Document v0112733-16, current version — Adoption on March 18, 2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 112

Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки

Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460, та з метою покращення стану безпеки руху на автомобільному транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузеву програму забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки (далі - Галузева програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, відповідальних за виконання та реалізацію заходів, передбачених Планом заходів з виконання та реалізації Галузевої програми, який є додатком до Галузевої програми, Укртрансбезпеці, Укравтодору, підприємствам, установам та організаціям, які належать до сфери управління Мінінфраструктури:

1) забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених Планом заходів з виконання та реалізації Галузевої програми;

2) подавати щороку, до 15 січня року, наступного за звітним, Департаменту безпеки на транспорті інформацію про стан виконання та реалізації заходів, передбачених Планом заходів з виконання та реалізації Галузевої програми, для її узагальнення та подання до 01 лютого року, наступного за звітним, керівництву Мінінфраструктури.

3. Департаменту безпеки на транспорті забезпечити:

1) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Мінінфраструктури;

2) у разі необхідності, своєчасне внесення змін до Галузевої програми та (або) Плану заходів з виконання та реалізації Галузевої програми, з метою підвищення ефективності їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

В. ОмелянЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18.03.2016  № 112

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки

I. Стан забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я дорожньо-транспортний травматизм є 8-м у переліку причин смертності у світі та головною причиною смертності молоді у віці від 15 до 30 років.

На сьогодні в Україні в дорожньо-транспортних пригодах (далі - ДТП) в середньому за одну добу гине близько 10 осіб, а в цілому за рік - до 5 тис. осіб.

Втрати від ДТП включають також економічну складову. Зокрема, відповідно до розрахунків Світового банку економічні збитки України від дорожньо-транспортного травматизму сягають близько 5 млрд. дол. США, що становить до 4 % валового внутрішнього продукту на рік. Ця сума включає матеріальні витрати, пов'язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, а також людські втрати через отримані внаслідок ДТП серйозні травми або смерть.

Загальний стан безпеки дорожнього руху не повною мірою задовольняє очікування суспільства, що спонукає до вжиття невідкладних заходів, спрямованих на вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху і створенням безпечних та комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху.

З метою зниження рівня аварійності на автомобільному транспорті та тяжкості наслідків, які настають унаслідок виникнення ДТП, а також забезпечення прийнятного рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, протягом 2013-2015 років відповідно до наказу Мінінфраструктури від 04.04.2013 № 210 (із змінами, внесеними відповідно до наказів Мінінфраструктури від 08.04.2014 № 171 та від 29.04.2015 № 158) діяла Галузева програма забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2013-2015 роки (далі - Галузева програма 2013-2015 років).

Головним завданням Галузевої програми 2013-2015 років було комплексне розв'язання проблем, пов'язаних із безпекою автомобільних перевезень, забезпечення пріоритету життя і здоров'я учасників дорожнього руху, а її основною метою було зниження рівня аварійності на автомобільному транспорті, забезпечення максимально прийнятного рівня безпеки автомобільних перевезень пасажирів і вантажів шляхом здійснення комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки руху на автомобільному транспорті.

Проте, аналізуючи стан аварійності на автомобільному транспорті загального користування протягом періоду дії Галузевої програми 2013-2015 років, можна дійти висновку про недостатність здійснених заходів з її реалізації, унаслідок чого частково знизився рівень аварійності на цьому виді транспорту.

Так, попри відносне зменшення на 6,9 % у 2014 році загальної кількості ДТП, скоєних з вини водіїв ліцензованих суб'єктів господарювання, та кількості травмованих у них осіб на 3,2 % порівняно з абсолютними показниками 2013 року, кількість загиблих осіб у 2014 році збільшилася на 9,1 % порівняно з показниками 2013 року.

Що ж стосується 2015 року, то, за даними Укртрансбезпеки, з вини водіїв ліцензованих автомобільних перевізників сталося 1040 ДТП, у яких 71 особа загинула та 772 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.

Порівняно з 2014 роком кількість ДТП з вини ліцензованих суб'єктів господарювання зменшилась на 44,6 %, кількість загиблих збільшилась на 18,3 %, а кількість травмованих зменшилась на 13,0 %.

За даними ПАТ "Укрзалізниця", у 2015 році на залізничних переїздах і коліях поза межами дії залізничних переїздів залізниць України сталося 73 ДТП, у тому числі 60 ДТП - безпосередньо на залізничних переїздах і 13 - на коліях поза межами дії залізничних переїздів.

