Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки
Державна фіскальна служба; Order, Plan, Events [...] on February 12, 201580
Document v0080872-15, current version — Adoption on February 12, 2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2015  № 80

Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної фіскальної служби України
від 30 квітня 2015 року № 310

З метою визначення базових принципів, стратегічних напрямів, цілей та завдань розвитку Державної фіскальної служби України, виконання яких забезпечить реалізацію державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України у перспективі до 2018 року, керуючись Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Стратегічний план розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки (далі - Стратегічний план);

1.2. Заходи щодо виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 рік (далі - Заходи на 2015 рік).

2. Керівникам структурних підрозділів Державної фіскальної служби, Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС забезпечити:

2.1. Виконання Стратегічного плану;

2.2. Організацію та виконання робіт, передбачених Заходами на 2015 рік, у встановлені терміни;

2.3. Надання щороку до 15 листопада Організаційно-розпорядчому департаменту пропозицій до Заходів щодо виконання Стратегічного плану розвитку на наступний рік, за формою, визначеною у додатку 1;

2.4. Надання Організаційно-розпорядчому департаменту звітів про виконання Заходів, за формою, визначеною у додатку 2:

2.4.1. Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним;

2.4.2. За рік до 25 числа місяця, наступного за звітним роком".

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 887 "Про затвердження Порядку адміністрування ключових показників діяльності" та № 893 "Про затвердження Порядку стратегічного планування у Міністерстві доходів і зборів України", від 28.01.2014 № 91 "Про затвердження Паспортів стратегічних ініціатив".

4. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І.О. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
12.02.2015 № 80

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки

Найменування стратегічної цілі

Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

Строк виконання

1. Підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та позиціонування ДФС України як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу

розширення участі представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень

2015 - 2018 роки

систематизація роботи з майбутніми платниками

2015 - 2018 роки

2. Формування інформаційного поля про діяльність ДФС України

пропаганда добровільної сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2015 - 2018 роки

впровадження ефективних інноваційних інструментів комунікації з громадянами та бізнесом

2015 - 2018 роки

3. Неупереджене та справедливе застосування законодавства

удосконалення механізму застосування апеляційних процедур

2015 - 2018 роки

забезпечення єдиного підходу до застосування законодавства

2015 - 2018 роки

4. Зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес

спрощення форм декларацій та зменшення обсягу інформації, що подається платниками

2015 - 2018 роки

зменшення кількості платників податків та зборів і уникнення подвійного оподаткування

2015 - 2018 роки

розроблення простих покрокових методичних рекомендацій заповнення декларацій для фізичних осіб, а також підприємств середнього та малого бізнесу

2015 рік

розвиток взаємодії з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо обміну інформацією про платників податків, зборів, митних платежів

2015 - 2018 роки

5. Розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу

впровадження практики управління послугами для платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2015 - 2018 роки

покращення обслуговування великих платників податків

2015 - 2018 роки

6. Розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу

впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування

2015 - 2018 роки

7. Підвищення ефективності процедур митного контролю

впровадження системи попереднього інформування територіальних органів ДФС України перевізниками про переміщення вантажів

2015 рік

запровадження автоматизованого оперативного обміну інформацією з митними службами іноземних держав

2015 - 2018 роки

розвиток митного пост-аудиту в рамках проведення ДФС перевірок

2015 - 2018 роки

модернізація програмного забезпечення з метою створення єдиного інформаційного простору для всіх учасників процесу митного контролю та митного оформлення товарів

2015 - 2016 роки

розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю

2015 - 2018 роки

8. Реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил

реформування системи відповідальності за порушення митних правил

2015 - 2018 роки

9. Розвиток митної логістики

удосконалення структури митниць, мережі пунктів пропуску через державний кордон та їх облаштування

2015 - 2018 роки

10. Розвиток митної інфраструктури

організація та забезпечення спільного митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

2015 - 2018 роки

11. Підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків

впровадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням

2015 - 2016 роки

забезпечення контролю за проведенням суб'єктами господарювання готівкових розрахунків

2015 - 2018 роки

удосконалення системи декларування та адміністрування податків на доходи фізичних осіб

2015 - 2018 роки

12. Посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів

впровадження та удосконалення електронних методів проведення камеральних перевірок

2015 - 2016 роки

13. Посилення централізованої аналітичної функції

трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за доходами з урахуванням найкращих світових практик

2015 - 2018 роки

оптимізація методологічної складової процесу ведення митної статистики відповідно до міжнародних стандартів

2015 - 2018 роки

14. Боротьба із злочинністю у митній сфері

удосконалення системи протидії контрабанді та запобігання порушенню митних правил

2015 - 2018 роки

15. Активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду щодо протидії корупції

2015 - 2018 роки

співпраця з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

2015 - 2018 роки

16. Розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у ДФС України

розроблення та реалізація антикорупційної програми ДФС України

2015 - 2018 роки

17. Підвищення ефективності управління персоналом у ДФС України

удосконалення методів комунікації між керівництвом та персоналом ДФС України

2015 - 2018 роки

18. Розвиток системи підвищення рівня професійної компетентності та системи безперервного навчання

створення умов для професійного зростання та розвитку працівників, їх безперервного навчання

2015 - 2016 роки

19. Забезпечення стратегічного управління організацією

щорічне оперативне планування в рамках виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки

2015 - 2018 роки

комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності ДФС України

2015 - 2018 роки

20. Активне співробітництво з податковими та митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду

імплементація податкового та митного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони

2015 - 2017 роки

активне вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду з питань оподаткування та митної справи

2015 - 2018 роки

системна співпраця з податковими та митними службами іноземних держав, а також міжнародними організаціями, включаючи Внутрішньо-європейську організацію податкових адміністрацій (IOTA) та Всесвітню митну організацію (WCO)

2015 - 2018 роки

21. Проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів ДФС України та її територіальних органів, формування системи управління якістю їх роботи

розроблення методики та формування системи операційних показників для структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів ДФС України

2015 - 2016 роки

розроблення та впровадження системи оцінювання рівня виконавської дисципліни в ДФС України та її територіальних органах

2015 - 2018 роки

впровадження найкращих практик внутрішнього аудиту

2015 - 2018 роки

впровадження регулярного незалежного аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки

2015 - 2018 роки

22. Оптимізація організаційної структури ДФС

реструктуризація територіальних органів ДФС України

2015 - 2018 роки

23. Забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у ДФС України

розроблення плану автоматизації та централізованої архітектури інформаційно-телекомунікаційних систем

2016 - 2018 роки

покращення якості даних та звітності

2016 - 2018 роки

інтеграція інформаційно-телекомунікаційних систем, запровадження принципу "єдиного погляду" на платника податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2016 рік

24. Побудова сучасної та динамічної IT-функції

запровадження ефективного процесу управління інформаційними технологіями

2016 - 2018 роки

максимальна централізація IT-функції

2016 рік

25. Забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

запровадження ефективної комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

2015 - 2018 рокиЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
12.02.2015 № 80

ЗАХОДИ
щодо виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 рік

№ з/п

Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ ДФС України

Строк виконання

1

2

3

4

5

1. Підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та позиціонування ДФС України як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу

1.1

Розширення участі представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень

Залучення інститутів громадянського суспільства та бізнесу до формування законодавчих ініціатив

Департамент комунікацій

Протягом року

1.2

Систематизація роботи з майбутніми платниками

Роз'яснення необхідності і переваг добровільної сплати податків

Департамент комунікацій

Протягом року

2. Формування інформаційного поля про діяльність ДФС України

2.1

Пропаганда добровільної сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Розроблення та реалізація інформаційно-роз'яснювальної кампанії з популяризації добровільного дотримання законодавства, зокрема: формулювання ключових тез, що містять основні аспекти, і їх популяризація;
регулярне інформування громадськості про зміни податкового та митного законодавства;
інформування суспільства про ефективність адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів;
інформування громадськості про законодавчі зміни шляхом проведення семінарів, тренінгів для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, представників малого та середнього бізнесу

Департамент комунікацій

Протягом року

2.2

Впровадження ефективних інноваційних інструментів комунікацій з громадянами та бізнесом

Впровадження практики удосконалення системи комунікації з громадянами та бізнесом, спрямованої на формування сприйняття ДФС України як відкритого, готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом відомства, на постійній основі, включаючи:
інформування громадськості про діяльність ДФС України шляхом:
проведення прес-конференцій, брифінгів та інших офіційних заходів за участі представників ЗМІ з актуальних питань податкової та митної політики та діяльності ДФС України;
інформування громадськості за допомогою ЗМІ про результати діяльності, ініціативи, пропозиції і плани роботи ДФС України з урахуванням єдиної інформаційної політики органів ДФС всіх рівнів;
забезпечення ефективного моніторингу інформаційного простору для вивчення гострих і проблемних тем, оперативного вирішення конфліктних ситуацій, усунення виявлених у роботі ДФС України недоліків, оперативне реагування на критичні публікації в ЗМІ

Департамент комунікацій

Протягом року

3. Неупереджене та справедливе застосування законодавства

3.1

Удосконалення механізму застосування апеляційних процедур

Проведення апеляційної роботи фахівцями з працівників підрозділів розгляду скарг за окремими податками та зборами. Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців підрозділів апеляції шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації

Департамент правової роботи
Департамент податкового та митного аудиту
Департамент персоналу

Протягом року

3.2

Забезпечення єдиного підходу до застосування законодавства

Аналіз кількості звернень платників податків до контролюючих органів за отриманням безоплатних консультації з питань практичного використання окремих норм податкового та митного законодавства для визначення проблемних питань, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань.
У разі необхідності підготовка узагальнюючих податкових консультацій за кожним податком в розрізі певних тематик

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування
Департамент реєстрації платників та електронних сервісів
Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб
Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Департамент податкового та митного аудиту
Департамент погашення заборгованостей
Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент розвитку митної справи

Протягом року

4. Зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес

4.1

Спрощення форм декларацій та зменшення обсягу інформації, що подається платниками

Підготовка відповідного проекту наказу Мінфіну

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування
Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

4.2

Зменшення кількості платників податків та зборів і уникнення подвійного оподаткування

Підготовка проектів законів щодо внесення змін до порядку справляння екологічного податку та збору за спеціальне використання води в частині зменшення кількості платників шляхом визнання платниками екологічного податку за всі види енергоносіїв податкових агентів, а платниками збору за спеціальне використання води - первинних водокористувачів

Департамент оподаткування юридичних осіб

Протягом року

4.3

Розроблення простих покрокових методичних рекомендацій заповнення декларацій для фізичних осіб, а також підприємств середнього та малого бізнесу

Розробка простих покрокових методичних рекомендацій заповнення податкової звітності для використання в роботі працівниками органів ДФС

Департамент методологічної роботи з питань оподаткування
Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

4.4

Розвиток взаємодії з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо обміну інформацією про платників податків, зборів, митних платежів

Здійснення заходів щодо взаємодії з центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів
Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

5. Розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу

5.1

Впровадження практики управління послугами для платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Забезпечення впровадження практики щорічного системного застосування аналізу очікувань платника в рамках існуючого і очікуваного набору послуг з подальшим оновленням набору послуг і внесення необхідних коригувань:
проведення анкетування платників, що відвідують ЦОП, а також клієнтів митниць щодо якості обслуговування

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

II - III квартал

формування реєстру / переліку недоліків, виявлених під час перевірок / внутрішнього аудиту ЦОП та митниць щодо якості надання адміністративних послуг

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

III квартал

аналіз результатів анкетування та реєстру/переліку недоліків, виявлених під час перевірок/внутрішнього аудиту ЦОП та митниць щодо якості надання адміністративних послуг

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

IV квартал

внесення змін до організаційно-розпорядчих актів, що регламентують стандарти обслуговування платників (картки)

Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

IV квартал

5.2

Покращення обслуговування великих платників податків

Вивчення світового досвіду щодо надання сервісу для великих платників

Центральний офіс

Протягом року

Ефективний менеджмент адміністрування податків

Центральний офіс

Протягом року

Сприяння переводу до категорії сумлінні платники, забезпечення належного рівня сервісу під час супроводження, просвітницька робота, мінімальне втручання, оновлення та покращення технологій, які спрямовані на лібералізацію відносин з сумлінними платниками

Центральний офіс

Протягом року

Проведення заходів, направлених на упередження та руйнування схем ухилення від оподаткування, з метою залучення до оподаткування коштів з тіньового сектору економіки

Центральний офіс

Протягом року

6. Розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу

6.1

Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування

Впровадження електронних сервісів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, зокрема:
- формування відповіді платникам ПДВ по надісланим запитам про суму податку, на яку він має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних станом на дату та час отримання ДФС запиту

Департамент розвитку IT
Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

1 півріччя

7. Підвищення ефективності процедур митного контролю

7.1

Впровадження системи попереднього інформування територіальних органів ДФС перевізниками про переміщення вантажів

Продовження роботи по взаємодії з операторами, які володіють інформацією про вантаж (адміністрації портів, аеропортів, перевізники, транспортно-експедиційні компанії тощо)

Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент розвитку IT
Департамент розвитку митної справи

Грудень

7.2

Запровадження автоматизованого оперативного обміну інформацією з митними службами іноземних держав

Координація робіт з трансформації існуючих національних транзитних даних (існуючі IT-системи) до структури NCTS в контексті приєднання до Конвенції про спільну транзитну процедуру та імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними-членами, з іншої сторони

Департамент розвитку митної справи
Департамент міжнародних зв'язків
Департамент розвитку IT
Департамент організації митного контролю та оформлення

Протягом року

7.3

Розвиток митного пост-аудиту в рамках проведення ДФС перевірок

Аналіз поточного стану митного пост-аудиту
Удосконалення процедури відбору об'єктів пост-аудит

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

7.4

Модернізація програмного забезпечення з метою створення єдиного інформаційного простору для всіх учасників процесу митного контролю та митного оформлення товарів

Створення Концепції розробки Єдиної автоматизованої системи митного оформлення та контролю

Департамент розвитку митної справи
Департамент розвитку IT

Березень

Розробка технічного завдання на доопрацювання АСМО "Інспектор-2006" з урахуванням виконання завдань, визначених у пункті 114 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співробітництвом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р

Департамент розвитку митної справи

Протягом року

7.5

Розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю

Розробка/доповнення профілів ризику з використанням даних "Податкового блоку"

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент розвитку IT

Червень

Розробка профілів ризику з використанням попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що надходить від митних органів іноземних держав, у разі налагодження такого обміну з певною країною (країнами)

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент розвитку IT

Грудень

Підготовка змін до АСАУР для врахування спрощень митних процедур для сумлінних учасників ЗЕД ("уповноважений економічний оператор" та ін.), у разі впровадження

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Департамент розвитку IT

Грудень

Дослідження програмно-інформаційних комплексів ДФС щодо наявної інформації, яка надходить від інших контролюючих органів України, з метою оцінки можливості її використання в АСАУР

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент розвитку митної справи
Департамент розвитку IT

Грудень

8. Реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил

8.1

Реформування системи відповідальності за порушення митних правил

Аналіз постанов суду в справах про порушення митних правил

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням

Грудень

Огляд практики застосування компромісу в справах про порушення митних правил

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням

Грудень

9. Розвиток митної логістики

9.1

Удосконалення структури митниць, мережі пунктів пропуску через державний кордон та їх облаштування

Аналіз поточного стану і визначення проблемних питань функціонування пунктів пропуску через державний кордон

Департамент розвитку митної справи

Грудень

10. Розвиток митної інфраструктури

10.1

Організація та забезпечення спільного митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

Визначення пунктів пропуску, де проведення спільного митного контролю можливе і доцільне.
Вдосконалення процедур спільного контролю в раніше визначених пунктах пропуску

Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент міжнародних зв'язків
Департамент розвитку митної справи

Грудень

11. Підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків

11.1.

Впровадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням

Відбір платників податків для проведення перевірок контрольованих операцій на підставі ризиків трансфертного ціноутворення

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

Проведення комплексного навчання посадових осіб, які здійснюють податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

Департамент персоналу

Протягом року

11.2

Забезпечення контролю за проведенням суб'єктами господарювання готівкових розрахунків

Контроль за виконанням суб'єктам господарювання, які здійснюють розрахункові операції вимог прикінцевих положень до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а саме дозволу використання до 01.01.2016 електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 01.01.2015, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів

Департамент податкового та митного аудиту

Протягом року

11.3

Удосконалення системи декларування та адміністрування податків та доходи фізичних осіб

Впровадження нових інструментів контролю, зокрема, визначення доходу, виходячи з понесених витрат або наявних активів

Департамент доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

12. Посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів

12.1

Впровадження та удосконалення електронних методів проведення камеральних перевірок

Підготовка заявки на створення програмного забезпечення для автоматизованого виконання процесів камеральної електронної перевірки податкової звітності.
Участь у впровадженні та удосконаленні методів проведення електронних камеральних перевірок

Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент доходів і зборів з фізичних осіб
Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Департамент розвитку IT

Протягом року

Розробка програмного забезпечення для проведення камеральних перевірок

Департамент розвитку IT

Протягом року

13. Посилення централізованої аналітичної функції

13.1

Трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за доходами з урахуванням найкращих світових практик

Удосконалення комплексної системи прогнозування та аналізу закріплених за ДФС податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, зокрема:
- удосконалення затверджених ДФС методик прогнозування закріплених платежів;
- здійснення розрахунків прогнозу надходжень основних платежів за допомогою програмного забезпечення;
- супроводження НДР "Методи прогнозування доходів бюджету:
зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Державної фіскальної служби", вивчення та адаптація її результатів в роботі ДФС

Координаційно-моніторинговий департамент

Протягом року

13.2

Оптимізація методологічної складової процесу ведення митної статистики відповідно до міжнародних стандартів

Розробка та затвердження наказу ДФС "Про затвердження форм та Порядку складання форм звітності за напрямом митної статистики"

Координаційно-моніторинговий департамент

I півріччя

Розробка та затвердження наказу ДФС "Про затвердження алгоритму формування даних митної статистики зовнішньої торгівлі товарами"

Протягом року

14. Боротьба із злочинністю у митній сфері

14.1

Удосконалення системи протидії контрабанді та запобігання порушенню митних правил

Здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Здійснення он-лайн моніторингу найбільш ризикових зовнішньоекономічних операцій, митне оформлення яких здійснюється митницями.
Підготовка аналітичних матеріалів щодо зовнішньоекономічних операцій з товарами та транспортними засобами, виявлених тенденцій, областей ризику.
Здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення чинників, які негативно впливають на стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи

Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням

Протягом року

15. Активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

15.1

Вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду щодо протидії корупції

Побудова систему постійного вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду протидії корупції, включаючи:
постійний аналіз і вивчення провідного досвіду;
впровадження передових практик; аналіз отриманих результатів

