Про затвердження Плану заходів
Мінприроди України; Order, Plan, Events [...] on March 27, 201598
Document v0098737-15, current version — Adoption on March 27, 2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015  № 98

Про затвердження Плану заходів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів із забезпечення виконання Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році (далі - План заходів).

2. Відповідальним виконавцям заходів щомісяця до 1 числа подавати Відділу стратегічного планування інформацію про стан виконання Плану заходів в паперовому та електронному вигляді на адреси: ent@menr.gov.ua; trofimenko@menr.gov.ua, т. 206-31-46, за формою, встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі (додається).

3. Відділу стратегічного планування забезпечити узагальнення наданих матеріалів та їх щомісячне подання до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі для інформування Кабінету Міністрів України.

4. Відповідальним виконавцям заходів забезпечити супроводження законопроектів, проектів Указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України, передбачених Планом заходів, під час їх розгляду у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Адміністрації Президента.

5. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра здійснювати оперативне розміщення на офіційному веб-сайті міністерства інформації про стан виконання Плану заходів.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.А. Шевченко

ПЛАН ЗАХОДІВ
Мінприроди з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Нова політика державного управління

56. Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій) (Угода).
Конкурсний відбір на новій основі (Програма)

3) визначення спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В"

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про державну службу" (нова редакція)

Управління роботи з персоналом

73. Оновлення влади та антикорупційна реформа (Стратегія).
Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про очищення влади" (Програма)

1) забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади"

протягом року

Управління роботи з персоналом

Нова економічна політика

135. Збільшення кількості видів ділової діяльності суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду (контролю) (Угода)

розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб'єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)

до 31 травня

Державна екологічна інспекція,
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

177. Запровадження принципу "поновної відповідальності виробника товарів в тарі та упаковці" за утилізацію відходів тари та упаковки відповідно до вимог директив ЄС та створення прозорого механізму фінансування виробниками товарів в тарі та упаковці утилізації тари та упаковки (Угода).
Запровадження принципу "забруднювач платить" та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладанням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про упаковку та відходи упаковки

до 30 квітня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини", від 20 січня 2010 р. № 39 "Про затвердження Порядку використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари" і від 17 вересня 2002 р. № 1393 "Про затвердження Статуту Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною та складу його наглядової ради"

до 30 квітня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

4) скасування спільного наказу Мінекономрозвитку, Мінприроди та Держмитслужби від 30 липня 2009 р. № 789/414/709 "Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах"

до 30 квітня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

178. Забезпечення дотримання вимог директив ЄС про полігони відходів у системі ціноутворення на захоронення відходів (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами"

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами"

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження технічного регламенту про захоронення відходів

до 30 листопада

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

184. Програма збереження навколишнього природного середовища (Стратегія)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

до 30 вересня

Відділ стратегічного планування,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Відділ стратегічного планування,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 роки

до 1 грудня

Відділ стратегічного планування,
Департамент правової та міжнародної діяльності

185. Реформування системи управління сферою охорони довкілля з метою перетворення її на інтегровану систему, яка здатна забезпечити реалізацію проєвропейських реформ та ліквідувати корупційні схеми у сфері управління та охорони довкілля. Координація роботи органів виконавчої влади профільного міністерства, державних агентств лісових, водних, земельних ресурсів, Держекоінспекції та інших органів, які виконують функції чи завдання у сфері охорони довкілля, для гармонізації законодавства та ефективного моніторингу довкілля. Відновлення державного органу у сфері управління заповідною справою (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони навколишнього природного середовища під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

до 30 червня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо врегулювання питань встановлення прибережних захисних смуг водних об'єктів та дотримання обмеженого режиму господарської діяльності на відповідних територіях

до 30 червня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

4) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

до 31 березня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змів до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486, яким передбачити, зокрема:
децентралізацію погоджувальних процедур; відображення у проектах землеустрою щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон меж земель, щодо яких законодавством встановлено інші обмеження у використанні (прибережні захисні смуги, заплави малих річок тощо)