У 27 випадках ДТП були потерпілі. Так, унаслідок цих ДТП загинуло 13 осіб і 32 особи було травмовано. Порівняно з 2014 роком кількість ДТП збільшилася на 9,0 %. При цьому кількість загиблих і травмованих у них осіб зменшилась на 31,6 % та на 5,9 % відповідно.

З вини працівників залізничного транспорту у 2015 році сталося 3 випадки ДТП, в одному з яких травмовано 3 особи. У 2014 році таких ДТП не було.

Разом з цим протягом 2015 року сталося 1 ДТП з вини водія ліцензованого автомобільного транспорту, у якому 1 особа загинула та 5 осіб було травмовано.

Варто зазначити, що найбільше випадків ДТП трапилось саме на залізничних переїздах, розміщених на головних та станційних коліях залізниць України (4395 залізничних переїздів), де постійно здійснюється рух поїздів з установленою швидкістю. Наслідки таких зіткнень передбачити неможливо, і при певному збігу обставин зіткнення призводять до загибелі людей, пошкодження транспортних засобів, рухомого складу та інфраструктури залізниць.

Основними причинами виникнення негативних явищ щодо безпеки руху автомобільного транспорту і як наслідок нинішнього стану справ з аварійністю на зазначеному виді транспорту є:

1. Неефективність адміністративних важелів управління безпекою руху і нестворення необхідних умов для реалізації перевізниками своїх можливостей щодо забезпечення безпеки перевезень.

2. Недосконалість правових механізмів та нормативно-правового регулювання у сфері безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

3. Запровадження у II півріччі 2014 року та I півріччі 2015 року мораторію на здійснення контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання (підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами - підприємцями), що здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

4. Неефективність наявної системи ліцензування на автомобільному транспорті.

5. Низька кваліфікація та підготовка керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів, недосконалість системи їх професійної компетентності.

6. Незадовільний технічний стан транспортних засобів та низький рівень їх оснащення засобами пасивної і активної безпеки (зокрема, використання на маршрутах автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, автобусів, які побудовані на шасі вантажних автомобілів та які не мають засобів пасивної і активної безпеки, а саме: ременів безпеки, обмежувачів швидкості, тахографів).

7. Необлаштованість автомобільних доріг та залізничних переїздів засобами, що забезпечують безпеку руху (зокрема, відсутність або неефективне облаштування автомобільних доріг та залізничних переїздів технічними засобами безпеки, незадовільне облаштування дорожніми огородженнями автомобільних доріг на небезпечних ділянках, а також якість цих огороджень).

8. Оптимізація деяких центральних органів виконавчої влади, що гальмує процес реформування органів державного нагляду (контролю) за забезпеченням безпеки на автомобільному транспорті.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" у 2014 - 2015 роках здійснювалося реформування центральних органів виконавчої влади, у тому числі контрольно-наглядових органів.

Зокрема, було утворено Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку) у результаті реорганізації шляхом злиття Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції). При цьому наприкінці 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1378-р "Питання Державної служби з безпеки на транспорті" забезпечено здійснення покладених на Укртрансбезпеку постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті" функцій і повноважень Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції, що припиняються.

Варто також зазначити, що у 2014 році підписано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яку Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII Верховна Рада України ратифікувала.

Підписання Угоди про асоціацію внесло деякі корективи до переліку завдань у галузі автомобільного транспорту, у тому числі з питань безпеки руху.

Так, з метою покращення стану безпеки руху на автомобільному транспорті та адаптації національного законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу, на виконання Угоди про асоціацію та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, проводилася робота щодо імплементації у національне законодавство України у сфері автомобільного транспорту і безпеки дорожнього руху норм та стандартів Європейського Союзу у сфері безпеки руху автомобільного транспорту.

При цьому для усунення системних проблем та прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху, зокрема щодо правових механізмів і законодавчого регулювання у цій сфері, здійснювалася робота щодо розроблення нових та внесення змін до чинних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту та безпеки руху.

Одним із результатів такої роботи стало розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу", яким, серед іншого, пропонується внесення змін до цілої низки законодавчих актів України, які регулюють діяльність автомобільного транспорту та забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту.

Варто зазначити, що для здійснення комплексних заходів із зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП, створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, а також для вдосконалення системи державного управління безпекою дорожнього руху в Україні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 294 (далі - постанова № 294) в Україні було затверджено Державну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року (далі - Держпрограма), додатком 2 до якої було визначено конкретні завдання і заходи з її виконання.

Проте вказана Держпрограма разом із відповідними завданнями і заходами з її виконання не була реалізована належним чином, оскільки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 71 "Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" у 2014 році виконання Держпрограми було припинено достроково, а постанову № 294 - визнано такою, що втратила чинність.

Разом з цим на сьогодні також завершилася реалізація стратегічних та програмних документів, прийнятих Кабінетом Міністрів України з метою вирішення питань забезпечення безпеки дорожнього руху та вдосконалення механізму державного регулювання в цій сфері, а саме: Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р, та плану заходів щодо реалізації цієї Стратегії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 140-р.

У зв'язку з цим, а також беручи до уваги відсутність на сьогодні в Україні програмного документа, який би визначав завдання та комплексні заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, та загальнонаціонального плану дій у цій сфері, одним із дієвих способів розв'язання наявних проблем із забезпеченням належного рівня безпеки дорожнього руху є прийняття та подальше виконання Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки (далі - Галузева програма).

II. Мета Галузевої програми

Метою Галузевої програми є покращення ситуації у сфері безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті в Україні (насамперед під час здійснення комерційних автомобільних перевезень), зниження рівня аварійності на автомобільному транспорті, кількості ДТП та тяжкості наслідків, до яких вони призводять, забезпечення прийнятного рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом шляхом реалізації заходів з покращення стану безпеки руху автомобільного транспорту.

III. Основні напрями, завдання та заходи Галузевої програми

Галузева програма спрямована на комплексне розв'язання проблем, пов'язаних із безпекою автомобільних перевезень, забезпечення пріоритету життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху.

Основними завданнями Галузевої програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки автомобільних перевезень, у тому числі з урахуванням змін у законодавстві в частині здійснення його адаптації (наближення) до законодавства ЄС у цій сфері, а також проведення в Україні адміністративної реформи;

запровадження системи управління безпекою руху на автомобільному транспорті та запобігання аварійності;

підвищення ефективності здійснення державного контролю (нагляду) за забезпеченням безпеки руху на автомобільному транспорті;

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо режимів праці та відпочинку водіїв транспортних засобів;

запровадження правового механізму допуску до експлуатації та використання сучасних і безпечних за конструкцією транспортних засобів;

запровадження вимог стосовно підтвердження професійної компетентності керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів;

удосконалення порядку обліку та інформування про ДТП;

усунення недоліків в облаштуванні технічними засобами безпеки та утриманні дорожньої інфраструктури та залізничних переїздів;

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед перевізників і громадськості, взаємодія із заінтересованими органами та організаціями з питань безпеки автомобільних перевезень.

Невід'ємною частиною Галузевої програми є План заходів з виконання та реалізації Галузевої програми (далі - План заходів Галузевої програми), який є її додатком.

План заходів Галузевої програми містить перелік завдань та заходів, спрямованих на розв'язання основних проблем у сфері безпеки автомобільних перевезень та досягнення мети Галузевої програми, і складається з таких пунктів:

1. Організація діяльності автомобільного транспорту та забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту.

2. Державний нагляд (контроль) за забезпеченням безпеки руху на автомобільному транспорті.

3. Сертифікація на автомобільному транспорті та вимоги до конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

4. Стандартизація на автомобільному транспорті.

5. Вимоги до персоналу автомобільних перевізників та підтвердження професійної компетентності керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів.

6. Інформування про надзвичайні події та ситуації на автомобільному транспорті, порядок обліку та розслідування дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті.

7. Безпека автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

8. Безпека руху на залізничних переїздах.

9. Інформаційно-роз'яснювальна робота, співпраця з іншими міністерствами, центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями, міжнародна співпраця з питань безпеки руху на автомобільному транспорті.

10. Безпека руху відомчого автомобільного транспорту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

IV. Очікувані результати, ефективність Галузевої програми

Виконання Галузевої програми дасть змогу забезпечити:

1) покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення кількості ДТП та осіб, що постраждали внаслідок скоєння ДТП;

2) зменшення соціальних та економічних втрат і збитків унаслідок ДТП та наслідків, до яких вони призводять;

3) підвищення ефективності формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті;

4) здійснення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

5) підвищення рівня безпеки дорожньої інфраструктури та залізничних переїздів, зменшення кількості місць концентрації ДТП на автомобільних шляхах України.

V. Фінансове забезпечення виконання Галузевої програми

Більшість заходів, визначених Планом заходів Галузевої програми, передбачають виконання робіт з перегляду чинних, розроблення та запровадження нових законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів і не потребують фінансування.

Реалізація тих заходів, які потребують фінансування, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у разі їх виділення, у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, з урахуванням підготовленого належним чином фінансово-економічного обґрунтування, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Заступник директора
Департаменту безпеки
на транспорті -
начальник відділу
безпеки руху та перевезення
небезпечних вантажів
МінінфраструктуриД.І. МіковДодаток
до Галузевої програми забезпечення
безпеки руху на автомобільному
транспорті
на 2016-2018 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання та реалізації Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки


з/п

Заходи

Строк виконання

Відповідальні виконавці та співвиконавці

1

2

3

4

1

Організація діяльності автомобільного транспорту та забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту

1.1

Забезпечити супровід проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу" (реєстраційний № 3713 від 24.12.2015) під час його розгляду у Верховній Раді України

До прийняття Закону України

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

1.2

Розробити, забезпечити видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Укртрансбезпека - відп.
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

1.3

Розробити, забезпечити видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення та впровадження систем управління безпекою руху на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Укртрансбезпека - відп.
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

1.4

Розробити та забезпечити подання на розгляд Кабінету Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення придорожньої перевірки придатності комерційних транспортних засобів до експлуатації"

2016 рік*

Укртрансбезпека - відп.;
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури;
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

1.5

Розробити, забезпечити видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Системи обов'язкових та добровільних сповіщень щодо безпеки руху на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Укртрансбезпека - відп.
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

1.6

Розробити, забезпечити видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку ведення бази даних добровільних і обов'язкових сповіщень щодо безпеки руху на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Укртрансбезпека - відп.
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

2

Державний нагляд (контроль) за забезпеченням безпеки руху на автомобільному транспорті

2.1

Організація та проведення комплексу профілактичних заходів на автомобільному транспорті:

Щороку протягом 2016 - 2018 років

Укртрансбезпека та її територіальні органи

2.1.1

"Автобус - 201_"

Щороку протягом 2016 - 2018 років
(II квартал)

Укртрансбезпека та її територіальні органи

2.1.2

"Увага! Серпень - масові перевезення"

Щороку протягом 2016 - 2018 років
(III квартал)

Укртрансбезпека та її територіальні органи

2.1.3

"Перевізник - зима"

Щороку протягом 2016 - 2018 років
(IV квартал)

Укртрансбезпека та її територіальні органи

2.2

Забезпечити розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

I півріччя 2016 року

Укртрансбезпека - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

2.3

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері автомобільного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів"

I півріччя 2016 року

Укртрансбезпека - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

3

Сертифікація на автомобільному транспорті та вимоги до конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

3.1

Забезпечити розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 568 "Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів"

III квартал 2016 року

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

3.2

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до Порядку узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансу від 22.06.2000 № 338, зареєстрованого в Мін'юсті 10.07.2000 за № 404/4625

2016 рік

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

3.3

Забезпечити розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання"

2016 рік

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

3.4

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрованим в Мін'юсті 14.09.2012 за № 1586/21898"

III квартал 2016 року

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

3.5

Забезпечити розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" в частині запровадження обов'язкового обладнання на автобусах які використовуються для перевезень пасажирів та їх багажу, систем виклику підрозділів екстреної допомоги населенню, які активуються як автоматично, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, так і в ручному режимі, за допомогою пунктів зв'язку, встановлених в полі доступу водія та в салоні автобуса

2016 рік

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

4

Стандартизація на автомобільному транспорті

4.1

Забезпечити перегляд та внесення змін до ДСТУ 2935-94 "Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення" в частині приведення термінів та визначень у сфері безпеки дорожнього руху у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів України та Європейського Союзу

2016 рік

ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

4.2

Забезпечити прийняття та видання методом "Переклад" європейських стандартів з розрахунку кріплення вантажів під час їх перевезення автомобільними транспортними засобами, а саме:
- EN 12195-1:2010 "Засоби для закріплення вантажів на дорожніх транспортних засобах - Безпека - Частина 1: Розрахунок убезпечувальних сил";
- EN 12195-2:2001 "Засоби для закріплення вантажів на дорожніх транспортних засобах - Безпека - Частина 2: Текстильні закріплення зі штучних волокон";
- EN 12195-3:2001 "Засоби для закріплення вантажів на дорожніх транспортних засобах - Безпека - Частина 3: Закріплювальні ланцюги";
- EN 12195-4:2003 "Засоби для закріплення вантажів на дорожніх транспортних засобах - Безпека - Частина 4: Закріплювальні сталеві троси";
- EN 12640:2001 "Убезпечення вантажів на дорожніх транспортних засобах. Кріпильні точки на транспортних засобах комерційного призначення для перевезення вантажів: Мінімальні вимоги та випробування";
- EN 12641-1:2005 "Знімні кузови і транспортні засоби комерційного призначення - Тенти - Частина 2: Мінімальні вимоги до кузовів-фургонів з боковими шторками";
- EN 12642:2006 "Убезпечення вантажів на дорожніх транспортних засобах - Конструкція кузова транспортних засобів комерційного призначення - Мінімальні вимоги"

