Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.04.2011 N 127

Про форму та строки подання звіту
про надходження сум єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та застосованих фінансових санкцій

На виконання пункту 3 частини першої статті 14 Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звіту про надходження сум єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та
застосованих фінансових санкцій, що додається.
2. Установити, що Пенсійний фонд України щомісяця подає до
Міністерства праці та соціальної політики України, фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування звіт про
надходження сум єдиного внеску та фінансових санкцій, застосованих
відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) у
строк до 15 числа місяця, наступного за звітним.
3. Установити, що територіальні органи Пенсійного фонду
України щокварталу подають до територіальних органів фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування звіт про
надходження сум єдиного внеску та фінансових санкцій, застосованих
відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) у
строк до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного
кварталу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Мущиніна.
Голова комісії з питань
проведення реорганізації,
перший заступник Міністра Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
13.04.2011 N 127

Форма ЄВ

ЗВІТ
про надходження сум єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та застосованих фінансованих санкцій
за "___" ____________ 20__ року

I. Фонд оплати праці
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників | за попередній місць |з початку року| | п/п | | перед звітним | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | А | В | 1 | 2 | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1 |Загальна сума | | | | |нарахованої | | | | |заробітної плати та | | | | |інших видів доходу | | | |-----+----------------------------------------------------------| | |у т.ч. | |-----+----------------------------------------------------------| | 1.1 |сума нарахованої | | | | |заробітної плати | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.2 |сума винагород за | | | | |договорами цивільно- | | | | |правового характеру | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.3 |сума оплати перших | | | | |п'яти днів тимчасової| | | | |непрацездатності, що | | | | |здійснюється за | | | | |рахунок коштів | | | | |роботодавця | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.4 |сума допомоги по | | | | |тимчасовій | | | | |непрацездатності, яка| | | | |виплачується за | | | | |рахунок коштів фондів| | | | |соціального | | | | |страхування, усього, | | | | |у т.ч. | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |1.4.1|сума допомоги по | | | | |тимчасовій | | | | |непрацездатності, яка| | | | |виплачується за | | | | |рахунок коштів Фонду | | | | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань на | | | | |виробництві | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.5 |Загальна сума | | | | |грошового | | | | |забезпечення | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.6 |Сума доходу (чистого | | | | |доходу), заявлена в | | | | |податковій декларації| | | | |фіз. особи-підприємця| | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.7 |Сума доходу (чистого | | | | |доходу), заявлена в | | | | |податковій декларації| | | | |від незалежної | | | | |професійної | | | | |діяльності | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2 |Загальна сума | | | | |нарахованої | | | | |заробітної плати, | | | | |суми винагород | | | | |цивільно-правового | | | | |характеру та інші | | | | |виплати, на які | | | | |нараховується єдиний | | | | |внесок, в межах | | | | |максимальної величини| | | | |нарахування, усього | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.1 |45,96% - для осіб | | | | |льотних екіпажів | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.2 |36,76% - 49,7% - для | | | | |роботодавців за | | | | |класами ризиків (ПФУ,| | | | |ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.3 |36,3% - для бюджетних| | | | |установ (ПФУ, ФССТВП,| | | | |ФССВБ, ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.4 |34,7% сум винагород | | | | |за договорами ЦПХ | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.5 |34,7% грошового | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.6 |34,7% фіз. особи - | | | | |СПД від чистого | | | | |доходу (ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.7 |34,7% фіз. особи від | | | | |чистого доходу - | | | | |(незал. проф. | | | | |діяльність) (ПФУ, | | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.8 |33,2% грошове | | | | |забезпечення батьків-| | | | |вихователів, які не | | | | |працюють (ПФУ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.9 |33,2% допомога по | | | | |тимчасовій | | | | |непрацездатності | | | | |(ПФУ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |2.10 |8,41% для | | | | |підприємств, | | | | |працюючим інвалідам | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |2.11 |5,5% для громадських | | | | |організацій інвалідів| | | | |працюючим інвалідам | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССНВВ)| | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |2.12 |5,3% для | | | | |всеукраїнських орг. | | | | |інвалідів (УТОГ, | | | | |УТОС) (ПФУ, ФССТВП, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3 |Загальна сума | | | | |нарахованої | | | | |заробітної плати, | | | | |суми винагород | | | | |цивільно-правового | | | | |характеру та інших | | | | |виплат, з яких | | | | |утримується єдиний | | | | |внесок, в межах | | | | |максимальної бази | | | | |нарахування, усього | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.1 |6,1% - державні | | | | |службовці (окремі | | | | |закони) (ПФУ, ФССТВП,| | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.2 |3,6% - особам, які | | | | |працюють на умовах | | | | |трудового договору | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.3 |2,85%- інвалідам | | | | |підприємств УТОГ та | | | | |УТОС (ПФУ, ФССТВП, | | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.4 |2,6% грошове | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.5 |2,6% - особам, які | | | | |виконують роботу за | | | | |ЦПХ (ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3.6 |2,0% допомога по | | | | |тимч. | | | | |непрацездатності | | | | |(ПФУ) | | | ------------------------------------------------------------------
II. Нарахування єдиного внеску
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників |за попередній місяць |з початку року| | п/п | | перед звітним | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | А | В | 1 | 2 | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1 |Нараховано ЄВ, всього| | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.1 |45,96% - для осіб | | | | |льотних екіпажів | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.2 |36,76% - 49,7% - для | | | | |роботодавців за | | | | |класами ризиків (ПФУ,| | | | |ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.3 |36,3% - для бюджетних| | | | |установ (ПФУ, ФССТВП,| | | | |ФССВБ, ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.4 |34,7% - сум винагород| | | | |за договорами ЦПХ | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.5 |34,7% - грошове | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.6 |34,7% - фіз. особи - | | | | |СПД від чистого | | | | |доходу (ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.7 |34,7% - фіз. особи - | | | | |від чистого доходу - | | | | |(незал. проф. | | | | |діяльність) (ПФУ, | | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.8 |33,2% - грошове | | | | |забезпечення батьків-| | | | |вихователів, які не | | | | |працюють (ПФУ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 1.9 |33,2% - допомога по | | | | |тимчасовій | | | | |непрацездатності | | | | |(ПФУ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |1.10 |8,41% - для | | | | |підприємств, | | | | |працюючим інвалідам | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ, | | | | |ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |1.11 |5,5% - для | | | | |громадських | | | | |організацій інвалідів| | | | |працюючим інвалідам | | | | |(ПФУ, ФССТВП,ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| |1.12 |5,3% - для | | | | |всеукраїнських | | | | |організацій інвалідів| | | | |(УТОГ та УТОС) (ПФУ, | | | | |ФССТВП, ФССНВВ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2 |Утримано із | | | | |заробітної плати | | | | |(доходу), всього | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.1 |6,1% - державних | | | | |службовців (окремі | | | | |закони) (ПФУ, ФССТВП,| | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.2 |3,6% - осіб, які | | | | |працюють на умовах | | | | |трудового договору | | | | |(ПФУ, ФССТВП, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.3 |2,85% - інвалідів | | | | |підприємств УТОГ та | | | | |УТОС (ПФУ, ФССТВП, | | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.4 |2,6% грошового | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців | | | | |(ПФУ, ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.5 |2,6% з сум за | | | | |договорами ЦПХ (ПФУ, | | | | |ФССВБ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 2.6 |2,0% з допомоги по | | | | |тимчасовій | | | | |непрацездатності | | | | |(ПФУ) | | | |-----+---------------------+---------------------+--------------| | 3 |Разом нараховано та | | | | |утримано ЄВ (1 + 2) | | | ------------------------------------------------------------------
III. Розрахунки по сплаті єдиного внеску
