
хірургія, народна та нетрадиційна медицина, гастроентерологія,
проктологія, педіатрія, офтальмологія, отоларингологія,
сексопатологія, фізіотерапія, дерматовенерологія, акушерство і
гінекологія. Перевіркою встановлено, що з часу отримання ліцензії
ТОВ "ОСВІТА-ПЛЮС" господарську діяльність з медичної практики
не здійснювало (у зв'язку з дооснащенням матеріально-технічної
бази). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо повторної перевірки ТОВ "ОСВІТА-ПЛЮС" в третьому
кварталі 2008 р.
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 35 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 6 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 6 суб'єктів господарювання (Перелік 4
додатка 1); - видати копії ліцензій 5 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1); - видати дублікати ліцензій 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 6 додатка 1).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 1 додатка 2).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії М.В.Банчук
Секретар Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Микласевич Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н,
смт Бородянка, вул. Миру, 14, 73 Ідентифікаційний код: 2178710764 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/01-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптікомед"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Торгова, 1-б Ідентифікаційний код: 20968784 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія, сурдологія Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/02-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮТОН-АУДІО"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 14-б, оф. 51 Ідентифікаційний код: 33737889 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю отоларингологія Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/03-М
4 Бойчук Михайло Миколайович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н, с. Старі Богородчани, вул. Грушевського, 17 Ідентифікаційний код: 3013721875 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/04-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДЛАЙН ПЛЮС"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Постишева, 99 Ідентифікаційний код: 35374527 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, рентгенологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/05-М
6 Приватне підприємство "Медичні аспекти безпеки дорожнього
руху"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Глазунова, 3 Ідентифікаційний код: 35691506 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/07-М
7 Медичний центр реабілітацій дітей з соматичними
захворюваннями МОЗ України
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маріїнська, 2 Ідентифікаційний код: 24536739 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, радіологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, дієтологія,
рефлексотерапія, дитяча гастроентерологія, дитяча отоларингологія,
рентгенологія, дитяча пульмонологія, епідеміологія, дитяча
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія, дитяча
нефрологія, дитяча алергологія, медична психологія, дитяча
неврологія, дитяча ендокринологія, фізіотерапія, організація і
управління охороною здоров'я, дитяча кардіоревматологія,
лікувальна фізкультура, дитяча дерматовенерологія, дитяча
офтальмологія, інфекційні хвороби, дитяча гінекологія, ендоскопія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, дитяча
імунологія, підліткова терапія, клінічна лабораторна діагностика,
лабораторна імунологія, клінічна біохімія Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/01-М
8 Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Водопроводна, 1 Ідентифікаційний код: 03328497 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, професійна патологія,
психофізіологія, стоматологія, терапія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська
справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/02-М
9 Гаріб Олена Адилівна
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 32/1,
кв. 37 Ідентифікаційний код: 2498913683 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/03-М
10 Комунальна установа "Міська дитяча клінічна лікарня N 2"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Правди, 32 Ідентифікаційний код: 35596214 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, дитяча алергологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитяча пульмонологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча
хірургія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, загальна
практика - сімейна медицина, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна
фізкультура, фізіотерапія, функціональна діагностика,
рентгенологія, рефлексотерапія, генетика медична, медична
статистика, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, сестринська справа (операційна) Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/05-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "Високі медичні
технології "МРТ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Духновича, 93 Ідентифікаційний код: 34850881 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю радіологія, рентгенологія Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/07-М
12 Дочірнє підприємство "Санаторно-курортний комплекс
"МОРШИНКУРОРТ" ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок
України "Укрпрофоздоровниця"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Моршин, вул. Паркова
площа, 3 Ідентифікаційний код: 02649905 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія,
гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча
гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторні
дослідження хімічних факторів навколишнього середовища,
лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, неврологія, нефрологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, проктологія, психотерапія,
пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія, народна та нетрадиційна медицина, дієтологія, лікувальна
справа (невідкладні стани), сестринська справа Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/01-М
13 Адабаш Сергій Петрович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Сахарова, 42, кв. 201 Ідентифікаційний код: 2223718319 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/02-М
14 Свиридюк Олександр Михайлович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н,
м. Полонне, вул. Київська, 37-а, кв. 7 Ідентифікаційний код: 2866720553 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/04-М
15 Комунальний заклад "Обласний госпіталь для ветеранів
війни"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,
Синельниковський р-н, смт Роздори, вул. Виконкомівська, 9 Ідентифікаційний код: 33826456 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дієтологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, терапія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, лікувальна справа, лабораторна справа, сестринська
справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/05-М
16 Манюк Михайло Миколайович
Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква,
шосе Сквирське, 146 Ідентифікаційний код: 2479610978 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/07-М
17 Вакаров Владислав Володимирович
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня,
83 Ідентифікаційний код: 2734213639 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/10-М
18 Стеба Яна Валеріївна
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 161, кв. 27 Ідентифікаційний код: 2583313081 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/11-М
19 Монастир згромадження дочок милосердя Каносіянок
Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Соборна, 18 Ідентифікаційний код: 25511575 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія, акушерство
і гінекологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/02-М
20 Гребенюк Юрій Євгенович
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н,
м. Старобільськ, вул. Горького, 27 Ідентифікаційний код: 2796322832 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/03-М
21 Русін Володимир Тарасович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Фестівальна, 4-а, кв. 79 Ідентифікаційний код: 2154113852 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/04-М
22 Прилуцька міська дитяча лікарня
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Костянтинівська, 185 Ідентифікаційний код: 05483581 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, дитячі
інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, клінічна
лабораторна діагностика, дитяча неврологія, організація і
управління охороною здоров'я, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, підліткова терапія, рентгенологія, фізіотерапія,
дитяча хірургія, лабораторна справа (клініка), сестринська справа Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/08-М
23 Запорізький державний медичний університет
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26 Ідентифікаційний код: 02010741 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дієтологія, лікувальна
фізкультура і спортивна медицина, народна та нетрадиційна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
рефлексотерапія, терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
сестринська справа Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/09-М
24 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА МЕДІКАЛ
УКРАЇНА"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
В.І. Леніна, 10-а, кв. 46 Ідентифікаційний код: 35738769 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія, генетика
лабораторна, лабораторна імунологія, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна), сестринська справа Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/10-М
25 Кархачова Світлана Михайлівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Ворохіна, 6, кв. 38 Ідентифікаційний код: 2195910724 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/11-М
26 Молодан Олександр Вікторович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 212, кв. 126 Ідентифікаційний код: 2387203912 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, ультразвукова
діагностика Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/12-М
27 Товариство з обмеженою відповідальністю "СЛАОМЕД"
Місцезнаходження: м. Вінниця, пр-т Космонавтів, 46, кв. 53 Ідентифікаційний код: 32976847 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендоскопія, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/13-М
28 Товариство з обмеженою відповідальністю "Український
науково-інноваційний концерн "ОРЕОЛ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15,
к. 503-506 Ідентифікаційний код: 32596887 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/16-М
29 Воробйов Андрій Анатолійович
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Глухів, вул. Вознесенська,
49, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2404803130 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/17-М
30 Бражнік Олена Володимирівна
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85,
кв. 66 Ідентифікаційний код: 2872208509 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/19-М
31 Приватне підприємство "АСМЕД"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Єврейська, 11 Ідентифікаційний код: 34379959 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, мікробіологія і
вірусологія, сексопатологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, урологія, проктологія,
організація і управління охороною здоров'я; сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична
статистика Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/20-М
32 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛКАТ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65 Ідентифікаційний код: 30180265 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/23-М
33 Комунальний заклад охорони здоров'я Мереф'янської
центральної районної лікарні
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н,
м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 148 Ідентифікаційний код: 02002227 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія,
дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
психіатрія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною освітою: стоматологія, ортопедична стоматологія,
лікувальна справа, акушерська справа, медико-профілактична справа,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (патологія), рентгенологія, сестринська справа
(операційна), сестринська справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/24-М
34 Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРИЗМА СКС"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Набережна, 147 Ідентифікаційний код: 34225519 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/25-М
35 Приватне підприємство "Лабораторія "САВОН"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 16,
кв. 14 Ідентифікаційний код: 34927702 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/26-М
Всього: 35 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Ашуралієв Касум Ашуралійович
Місцезнаходження: Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Дзержинського, 54 Ідентифікаційний код: 2103924634 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
роботу за фахом "терапевтична стоматологія", відсутні відомості
про підвищення кваліфікації з терапевтичної стоматології Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/01-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична
лабораторія"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Блюхера, 17, кв. 54 Ідентифікаційний код: 25288091 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка не відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про
затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 05.03.2006 N 0503/06-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка Сучасних
Медичних Технологій"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Рози
Люксембург, 7 Ідентифікаційний код: 32836713 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: Довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики видана
не за встановленою формою, затвердженою наказом МОЗ України від
07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики, переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/09-М
3 Приватне підприємство "ДІМ КРАСИ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дмитрівська, 17-а, кв. 45 Ідентифікаційний код: 35679117 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: зазначена посада керівника
медичного закладу в наказі від 03.03.2008 N 1-К не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 )
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; виявлена
розбіжність найменування посади керівника медичного закладу між
наказом від 03.03.2008 N 1-К та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/08-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптима-форм"
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв-л Солнєчний, 26, кв. 1 Ідентифікаційний код: 32372265 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою у поданих документах не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; виявлена
розбіжність відомостей щодо керівника медичного закладу у довідці
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) (між пунктами 1.6 та 6.1) Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/07-М
5 Житомирський обласний будинок дитини для дітей-сиріт, які
залишились без піклування батьків, Житомирської обласної ради
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Корабельна, 8 Ідентифікаційний код: 05503562 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в довідці про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно%правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики відсутній
висновок про відповідність стану матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/14-М
6 Комунальний заклад "Міська поліклініка N 5"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
площа Визволення, 2/1 Ідентифікаційний код: 35229886 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: Довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики видана
не за встановленою формою, затвердженою наказом МОЗ України від
07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики, переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/22-М
Всього: 6 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИЗМА-13" ЛТД
з іноземними інвестиціями
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2 Ідентифікаційний код: 21649087 Переоформити ліцензію АВ N 317044 від 29.12.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
дитяча і стоматологія, терапевтична стоматологія терміном дії з
13.03.2008 по 29.12.2011 Ліцензію АВ N 317044 від 29.12.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/08-М
2 Маліков Павло Ігорович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Калнишевського, 18,
кв. 206 Ідентифікаційний код: 2847611559 Переоформити ліцензію АВ N 300423 від 17.11.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 13.03.2008
по 17.11.2011 Ліцензію АВ N 300423 від 17.11.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/06-М
3 Карташова Тетяна Петрівна
Місцезнаходження: АР Крим, Білогірський р-н, с. Криничне,
вул. Садова, 11 Ідентифікаційний код: 2194025280 Переоформити ліцензію АВ N 333562 від 27.04.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, ультразвукова діагностика терміном дії з 13.03.2008
по 27.04.2012 Ліцензію АВ N 333562 від 27.04.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/10-М
4 Приватне підприємство "Мед-Клуб"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Малиновського, 1, к. 31 Ідентифікаційний код: 33732330 Переоформити ліцензію АВ N 348086 від 27.04.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю нейрохірургія,
ендоскопія, ортопедія і травматологія, фізіотерапія, ультразвукова
діагностика, терапія, хірургія, неврологія, акушерство і
гінекологія, офтальмологія, гастроентерологія, отоларингологія,
дерматовенерологія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, урологія,
кардіологія, рентгенологія, психіатрія, наркологія,
психофізіологія, алергологія, ендокринологія, анестезіологія,
професійна патологія терміном дії з 13.03.2008 по 27.04.2012 Ліцензію АВ N 348086 від 27.04.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/05-М
5 Приватне підприємство "Сєвєродонецький
лікувально-діагностичний центр "ВІОМЕД"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
пр-т Гвардійський, 59-б, кв. 112 Ідентифікаційний код: 33968512 Переоформити ліцензію АВ N 116511 від 06.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, хірургія, проктологія, отоларингологія, ультразвукова
діагностика, медична сестра, медична сестра з масажу, онкологія,
терапевтична стоматологія терміном дії з 13.03.2008 по 06.04.2011 Ліцензію АВ N 116511 від 06.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/06-М
6 Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр
мікрохірургії ока"
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Комарова, 3 Ідентифікаційний код: 05389534 Переоформити ліцензію АБ N 106222 від 08.04.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія,
дитяча офтальмологія, анестезіологія, терапія, клінічна
лабораторна діагностика, трансплантологія, епідеміологія терміном
дії з 13.03.2008 по 08.04.2010 Ліцензію АБ N 106222 від 08.04.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/21-М
Всього: 6 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копії ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКУЛАП-3"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, вул. Інтернаціональна,
40, кв. 25 Ідентифікаційний код: 33187902 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
терапія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, судинна
хірургія, торакальна хірургія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча ортопедія
і травматологія, ендоскопія, лікувальна фізкультура, неврологія,
нейрохірургія, офтальмологія, отоларингологія, дитяча
отоларингологія, медична сестра з масажу за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Євпаторія, вул. Ситнікова, 83 Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/08-М
2 Приватне підприємство "СТОМАТОЛОГІЯ КМВ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Григоренка, 1-а, кв. 271 Ідентифікаційний код: 33148266 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Г. Дніпра, 41 Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/03-М
3 Ткач Алла Миколаївна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5,
кв. 17 Ідентифікаційний код: 2187716545 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, б-р Лесі Українки, 15, оф. 21 Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/09-М
4 Ширкова Олена Михайлівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 6, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2579713722 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Київ, пр. П. Григоренка, 26-а, офіс 262 Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/15-М
5 Мордик Олександр Васильович
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель,
вул. Грушевського, 9, кв. 16 Ідентифікаційний код: 2611009276 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична
стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 12, кв. 314 Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/18-М
Всього: 5 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 6
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
дубліката ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКО"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Правди, 63, кв. 48 Ідентифікаційний код: 33011538 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія,
неврологія, пульмонологія Реєстраційне досьє від 07.03.2008 N 0703/04-М
2 Антимійчук Андрій Орестович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Автобуду, 8,
кв. 38 Ідентифікаційний код: 2609906551 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія Реєстраційне досьє від 11.03.2008 N 1103/06-М
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Пандія"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Плеханівська, 126 Ідентифікаційний код: 34757073 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 12.03.2008 N 1203/01-Д
Всього: 1 справа.

Додаток 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
13.03.2008 N 8
Наказ
13.03.2008 N 129

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення препаратів з них
залишені без розгляду

1 Покровська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Покровський р-н,
смт Покровське, вул. Карла Маркса, 121 Ідентифікаційний код: 01988953 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: термін дії довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів закінчився Реєстраційне досьє від 05.03.2008 N 0503/01-К
Всього: 1 справа.on top