до 30 квітня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

7) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

до 30 червня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

8) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391

до 30 листопада

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

9) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо спрощення процедури надання в користування на умовах оренди водних об'єктів

до 30 червня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

10) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

11) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку формування та ведення реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об'єктами навколишнього природного середовища

до 30 червня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

12) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо утворення Державного агентства заповідної справи

до 30 червня

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

13) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу до сфери управління Державного агентства заповідної справи установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, які на сьогодні перебувають у сфері управління Держлісагентства та МОН

до 1 вересня

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

14) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо розвитку природно-заповідної справи

до 30 листопада

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

15) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

16) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо передачі Держекоінспекції функцій із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів; збереження, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів

до 30 травня

Державна екологічна інспекція України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

17) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного законну

Державна екологічна інспекція України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

186. Забезпечення поетапного приведення законодавства у відповідність з директивами ЄС, впровадження яких є невід'ємною частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (додаток XXX до глави 6 "Навколишнє середовище" розділу V "Економічне та галузеве співробітництво") (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про охорону озонового шару

до 30 травня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

187. Розроблення та запровадження процедур оцінювання впливу державних і приватних проектів на навколишнє середовище відповідно до Директиви № 2011/92/ЄС та процедури оцінки впливу планів і програм на навколишнє природне середовище відповідно до Директиви № 2001/42/ЄС (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про стратегічну екологічну оцінку

до 30 вересня

Відділ стратегічного планування,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Відділ стратегічного планування,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, що встановлює чіткі вимоги до процедури оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема в разі транскордонного впливу

до 29 травня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

4) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до актів законодавства у зв'язку з прийняттям зазначеного закону

до 30 листопада

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу ї технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта, що визначає об'єкти та види діяльності, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище

до 30 вересня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

188. Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфер охорони довкілля з метою зменшення частоти проведення перевірок та підвищення їх ефективності, забезпечення дотримання принципу "якість перевірок, а не кількість". Передбачення створення єдиного контролюючого органу у сфері довкілля та передача йому всіх функції контролю у цій сфері та врахування в його компетенції вимог Директиви № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) та Директиви № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. Забезпечення контролю за підставами надання ліцензій та відповідністю діяльності ліцензії, виданої підприємствам у сфері поводження з небезпечними відходами на виконання вимог ЄС щодо управління відходами відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС про відходи (підприємство може мати ліцензію, видавати документи про те, що забезпечує утилізацію/переробку небезпечних відходів, що не відповідає дійсності через відсутність виробничих потужностей та людських ресурсів, які і мають бути підставою видачі ліцензії) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення відповідних змін до законодавства у зв'язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції та частковою передачею її функцій до Держекоінспекції

до 30 червня

Державна екологічна інспекція України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у частині скасування вимог щодо здійснення Держекоінспекцією заходів державного нагляду (контролю) в пунктах пропуску через державний кордон щодо контролю за ізольованим баластом

до 31 березня

Державна екологічна інспекція України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

до 30 листопада

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про передачу функцій державного нагляду (контролю) від Держрибагентства до Держекоінспекції

до 29 травня

Державна екологічна інспекція України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

189. Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері довкілля (PRTR+) для органів влади та громадськості з метою надання доступу кожному громадянину до такої інформації та підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони довкілля. Система включатиме дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони довкілля та надасть можливість подавати документи на отримання дозволів в електронній формі (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ратифікацію протоколу до Орхуської конвенції про регістри викидів та перенесення забруднювачів

до 31 серпня

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) утворення робочої групи з розроблення проекту Концепції створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою надання кожному громадянину доступу до такої інформації та підвищення ефективності електронного урядування у зазначеній сфері

до 31 березня

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра,
Департамент правової та міжнародної діяльності

4) проведення за участю представників заінтересованих органів виконавчої влади та громадськості заходів (засідань за круглим столом, семінарів) з питань розроблення технології та впровадження єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою надання кожному громадянину доступу до такої інформації та підвищення ефективності електронного урядування у зазначеній сфері

