Document v0085837-11, current version — Adoption on February 11, 2011

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2011 N 85

Про запровадження електронного сервісу
для платників податків - юридичних осіб

З метою реалізації положень Податкового кодексу України
( 2755-17 ) в частині забезпечення принципів загальності та
економічності оподаткування, створення сприятливих умов для
правильного і зручного обчислення, своєчасної сплати податків і
зборів та відповідно до Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Запровадити електронний сервіс для платників податків -
юридичних осіб, з якими укладено договори про визнання електронних
документів, щодо інформування платників податків засобами
телекомунікаційного зв'язку про результати електронної обробки
(звірки) податкової звітності з податків і зборів та обробки даних
Єдиного реєстру податкових накладних, реєстрів виданих та
отриманих податкових накладних ( z1402-10 ) як додаткову послугу
до договору про визнання електронних документів (далі -
електронний сервіс).
2. Затвердити примірні форми електронних повідомлень:
2.1. Електронного повідомлення про результати електронної
обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану
вартість (додаток 1);
2.2. Електронного повідомлення про результати електронної
обробки (звірки) податкової звітності (крім податку на додану
вартість) платників податків - юридичних осіб (додаток 2).
<...>
5. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві,
головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці
Крим, областях та м. Севастополі пропонувати електронний сервіс
платникам податків при укладанні договорів про визнання
електронних документів, про що зазначати в угодах.
<...>
Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України
Голова Державної податкової
служби України В.Захарченко