Головне управління власної безпеки

Протягом року

15.2

Співпраця з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

Визначення переліку запитань і сфер, вивчення і отримання консультацій з яких є стратегічно важливим для ДФС України. Проведення аналізу для визначення переліку міжнародних організацій, що займаються питаннями протидії корупції, вивчення вимог та умов для можливої взаємодії з ними. Розроблення плану дій щодо організації активної взаємодії з певними міжнародними організаціями

Головне управління власної безпеки

Протягом року

16. Розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у ДФС України

16.1

Розроблення та реалізація антикорупційної програми ДФС України на 2015 рік

Розроблення антикорупційної програми ДФС України на 2015 рік

Головне управління власної безпеки

Січень

17. Підвищення ефективності управління персоналом у ДФС України

17.1

Удосконалення методів комунікації між керівництвом та персоналом ДФС України

Запровадження комплексної системи захисту інформації для програмного продукту "Особистий кабінет працівника"

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом року

Введення в дослідну експлуатацію програмного продукту "Особистий кабінет працівника" на базі обраного структурного підрозділу ДФС України

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом року (після запровадження КСЗІ та за умови функціонування централізованого обліку кадрів на базі програмного комплексу "ДПС ПРО")

Налагодження централізованого бухгалтерського та кадрового обліку в митницях ДФС України на базі програмного комплексу "ДПС ПРО"

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
Департамент персоналу

Протягом року

18. Розвиток системи підвищення рівня професійної компетентності та системи безперервного навчання

18.1

Створення умов для професійного зростання та розвитку працівників, їх безперервного навчання

Підготовка проекту Положення про навчально-науковий портал ДФС України

Департамент персоналу

Грудень

Розробка структури навчально-наукового порталу ДФС України

Департамент персоналу
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення

Грудень

19. Забезпечення стратегічного управління організацією

19.1

Щорічне оперативне планування в рамках виконання
Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки

Впровадження практики щорічного оперативного планування в рамках реалізації Стратегічного плану

Організаційно-розпорядчий департамент

Протягом року

19.2

Комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності ДФС України

Розробка проекту наказу Мінфіну щодо порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

Координаційно-моніторинговий департамент

1 півріччя

20. Активне співробітництво з податковими та митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду

20.1

Імплементація податкового та митного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони

Внесення змін до податкового та митного законодавства

Департамент оподаткування юридичних осіб
Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання
Департамент організації митного контролю та оформлення
Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Департамент розвитку митної справи
Департамент методологічної роботи з питань оподаткування
Департамент міжнародних зв'язків

Грудень

20.2

Активне вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду з питань оподаткування та митної справи

Організація заходів з вивчення міжнародного досвіду для фахівців ДФС на підставі аналізу нагальних потреб

Департамент міжнародних зв'язків

Протягом року

20.3

Системна співпраця з податковими та митними службами іноземних держав, а також міжнародними організаціями, включаючи Внутрішньо-європейську організацію податкових адміністрацій (ІОТА) та Всесвітню митну організацію (WCO)

Організація двосторонніх контактів/зустрічей з представниками податкових та митних органів іноземних держав, участь в роботі міжнародних організацій в податковій та митній сферах

Департамент міжнародних зв'язків

Протягом року

21. Проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів ДФС та територіальних органів ДФС, формування системи управління якістю їх роботи

21.1

Розроблення методики та формування системи операційних показників для структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів ДФС

Розробка засад та методології визначення операційних показників

Координаційно-моніторинговий департамент

Листопад

Визначення переліку операційних показників

Грудень

21.2

Розроблення та впровадження системи оцінювання рівня виконавської дисципліни в ДФС України та її територіальних органах

Розроблення та затвердження методики системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДФС України при виконанні доручень органів вищого рівня і власних рішень

Організаційно-розпорядчий департамент

I квартал

Впровадження системи оцінювання рівня виконавської дисципліни в ДФС України

Організаційно-розпорядчий департамент

II квартал

Розробка Примірного положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у територіальних органах ДФС