протягом року

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра,
Департамент правової та міжнародної діяльності

190. Розроблення та запровадження моделі управління водними ресурсами з урахуванням басейнового принципу управління та гідрографічного районування території (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів Україну проекту закону про внесення змін до Водного кодексу України

до 29 травня

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

191. Розроблення системи контролю за генетично модифікованими організмами на виконання Директиви № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС, із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями № 2002/623/ЄС і 2002/811/ЄС, регламентами (ЄС) № 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС (Угода)

1) проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб

до 30 листопада

Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви № 2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів

постійно

Департамент охорони природних ресурсів

192. Приведення у відповідність законодавства про охорону біорізноманіття на виконання Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (Угода)

1) координація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та організацій, користувачів та власників земельних ділянок, які включені до складу Смарагдової мережі, та визначення їх обов'язків щодо завдань, пов'язаних із створенням Смарагдової мережі та впровадженням Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

протягом року

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) підвищення рівня обізнаності щодо Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003, шляхом проведення конференцій, семінарів та нарад

до 31 грудня

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

3) утворення та організація роботи міжвідомчої робочої групи з імплементації Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

протягом року

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

4) визначення потенційних територій Смарагдової мережі у рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі

до 31 грудня

Департамент заповідної справи,
Департамент правової та міжнародної діяльності

193. Встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (створення інфраструктури для оцінки якості атмосферного повітря, моніторинг якості повітря, який відповідав би вимогам Директиви № 2008/50/ЄС (зокрема, кількість пунктів заміру, показники, щодо яких проводиться моніторинг), та закріплення її на законодавчому рівні), запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину, на виконання Директиви № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Угода)

1) проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС

до 30 червня

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) розроблення методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину

до 30 листопада

Управління державної екологічної експертизи та аудиту; моніторингу і технічного регулювання,
Департамент правової та міжнародної діяльності

194. Забезпечення впровадження на законодавчому рівні п'ятиступеневої ієрархії поводження з відходами відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС про відходи та підготовка планів щодо управління відходами згідно із нею (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів Україну проекту Закону України "Про відходи" (нова редакція)

до 30 жовтня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

195. Гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste) (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів

до 30 жовтня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

196. Розроблення і внесення до законодавства змін, пов'язаних з Базельською конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням з метою контролю транскордонного переміщення небезпечних відходів (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" з метою приведення у відповідність з Правилами (ЄС) № 1013/2006 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 14 червня 2006 р. "Про перевезення відходів"

до 30 листопада

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

197. Впровадження принципу "забруднювач платить" та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладенням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 "Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)"

до 30 березня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо створення систем поводження з відходами відповідно до принципу "забруднювач платить" та розширеної відповідальності виробника з урахуванням вимог ЄС та кращої європейської практики, розроблення проектів нормативно-правових актів щодо впровадження зазначених систем поводження з відходами

до 30 листопада

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Департамент правової та міжнародної діяльності

Нова продовольча політика

218. Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошувальних земель, зокрема шляхом запровадження поняття єдиного зрошувального земельного масиву, чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошувальними системами (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем (Земельного кодексу України, Законів України "Про меліорацію земель", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" і "Про трубопровідний транспорт")

до 31 березня

Державне агентство водних ресурсів України,
Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Державне агентство водних ресурсів України,
Департамент охорони природних ресурсів,
Департамент правової та міжнародної діяльності

Нова політика енергетичної незалежності

254. Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними та приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спеціальних дозволів, за якими не виконуються повною мірою зобов'язання в частині виконання програми робіт. Продаж відкликаних спеціальних дозволів на відкритих аукціонах (Угода)

1) подання Кабінетові Міністрів України результатів інвентаризації та аналізу економічної діяльності договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній

до 1 серпня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) прийняття рішень щодо анулювання спеціальних дозволів та наступного їх надання відповідно до законодавства (у разі потреби)