I півріччя 2017 року

ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

5

Вимоги до персоналу автомобільних перевізників та підтвердження професійної компетентності керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів

5.1

Забезпечити розроблення та прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання водіїв і персоналу автомобільного транспорту"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.2

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку визначення центру спеціального навчання персоналу на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.3

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про центр спеціального навчання персоналу на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.4

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.5

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про орган, уповноважений проводити перевірку знань"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.6

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку складання іспитів персоналом на автомобільному транспорті"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.7

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про Атестаційну комісію Мінінфраструктури з визначення центру спеціального навчання та органу, уповноваженого проводити перевірку знань керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.8

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження типових навчально-тематичних планів і програм курсу спеціального навчання водіїв"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.9

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Типових навчально-тематичних планів і програм курсу спеціального навчання керівників, менеджерів (управителів) з перевезень"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.10

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Загального переліку тестових завдань, що використовуються під час перевірки знань керівників, менеджерів (управителів) з перевезень"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.11

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Загального переліку тестових завдань, що використовуються під час перевірки знань водіїв"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.12

Забезпечити розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення, постачання, ведення обліку та звітності бланків сертифіката, що підтверджує рівень знань керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв"

2016 рік*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

5.13

Забезпечити створення та впровадження в Україні системи підготовки та підтвердження професійної компетентності керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів

2017 - 2018 роки*

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

6

Інформування про надзвичайні події та ситуації на автомобільному транспорті, порядок обліку та розслідування дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті

6.1

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до Інструкції про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 26.03.2012 № 186, зареєстрованої в Мін'юсті 11.04.2012 за № 541/20854

2016 рік

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

6.2

Забезпечити видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)"

III квартал 2016 року

Укртрансбезпека

6.3

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури, МВС щодо затвердження Змін до Порядку взаємодії та обміну інформацією між Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті та Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Мінінфраструктури, МВС від 19.09.2014 № 459/977, зареєстрованим в Мін'юсті 10.10.2014 за № 1230/26007

III квартал 2016 року

Укртрансбезпека

6.4

Забезпечити розроблення, видання та подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 23.06.2015 № 231, зареєстрованим в Мін'юсті 09.07.2015 за № 818/27263"

III квартал 2016 року

Укртрансбезпека

7

Безпека автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7.1

Забезпечити проведення робіт, пов'язаних з удосконаленням дорожніх умов та організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, а також комплексних інженерних заходів у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійно небезпечних ділянках автомобільних доріг, з метою усунення причин їх виникнення та зняття з обліку місць концентрації дорожньо-транспортних пригод

Щороку протягом 2016 - 2018 років

Укравтодор

7.2

Забезпечити проведення спільно з представниками МВС (Національної поліції України), інших заінтересованих органів та організацій комісійних обстежень автомобільних доріг загального користування

Щороку двічі на рік
(квітень - травень, вересень - жовтень)

Укравтодор - відп.
Укртрансбезпека

7.3

Забезпечити розроблення та видання наказів Укравтодору щодо затвердження Планів заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування на 2016, 2017 та 2018 роки

Щороку протягом I кварталу 2016 - 2018 років

Укравтодор

7.4

Забезпечити використання під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками сприйняття всіма учасниками дорожнього руху

Щороку протягом 2016 - 2018 років

Укравтодор

7.5

Забезпечити впровадження сучасних технологій будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування з використанням новітніх матеріалів та конструкцій з метою забезпечення високого рівня безпеки дорожнього руху

Щороку протягом 2016 - 2018 років

Укравтодор

7.6

Забезпечити приведення нормативно-технічної бази з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування у відповідність з вимогами законодавчих і нормативних документів Європейського Союзу в частині забезпечення безпеки дорожнього руху

