Document v0061201-12, current version — Adoption on January 30, 2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.01.2012 N 61

Про затвердження Змін
до Плану діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних актів
на 2012 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011
N 1634 ( v1634201-11 ), із змінами (далі - Зміни), що додаються.
2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства в мережі
Інтернет.
3. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) довести Зміни до
відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр В.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
30.01.2012 N 61

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних актів
на 2012 рік
( v1634201-11 )

1. Пункт 62 Плану діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік викласти в
такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Мета прийняття регуляторного | Вид і назва проекту | Термін | Центральний орган | Очікуваний результат | | | акта | нормативно-правового акта |виконання | виконавчої влади / | | | | | (законів України, актів | | структурні підрозділи | | | | | Президента України, актів | | Міністерства, | | | | | Кабінету Міністрів України, | | відповідальні за | | | | | наказів Міністерства та інших) | | розробку нормативно- | | | | | | | правового акта | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |62|Виконання статті 13 Закону |Проект наказу Міністерства |I квартал |Департамент |Приведення положень наказу | | |України "Про державну службу" |фінансів України "Про внесення | |податкової, митної |Міністерства фінансів України | | |( 3723-12 ), статті 13 Закону |змін до наказу Міністерства | |політики та методології|від 07.11.2011 N 1395 | | |України "Про службу в органах |фінансів України від 07.11.2011 | |бухгалтерського обліку |( z1532-11 ) у відповідність | | |місцевого самоврядування" |N 1395" | | |із законодавством | | |( 2493-14 ), статті 25 Закону | | | | | | |України "Про статус народного | | | | | | |депутата України" ( 2790-12 ),| | | | | | |статті 50 Закону України | | | | | | |"Про вибори Президента | | | | | | |України" ( 474-14 ), статті 43| | | | | | |Закону України "Про вибори | | | | | | |депутатів Верховної Ради | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | |міських голів" ( 2487-17 ), | | | | | | |статті 54 Закону України | | | | | | |"Про судоустрій і статус | | | | | | |суддів" ( 2453-17 ) і | | | | | | |пункту 179.9 статті 179 | | | | | | |Податкового кодексу України | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік пунктом 63
такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Мета прийняття регуляторного | Вид і назва проекту | Термін | Центральний орган | Очікуваний результат | | | акта | нормативно-правового акта |виконання | виконавчої влади / | | | | | (законів України, актів | | структурні підрозділи | | | | | Президента України, актів | | Міністерства, | | | | | Кабінету Міністрів України, | | відповідальні за | | | | | наказів Міністерства та інших) | | розробку нормативно- | | | | | | | правового акта | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |63|Затвердження єдиного підходу |Проект постанови Кабінету |Протягом |Департамент податкової,|Вдосконалення та створення | | |до порядку обліку, зберігання,|Міністрів України "Про | року |митної політики та |єдиного підходу до порядку | | |оцінки, утилізації, переробки |затвердження Порядку обліку, | |методології |обліку, зберігання, оцінки, | | |та розпорядження |зберігання, оцінки та | |бухгалтерського обліку |утилізації, переробки та | | |конфіскованим, вилученим, |розпорядження конфіскованим та | | |розпорядження конфіскованим, | | |безхазяйним та іншим майном, |іншим безхазяйним майном, що | | |вилученим, безхазяйним | | |що на законних підставах |переходить у власність держави | | |та іншим майном, що на | | |переходить у власність держави|або територіальної громади" | | |законних підставах переходить | | |або територіальної громади | | | |у власність держави або | | | | | | |територіальної громади | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерукon top