Document v0101241-01, current version — Revision on April 6, 2010, on the basis - v0012488-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2001 N 101

Про затвердження
державних будівельних норм
"Газопостачання"
{ Додатково див. Постанову Головного державного
санітарного лікаря
N 12 ( v0012488-10 ) від 06.04.2010 }

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 серпня 2001 року державні
будівельні норми "Газопостачання", розроблені
ВАТ "УкрНДІінжпроект" за участі концерну "Укргазифікація",
НВФ "Полімербуд", Головпобутгазу ДК "Укртрансгаз",
Держнаглядохоронпраці, асоціації "Укрсільгаз" і Київського
національного університету будівництва і архітектури на заміну
СНиП 2.04.08-87 та СНиП 3.05.02-88, схвалені науково-технічною
радою Держбуду (рішення від 12.04.2001 N 21).
2. Враховуючи, що зазначені у пункті 1 цього наказу державні
будівельні норми розроблені не за рахунок коштів державного
бюджету, та з метою часткового відшкодування понесених витрат на
експертизу проекту документа доручити ВАТ "УкрНДІінжпроект"
(А.Власюк) забезпечити їх видання і розповсюдження згідно із
замовленнями заінтересованих організацій.
Голова Комітету В.Гусаковon top