Щороку протягом 2016 - 2018 років

Укравтодор

7.7

Забезпечити розроблення та прийняття акта законодавства щодо впровадження проведення в Україні аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування згідно з положеннями Директиви 2008/96/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19.11.2008 про управління безпекою дорожньої інфраструктури

2016 - 2017 роки

Укравтодор - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури

8

Безпека руху на залізничних переїздах

8.1

Забезпечити розроблення та затвердження заходів із забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України на 2016 - 2020 роки

I півріччя 2016 року

ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" - відп.
Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту Мінінфраструктури

8.2

Забезпечити виконання заходів, передбачених на 2016 - 2018 роки Галузевою програмою забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2016 - 2020 роки, затвердженою Головою комісії з реорганізації - виконуючим обов'язки генерального директора Укрзалізниці

Щороку протягом 2016 - 2018 років

ПАТ "Укрзалізниця"

8.3

Забезпечити надання інформації щодо проведених спільно з представниками МВС (Національної поліції України), інших заінтересованих органів та організацій комісійних обстежень залізничних переїздів:

 

 

8.3.1

Регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця"

Щороку протягом 2016 - 2018 років
двічі на рік
(червень, листопад)

Укртрансбезпека - відп.
ПАТ "Укрзалізниця"
Укравтодор

8.3.2

Підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

Щороку протягом 2016 - 2018 років
двічі на рік
(червень, листопад)

Укртрансбезпека - відп.
ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"
Укравтодор

8.3.3

Інших залізничних переїздів

Щороку протягом 2016 - 2018 років
двічі на рік
(червень, листопад)

Укртрансбезпека - відп.
Укравтодор

9

Інформаційно-роз'яснювальна робота, співпраця з іншими міністерствами, центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями, міжнародна співпраця з питань безпеки руху на автомобільному транспорті

9.1

Забезпечити в межах компетенції організацію та участь у заходах в рамках проведення щорічного всеукраїнського Тижня безпеки дорожнього руху

Щороку протягом 2016 - 2018 років
(листопад)

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
ПАТ "Укрзалізниця"

9.2

Забезпечити організацію та проведення "Днів безпеки" на автомобільному транспорті

Щокварталу протягом 2016 - 2018 років

Укртрансбезпека та її територіальні органи

9.3

Забезпечити участь в установленому порядку (за наявності відповідного фінансування) в роботі сесій та інших заходах Робочої групи з безпеки дорожнього руху (WP.1) та Всесвітнього форуму для узгодження правил в галузі транспортних засобів (WP.29) Комітету з внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської економічної комісії (ЄЕК) Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Щороку протягом 2016 - 2018 років
(згідно із графіком проведення засідань сесій та інших заходів WP.1 та WP.29 КВТ ЄЕК ООН)

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

9.4

Забезпечити участь в роботі та реалізації міжнародних та європейських проектів технічної допомоги (зокрема, із залученням та використанням інструментів інституційної розбудови TRACECA, TWINNING, TAIEX) з питань підвищення рівня безпеки руху на автомобільному транспорті та дорожнього руху в цілому, впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства України до вимог і стандартів Європейського Союзу у цій сфері

2016 - 2018 роки
(з урахуванням пріоритетів залучення та реалізації міжнародної та європейської технічної допомоги)

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

9.5

Забезпечити участь у проведенні консультацій з експертами Європейського Союзу щодо послідовності наближення норм національного законодавства України у сфері безпеки руху на автомобільному транспорті та дорожнього руху в цілому до норм та стандартів Європейського Союзу

2016 - 2018 роки

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

9.6

Проведення засідань Комісії Мінінфраструктури з питань безпеки транспорту

Постійно протягом 2016 - 2018 років
(за потребою, але не рідше 1 разу на півріччя)

Департамент безпеки на транспорті Мінінфраструктури - відп.
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури
Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

10

Безпека руху відомчого автомобільного транспорту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

10.1

Забезпечити розроблення та впровадження на власних підприємствах Системи управління безпекою руху на автомобільному транспорті з урахуванням положень національного стандарту ДСТУ ISO 39001:2015 "Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT)"

2016 - 2018 роки

Укравтодор
ПАТ "Укрзалізниця"
ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"
УДППЗ "Укрпошта"
ДП "Адміністрація морських портів України"
інші підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Примітка:
____________
* - з урахуванням прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу".

Заступник директора
Департаменту безпеки
на транспорті -
начальник відділу
безпеки руху та перевезення
небезпечних вантажів
МінінфраструктуриД.І. Міков

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}on top