Про рішення щодо скарги Чернігівського учбово-виробничого підприємства
Мінекономіки, європ.інтеграції; Order, Opinion on April 20, 2005107
Document v0107569-05, current version — Adoption on April 20, 2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2005 N 107

Про рішення щодо скарги Чернігівського
учбово-виробничого підприємства

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 ) "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги Чернігівського
учбово-виробничого підприємства стосовно організації та здійснення
державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська атомна
станція" процедури закупівлі одягу робочого чоловічого
(додається).
2. Залишити скаргу Чернігівського учбово-виробничого
підприємства без задоволення згідно з висновком, що додається.
3. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома
державного спеціалізованого підприємства і Чернігівського
учбово-виробничого підприємства протягом п'яти робочих днів з дня
його підписання.
Заступник Міністра С.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
22.04.2005 N 107

ВИСНОВОК
щодо розгляду скарги Чернігівського учбово-виробничого
підприємства стосовно організації та здійснення
державним спеціалізованим підприємством
"Чорнобильська атомна станція"
процедури закупівлі одягу робочого чоловічого

За результатом розгляду скарги Чернігівського
учбово-виробничого підприємства (далі - Скаржник) стосовно
організації та здійснення державним спеціалізованим підприємством
"Чорнобильська атомна станція" (далі Замовник) процедури закупівлі
одягу робочого чоловічого і на підставі наданих Скаржником та
Замовником матеріалів установлено, що у тендерній документації у
пункті 3 "Оцінка тендерних пропозицій" Замовником визначено, що
оцінюватись будуть тільки ті тендерні пропозиції, що пройшли
перевірку за результатами акта випробувань у спецпральні атомної
елетростанції у машинах барабанного типу на дезактивацію та усадку
тканини.
Зразки спецодягу для зони суворого режиму, надані учасниками
тендеру, проходили випробування методом прання на предмет усадки
відповідно до режиму N 1 "Инструкция о порядке дезактивации
спецодежды, спецобуви (средств индивидуальной защиты) и
зксплуатации оборудования спецпрачечной" 2Э-АХЦ. Персонал
державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна
станція", який працює в зоні підвищеного радіаційного фону,
використовує робочий одяг, прасування якого в подальшому буде
здійснюватись у спецпральні атомної електростанції із
застосуванням спеціальних засобів. Зазначена інструкція складена
відповідно до вимог, викладених у санітарних правилах
протирадіаційного захисту України, правил радіаційної безпеки при
експлуатації атомних станцій тощо.
На підставі результатів аналізу отриманих матеріалів і акта
випробувань від 01.03.2005 установлено, що тендерна пропозиція
Скаржника не відповідала вимогам, визначеним Замовником у
тендерній документації, і повинна була бути відхилена під час
процедури оцінки та порівняння тендерних пропозицій, оскільки
порушує частину першу статті 27 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Крім цього, слід зазначити, що Замовник організував і
здійснив закупівлю не за державним замовленням, а відповідно до
законодавства, що діє у сфері державних закупівель, тобто
положення Закону України від 22.12.1995 N 494/95-ВР ( 494/95-ВР )
"Про поставки продукції для державних потреб" та норми постанови
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1436 ( 1436-2003-п )
"Про закупівлю продукції підприємств громадських організацій
інвалідів та пенітенціарної системи" не застосовувались.
Відповідно до статті 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням зазначеного скарга Чернігівського учбово-виробничого
підприємства стосовно організації та здійснення державним
спеціалізованим підприємством "Чорнобильська атомна станція"
процедури закупівлі одягу робочого чоловічого залишається без
задоволення.
Начальник управління методології,
правового забезпечення та
контролю у сфері державних
закупівель С.Яременкоon top