Document v0056858-12, current version — Adoption on February 14, 2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2012 N 56

Про доповнення до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників
(Випуск 87)

З метою виконання Закону України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009 - 2014 роки" ( 1869-15 ) щодо забезпечення
житлово-комунального господарства висококваліфікованими
фахівцями Н А К А З У Ю:
1. За погодженням з Міністерством соціальної політики України
затвердити доповнення до розділу 5 "Послуги підприємств
житлово-комунального господарства" Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 87 "Житлово-комунальне
господарство населених пунктів"), затвердженого наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
14.06.99 N 144 ( v0144241-99 ), що додаються.
2. Департаменту стратегії реформування житлово-комунального
господарства (Радченко В.М.) та Департаменту систем
життєзабезпечення та житлової політики (Шаповаленко В.Г.):
2.1. Забезпечити розміщення цього наказу на офіційному
веб-сайті Мінрегіону;
2.2. Надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій для впровадження, використання в роботі та
подальшого доведення до відома підприємств житлово-комунального
господарства.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Аліпова О.М.
Міністр А.М.Близнюк
ПОГОДЖЕНО:
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної
політики України С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.02.2012 N 56

ДОПОВНЕННЯ
до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників
( v0144241-99 )
Випуск 87
"Житлове та комунальне господарство
населених пунктів"

Розділ 5. Послуги підприємств
житлового господарства
Керівники
Менеджер (управитель) житлового будинку
(групи будинків)
Завдання та обов'язки. Організовує та контролює роботу із
забезпечення збереженості та належного утримання багатоквартирного
житлового будинку (групи будинків) та елементів благоустрою,
розташованих на прибудинковій території, згідно з правилами й
нормами технічної експлуатації. Планує, організовує та контролює
огляд основних конструктивних елементів, огороджувальних
конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, елементів
благоустрою, розташованих на прибудинковій території. Організовує
проведення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних
ремонтів відповідно до встановлених стандартів, вимог та
регламентів. Вживає заходів щодо своєчасної підготовки житлового
будинку та його технічного обладнання до експлуатації в
осінньо-зимовий період. Бере участь у роботі комісії з приймання
багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) в управління.
Забезпечує ведення технічної документації, обліку та звітності за
всіма розділами господарсько-фінансової діяльності щодо стану
житлового будинку та елементів благоустрою, розташованих на
прибудинковій території. Організує та контролює ведення обліку
власників, співвласників, наймачів та орендарів жилих і нежилих
приміщень у житловому будинку. Вживає заходів щодо проведення
поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства.
Забезпечує належні умови користування власним та спільним майном
власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку.
Забезпечує облік та збереження спільного майна власників жилих і
нежилих приміщень у житловому будинку. Розробляє, організовує та
контролює виконання заходів щодо ефективного використання питної
води, економії електро- і теплової енергії та інших енергетичних
ресурсів. Організовує забезпечення потреб мешканців житлового
будинку в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості.
Організує своєчасне укладання та переукладання договорів зі
споживачами та виробниками і виконавцями житлово-комунальних
послуг, контролює виконання ними умов укладених договорів,
організовує вжиття судових та позасудових заходів до порушників.
Забезпечує перерахування розміру плати споживачами за
житлово-комунальні послуги. Приймає громадян у визначені дні й
години, своєчасно розглядає заяви, листи, скарги й дає відповіді
на всі питання щодо управління і утримання будинку, користування
спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у будинку,
забезпечення потреб мешканців в отриманні житлово-комунальних
послуг. Організовує періодичне проведення зборів власників жилих
та нежилих приміщень у житловому будинку, звітує про свою
діяльність. Сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих працівників.
Забезпечує облік повідомлень про виникнення аварій або тимчасове
припинення виконання послуг. Вживає заходів щодо ліквідації
аварійних ситуацій у житловому будинку, на прибудинковій
території. Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки, правил
користування газо- і електроприладами, утримання в справному стані
протипожежних пристроїв. Повинен знати: законодавчі, нормативні акти, постанови та
розпорядження з питань житлової політики України;
нормативно-правові акти з питань діяльності виконавців послуг з
управління будинком, спорудою або групою будинків, діяльності
об'єднань співвласників багатоквартирного будинку; правила й норми
технічної експлуатації житлового фонду; основи цивільного,
господарського та банківського законодавства; основи
бухгалтерського обліку; економіку та організацію виробництва,
праці та управління; основи трудового законодавства; правила й
норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки
"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або
повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не
менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".
Заступник директора
Департаменту стратегії
реформування
житлово-комунального
господарства - начальник
відділу нормопроектування В.М.Радченкоon top