протягом року

Держгеонадра

256. Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь. Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора базового законодавства. Кодифікація нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття оновленої редакції Кодексу України про надра, яка поєднає у собі удосконалені норми Законів України "Про нафту і газ", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про державну геологічну службу", Гірничий закон України, а також врегулювання на рівні закону порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажу (Угода).
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Кодексу України про надра, зокрема запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил розробки родовищ корисних копалин через проведення відкритих аукціонів, детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин) (Програма).
Закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку причин припинення дії або анулювання спеціальних дозволів, а також першочергового права розвідника корисних копалин на їх видобуток (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Кодексу України про надра (нова редакція)

до 1 квітня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту Кодексу у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент правової та міжнародної діяльності,
Державна служба геології та надр України

257. Спрощення умов надання земельних ділянок для проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт, облаштування та розробки родовищ, прокладення трубопровідних та електричних мереж (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку

до 31 березня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

258. Підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374

до 30 березня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117

до 30 березня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

259. Врахування особливостей розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів (Угода)

затвердження правил розробки нафтових та газових родовищ з урахуванням особливостей регулювання розробки нетрадиційних вуглеводнів

до 30 листопада

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

260. Скасування преференції на отримання спеціальних дозволів для підприємств з державною часткою. Запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, в частині скасування преференції на отримання спеціальних дозволів для підприємств з державною часткою та удосконалення процедури проведення державної геологічної експертизи щодо визначення методики оцінки вартості такої послуги

до 30 березня

Державна служба геології та надр України,
Департамент правової та міжнародної діяльності

261. Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин, розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Програма).
Удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції (Угода)

1) проведення громадських обговорень питання відмови від спільної діяльності та переходу на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин

до 30 квітня

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики,
Держгеонадра

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" з урахуванням результатів громадських обговорень відмови від спільної діяльності та переходу на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин

до 29 травня

Департамент правової та міжнародної діяльності,
Держгеонадра

263. Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сфері. Підвищення безпеки ядерних реакторів, продовження строків їх експлуатації, будівництва реакторів нового покоління, будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Модернізація атомних електростанцій (Програма)

1) розроблення проектно-кошторисної документації проектів у ядерно-енергетичній сфері; встановлення тарифів, що забезпечують необхідне фінансування інвестиційних програм; залучення кредитів міжнародних фінансових організацій для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній сфері

до 30 листопада

Державне агентство України з управління зоною відчуження

365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма)

1) забезпечення виконання положень спільної з МВФ угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF)

протягом року

Департамент правової та міжнародної діяльності,
Департамент економіки та фінансів

8) проведення щопівроку та щороку переглядів портфеля проектів Світового банку в Україні

до 30 березня, до 30 липня

Департамент правової та міжнародної діяльності,
Департамент економіки та фінансів


Додаток

ІНФОРМАЦІЯ ________________________________
(державний орган влади)
про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році
за _____________

Номер завдання
(№ завдання з колонки 1 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р)

Зміст заходу
(колонка 2 плану заходів з виконання)

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Стан виконання*

Результат виконання / економічний або соціальний ефект

__________
* Приклади відповідей щодо нормативно-правових актів:
1. Виконується. Проводиться громадське обговорення акта;
2. Виконується. Проект акта підготовлено та направлено на погодження до органів виконавчої влади;
3. Виконано. Органом влади прийнято відомчий нормативно-правовий акт (реєстрації в Мін'юсті не потребує) / надано на реєстрацію до Мін'юсту / зареєстровано в Мін'юсті);
4. Виконано. Проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України / Виконується. Проект акта повернуто Кабінету Міністрів для доопрацювання;
5. Виконано. Кабінетом Міністрів прийнято проект акта на своєму засіданні (протокол від №);
6. Виконано. Проект акта, який схвалений Кабінетом Міністрів України, подано на розгляд Президента України;
5. Виконано. Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради або подано на розгляд Президента України;
6. Виконано. Нормативно-правовий акт (закон, акти Президента України, постанова, розпорядження Кабінету Міністрів) набрав чинності.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua}on top