Document v0114737-14, current version — Revision on August 20, 2014, on the basis - v0269737-14

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 114

Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 148 від 12.05.2014
№ 189 від 13.06.2014
№ 225 від 22.07.2014
№ 269 від 20.08.2014}

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою забезпечення ефективного виконання функцій органу ліцензування, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Затвердити склад Ліцензійної комісії з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 31.07.2013 № 327 Міністерства екології та природних ресурсів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Настасенка О. Г.

Міністр

А.В. Мохник


{Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) втратило чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 148 від 12.05.2014}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
16.04.2014  № 114
(у редакції наказу Мінприроди
22.07.2014  № 225)

СКЛАД
Ліцензійної комісії з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами


Настасенко О.Г.

-

заступник Міністра - керівник апарату, Голова Ліцензійної комісії


Романцов К.В.

-

директор Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, заступник Голови Ліцензійної комісії


Члени Комісії:


 


Сидоренко Л.П.

-

радник Міністра відділу забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра


Губа С.М.

-

заступник директора - начальник відділу нормативно-правового забезпечення Департаменту правової та міжнародної діяльності


Круть Ю.М.

-

начальник Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання


Буданова Т.О.

-

начальник відділу контролю за додержанням ліцензійних умов та нормування у сфері поводження з відходами Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи


Попович О.В.

-

начальник відділу дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики


Казимир М.М.

-

голова Державної екологічної інспекції України (за згодою)


Бондар О.І.

-

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (за згодою)


Шкамардіна А.О.

-

головний спеціаліст відділу дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи, секретар Ліцензійної комісії

{Додаток в редакції Наказів Міністерства екології та природних ресурсів № 189 від 13.06.2014, № 225 від 22.07.2014, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів  № 269 від 20.08.2014}on top