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника | Належить до | Зараховано по |Надійшло коштів | | п/п | | сплати | граничних | | | | | |термінах сплати | | | | |----------------+----------------+----------------| | | | у | з | у | з | у | з | | | |звітному|початку|звітному|початку|звітному|початку| | | | місяці | року | місяці | року | місяці | року | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 |Єдиний внесок, | | | | | | | | |всього, у т.ч. | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.1 |45,96% - для осіб | | | | | | | | |льотних екіпажів | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.2 |36,76% - 49,7% для | | | | | | | | |роботодавців за | | | | | | | | |класами ризиків | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.3 |36,3% для бюджетних| | | | | | | | |установ | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.4 |34,7% сум винагород| | | | | | | | |за договорами ЦПХ | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.5 |34,7% грошового | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |військовослужбовців| | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.6 |34,7% фіз. особи - | | | | | | | | |СПД від чистого | | | | | | | | |доходу | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.7 |34,7% фіз. особи | | | | | | | | |від чистого доходу | | | | | | | | |- (незалежна | | | | | | | | |професійна | | | | | | | | |діяльність) | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.8 |34,7% фіз. особи - | | | | | | | | |СПД спрощеної | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1.9 |33,2% допомога по | | | | | | | | |тимчасовій | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.10 |8,41% для | | | | | | | | |підприємств за | | | | | | | | |працюючих інвалідів| | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.11 |5,5% для | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |інвалідів за | | | | | | | | |працюючих інвалідів| | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.12 |5,3% для | | | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |інвалідів (УТОГ та | | | | | | | | |УТОС) | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.13.|добровільна участь | | | | | | | | |ст. 10 Закону (крім| | | | | | | | |фіз. осіб - | | | | | | | | |підприємців) | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.14.|38,11% - фіз. осіб | | | | | | | | |в разі добров. | | | | | | | | |участі на всі види | | | | | | | | |страхування | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.15.|36,6% - фіз. осіб в| | | | | | | | |разі добров. участі| | | | | | | | |з тимчасової втрати| | | | | | | | |працездатності | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| |1.16.|36,21% - фіз. осіб | | | | | | | | |в разі добров. | | | | | | | | |участі від | | | | | | | | |нещасних випадків | | | | | | | | |на виробництві | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2 |Єдиний внесок | | | | | | | | |(утримання), | | | | | | | | |всього, у т.ч. | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.1 |6,1% - державних | | | | | | | | |службовців (окремі | | | | | | | | |закони) | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.2 |3,6% - особам, які | | | | | | | | |працюють на умовах | | | | | | | | |трудового договору | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.3 |2,85% - інвалідам | | | | | | | | |підприємств УТОГ та| | | | | | | | |УТОС | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.4 |2,6% грошового | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |військовослужбовців| | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.5 |2,6% - особам, які | | | | | | | | |виконують роботу за| | | | | | | | |ЦПХ | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 2.6 |2,0% з допомоги по | | | | | | | | |тимчасовій | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 3 |Штрафні санкції | | | | | Х | Х | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 4 |Пеня | | | | | Х | Х | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 5 |Розстрочення коштів| | | | | | | |-----+-------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 6 |Усього єдиного | | | | | | | | |внеску (1 + 2 + 3 +| | | | | | | | |4 + 5) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
IV. Стан розрахунків єдиного внеску
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника |На початок року| На кінець звітного | |п/п | | | періоду | |----+---------------------+---------------+---------------------| | А | В | 1 | 2 | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 1 |Розстрочені суми ЄВ | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 2 |Авансові платежі | | | | |(переплата) | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 3 |Загальна сума боргу | | | | |ЄВ, у т.ч. | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| |3.1.|недоїмка зі сплати | | | | |єдиного внеску | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| |3.2.|Борг зі сплати | | | | |штрафних санкцій | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| |3.2.|Борг зі сплати пені | | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
пенсійного забезпечення М.Шамбір