Організаційно-розпорядчий департамент

I квартал

Розроблення та затвердження методики системної оцінки рівня виконавської дисципліни у ГУ та митницях ДФС при виконанні контрольних доручень ДФС України та у структурних підрозділах ГУ та митниць ДФС при виконанні доручень органів вищого рівня і власних рішень

Організаційно-розпорядчий департамент

II квартал

Впровадження методики системної оцінки рівня виконавської дисципліни у ГУ та митницях ДФС при виконанні контрольних доручень ДФС України та у структурних підрозділах ГУ та митниць ДФС при виконанні доручень органів вищого рівня і власних рішень

Організаційно-розпорядчий департамент

III квартал

21.3

Впровадження найкращих практик внутрішнього аудиту

Аналіз найкращих практик організації роботи внутрішнього аудиту податкових і митних служб інших країн.
Розробка та реалізація програми поліпшення роботи функції внутрішнього аудиту з урахуванням найкращих практик, включаючи:
вдосконалення ризикоорієнтованого підходу при формуванні плану та проведенні аудиту;
здійснення практик проведення аудиту ефективності. Основна мета - сприяння керівництву в поліпшенні внутрішніх процесів шляхом надання рекомендацій на основі виявлених аудитом недоліків;
розробка та впровадження Плану навчання та/або підвищення кваліфікації персоналу підрозділів внутрішнього аудиту;
проведення навчання та/або підвищення кваліфікації персоналу підрозділів внутрішнього аудиту

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Протягом року

21.4

Впровадження регулярного незалежного аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки

Вивчення практик та методологій щодо організації та проведення IT-аудиту інших країн

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Протягом року

22. Оптимізація організаційної структури ДФС

22.1

Реструктуризація територіальних органів ДФС України

Щорічно або по мірі необхідності визначати потребу існування державних податкових інспекцій в окремих районах і містах, а також їх перелік

Організаційно-розпорядчий департамент

Протягом року

Реорганізація територіальних органів ДФС (включаючи відокремлені структурні підрозділи), утримання яких економічно недоцільно

Організаційно-розпорядчий департамент

Протягом року

23. Забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

23.1.

Запровадження ефективної комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Обстеження середовищ функціонування ІТС "Податковий блок" та "Управління документами", складання Акта обстеження.
Розробка Моделі загроз. Розробка Політики безпеки. Розробка технічного завдання (ТЗ) на КСЗІ в ІТС "Податковий блок" та погодження його в Адміністрації Держспецзв'язку України

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Департамент розвитку IT

Грудень

Обстеження середовищ функціонування ІТС "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" із складанням Акта обстеження. Розробка Моделі загроз. Розробка Політики безпеки. Розробка технічного завдання (ТЗ) на КСЗІ в ІТС "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" та погодження його в Адміністрації Держспецзв'язку України

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Департамент реєстрації платників та електронних сервісів
Департамент розвитку IT

Грудень

Проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС "Інформаційно-телекомунікаційна система Фінанси і Персонал"

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
Департамент розвитку IT

Березень

Проведення робіт з атестування комплексів ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС призначених для обробки інформації з обмеженим доступом

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Грудень

Проведення дослідної експлуатації засобів КЗІ в ІТС ДФС України та його територіальних органах

Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

ГруденьДодаток 1
до наказу ДФС України
12.02.2015 № 80

ЗАХОДИ
щодо виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України на 20__ рік

№ з/п

Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ ДФС України

Строк виконання

1

2

3

4

5

Найменування стратегічної цілі

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

П.І.Б.Додаток 2
до наказу ДФС України
12.02.2015 № 80

ЗВІТ
про виконання Заходів щодо виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України за 201_ рік

№ з/п

Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ ДФС України

Результат виконання

Дата виконання

1

2

3

4

5

6

Найменування стратегічної цілі

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

П.І.Б.

{Текст із змінами станом на 30.04.2015 взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}on top