Додаток 1

Примірна форма
електронного повідомлення про результати
електронної обробки (звірки) податкової
інформації з податку на додану вартість
Керівнику _______________________________
(назва суб'єкта господарювання)
___________________________________
(прізвище, ініціали)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронної обробки
(звірки) податкової інформації
з податку на додану вартість(*)
_______________
(*) У повідомленні зазначаються лише ті пункти, у яких наявні
дані для відображення.
За результатами електронної обробки (звірки) даних, заявлених
у податковій декларації з податку на додану вартість
за ____________ 20__ року, та наявними в органах державної
податкової служби даними встановлено таке.
1. Виявлено розбіжності при заповненні податкової декларації
з податку на додану вартість:
1.1. арифметико-логічні помилки при заповненні податкової
декларації з податку на додану вартість (додатків).
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |Назва показника,|Значення рядків|Значення згідно| Сума | | у якому | податкової | з порядком |відхилення, +/-| | виявлено | декларації | заповнення | | | розбіжність | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.2. розбіжності між даними податкової декларації з податку
на додану вартість та додатками до неї.
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |Назва показника,|Значення рядків| Значення, | Сума | | у якому | податкової | вказане в |відхилення, +/-| | виявлено | декларації | додатку до | | | розбіжність | | податкової | | | | | декларації | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Розбіжності між даними податкової декларації з податку на
додану вартість та реєстром виданих та отриманих податкових
накладних.
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |Назва показника,|Значення рядків|Значення згідно| Сума | | у якому | податкової | з реєстром |відхилення, +/-| | виявлено | декларації | податкових | | | розбіжність | | накладних | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих
податкових накладних та даними митних органів.
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Назва | Значення | Значення | Значення | Сума | |показника, у| рядків | згідно з | згідно з |відхилення, | | якому | податкової | реєстром | даними | +/- | | виявлено |декларації | податкових | митних | | |розбіжність | | накладних | органів | | |------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих
податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних.
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |Назва показника,|Значення згідно|Значення згідно| Сума | | у якому | з реєстром | з Єдиним |відхилення, +/-| | виявлено | податкових | реєстром | | | розбіжність | накладних | податкових | | | | | накладних | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------+---------------+---------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Виявлені такі розбіжності між податковими
зобов'язаннями/податковим кредитом _______________________________
(назва суб'єкта господарювання)
та його контрагентів:
5.1. по заниженню податкових зобов'язань з такими
контрагентами.
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Код ЄДРПОУ|Найменування| Період |Сума ПДВ за| Сума ПДВ за| Сума | | |контрагента|контрагента |(місяць,| даними | даними |відхилення,| | | | | рік) |контрагента| платника | +/- | | | | | |(податковий| (податкові | | | | | | | кредит) |зобов'язання)| | |-----+-----------+------------+--------+-----------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------+------------+--------+-----------+-------------+-----------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
5.2. по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Код ЄДРПОУ|Найменування| Період | Сума ПДВ за|Сума ПДВ за| Сума | | |контрагента|контрагента |(місяць,| даними | даними |відхилення,| | | | | рік) | контрагента| платника | +/- | | | | | | (податкові |(податковий| | | | | | |зобов'язання)| кредит) | | |-----+-----------+------------+--------+-------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------+------------+--------+-------------+-----------+-----------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
6. За результатами співставлення даних реєстрів виданих та
отриманих податкових накладних за ____________ 20__ року
встановлено розбіжності:
6.1. у виданих податкових накладних з такими контрагентами.
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Код ЄДРПОУ|Найменування| За даними контрагента | За даними платника | Сума | |п/п|контрагента|контрагента | (податковий кредит) |(податкові зобов'язання) |відхилення,| | | | |--------------------------+--------------------------| +/- | | | | | дата | номер |Сума| дата | номер |Сума| | | | | |податкової|податкової|ПДВ |податкової|податкової|ПДВ | | | | | |накладної |накладної | |накладної |накладної | | | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 1 | | | | | | | | | | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 2 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. в отриманих податкових накладних з такими контрагентами.
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Код ЄДРПОУ|Найменування| За даними контрагента | За даними платника | Сума | |п/п|контрагента|контрагента |(податкові зобов'язання) | (податковий кредит) |відхилення,| | | | |--------------------------+--------------------------| +/- | | | | | дата | номер |Сума| дата | номер |Сума| | | | | |податкової|податкової|ПДВ |податкової|податкової|ПДВ | | | | | |накладної |накладної | |накладної |накладної | | | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 1 | | | | | | | | | | |---+-----------+------------+----------+----------+----+----------+----------+----+-----------| | 2 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідно до пункту 201.6 статті 201 Податкового кодексу
України повідомляємо, що _______________________________ має право
(назва суб'єкта господарювання)
протягом 10 днів після отримання письмового повідомлення уточнити
податкові зобов'язання (збільшити суму податку до сплати та/або
зменшити суму бюджетного відшкодування чи від'ємного значення суми
податку на додану вартість) без застосування штрафних санкцій,
передбачених розділом II Податкового кодексу України.
7. За результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових
накладних повідомляємо. Відповідно до вимог частини першої статті 203 Цивільного
кодексу України зміст правочину не може суперечити інтересам
держави і суспільства, його моральним засадам. Зважаючи на це, пропонуємо Вам перевірити такі операції
згідно з інформацією Єдиного реєстру податкових накладних, які
виписані від суб'єктів господарювання, що підпадають під ознаки
фіктивності відповідно до статті 551 Господарського кодексу
України:
---------------------------------------------------------------------------- | N податкової | Дата |Сума| Код |Найменування| Номенклатура| |накладної/розрахунку|виписування|ПДВ,| ЄДРПОУ| продавця |товару/послуги| | коригування | |грн.|продавця| | | |--------------------+-----------+----+--------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------+-----------+----+--------+------------+--------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Правовими наслідками вчинення правочину, який порушує
публічний порядок, що суперечить інтересам держави і суспільства,
може бути визнання його недійсним. Якщо визнаний судом недійсним
правочин вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави
і суспільства, то за наявності умислу в обох сторін (у разі
виконання правочину обома сторонами) у дохід держави за рішенням
суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання
правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду
стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї
першій стороні на відшкодування одержаного. За наявності умислу
лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно
бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй
на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується у дохід
держави (частина третя статті 228 Цивільного кодексу України). Повідомляємо, що за даними Єдиного реєстру податкових
накладних Вами отримано податкові накладні (розрахунки
коригування), виписані особами, не зареєстрованими як платники
податку в порядку, передбаченому статтею 183 Податкового кодексу
України, або платниками ПДВ, що звільнені від сплати податку на
додану вартість за рішенням суду:
---------------------------------------------------------------------------- | N податкової | Дата |Сума| Код |Найменування| Номенклатура | |накладної/розрахунку|виписування|ПДВ,| ЄДРПОУ | продавця |товару/послуги| | коригування | |грн.|продавця| | | |--------------------+-----------+----+--------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------+-----------+----+--------+------------+--------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Відповідно до пунктів 201.8 та 201.9 статті 201 Податкового
кодексу України такі податкові накладні не дають права на
віднесення сум ПДВ до податкового кредиту. Пропонуємо врахувати зазначене при формуванні та уточненні
податкової звітності з податку на додану вартість.
Повідомляємо, що __________________________________ має право
(назва суб'єкта господарювання)
самостійно виправити допущені помилки у порядку, встановленому
пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

Додаток 2

Примірна форма
електронного повідомлення про результати
електронної обробки (звірки) податкової
звітності (крім податку на додану
вартість) платників податків - юридичних осіб
Керівнику ________________________________
(назва суб'єкта господарювання) ________________________________________
(прізвище, ініціали)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронної обробки
(звірки) податкової звітності (крім
податку на додану вартість) платників
податків - юридичних осіб
За результатами проведеного арифметичного контролю поданої
декларації (розрахунку) _______________________________________ за
(повна назва податкової звітності)
____________ 20__ року встановлено невідповідності окремих
показників (невідповідності та арифметичні помилки, вказані у
протоколі перевірки звіту, що додається
), які призводять (не
призводять) до заниження (завищення) податкового зобов'язання,
визначеного у податковій декларації.
Повідомляємо, що __________________________________ має право
(назва суб'єкта господарювання)
самостійно виправити допущені помилки у порядку, встановленому
пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.on top